0

ASEM và vai trò của tiến trình ASEM trong việc thúc đẩy mối quan hệ châu Á và châu Âu

100 360 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 12:25

Khóa luận tốt nghiệp D ơng H ơng Giang Chơng I tổng quan về vấn đề khu vực hoá và liên kết kinh tế khu vực tại châu á-châu âu I. Những vấn đề cơ bản về khu vực hoá 1. Khu vực hoá là gì ? Ngay những năm đầu của thập niên 70, các học giả đã bắt đầu trăn trở về những sự kiện kinh tế diễn ra trên thế giới. Và không cần chờ đến đầu thập niên 80 hay 90 của thế kỷ XX, các công trình nghiên cứu về vấn đề khu vực hoá ngày càng trở nên rõ nét khi các liên kết kinh tế khu vực đợc hình thành ngày một nhiều nh Khu vực tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN), Hợp tác kinh tế châu á-Thái Bình Dơng (APEC), Liên minh EU Theo kinh tế học cổ điển về lợi thể so sánh, hầu hết các quốc gia đều có thể có lợi khi trao đổi buôn bán với các nớc khác 1 . Thực tế cũng chứng minh rằng tự do hoá thơng mại giúp cho các quốc gia phát triển và từ đó giúp cho nền kinh tế của quốc gia đó tăng trởng. Chính vì vậy, các quốc gia theo dòng chảy này tự nguyện tham gia vào cơ chế tự do hoá thơng mại quốc tế dới sự bảo trợ của Hiệp định chung về Thuế quan và Thơng mại (GATT) và Tổ chức Thơng mại Thế giới (WTO). Mục đích cuối cùng của cơ chế này là giảm rào cản thơng mại trên cơ sở các bên cùng có lợi. Khu vực hoá cũng đợc hình thành trên nguyên lý tơng tự. Sự khác biệt đầu tiên của khu vực hoá so với toàn cầu hoá chính là nhằm giảm rào cản thơng mại giữa các nớc trong cùng một khu vực. Hình thức khu vực hoá có thể dề thấy nhất là các Khu vực mậu dịch (Regional Trade Area-RTA). Trong khu vực mậu dịch tự do các nớc có thể đợc hởng những u đãi thơng mại do các nớc trong cùng khu 1 David Ricardo, Nguyên lý về Kinh tế chính trị và Thuế (1987) 4 Khóa luận tốt nghiệp D ơng H ơng Giang vực tự thoả thuận. Điều này thờng xảy ra là do các nớc trong cùng một khu vực thờng có sự gần gũi về mặt địa lý và do đó thờng buôn bán với nhau một khối l- ợng lớn hàng hoá. Vì vậy các nớc nằm ngoài khu vực sẽ không đợc hởng những - u đãi nh các nớc trong một khu vực. Vì vậy khu vực mậu dịch là một trong những ngoại lệ trong các nguyên lý cơ bản dễ thấy nhất của WTO, cho phép các quốc gia thành viên đợc hởng đãi ngộ quốc gia (Most Favored Nations - MFN). Theo MFN, tất cả các quốc gia thành viên trong WTO đợc đối xử nh nhau hay không có sự phân biệt đối xử giữa các quốc gia. Tuy nhiên, trong khu vực mậu dịch nguyên tắc này có sự thay đổi. Chẳng hạn, giả sử Mexico đánh thuế hoa hồng ở mức 10%. Theo MFN, Mexico phải đánh mức thuế hoa hồng nh nhau đối với tất cả các thành viên của WTO. Tuy nhiên, do Mexico ký Hiệp định Tự do hoá thơng mại Bắc Mỹ (North American Free Trade Agreement-NAFTA) với Canada và Hoa Kỳ, Mexico có thể đánh một mức thuế hoa hồng thấp hơn 10% cho Canada và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cần phải lu ý một điều rằng một khi khu vực mậu dịch đợc thiết lập thì tổng luồng thơng mại đợc hởng u đãi bên trong khu vực mậu dịch không phải lúc nào cũng lớn nh trong ví dụ trên. Thứ nhất, nhiều mức thuế đã đợc ấn định trong khung của MFN tại mức zero. Thứ hai, bởi vì ngời ta thờng có khuynh h- ớng loại bỏ các phần tử nhạy cảm trong khu vực mậu dịch chẳng hạn nh nông nghiệp, điều này có thể làm giảm tới mức tối thiểu mức u đãi có thể đạt đợc. Một vài nớc thậm chí đã chọn hớng loại bỏ thoả thuận tự do thơng mại vì mức thuế trong MFN còn thấp hơn so với chi phí để có thể trang trải các gánh nặng về thủ tục và luật lệ hành chính của nớc sở tại. Hơn nữa, hầu hết các khu vực mậu dịch đều có thời kỳ chuyển đổi khoảng 10 năm để cắt giảm thuế quan đối với các sản phẩm mang tính nhạy cảm hơn và trì hoãn bất kì ảnh hởng thực tế nào đối trong một khoảng thời gian đáng kể. Nhìn chung, khu vực hoá còn đợc a chuộng hơn toàn cầu hoá nếu xét về chính trị. 5 Khóa luận tốt nghiệp D ơng H ơng Giang 2. Các hình thức biểu hiện của khu vực hoá từ trớc đến nay Tháng 3 năm 2002, có tới 168 khu vực mậu dịch đã đợc hình thành và đi vào hoạt động trên toàn thế giới. Xét về mặt lịch sử, khu vực hoá lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1950 và đợc khuấy động bởi sự hình thành của Cộng đồng chung châu Âu (EU) vào năm 1957. Tuy nhiên vào lúc đó, liên kết kinh tế khu vực không vợt khỏi lãnh địa châu Âu. Trên thực tế, khu vực hoá thực sự mới đ- ợc hình thành cách đây trong vòng 10 năm trở lại đây. Chẳng hạn, WTO đợc thành lập vào tháng 1 năm 1995, 125 khu vực đợc công bố có trong danh sách của WTO với mức công bố trung bình hàng năm là 15. Cũng chính tại thời điểm WTO đợc thành lập, khu vực hoá càng ngày càng phát triển. Đây cũng là điểm đối lập cơ bản khi so sánh khu vực hoá khi WTO ra đời với tiền thân GATT 2 vào giai đoạn trớc năm 1955. Các hình thức khu vực hoá ngày càng đa dạng, thậm chí có những nớc là thành viên của một vài liên kết kinh tế khu vực. Vì thế, có thể nói khu vực hoá đã và đang trở thành một nhân tố kết nối toàn cẩu. Vể mặt địa lý và lịch sử, khu vực hoá bắt nguồn từ châu Âu, gần 60% liên kết khu vực do WTO công bố vào cuối năm 2000 là các nớc châu Âu. Những liên kết khu vực ngày nay đợc biết đến nhiều nhất là: EU, Hiệp hội Tự do thơng mại châu Âu (the European Free Trade Association-EFTA), Hiệp định tự do thơng mại Bắc Mỹ (the North American Free Trade Agreement-NAFTA), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (Association of South East Asian Nations - ASEAN), Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (ASEAN Free Trade Area-AFTA) và nhiều tổ chức khác. Một điểm quan trọng nữa cần lu ý là các liên kết kinh tế khu vực không chỉ là một hiện tợng giới hạn đối với các nớc phát triển mà còn lan rộng tới các nớc đang phát triển. Trên thực tế, các nớc đang phát triển chiếm tới 30-40% tổng số các liên kết kinh tế khu vực hiện đang hoạt động. Trong các vòng đàm phán, các nớc đang phát triển tìm cách nới rộng hợp tác với nhau. Tuy nhiên, trong các 2 http://www.wto.org 6 Khóa luận tốt nghiệp D ơng H ơng Giang cuộc thơng lợng gần đây, các khu vực mậu dịch tự do đợc hình thành giữa các n- ớc phát triển và các nớc đang phát triển. Đây thực sự là một khuynh hớng mới. Chẳng hạn nh sự liên kết giữa Jordan với Hoa Kỳ, Mexico và EU là những ví dụ điển hình. Thậm chí giữa các nớc đang phát triển, khu vực hoá cũng có sự khác biệt đáng kể. Khu vực hoá ở các nớc Tây á, Đông Nam á, Mỹ Latin cũng có sự khác biệt lớn nếu đem so sánh với khu vực hoá ở Châu Phi. Các nớc châu Phi khi tạo nên liên kết khu vực thờng chú trọng vào các hiệp định chung về thuế quan và các thị trờng chung, và thời gian để diễn ra liên kết khu vực thờng từ 20-30 năm. Thờng thì châu Phi không có các liên kết kinh tế khu vực dựa trên các mối quan hệ song phơng. Ngợc lại, các nớc Tây á và Đông Nam á ngày nay quan tâm hơn tới mục tiêu thành lập các khu vực mậu dịch tự do. Khoảng cách địa lý cũng đóng một vai trò quan trọng đối với khối lợng thơng mại giao dịch cũng nh việc hình thành nên các liên kết khu vực. Chẳng hạn nh tr- ờng hợp của châu Phi và Nam á, 95% xuất khẩu của các khu vực này là từ khu vực bên ngoài. ở bán cầu phía Tây, thơng mại của hầu hết các nớc Mỹ Latinh cũng khá đa dạng. Nếu không tính đến Mêhicô, khoảng 55% xuất khẩu của Mỹ Latinh đợc xuất khẩu sang nửa còn lại của bán cầu. Điều này chứng tỏ những u tiên do thơng mại đem lại có thể vợt ra khỏi giới hạn địa lý. Một vài ví dụ có thể là: Mêhicô-Israel, Canađa-Chilê, Hàn Quốc-Chilê. 2.1. Thoả thuận Tự do Thơng mại (Free Trade Agreement-FTA) Thoả thuận tự do thơng mại theo WTO/GATT đặc biệt đợc hiểu là một khu vực trong đó bao gồm ít nhất 2 lãnh thổ hải quan trở lên đợc hình thành khi thuế và các quy định ngặt nghèo về thơng mại đợc loại bỏ một cách đáng kể 3 . Tháng 3/2002, hình thức phổ biến nhất của khu vực mậu dịch là các Thoả thuận tự do thơng mại- chiếm tới 70% . Trong số này, khoảng hơn nửa số Thoả thuận tự do 3 Điều XXIV, Đoạn 8(b), GATT 1994 7 Khóa luận tốt nghiệp D ơng H ơng Giang thơng mại này là các thoả thuận song phơng giữa 2 nớc. Chính vì vậy, Thoả thuận tự do thơng mại đại diện cho giai đoạn đầu của khu vực hoá so với Hiệp định chung về thuế quan. Hình thức khu vực mậu dịch tự do với mục đích đạt đợc các thoả thuận về tự do hoá thơng mại không có những đòi hỏi mang tính rờm rà trong quá trình hội nhập nên đợc hình thành một cách dễ dàng hơn và ngày càng trở nên phổ biến. Khu vực mậu dịch tự do vì thế tạo động lực cho khu vực hoá phát triển nh một khối thống nhất kể từ khi WTO đợc thành lập vào năm 1995. Nhìm chung, các chuyên gia cho rằng khu vực mậu dịch tự do vẫn phổ biến nhất ở châu Âu trong khoàng 5 năm tới. Hiện nay, cũng cần lu ý một điều rằng khu vực mậu dịch tự do chủ yếu đợc hình thành giữa các nớc phát triển và đang phát triển dựa trên theo hớng Bắc-Nam hơn là theo hớng cổ điển Bắc-Bắc, Nam-Nam. Có thể thấy một trong những khu vực mậu dịch tự do Bắc-Nam thành công nhất điển hình là NAFTA. Khu vực mậu dịch tự do cũng thờng có các quá trình hoà giải. Vì vậy, quy trình hoà giải tiến tới hình thành khu vực hoá thờng hoặc là bản sao của quy trình hoà giải của WTO hay nếu đã đợc hoà giải sớm thì nó có thể làm dịu bớt những gánh nặng hành chính do WTO đem lại. Một vấn đề khác cần chú trọng là các cơ quan hoà giải đợc thành lập dới khu vực mậu dịch thờng bị chia theo số thành viên của các quốc gia, do đó, cơ hội hoà giải bị hạn chế. 2.2. Đồng minh thuế quan (Custom Union) Trong khu vực mậu dịch, Đồng minh thuế quan tiến một buớc xa hơn so với Khu vực mậu dịch tự do. Đồng minh thuế quan không chỉ đòi hỏi việc cắt giảm một cách đáng kể mức thuế bên trong các quốc gia thành viên mà còn tạo ra một mức thuế riêng làm hài hoà chính sách thơng mại đối với các quốc gia không phải là thành viên 4 . Một trong những ví dụ điển hình về Đồng minh thuế quan ngày nay 4 Điều XXIV, Đoạn 8 (a), GATT 1994 8 Khóa luận tốt nghiệp D ơng H ơng Giang vẫn còn tồn tại là Liên minh châu Âu EU. Trong điều kiện các mức thuế đều do GATT quy định, đồng minh thuế quan đòi hỏi một mức thuế chung bên ngoài để đảm bảo rằng mức thuế này giảm xuống mức thấp nhất và là mức thuế u đãi nhất khi có đồng minh thuế quan. Từ đó, các quốc gia thành viên sẽ có thể tự do hoá cơ chế thơng mại một cách đáng kể để có thể đạt đến một mức thuế chung. Có thể lấy một ví dụ cụ thể trong khu vực đồng minh thuế quan nh EU để minh hoạ. Nớc hoa đợc nhập khẩu vào khu vực EU từ các quốc gia không phải là thành viên của EU cũng sẽ chịu một mức thuế nh đối với các quốc gia thành viên. Chính vì lí do này, thời gian cần thiết để thơng lợng mức thuế chung cho tất cả các quốc gia sẽ làm cho việc quá trình hình thành các đồng minh thuế quan th- ờng mất nhiều thời gian hơn để thơng lợng. Thông thờng đồng minh thuế quan thờng chiếm khoảng 9% trong khu vực mậu dịch. Vì thế, quy trình này thờng đ- ợc xem nh một giai đoạn phát triển hơn của hội nhập kinh tế tiến tới tự do hoá thơng mại dựa trên các quan hệ đa phơng. Từ cơ sở nghiên cứu này nhiều ngời cho rằng để toàn cầu hoá cần hạn chế các khu vực mậu dịch tự do một cách tối đa đồng thời khuyến khích hơn nữa các Đồng minh thuế quan. 2.3. Thoả ớc đầu t Một hình thức khác của khu vực hoá là các Thoả ớc đầu t. Dói hình thức này, đầu t của các quốc gia và các công ty từ một quốc gia thành viên sẽ đợc hởng một mức đãi ngộ chung theo nguyên tắc NT và MFN. Mức đãi ngộ này không chỉ đợc hởng ở giai đoạn phải thực hiện các nghĩa vụ nh nghĩa vụ sử dụng sản phẩm nội địa hay nghĩa vụ phải xuất khẩu các sản phẩm trong nớc. Vì vậy, thoả - ớc đầu t không chỉ đợc đàm phán dựa trên cơ sở song phơng và đa phơng giữa một vài bên tham gia mà còn chủ yếu nhấn mạnh vào đầu t. Theo Thoả ớc đầu t. hầu hết các bên tham gia còn đa ra u đãi đối với một số ngành đối với các quốc gia đợc hởng đãi ngộ quốc gia-MFN. Những u đãi đối với một số ngành thờng đợc tạo ra nhằm phục vụ lợi ích chính trị và làm giảm sự 9 Khóa luận tốt nghiệp D ơng H ơng Giang ảnh hởng của NT và MFN do luật của quốc gia đó mang lại. Những u đãi này th- ờng đợc dành cho các ngành nh hàng không, vận tải biển, ngân hàng, bảo hiểm, điện. Thoả ớc đầu t hiển nhiên nhấn mạnh tới các quy tắc đối với nớc đầu t. Những quy tắc đầu t của các nớc chủ đầu t tất nhiên phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Nói một cách khác các quy tắc này phải phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng theo nguyên tắc không phân biệt đối xử. Nếu vi phạm quy tắc này, các nớc chủ đầu t sẽ phải bồi thờng một khoản tiền tuỳ theo quy định một cách tức khắc, kịp thời và hiệu quả. Đối với các khoản hồi hơng, đầu t phải đảm bảo đợc phép chuyển một cách không hạn chế theo đồng tiền tự do chuyển đổi. Đối với tranh chấp, các quốc gia và các công ty liên quan tới việc tranh chấp đầu t phải đợc đa ra trọng tài quốc tế mà không cần xem xét tới việc xét xử tại các toà án trong n- ớc. Mặc dù những sụ khác biệt so với Đồng minh thuế quan và Khu vực mậu dịch tự do nhng do có sự tơng đồng về mục đích Hiệp ớc đầu t thực sự vẫn là hình thức giúp khu vực hoá phát triển. Các Thoả ớc đầu t mang tính chất song phơng vẫn đợc xem nh chất xúc tác của sự hợp tác chung và nhiều khu vực mậu dịch tự do song phơng. 3. Mặt tích cực và tiêu cực của khu vực hoá 3.1. Mặt tích cực của khu vực hoá 3.1.1. Thúc đẩy thơng mại Một trong những mặt tích cực của khu vực hoá có thể thấy một cách rõ nét là hiệu quả của nó trong việc thúc đẩy thơng mại. Thơng mại của một nớc đợc thúc đẩy đặc biệt nớc đó có lợi thế so sánh về một sản phẩm đặc trng nào đó đối với các quốc gia khác trong khu vực. Ví dụ Braxin có lợi thế so sánh về các sản phẩm làm bằng da so với các nớc khác cùng khu vực nh Chilê và Argentina thì 10 Khóa luận tốt nghiệp D ơng H ơng Giang Chilê và Achentina sẽ phải giảm mức thuế về các sản phẩm làm bằng da cùng mức với mức thuế đã có sản trong khu vực đó, tức là ngang bằng với mức thuế của Braxin. Từ đây, có thể nói rằng thơng mại đã đợc thúc đẩy nhờ khu vực hoá vì Braxin từ đó sẽ có lợi từ việc từ việc xuất khẩu những sản phẩm làm bằng da mang tính cạnh tranh hơn sang Chilê và Achentina. Với cách hiểu này, lợi thế so sánh của một nớc trong khu vực cũng sẽ thúc đẩy tự do hoá thơng mại. Nh vậy, thúc đẩy tự do thơng mại có thể đợc xem là một trong những mặt tích cực nhất của khu vực hoá, và đặc biệt nó đem lại nhiều lợi ích cho các quốc gia có lợi thế so sánh. 3.1.2. Thiết lập các khối kinh tế chuẩn bị liên kết đa phơng Theo dòng chảy lịch sử có thể thấy việc đàm phán thơng mại đa phơng bản thân nó đã bao gồm những khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian để có thể thực hiện. Điều này càng khó khi các thành viên của WTO ngày càng nhiều. Kể từ vòng đàm phán Kennedy năm 1967, gần 100 quốc gia đã trở thành thành viên của GATT/WTO. Theo cấp số nhân của con số này, số lợng sản phẩm, dịch vụ và các vấn đề liên quan đến việc đàm phán và những khó khăn thực tế sẽ gặp phải là không thể đo đợc. Chính vì lí do này, việc thiết lập các khối kinh tế nh Liên minh châu Âu, châu Mỹ và châu á là rất cần thiết và hiệu quả để có thể đạt tới mục đích cuối cùng là tự do hoá thơng mại toàn cầu. Bằng cách này, việc thơng lợng để đạt đợc tự do hoá thơng mại sẽ đợc tiến hành dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều.Chẳng hạn nh việc đàm phán ba bên thì hiển nhiên sẽ đơn giản hơn so với 150 quốc gia cùng nhau ngồi vào bàn đàm phán và mỗi nớc thuộc 150 quốc gia này lại đa ra những lợi ích và chơng trình nghị sự khác nhau của mình. Sự nhất trí trong cùng một khu vực đợc tiến hành trên cơ sở song phơng và đa phơng sẽ tạo đà cho cho tự do hoá thơng mại. Nhiều ngời cho rằng những vấn đề phức tạp mang tính chính sách chẳng hạn nh dịch vụ, đầu t, sở hữu trí tuệ, chiến lợc cạnh tranh, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn thu của chính phủnên đợc giải quyết trên cơ sở nhất trí và theo cùng một hớng hơn là theo sở thích và nguyện 11 Khóa luận tốt nghiệp D ơng H ơng Giang vọng khác nhau của nhiều quốc gia. Tại đây, khu vực hoá đóng vai trò là một nhân tố thức đẩy sự tăng trởng cũng nh cầu cho việc xuất khẩu đối với các quốc gia thuộc cùng một khối. Theo một cách hiểu khác, những u đãi do khu vực hoá đem lại cũng có thể giúp cho việc thiết lập một cơ chế bên trong cho hệ thống thơng mại đa phơng. Nhiều quốc gia vớng phải những rào cản chính trị trong việc thiết lập tự do hoá thơng mại. Những quốc gia này sẽ cảm thấy dễ dàng hơn trong việc đàm phán với các nớc trong cùng khu vực so với các nớc xa cách về mặt địa lý. Điều này cũng dễ hiểu vì việc đàm phán đối với một quốc gia khác trong cùng một khu vực thờng đạt đợc sự tơng đồng về nhiều mặt trong đó có cả những vấn đề về chính trị. Một khi những quốc gia này vợt qua những trở ngại về chính trị thì họ có thể dễ hoà mình mở cửa thúc đẩy quá trình đàm phán đa phơng. Ngoài việc cắt giảm thuế quan, việc tăng cờng các hàng rào phi thuế trên toàn cầu cũng khẳng định cho việc hội nhập khu vực là một trong những con đờng nhiều quốc gia theo đuổi và lựa chọn. Các hàng rào phi thuế khó có thể thơng l- ợng và vì vậy thông qua hiểu một cách thấu đáo những vấn đề thuế các quốc gia có thể hội nhập một cách dễ dàng hơn. Những nớc trớc đây đã từng không tán thánh khu vực hoá nh Mỹ giờ đây bắt đầu thay đổi quan điểm của mình và khẳng định rằng những lợi ích tổng thể do khu vực hoá đem lại thông qua việc thiết lập các khối kinh tế sẽ thúc đẩy tự do hoá thơng mại đa phơng. 3.1.3. Tăng cờng hợp tác và an ninh Hội nhập kinh tế khu vực thông qua khu vực hoá đợc coi là một công cụ giúp cho việc thúc đẩy hợp tác quốc tế. Ví dụ nh Liên Xô cũ trớc đây, sự sụp đổ về mặt chính trị dần dần đợc phục hồi nhờ sự liên kết kinh tế khu vực và liên kết kinh tế khu vực đóng vai trò nh một sợi dây liên kết giúp cho việc duy trì thơng mại và quan hệ của các nền cộng hoà khác nhau. Hiện nay, Nga, Kazakhanstan, Belarus, Kyrgyzstan và Tạiikistan là các thành viên của Hiệp định chung về thuế 12 Khóa luận tốt nghiệp D ơng H ơng Giang quan có tên là Cộng đồng Kinh tế á-Âu (Eurasian Economic Community- EURASEC) đợc ký kết vào năm 2000. Khi các quốc gia càng liên kết chặt chẽ với nhau bao nhiêu, sự phụ thuộc lẫn nhau càng lớn, nhờ đó, các quốc gia này sẽ phải cùng nhau giữ gìn hoà bình và tăng cờng an ninh. Nh vậy, xét về quan hệ quốc tế, sự bất ổn về chính trị thờng bắt nguồn từ những xung đột khu vực giữa các nớc láng giềng với nhau do có sự bất đồng về tôn giáo, lịch sử và văn hoá. Bằng cách thúc đẩy sự ổn định về chính trị trong khu vực trớc, các quốc gia có cơ sở vững chắc cùng nhau hợp tác để đạt đợc những lợi ích về kinh tế. Đây cũng là một trong những bớc quan trọng nhất trong việc hoạch định các chính sách tự do hoá thơng mại đa phơng. Mt trong nhng mt tớch cc ca khu vc hoỏ cú th thy mt cỏch rừ nột l hiu qu ca nú trong vic thỳc y thng mi. Thng mi ca mt nc c thỳc y c bit nc ú cú li th so sỏnh v mt sn phm c trng no ú i vi cỏc quc gia khỏc trong khu vc. Vớ d Braxin cú li th so sỏnh v cỏc sn phm lm bng da so vi cỏc nc khỏc cựng khu vc nh Chilờ v Argentina thỡ Chilờ v Achentina s phi gim mc thu v cỏc sn phm lm bng da cựng mc vi mc thu ó cú sn trong khu vc ú, tc l ngang bng vi mc thu ca Braxin. T õy, cú th núi rng thng mi ó c thỳc y nh khu vc hoỏ vỡ Braxin t ú s cú li t vic t vic xut khu nhng sn phm lm bng da mang tớnh cnh tranh hn sang Chilờ v Achentina. Vi cỏch hiu ny, li th so sỏnh ca mt nc trong khu vc cng s thỳc y t do hoỏ thng mi. Nh vy, thỳc y t do thng mi cú th c xem l mt trong nhng mt tớch cc nht ca khu vc hoỏ, v c bit nú em li nhiu li ớch cho cỏc quc gia cú li th so sỏnh. 3.2. Mặt tiêu cực của khu vực hoá. 3.2.1. Chệch hớng thơng mại 13 [...]... Giang ASEM và vai trò của tiến trình ASEM trong việc thúc đẩy mối quan hệ á- Âu I ASEM 1 Hoàn cảnh ra đời Tại Hội nghị kinh tế cấp cao châu Âu- Đông á lần thứ ba tại Singapore tháng 10 năm 1994, Thủ tớng Singapore Goh Chok Tong đã đa ra sáng kiến tổ chức một Hội nghị thợng đỉnh á- Âu nhằm tăng cờng sự hiểu biết và thúc đẩy hợp tác giữa hai châu lục Sáng kiến này cũng chinh thức đợc đặt ra với Thủ tớng Pháp... giải quyết các vấn đề về về tự do hoá thơng mại, đầu t giữa châu á và châu Âu Trong bối cảnh toàn cầu hoá và khu vực hoá nền kinh tế thế giới hiện nay, Hợp tác á- Âu có ý nghĩa hết sức to lớn Các nớc châu Âu thành viên ASEM đã trở thành một trung tâm kinh tế quan trọng với việc hình thành Liên minh tiền tệ châu Âu (EMU) và việc sử dụng đồng tiền chung EURO vào tháng 1 năm 1999 Liên minh châu Âu 33 Khóa... EU-Nhật Bản-Các nớc châu á đang phát triển Ngoài ra trong bối cảnh Mỹ và các nớc Bắc Mỹ đang xây dựng và phát triển mạnh mẽ mối quan hệ kinh tế với các nớc châu á trong khuôn khổ APEC, châu Âu đã có liên hệ chặt chẽ với Bắc Mỹ qua quá trình lịch sử và mạng lới dày đặc của những thể chế xuyên Đại Tây Dơng, ASEM còn có một ý nghĩa mang tính chất chiến lợc, đó là cầu nối thắt chặt hơn châu Âu với châu á, tạo... chính trị khác nhau, không theo quốc tịch Chức năng của Nghị viện Châu Âu là thông qua ngân sách, cùng Hội đồng Châu Âu quyết định trong một số lĩnh vực, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách của EU, có quyền bãi miễn các chức vụ uỷ viên Uỷ ban châu Âu Toà án Châu Âu: do các chính phủ thoả thuận bổ nhiệm, nhiệm kỳ 6 năm Toà án có vai trò độc lập, có quyền bác bỏ những quy định của các tổ chức... quan hệ giữa các trung tâm kinh tế lớn là EU-Mỹ-Nhật Bản và các nớc châu á đang phát triển 2 Mc tiờu, nguyờn tc hot ng, cu trỳc v tin trỡnh ASEM 2.1 Mục tiêu Mục tiêu chủ đạo của Hợp tác á- Âu hiện nay (đợc thông qua tại Hội nghị ASEM I) là Hợp tác để đạt sự tăng trởng hơn nữa ở cả châu á và châu Âu Mục tiêu này đã đợc cụ thể hoá ở Khuôn khổ hợp tác á- Âu (AECF) thành các mục tiêu cơ bản sau: Thúc đẩy. .. cả châu á và châu Âu Các mục tiêu trên đã và đang đợc thực hiện thông qua một loạt các chơng trình hành động của ASEM nh Chơng trình thuận lợi hoá thơng mại (TFAP), Chơng trình xúc tiến đầu t (IPAP), Trung tâm công nghệ môi trờng á- Âu, Quỹ Hợp tác á- Âu (ASEF), Quỹ tín thác Về mặt kinh tế, ASEM đặt ra mục tiêu cụ thể là: Thúc đẩy giao lu giữa các doanh nghiệp Cải thiện môi trờng kinh doanh nhằm thúc. .. (1-11/12/2000): tập trung vào vấn đề cải cách thể chế để đón nhận các thành viên mới Về cơ cấu tổ chức: EU có 4 cơ quan chính là: Hội đồng Bộ trởng, Uỷ ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và Toà án châu Âu Hội đồng châu Âu: chị trách nhiệm quyết định các chính sách lớn của EU bao gồm các Bộ trởng đại diện cho các thành viên Các nớc luân phiên làm Chủ tịch với nhiệm kỳ 6 tháng Giúp việc cho Hội đồng có Uỷ... khuyến khích các luồng hàng hoá, dịch vụ, vốn và công nghệ Phát triển và tăng cờng hệ thống thơng mại đa phơng mở vì lợi ích của các nớc châu á- Thái Bình Dơng và các nền kinh tế khác Cắt giảm những hàng rào cản trở việc trao đổi hàng hoá, dịch vụ và đầu t giữa các thành viên phù hợp với các nguyên tắc của GATT/WTO ở những lĩnh vực thích hợp và không làm tổn hại tới các nền kinh tế khác Tuy nhiên,... trị bao gồm việc thực hiện một chính sách đối ngoại và an ninh chung để tiến tới có chính sách phòng thủ chung, tăng cờng hợp tác về cảnh sát và luật pháp Hiệp ớc này đánh dấu một bớc ngoặt quan trọng trong tiến trình nhất thể hoá châu Âu Cụ thể: Liên minh chính trị: Tất cả công dân của các nớc thành viên đợc quyền tự do đi lại và c trú trong lãnh thổ của các nớc thành viên Công dân các nớc thuộc... thuận tỏ ra khá hiệu quả Thông qua nguyên tắc này, APEC đã xây dựng đợc những nền tảng mang ý nghĩa quan trọng và thực tế đẩy mạnh hợp tác, một chơng trình làm việc toàn diện và một thoả thuận lịch sử về tự do hoá thơng mại và đầu t trong khu vực tới năm 2020 Nguyên tắc tự nguyện Xuất phát từ đặc điểm của các nền kinh tế thành viên và các mối quan hệ kinh tế quốc tế trong khu vực châu á- Thái Bình Dơng, . mại Một trong những mặt tích cực của khu vực hoá có thể thấy một cách rõ nét là hiệu quả của nó trong việc thúc đẩy thơng mại. Thơng mại của một nớc đợc thúc đẩy đặc biệt nớc đó có lợi thế so. phức tạp và thông thờng dẫn tới các lãng phí các chi phí thơng mại. 4. Mối quan hệ giữa khu vực hoá và toàn cầu hoá Trong quan hệ với toàn cầu hoá, khu vực hoá đợc xem là bớc chuẩn bị để tiến tới. trên các mối quan hệ song phơng. Ngợc lại, các nớc Tây á và Đông Nam á ngày nay quan tâm hơn tới mục tiêu thành lập các khu vực mậu dịch tự do. Khoảng cách địa lý cũng đóng một vai trò quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: ASEM và vai trò của tiến trình ASEM trong việc thúc đẩy mối quan hệ châu Á và châu Âu, ASEM và vai trò của tiến trình ASEM trong việc thúc đẩy mối quan hệ châu Á và châu Âu,

Từ khóa liên quan