SKKN RÈN HỌC SINH CÁC THAO TÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, LƯỢC ĐỒ TRỐNG (LỊCH SỬ 6)

12 1.8K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:54

. TÀI RÈN HỌC SINH CÁC THAO TÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, LƯỢC ĐỒ TRỐNG (LỊCH SỬ 6) I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trảõi qua nhiều năm vận dụng phương pháp đổi mới trong dạy học lịch sử ở trường trung học. các thao tác sử dụng sơ đồ trốngvà lược đồ trống mà tôi đã thể hiện qua 3 tiết tiêu biểu ở 3 chương là một trong những phương pháp cần thiết trong việc đổi mới của môn dạy học lịch sử, vì việc. tiết học này giáo viên hướng dẫn cho hs thực hiện thao tác: Sử dụng sơ đồ trống GV- phóng sơ đồ trống 6 * Cắt giấy và ghi nội dung của từng ô: Sau đó giáo viên dán sơ đồ trống vào trong

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan