0

Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang giai đoạn 2009 - 6t /2012

89 660 1
  • Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang giai đoạn 2009 - 6t /2012

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 14:21

Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang LỜI CẢM TẠ  Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Cần Thơ đã tạo điều kiện cho em có được nơi thực tập đúng với chuyên ngành mà em đã học. Đặc biệt em xin cảm ơn Thầy Phạm Xuân Minh đã tận tình chỉ dẫn, góp ý kiến quý báu cho đề tài của em. Em xin gửi đến Ban Giám Đốc Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Huyện Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang lời cảm ơn chân thành về việc tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt đợt thực tập. Một lần nữa, em cũng xin cảm ơn các anh, chị phòng tín dụng, những người trực tiếp hướng dẫn, giới thiệu và giúp đỡ em rất nhiều trong việc tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu ở Ngân hàng. Sau cùng em xin kính chúc quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ, Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, Thầy Phạm Xuân Minh cùng các cô chú, anh, chị ở Ngân hàng dồi dào sức khỏe cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất. Em xin chân thành cảm ơn! Hậu Giang, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực hiện: Trần Thị Mỹ Phương GVHD: Phạm Xuân Minh SVTH: Trần Thị Mỹ Phương 1 Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Hậu Giang, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực hiện: Trần Thị Mỹ Phương GVHD: Phạm Xuân Minh SVTH: Trần Thị Mỹ Phương 2 Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Phụng Hiệp, ngày…….tháng…….năm 2012 Thủ trưởng đơn vị GVHD: Phạm Xuân Minh SVTH: Trần Thị Mỹ Phương 3 Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Cần thơ , ngày… tháng… năm 2012 Giáo Viên Hướng dẫn Phạm Xuân Minh GVHD: Phạm Xuân Minh SVTH: Trần Thị Mỹ Phương 4 Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Cần Thơ, ngày…….tháng…….năm 2012 GVHD: Phạm Xuân Minh SVTH: Trần Thị Mỹ Phương 5 Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang MỤC LỤC 1. CHƯƠNG1……………………………… …………………………………11 MỤC LỤC 6 1. CHƯƠNG1……………………………… …………………………………11 6 3.1.4 Cơ cấu tổ chức 27 3.1.4.1 Sơ đồ tổ chức 27 3.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 28 - Ban giám đốc 28 + Giám đốc phụ trách chung: Điều hành mọi hoạt động của tổ chức, hoạch định phương hướng kinh doanh, chịu trách nhiệm trực tiếp kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị 28 Bảng 3.1: TÌNH HÌNH THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN 33 GIAI ĐOẠN( 2009-2011) 33 Bảng4.1: TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT 40 NÔNG NGHIỆP (2009-2011) 40 ĐVT: Triệu đồng 40 Bảng4.2: TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT 40 NÔNG NGHIỆP (6T/2011-6T/2012) 40 Bảng4.3 : DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI GIAN 45 GIAI ĐOẠN (2009-2012) 45 Bảng4.4 : TỶ TRỌNG CỦA DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI GIAN GIAI ĐOẠN (2009-2012) 46 Bảng4.5 : DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI GIAN (6T/2011-6T/2012) 46 Bảng 4.6: DOANH SỐ CHO VAY THEO ĐỐI TƯỢNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN (2009-2011) 49 Bảng 4.7: DOANH SỐ CHO VAY THEO ĐỐI TƯỢNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN (6T/2011-6T/2012 49 Bảng 4.12: DOANH SỐ DƯ NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 59 (2009-2011) 59 69.047 59 GVHD: Phạm Xuân Minh SVTH: Trần Thị Mỹ Phương 6 Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang Bảng 4.13: DOANH SỐ DƯ NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG 59 GIAI ĐOẠN (6T/2011-6T/2012) 59 Bảng 4.16: TÌNH HÌNH NỢ XẤU THEO THỜI HẠN GIAI ĐOẠN 66 (2009-2011) 66 Bảng 4.17: TÌNH HÌNH NỢ XẤU THEO THỜI HẠN GIAI ĐOẠN 67 (6T/2011-6T/2012) 67 Bảng 4.20: CÁC TỶ SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI 72 HỘ SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN (2009-6T/2012) 72 DANH MỤC BẢNG  Bảng 3.1: Tình hình thu nhập, chi phí và lợi nhuận giai đoạn ………….…… 29 32 Bảng 4.1: Doanh số cho vay theo thời gian…………… 41 Bảng 22: Doanh số cho vay theo đối tượng đối với hộ sản xuất nông nghiệp 47 Bảng4.4: Donh số thu nợ theo thời gian giai đoạn (20092011) 41 Bảng 4.5: Doanh số cho vay theo đối tượng đối với hộ sản xuất nông nghiệp giai đoạn(2009-2011) 45 Bảng 4.6: Doanh số dư nợ theo thời hạn tín dụng 47 Bảng 4.7: Dư nợ theo đối tượng đối với hộ sản xuất nông nghiệp ………………………………………………………………………………… 54 Bảng 4.8: Kết cấu dư nợ theo đối tượng 56 Bảng 4.9: Tình hình nợ xấu theo thời hạn giai đoạn 2009-6T/2012 …….58 Bảng 4.10: Nợ xấu theo đối tượng đối với hộ sản xuất nông nghiệp………………………………………………………………….……… 60 Bảng4.11 : Kết cấu nợ xấu theo đối tượng 62 Bảng 4.12: Các tỷ số trong hoạt động cho vay đối với 64 GVHD: Phạm Xuân Minh SVTH: Trần Thị Mỹ Phương 7 Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang Bảng 4.13: Doanh số cho vay theo đối tượng đối với hộ sản xuất nông nghiệp 66 Bảng4.14: Donh số thu nợ theo thời gian giai đoạn (20092011) Bảng 4.15: Doanh số dư nợ theo thời hạn tín dụng 68 Bảng 4.16: Dư nợ theo đối tượng đối với hộ sản xuất nông nghiệp ………………………………………………………………………………… 69 Bảng 4.17: Kết cấu dư nợ theo đối tượng 70 Bảng 4.18: Tình hình nợ xấu theo thời hạn giai đoạn 2009-6T/2012 ………………………………………………………………………………… 71 Bảng 4.19: Nợ xấu theo đối tượng đối với hộ sản xuất nông .nghiệp………………………………………………………………….……… Bảng 4.20: Các tỷ số trong hoạt động cho vay đối với 73 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT HĐDV Hoạt động dịch vụ HĐTD Hoạt động tín dụng HSX Hộ sản xuất NHNo & PTNT (Argibank) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NV Nhân viên TM - DV Thương mại – dịch vụ UBND Ủy ban nhân dân VHĐ Vốn huy động 6T/2012 6 tháng đầu năm 2012 6T/2011 6 tháng đầu năm 2011 CP Chính Phủ NHNN Ngân Hàng Nhà Nước GVHD: Phạm Xuân Minh SVTH: Trần Thị Mỹ Phương 8 Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam xuất phát từ nước nông nghiệp, phần lớn dân số sống dựa vào nông nghiệp là chính, nên bên cạnh đẩy mạnh phát triển các ngành khác như công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu…thì việc đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp cũng quan trọng không kém. Nó là nền tảng để phát triển kinh tế đất nước đối với nước ta, mà sống chủ yếu là nghề nông. Kinh tế phát triển ổn định thì đời sống nhân dân mới được ổn định, nâng cao, kéo theo xã hội ngày càng tiến bộ, Việt Nam từng bước theo kịp sự phát triển của thế giới. Bên cạnh đó, cần các yếu tố hết sức cần thiết khác như chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước thì vai trò của các Ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn là hết sức to lớn. Theo chủ trương của Đảng và Nhà Nước, huyện Phụng Hiệp đang thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá các GVHD: Phạm Xuân Minh SVTH: Trần Thị Mỹ Phương 9 Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang hình thức sản xuất nông nghiệp, đồng thời kết hợp các hình thức này lại với nhau để tạo nên năng suất kinh tế cao nhất bằng cách hướng dẫn và kêu gọi người nông dân trồng nhiều loại cây khác nhau trên đất của họ và chăn nuôi các loài gia súc, thuỷ sản có lợi hơn. Bên cạnh đó, với khát vọng làm giàu chính đáng của mình, người nông dân đã và đang khai thác những tiềm năng kinh tế của địa phương kết hợp với kinh nghiệm và sức lao động của bản thân, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, đầu tư phát triển nhiều ngành nghề, làm giàu cho chính mình và tạo nhiều của cải vật chất cho xã hội. Muốn được như những điều kể trên thì người dân cần có vốn để đầu tư và tập trung vào sản xuất. Từ đó, mới nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, cải thiện đời sống, đồng thời hoàn thành quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện. Vì vậy, vai trò của Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang (NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang) là rất quan trọng. Phần lớn nhu cầu vốn cho sản xuất và tái sản xuất trong nông nghiệp thường có thời gian dưới một năm, nên người nông dân thường vay vốn dưới hình thức là vay ngắn hạn. Nhưng trong thời gian vài năm lại đây nhu cầu nông dân có vốn đầu tư vào khoa học kỷ thuật, mua sắm các thiết bị cần thiết để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, nên cũng có một số hộ vay dưới hình thức trung và dài hạn. Tuy nhiên nhu cầu vốn của người nông dân ngày càng cao, nên NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang đã đặt ra cho mình một nhiệm vụ quan trọng, là phải nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng bằng cách đẩy mạnh và mở rộng các phương thức cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng một cách hợp lý nhất và đồng thời thu hồi vốn một cách cách hiệu quả nhất. Từ lý do trên nên em chon đề tài “Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT chi nhánh Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2009-6T/2012”. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài tập trung phân tích đánh giá hoạt động cho vay đối với nông hộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang giai 2009-6T/2012 để thấy được những thuận lợi, khó khăn mà ngân hàng GVHD: Phạm Xuân Minh SVTH: Trần Thị Mỹ Phương 10 [...].. .Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang gặp phải để từ đó có biện pháp cải thiện và nâng cao hoạt động cho vay của ngân hàng ngày một hiệu quả hơn, giúp phát triển tốt kinh tế của nông hộ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tổng quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng giai đoạn 200 9- 6/2012 - Phân tích tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp. .. & PTNT Huyện Phụng Hiệp Vì vậy, trong những năm gần đây huyện Phụng Hiệp giảm được tình trạng đói nghèo và trình độ của người dân ngày càng nâng lên 3.1.2 Vài nét về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo & PTNT) chi nhánh Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phụng Hiệp được thành lập vào ngày 26/03/1998 theo nghị định 53/HĐBT của hội đồng... sản trên địa bàn huyện giai đoạn từ 200 9- 6T/ 2012 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU - Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang , năm 2010 của Trần Nguyễn sinh viên Đại Học Cần Thơ Nội dung tham khảo: Sơ lược về vài nét về ngân hàng, cơ cấu tổ chức, xem một số số liệu trong luận văn, lịch sử hình thành và. .. Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Hộ sản xuất và sự cần thiết phải phát triển kinh tế hộ sản xuất 2.1.1.1 Hộ sản xuất và đặc điểm hộ sản xuất Hộ sản xuất nông nghiệp là hộ chuyên sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, làm kinh tế tổng hợp và một số hoạt động khác nhằm phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp) có... 3.1.5.5 Thời hạn cho vay Ngân hàng nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận về thời hạn cho vay căn cứ vào: - Chu kỳ sản xuất kinh doanh - Thời hạn thu hồi vốn của phương án/dự án đầu tư 3.1.5.6 Phương thức cho vay GVHD: Phạm Xuân Minh 30 SVTH: Trần Thị Mỹ Phương Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang Ngân hàng thỏa thuận với khách hàng về việc lựa... doanh nghiệp - Mua bán các loại trái phiếu kho bạc + Cung cấp các dịch vụ kiểm ngân, thu và chi hộ - Thực hiện kiểm ngân tại chổ theo yêu cầu của khách hàng - Thực hiện các nghiệp vụ chi lương, thu hộ, chi hộ tại chỗ 3.1.4 Cơ cấu tổ chức 3.1.4.1 Sơ đồ tổ chức Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Phụng Hiệp có trụ sở chính đặt tại Ấp Mỹ Lợi – Thị trấn Cây Dương – Huyện Phụng Hiệp – Tỉnh Hậu. .. khi cho vay, cán bộ tín dụng kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay và gởi giấy báo nợ cho khách hàng khi đến hạn do kế toán lập để thu hồi nợ GVHD: Phạm Xuân Minh 32 SVTH: Trần Thị Mỹ Phương Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang 3.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH PHỤNG HIỆP TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2009 – 6T/ 2012... xuất % F = F/F0 * 100 Trong đó: % F: là % gia tăng của các chỉ tiêu phân tích (số tương đối) F: Là phần chênh lệch tăng, giảm của các chi tiêu F0: trị số chỉ tiêu kỳ gốc GVHD: Phạm Xuân Minh 24 SVTH: Trần Thị Mỹ Phương Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang Chương 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH... thủy sản cũng phát triển không kém Giá trị của ngành chăn nuôi và thuỷ sản ( nuôi cá rô, thác lác, basa…) trong năm 2011 là 163.509 triệu đồng chi m 13,8% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp GVHD: Phạm Xuân Minh 25 SVTH: Trần Thị Mỹ Phương Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang Nhìn chung, nền kinh tế huyện Phụng Hiệp ngày càng phát triển là nhờ vào... tín dụng - Tiền vay phải được phát bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo mục đích sử dụng tiền vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng GVHD: Phạm Xuân Minh 29 SVTH: Trần Thị Mỹ Phương Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang 3.1.5.3 Điều kiện cho vay Ngân hàng nơi cho vay xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ điều kiện sau: - Có năng . Phương 9 Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang hình thức sản xuất nông nghiệp, đồng thời kết hợp các hình thức này lại với nhau để. quả nhất. Từ lý do trên nên em chon đề tài Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT chi nhánh Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2009-6T/2012”. 1.2 MỤC TIÊU. Phương 12 Phân tích Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Hộ sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang giai đoạn 2009 - 6t /2012, Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang giai đoạn 2009 - 6t /2012, , Bảng 3.1: TÌNH HÌNH THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN, Bảng4.2: TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT, Bảng4.5 : DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI GIAN (6T/2011-6T/2012), Bảng 4.7: DOANH SỐ CHO VAY THEO ĐỐI TƯỢNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN (6T/2011-6T/2012, Bảng 4.13: DOANH SỐ DƯ NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG, Bảng 4.17: TÌNH HÌNH NỢ XẤU THEO THỜI HẠN GIAI ĐOẠN, Bảng 4.20: CÁC TỶ SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI, 3 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của Ngân hàng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm