0

Lệch lạc xã hội từ việc sử dụng ngôn ngữ chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay

56 1,687 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 20:40

Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA Xà HỘI HỌC – K14 d***oOo***c ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MÔN Xà HỘI HỌC TỘI PHẠM LỆCH LẠC Xà HỘI TỪ VIỆC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CHỬI THỀ TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY (ĐIỂN CỨU SINH VIÊN TẠI KTX ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM) GVHD: ThS. Trương Văn Vỹ SV thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Linh 0856090085 Trần Thị Lương 0856090092 Nguyễn Thị Yến 0856090225 Tp.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2010 Page 1 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay MỤC LỤC Phần I: Phần mở đầu 5 I. Lý do chọn đề tài 5 II. Đối tượng – khách thể - phạm vi nghiên cứu 6 1. Đối tượng nghiên cứu 6 2. Khách thể nghiên cứu 6 3. Phạm vi nghiên cứu 6 III. Mục tiêu nghiên cứu 6 1. Mục tiêu chung 6 2. Mục tiêu cụ thể 7 IV. Nhiệm vụ nghiên cứu 7 V. Phương pháp nghiên cứu 7 VI. Ý nghĩa nghiên cứu 7 1. Ý nghĩa lý luận 7 2. Ý nghĩa thực tiễn 8 VII. Lịch sử nghiên cứu đề tài 8 Phần II: Nội dung nghiên cứu 10 Chương I: Cơ sở lý luận 10 I. Các Lý thuyết áp dụng 10 1. Lý thuyết về hành vi lệch lạc xã hội 10 2. Lý thuyết về hành vi lựa chọn hợp lí của Homans 10 3. Lý thuyết về hành động xã hội của Max Weber 11 4. Lý thuyết xã hội hóa cá nhân 12 II. Các khái niệm có liên quan 13 1. Tiếng Việt 13 Page 2 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay 2. Ngôn ngữ 13 3. Giao tiếp 14 4. Ngôn ngữ giao tiếp 15 5. Văn hóa 15 6. Lệch lạc 15 7. chửi thề 16 8. Lối sống 16 9. Giá trị 17 10. Chuẩn mực xã hội 17 11. Thái độ 18 12. Nhận thức 19 III. Giả thuyết nghiên cứu 19 IV. Khung lý thuyết 20 Chương II: Tổng quan đề tài 21 I. Nét truyền thống trong văn hóa giao tiếp của người Việt 21 II. Mô tả địa bàn nghiên cứu 23 III. Tổng quan thực trạng “sinh viên chửi thề trong giao tiếp” hiện nay 24 Chương III: Kết quả nghiên cứu đề tài 28 I. Khái niệm “chửi thề trong giao tiếp” của sinh viên 28 II. Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc nghiên cứu 29 Page 3 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay 1. Tầm quan trọng 29 2. ý nghĩa 30 II. Thực trạng “chửi thề trong giao tiếp” của sinh viên hiện nay 32 III. Nguyên nhân dẫn tới thực trạng sinh viên chửi thề trong giao tiếp 35 IV. Mức độ quan tâm của SV trong KTX ĐHQG Tp.HCM về vấn đề này 37 V. Ý thức và thái độ của SV trong KTX ĐHQG Tp.HCM về vấn đề này 38 VI. Những ảnh hưởng của việc “chửi thề trong giao tiếp” tới tính văn minh, lịch sự trong giao tiếp 44 Chương III: Khuyến nghị 46 I. Đối với sinh viên 46 II. Đối với gia đình 47 III. Đối với xã hội 47 Phần III: Kết luận 48 Tài liệu tham khảo 49 Phần phụ lục 50 Page 4 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Trong xã hội hiện nay, nền kinh tế càng phát triển bao nhiêu, mức sống xã hội càng tăng lên bao nhiêu thì lối sống của tuổi “teen” càng “thời đại” bấy nhiêu. Cái “thời đại” ở đây không chỉ là sự hiểu biết, tri thức và thông minh mà còn cả sự xa xỉ, sự đua đòi và sành điệu… Đặc biệt hơn, những thói xấu đó đang dần “nhiễm” mạnh vào tầng lớp sinh viên – tầng lớp tri thức của đất nước, của xã hội. Page 5 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay Ông bà ta từng dạy con cháu rằng: “tiên học lễ, hậu học văn”; “học ăn, học nói, học gói, học mở”… nghĩa là trước khi đi ra xã hội điều trước tiên phải học là nghi thức giao tiếp, là cách ứng xử có “văn hóa” với người khác. Vậy mà, một bộ phận sinh viên hiện nay đã và đang làm “biến dạng”đi lời dạy của người xưa. Sự ứng xử, cách thức giao tiếp của họ đã không còn thể hiện được nét “đẹp” phù hợp với vị thế - “con người có học” của họ nữa. Đặc trưng cho lối ứng xử thiếu văn minh đó chính là hiện tượng “chửi thề trong giao tiếp” – một hiện tượng lệch lạc về ngôn ngữ giao tiếp của sinh viên hiện nay. Thực tế đã cho chúng ta thấy, quả thực ngôn ngữ mà một bộ phận không ít sinh viên đó dùng để giao tiếp với nhau và với mọi người đang bị ô tục đi rất nhiều. “Chửi thề” không chỉ dùng để chửi đơn thuần nữa mà nó đã ăn sâu thật sự và trở thành câu cửa miệng của các bạn. Phải chăng, họ nghĩ chửi thề là để thêm “một thứ gia vị” cho câu chuyện được “ngon” hơn??! Đây quả là một vấn đề đáng lo ngại, và là một báo động cho xu hướng đi xuống của văn minh con người, của văn minh xã hội. Vậy thì, là những sinh viên thời đại mới, những người trẻ tri thức, ngoài những hành trang tri thức để hòa nhập vào thế giới, sao không tô đẹp cho mình, cho xã hội bằng những ngôn từ giao tiếp thật sự “đẹp” đúng nghĩa. Và làm thế nào để trong quá trình trao đổi thông tin, giao tiếp với nhau hàng ngày, chúng ta – những sinh viên đương đại có thể được thoải mái, thân thiện, dễ hiểu mà vẫn văn minh, lịch sự và không bị “ô nhiễm”??. Chính từ những suy nghĩ và những băn khoăn đó mà nhóm chúng tôi đã đi tới việc nghiên cứu, đi sâu tìm hiểu về sự “lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay” (điển cứu sinh viên tại Ký túc xá Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh). Với mục đích nhằm làm rõ thực trạng chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay nói chung và sinh viên trong Ký túc xá Đại học Quốc Gia nói riêng. Đồng thời đi tìm hiểu mức độ quan tâm và thái độ của họ tới vấn đề này. Hơn nữa, qua việc nghiên cứu này, chúng tôi một lần nữa nhìn lại chính tác phong, cách sử dụng ngôn ngữ giao tiếp của chính bản thân mình sao cho xứng là những sinh viên Việt trẻ thanh lịch. II. Đối tượng – khách thể - phạm vi nghiên cứu Page 6 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay 1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay (Điển cứu: Sinh viên trong KTX ĐHQG Tp.HCM). 2. Khách thể nghiên cứu Sinh viên trong KTX ĐHQG Tp.HCM. 3. Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: KTX ĐHQG Tp.HCM. Thời gian nghiên cứu: từ 10/05/2010 đến 18/06/2010. III. Mục tiêu nghiên cứu 1. Mục tiêu chung Đưa ra cái nhìn chung khái quát, cụ thể về hiện trạng lệch lạc ngôn ngữ từ việc “chửi thề” trong giao tiếp của sinh viên hiện nay cũng như về mức độ quan tâm, thái độ đánh giá của các bạn sinh viên trong KTX ĐHQG về vấn đề này. 2. Mục tiêu cụ thể - Làm rõ được thực trạng “chửi thề trong giao tiếp” của sinh viên hiện nay nói chung và sinh viên trong KTX ĐHQG TP.HCM nói riêng. Cũng như mức độ quan tâm, thái độ đánh giá của họ. - Làm rõ được nguyên nhân dẫn tới thực trạng “chửi thề trong giao tiếp” của sinh viên. - Đưa ra được những ý kiến, những nhận định nhằm góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống trong ngôn ngữ giao tiếp cũng như tính văn minh, lịch sự trong quá trình giao tiếp. - Đóng góp những giải pháp nhằm cải thiện thực trạng sinh viên “chửi thề” trong giao tiếp. Page 7 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay IV. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng “lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp” của sinh viên hiện nay nói chung và của sinh viên trong KTX ĐHQG nói riêng. - Tìm hiểu mức độ quan tâm và thái độ đánh giá của các bạn sinh viên trong KTX về hiện trạng này. - Phân tích tài liệu và các tư liệu đã thu thập được. - Nghiên cứu một số lý thuyết liên quan trực tiếp tới đề tài. - Đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện thực trạng trên. V. Phương pháp nghiên cứu - Thu thập thông tin sẵn có. - Phương pháp quan sát tham dự. - Phương pháp thu thập thông tin bằng bảng hỏi. - Phương pháp xử lý thông tin. + Mã hóa thông tin định lượng. + Phân tích thông tin định tính. VI. Ý nghĩa 1. Ý nghĩa lý luận Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, nhóm chúng tôi có cơ hội đi sâu hơn vào những lý thuyết xã hội học. 2. Ý nghĩa thực tiễn Page 8 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay Chúng tôi hy vọng rằng kết quả nghiên cứu này sẽ đóng góp một phần nhỏ nào đó vào nguồn tài liệu khoa học có chung đối tượng với đề tài của chúng tôi. VII. Lịch sử nghiên cứu Xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, kinh tế đi lên và đời sống con người ngày càng được nâng cao thì quá trình giao tiếp, trao đổi thông tin giữa con người với con người cũng đi vào vòng xoáy của sự biến đổi ấy. Bên cạnh những sự tiếp thu cái hay, cái mới từ văn hóa giao tiếp khắp mọi miền thì những hiện tượng lệch lạc ngôn ngữ trong giao tiếp cũng không kém phần tăng theo. Giao tiếp và việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp là mối quan tâm lớn của không chỉ con người Việt Nam thôi mà còn cả của nhân loại, không chỉ người xưa mà còn cả thời nay và thậm chí là cả những đời sau nữa. Khi đi tìm hiểu và nghiên cứu đề tài này, nhóm cũng đã tìm hiểu những đề tài, sách, báo, tạp chí có liên quan tới, hoặc thậm chí là có cùng đối tượng với đề tài nghiên cứu của nhóm. Đầu tiên, xin đề cập tới một cuốn sách khá nổi tiếng và rất có ý nghĩa đó là cuốn “văn hóa và ngôn ngữ giao tiếp của người Việt” xuất bản năm 2000 của tác giả Hữu Đạt. Trong cuốn sách này, tác giả đã nêu lên được những ảnh hưởng của ngôn ngữ tới nền văn hóa dân tộc cũng như tầm quan trong của nó trong hoạt động giao tiếp của người Việt. Luận văn tiến sỹ “một số vấn đề về ngôn ngữ trong thời kỳ toàn cầu hoá” của Nguyễn Thị Quỳnh Như, bên cạnh việc nêu lên tầm quan trọng của ngôn ngữ giao tiếp, luận văn còn nói về sự lưu giữ và phát triển ngôn ngữ trong thời kỳ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội toàn cầu như hiện nay. Nghiên cứu về tính văn minh lịch sự và văn hóa ứng xử trong giao tiếp thì có các bài viết: “lịch sự ngôn ngữ trong một số nghi thức giao tiếp trong tiếng việt” - luận văn của Tạ Thị Thanh Tâm; “việc nghiên cứu lịch sự trong giao tiếp” bài viết trong tạp chí ngôn ngữ (số 1) của Nguyễn Văn Độ; “vai xã hội và ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp” của Như ý Page 9 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay Về sự lệch lạc trong sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, có đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “lệch lạc ngôn ngữ giao tiếp của sinh viên hiện nay (điển cứu tại ĐHQG Tp.HCM)” do Trần Thị Thủy – sv khoa xã hội học chủ nhiệm đề tài. Đề tài này đã nêu lên được thực trạng sinh viên sử dụng ngôn ngữ lệch lạc, tìm ra được những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. Đồng thời cũng tìm hiểu được mức độ quan tâm của sinh viên và ý thức của họ đối với vấn đề. Và một số đề tài khác có liên quan nữa. Ngoài những đề tài, bài viết trên nhóm nghiên cứu còn tìm hiểu trên một số tờ báo, tạp chí khác cũng như một số trang web, internet như: báo tuổi trẻ, báo thanh niên, báo hoa học trò, báo mực tím, các trang http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Tuoi-hoc-tro- noi-tuc-chui-the-Trach-nhiem-ai/20758358/4; http://vietbao.vn/teen-viet-noi-tuc-chui-the- hanh-xu-giang-ho/ ; http://vietbao.vn/the-gioi-tre/ van-hoa-chui-the/75170575/475 ; http://vietbao.vn/the-gioi-tre/quen-mieng-chui-the/30061730/257 Song, tất cả những nghiên cứu trên chỉ mang tính chất chung chung, chưa thực sự đi rã vào một đối tượng cụ thể hay khách thể nghiên cứu cụ thể. Đề tài của mà nhóm nghiên cứu không những đã chỉ đi sâu vào nghiên cứu cụ thể, không chỉ nêu ra được thực trạng, nguyên nhân dẫn đến thực trạng, không chỉ tìm hiểu được mức độ quan tâm của sinh viên về vấn đề mà còn tìm hiểu rõ về nhận thức, thái độ đánh giá cũng như nhận xét của chính các bạn về hành vi lệch lạc ngôn ngữ - chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay. PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN Page 10 [...]... chuẩn mực xã hội Đặc điểm phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội Sự tác động của các đối tượng ngoài xã hội (gia đình, môi trường sống, bạn bè…), thói quen, sở thích, lối sống Nhận thức của sinh viên trong quá trình giao tiếp Lệch lạc ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp của sinh viên Hiện trạng chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay Sự quan tâm của sinh viên tới vấn đề lệch lạc trong giao tiếp và... trạng chửi thề trong giao tiếp của sinh viện hiện nay đang rất phổ biến và càng ngày càng lan rộng ra Đó là một hành vi không chỉ là lệch lạc trong sử dụng ngôn ngữ giao tiếp mà còn làm mất đi nét đẹp của văn hóa giao tiếp, làm mất đi sự Page 31 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay trong sang của tiếng việt cũng như lệch lạc về thái độ, hành vi đạo đức, nhận thức của. .. trong giao tiếp hàng ngày của con người 4 Ngôn ngữ giao tiếp Về một phương diện nào đó, có thể xem giao tiếp là một quá trình phát và nhận thông tin giữa những người giao tiếp với nhau Và ngôn ngữ giao tiếp chính là một Page 15 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay công cụ trong hoạt động giao tiếp (trích theo giao tiếp tình huống trong các tình huống giao tiếp xã hội. .. trong giao tiếp của sinh viên hiện nay lệch lạc Người có hành vi lệch lạc là đối tượng kiểm soát của xã hội, qua đó xã hội cố gắng đua họ trở lại theo đúng tiêu chuẩn Trong giới hạn nghiên cứu đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu về sự lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên Đây cũng là một dạng của sự lệch lạc xã hội 7 Chửi thề Chửi thề là một số câu chửi ở dạng tỉnh... mà sinh viên sử dụng ngôn ngữ lệch chuẩn như chửi thề trong giao tiếp đang ngày càng nhiều, ở vào mức báo động Đó thực sự là một nỗi lo của xã hội Theo như nhìn nhận của đa số sinh viên được khảo sát thì việc chửi thề trong giao tiếp ngày càng có nhiều người sử dụng, và sử dụng mọi lúc mọi nơi ảnh hưởng đến môi trường sống và học tập của chính họ Bảng 5: Mức độ chửi thề của sinh viên trong KTX hiện nay. . .Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay I Các lý thuyết áp dụng 1 Lý thuyết về hành vi lệch lạc xã hội Các nhà xã hội học, tâm lý học, luật học có khá nhiều những quan niêm khác nhau về lệch lạc xã hội Nhưng họ lại thống nhất với nhau khi cho rằng môi trường xã hội là một tác nhân đóng vai trò quan trọng đưa đến các hành vi lệch lạc Lệch lạc xã hội là hiện tượng... các bạn sinh viên thừa nhận là đã từng chửi thề trong giao tiếp, trong đó 5 bạn (chiếm 5%) rất thường xuyên chửi thề, 10 bạn (chiếm 10%) thường xuyên chửi thề trong giao tiếp Và số bạn sinh viên thỉnh thoảng chửi thề là 56 bạn (chiếm 56%) Điều này cho thấy tình trạng sinh viên hiện nay chửi thề trong giao tiếp là rất nhiều và đang ở mức độ cao Qua số liệu cho thấy 71% số sinh viên chửi thề trong quá... su trong giao tiep ý kiến khác Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU Page 32 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay Từ việc sử dụng số liệu của cuộc khảo sát tại KTX Đại học Quốc Gia TP.HCM, trong tổng số 100 bạn sinh viên thì có 71 bạn (71%) đã cho rằng đề tài nghiên cứu có ý nghĩa góp phần nâng cao tình văn minh lịch sự trong giao tiếp, tiếp đến là 59 bạn (59%) cho rằng việc. .. thuyết nghiên cứu Cách sử dụng ngôn ngữ giao tiếp của sinh viên hiện nay có sự thay đổi và diễn ra với nhiều xu hướng khác với trước kia Đặc biệt là hiện tượng chửi thề - một hiện tượng xấu đang ngày càng phổ biến trong quá trình giao tiếp của sinh viên - Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc sinh viên chửi thề trong giao tiếp nhưng nguyên nhân chính là do sự tác động của môi trường xã hội và do thói quen... nhận rõ hơn nữa thực trạng chung về sự lệch lạc ngôn ngữ -chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay, đặc biệt là sinh viên trong KTX ĐHQG Nhìn chung, trong tổng số các bạn sinh viên được hỏi, có tới 98%trả lời là trong KTX có hiện tượng sinh viên chửi thề trong giao tiếp, tỷ lệ này là rất cao Sinh viên vừa là tầng lớp tri thức lại là những người chủ tương lai của đất nước thì trách nhiệm đó lại . viết trong tạp chí ngôn ngữ (số 1) của Nguyễn Văn Độ; “vai xã hội và ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp của Như ý Page 9 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay . thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay 1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay (Điển cứu: Sinh. trình giao tiếp. - Đóng góp những giải pháp nhằm cải thiện thực trạng sinh viên chửi thề trong giao tiếp. Page 7 Lệch lạc ngôn ngữ từ việc chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay IV.
- Xem thêm -

Xem thêm: Lệch lạc xã hội từ việc sử dụng ngôn ngữ chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay, Lệch lạc xã hội từ việc sử dụng ngôn ngữ chửi thề trong giao tiếp của sinh viên hiện nay,

Từ khóa liên quan