0

một số biện pháp chỉ đạo việc soạn giáo án lên lớp ở trường tiểu học gia cẩm – thành phố việt trì

17 2,016 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 23:27

MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. 1. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 2. Giả thiết khoa học 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 4. Giới thiệu và phạm vi nghiên cứu. 5. Phương pháp nghiên cứu. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ 1. Tổng quan. CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SOẠN GIÁO ÁN - LÊN LỚP Ở TRƯỜNG 1. Đặc điểm tình hình địa phương: 2. Đặc điểm tình hình nhà trường. 3. Thực trạng việc soạn giáo án ở trường Tiểu học Gia Cẩm. CHƯƠNG III.CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VIỆC SOẠN GIÁO ÁN LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA CẨM. 1. Một số biện pháp chỉ đạo khâu soạn giáo án. 2. Một số biện pháp chỉ đạo khâu lên lớp. CHƯƠNG IV: HIỆU QUẢ CỦA SKKN CHỈ ĐẠO SOẠN GIÁO ÁN LÊN LỚP. 1. Những kết quả bước đầu đã đạt được. 2. Bài học kinh nghiệm. KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT 1. Đổi mới phương pháp dạy học đang là nhiệm vụ cấp thiết của toàn ngành. Hiệu trưởng phải biết tập hợp sức mạnh tập thể tạo sức mạnh thống nhất để nhà trường đạt tới các mục tiêu đã xây dựng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. 2. Phương hướng tiếp tục triển khai. 3. Những ý kiến đề xuất. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong nhà trường có rất nhiều hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy, đảm bảo mục tiêu phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Trong đó có một hoạt động quan trọng không thể thiếu được, đó là việc soạn bài của giáo viên. Bài soạn là đơn vị cơ sở, là tế bào quan trọng của quá trình dạy học. Không có từng bài soạn tốt, từng tiết dạy tốt thì không thể có quá trình dạy học tốt. Thực tế hiện nay ở nhiều trường Tiểu học không phải giáo viên nào lên lớp đều có được một giáo án tốt phù hợp theo hướng tích cực lấy người học làm trung tâm hay tích cực hoá hoạt động của người học. Một trong những nguyên nhân là việc quản lý chỉ đạo còn nhiều bất cập, mang nặng tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu của vấn đề, con nề nếp soạn bài lên lớp cũng như các nề nếp khác của nhà trường không phải là vấn đề quan trọng cần quan tâm. Mặt khác hoạt động dạy có vị trí quyết định chất lượng của học sinh. Thực tế trong các trường Tiểu học hiện nay, chất lượng giáo dục có tăng nhưng rất thấp và chậm. Nguyên nhân về phía giáo viên, đó là chất lượng hiệu quả giờ lên lớp chưa cao. Vì vậy việc chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giờ lên lớp không chỉ là việc làm thường xuyên mà còn là việc làm cấp bách, là một chủ trương đúng đắn của các nhà trường hiện nay, đặc biệt là đối với trường tiểu học. Trong thực tế hiện nay không phải tất cả các đồng chí cán bộ quản lý đều thấy rõ hoạt động dạy có vai trò quyết định chất lượng học của học sinh. Một số người cho hoạt động soạn bài, lên lớp chỉ mang tính chất hành chính đơn thuần bởi họ nghĩ giáo viên chỉ cần đủ giờ lên lớp, dạy đủ bài, đúng chương trình là được. Thậm chí có người coi việc giáo viên soạn giáo án đầy đủ, lên lớp đều không vào muộn ra sớm là căn cứ chính để xếp loại giáo viên mà không cần quan tâm đến hiệu quả giờ lên lớp, chất lượng của quá trình dạy học của giáo viên. Vì vậy ở những trường học có những chất lượng giảm sút. Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn giáo dục tiểu học trước những mục tiêu nhiệm vụ của bậc học, bản thân tôi nhận thấy rằng muốn nâng cao chất lượng toàn diện bậc tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có những hiểu biết cơ bản về tất cả các môn học, có kỹ năng thực hành và có thể áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. 2 Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, chất lượng giáo dục ngày một nâng cao thì đòi hỏi ở rất nhiều yếu tố trong đó vai trò của người thầy giáo là khâu then chốt “Nhà giáo giữ vài trò quyết định, đảm bảo chất lượng giáo dục” (Điều 14 – Luật giáo dục). Chính vì những lý do trên nên tôi mạnh dạn đưa ra SKKN: “Một số biện pháp chỉ đạo việc soạn giáo án lên lớp ở Trường Tiểu học Gia Cẩm – Thành phố Việt Trì” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Tôi nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm này nhằm tìm ra các biện pháp thích hợp nhất để chỉ đạo việc soạn giáo án lên lớp và sử dụng giáo án lên lớp đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học. 1. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 1.1. Khách thể nghiên cứu Học sinh và phụ huynh nhà trường Tiểu học Gia Cẩm Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy học của trường. 1.2. Đối tượng nghiên cứu. Đội ngũ giáo viên trường tiểu học Gia Cẩm Các tổ trưởng chuyên môn. 2. Giả thiết khoa học Nếu sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp chỉ đạo việc soạn giáo án lên lớp ở trường tiểu học Gia Cẩm – Thanh phố Việt Trì” mà tôi đưa ra được áp dụng triệt để vào thực tiễn thì tôi tin rằng chất lượng dạy của thầy, chất lượng học của trò sẽ được nâng lên đáp ứng tốt mục tiêu đào tạo đề ra. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3.1. Nghiên cứu một số cơ sở lý luận về việc chỉ đạo soạn bài, lên lớp của GV TH 3.2 Tìm hiểu thực trạng việc soạn bài lên lớp của GV trường TH Gia Cẩm 3 3.3. Đề xuất một số biện pháp mang tính khả thi để chỉ đạo việc soạn giáo án và lên lớp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học. 4. Giới thiệu và phạm vi nghiên cứu. Nhằm tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học ở trường TH Gia Cẩm 5. Phương pháp nghiên cứu. 5.1. Phương pháp điều tra. Tiến hành điều tra kế hoạch của Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn, kế hoạch giảng dạy của giáo viên trong ba năm học gần đây. 5.2. Phương pháp quan sát sư phạm và quan sát thường (qua dự giờ, qua họp hội đồng sư phạm và qua sinh hoạt tổ chuyên môn, qua nề nếp và qua kết quả của học tập của học sinh) Phương pháp nghiên cứu sách, báo, tài liệu (nghiên cứu qua tập san giáo dục, thế giới trong ta, nghiên cứu giáo dục chương trình kế hoạch bồi dưỡng GV). 5.3. Phương pháp trò chuyện với GV cốt cán về nội dung mình nghiên cứu. 5.4. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Tiến hành qua hồ sơ của GV, qua sổ theo dõi chất lượng của trường, qua biên bản của tổ CM. 4 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ 1. Tổng quan. Việc chỉ đạo nằm trong quản lý quá trình dạy học mà thực chất là thực hiện quá trình quản lý Nhà nước đối với giáo dục trong phạm vi một trường tiểu học. Bởi vậy nó phải dựa trên các văn bản pháp quy như: Luật phổ cập giáo dục Luật giáo dục Điều lệ trường tiểu học. 1.1. Vị trí chức năng của khâu chỉ đạo quản lý trường học: Chỉ đạo là một trong 4 chức năng của chu trình quản lý. Đó là: Lập kế hoạch, Tổ chức thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra. Cùng với hai yếu tố khác là thông tin và quyết định. Bốn chức năng đó được thực hiện theo sơ đồ như sau: Thực hiện chức năng quản lý hành chính trong đó quản lý quá trình dạy học nhằm đưa quá trình đó vào kỷ cương phép nước và nội quy của nhà trường. Phát triển ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cá nhân và cộng đồng trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến. 5 Lập kế hoạch Kiểm tra Chỉ đạoTổ chức Tạo ra trạng thái tinh thần lành mạnh, bầu không khí sư phạm thân ái đoàn kết gắn bó làm nền tảng cho việc nâng cao chất lượng dạy học. Nề nếp phải thực sự là nền tảng vững chắc về vật chất, tinh thần để nâng cao chất lượng dạy học. 1.2. Cơ sở lý luận của kinh nghiệm. Mục tiêu giáo dục của nướ ta là: “Giáo dục đao tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, trí thức, sức khỏe và thẩm mĩ, phát triển được năng lực của cá nhân, đào tạo những người lao động có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo trung thành và có lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên lập nghiệp, có ý thức công dân góp phần làm giàu cho nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh; phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2013 - 2014) 1.3. Quan niệm về soạn giáo án. 1.3.1. Vị trí, vai trò của việc soạn giáo án. Giáo án là khâu trọng tâm trong công tác chuẩn bị vài và có thể được xem là khâu thiết kế một bài học để chuẩn bị cho việc thi công bài học đó trên lớp của cả thầy và trò. Trong đó thầy đóng vai trò chỉ đạo, điều khiển; trò đóng vai trò chủ động tích cực, tự điều khiển. Trong học tập phải sử dụng các phương tiện dạy học phù hợp. Giáo án làm cơ sở pháp lý cho toàn bộ nội dung bài dạy mà thầy đã thiết kế để học sinh chiếm lĩnh. Giáo án khẳng định sự thành công 50% chất lượng giờ dạy. Giáo án là cơ sở để kiểm tra đánh giá thông qua từng tiết dạy. 1.3.2. Quan điểm của dạy học theo kiểu cũ - thuyết giảng một chiều. 6 Học theo lối thụ động, chủ yếu đối phó với thi cử nên kiến thức không vững, thiếu kỹ năng thực hành, năng lực của cá nhân học sinh không có điều kiện bộc lộ và phát triển nên giảm hứng thú học tập. 1.3.3. Quan niệm về soạn giáo án theo tinh thần đổi mới. Trong giáo án nội dung soạn cái gì? Soạn như thế nào? Sử dụng có hiệu quả hay không? Đây là vấn đề không đơn giản chút nào, điều này khiến các cấp quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu giáo dục, đặc biệt là hiệu trưởng đang đặt ra nhiều câu hỏi để từng bước khắc phục thảo gỡ những khó khăn trên. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SOẠN GIÁO ÁN LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA CẨM - TP VIỆT TRÌ 1. Đặc điểm tình hình địa phương: 2. Đặc điểm tình hình nhà trường. Năm học 2013 - 2014 Trường tiểu học Gia Cẩm có 32 lớp với 1390 em học sinh. Các em học sinh đa số ngoan, có ý thức học tập và rèn luyện tốt. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên là 76 người. Ban giám hiệu có 3 người, giáo viên trực tiếp giảng dạy là 49 người. Trong đó số giáo viên đạt tiêu chuyển 100%. Nhìn chung đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác, tất cả những điều kiện trên đều có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường. 3. Thực trạng việc soạn giáo án ở trường Tiểu học Gia Cẩm. Về nội dung: Nhiều giáo án không có hệ thống câu hỏi phát huy chiến lược sáng tạo của học sinh có ít những tình huống nêu vấn đề; một số giáo án soạn còn sơ sài; nặng về hình thức. Về phương pháp: Đa số các môn vẫn áp dụng phương pháp thuyết trình cổ điển. Có khoảng 65% giáo án là sử dụng phương pháp nêu vấn đề, nhưng các câu 7 hỏi nêu lên chưa cụ thể và khó hiểu, chưa rõ ràng và cô động. Nhìn chung ít giáo án đề cập đến thực tế và liên hệ thực tế, phần hướng dẫn bài về nhà cũng như phần củng cố và chuẩn bị bài sau còn sơ sài. 3.1. Thực trạng ban đầu về hoạt động dạy trên lớp của giáo viên của trường Tiểu học Gia Cẩm. Về năng lực chuyên môn Giáo viên giỏi Tỉnh: 3 Giáo viên giỏi Thành phố: 6 100% giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi vòng trường. Nhận thức: Một số giáo viên nhận thức rõ vị trí của hoạt động dạy học, tuy nhiên một số nhận thức chưa rõ, coi dạy học là một hoạt động hành chính. 3.2. Những yêu cầu khách quan và động lực đầu tiên tạo điều kiện cho việc chỉ đạo hoạt động dạy của giáo viên. Do yêu cầu cấp bách của xã hội, đòi hỏi việc nâng cao chất lượng giáo dục “Mà nói tới nâng cao chất lượng giáo dục là nói tới ai” ? là nói tới đội ngũ thầy giáo” (Phạm Văn Đồng) Do yêu cầu tồn tại của mỗi giáo viên trong ngành giáo dục. Do đòi hỏi và nguyện vọng lớn của học sinh và phụ huynh học sinh, của các cấp lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương đối với nhà trường. Vì vậy việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giờ lên lớp là việc làm của cán bộ quản lý nhà trường. Xong đây là việc làm khó, nó phụ thuộc vào trình độ của mỗi giáo viên và khả năng tổ chức, chỉ đạo của người cán bộ quản lý. Đó là những yêu cầu bên trong cần được giải quyết kịp thời để tạo điều kiện thúc đẩy chất lượng giáo dục và thực hiện mục tiêu đào tạo của ngành trong thời đại công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. 8 CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VIỆC SOẠN GIÁO ÁN LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA CẨM. 1. Một số biện pháp chỉ đạo khâu soạn giáo án. 1.1. Biện pháp 1: Tác động nhận thức về việc soạn giáo án. Mua thêm tài liệu tạp chí cho giáo viên tự nghiên cứu, bồi dưỡng như cuốn “Thiết kế bài học theo phương pháp dạy học tích cực” của Nguyễn Kỳ. Tổ chức các buổi đọc báo, nói chuyện thời sự để giáo viên có thêm thông tin về xã hội, về phương pháp dạy học và nề nếp dạy học. Đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến việc soạn giáo án lên lớp để cùng phối hợp với cộng đồng trách nhiệm và tham gia đóng góp vào việc thực hiện soạn giáo án lên lớp cho giáo viên. Mời các giáo viên giỏi, các giáo viên cốt cán của Thành phố đến giảng dạy, hội thảo, nói chuyện tại trường; tổ chức các hình thức sinh hoạt chuyên đề về vấn đề soạn giáo án lên lớp đễ mỗi giáo viên hiểu được đầy đủ ý nghĩa về tầm quan trọng của việc soạn giáo án lên lớp, đảm bảo chất lượng là thực hiện đúng các văn bản pháp quy của ngành GD&ĐT mà trực tiếp chỉ đạo là người Hiệu trưởng các nhà trường. Từ đó tạo được động cơ gây hứng thú cho giáo viên khi soạn giáo án, họ sẽ trở thành người luôn tự giác tích cực sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo án. 1.2. Biện pháp 2: Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn. Lập kế hoạch hoạt động bám sát kế hoạch của nhà trường. Phát huy năng lực tự quản của tổ chuyên môn. Các tổ chuyên môn thực hiện chế độ sinh hoạt theo đúng quy định 4 buổi/tháng. 9 Nội dung sinh hoạt chuyên môn thực hiện, hiệu quả, tránh hình thức nặng về hành chính 1.3. Biện pháp 3: Chỉ đạo thiết kế bài soạn theo tinh thần đổi mới. Kiến thức phải chính xác, đúng, hợp loogic, có hệ thống, đảm bảo liên hệ lý thuyết với thực hành, thực tiễn và đời sống lao động. Đây là yêu cầu rất quan tâm. Lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp, có kế hoạch chuẩn bị các thiết bị dạy học cho mỗi tiết dạy. Có hệ thống câu hỏi trong bài soạn phải phù hợp với cả ba đối tượng học sinh; phải dẫn dắt học sinh khám phá kiến thức một cách tích cực, chủ động và sáng tạo. Bố trí thời gian cho mỗi đơn vị kiến thức phải khoa học, hợp lý. Khi soạn phải tuân theo đúng chương trình, không cắt xén, không gộp ghép. Phải có bài soạn trước khi lên lớp ba ngày. Khi lên lớp, hoạt động của thầy phải chu đáo, đồng bộ, cân đối, chỉ đạo và bao quát lớp. Tư thế tác phong của thầy phải mẫu mực, mô phạm, có sức lôi cuốn học sinh vào hoạt động của giờ học, giải quyết tốt tình huống xảy ra. Kết quả: học sinh phải hiểu bài, nắm được kiến thức cơ bản, biết vận dụng thực tế, kĩ năng yêu cầu đặt ra. 2. Một số biện pháp chỉ đạo khâu lên lớp. 2.1 Về nhận thức: Tổ chức cho hội đồng sư phạm nhà trường thảo luận để thấy được hoạt động dạy học có vị trí quyết định chất lượng của học sinh. 10 [...]... thức đã học, phải lượng hóa được kiến thức khi kiểm tra Đánh giá phải mang tính khách quan Phải sử dụng phối hợp nhiều hình thức, biện pháp kiểm tra đánh giá Phối hợp kiểm tra đánh giá với tự kiểm tra đánh giá của học sinh CHƯƠNG IV: HIỆU QUẢ CỦA SKKN CHỈ ĐẠO SOẠN GIÁO ÁN LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA CẨM - TP VIỆT TRÌ 1 Những kết quả bước đầu đã đạt được 1.1 Về nhận thức 100% cán bộ giáo viên của trường. .. lượng giáo dục; về vai trò của việc soạn giáo án và lên lớp 1.2 Việc soạn giảng của giáo viên đã đi vào nề nếp: 100% giáo viên có đủ giáo án trước khi lên lớp, tổ chuyên môn thực hiện đều đặn việc kí giáo án hàng tuần Chất lượng soạn giảng đã được nâng lên 1.3 Về chất lượng của thầy và trò 12 Giáo viên nắm vững phương pháp giảng dạy, năng lực dạy học được nâng lên, thầy sử dụng những hình thức dạy học. .. dạy học đang là nhiệm vụ cấp thiết của toàn ngành Hiệu trưởng phải biết tập hợp sức mạnh tập thể tạo sức mạnh thống nhất để nhà trường đạt tới các mục tiêu đã xây dựng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Biện pháp chỉ đạo soạn giáo án của người hiệu trưởng vừa khẳng định tài năng của người cán bộ quản lý, vừa là nhiệm vụ chính trị mà người cán bộ quản lý cần thực hiện Thực hiện việc soạn giáo án lên lớp. .. thức dạy học hợp lý, bài dạy sinh động, cho hứng thú học tập Hiện tượng học sinh lười học, ngại học giảm hẳn, kết quả học tập được nâng lên, hiệu quả đào tạo đạt được so với kế hoạch Từ đó vị trí, vai trò uy tín của thầy được nâng lên 2 Bài học kinh nghiệm 2.1 Chỉ đạo tốt việc soạn giáo án theo tinh thần đổi mới 2.2 Muốn nâng cao chất lượng dạy học của học sinh, trước hết phải coi trọng hoạt động dạy,... người giáo viên Để chỉ đạo soạn giáo án đạt hiệu quả cao thì những nội dung của người hiệu trưởng phải sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị 2 Phương hướng tiếp tục triển khai Muốn nâng cao chất lượng dạy học người Quản lý phải luôn nghiên cức tìm tòi, sáng tạo ra những biện pháp tốt nhất để đưa giáo dục nhà trường đạt hiệu quả cao nhất Các nhà trường cần làm tốt công tác bồi dưỡng giáo. .. Văn Quân Trường DDaHSP Hà Nội 2 Bài giảng “Quản lý giáo dục vĩ mô 2” - Tiễn sĩ Phan Thị Hồng Vinh Trường ĐHSP Hà Nội 3 Bài học là gì? Hồ Ngọc Đại - NXB giáo dục 4 Các văn bản pháp quy - Luật giáo dục - Điều lệ trường PT - Luật phổ cập GDTH - Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD - ĐT - Kế hoạch năm học của trường TH Gia Cẩm 5 Chiến lược phát triển GD-ĐT 2010 của thủ tướng Chính phủ 6 Lý luận dạy học - Tiến...2.2 Chỉ đạo các tổ chuyên môn: Thống nhất yêu cầu cần đạt được của một giờ dạy để giao viên tự tìm biện pháp thực hiện Những yêu cầu đó là: Gây hứng thú cho học sinh trong giờ học Vào đề khi giảng bài mới Tìm câu đố vui liên quan đến nội dung bài dạy Tổ chức trò chơi ở lớp Đảm bảo nguyên tắc sử dụng trực quan trong giờ học Giảng dạy phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ GD theo yêu... công tác bồi dưỡng giáo viên dưới sự chỉ đạo và định hướng của lãnh đạo ngành giáo dục 3 Những ý kiến đề xuất Đội ngũ giáo viên đặc biệt hoạt động dạy của thầy có vai trò quyết định chất lượng giáo dục, vì vậy các cấp lãnh đạo cần định hướng rõ ràng đối với việc chỉ đạo hoạt động dạy của giáo viên ngày từ đầu năm học, thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm để rút ra bài học và triển khai rộng rãi Đặc biệt... thưởng cho chuyên môn 14 Đầu tư cao cho việc xây dựng phòng học bộ môn nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy Công tác thi đua khen thưởng cho chuyên môn Đầu tư cao cho việc trang bị đồ dùng dạy học cho giáo viên bằng máy tính xách tay và máy chiếu để giáo viên có thể giảng dạy và trình chiếu trên lớp Gia Cẩm, ngày 14 tháng 4 năm 2014 NGƯỜI VIẾT Ngô Thị Kim Thoa 15 TÀI LIỆU THAM THẢO 1 Bài giảng “Khoa học. .. ra bài học cho từng cá nhân 2.3 Tổ chức thao giảng Tổ chuyên môn dự giờ Ban giám hiệu dự giờ Hội đồng thi đua nhà trường dự giờ Giáo viên dự giờ của nhau Khi dự giờ thăm lớp ta có thể tiến hành theo 2 cách sau Dự giờ có báo trước 1 hoặc 2 ngày Dự giờ không báo trước (dự giờ đột xuất) 11 Năm học 2013 - 2014 sau khi được sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Phú Thọ, Phòng GD&ĐT Thành phố Việt Trì mỗi một tháng tổ . trạng việc soạn giáo án ở trường Tiểu học Gia Cẩm. CHƯƠNG III.CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VIỆC SOẠN GIÁO ÁN LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA CẨM. 1. Một số biện pháp chỉ đạo khâu soạn giáo án. 2. Một số biện. trưởng chuyên môn. 2. Giả thiết khoa học Nếu sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo việc soạn giáo án lên lớp ở trường tiểu học Gia Cẩm – Thanh phố Việt Trì mà tôi đưa ra được áp dụng triệt. chỉ đạo việc soạn giáo án lên lớp ở Trường Tiểu học Gia Cẩm – Thành phố Việt Trì MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Tôi nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm này nhằm tìm ra các biện pháp thích hợp nhất để chỉ đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp chỉ đạo việc soạn giáo án lên lớp ở trường tiểu học gia cẩm – thành phố việt trì, một số biện pháp chỉ đạo việc soạn giáo án lên lớp ở trường tiểu học gia cẩm – thành phố việt trì,

Từ khóa liên quan