0

Một số giải pháp chủ yếu nhằm xóa đói giảm nghèo ở huyện bắc mê - hà giang và thực trạng

72 938 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 21:14

phần i Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nớc, nền kinh tế nớc ta tăng tr- ởng nhanh, đời sống nhân dân từng bớc đã đợc nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, ở những nơi vùng sâu vùng xa, ngời dân đang gặp phải cảnh nghèo đói, cha đảm bảo đợc những điều kiện tối thiểu. Sự phân hóa giầu nghèo đã và đang diễn ra mạnh, đó là những vấn đề xã hội mà xã hội cần quan tâm. Từ năm 1992, xóa đói giảm nghèo đã trở thành phong trào ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nớc. Trong giai đoạn 1992- 1997, phong trào xóa đói giảm nghèo đã đợc các địa phơng và các tổ chức đoàn thể phát động để hỗ trợ hộ nghèo về đời sống và sản xuất. Phong trào đã đạt đợc những thành quả nhất định, tỷ lệ hộ nghèo đói trong cả nớc giảm từ 30% năm 1992 xuống còn 17,7% năm 1997, bình quân mỗi năm giảm 20%. Đến cuối năm 1997, tổng nguồn lực huy động của các cấp, các ngành cho hoạt động xóa đói giảm nghèo đã lên tới gần 3.000 tỷ đồng. Nhiều mô hình xóa đói thành công đã đ- ợc nhân rộng. Sự phối hợp lồng ghép các chơng trình kinh tế - xã hội khác với công tác xóa đói giảm nghèo, bớc đầu đã thu đợc những kết quả theo ớc tính có khoảng 20% hộ nghèo đã đợc hởng lợi từ các chơng trình 120, 135/CP, 134/CP, 327, nớc sạch nông thôn, y tế, giáo dục, Tuy nhiên phong trào xóa đói giảm nghèo cha đợc triển khai đồng bộ ở các địa phơng các nguồn lực huy động cha tập trung, cha có các giải pháp hữu hiệu về xóa đói giảm nghèo mang tính vĩ mô trên phạm vi toàn quốc. Nếu không có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhân thức, quan điểm, giải pháp tổ chức thực hiện thì trong những năm tới khó có thể thực hiện đạt các mục tiêu xóa đói giảm nghèo mà Đại hội Đảng VIII đề ra, tình trạng phân hóa giàu nghèo có thể diễn ra gay gắt hơn. Để tập trung đợc nguồn lực và triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các giải pháp thì xóa đói giảm nghèo phải trở thành một chơng trình mục tiêu quốc gia phù hợp với định hớng phát triẻn kinh tế - xã hội của đất nớc nhằm hỗ trợ trực tiếp cho các xã nghèo, hộ nghèo, ngời nghèo các điều kiện cần thiết để phát triển sản xuất, tạo thu nhập, ổn định đời sống, tự vơn lên thoát khỏi đói nghèo, tạo điều kiện và môi trờng xóa đói giảm nghèo bền vững. Chính vì vậy, cùng với các chủ trơng, chính sách của Đảng và Nhà nớc. Cấp uỷ, chính quyền địa phơng các cấp đã tích cực triển khai và vận động nhân dân thực hiện, các chơng trình, dự án nhằm đẩy mạnh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi, để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, nâng cao mức thu nhập để rút ngắn khoảng cách giữa giàu và nghèo trong các tầng lớp dân c. Để giảm tỷ lệ đói nghèo ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít ngời. Nghị quyết lần thứ IV, Ban chấp hành Trung ơng Đảng chỉ rõ cần thực hiện các chủ trơng chính sách sau: - Nhà nớc cần có kế hoạch hỗ trợ các vùng nghèo đặc biệt khó khăn chủ yếu đầu t về cơ sở hạ tầng. - Nhà nớc và xã hội tăng cờng trợ giúp vốn, kiến thức làm ăn cho các xã nghèo nhất vùng sâu, vùng xa. - Nhà nớc nghiên cứ đề ra các chính sách chữa bệnh miễn phí và đầu t cho hộ nghèo sao cho phù hợp. - Chủ trơng Chính sách của Đảng và nhà nớc là xoá đói giảm nghèo đi đôi với khuyến khích làm giàu chính đáng để bớc sang thời đại công nghệ phát triển. Hà Giang là một tỉnh biên giới cực Bắc của Việt Nam, là một tỉnh nghèo có 22 dân tộc đang sinh sống, mặc dù có nguồn tài nguyên khá phong phú và đa dạng, cơ sở hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn, địa hình bị chia cắt phức tap, trình độ dân trí thấp, những năm qua tuy đã đợc Đảng và Nhà nớc quan tâm đầu t phát triển, song Hà Giang vẫn là một trong những tỉnh chậm phát triển so với các tỉnh thành trong cả nớc. Bắc mê là một huyện vùng sâu vùng xa nằm ở phía đông của thị xã Hà Giang, có tiềm năng về đất đai, lao động. Song hiện tại Bắc Mê vẫn là huyện chậm phát triển, nền kinh tế tăng trởng chậm và cha bền vững, lao động nông nghiệp nông thôn còn chiếm tỷ lệ cao, t duy phát triển kinh tế của ngời dân còn nhiều hạn chế, nhiều ngành nghề truyền thống cha chú trọng phát triển. Trong những năm qua huyện Bắc Mê đã đợc Nhà nớc đầu t hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, vốn sản xuất nhng mức độ xóa đói giảm nghèo còn diễn ra chậm. Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm giảm đói, nghèo ở huyện Bắc Mê-tỉnh Hà Giang . 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng đói nghèo, phân tích các yếu tố ảnh hởng đến đói nghèo, từ đó đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm giảm đói nghèo tại huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về đói nghèo và những giải pháp xoá đói giảm nghèo. - Đánh giá thực trạng đói nghèo ở huyện Bắc Mê. - Phân tích các nguyên nhân ảnh hởng đến đói nghèo ở huyện Bắc Mê. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu xoá đói giảm nghèo. 3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1. Đối tợng nghiên cứu - Nghiên cứu tình hình sản xuất của nhóm hộ gia đình thông qua điều tra, khảo sát theo phơng pháp thống kê, chọn mẫu. - Đánh giá sự tham gia của chính quyền, đoàn thể xã hội, các tổ chức kinh tế về công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phơng hiện nay. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Đề tài đợc nghiên cứu tại huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang - Kết quả sản xuất, thu nhập đời sống, những yếu tố ảnh hởng đến kinh tế của một số hộ nông dân trên địa bàn huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang. - Điều tra kinh tế hộ năm 2005. Phần II Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 2.1. Cơ sở lý luận 2.1.1. Các khái niệm liên quan đến đói nghèo 2.1.1.1. Quan niệm về đói nghèo Trong bất kỳ quốc gia nào cũng đều có sự chênh lệch về mức sống, điều kiện sống của những ngời này so với ngời khác. Nghiên cứu sự phát triển nhằm cải thiện mức sống của ngời dân chúng ta cần phải quan tâm đến những ngời sống trong điều kiện xấu nhất. Những ngời đói nghèo trong xã hội là những ngời không có đủ lơng thực để ăn, không có đủ quần áo để mặc, không đợc bảo trợ về y tế và điều kiện vệ sinh, thiếu thốn tiện nghi sinh hoạt, bản thân họ và con em họ không có cơ hội để học hành, họ không có đủ kiến thức và điều kiện để suy nghĩ về biện pháp để cải thiện điều kiện sống của mình. Đó là những ngời đói nghèo trong xã hội. Nhu cầu đời sống của con ngờiđợc biểu hiện ở hai khía cạnh: - Nhu cầu vật chất: đó là lơng thực, quần áo, nhà cửa, đồ dùng, phơng tiện đi lại và các thứ khác cần cho cuộc sống. - Nhu cầu phi vật chất: đó là nhu cầu về cuốc sống tinh thần và hệ thống giá trị của con ngời nh: Văn hóa, giáo dục, tôn giáo, chính trị, tâm lý, quyền tự do công dân, Tuy nhiên có có thể phân định một cách rạch ròi giữa nhu cầu vật chất và nhu cầu phi vật chất. giữa nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần có mối quan hệ gắn bó hỗ trợ cho nhau. Có nhiều quan niệm khác nhau về sự đói nghèo, song dựa trên quan niệm nghèo đói do các tổ chức quốc tế đa ra thì khái niệm chung về đói nghèo đợc hiểu nh sau: Nghèo: Là tình trạng của một bộ phận dân c chỉ có các điều kiện vật chất và tinh thần để duy trì cuộc sống của gia đình họ ở mức tối thiểu trong điều kiện chung của cộng đồng. Mức tối thiểu ở đây đợc hiểu là các điều kiện ăn, ở, mặc và các nhu cầu khác nh văn hóa, y tế giáo dục, đi lại, giao tiếp, chỉ đạt mức duy trì cuộc sống rất bình thờng và ở dới mức đó là đói khổ. Nghèo luôn luôn là dới mức trung bình của cộng đồng. xét trên mọi phơng diện, giữa mức nghèo với mớc trung bình của xã hội có một khoảng cách thờng tờ 3 lần trở lên. Đói: Là một bộ phận của những ngời nghèo mà nọi điều kiện không đạt đợc ở mớc tối thiểu. Ngân hàng Châu á đa ra khái niệm về nghèo tuyệt đối và nghèo tơng đối nh sau: Nghèo tuyệt đối: Là việc không chỉ thoả mãn nhu cầu tối thiểu để duy trì cuộc sống của con ngời. Nghèo tơng đối: là tình trạng không đạt đợc đến mức sống tối thiểu tại một thời điểm nào đó. Khái niệm nghèo tuyệt đói nó có xu hớng đề cập đến những ngời nghèo nhất về phân phối thu nhập ở một nớc hoặc ở một vùng nào đó, tại một thời điểm nào đó. 2.1.1.2. Phơng pháp xác định ranh giới đói nghèo ở tất cả các khu vực trong mỗi quốc gia đều có những ngời giàu và ngời nghèo. Tuy nhiên sự giàu nghèo ở mỗi khu vực có mức độ khác nhau. ngời giàu ở nông thôn thờng không bằng ngời giàu ở thành phố, ngời nghèo ở nông thôn thờng nghèo hơn ngời nghèo ở thành thị. thông thờng khoảng cách giữa ngời giàu và ngời nghèo ở thành thị rõ hơn ở nông thôn. Phơng pháp thông dụng để đánh giá mức độ đói nghèo là xác định mức thu nhập có thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống của con ngời, sau đó xác định xem ở trong nớc ở vùng có bao nhiêu ngời có mức thu nhập dới mức đó. Tuy nhiên, phơng pháp lợng hoá nhu cầu tối thiểu ở mỗi nớc để biểu hiện đờng ranh giới nghèo đói cũng khác nhau. Ngân hàng Thế giới WB dùng mức thu nhập quốc dân tính theo đầu ng- ời làm thớc đo ranh giới đói nghèo. Nếu ranh giới nghèo khổ GDP/ngời/năm là 370 USD thì các nớc đang phát triển hiện nay có khoảng 1.115 triệu ngời nghèo, chiếm 1/3 dân số các nớc này. Tại Inđônêxia qui định cụ thể về đói nghèo theo gạo, ngời có mức thu nhập bình quân dới 250 kg/năm đợc coi là nghèo khổ và họ đã phấn đấu giảm tỷ lệ này từ 24% năm 1970 xuống còn 17% năm 1990. ở Trung Quốc qui định những hộ có mức thu nhập dới 200 nhân dân tệ/ngời/năm đợc coi là nghèo, thu nhập dới 150 nhân dân tệ/ngời/năm đợc coi là nghèo khổ tuyệt đối. Theo quyết định số: 1143/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 01/11/2000 của Bộ lao động thơng binh và xã hội về việc điều chỉnh chuẩn nghèo giai đoạn 2001- 2005 ( không áp dụng chuẩn đói ). Hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu ngời dới 80.000 đồng/ ngời/ tháng đối với khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo và dới 100.000 đồng/ngời/tháng đối với khu vực nông thôn đồng bằng. Đối với khu vực thành thị, thu nhập bình quân đầu ngời dới 150.000 đồng/ng- ời/tháng đợc coi là nghèo. Theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg, ngày 08/7/2005 của Thủ tớng Chính phủ Về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 đợc áp dụng nh sau: Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/ ngời/ tháng ( 2.400.000 đồng/ngời/năm ) trở xuống là hộ nghèo. Về điều kiện dinh dỡng, theo tổ chức y tế thế giới và dựa vào điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam và viện dinh dỡng đã đa ra mức nghèo đói tính theo calo/ngời/ngày, cụ thể: Biểu 01: Chuẩn mực nghèo đói tính theo calo Đói Mức năng lợng dới 1500 calo/ngời/ngày Thiếu ăn Mức năng lợng từ 1800 calo/ngời/ngày Đe dọa Mức năng lợng từ 1800 - 2100 calo/ngời/ngày Tạm đủ Mức năng lợng từ 2100-2400 calo/ngời/ngày Đủ Mức năng lợng từ 2400-2700 calo/ngời/ngày Cao Mức năng lợng từ 2700 calo/ngời/ngày 2.1.1.3. Quan niệm về xoá đói giảm nghèo Xóa đói giảm nghèo không những là một chủ trơng sâu rộng của Đảng và Nhà nớc ta, mà còn là một vấn đề rất nhạy cảm và phức tạp. Các chơng trình xoá đói giảm nghèo, xét về mặt lý luận là một hệ thống các hệ thống xác định rõ vai trò của các tổ chức trong xã hội, trong việc phân phối hợp lý các hành động của mình để nâng cao mức sống cho ngời nghèo, tạo cho họ những cơ hội trong đời sống bằng chính sức lao động của bản thân. 1.1.2. Những nhân tố ảnh hởng đến đói nghèo Để xoá đói, giảm nghèo, điều quan trọng là phải xác định đợc đúng nguyên nhân dẫn tới đói nghèo. Trên thực tế, không có một nguyên nhân biệt lập, riêng rẽ mà nó là cả sự đan xen của cả nguyên nhân sâu xa lẫn trực tiếp, cả khách quan và chủ quan, cả tự nhiên và kinh tế - xã hội. Tuy nhiên có thể chia ra 3 nhóm nguyên nhân cơ bản sau: Nhóm 1: Do bản thân ngời nghèo: không biết làm ăn, thiếu vốn, đông con, thiếu lao động, chi tiêu không có kế hoạch, có quá ít hoặc không có ruộng đất. Nhóm 2: do điều kiện tự nhiên và môi trờng. Đất canh tác cằn cỗi, năng suất cây trồng vật nuôi thấp, thời tiết khí hậu không thuận lợi, vị trí địa lý bất lợi ( vùng sâu, vùng xa, đờng giao thông gặp khó khăn ). Nhóm 3: do thể chế chính sách và cơ chế không đồng bộ, không phù hợp với thực tiễn, không có sự quan tâm khuyến khích phát triển sản xuất. Theo kết quả điều tra về thực trạng hộ nghèo 31/12/2005 của Bộ lao động thơng binh và xã hội cho thấy, đói nghèo có những nguyên nhân cơ bản nh sau: Do thiếu vốn đầu t sản xuất: 40,86% Thiếu kinh nghiệm làm ăn: 12,41% Thiếu đất sản xuất: 10,47% ốm đau bệnh tật: 9,05% Thiếu lao động: 6,06% Đông con: 4,96% Mắc tệ nạn xã hội: 2,47% Rủi ro: 0,52% Nguyên nhân khác: 2,16%. Để xác định các biện pháp phù hợp trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, mỗi địa phơng cần phải xác định rõ những nguyên nhân chính, những thuận lợi và những khó khăn của từng địa phơng. 2.1.3. Tác động của đói nghèo đến phát triển kinh tế - xã hội Báo cáo tổng kết chơng trình giảm nghèo ở Châu á- Thái Bình Dơng đã đánh giá rằng: Sống một cuộc sống nghèo khổ hiển nhiên sẽ gây ra những thất vọng, mà thất vọng lại là nguồn gốc của những hành động phá phách, gây phiền hà cho cuộc sống và trật tự xã hội. Hoàn cảnh nghèo buộc ngời ta phải khai thác bừa bãi môi trờng và làm giảm khả năng sản xuất của nó, ấp ủ những xung đột về chính trị, xã hội, phá hoại những giá trị cơ bản của con ng- ời và làm xói mòn hạnh phúc gia đình. Những hành động kiểu này đang là bi kịch cho nhiều gia đình và xã hội. Nghèo đói là nguyên nhân của hàng loạt những tác động tiêu cực tới sự phát triển xã hội và phát triển con ngời mà biểu hiện cụ thể của nó là: Thu nhập thấp sẽ ảnh hởng trực tiếp tới mức sống của con ngời. Mức sống không đảm bảo dẫn tới hậu quả tất yếu, đó là suy dinh dỡng ở trẻ em và giảm tuổi thọ ở ngời lớn. Nhu cầu sống, nhu cầu tồn tại là nhu cầu bản năng nhu cầu đầu tiên của mỗi con ngời. Trong điều kiện thu nhập thấp, thì chi tiêu cho giáo dục, cho y tế và các sinh hoạt khác sẽ bị cắt giảm để nhờng chỗ cho chi tiêu về lơng thực, về quần áo Thiếu sự chăm sóc về y tế và giáo dục, thiếu các kiến thức về sức khoẻ sinh sản, phòng tránh thai cũng nh chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em sẽ dẫn tới tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử vong cao ở trẻ sơ sinh, thậm chí ở cả các bà mẹ. Tỷ lệ dân số cao dẫn tới áp lực về việc làm. Mặt khác, chính lực lợng lao động đợc bổ sung một cách hào phóng này hàng năm lại thiếu những kiến thức, kỹ năng do đợc hởng sự chăm sóc kém về giáo dục, đào tạo dẫn tới thất nghiệp tràn lan, năng suất lao động thấp. Điều này cũng có nghĩa là thu nhập thấp và cái vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo hoàn tất chu kỳ của mình. Nghèo khổ không chỉ gây nhức nhối cho ngời nghèo ở khía cạnh vật chất mà còn phải kể đến nghèo khổ cả về mặt tinh thần. Nó làm giảm khả năng tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng, thiếu niềm tin và hoài bão trong cuộc sống và rễ bị ảnh hởng tiêu cực chi phối. Vì vậy, trách nhiệm của thế giới là phải làm giảm nạn nghèo khổ. Điều đó vừa là mệnh lệnh của đạo lý, vừa là cái tất yếu để có đợc sự bền vững của môi trờng. 2.1.4. ý nghĩa của vấn đề xoá đói giảm nghèo Đói nghèo gây nên những ảnh hởng tiêu cực đến các mục tiêu phất triển kinh tế - xã hội và phát triển con ngời, do vậy, xoá đói giảm nghèo vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của cộng đồng. Làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo, tạo cơ hội cho ngời nghèo nâng cao thu nhập bằng sức lao động của họ là góp phần giải quyết những tiêu cực [...]... công tác xoá đói giảm nghèo ở huyện trong những năm qua, từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp trong từng điều kiện cụ thể để xoá đói giảm nghèo ở huyện Bắc Mê 3.4.3 Phơng pháp tổng hợp và phân tích thông tin, số liệu Trong quá trình thực hiện đề tài đã vận dụng lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm cơ sở lý luận cho tổng hợp và phân tích thông tin Một số phơng pháp cụ thể đợc... Xuất phát từ thực trạng trên Đảng bộ chính quyền tỉnh đã có nhiều chủ chơng, chơng trình, dự án Phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2010 mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra 4.1 Đánh giá thực trạng đói nghèo của huyện Bắc Mê 4.1.1 Thực trạng hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo qua các năm Từ khi Đảng và Nhà nớc ta phát động phong trào xoá đói giảm nghèo năm 1992, phong trào xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đợc... tế hàng hoá nhiều thành phần còn hạn chế, kinh tế quốc doanh phát triển chậm Phần IV Kết quả nghiên cứu và thảo luận * Tình hình đói nghèo ở tỉnh Hà Giang Chơng trình xoá đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang nói chung và huyện Bắc Mê nói riêng là một chơng trình tổng hợp có tính chất liên ngành trong chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và phù hợp cho ngời nghèo, hộ nghèo, ... trình là giảm tỷ lệ nghèo đói trong tổng số hộ của cả nớc từ 2 0-2 5% hiện nay xuống còn khoảng 10% - Phát triển nông nghiệp nông thôn - Phát triển các dịch vụ xã hội và mạng lới bảo trợ xã hội cho ngời nghèo - Chơng trình kế hoạch hoá gia đình và giảm tốc độ gia tăng dân số - Chơng trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn (CT 135/CP) 2.2.3 Kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam ở nớc ta, vấn đề đói nghèo. .. triển kinh tế phải đi đôi với thực hiện công bằng xã hội, khắc phục tình trạng phân hoá giàu nghèo ngày càng mở rộng ở thành thị và nông thôn Trong thời kỳ hiện nay xoá đói giảm nghèo đợc coi là chơng trình cấp bách nhất, cần đợc giải quyết trớc hết so với mục tiêu phúc lợi xã hội khác Xoá đói giảm nghèo đợc giải quyết từ một tín hiệu, đồng thời là một bớc thiết thực nhất nhằm thực hiện vấn đề công bằng... lực, và triển khai các cơ chế, chính sách một cách đồng bộ, thống nhất và đạt đợc hiệu quả cao nhất Huyện đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu, các bớc tiến hành để xoá đói giảm nghèo một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện cho từng năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 5 năm (199 6- 2000) và phơng hớng phát triển kinh tế - xã hội của huyện 5 năm (200 0-2 005) nhằm. .. thiện đời sống tinh thần cho nông dân góp phần xoá đói giảm nghèo 3.4.5 Nhóm chỉ tiêu phản ánh thực trạng đói nghèo 3.5.4.1 Chỉ tiêu số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo Toàn Huyện có 13 xã thì có 13 xã thuộc xã nghèo xã (135/CP) Có 6.093 hộ, với 38.260 khẩu, trong đó hộ nghèo là 5.286 hộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm 64,1% (theo tiêu chí mới) 3.2.4.2 Chỉ tiêu về cơ sở vật chất, đời sống sản xuất của hộ nghèo. .. ra rất lâu, đói nghèo đã trở thành quốc nạn, một loại giặc hàng đầu cần đợc tiêu diệt Nạn đói lớn nhất vào đầu năm 1945 xảy ra ở nớc ta đã giết chết 2 triệu ngời trên toàn miền Bắc Cho đến nay, sau 30 năm hoàn toàn độc lập, xoá đói giảm nghèo một trong những mục tiêu hàng đầu đặt ra đối với toàn Đảng, toàn dân ta Ngân hàng thế giới cho rằng ở Việt Nam, nông dân chiếm tới 76% tổng số ngời nghèo Theo... hộ nghèo, chiếm 20,3% tổng số hộ Trong đó riêng hộ đói có khoảng 60 vạn hộ chiếm 4,2% tổng số hộ * Nghèo, đói đánh giá của Bộ Lao động Thơng binh và xã hội thời kỳ 199 7-1 998 Để đánh giá thực trạng đói nghèo ở Việt Nam phù hợp với điều kiện mới, qua các số liệu nghiên cứu thực tế, Bộ Lao động Thơng binh và Xã hội đã đa ra tiêu chuẩn: Biểu 03: Hộ đói nghèo theo tiêu chuẩn của Bộ lao động Thơng binh và. .. dinh dỡng ở trẻ em, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Chính sách của Đảng và Nhà nớc về xoá đói giảm nghèo Đảng và Nhà nớc ta đã xác định mục tiêu xoá đói giảm nghèo là mục tiêu phấn đấu của toàn dân, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định mục tiêu đến năm 2005 giảm số hộ nghèo theo . luận và thực tiễn về đói nghèo và những giải pháp xoá đói giảm nghèo. - Đánh giá thực trạng đói nghèo ở huyện Bắc Mê. - Phân tích các nguyên nhân ảnh hởng đến đói nghèo ở huyện Bắc Mê. - Đề. tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm giảm đói, nghèo ở huyện Bắc M - tỉnh Hà Giang . 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng. trạng đói nghèo, phân tích các yếu tố ảnh hởng đến đói nghèo, từ đó đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm giảm đói nghèo tại huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá cơ sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp chủ yếu nhằm xóa đói giảm nghèo ở huyện bắc mê - hà giang và thực trạng, Một số giải pháp chủ yếu nhằm xóa đói giảm nghèo ở huyện bắc mê - hà giang và thực trạng,

Từ khóa liên quan