sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀ CHÂU

26 1.3K 3
sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀ CHÂU

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm ĐỀ TÀI : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀ CHÂU. A/ ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Lí do chọn đề tài Ở trường Tiểu học, ngoài hoạt động giảng dạy và học tập, hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng giữ một vị trí hết sức quan trọng. Nó góp phần nâng cao giáo dục toàn diện, rèn luyện thể chất, nâng cao hiểu biết, tạo điều kiện cho các em tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, giúp các em mạnh dạn, tự tin trước tập thể từ đó năng lực cá nhân được phát triển,…. Và đặc biệt nó là một mặt hoạt động không thể thiếu trong việc hình thành nhân cách cho học sinh tiểu học cả về trí tuệ và thể chất, là cầu nối giữa hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp với giáo dục học sinh ở ngoài giờ. Đó là sự chuyển hoá giữa giáo dục và tự giáo dục, chuyển hoá những yêu cầu về chuẩn mực hành vi đã được quy định thành hành vi và thói quen tương đối. Muốn có sự chuyển hoá này diễn ra thì phải thông qua hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt tập thể, xã hội vui chơi giải trí và giao lưu với bạn bè, với các thầy, cô giáo, với cha mẹ và mọi người xung quanh. Mặt khác, học sinh tiểu học là lứa tuổi ngây thơ, hồn nhiên, sống bằng tình cảm. Vì thế mà hoạt động ngoài giờ lên lớp lại càng cần thiết và quan trọng nhằm giúp trẻ làm quen với các hoạt động tích luỹ dần dần những kinh nghiệm thực tiễn của cuộc sống. Đồng thời hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng đáp ứng những yêu cầu, quyền lợi của trẻ. Và đây cũng là con đường để giúp trẻ hình thành, phát triển toàn diện nhân cách. Hoạt động ngoài giờ lên lớp là hoạt động đa dạng, phong phú đươc tiến hành xen kẽ và nối tiếp hoạt động dạy học lên lớp, có thể diễn ra trong hoặc ngoài nhà trường. Qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhận thức các bộ môn văn hoá vừa được củng cố vừa được khơi sâu. Còn là nơi trực tiếp rèn luyện phẩm chất đạo đức, Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 2 Sáng kiến kinh nghiệm thể hiện tài năng. Bản thân học sinh cũng rất thích các hoạt động này vì đây là loại hình hoạt động tích cực, tự giác, tự quản và sáng tạo của các em. Hoạt động ngoài giờ lên lớp tạo ra sự liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường với xã hội. Thông qua đó huy động sức mạnh của cộng đồng tham gia vào hoạt động giáo dục của nhà trường. Khi nhận thức đúng vị trí vai trò của nó thì hoạt động ngoài giờ lên lớp là bộ cấu thành hoạt động dạy và học trong nhà trường. Qua nhiều năm kinh nghiệm làm quản lí, bản thân tôi thấy được rằng: Việc chỉ đạo tổ chức hoạt động ngời giờ lên lớp còn bộc lộ nhiều thiếu sót như: Coi nhẹ hoạt động này, có giáo viên cho rằng: Nó chỉ là hoạt động phong trào, phô trương tốn tiền mà ít có tác dụng giáo dục, cho nên dẫn đến không quan tâm đúng mức hoặc nếu có tổ chức thì cũng chỉ đại khái qua loa. Có nơi không mạnh dạn tổ chức hoạt động này vì sợ không có kinh phí và cơ sở vật chất. Từ thực tế đó đặt ra cho bản thân tôi nhiều suy nghĩ, trăn trở: Làm thế nào để hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường trở thành hoạt động thực sự có ý nghĩa giáo dục. Vì vậy, bản thân tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp” của Trường Tiểu học Số 2 Hoà châu. 2. Mục đích của đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, bản thân đề xuất “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp” của Trường Tiểu học Số 2 Hoà Châu nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 3. Thực trạng vấn đề: Một số bộ phận còn xem nhẹ hoạt động ngoài giờ lên lớp . 4. Phạm vi và đối tượng của đề tài: - Từ việc nhận thức vị trí, vai trò và thực trạng hoạt động ngoài giờ lên lớp. Qua thực tiễn chỉ đạo hoạt động này, bản thân tôi trình bày một vài kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp thông qua các hoạt động ngoại khoá. Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm - Qua thực tế chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường. Đánh giá một cách khoa học, thực chất kết quả hoạt động này. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình chỉ đạo tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, có thể khẳng định Hoạt động ngoài giờ lên lớp là con đường thứ hai để hình thành và phát triển nhân cách giáo dục đạo đức cho học sinh. 5. Phương pháp nghiên cứu: Tìm hiểu các tài liệu có liên quan đến đề tài. Tổng hợp các văn bản chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Phương pháp quan sát, phương pháp điều tra. Nhóm phương pháp hỗ trợ. 6. Kế hoạch thực hiện: Thời gian bắt đầu: Tháng 12 năm 2011 Thời gian kết thúc: Tháng 12 năm 2012 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1. Cơ sở lí luận : Đối với học sinh tiểu học, người ta vẫn nói đến mối quan hệ giữa học và chơi, chơi và học. Vì vậy ngoài học tập, nhu cầu chơi là vô cùng cần thiết với các em: học để mà chơi, vui chơi để tiếp thu kiến thức để học tập, học - chơi được đan xen một cách hài hoà. Sau những giờ học căng thẳng các hoạt động ngoài giờ lên lớp được các em tiếp nhận một cách say sưa. Các em thích được hát, thích được múa, thích được tập thể dục, thích được tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích. Chúng ta thử tưởng tượng xem nếu học sinh tiểu học đến trường chỉ làm mỗi nhiệm vụ học tập, một điều tất yếu xảy ra là khi vào giờ học các em sẽ không thể tập trung học tập được, khả năng tiếp thu bài giảm sút và đương nhiên chất lượng giáo dục sẽ thấp kém. Sau đó các em sẽ chán đi học, không muốn đi học. Vậy người quản lí cần đưa ra câu hỏi “chất lượng giáo dục” là gì? Chất lượng giáo dục là cái tạo nên phẩm chất giá trị của một con người, một sự vật. Như vậy, chất lượng giáo dục là chất lượng con người Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm được đào tạo từ các hoạt động giáo dục, chất lượng ở đây phải được hiểu theo 2 mặt của vấn đề: phẩm chất của con người gắn liền với đòi hỏi xã hội. Vậy nên người quản lí có kế hoạch, hợp quy luật của người làm công tác để làm cho hệ thống giáo dục vận hành theo đúng đường lối và nguyên tắc giáo dục, đó là hội tụ quá trình dạy học, giáo dục thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Để thực hiện việc quản lí giáo dục có hiệu quả thì tổ chức mô hình quản lí phù hợp với đặc điểm và điều kiện giáo dục của nước ta nói chung và của Trường Tiểu học Số 2 Hoà Châu nói riêng. Bên cạnh đó người quản lí cần phối hợp với các tổ chức : Đoàn, Đội. Tổ chức đánh giá, xếp loại các hoạt động ngoài giờ lên lớp một cách công minh, chính xác. Từ đó, hoàn thiện việc quản lí, nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp. 2/ Cơ sở thực tiễn: Những năm gần đây trong phương hướng chỉ đạo từ Bộ giáo dục và đào tạo đã rất quan tâm đến hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt trong năm học 2008- 2009 là năm học đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGD ĐT về việc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Và đến nay là năm thứ tư thực hiện phong trào này. Tuy nhiên một thực tế là điều kiện cơ sở vật chất của các trường tiểu học còn nghèo nàn, đặc biệt trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động ngoài giờ lên lớp còn thiếu thốn. Ban giám hiệu thường quan tâm đến công tác chuyên môn, ít quan tâm đến hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đội ngũ Tổng phụ trách Đội năng khiếu hát- múa còn hạn chế. Các nội dung, hình thức hoạt động hoạt động của các trường còn nghèo nàn, tẻ nhạt, đơn điệu. Đôi khi mang tính hình thức chiếu lệ. Đây là những lí do để thấy rằng chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học chưa đạt hiệu quả cao. Từ những cơ sở trên cũng như tầm quan trọng của hoạt động ngoài giờ lên lớp, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số biện pháp “Nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học số 2 Hoà Châu”. Đây là một mảng hoạt động lớn và cũng khó thực hiện rất mong sự trao đổi ý kiến với Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 5 Sáng kiến kinh nghiệm các bạn đồng nghiệp gần xa, góp phần đa hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Số 2 Hoà Châu có chất lượng ngày một nâng cao. 3. Thực trạng: 3.1 Thuận lợi: - Đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tổt, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước - Đội ngũ giáo viên trẻ đặt biệt giáo viên Thể dục, giáo viên Âm nhạc, giáo viên Mĩ thuật có năng khiếu sở trường môn mà bản thân mình phụ trách. - Học sinh đa số là ngoan. 3.2 Khó khăn: - Giáo viên Tổng phụ trách là giáo viên nòng cốt tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp vừa tham gia dạy học. - Học sinh còn nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. - Công tác xã hội hoá ở các bậc phụ huynh còn hạn chế 4. Những biện pháp cụ thể quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp Để nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp có thể có rất nhiều biện pháp, sau đây tôi xin trình bày một số biện pháp lớn : Biện pháp 1: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động ngoài giờ lên lớp: Điều kiện thuận lợi của Trường Tiểu học Số 2 Hòa Châu đã có nhà đa năng giúp cho cán bộ quản lí chủ động trong việc tổ chức các hoạt động nếu điều kiện ngoài trời không thuận lợi và đặc biệt giúp cho giáo viên thể dục có điều kiện tập luyện cho học sinh. Muốn tổ chức được hoạt động ngoài giờ lên lớp nhất thiết phải có đầu tư ở một mức độ nhất định, đôi khi chỉ cần tốn không nhiều tiền vẫn thu được những kết quả khá tốt. Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm a.Về vệ sinh trường, lớp : Để có được môi trường giáo dục toàn diện, trước hết chúng ta cần quan tâm đến vệ sinh trường, lớp tạo được môi trường thân thiện giúp các em cảm thấy thoả mái, có ấn tượng đẹp trong việc tiếp thu tri thức mới. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn là một tiêu chí quan trọng trong năm nội dung “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Để thực hiện nội dung này phải bảo đảm các tiêu chí sau: - Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh. - Tổ chức để học sinh trồng cây vào dịp đầu xuân và chăm sóc cây thường xuyên. - Có đủ nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. - Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân. Ngoài nội dung “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn” cần xây dựng các nội dung thể hiện trong hoạt động ngoài giờ lên lớp như : Rèn kĩ năng sống cho học sinh, tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi, lành mạnh. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương. Để thực hiện được những nội dung trên cần thông qua những hình thức cơ bản như: + Làm vệ sinh lớp học, sân trường, phạm vi trường học. + Trang trí lớp học ( bằng cây xanh, hoa tươi,… ) + Trồng, chăm sóc cây và hoa trong vườn trường, sân trường. + Thi làm đẹp lớp bằng hoạt động trang trí lớp học,…. Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 7 Sáng kiến kinh nghiệm + Dọn vệ sinh đường phố, thôn xóm vào những ngày cuối tuần. + Trồng, chăm sóc cây và hoa làm cho môi trường nơi cư trú và nơi công cộng xanh, sạch, đẹp. + Tổ chức thi tìm hiểu về môi trường và bảo vệ môi trường. + Tổ chức thi tìm hiểu, khám phá về môi trường xung quanh theo các chủ đề : Môi trường em đang sống; nước, không khí và ánh sáng cho chúng em; hãy cứu lấy môi trường; môi trường xanh, sạch, đẹp và nhiệm vụ của học sinh chúng ta; tìm hiểu về môi trường nơi em ở,…. + Thảo luận theo chủ đề về môi trường . Ví dụ: “Hãy hành động vì môi trường sạch, đẹp”. “ Hãy bảo vệ màu xanh quê hương”. + Thi vẽ về đề tài môi trường. + Thi sáng tác thơ, ca, báo chí, tiểu phẩm về đề tài môi truờng. + Tổ chức câu lạc bộ về môi trường. Ví dụ: Câu lạc bộ “ Các bạn yêu thiên nhiên”; “ Những nhà nghiên cứu môi trường nhỏ tuổi”; “ Khám phá môi truờng”. +Tham quan, du lịch về môi truờng, di sản văn hoá, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình công cộng. + Thi tuyên truyền viên giỏi về giáo dục và bảo vệ môi trường. +Phát thanh, tuyên truyền về môi trường; vận động mọi người cùng thực hiện bảo vệ môi trường. + Thi hùng biện về đề tài môi trường. + Tổ chức các trò chơi về môi trường. + Nghe nói chuyện về chủ đề môi trường. + Các hình thức đóng vai, đoán ô chữ, hái hoa dân chủ về đề tài môi trường. Phương pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học rất đa dạng và phong phú. Phương pháp hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học là sự kết hợp hài hoà giữa phương pháp giáo dục và phương pháp dạy học, giáo viên cần Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 8 Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng linh hoạt và kết hợp một cách sáng tạo vào từng nội dung và hình thức cụ thể của mỗi hoạt động. Một số phương pháp thường được sử dụng như : Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp đóng vai, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp giao nhiệm vụ… - Giải pháp cụ thể : Duy trì tốt việc vệ sinh trường lớp, hàng ngày đảm bảo lớp học sạch sẽ, thoáng mát. Hiện nay cảnh quan sư phạm của trường còn rất sơ sài, cần tạo điều kiện trồng cây xanh, cây bóng mát và đặc biệt nên có những cây cảnh, cây hoa tạo nên vẻ đẹp, sự hài hoà mát mẻ. Việc đầu tư trồng cây không mất nhiều tiền và công sức nhưng kết quả thu được thì không nhỏ. Một điều đáng nói nữa là khu vệ sinh lại gần các khu lớp học rất ô nhiễm, cần có biện pháp xây dựng các khu vệ sinh theo quy cách, ở xa khu vực lớp học, phòng làm việc tạo không gian chung cho trường xanh, sạch, đẹp. Trên thực tế, trường Tiểu học Số 2 Hoà Châu, hiện nay khu vệ sinh của nhà trường xây dựng quá cận kề các lớp học nên có hướng xây vách ngăn, tách khu vệ sinh thành khu riêng biệt để khỏi ảnh hưởng đến sức khoẻ của các em học sinh góp phần xây dựng trường học thân thiện. Một việc cũng rất quan trọng đó là việc mua sắm tranh ảnh, bảng biểu trang trí cho lớp học. Chúng ta cần có nhận thức đúng hơn về việc trang trí lớp học. Có người nói rằng học sinh tiểu học sẽ thích đi học khi cô giáo, thầy giáo ăn mặc đẹp hơn bố mẹ chúng, trường lớp đẹp hơn nhà chúng. Như vậy việc trang trí lớp học là rất cần thiết. Tuy nhiên cần trang trí theo đúng quy cách và chất lượng cao, tránh tạm bợ miễn là có, tránh quá nhiều phản tác dụng. Hiện nay một số trường làm các bảng phóc khung nhôm dán chữ vi tính vừa đẹp, vừa bền, vừa trang trọng dùng được nhiều năm. Cần loại bỏ những bảng biểu bằng một tờ giấy dán hoặc đóng vào tường một cách lem nhem. Có thể mua sắm thêm chậu cảnh, lẵng hoa nhựa treo vào các lớp tạo được không gian lớp học hài hoà, thoáng mát, vui mắt. Chẳng hạn bảng biểu cần thể hiện Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 9 Sáng kiến kinh nghiệm các nội dung như : Em tập làm hoạ sĩ; Văn hay chữ tốt; khéo tay kĩ thuật; văn hay, chữ tốt; nét chữ, nết người; Qui ước “nên” và “không nên”. Giáo viên chủ nhiệm hãy xem “ Hoạt động ngoài giờ lên lớp” là một tiết học chính. Vào tiết này, giáo viên có thể tổ chức cho các em các hội thi : thi viết chữ đẹp; thi vẽ tranh; làm cơ sở cho việc trang trí lớp và có tuyên dương, khen thưởng kịp thời với những cá nhân, tổ đạt kết quả cao bằng nguồn huy động của lớp và sản phẩm của các em được trưng bày trước lớp. Hình ảnh : Bảng xây dựng lớp học thân thiện b. Đầu tư mua sắm trang thiết bị: - Giải pháp thực hiện: Để hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện đạt hiệu quả phải cần những điều kiện cần thiết ban đầu như: các dụng cụ phục vụ cho công tác dạy học: vợt đánh cầu lông, bộ bóng bàn, các dụng cụ cần thiết phục vụ cho bộ môn thể dục, bộ bàn đố vui để học,…Để có những trang thiết bị cơ bản như trên, là một Phó Hiệu trưởng tham mưu Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm với lãnh đạo nhà trường cần mua sắm kịp thời. Điều quan trọng là nên tham mưu lúc nào là đạt hiệu quả. Để trả lời được câu hỏi này, bản thân tôi đã biết lựa chọn thời điểm tham mưu hợp lí là thời điểm đầu năm, kinh phí mua sách, trang thiết bị trong trường học. Chính vì lẻ đó, hiện nay nhà trường đã mua được các dụng cụ cần thiết phục vụ cho môn thể dục thể thao, bóng bàn, bộ đố vui để học. Điều quan trọng trong việc quản lí chỉ đạo là biết phát huy nội lực của giáo viên. Đặc biệt là giáo viên có năng khiếu về múa hát, hội họa, thể dục thể thao,… và đồng thời biết được sở trường bộ môn đặc trưng của giáo viên tập luyện để chỉ đạo mang tính chiều sâu đạt hiệu quả. Chẳng hạn đối với giáo viên thể dục của trường Tiểu học Số 2 Hòa Châu môn học chiếm thế mạnh là môn cầu lông, giáo viên Âm nhạc lợi thế có giọng hát truyền cảm, đi vào lòng người. Dựa vào lợi thế của từng giáo viên mà có hướng đầu tư đúng cách thì mới mang lại hiệu quả cao. Ví dụ trong hội thi văn nghệ để chào mừng 30 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam cấp huyện, Trong hội thi văn nghệ bao giờ cũng có chủ đề và nhiều thể loại khác nhau như: múa, đơn ca-phụ họa, kịch, đơn ca, song ca, tốp ca,…Nhưng để chọn một thể loại hình thức cùng tham gia với đơn vị bạn trên toàn huyện là một vấn đề cần chọn lựa. Bên cạnh một giáo viên có giọng hát hay, truyền cảm lại có đội ngũ giáo viên trẻ của nhà trường, bản thân tôi đã quyết định chọn thể loại Đơn ca-phụ họa là một thể loại hợp lí với đặc điểm tình hình của nhà trường để tham gia cùng hội thi của ngành đạt hiệu quả. Chính từ phát huy được nội lực mà kết quả đem lại khá cao. Kết quả: Giải nhất cầu lông (đơn nam) cấp huyện Giải A hội thi văn nghệ cấp huyện Một hoạt động thường xuyên liên tục diễn ra hàng ngày đó là hoạt động vui chơi, tập thể dục, múa hát trong giờ ra chơi, nên sân chơi bãi tập cho học sinh là rất cần thiết. - Giải pháp thực hiện: [...]... tập làm ca sĩ, Một số hình ảnh hoạt động ngoài giờ lên lớp của Trường Tiểu học Số 2 Hoà Châu Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 18 Sáng kiến kinh nghiệm Hoạt động: Học sinh quét dọn nghĩa trang liệt sĩ tại xã Hoà Châu Hoạt động: Hội thi lồng đèn Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 19 Sáng kiến kinh nghiệm Hoạt động: Học sinh tham gia hội thi “Hát dân ca” cấp huyện Hoạt động: Học sinh thăm mẹ... thực để: Nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học số 2 Hoà Châu như sau: Để tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp phải thực hiện theo một quy trình đảm bảo tính khoa học và chặt chẽ Đảm bảo các quy trình: Đặt tên cho hoạt động và xây dựng yêu cầu giáo dục; xây dựng nội dung và xác định hình thức tổ chức hoạt động; các công việc chuẩn bị cho hoạt động ngoài giờ lên lớp; tiến... đây là Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở Trường tiểu học số 2 Hoà Châu. ” Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp để công tác quản lí của tôi đạt hiệu quả hơn Hoà Châu, ngày 30 tháng 12 năm 20 12 Người viết Đặng Thị Thêm Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 25 Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 26 ... có học sinh Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 23 Sáng kiến kinh nghiệm có đạo đức cần cố gắng Từ những biện pháp mà bản thân tôi đã nêu trên, bản thân tôi mạnh dạn đăng kí công tác thi đua trong năm học 20 12- 2013 là năm nâng cao hoạt động ngoài giờ lên lớp, trường học “Xanh - Sạch - Đẹp” không có rác 6 Bài học kinh nghiệm: Từ một số biện pháp nêu trên, bản thân tôi có thể rút ra một số bài học. .. hội thi Đây là một việc làm mang tính chiến lược lâu dài, không phải một sớm một chiều mà có thể thực hiện được mục tiêu hoạt động ngoài giờ lên lớp Biện pháp 3: Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường: Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động phong phú, đa dạng, nhiều hình nhiều vẻ Muốn có kết quả tốt cần phối hợp với các lực lượng ở trong và ngoài nhà trường a Trong nhà trường: Mỗi... tồn tại của mỗi hoạt động trên cơ sở “thấu tình-đạt lý”, tránh hiện tượng tự mãn ắt hẳn dần dần sẽ đưa phong trào đi xuống III/ KẾT LUẬN Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học rất đa dạng và phong phú Các hoạt động ngoài giờ lên lớp là điều kiện thuận lợi và phù hợp với nhu cầu tham gia tập thể của học sinh tiểu học Các hình thức đa dạng, phong phú của hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp cho việc... mờ trong tâm trí của học sinh Với việc làm đầy ý nghĩa trên, bên cạnh việc giáo dục về tinh thần yêu nước của học sinh còn trao dồi về kĩ năng viết Tiếng Việt Chính vì vậy mà hoạt động ngoài giờ lên lớp đã xen lẫn giữa hoạt động học và chơi b Ngoài nhà trường: Học sinh tiểu học là những Đội viên thiếu niên nhi đồng, ngoài hoạt động ở trường các em còn được tham gia những hoạt động ở nhà tại các thôn... xã Hoà Châu Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 20 Sáng kiến kinh nghiệm Hoạt động: Tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng” dưới cờ Hoạt động: Giới thiệu sách đến với học sinh Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 21 Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp 5: Kiểm tra đánh giá: Bất kể hoạt động nào cũng cần kiểm tra đánh giá, đây là chức năng cơ bản, cần thiết trong công tác quản lí Sau khi triển khai các hoạt. .. ra kinh nghiệm chung trong hoạt động sư phạm nhà trường 5/ Đánh giá kết quả thực hiện: a Kết quả khi chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: - Vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân còn chưa sạch sẽ, chưa có nề nếp mặc đồng phục Người thực hiện : Đặng Thị Thêm Trang 22 Sáng kiến kinh nghiệm - Các hoạt động tập thể chua có nề nếp, tập thể dục giữa giờ, hát múa tập thể chưa có nề nếp, chưa đều đẹp - Hoạt động. .. trách viên ở khu vực lẻ Riêng về Tổng phụ trách cần chọn những giáo viên có khả năng hát múa, nói năng rõ ràng, trôi chảy Bên cạnh giáo viên Tổng phụ trách Đội, một bộ phận nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp là Lớp trưởng Việc chọn Lớp trưởng trong lớp phải là một người có uy tín, được bạn bè mến phục Vì vậy giáo viên chủ nhiệm cần sáng suốt trong vấn đề quyết định Lớp trưởng cho lớp mình . 1 Sáng kiến kinh nghiệm ĐỀ TÀI : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀ CHÂU. A/ ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Lí do chọn đề tài Ở trường Tiểu học, ngoài. cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, bản thân đề xuất Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp của Trường Tiểu học Số 2 Hoà Châu nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. . xuất một số biện pháp Nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học số 2 Hoà Châu . Đây là một mảng hoạt động lớn và cũng khó thực hiện rất mong sự trao đổi ý kiến với

Ngày đăng: 06/07/2015, 10:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan