0

giải pháp tài chính cho xóa đói giảm nghèo ở hà nội giai đoạn 2009 – 2010

70 477 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 21:16

Trường đại học Kinh tế quốc dân Khoa kế hoạch và phát triển CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: Giải pháp tài chính cho xóa đói giảm nghèo ở Hà Nội giai đoạn 2009 – 2010 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Huy Đức Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Xuân Sơn Sinh viên thực hiện: Trần Thị Thanh Hà Lớp: KTPT_A_QN Hà Nội, tháng 5 năm 2009 1 Danh mục từ viết tắt 1, XĐGN : Xoá đói giảm nghèo 2, LTTP : Lương thực thực phẩm 3, NHTG, WB: Ngân hàng thế giới 4, BHNN: Bảo hiểm nông nghiệp 5, MTTQ : Mặt trận tổ quốc 6, UBND : Uỷ ban nhân dân 7, DNNN : Doanh nghiệp nhà nước 8, ĐBSCL : Đồng bằng sống Cửu Long 9, KTXH : Kinh tế xã hội 10, Bộ LĐTB&XH : Bộ lao động thương binh và xã hội 11, GTGT : Giá trị gia tăng 12, XDCB : Xây dựng cơ bản 13, HĐND : Hội đồng nhân dân 14, TCTK : Tổng cục thống kê 2 Lời mở đầu Đói nghèo đang là một thách thức đối với sự phát triển của toàn thế giới kể cả với các nước công nghiệp phát triển, tấn công vào nghèo đói, thực hiện xoá đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu phát triển của xã hội. Vì vậy đây là vấn đề các chính phủ, các nhà lãnh đạo, các tổ chức quốc tế quan tâm để tìm ra giải pháp hạn chế và tiến tới xoá bỏ nạn đói nghèo trên phạm vi toàn cầu. Bước vào thế kỉ 21, đói nghèo vẫn là một trong những thách thức lớn của nhân loại. XĐGN được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng ưu tiên hàng đầu trong các mục tiêu phát triển của thế giới hiện đại. Chính vì vậy, Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội tại Copenhaghen (Đan Mạch) tháng 3 năm 1995 đã xác định: “XĐGN là một trong ba vấn đề trọng tâm được các nước cam kết thực hiện, coi đây là đòi hỏi bắt buộc về mặt đạo đức, xã hội, chính trị và kinh tế của cả nhân loại”. Và tại cuộc họp đặc biệt của Đại hội đồng liên hợp quốc và phát triển xã hội 6/2000 ở Giơnevơ (Thụy Sỹ), cộng đồng quốc tế tích cực cam kết thực hiện XĐGN, phấn đấu đến năm 2005 giảm ½ số người nghèo trên thế giới. Đối với Việt Nam, vấn đề XĐGN ngày càng trở nên quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng toàn dân ta trong thời kỳ mới. Chính phủ Việt Nam luôn coi vấn đề XĐGN là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngay từ khi Việt Nam giành độc lập, chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định đói nghèo là một thứ “giặc” cũng như giặc dốt, giặc ngoại xâm nên đã đưa ra mục tiêu phấn đấu để đưa nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi ngưòi có công ăn việc làm, có đời sống ấm no, hạnh phúc. 3 XĐGN không chỉ là một trong những chính sách cơ bản được nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm mà XĐGN còn là yếu tố cơ bản để đảm bảo công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững, ngược lại chỉ có tăng trưởng cao và bền vững mới có sức mạnh vật chất để hỗ trợ và tạo cơ hội cho người nghèo vươn lên thoát nghèo. Do đó, XĐGN được coi là một bộ phận cấu thành nên chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001-2010) và kế hoạch 5 năm của cả nước, các ngành và địa phương. Đối với Hà Nội, sau khi mở rộng địa giới hành chính, kinh tế chính trị xã hội đã có sự thay đổi lớn. Và để kinh tế xã hội ổn định phát triển đi lên và từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân thủ đô là một thách thức khá lớn vì hiện nay tỉ lệ người dân mù chữ và tỉ lệ đói nghèo còn khá cao. Giảm bớt những tỉ lệ này là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của thủ đô trong giai đoạn 2009-2010. Do vậy tôi chọn để tài “Giải pháp tài chính cho XĐGN ở Hà Nội giai đoạn 2009-2010”. Tuy nhiên các giải pháp tài chính cho XĐGN là rộng, phức tạp bao gồm tài chính vi mô, tài chính vĩ mô với các hình thức thực hiện khác nhau, nên trong khuôn khổ của một chuyên đề thực tập tôi chỉ xin nghiên cứu một số công cụ tài chính chủ yếu như đầu tư, thuế, tín dụng, bảo hiểm nhằm hai hướng. Một là giảm bớt gánh nặng tài chính cho người nghèo, hai là hỗ trợ để tăng cơ hội và khả năng của người nghèo. Mặc dầu đã có nhiều cố gắng nhưng do vấn đề đặt ra khó khăn và phức tạp, cùng với trình độ và năng lực có hạn nên bài viết của tôi không tránh khỏi sai sót, kính mong sự đóng góp của các thầy, cô. 4 CHƯƠNG I Cơ sở lý luận chung về đói nghèo và xoá đói giảm nghèo 1/ Tổng quan về đói 1.1/ Khái niệm 1.1.1/ Đói nghèo Đói nghèo là một vấn đề mang tính chất toàn cầu và đang thu hút nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế nhằm từng bước xoá bỏ đói nghèo và nâng cao phúc lợi của người dân. Tuy nhiên, rất khó có thể đưa ra một khái niệm chung, thống nhất về thế nào là đói nghèo. Tựu trung có thể coi đói nghèo là tình trạng một nhóm người trong xã hội không có khả năng được hưởng “một cái gì đó” ở mức độ tối thiểu cần thiết. Sự khác nhau về việc xác định “cái gì đó” đã tạm chia thành ba trường phái chính trong quan niệm về đói nghèo. Trường phái thứ nhất, được gọi là trường phái phúc lợi, coi một xã hội có hiện tượng đói nghèo khi một hay nhiều cá nhân trong xã hội đó không có được một mức phúc lợi kinh tế được coi là cần thiết để đảm bảo một cuộc sống tối thiểu hợp lý theo tiêu chuẩn của xã hội đó. Cách hiểu này coi “cái gì đó” là phúc lợi kinh tế của cá nhân, hay độ thoả dụng cá nhân. Tuy nhiên, vì độ thoả dụng vốn là một khái niệm mang tính ước lệ, không thể đo lường hay lượng hoá được, nên người ta thường đồng nhất nó với một khái niệm khác cụ thể hơn, đó là mức sống. Theo cách hiểu này, các chính sách XĐGN sẽ phải tập trung vào việc tăng năng suất, tạo việc làm… qua đó nâng cao thu nhập cho người dân để họ có thể có được mức phúc lợi kinh tế cần thiết như xã hội mong muốn. Đây là quan điểm phổ biến nhất, là cơ sở cho thước đo đói nghèo theo thu nhập. Quan điểm vế đói nghèo như vậy tuy được coi là cần, nhưng chưa đủ vì đói nghèo còn bao hàm khía cạnh khác chứ không chỉ riêng thu nhập. Vì thế, 5 trường phái thứ hai, trường phái nhu cầu cơ bản, coi “cái gì đó” mà người nghèo thiếu là một tập hợp những hàng hoá và dịch vụ được xác định cụ thể mà việc thoả mãn chúng là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất lượng cuộc sống. Những nhu cầu cơ bản đó bao gồm LTTP, nước, điều kiện vệ sinh, nhà ở, quần áo, giáo dục, y tế cơ sở và giao thông công cộng. Trong những nhu cầu cơ bản đó, nhu cầu về dinh dưỡng là quan trọng nhất. Quan niệm này về đói nghèo được phản ánh rất rõ qua định nghĩa về đói nghèo mà Hội nghị Quốc tế về vấn đề này ở Thái Lan năm 1993 đã đưa ra, theo đó đói nghèo là tình trạng một bộ phân dân cư không được hưởng và thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con người đã được xã hội thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội và phong tục tập quán của tứng địa phương. Một khó khăn lớn nhất đối với quan niệm đói nghèo theo trường phái như cầu cơ bản là những nhu cầu cơ bản cũng thay đổi tuy theo tuổi tác, giới tính… và các đặc điểm nhân khẩu khác, cũng như mức độ tham gia các hoạt động của từng cá nhân. Vì thế, trường phái thứ ba không quan tâm đến những gì thiếu để thoả mãn độ thoả dụng cá nhân hay nhu cầu cơ bản của con người, mà chú trọng đến khả năng hay năng lực của con người. Do vậy, trường phái này còn được gọi là trường phái năng lực, mới nổi lên từ những năm 80 với người đi tiên phong là nhà kinh tế học người Mỹ gốc Ấn Độ Anartya Sen. Theo ông, giá trị cuộc sống của con người không chỉ phụ thuộc duy nhất vào độ thoả dụng hay thoả mãn các nhu cầu cơ bản, mà đó là khả năng mà một con người có được, là quyền tự do đáng kể mà họ được hưởng, để vươn tới một cuộc sống mà họ mong muốn. Theo cách hiểu này, điều mà các chính sách XĐGN cần làm là phải tạo điều kiện để người nghèo có được năng lực thực hiện các chức năng cần thiết, đi từ những thứ rất cơ bản như đủ dinh dưỡng, có sức khoẻ tốt, tránh được nguy cơ tử vong sớm… đến những nhu cầu cao hơn như được tôn trọng, được tham gia vào đời sống xã hội, có tíếng nói và quyền lực. 6 Từ sự phân tích trên có thể thấy, tuy chúng ta không thể tìm được một khái niệm duy nhất đầy đủ về đói nghèo, nhưng có thể chỉ ra những biểu hiện cơ bản hay những khía cạnh chủ yếu của đói nghèo. Ngày nay, hầu hết các tổ chức quốc tế như NHTG, Liên Hiệp Quốc đều đã mở rộng khái niệm đói nghèo để bao hàm cả những khía cạnh về năng lực như Anartya Sen đã đề xuất. Theo đó, đói nghèo gồm những khía cạnh cơ bản như sau: - Trước tiên và trước hết là sự khốn cùng về vật chất, được đo lường theo một tiêu chí thích hợp về thu nhập hoặc tiêu dùng. - Đi kèm với sự khốn cùng về vật chất là sự hưởng thụ thiếu thốn về giáo dục và y tế. - Nguy cơ dễ bị tổn thương và dễ gặp rủi ro, tức là khả năng một hộ gia đình hay cá nhân rơi vào cảnh đói nghèo về thu nhập hoặc về sức khoẻ. - Cuối cùng là tình trạng không có tiếng nói và quyền lực của người nghèo. 1.1.2/ Chuẩn nghèo 1.1.2.1/ Chuẩn nghèo theo quan điểm của Ngân hàng thế giới (WB) Trong quá trình nghiên cứu đói nghèo và thực hiện chương trình XĐGN ở Việt Nam, WB cũng đã đưa ra hai mức chuẩn nghèo đối với Việt Nam. - Thứ nhất là số tiền cần thiết để mua một số lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng với lượng 2100 calo/người/ngày gọi là chuẩn nghèo về lương thực thực phẩm. - Thứ hai là số tiền cần thiết bao gồm cả chi tiêu cho lương thực, thực phẩm và chi cho các nhu cầu phi lương thực thiết yếu khác nhau gọi là chuẩn nghèo chung. Theo quan điểm của WB, ngoài chỉ tiêu tối thiểu về lương thực để bảo đảm đủ lượng 2100 calo/người/ngày còn có những khoản chỉ tiêu phi lương 7 thực, thực phẩm khác. Do đó, chuẩn nghèo chung có mức cao hơn chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm. Dựa vào số liệu điều tra mức sống dân cư tại nước ta năm 1993, năm 1998 và căn cứ vào sức mua của đồng Việt Nam, WB đưa ra chuẩn nghèo với từng loại ở Việt Nam như sau: Năm 1993: - Chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm: 62.500 đồng/ người/tháng - Chuẩn nghèo chung: 96.600 đồng/người/tháng Năm 1998: - Chuẩn nghèo lương thực thực phẩm: 107.000 đồng/người/tháng - Chuẩn nghèo chung: 149.000 đồng/ người/tháng Ở Việt Nam, ngoài gợi ý về cách xác định chuẩn nghèo theo mức thụ hưởng calo bữa ăn mang lại hàng ngày quy đổi ra thu nhập của WB đã nêu trên, các nhà nghiên cứu và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đã nêu ra mức xác định chuẩn nghèo khác, điển hình là cách xác định của tổng cục thống kê và của Bộ LĐTB&XH. 1.1.2.2/ Chuẩn nghèo theo quan điểm của Tổng cục thống kê Tiêu chuẩn nghèo của TCTK xác định bằng mức thu nhập tính theo giá vừa đủ để mua một lượng (rổ) hàng lương thực, thực phẩm thiết kế đảm bảo khẩu phần ăn duy trì với lượng tiêu dùng bằng 2100 calo/ngày/người. Những hộ có mức thu nhập bình quân dưới tiêu chuẩn trên thuộc vào diện hộ nghèo. Tiêu chuẩn nghèo được tính riêng cho 2 khu vực thành thị và nông thôn. Qua quá trình tính toán tiêu chuẩn nghèo, TCTK đã xác định chuẩn mức nghèo của Việt Nam qua các năm như sau 8 Năm 1993 Năm 1994 Năm 1995 Năm 1996 Thành thị 70.000 đồng/người/tháng 102.000 đồng/người/tháng 125.000 đồng/người/tháng 130.000 đồng/người/tháng Nông thôn 51.000 đồng/người/tháng 76.000 đồng/người/tháng 95.000 đồng/người/tháng 100.000 đồng/người/tháng 1.1.2.3/ Chuẩn nghèo theo quan điểm của Bộ lao động thương binh và xã hội (LĐTB&XH) Bộ LĐTB&XH (cơ quan thường trực của chính phủ trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện chương trình XĐGN) đồng tình với quan điểm về nghèo đói của Hội nghi chống đói nghèo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do ESCAT tổ chức tại Băng cốc – Thái Lan vào tháng 9 năm 1993. Bộ LĐTB&XH đã đưa ra chuẩn nghèo đói chủ yếu dựa vào các số liệu về thu nhập của hộ gia đình tuỳ theo từng thời kì phát triển của đất nước. Trước năm 1997, với yêu cầu cấp bách về chỉ đạo XĐGN, Bộ LĐTB&XH đã đưa ra ngưỡng nghèo ở nước ta là: hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng quy ra gạo dưới 13 kg gạo tẻ thường là hộ đói, dưới 15 kg là hộ nghèo. Đến năm 1997, Bộ LĐTB&XH đã dưa ra tiêu chuẩn chi tiết hơn cho từng mức đói nghèo từng khu vực các chỉ tiêu cụ thể được quy định như sau: Hộ đói là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng được phân biệt theo từng vùng: - Vùng nông thôn miền núi, hải đảo: dưới 15 kg gạo (tương đương với 55.000 đồng Việt Nam) - Vùng nông thôn đồng bằng, trung du: dưới 20kg gạo (tương đương với 70.000 đồng Việt Nam) 9 - Vùng thành thị dưới 25 kg gạo (tương đương với 90.000 đồng Việt Nam) Theo quy định số 1142/2000/QĐ – LĐTB&XH ngày 1/11/2000 của Bộ LĐTB& XH hộ đói nghèo nước ta giai đoạn 2001-2005 được điều chỉnh theo mức chuẩn mới với mức thu nhập bình quân 1 đầu người trong hộ cho từng vùng như sau: - Vùng nông thôn miền núi, hải đảo: 80.000đồng/tháng - Vùng nông thôn đồng bằng: 100.000đồng/tháng - Vùng Thành thị: 150.000đồng trên/tháng Trên cơ sở tham mưu của Bộ LĐTB&XH, Thủ tướng chính phủ đã có quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 về việc ban hành chuẩn nghèo nước ta giai đoạn 2006-2010 được điều chỉnh theo mức chuẩn mới với mức thu nhập bình quân một đầu người trong hộ cho từng vùng như sau: - Khu vực nông thôn: dưới 200.000 đồng/tháng - Khu vực thành thị: dưới 260.000 đồng/tháng Bộ LĐTB&XH đã căn cứ vào những nghiên cứu và thực nghiệm trong thực tiễn để xác định chuẩn mức đói nghèo, những căn cứ chủ yếu đó là: căn cứ vào nhu cầu năng lượng bình quân ngày/người (quy ra thóc) và nhu cầu năng lượng tối thiểu 2100 calo ngày/người, năng lượng này được tính bằng tiền trên cơ sở quy đổi ra lương thực để tính toán. Cách xác định đói nghèo của Bộ LĐTB&XH dựa trên cơ sở kê khai thu nhập của các hộ gia đình, rà soát đánh giá của Ban XĐGN xã và hội nghị thôn thảo luận bình xét của hộ gia đình, từ đó lập danh sách hộ đói nghèo. 1.2/ Tiêu chí đánh giá đói nghèo trên thế giới và Việt Nam 1.2.1/ Tiêu chí đánh giá trên thế giới Để xác định các chỉ tiêu về đói nghèo, trên thế giới đã đưa ra những chuẩn mực đánh giá sau 10 [...]... không được chú ý giải quyết, tỷ lệ và cấp độ của nghèo đói vượt qua giới hạn an toàn sẽ dẫn đến hậu quả về mặt chính trị như mất ổn định chính trị ở mức cao hơn là khủng hoảng chính trị Khủng hoảng chính trị thì nhà nước sẽ không còn quan tâm đến việc XĐGN thì đói nghèo vẫn tiếp tục tồn tại 3.2/ Hiệu quả của việc xoá đói giảm nghèo XĐGN là một chính sách lớn vì xã hội nhân văn của Đảng và Nhà nước ta Xuất... là sự hỗ trợ của chính phủ Chính phủ và các tổ chức khác hỗ trợ cho họ để họ có điều kiện phát triển kinh tế, đầu tư vào nguồn lực để họ có thể từ đó bật lên thoát nghèo Hoặc giảm chi phí cho họ để họ có điều kiện tích luỹ cho mình một khoản tài chính nhất định để quay lại đầu tư để nâng cao năng lực tài chính hoặc trình độ học vấn Và chính phủ đã sử dụng các công cụ tài chính để giải quyết các vấn... giám thống kê Hà Nội và Hà Tây năm 2007 Hà Nội là thủ đô, là bộ mặt của cả nước nên về cơ sở hạ tầng cũng được nhà nước đâu tư đáng kể nhất là trong dịp này, chuẩn bị kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Đông Đô Hà Nội Các tuyến đường đều được gấp rút hoàn thành nhăm kịp thời gian nên gần đây số đoạn đương giao thông được làm mới ở Hà Nội có phần tăng nhanh Hệ thống cấp thoát nước đã được làm mới như ở năm 2005... mượn, cầm cố tài sản để có tiền trang trải chi phí, dẫn đến càng ít có cơ hội thoát nghèo - Bất bình đẳng giới làm sâu sắc hơn tình trạng đói nghèo, phụ nữ ít có cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, tín dụng và đào tạo, họ thường gặp nhiều khó 14 khăn do gánh nặng công việc gia đình, và thường bị trả công thấp hơn nam giới ở cùng một loại công việc 2/ Nội dung giải pháp tài chính cho xoá đói giảm nghèo 2.1/... lụt hạn hán xẩy ra thì nhà nước doanh nghiệp sẽ dựa vào đó để hỗ trợ cho họ phần nào thiệt hại, họ sẽ không hoàn toàn mất hết tài sản như trước đây nữa Tạo điều kiện cho họ làm lại từ đầu 29 CHƯƠNG II Đánh giá thực trạng về xoá đói giảm nghèo ở Hà Nội 1/ Đặc điểm của Hà Nội 1.1/ Điều kiện tự nhiên 1.1.1/ Vị trí địa lý Nằm trong vùng trung tâm của đồng bằng châu thổ sông Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20°53'... 5954.6 Thành thị 2306.14 2370.77 2435.8 Nông thôn 3402.56 3455.83 3518.8 Nguồn: niên giám thống kê Hà Nội và Hà Tây năm 2007 Bảng tỉ lệ tăng dân số tự nhiên Đơn vị % 2005 2006 2007 32 Toàn thành 11.93 11.82 12.87 Nội thành 11.11 10.99 12.27 Ngoại thành 13.3 13.2 13.86 Nguồn: niên giám thống kê Hà Nội và Hà Tây năm 2007 Bảng tỉ lệ sinh con thứ 3 Đơn vị % 2005 2006 2007 Toàn thành 5.3 4.87 4.41 Nội thành... Ngoại thành 9.99 9.08 8.49 Nguồn: niên giám thống kê Hà Nội và Hà Tây năm 2007 Bảng tỉ suất sinh Đơn vị % 2005 2006 2007 Toàn thành 16.04 15.89 16.8 Nội thành 15.36 15.26 16.48 Ngoại thành 17.17 16.94 17.33 Nguồn: niên giám thống kê Hà Nội và Hà Tây năm 2007 Qua bảng số liệu trên ta thấy dân số bình quân của Hà Nội trong những năm qua tăng khá nhanh Tỉ lệ sinh tự nhiên năm 2005 đến năm 2006 đã giảm từ... lẫn ở khâu 27 phân phối kết quả sản xuất cho mỗi người, nhất là nhóm người nghèo Hỗ trợ tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội, nhất là dịch vụ xã hội cơ bản 3.3/ Sự cần thiết và tác dụng của các công cụ tài chính đối với công tác xoá đói giảm nghèo Người nghèo là những người có thu nhập thập dưới mức trung bình, họ không những nghèo về vật chất họ còn nghèo về học vấn Giống như đã nói ở. .. dục trong các cơ sở mầm non Chỉ tính riêng ở khu vực nội thành Hà Nội có 6 phường chưa có trường mầm non công lập là: Trung Liệt, Láng Thượng, Phương Mai, Ngã Tư Sở (Đống Đa), Lê Đại Hành, Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng) Các trường mầm non còn tới 2.006 phòng học cấp 4, 1.092 phòng học tạm và 809 phòng học nhờ nhà văn hoá, nhà dân, nhà kho Nhiều trường mầm non nông thôn, nhất là khu vực vừa mở rộng có tới 9-10... đói giảm nghèo 2.1/ Khái niệm Nhà nước chính phủ sử dụng các công cụ tài chính để điều tiết nên kinh tế vi mô và hỗ trợ giúp đỡ người nghèo pháp triển sản xuất để thoát nghèo, để tạo sự công bằng trong xã hội, thu hẹp khoảng cách giầu nghèo của xã hội 2.2/ Các công cụ tài chính 2.2.1/ Đầu tư 2.2.1.1/ Khái niệm Đầu tư nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm . đoạn 2009- 2010. Do vậy tôi chọn để tài Giải pháp tài chính cho XĐGN ở Hà Nội giai đoạn 2009- 2010 . Tuy nhiên các giải pháp tài chính cho XĐGN là rộng, phức tạp bao gồm tài chính vi mô, tài. dân Khoa kế hoạch và phát triển CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: Giải pháp tài chính cho xóa đói giảm nghèo ở Hà Nội giai đoạn 2009 – 2010 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Huy Đức Cán bộ hướng dẫn:. trả công thấp hơn nam giới ở cùng một loại công việc. 2/ Nội dung giải pháp tài chính cho xoá đói giảm nghèo 2.1/ Khái niệm Nhà nước chính phủ sử dụng các công cụ tài chính để điều tiết nên kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp tài chính cho xóa đói giảm nghèo ở hà nội giai đoạn 2009 – 2010, giải pháp tài chính cho xóa đói giảm nghèo ở hà nội giai đoạn 2009 – 2010,

Từ khóa liên quan