nghiên cứu thực trạng và thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại nghệ an

52 672 2
nghiên cứu thực trạng và thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại nghệ an

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đặt vấn đề Trong những năm qua, cấp cứu nhi khoa có những bước chuyển biến rõ rệt, đặc biệt tại các bệnh viện tuyến trung ương, nhân lực và trang thiết bị ngày càng được chú trọng, góp phần giảm tỷ lệ tử vong trẻ em sau 24 giê nhập viện. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong trẻ em trước 24 giê nhập viện, đặc biệt tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 1 tuổi còn cao và hầu nh thay đổi chưa đáng kể. [1; 2; 7; 9; 11; 13] Qua thống kê nghiên cứu tình hình bệnh tật và tử vong ở nước ta trong 2 thập kỷ qua có giảm. Tỷ lệ tử vong trẻ em Việt Nam dưới 1 tuổi năm 1996 là 82 ‰, năm 1999 là 36,7 ‰, năm 2003 là 21 ‰, tử vong trẻ dưới 5 tuổi năm 1999 là 42 ‰, năm 2003 là 32,8 ‰ [2] Đặc biệt, tỉ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi đã có giảm nhưng tử vong ở sơ sinh vẫn ở mức cao chiếm 23% so với trẻ 1 tuổi, 11% so với trẻ 5 tuổi. Tử vong sơ sinh trong tuần đầu chiếm 56,6%, từ 7 đến 28 ngày tuổi chiếm 43,4%. [12] Tổ chức Y tế thế giới đã đánh giá hệ thống cấp cứu gồm 3 thành tố: chăm sóc cấp cứu ở cộng đồng; chăm sóc cấp cứu khi vận chuyển và chăm sóc cấp cứu tại nơi cơ sở y tế tiếp nhận. Cấp cứu có hiệu quả khi hệ thống cấp cứu có sự phối hợp khẩn trương và chính xác của 3 thành tố trên. [3] Kinh nghiệm cho thấy, để tăng cường chất lượng chăm sóc cấp cứu ở các bệnh viện cần phải có các cán bộ y tế có chuyên môn, có năng lực và được hướng dẫn lâm sàng chuẩn mực với trang thiết bị y tế thiết yếu cho cấp cứu đầy đủ. Thực tế, trong thập kỷ qua ngành nhi khoa nói chung và hệ thống cấp cứu nhi nói riêng đã có nhiều tiến bộ trong áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao trong chẩn đoán và can thiệp điều trị các bệnh hiểm nghèo. Chuyên khoa cấp cứu và hồi sức nhi đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng chăm 1 sóc sức khoẻ, mang nhiều lợi Ých cho trẻ em, đặc biệt đối với trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, các nghiên cứu trong nước cho thấy thực trạng cấp cứu Nhi khoa, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở còn nhiều vấn đề cần phải củng cố. Từ năm 2004, Bệnh viện Nhi Trung ương đã triển khai chương trình cấp cứu Nhi khoa cơ bản (BLS) và chương trình cấp cứu Nhi khoa nâng cao (APLS) với sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi Hoàng gia Melbourne (Australia). Chương trình đã được thực hiện thành công và tạo được những bước chuyển biến tích cực tại một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. Hệ thống cấp cứu Nhi khoa có cải thiện nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu, yêu cầu khám chữa bệnh. Đặc biệt tính chuẩn mực trong vận chuyển cấp cứu an toàn chưa được áp dụng triệt để tại các cơ sở y tế, do đó tỷ lệ tử vong trong 24 giò đầu còn cao, theo nghiên cứu của Nguyễn Công Khanh (2005) tỷ lệ tử vong 24 giò đầu là 78,2 % tại bệnh viện huyện, 63,1 % tại bệnh viện tỉnh và 49,5 % tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong đó tỷ lệ tử vong ở nhóm trẻ sơ sinh cao nhất, chiếm tỷ lệ 50,5 %, trẻ 1 – 12 tháng tuổi là 19,7 %, trẻ 13 tháng – 5 tuổi là 16,9 %, trẻ từ 5 -10 tuổi là 7,1 % và trẻ từ 10 – 15 tuổi chiếm tỷ lệ 5,8 %. Nh vậy tỷ lệ tử vong trước 24 giê ở trẻ < 5 tuổi chiếm tỷ lệ 87,1 %. Nghiên cứu cho thấy một số yếu tố ảnh hưởng nhiều đến tử vong trong 24 giờ đầu nhập viện là: trẻ đến bệnh viện muộn, chưa được xử trí ban đầu hoặc xử trí không thích hợp, trẻ được chuyển thẳng từ nhà đến bệnh viện không qua cấp cứu ban đầu hoặc trẻ được vận chuyển bằng phương tiện vận chuyển thô sơ, chuyển viện không có cán bộ y tế đi kèm, không có trang thiết bị cấp cứu, thiếu thuốc và hạn chế chuyên môn của cán bộ y tế tuyến y tế cơ sở về cấp cứu nhi khoa. Một số nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy bằng một số biện pháp can thiệp ở cộng đồng có thể giảm thấp được tử vong. Nghiên cứu của Đoàn Thị 2 Thanh Hương (2004), bằng biện pháp hướng dẫn cho phụ nữ có thai, đào tạo cho nữ hộ sinh về chăm sóc trước và trong sinh đã giảm tỷ lệ tử vong chu sinh ở Hải Phòng từ 12,6 ‰ xuống còn 9,34 ‰. Nghiên cứu của TrÇn Văn Nam (2003), bằng biện pháp giáo dục sức khoẻ ở cộng đồng, huấn luyện cán bộ y tế xã về cấp cứu tai nạn, thương tích và lồng ghép biện pháp phòng tai nạn với các chương trình khác, đã giảm đáng kể tỷ lệ tai nạn và tử vong do tai nạn ở Hải Phòng. [ 14; 17] Kinh nghiệm ở Mexico, hệ thống tổ chức cấp cứu đã tổ chức hướng dẫn cho các bậc cha mẹ trẻ và đào tạo cho cán bộ y tế cơ sở cách phân loại để xử trí cấp cứu sớm, kịp thời, đã làm giảm được tỷ lệ tử vong do bệnh hô hấp và tiêu chảy ở trẻ em. Tỷ lệ tử vong do bệnh hô hấp giảm được 43 % ở trẻ dưới 1 tuổi và 36 % ở trẻ dưới 5 tuổi; tỷ lệ tử vong do tiêu chảy giảm bớt 39 % ở trẻ dưới 1 tuổi và 34 % ở trẻ dưới 5 tuổi. Một số nghiên cứu khác cho thấy, nếu đào tạo cho các tình nguyện viên ở cộng động một số động tác can thiệp đơn giản nh làm thông thoáng đường thở, cách cố định gãy xương, cách kiểm soát tình trạng chảy máu ngoài bằng phương tiện và nguồn lực sẵn có ở cộng đồng, đã góp phần mang lại nhiều hiệu quả cấp cứu trước bệnh viện. Công tác vận chuyển an toàn là một vấn đề được Bệnh viện Nhi Trung ương đặc biệt chú ý trong thời gian qua. Nếu thực hiện tốt công tác vận chuyển bệnh nhân an toàn, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và trẻ bệnh nặng cần thiết phải ổn định tình trạng người bệnh trước khi chuyển viện, chuẩn bị tốt phương tiện, trang thiết bị và đội ngũ vận chuyển, liên hệ chặt chẽ với nơi chuyển đến. Thực hiện tốt công tác vận chuyển bệnh nhân sẽ giảm thiểu được các trường hợp tử vong đáng tiếc xẩy ra trong quá trình chuyển viện cũng như tỷ lệ tử vong trước 24 giê nhập viện tại các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân. [10; 14; 15] 3 Tại Nghệ An, nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh Phương (2003 – 2004) chỉ ra rằng nhân lực và trang thiết bị cấp cứu Nhi khoa tại các tuyến y tế cơ sở, nhất là tại các bệnh viện huyện và các trạm y tế còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được nhu cầu cấp cứu ban đầu tại địa phương. [8] Trong những năm 2005 – 2007, với sự hỗ trợ của Dự án chăm sóc sức khoẻ trẻ em do chính phủ Phần lan tài trợ (tại Nghệ An) và công tác chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Nhi Trung ương đã triển khai chương trình cấp cứu Nhi khoa cơ bản (BLS) được mét số khoá học tuy nhiên còn hạn chế về số lượng và chưa có bổ sung trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu nhi khoa. Nghệ An là một tỉnh có địa bàn rộng, dân số hiện tại hơn 3 triệu dân, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Công tác cấp cứu ban đầu và vận chuyển bệnh nhân cấp cứu còn có nhiều bất cập, ảnh hưởng đến tỷ lệ trẻ tử vong trước 24 giờ nhập viện. Chính vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại Nghệ An” với mục tiêu: 1. Đánh giá thực trạng tử vong trước 24 giê ở trẻ em tại Nghệ An. 2. Nghiên cứu một số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tử vong trước 24 giê ở trẻ em tại Nghệ An. 3. Bước đầu đánh giá hiệu quả của một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong trước 24 giờ ở trẻ em tại Nghệ An. 4 Chương 1 Tổng quan 1.1. Khái niệm về cấp cứu Y tế Cấp cứu trong y tế được hiểu là một hoạt động nhằm can thiệp nhanh, kịp thời để cứu sống bệnh nhân, hồi phục chức năng sống hoặc làm cho bệnh nhân giảm bớt đau đớn quá mức. Mục đích chính của cấp cứu là làm ổn định tình trạng bệnh, thoát khỏi tình trạng bệnh đe doạ tính mạng hay thương tích có nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Khác với y học dự phòng hay chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chăm sóc cấp cứu tập trung vào nhiệm vụ can thiệp tức khắc hay cấp cứu, gồm hai vấn đề chính: Đánh giá chẩn đoán nhanh và can thiệp sớm, làm thoát khỏi tình trạng bệnh nguy kịch, tránh tử vong và di chứng. Khác với hồi sức cấp cứu hay điều trị tích cực, mục đích của cấp cứu là duy trì chức năng sống sau khi đã cấp cứu, làm lui các tình trạng bệnh nặng, cứu sống người bệnh, hạn chế di chứng lâu dài. Nhiệm vô của khoa cấp cứu là làm ổn định các tình trạng bệnh cấp cứu đủ mọi chuyên khoa trước khi tiến hành các cấp cứu chuyên khoa. Khoa cấp cứu không phải chỉ là nơi tiếp nhận bệnh nhân, mà trước hết là làm phân loại và cấp cứu ban đầu, làm cho tình trạng bệnh lý cấp cứu hoàn toàn được ổn định. 1.2. các thành tố cơ bản của hệ thống cấp cứu Hoạt động cấp cứu gồm ba thành tố: • Chăm sóc cấp cứu ở cộng đồng. • Chăm sóc cấp cứu trong quá trình vận chuyển. 5 • Chăm sóc cấp cứu ở các cơ sở y tế tiếp nhận. Khái niệm này ứng dụng cho mọi tuyến cấp cứu. 1.2.1. Chăm sóc cấp cứu ở cộng đồng Chăm sóc cấp cứu ở cộng đồng là thành tố thứ nhất của hoạt động cấp cứu, có ý nghĩa quan trọng, vì hiệu quả của cấp cứu phụ thuộc rất nhiều vào việc nhận biết sớm các biểu hiện nặng để xử trí kịp thời và đúng đắn. Chăm sóc cấp cứu ở cộng đồng được coi như một nguồn lực cấp cứu trước bệnh viện. Hầu hết các tình trạng bệnh cấp cứu đều bắt đầu tại nhà, tại cộng đồng, do đó bất cứ hệ thống cấp cứu nào cũng đều quan tâm đến chăm sóc cấp cứu tại cộng đồng, cấp cứu ban đầu, hướng dẫn cho nhân dân, tình nguyện viên, cán bộ y tế cơ sở biết cách nhận biết, phát hiện sớm các biểu hiện bệnh nặng cần cấp cứu kịp thời. Phát hiện sớm trẻ mắc bệnh và phát hiện sớm triệu chứng bệnh nặng, góp phần quan trọng để cấp cứu thành công, hạn chế tử vong. 1.2.2. Vận chuyển cấp cứu Những trẻ em bị bệnh nặng hoặc chấn thương đầu tiên được đưa đến các trạm cấp cứu. Tại đó, trẻ được điều trị cấp cứu nhưng những nơi này thường không có khả năng hồi sức và điều trị chuyên sâu. Vì vậy, những trẻ này phải được chuyển lên các khoa hồi sức nhi khoa, các bệnh viện chuyên sâu, bệnh viện tuyến trên. Nếu trẻ được vận chuyển không đúng phương pháp do những người không được đào tạo về vận chuyển cấp cứu, có thể làm cho tình trạng của trẻ nặng lên.[26; 27; 30] Tại Anh, hội hồi sức nhi khoa có quy định về thực hành vận chuyển bệnh nhân. Việc vận chuyển bệnh nhân do các nhóm chuyên gia vận chuyển bệnh nhân thực hiện. Các nhóm vận chuyển có thể đảm trách vận chuyển bệnh nhân tới các phòng hồi sức cấp cứu nhi khoa hoặc các chuyên khoa đặc 6 biệt khác như khoa báng, khoa thần kinh. Ngoài ra trong cùng một bệnh viện, bệnh nhân cũng thường được chuyển từ khoa này sang khoa khác và những khi chuyển bệnh nhân như vậy cũng có khi có các tai biến liên quan tới việc vận chuyển này.[24] Các nguyên tắc cơ bản trong vận chuyển bệnh nhân phải được thực hiện khi vận chuyển bệnh nhân nặng trong phạm vi bệnh viện hoặc giữa các bệnh viện với nhau. Đầu tiên, phải đánh giá tình trạng bệnh nhân, hồi sức và ổn định tình trạng bệnh nhân trước khi vận chuyển. Thông thoáng đường thở, bảo đảm hô hấp phải được làm đầu tiên bất kể bệnh nhân bị chấn thương hay bị bệnh nặng. Phải thiết lập đường truyền tĩnh mạch, truyền dịch và cho thuốc cấp cứu. Khám lâm sàng tỉ mỷ, phát hiện các triệu chứng – bệnh lý cần cấp cứu trước khi vận chuyển. Lấy máu làm các xét nghiệm cơ bản về huyết học, sinh hoá khi đặt đường truyền tĩnh mạch, chụp X quang phải được thực hiện cùng lúc. Liên lạc với nhân viên y tế nơi bệnh nhân sẽ được chuyển đến. Cung cấp thông tin về tình trạng bệnh nhân, bệnh sử cho họ biết. Cả 2 nhóm vận chuyển và tiếp nhận bệnh nhân sẽ quyết định bệnh nhân có đủ điều kiện để chuyển được không, nơi nào sẽ giám sát quá trình vận chuyển. Sự phối hợp giữa kíp vận chuyển bệnh nhân và bệnh viện nơi sẽ tiếp nhận bệnh nhân phải được thiết lập ngay sau khi cấp cứu và ổn định tình trạng bệnh nhân. [14; 22; 23] 1.2.2.1. Cấp cứu và ổn định tình trạng bệnh nhân  Chuẩn bị trang thiết bị hồi sức vận chuyển bệnh nhân. [6; 7] Làm quen với các dụng cụ theo dõi, cấp cứu là điều kiện tiên quyết đối với tất cả các nhân viên cấp cứu tham gia vào vận chuyển bệnh nhân. - Dụng cụ cấp cứu đường thở: 7 + Canuyn miệng – hầu (Canuyn Mayo) sè 000, 00, 0, 1, 2, 3. + èng nội khí quản số 2.5 – 7.5 không có bóng và ống 7.5 có bóng. + Đèn đặt nội khí quản: lưỡi thẳng và lưỡi cong. + Kẹp magil: sử dụng trong trường hợp đặt ống nội khí quản đường mũi. + èng hót Yankauer + èng hút mềm + Bé kim chọc màng nhẫn giáp - Dụng cụ cấp cứu nhịp thở: + Mặt nạ thở oxy + Bóng Ambu tự phồng, có túi chứa oxy: 250ml, 500ml, 1500ml. + Mặt nạ dày để bóp bóng: + Cho trẻ nhũ nhi: cỡ 01, 1, 2. Có hình tròn + Cho trẻ nhỏ: cỡ 2, 3. Theo hình giải phẫu mặt + Cho trẻ lớn: cỡ 4, 5. Theo hình giải phẫu mặt - Dụng cụ cấp cứu tuần hoàn: + Máy điện tâm đồ, khử rung có điện cực cho trẻ em + Máy theo dõi huyết áp không thâm nhập + Máy theo dõi oxy máu động mạch + Các loại catheter luồn tĩnh mạch từ số G18 – G25 + Kim truyền qua xương G16 – G18 + èng đếm giọt + Bơm tiêm từ 1 – 50 ml + Máy truyền tĩnh mạch + Bộ dụng cụ bộc lé tĩnh mạch - Các loại thuốc, dịch truyền: + Huyết thanh mặn 0,9 % + Dung dịch Lactate ringer 8 + Dung dịch Glucose 5 % + Dung dịch keo + Dung dịch albumin 4,5 % + Adrenalin 1/10 000 + Adrenalin 1/1000 + Atropin + Bicacbonat natri 4,2 – 8,4 % + Lignocain 1 % + Amiodarone + Dung dịch Glucose 10 % hoặc 20 % + Canxiclorua 10 % + Furosemid 20 mg/ml + Manitol 10 % hoặc 20 % + Kháng sinh - Dụng cụ khác: + Máy đo đuờng máu + Bộ dụng cụ dẫn lưu màng phổi  Cấp cứu, ổn định tình trạng bệnh nhân, chuẩn bị công tác vận chuyển. • Đường thở và thở. Phải thông thoáng đường thở, bảo đảm hô hấp bất kể khi trẻ bị ốm nặng hay bị chấn thương. Bệnh nhân được đặt nội khí quản phải cho thở máy nếu có điều kiện. Máy thở xách tay có các chức năng cho phép đo áp lực đỉnh khi thở vào, áp lực dương tính cuối thì thở ra (PEEP), thông khí phút, nâng nồng độ oxy khí thở vào. Một vài máy thở xách tay mới có báo động khi áp lực đường thở thấp, có bộ phận theo dõi nồng độ CO2 cuối thì thở ra, báo động khi nồng độ CO2 tăng, rất dễ dàng theo dõi hô hấp khi vận chuyển bệnh 9 nhân. Ngoài ra sử dụng máy hút xách tay, máy làm Èm khí thở sẽ làm giảm khả năng tắc ống nội khí quản trên đường vận chuyển. Khi vận chuyển, sử dụng thuốc an thần và thuốc giãn cơ cho bệnh nhân đã được đặt ống nội khí quản sẽ làm cho tình trạng bệnh nhân ổn định và an toàn hơn, làm giảm nguy cơ tuột ống nội khí quản. Tuy nhiên phải lựa chọn kích thước và độ dài ống nội khí quản phù hợp với trẻ khi đặt ống và phải cố định. Đặt ống nội khí quản đường mũi ngày càng được sử dụng nhiều hơn vì dễ cố định và dễ chăm sóc nếu không có chống chỉ định trong trường hợp vỡ nền sọ hay rối loạn đông máu. Bình chứa oxy loại E, chứa khoảng 600 lít oxy thường được sử dụng trong vận chuyển bệnh nhân. Công thức tính lượng oxy cần được sử dụng trong vận chuyển bệnh nhân là: (PSI x 0,3)/dòng chảy (l/ph) = thời gian sử dụng oxy có được. Ví dụ bình chưa E có khoảng 2000 PSI, dòng chảy oxy là 4 l/ph, ta có: (2000 x 0,3)/4 = 150 phót. Phải luôn mang theo lượng oxy gấp 2 lần lượng oxy tính được. • Tuần hoàn Phải mang theo bơm tiêm điện có thể lắp được bơm tiêm từ 10 – 50 ml, đặt Ýt nhất hai đường truyền tĩnh mạch. Phải đặt catheter tĩnh mạch trung tâm cho trẻ có nguy cơ suy tuần hoàn bằng các catheter có nhiều nòng để cùng một lúc cớ thể vừa cho dịch keo, vừa đo áp lực tĩnh mạch trung tâm, vừa truyền các thuốc vận mạch và các thuốc khác. Catheter tĩnh mạch trung tâm phải do các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm đặt. Nếu có rối loạn đông máu cần tránh đặt đường tĩnh mạch dưới đòn. Nếu bệnh nhân có tăng áp lực sọ não, chấn thương nội sọ, chấn thương cột sống thì tránh đặt đường tĩnh mạch cổ. 10 [...]... Phương pháp đánh giá, thực hiện 20 2.2.2.1 Nghiên cứu thực trạng tử vong trước 24 giờ tại Nghệ An • Nghiên cứu thực trạng tử vong trước 24 giờ tại các tuyến y tế trên địa bàn tỉnh: Nghiên cứu tại các tuyến y tế xã, huyện và tỉnh • Các thông số nghiên cứu o Tỷ lệ tử vong trước 24 giê o Nguyên nhân tử vong o Tử vong trước 24 giờ liên quan với các yếu tố nguy cơ 21 2.2.2.2 Nghiên cứu, thực hiện một số giải. .. cấp cứu vong trước 24 h A B C D E Tổng cộng 3.1.2 Tỷ lệ tử vong trước 24 giờ tại bệnh viện tuyến tỉnh Bệnh viện Số trẻ 0 – Số trẻ bệnh Số trẻ tử Số trẻ TV 15 tuổi cấp cứu vong trước 24 giê Tỷ lệ % BV Nhi Nghệ An BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Tổng cộng 3.1.3 Tỷ lệ tử vong trước 24 giê theo các vùng địa lý Khu vực Số trẻ 0 – Số trẻ bệnh Số trẻ tử Số trẻ tử Tỷ lệ % 15 tuổi cấp cứu vong vong trước 28 24 giê... quả các giải pháp 9 Viết báo cáo 10 Bảo vệ luận án - Thực trạng tử vong trước 1 – 2/2012 24 giê - Nghiên cứu thực hiện các giải pháp - Đánh giá hiệu quả của các giải pháp 3 – 5/2012 26 27 Chương 3 Dự kiến kÕt quả nghiên cứu 3.1 thực trạng tử vong trước 24 giờ tại nghệ an 3.1.1 Tỷ lệ tử vong trước 24 giờ tại các bệnh viện huyện: Bệnh viện huyện Số trẻ 0 – Số trẻ bệnh Số trẻ tử Số trẻ TV Tỷ lệ % 15 tuổi... 3.1.4 Tỷ lệ tử vong trước 24 giê theo nhóm tuổi Nhóm tuổi Số trẻ bệnh Số cấp cứu vong trẻ tử Số trẻ vong 24 giê Sơ sinh Từ 1th – 12 th tuổi Từ 1 – 5 t Từ 5 – 10 t Từ 10 – 15 t Tổng cộng tử Tỷ lệ % trước 29 3.1.5 Tỷ lệ tử vong trước 24 giê theo giới Giới Số trẻ bệnh Số trẻ tử Số trẻ tử cấp cứu vong Tỷ lệ % vong trước 24 giê Nam Nữ Tổng cộng 3.1.6 Tỷ lệ tử vong trước 24 giê theo nhóm bệnh Chương Nhóm bệnh. .. vong trước 24 giê - Bệnh cấp cứu, nguyên nhân tử vong trước 24 giê và các yếu tố nguy cơ Nghiên cứu - Nghiên cứu các giải pháp các giải tại các tuyến y tế, tại cộng pháp đồng Thực hiện - Thực hiện một số giải một số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tử pháp vong trước 24 giê Nghiên cứu Thu thập số liệu theo hàng tiến cứu năm Phân tích số Bảng số liệu: - Tổ chức liệu hành chính, nhân lực tham gia cấp cứu - Phương... một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong trước 24 giê - Nghiên cứu các giải pháp giảm tỷ lệ tử vong trước 24 giờ tại Nghệ An: • Các giải pháp về nâng cao chất lượng cấp cứu tại cộng đồng • Các giải pháp về nâng cao chất lượng vận chuyển cấp cứu • Các giải pháp về nâng cao chất lượng câp cứu nhi tại cơ sở y tế tiếp nhận • Các giải pháp về nâng cao nhận thức, thái độ và thay đổi hành vi của bố mẹ và người chăm... khu vực và các trạm y tế xã: 478 trạm y tế xã và 43 phòng khám đa khoa khu vực trên toàn tỉnh Tại các huyện điểm được lựa chọn vào nhóm nghiên cứu, đánh giá thực trạng tử vong trước 24 giê, sau đó chọn ngẫu nhi n các trạm y tế xã đưa vào nhóm nghiên cứu tiến cứu, nghiên cứu thực hiện một số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tử vong trước 24 giê, theo dõi và đánh giá hiệu quả 2.2.2.4 Các bệnh viện và các phòng... chuyển và thuốc – trang thiết bị vận chuyển cấp cứu nhi khoa - Khả năng sử dụng và khả năng cấp cứu nhi khoa 5 - 6/2010 7 – 9/2010 10/2010 – 10/2011 11 – 12/2011 25 - Tổ chức vận chuyển cấp cứu - Vấn đề xẩy ra và các giải pháp được thực hiện trong quá trình vận chuyển cấp cứu - Tỷ lệ tử vong trước 24 giê - Bệnh cấp cứu và nguyên nhân tử vong trước 24 giê - Các yếu tố nguy cơ - Thực hiện các giải pháp và. .. chuyển cấp cứu - Vấn đề xẩy ra và các giải pháp được thực hiện trong quá trình vận chuyển cấp cứu - Tỷ lệ tử vong trước 24 giờ và các yếu tố nguy cơ - Các giải pháp tại các tuyến y tế - Thực hiện một số giải pháp, giám sát hỗ trợ và đánh giá việc thực hiện các giải pháp sinh Các hướng dẫn khoa học 3 Tập huấn điều tra Cán bộ phối hợp nghiên cứu nắm rõ nội dung nghiên cứu 01 – 2/2010 4 Điều tra - Tổ... Nhóm nghiên cứu Sở Y tế, Sở khoa học công nghệ Các cộng tác viên tại các bệnh viện huyện, thị 24 thực trạng 5 6 7 8 nhân lực tham gia cấp cứu nhi - Phương tiện vận chuyển và thuốc – trang thiết bị vận chuyển cấp cứu nhi khoa - Khả năng sử dụng và khả năng cấp cứu nhi khoa - Tổ chức vận chuyển cấp cứu - Vấn đề xẩy ra và các giải pháp được thực hiện trong quá trình vận chuyển cấp cứu - Tỷ lệ tử vong trước . thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại Nghệ An với mục tiêu: 1. Đánh giá thực trạng tử vong trước 24 giê ở trẻ em tại Nghệ An. 2. Nghiên cứu một số giải pháp. Phương pháp đánh giá, thực hiện. 19 2.2.2.1. Nghiên cứu thực trạng tử vong trước 24 giờ tại Nghệ An. • Nghiên cứu thực trạng tử vong trước 24 giờ tại các tuyến y tế trên địa bàn tỉnh: Nghiên cứu tại. pháp nhằm giảm tỷ lệ tử vong trước 24 giê ở trẻ em tại Nghệ An. 3. Bước đầu đánh giá hiệu quả của một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong trước 24 giờ ở trẻ em tại Nghệ An. 4 Chương 1 Tổng quan 1.1.

Ngày đăng: 16/01/2015, 07:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan