0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

10 2,867 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:40

. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC I/ PHẦN MỞ ĐẦU Ở trờng Tiểu học, ngoài hoạt động giảng dạy và học tập, hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng. trờng tiểu học cha đạt hiệu quả cao . Từ những cơ sở trên cũng nh tầm quan trọng của hoạt động ngoài giờ lên lớp , tôi xin mạnh dạn đề xuất một số biện pháp :''NÂNG CAO CHẤT LỢNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI. đến hoạt động ngoài giờ lên lớp . Tuy nhiên một thực tế là điều kiện cơ sở vật chất của các trờng tiểu học còn quá nghèo nàn, đặc biệt trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động ngoài giờ lên lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC,

Từ khóa liên quan