0

SKKN giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “phép chia hết” trong tập hợp n

21 3,643 8
  • SKKN giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “phép chia hết” trong tập hợp n

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 21:40

Đất nước ta đang trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá” do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Trong quá trình phát triển của đất nước, Đảng ta luôn coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, là nền móng của sự phát triển kinh tế, xã hội đem lại những đổi mới cho đất nước. Thực hiện ước nguyện của Bác Hồ là đưa dân tộc Việt Nam “Bước lên đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu” SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “Phép chia hết” trong tập hợp N MỤC LỤC 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.Lí do khách quan 1.2. Lí do chủ quan 1.3.Ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của vấn đề trong công tác giảng dạy và giáo dục 1.3.1. Mục đích nghiên cứu 1.3.2. Đối tượng nghiên cứu 1.3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu 1.3.4 Phương pháp nghiên cứu 2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1. Cơ sở lí luận: 2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 2.3. Các biện pháp tiến hành để giải quyết vấn đề 2.4. Hiệu quả của đề tài 3. KẾT LUẬN 3.1. Ý nghĩa của đề tài trong công tác giảng dạy 3.2. Nhận định chung 3.3. Những bài học kinh nghiệm 3.4. Ý kiến đề xuất Trang 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 11 12 14 15 15 15 15 15 Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT Nội trú huyện Sông Mã. 1 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “Phép chia hết” trong tập hợp N 1. ĐẶT VẤN ĐỀ: (Lí do chọn đề tài) Lí do khách quan: Đất nước ta đang trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá” do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Trong quá trình phát triển của đất nước, Đảng ta luôn coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, là nền móng của sự phát triển kinh tế, xã hội đem lại những đổi mới cho đất nước. Thực hiện ước nguyện của Bác Hồ là đưa dân tộc Việt Nam “Bước lên đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu” Cùng với sự phát triển của đất nước, sự nghiệp giáo dục cũng không ngừng đổi mới. Các nhà trường đã ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng giáo dục toàn diện bên cạnh sự đầu tư thích đáng cho giáo dục mũi nhọn. Với vai trò là môn học công cụ, bộ môn toán đã góp phần tạo điều kiện cho các em học tốt các bộ môn khoa học tự nhiên khác. Dạy như thế nào để học sinh không những nắm chắc kiến thức cơ bản một cách có hệ thống mà phải được nâng cao để các em có hứng thú, say mê học tập là một câu hỏi mà mỗi thầy cô chúng ta luôn đặt ra cho mình. Để đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và nhu cầu học tập của các đối tượng học sinh khá, giỏi. Điều đó đòi hỏi trong giảng dạy chúng ta phải biết chắt lọc kiến thức, phải đi từ dễ đến khó, từ cụ thể đến trừu tượng và phát triển thành tổng quát giúp học sinh có thể phát triển tốt tư duy toán học. 1.2. Lí do chủ quan: Bản thân tôi, được nhà trường phân công dạy toán lớp 6. Qua nghiên cứu tài liệu và giảng dạy tôi nhận thấy “phép chia hết" là đề tài lí thú, phong phú và đa dạng của số học lớp 6 và không thể thiếu trong môn toán 6 cũng như môn toán THCS. Đối tượng học sinh ở trường PTDT Nội trú Sông mã 100% là các em học sinh dân tộc, bao gồm cả học sinh khá giỏi và học sinh yếu kém. Trong quá trình giảng dạy có em tiếp thu nhanh và hứng thú với môn học, say mê tìm hiểu, bên cạnh đó cũng có em tiếp thu bài rất chậm, lười học có thái độ thờ ơ với Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT Nội trú huyện Sông Mã. 2 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “Phép chia hết” trong tập hợp N môn học, khả năng tính toán, tính nhẩm rất yếu. Việc bồi dưỡng học sinh khá giỏi trong tiết học còn gặp nhiều khó khăn. Với bài viết này, tôi không tham vọng lớn bàn về việc dạy "phép chia hết" và ứng dụng của nó trong chương trình toán học phổ thông, tôi chỉ xin đưa ra một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 6 giải các bài tập về "phép chia hết" trong tập hợp số tự nhiên mà tôi đã áp dụng nhằm bội dưỡng các em học sinh khá, giỏi thông qua các giờ học buổi chiều. Tôi hy vọng nó sẽ có ích cho các đồng nghiệp khi giảng dạy. 1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của vấn đề trong công tác giảng dạy và giáo dục: 1.3.1. Mục đích nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu nhằm đưa ra những phương pháp phù hợp để giúp học sinh giải các bài toán về phép chia hết trong tập hợp N, từ đó học sinh có kĩ năng vận dụng các phương pháp đã học để giải các bài tập về phép chia hết từ các dạng toán cơ bản đến một số bài tập năng cao, phù hợp với mọi đối tượng học sinh trường PTDT Nội trú Sông mã. 1.3.2. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu qua các tiết dạy về “Phép chia hết trong N” trong SGK Toán 6 tập 1, qua định hướng đổi mới phương pháp dạy Toán 6. Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 6 1.3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu: Trong khuôn khổ đề tài này bản thân tôi sẽ trình bày “Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 6 giải các bài tập về phép chia hết trong tập hợp N”.Cụ thể là : - Các phương pháp thường dùng khi giải các bài toán về phép chia hết. - Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức để giải các bài toán về phép chia hết. - Củng cố và hướng dẫn học sinh làm bài tập. 1.3.4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp thực hành - Đúc rút 1 phần kinh nghiện qua các đồng nghiệp và bản thân khi dạy phần Phép chia hết. Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT Nội trú huyện Sông Mã. 3 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “Phép chia hết” trong tập hợp N 1. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ: Luyện tập và thực hành giải toán nhằm củng cố, bổ sung, làm vững chắc thêm các kiến thức lí thuyết. Trong luyện tập, người ta nhấn mạnh tói việc lặp đi lặp lại với mục đích học thuộc những kí hiệu, quy tắc, định lí, công thức, cách làm…đã học và làm cho việc sử dụng kĩ năng được thực hiện một cách tự động, thành thạo. Trong thực hành, người ta không chỉ nhấn mạnh vào việc học thuộc mà còn nhằm áp dụng hay sử dụng một cách thông minh các tri thức để giải được các bài toán khác nhau.Vì thế trong dạy học toán, bên cạnh việc cho học sinh luyện tập một số chi tiết, bài tập cụ thể, giáo viên cũng cần lưu ý cho học sinh thực hành phát triển kĩ năng. I. Trước hết học sinh cần nắm vững định nghĩa phép chia hết trong SGK lớp 6 tập 1, các dấu hiệu chia hết cũng như các tính chất về quan hệ chia hết. 1. Định nghĩa Cho 2 số tự nhiên a và b, trong đó b khác 0, nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a, thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết a : b = x 2. Các dấu hiệu chia hết a) Dấu hiệu chia hết cho 2 Một số chia hết cho 2 khi và chỉ khi chữ số tận cùng của số đó là số chẵn. b) Dấu hiệu chia hết cho 3 (hoặc 9) Một số chia hết cho 3 (hoặc 9) khi và chỉ khi tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3 (hoặc 9). Chú ý: Một số chia cho 3 (hoặc 9) dư bao nhiêu thì tổng các chữ số của số đó chia cho 3 (hoặc 9) cũng dư bấy nhiêu và ngược lại c) Dấu hiệu chia hết cho 5 Một số chia hết cho 5 khi và chỉ khi chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5 d) Dấu hiệu chia hết cho 4 (hoặc 25) Một số chia hết cho 4 (hoặc 25) khi và chỉ khi 2 chữ số tận cùng của số đó chia Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT Nội trú huyện Sông Mã. 4 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “Phép chia hết” trong tập hợp N hết cho 4 (hoặc 25) e) Dấu hiệu chia hết cho 8 (hoặc 125) Một số chia hết cho 8 hoặc 125 khi và chỉ khi 3 chữ số tận cùng của số đó chia hết cho 8 hoặc 125. f) Dấu hiệu chi hết cho 11 Một số chi hết cho 11 khi và chỉ khi hiệu giữa tổng các chữ số hàng lẻ và tổng các chữ số hàng chẵn (từ trái sang phải) chia hết cho 11. 3. Tính chất của 2 quan hệ chia hết + 0 chia hết cho b với b là số tự nhiên khác 0 + a chia hết cho a với mọi a là số tự nhiên khác 0 + Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho a thì a = b + Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a chia hết cho c + Nếu a chia hết cho b và a chia hết cho c mà (b, c) = 1 thì a chia hết cho b.c + Nếu a chia hết cho m và a chia hết cho n thì a chia hết cho BCNN(m,n) + Nếu a.b chia hết cho c và (b,c) =1 thì a chia hết cho c + Nếu a chia hết cho m thì k.a chia hết cho m với mọi k là số tự nhiên. + Nếu a chia hết cho m, b chia hết cho m thì (a±b) chia hết cho m + Nếu a chia hết cho m, b không chia hết cho m thì (a±b) không chia hết cho m + Nếu a chia hết cho m, b chia hết cho n thì a.b chia hết cho m.n + Nếu (a.b) chia hết cho m và m là số nguyên tố thì a chia hết cho m hoặc b chia hết cho m. + Nếu a chia hết cho m thì a n chia hết cho m với n là số tự nhiên + Nếu a chia hết cho b thì a n chia hết cho b n với n là số tự nhiên II. Khi học sinh đã nắm chắc các vấn đề nêu trên thì giáo viên có thể đưa ra một vài phương pháp thường dùng để giải các bài toán chia hết. Với học sinh lớp 6 tôi thường sử dụng 5 phương pháp sau: 1. Phương pháp 1: Dựa vào định nghĩa phép chia hết Để chứng minh a chia hết cho b ( b khác 0), ta biểu diễn số a dưới dạng một tích các thừa số, trong đó có 1 thừa số bằng b (hoặc chia hết cho b). Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT Nội trú huyện Sông Mã. 5 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “Phép chia hết” trong tập hợp N a = b.k ( k ∈ N) hoặc a = m.k ( m chia hết cho b) Ví dụ 1: Chứng tỏ rằng số có dạng aaaaaa bao giờ cũng chia hết cho 7 Giải aaaaaa = a.111111 = a. 7.15873 chia hết cho 7 Ví dụ 2: Chứng tỏ rằng số có dạng abcabc bao giờ cũng chia hết cho 11, chia hết cho 7 và chia hết cho 13. Giải Ta có : abcabc = abcabc +000 = abc .(1000+1) = abc .1001 = abc .11.7.13 nên abcabc chia hết cho 11, chia hết cho 7 và chia hết cho 13. Ví dụ 3: Chứng minh rằng, nếu lấy một số có 2 chữ số cộng với số gồm 2 chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại, ta luôn được một số chia hết cho 11 Giải Gọi 2 số đó là ab và ba . Ta có : ab + ba = 10a + b + 10b + a = 11a + 11b = 11( a + b) chia hết cho 11 2. Phương pháp 2 : Dùng các tính chất của phép chia hết. 2.1. Dùng tính chất chia hết của một tổng, một hiệu * Để chứng minh a chia hết cho b ( b ≠ 0) ta có thể làm như sau: - Viết a = m + n mà m  b và n b - Viết a = m - n mà m  b và n b * Để chứng minh a không chia hết cho b ta viết a dưới dạng tổng của các số mà chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho b, còn các số hạng khác đều chia hết cho b. Ví dụ 4: Chứng tỏ rằng : a) Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3 b) Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp là một số không chia hết cho 4. Giải a) Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là n, n +1 , n + 2. Tổng của 3 số đó là : n + ( n +1) + (n+ 2) = 3n +3 = 3( n + 1)  3 b) Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là : n , n+1, n+2, n+3. Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT Nội trú huyện Sông Mã. 6 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “Phép chia hết” trong tập hợp N Tổng của 4 số đó là : n + ( n+1) + (n+2) + (n+3) = 4n + 6 = 4n + 4 + 2 = 4(n+1) + 2 không chia hết cho 4 Vậy tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp không chia hết cho 4. Giáo viên chốt lại: Tổng của n số tự nhiên liên tiếp chưa chắc đã chia hết cho n. 2.2 Dùng tính chất chia hết của 1 tích. Để chứng minh a chia hết cho b (b ≠ 0) ta có thể chứng minh bằng một trong các cách sau: + Ta chứng minh a.m chia hết cho b; (m, b) = 1 ⇒ a chia hết cho b + Biểu diễn b = m.n với (m, n)= 1, sau đó chứng minh a chia hết cho m, a chia hết cho n + Biểu diễn a = a 1 . a 2, , b = b 1. b 2, Rồi chứng minh a 1 chia hết cho b 1 ; a 2 chia hết cho b 2 Ví dụ 5: Chứng minh (1980a + 1995b) chia hết cho 15 với ∀ a, b là số tự nhiên. Giải Vì 1980 chia hết cho 3 nên 1980.a chia hết cho 3 với ∀ a. Vì 1995 chia hết cho 3 nên 1995.b chia hết cho 3 với ∀ b Nên (1980a + 1995b) chia hết cho 3. Chứng minh tương tự ta có: (1980a + 1995b) chia hết cho 5 với ∀ a, b mà (3,5) = 1. Vậy (1980 a + 1995b) chia hết cho 15 Ví dụ 6: Chứng minh rằng tích của 2 số chẵn liên tiếp luôn chia hết cho 8. Giải Gọi 2 số chẵn liên tiếp là 2n, 2n +2 ( n ∈ N) Tích của 2 số chẵn liên tiếp là 2n.(2n +2) = 4.n.(n+1) Vì n và n + 1 là 2 số tự nhiên liên tiếp nên n.(n+ 1) chia hết cho 2 Mà 4 chia hết cho 4 nên 4.n.(n+1) chia hết cho (4.2) ⇒ 4.n.(n+1) chia hết cho 8 ⇒ 2n.(2n + 2) chia hết cho 8 Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT Nội trú huyện Sông Mã. 7 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “Phép chia hết” trong tập hợp N * Giáo viên nhận xét : Như vậy khi gặp những bài toán chứng minh một tổng, một hiệu hoặc một tích chia hết cho một số mà các tổng, hiệu, tích đó có thể phân tích được thành tích các thừa số, ta thường sử dụng các tính chất của phép chia hết. 3. Phương pháp 3: Dùng định lí về chia có dư Để chứng minh n chia hết cho p ta xét mọi trường hợp về số dư khi chia n cho p: Ta viết n = p.k + r, trong đó r = 0, 1, , p-1; k ∈ N. Rồi xét tất cả các trường hợp của r. Ví dụ 7: Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n + 3).(n +6) chia hết cho 2. Giải Với mọi n ta có thể viết hoặc n = 2k + 1 hoặc n= 2k - Với n = 2k +1 ta có: (n+3).(n+6) = (2k+1 +3).(2k+1+6) = (2k+4).(2k+7) = 2.(k+2).(2k+7) chia hết cho 2. - Với n = 2k ta có : ( n+3)(n+6) = (2k+3)(2k+6) = 2.(2k+3)(k+3) chia hết cho 2. Vậy với mọi n ∈ N thì (n+3)(n+6) chia hết cho 2. Ví dụ 8: Chứng minh rằng: a) Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3 b) Tích của 4 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 4. Giải a) Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là n, n+1, n+2 Tích của số tự nhiên liên tiếp là : n.(n+1).(n+2) Mọi số tự nhiên khi chia cho 3 có thể nhận một trong các số dư 0;1;2 - Nếu r = 0 thì n chia hết cho 3 ⇒ n.(n + 1).(n+ 2) chia hết cho 3 - Nết r = 1 thì n = 3 k + 1 (k là số tự nhiên) Thì n+2 = 3k +1 + 2 = (3 k +3) chia hết cho 3 Do đó n. (n+1).(n+2) chia hết cho 3 Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT Nội trú huyện Sông Mã. 8 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “Phép chia hết” trong tập hợp N - Nếu r = 2 thì n = 3k+ 2 (k là số tự nhiên) Thì n+1 = 3k +2 +1 = 3k +3 chia hết cho 3 Do đó n.(n+1) . (n+2) chia hết cho 3 Tóm lại, n.(n+1).(n+2) chia hết cho 3 với mọi n là số tự nhiên. b) Chứng minh tương tự ta có: n.(n+1).( n+2).( n+3) chia hết cho 4 với mọi n là số tự nhiên. Sau khi giải bài tập tập này, giáo viên yêu cầu học sinh nêu bài tập này ở dạng tổng quát. Giáo viên khắc sâu cho học sinh: Tích của n số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho n. Giáo viên nhận xét: Phương pháp này thường được sử dụng khi chứng minh một biểu thức có chứa biến chia hết cho các số tự nhiên có một chữ số. Khi chứng minh một biểu thức chia hết cho các số tự nhiên lớn hơn 10 ta không sử dụng phương pháp này vì phải xét nhiều trường hợp. 4. Phương pháp 4: Dùng các dấu hiệu chia hết có liên quan đến chữ số tận cùng. Ví dụ 9: Chứng minh rằng : 10 28 + 8 chia hết cho 72 Giải Ta có 10 28 + 8 = ( 100 0 + 8) = 100 . . . 08 có tổng các chữ số bằng 9 nên chia hết cho 9. 10 28 + 8 = = 1000. . .08 có tận cùng bằng 008 nên chia hết cho 8. Vì ( 8,9) =1 nên 10 28 + 8  (8.9) hay 10 28 + 8  72. *Giáo viên nhận xét: Phương pháp này thường sử dụng để chứng minh các bài toán mà số chia là các số tròn chục ( 10, 100, ) hay các số chia mà dấu hiệu chia hết có liên quan đến chữ số tận cùng ( ví dụ : 5, 4, 8, 25, 125), hoặc số chia có thể phân tích thành tích các số có dạng như trên. 5. Phương pháp 5: Sử dụng nguyên tắc Đirichlet. Nội dung của nguyên tắc Đirichlet: “Nếu có n+1 con thỏ, xếp vào n chuồng, thì ít Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT Nội trú huyện Sông Mã. 9 28 ch÷ sè 0 27 ch÷ sè 0 27 ch÷ sè 0 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “Phép chia hết” trong tập hợp N nhất 1 chuồng chứa từ 2 con thỏ trở lên”. Ví dụ10: Chứng minh rằng trong 6 số tự nhiên bất kì luôn tìm được 2 số có hiệu chia hết cho 5. Giải Một số khi chia cho 5 có thể nhận một trong các số dư là : 0; 1; 2; 3; 4. Trong 6 số tự nhiên bất kì khi chia cho 5 luôn tồn tại ít nhất 2 số có cùng số dư (Nguyên tắc Đirichlet). Vậy hiệu của 2 số chia hết cho 5. III. Khi học sinh đã nắm vững các phương pháp thường dùng để chứng minh phép chia hết, giáo viên có thể giao một số bài toán về chia hết nhằm giúp học sinh nắm một cách có hệ thống, được đào sâu các kiến thức về phép chia hết Bài 1: a) Tìm tất cả các số x,y để số yx534 chia hết cho 36. b) Tìm các chữ số x, y để xy21 chia hết cho 3, 4 ,5 . Giải Vì (4;9) = 1 nên yx534 chia hết cho 36 khi và chỉ khi yx534 chia hết cho 9 và yx534 chia hết cho 4. Ta có: yx534 chia hết cho 4 khi và chỉ khi 5y chia hết cho 4 . Vậy y∈{ 2; 6}. yx534 chia hết cho 9 khi và chỉ khi ( 3+4+x+5+y) chia hết cho 9 Hay (12+x+y) chia hết cho 9 Vì x,y là các chữ số nên x+y ∈ { 6;15}. Nếu y = 2 thì x = 4 hoặc x = 13 > 9 (loại) Nếu y = 6 thì x = 0 hoặc x = 9 Vậy các số phải tìm là: 34452; 34056; 34956 b) Ta có : xy21  5 thì y ∈ {0;5}. Nếu y = 5 thì xy21 không chia hết cho 4 Nếu y = 0 thì xy21 chia hết cho 4 nếu 0x  4 do đó x ∈ {0; 2; 4 ; 6 ; 8}. (1) Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT Nội trú huyện Sông Mã. 10 [...]... lượng học sinh giải được các bài tập về “phép chia hết” trong tập hợp N Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT N i trú huy n Sông Mã 18 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài to n về “Phép chia hết” trong tập hợp N đã tăng l n rõ rệt Do đó c n tiếp tục trao đổi, rút kinh nghiệm để thống nhất các bi n pháp thực hi n trong thời gian tới 3 KẾT LU N 3.1 Ý nghĩa của đề tài trong công tác giảng dạy: Ph n " Phép chia. .. Chính vì vậy, việc n m vững định nghĩa về phép chia hết, các tính chất và các dấu hiệu chia hết là v n đề then chốt giúp Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT N i trú huy n Sông Mã 14 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài to n về “Phép chia hết” trong tập hợp N học sinh có thể định hướng được cách giải bài tập giúp học sinh có tư duy sáng tạo và sự linh hoạt khi giải to n Khi đã làm được như vậy thì việc giải các. .. thực hi n bi n pháp 4: Đúc rút kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh khá giỏi: Giáo vi n không chỉ c n có ki n thức mà c n phải có kinh nghiệm; học sinh phải có khả n ng và lòng yêu thích, lòng say mê, sáng tạo trong m n to n 2.4 HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT N i trú huy n Sông Mã 17 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài to n về “Phép chia hết” trong tập hợp N Với những kinh nghiệm... trình bày ở tr n, trong quá trình giảng dạy m n to n 6 và bồi dưỡng học sinh khá giỏi ở trường PTDT N i trú Sông mã n m học 2010-2011, b n th n tôi nh n thấy: Khi dạy ph n chia hết trong tập hợp số tự nhi n, học sinh tiếp nh n ki n thức một cách thoải mái, chủ động, rõ ràng Học sinh ph n biệt và nh n dạng được các bài to n li n quan đ n phép chia hết và từ đó có thể giải được hầu hết các bài tập ph n. .. lớp 6 giải các bài to n về “Phép chia hết” trong tập hợp N năng lực học tập của học sinh sau mỗi dạng ki n thức, cụ thể là ph n nội dung ki n thức về phép chia hết trong tập hợp N một cách khoa học, khách quan và chính xác - Kiểm tra bằng hệ thống các bài tập mang tính áp dụng các phương pháp đã học, đòi hỏi tính độc lập sáng tạo của học sinh Qua hình thức bài tập n y giáo vi n có thể phát hi n được... định nghĩa phép chia hết trong SGK lớp 6 tập 1, các dấu hiệu chia hết cũng như các tính chất về quan hệ chia hết.) Các ki n thức n y đã được học tr n lớp như định nghĩa phép chia hết, dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9 và Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT N i trú huy n Sông Mã 15 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài to n về “Phép chia hết” trong tập hợp N các tính chất về quan hệ chia hết Ngoài... động dạy học bồi dưỡng học sinh khá giỏi đã có n n p tương đối n định trong nhà trường, học sinh say mê học tập h n, giáo vi n nhiệt tình, có trách nhiệm cao h n trong công việc *Bi n pháp 3: Tổ chức kiểm tra, đánh giá n ng lực học tập của học sinh: Việc làm n y được ti n hành theo nhiều hình thức khác nhau nhằm đánh giá Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT N i trú huy n Sông Mã 16 SKKN: Giúp học sinh lớp 6. .. cho (n+ 2) Cách 2: ( 3n+ 10) chia hết cho (n+ 2) Mà (n+ 2) chia hết cho (n+ 2) n n 3 (n+ 2) chia hết cho (n+ 2) Đèo Thị Kiểu – Trường PTDT N i trú huy n Sông Mã 12 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài to n về “Phép chia hết” trong tập hợp N Do đó [ ( 3n +10) - ( 3n +6) ] chia hết cho (n+ 2) Hay 4 chia hết cho (n+ 2) đ n đây giải tiếp như ở cách 1 Bài 7: Chứng minh rằng với mọi số tự nhi n n thì ( 3n +1, 4n + 1)... PTDT N i trú huy n Sông Mã SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài to n về “Phép chia hết” trong tập hợp N chỉnh và có chỗ kiếm khuyết Trong khi v n đề bồi dưỡng học sinh giỏi to n đối với giáo vi n THCS c n nhiều khó kh n, b n th n tôi mu n đóng góp một kinh nghiệm nhỏ của mình Qua đây, tôi rất mong sự góp ý ch n thành của các b n đồng nghiệp để n m học tới được tốt h n, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp... pháp giải to n cụ thể cho mỗi dạng to n để các em v n dụng vào giải các bài tập là một việc làm hết sức c n thiết nhằm n ng cao hiệu quả học tập bộ m n to n 2.3 CÁC BI N PHÁP TI N HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT V N ĐỀ: *Bi n pháp 1: Xây dựng cho học sinh hệ thống ki n thức cơ b n và các phương pháp giải cụ thể về “phép chia hết” trong tập hợp N: Đây là điều ki n c n thiết không thể thiếu, n là n n móng để học sinh . huy n Sông Mã. 2 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài to n về “Phép chia hết” trong tập hợp N m n học, khả n ng tính to n, tính nhẩm rất yếu. Việc bồi dưỡng học sinh khá giỏi trong tiết học c n. huy n Sông Mã. 14 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài to n về “Phép chia hết” trong tập hợp N học sinh có thể định hướng được cách giải bài tập giúp học sinh có tư duy sáng tạo và sự linh hoạt. huy n Sông Mã. 6 SKKN: Giúp học sinh lớp 6 giải các bài to n về “Phép chia hết” trong tập hợp N Tổng của 4 số đó là : n + ( n+ 1) + (n+ 2) + (n+ 3) = 4n + 6 = 4n + 4 + 2 = 4 (n+ 1) + 2 không chia
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “phép chia hết” trong tập hợp n, SKKN giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “phép chia hết” trong tập hợp n, SKKN giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “phép chia hết” trong tập hợp n, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Từ khóa liên quan