0

SKKN: Vai trò quan trọng của tổng phụ trách đội trong trường THCS

19 3,149 10
  • SKKN: Vai trò quan trọng của tổng phụ trách đội trong trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 16:43

Là giáo viên tổng phụ trách Đội cần phải thực sự yêu nghề, mến trẻ, nhưng như thế vẫn chưa đủ mà phải hiểu trẻ đang cần gì và làm thế nào để trẻ tôn trọng, tin yêu, phải yêu thương quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, tạo cho trẻ một chỗ dựa tinh thần, sự gần gũi, quý trọng giúp cho trẻ ý thức sâu sắc về lối sống và mục đích của bản thân. Bên cạnh đó, Tổng phụ trách đội phải nắm chắc được cách thức tổ chức quản lý và điều hành công tác Đội: tổ chức quản lý bộ máy công tác Đội, tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ phụ trách và lực lượng chỉ huy đội; thiết kế, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động Đội. MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………….….…2 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ…….….…3 1. Thực trạng ban đầu của vấn đề…………………………………… ….…… 3 1.1 Những thuận lợi chung……………………………………………….…… 3 1.2 Một số khó khăn, thách thức………………………………………….…… 4 2. Biện pháp và quá trình tổ chức tiến hành…………………………….……… 5 3. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề………………………….……… 7 4. Kết quả đạt được…………………………………………………………… 8 5. Tác dụng của Sáng kiến kinh nghiệm qua thực tiễn áp dụng………………….9 6. Phạm vi, tác dụng của Sáng kiến kinh nghiệm…………………………….… 10 7. Những bài học kinh nghiệm…………………………………………… ……12 PHẦN III: KẾT LUẬN……………………………………………………… 14 PHẦN IV: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ……………………………………… …16 Trang - 1 - PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm qua, lực lượng Tổng phụ trách đội trong huyện Thoại Sơn đã đóng góp một phần không nhỏ vào những thành tích chung của phong trào thiếu nhi trong toàn huyện nhà, ngoài tinh thần hăng say, tâm huyết với tuổi thơ, các anh, chị đã không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt, có phương pháp công tác khoa học và nghệ thuật tiếp cận, giáo dục các em. Góp phần vun đắp cho “Vườn hoa” thơm ngát những thế hệ con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang hội nhập và phát triển nhu cầu chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ ngày càng được nâng cao, do đó đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện cho những chủ nhân tương lai của nước đất nước, để đáp ứng những nhu cầu của thực tiễn đòi hỏi người Tổng phụ trách Đội không phải chỉ biết múa hát, tổ chức trò chơi… mà người Tổng phụ trách đội còn phải nắm vững các phương pháp tổ chức các hoạt động thực tiễn, có kỹ năng tổ chức tốt, vậy cần phải làm gì để Tổng phụ trách phát huy tốt vai trò của mình? Là giáo viên tổng phụ trách Đội cần phải thực sự yêu nghề, mến trẻ, nhưng như thế vẫn chưa đủ mà phải hiểu trẻ đang cần gì và làm thế nào để trẻ tôn trọng, tin yêu, phải yêu thương quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, tạo cho trẻ một chỗ dựa tinh thần, sự gần gũi, quý trọng giúp cho trẻ ý thức sâu sắc về lối sống và mục đích của bản thân. Bên cạnh đó, Tổng phụ trách đội phải nắm chắc được cách thức tổ chức quản lý và điều hành công tác Đội: tổ chức quản lý bộ máy công tác Đội, tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ phụ trách và lực lượng chỉ huy đội; thiết kế, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động Đội. Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho chi Bộ, Ban Giám hiệu, chi đoàn, công đoàn nhà trường; vận động và phối hợp với các tập thể chuyên môn trong nhà trường, phụ huynh, học sinh, Hội đồng Đội xã…tạo điều kiện tổ chức các hoạt động Đội đạt kết quả cao. Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình đòi hỏi người tổng phụ trách đội phải không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách thức tổ chức các hoạt động, linh hoạt trong cách nhìn, cách đánh giá, thường xuyên đổi mới về hình thức lẫn nội dung, phương pháp, để phát hiện tài năng của các em, từ đó định hướng, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các em phát triển. Ngoài ra, Tổng phụ trách đội cần phải phát huy tốt vai trò tự quản của Đội, chăm lo, bồi dưỡng động viên đội ngũ phụ trách chi đội tốt, có trách nhiệm và biết làm công tác Đội; chăm lo xây dựng cả hệ thống tổ chức Đội từ phân đội, chi đội, liên đội, bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên đội, chi đội, các lực lượng nòng cốt; triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao chương trình Rèn luyện đội viên, có kế hoạch xây dựng và bồi dưỡng phụ trách các chi đội, liên đội đạt tiêu chuẩn Chi đội, Liên đội vững mạnh. Đến với Đội bằng tấm lòng nhiệt tình, yêu nghề và yêu trẻ, có như thế người Tổng phụ trách Đội mới dành nhiều thời gian, công sức mà không màng đến chế độ thụ hưởng vật chất để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tấm lòng nhiệt huyết vì trẻ thơ, với kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động Đội vững Trang - 2 - chắc, dễ gần gũi với các em học sinh, người Tổng phụ trách Đội sẽ góp công lớn trong phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo cho các em cảm giác mỗi ngày đến trường là một ngày vui. PHẦN II: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Thực trạng ban đầu của vấn đề: Tăng cường vai trò phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được tốt hơn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Đảng giao nhiệm vụ phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo năm điều Bác Hồ dạy và phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Tổng phụ trách Đội cần phải tập trung chỉ đạo nhiều phong trào, giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi, xây dựng Đội vững mạnh. Trên tinh thần tất cả vì đàn em thân yêu, bám sát thực tiễn phong trào và nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi trong tình hình mới, đầu tư con người cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Nhìn lại chặng đường công tác của bản thân tôi trong 5 năm qua, có thể khẳng định công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và xây dựng Đội đã có những chuyển biến tích cực, phong trào thiếu nhi có nhiều nét mới và tính sáng tạo. Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt ra cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi những yêu cầu và đòi hỏi mới cần phải nghiên cứu, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, bổ sung những giải pháp chỉ đạo phù hợp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Tổng phụ trách Đội trong chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội vững mạnh, cũng là xây dựng Đoàn trước một bước. Với ý nghĩa như vậy, Tổng phụ trách Đội cần phải tập trung làm rõ 2 vấn đề sau đây: - Tình hình chung về thiếu nhi (thuận lợi, khó khăn và những thách thức chính đặt ra). - Mục tiêu, giải pháp nâng cao vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng. 1.1 Những thuận lợi chung: Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thiếu nhi ngày càng có điều kiện học tập, sinh hoạt thuận lợi hơn. Nhìn chung các chỉ số về thể chất của thiếu nhi đều tăng hàng năm, các em có điều kiện tiếp cận các kênh thông tin đa dạng, có điều kiện dinh dưỡng tốt hơn, vui chơi giải trí ngày càng phong phú hơn so với trước. Có thể dễ dàng nhận thấy những tiến bộ trong công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục thiếu niên trên tất cả các phương diện. Với quan điểm phát triển dựa trên phát huy tiềm năng con người, những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn và thực hiện Công ước quốc tế về Quyền trẻ em; đồng thời ban hành và thực thi nhiều văn bản, chiến lược, chương trình hành động nhằm Trang - 3 - chăm lo cho trẻ em như: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giáo dục, Chiến lược phát triển giáo dục năm 2010 - 2020, chương trình hành động Quốc gia "Vì trẻ em" giai đoạn 2001-2010, 2011 – 2020, chỉ thị số 20 ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” Sự quan tâm đặc biệt đó của Đảng và Nhà nước đã góp phần tạo ra môi trường ngày càng thuận lợi hơn đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Nhìn chung điều kiện sức khoẻ và thể chất của thiếu nhi ngày càng được cải thiện và nâng cao: Với tỷ lệ tiêm chủng luôn đạt ở mức cao, Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000 cũng như bệnh uốn ván ở bà mẹ và trẻ em sơ sinh vào năm 2005. Kể từ năm 1990 đến nay, tỷ lệ mắc bệnh sởi đã giảm 95%. Các trường hợp thiếu vitamin A đã trở nên ngày một hy hữu. Cân nặng và chiều cao trung bình của trẻ em Việt Nam tăng đều. Từ khi ban hành Luật phổ cập giáo dục Tiểu học đến nay tỷ lệ học sinh đến trường ngày một tăng, số thiếu nhi theo học các cấp cơ sở đạt gần 98%. Đặc biệt tỷ lệ thiếu nhi đến trường ở các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế khó khăn có sự gia tăng đáng kể, tỷ lệ thất học, bỏ học, mù chữ ở thiếu nhi ngày càng giảm. Điều kiện vui chơi giải trí của thiếu nhi đã có những bước chuyển biến tích cực: Cả nước hiện có hơn 284 Cung, Nhà thiếu niên các cấp và hàng ngàn điểm vui chơi tại cộng đồng. Số lượng văn hoá phẩm, sách báo, các chương trình phát thanh, truyền hình cho thiếu nhi đều có sự gia tăng kể cả về chất lượng và số lượng. Số thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn từng bước được chăm lo. Khoảng cách về tiếp cận các điều kiện y tế, học tập của thiếu nhi giữa các khu vực, vùng miền được rút ngắn hơn. Công tác xã hội hoá các hoạt động bảo vệ chăm sóc và giáo dục thiếu nhi được đẩy mạnh thu hút nhiều cấp, ngành, đoàn thể và các lực lượng xã hội tham gia. 1.2 Một số khó khăn, thách thức: Bên cạnh những thuận lợi chung nói trên, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhìn chung các điều kiện phát triển của thiếu nhi Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới còn nhiều mặt hạn chế. Bên cạnh những kết quả đạt được Việt Nam theo đánh giá của UNICEF vẫn còn bị tụt hậu trong một số lĩnh vực liên quan chính đến trẻ em. Vẫn còn nhiều trẻ em chưa được tiếp cận đầy đủ với nước sạch và các phương tiện vệ sinh môi trường phù hợp (51,5% dân số chưa được tiếp cận với nước sạch; (74,7% chưa có nhà vệ sinh phù hợp). Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em còn quá cao (25% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng). Bạo lực với thiếu nhi, trong thiếu nhi đang trở thành một vấn đề được xã hội lưu tâm. Tuy việc tuyên truyền thực hiện Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng gần đây vẫn thấy xuất hiện nhiều trường hợp xâm hại và bạo hành với thiếu nhi, giữa thiếu nhi, cả ngoài xã hội và trong gia đình, nhiều khu vực khác. Tuổi bị xâm hại ngày càng nhỏ, cá biệt có trường hợp bị xâm hại từ lúc 2 hoặc 3 tuổi. Trang - 4 - Thiếu nhi nghiện hút và làm trái pháp luật cũng là một điều đáng lo ngại. Năm 2012 cả nước có tới gần 5 ngàn trẻ nghiện ma tuý và 8 ngàn trẻ làm trái pháp luật. Vẫn có nhiều trẻ em phải lao động trong những điều kiện nguy hiểm, độc hại đối với sức khoẻ và tính mạng. Số lượng thiếu nhi sống trong các hộ gia đình nghèo còn khá cao. Cả nước có gần 1 triệu trẻ em sống trong các gia đình nghèo và phần lớn thiếu nhi đặc biệt khó khăn đều không có điều kiện đến trường. Tai nạn thương tích trẻ em đang trở thành một trong những vấn đề đáng báo động. Những thống kê gần đây cho thấy tai nạn thương tích chiếm tới hơn 70% các trường hợp gây tử vong cho trẻ em, trong đó tai nạn giao thông chiếm hơn 60%. Do tác động của cơ chế thị trường, sự thay đổi một số giá trị xã hội, lỏng lẻo trong quan hệ và chức năng giáo dục gia đình đã tác động không nhỏ tới trẻ em. Tình trạng trẻ em phạm tội, nghiện hút và thậm chí lây nhiễm HIV/AIDS có chiều hướng gia tăng. Sự phân hoá giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị ngày càng nới rộng đã góp phần tạo ra khoảng chênh lệch về cơ hội học tập, sinh hoạt vui chơi giải trí cũng như các điều kiện phát triển khác của thiếu nhi. Một bộ phận đáng kể trẻ em học thêm ngay từ độ tuổi còn rất nhỏ, các em chạy đua với những mục tiêu học tập, không còn thời gian dành cho sinh hoạt, học tập, rèn luyện và vui chơi giải trí qua các hoạt động tập thể dẫn đến tình trạng trẻ tự kỷ, trầm cảm, vô cảm có chiều hướng gia tăng. Sự phổ cập công nghệ thông tin đã mang đến cho các em những cơ hội mới với những trò chơi và ứng dụng internet đa dạng, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với trẻ em về việc chơi game, bị tác động bởi các xu hướng bạo lực và các luồng văn hoá không lành mạnh khác. Nội dung hoạt động Đội chưa theo kịp với sự biến đổi nhận thức, tâm sinh lý của thiếu nhi, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đổi mới đất nước, chưa đảm bảo hài hòa lợi ích, nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi với quyền lợi của tập thể và trách nhiệm của cộng đồng. 2. Biện pháp và quá trình tổ chức tiến hành: Trong chặng đường 5 năm công tác tôi đã đóng góp cho ngành nhiều ý tưởng sáng tạo về công tác Đội. Ngay từ đầu năm học, tôi đã xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Đội trong cả năm học, từng tuần trong tháng lại có kế hoạch chi tiết, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền trong những ngày lễ lớn, thông qua các hoạt động, phong trào, cuộc vận động của ngành, các bài hát tuyên truyền phát trên hệ thống loa sân trường vào các ngày hàng tuần. Bên cạnh đó, tôi luôn chú trọng đến các hoạt động nhân đạo như tổ chức quyên góp giúp học sinh nghèo trong trường thông qua Quỹ "Vì bạn nghèo", "Vui tết cùng bạn nghèo"; phát động nhiều đợt quyên góp tặng quần, áo, sách, vở cho các em học sinh ở trường. Kết hợp với Công đoàn nhà trường, hàng năm, tôi cùng các em học sinh đến thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các thầy giáo là liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách… Tổ chức các sân chơi "Rung chuông vàng", "Vườn cổ tích", "Nét đẹp tuổi hoa" hay "Hội thi Trang - 5 - an toàn giao thông" đã mang lại không gian học tập và vui chơi bổ ích cho các em học sinh. Tổng phụ trách Đội phải có cách làm hay nâng cao sự hứng thú trong học tập, rèn luyện cho các em học sinh - đội viên, có tấm lòng yêu mến học trò, đam mê công việc, không ngừng tìm tòi những cách làm mới, từng bước khẳng định mình. Để tạo sự hứng thú, khơi dậy hoạt động bổ ích cho các em học sinh trong giờ ra chơi, mỗi cây được gắn một vòng dây bao quanh, trên đó treo các loại sách, báo, truyện tranh, truyện cổ tích, một số đồ chơi. Từ đó tạo cho các em có thói quen đọc sách, báo, trao đổi bài, vừa học vừa chơi. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tránh lối mòn trong các buổi sinh hoạt theo chủ điểm của từng tháng bằng nhiều hình thức, đem lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực… Tổng phụ trách Đội cần phải xây dựng chương trình rèn luyện đội viên. Đây là một nội dung mới nhưng qua thời gian triển khai đã đem lại kết quả tích cực, nhất là việc nâng cao ý thức tự rèn luyện của các em đội viên. Chương trình rèn luyện đội viên được tổ chức thông qua các chuyên hiệu như “Khéo tay hay làm” giúp các em rèn luyện đôi bàn tay sạch sẽ, dẻo dai, khéo léo hơn; chuyên hiệu “An toàn giao thông” giúp các em nhận biết các tín hiệu giao thông, có ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; chuyên hiệu “Nghệ sỹ nhỏ tuổi” giúp các em hát đúng quốc ca, đội ca…Bên cạnh đó, tôi còn xây dựng chương trình phát thanh đội viên vào sáng và chiều thứ 2, 4, 6 hàng tuần để tuyên dương các em có thành tích và phê bình các em mắc khuyết điểm. Để nâng cao ý thức học tập và rèn luyện của các em theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, tôi đã khuyến khích, động viên các em thể hiện suy nghĩ, ước mơ của mình, tấm lòng đối với cha mẹ, thầy cô, bạn bè qua mỗi câu chuyện nhỏ ghi trong cuốn nhật ký “Học tập và làm theo lời Bác” của Liên Đội. Cùng với hoạt động Đội, Tổng phụ trách Đội cần phải thường xuyên quan tâm trau dồi chuyên môn nghiệp vụ của bản thân mình. Yếu tố cao đẹp của người giáo viên - Tổng phụ trách Đội là lòng nhiệt tình, sự say mê công tác Đội và công tác xã hội. Sẽ là tiền đề giúp cho hiệu qủa công việc của người phụ trách cao hơn. Sự nhiệt tình, say mê công việc sẽ kích thích người giáo viên tổng phụ trách Đội đi sâu tìm tòi, nghiên cứu, đây chính là yếu tố cần thiết đối với người giáo viên tổng phụ trách Đội trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới tư duy, cách nhìn, cách đánh giá tạo cho trẻ thêm hứng thú khi tham gia vào các hoạt động. Ngày nay, nhu cầu của trẻ rất cao, luôn tạo niềm tin cho mọi người bằng cách luôn tự khẳng định mình. Vì vậy, các trò chơi ngoài việc giúp trẻ giải trí, còn phải mang tính giáo dục sâu sắc. Phải thường xuyên đổi mới về hình thức lẫn nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức để phát hiện tài năng của các em, từ đó định hướng, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các em phát triển tốt hơn, toàn diện hơn về mọi mặt, cả đạo đức lẫn trình độ học vấn Chính vì vậy người giáo viên Tổng phụ trách Đội ngày nay cần phải có tay nghề vững vàng thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, cộng với lòng nhiệt huyết yêu nghề, mến trẻ, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng và niềm say mê công Trang - 6 - tác thì mới có thể tổ chức thành công mọi hoạt động. Góp phần xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh. 3. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề: Nhiệt tình với công tác Đội - là một giáo viên tổng phụ trách Đội cần phải nhiệt tình với công tác, luôn quan tâm đến hoàn cảnh của từng em học sinh để tìm hướng giúp đỡ, khuyến khích các em cố gắng đến trường. Tổng phụ trách Đội phải là người có nhiều sáng kiến hay, góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác Đội, như: tổ chức các hoạt động về nguồn cho các em học sinh đến tham quan và tìm hiểu tại các di tích văn hóa, lịch sử; tổ chức kết nạp đội viên mới tại Đền thờ liệt sĩ cách mạng, có ý nghĩa giáo dục to lớn… Bên cạnh đó, vào đầu mỗi năm học, tổng phụ trách Đội cần phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường tổ chức và phát động phong trào kế hoạch nhỏ thu gom giấy vụn, quyên góp giúp đỡ học sinh nghèo trong giáo viên và học sinh. Qua đó, tạo được nguồn kinh phí để khen thưởng cho học sinh có thành tích học tập tốt, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Phát huy mạnh mẽ, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà và hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Thoại Sơn học tập và làm theo lời Bác”. Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức nòng cốt của phong trào thiếu nhi Việt Nam, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng với hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư, Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường là một hoạt động quan trọng không thể thiếu được và có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo dục toàn diện của trường THCS Định Mỹ. Đứng đầu công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các trường học là giáo viên – Tổng phụ trách Đội, chức danh được Nhà nước công nhận. Theo đó, giáo viên, Tổng phụ trách Đội phải có độ tuổi từ 18 đến 35, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu (nếu còn trong độ tuổi phát triển đoàn viên thì phải là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), nhiệt tình và năng khiếu về tổ chức hoạt động xã hội, hiểu biết về Đoàn - Đội, có đủ sức khoẻ biết vận động học sinh, các lực lượng xã hội và mọi người tham gia công tác Đội, có bằng tốt nghiệp sư phạm, đã được đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn - Đội. Hoạt động Đội trong trường THCS mạnh hay yếu, tốt hay xấu một phần rất quan trọng phụ thuộc vào phẩm chất và năng lực của người giáo viên Tổng phụ trách Đội, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay. Hai yêu cầu cần có trong một giáo viên Tổng phụ trách Đội cần phải có, đó là: *Giáo viên, Tổng phụ trách Đội – Nhà giáo dục toàn diện: Để làm được “người cán bộ tốt – cái gốc của mọi công việc” như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, người giáo viên, Tổng phụ trách Đội trước tiên phải có lòng yêu trẻ, hiểu và say mê với công việc, bản thân luôn là tấm gương sáng ở mọi nơi, mọi lúc, trong cuộc sống, lao động và trong giao giao tiếp, không chỉ với vai trò là người giáo viên mẫu mực mà còn “sắm vai” người cha, người mẹ, người anh, người chị để mình thực sự là chỗ dựa tinh thần cho các em học sinh yêu mến, tâm sự, chia sẻ. Trang - 7 - *Giáo viên Tổng phụ trách Đội – Nhà tổ chức: Trước các em thiếu niên, nhi đồng, trong các hoạt động của tổ chức Đội, người giáo viên, Tổng phụ trách Đội phải là một người có kỹ năng, trong đó kỹ năng nói (khả năng diễn thuyết, trình bày trước đội viên, dẫn chương trình, phản biện…), kỹ năng viết (soạn thảo văn bản: văn bản hành chính, chương trình, kịch bản…), và đặc biệt là kỹ năng làm (tổ chức các hoạt động: cắm trại, giao lưu, du khảo, dã ngoại, tham quan, hội thi, hội thao, hội diễn, trò chơi, văn nghệ - thể dục thể thao, học tập…). Với vai trò là nhà tổ chức, giáo viên, Tổng phụ trách Đội được Nhà nước sắp xếp vào bộ máy quản lý trong nhà trường, tổ chức Đoàn trong trường và Hiệu trưởng đề nghị, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện, thị ra quyết định bổ nhiệm, sau khi tham khảo ý kiến của Ban thường vụ huyện, thị Đoàn. Được tôi luyện thông qua việc thiết kế, tổ chức các hoạt động thiếu nhi, làm việc với nhiều thành phần khác nhau trong nhà trường, giáo viên Tổng phụ trách Đội sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, bồi dưỡng được nhiều nghiệp vụ, rèn luyện được nhiều kỹ năng, học tập nhiều phương pháp, là nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ Lãnh đạo ở nhiều ngành, tổ chức khác nhau. 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự lớn mạnh của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, giáo viên Tổng phụ trách Đội luôn thể hiện vai trò trách nhiệm của mình, xứng đáng là người cán bộ quản lý “Hai trong Một”. Tự hào truyền thống vẻ vang của Đội ta… 4. Kết quả đạt được: Tự hào vai trò Tổng phụ trách Đội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu và sự dìu dắt của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Những thế hệ đội viên đã bổ sung lực lượng hùng hậu cho Đoàn, họ không ngừng rèn đức luyện tài để trở thành người công dân, chủ nhân tương lai của đất nước, tô thắm thêm trang sử vàng vẻ vang của Đội. Ngày nay các thế hệ Tổng phụ trách Đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực định hướng lý tưởng cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; luôn là người anh, người chị thắp lên những ước mơ, hoài bão, niềm tin và nghị lực giúp các em trở thành chủ nhân của thế kỷ XXI. Với vai trò là Tổng phụ trách Đội của một trường THCS thuộc một xã khó khăn tôi luôn tự nhủ mình phải có một cách thức hoạt động hay, bổ ích, thiết thực để đưa Liên đội mình phụ trách ngày càng vững mạnh. Thực tế, quá trình làm công tác Đội, tôi đã rút ra một số kinh nghiệm đó là: lòng yêu nghề, mến trẻ, chịu khó nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia các lớp tập huấn do Hội Đồng đội cấp trên tổ chức, học hỏi, trau dồi từ đồng nghiệp, bạn bè; chủ động, thường xuyên mở mang, cập nhật thông tin, kiến thức qua báo chí, đặc biệt là báo “Người Phụ trách”. Tổng phụ trách đội có vai trò gắn kết lớn giữa học sinh với nhà trường. Có như vậy, người tổng phụ trách đội mới có thể tham mưu tốt với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tổ chức có hiệu quả các phong trào do cấp trên đề ra; lên Trang - 8 - chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát với chủ đề năm học, báo cáo với Ban Giám hiệu để nhận được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ; đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi lần tổ chức các phong trào lớn; thường xuyên tập huấn cho đội ngũ Ban chỉ huy Liên đội, chi đội, phụ trách Sao, đội cờ đỏ; tuyên dương tấm gương người tốt việc tốt, mô hình hay từ đó giáo dục cho các em về truyền thống đạo đức, lối sống, nếp sống, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nói về việc học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, bạn bè, có thể nói, người đã đóng góp nhiều nhất cho tôi trong quá trình 5 năm làm tổng phụ trách Đội, đó là đồng chí Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường ở 4 trường, đã tạo điều kiện cho tôi rất tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao. Từ sự quan tâm đó tôi đã khắc phục mọi khó khăn, non trẻ trong lĩnh vực, quyết tâm đưa Liên đội mình phụ trách trở thành Liên đội mạnh. Trong nhiều năm liền với vai trò là giáo viên Tổng phụ trách Đội, tôi luôn hoạt hết mình và là Liên Đội mạnh trong huyện. Với những thành tích đã đạt được tôi thấy thật tự hào nhưng cái tự hào hơn đối với tôi đó là sự trưởng thành, vững vàng, sự tự tin, bản lĩnh, đặc biệt là lòng yêu nghề mến trẻ và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả. Để việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trở thành con ngoan trò giỏi, bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước cho các em thì Tổng phụ trách Đội giữ vai trò hết sức quan trọng. Họ là nhịp cầu nối giữa học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, họ luôn đứng bên cạnh các em, chia sẻ với các em niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn cùng tâm sự thầm kín, giúp các em vượt qua những cám dỗ, cạm bẫy của cuộc đời mà các em chưa đủ sức vượt qua. Việc giáo dục toàn diện cho các em thiếu niên, nhi đồng là rất cần thiết và liên tục, không chỉ của riêng vai trò của một Tổng phụ trách Đội mà là của toàn xã hội. Muốn làm được như vậy chúng tôi rất cần sự quan tâm chia sẻ của các cấp, các ngành để đưa phong trào Đội trong các nhà trường và của huyện Thoại Sơn ngày càng vững mạnh, hoàn thiện hơn góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Tuổi trẻ Thoại Sơn học tập và làm theo lời Bác”. 5. Tác dụng của Sáng kiến kinh nghiệm qua thực tiễn áp dụng: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 70 năm rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, ngày càng nhiều đội viên trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Góp phần vun đắp cho “vườn hoa” thơm ngát, để có được những kết quả đó chính là nhờ đến đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội, những người anh, người chị là chỗ dựa tinh thần cho lớp lớp đội viên noi theo. Và trong giai đoạn hiện nay đất nước đang hội nhập và phát triển, nhu cầu vật chất, tinh thần của con người ngày càng được nâng cao, do đó đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Ngày nay trước áp lực của nền kinh tế thị trường đòi hỏi người giáo viên - Tổng phụ trách Đội càng phải tự khẳng định được phẩm chất, đạo đức của mình, đây là yếu tố quyết định trong công tác, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Để tổ chức Trang - 9 - Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là “thế hệ cách mạng của đời sau”. Chính vì vậy, người giáo viên tổng phụ trách Đội cần phải hoàn thiện về mọi mặt. Hơn hết là phải nắm vững những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn tin tưởng vào con đường mà Bác Hồ và Đảng đã lựa chọn. Từ đó xác định được mục tiêu phấn đấu và định hướng cho Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh học tập, rèn luyện, phấn đấu để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa - Vai trò của Tổng phụ trách đội - trong thời kỳ mới. Tổng phụ trách Đội phải là người "giỏi việc trường, đảm việc nhà", phải thể hiện hết vai trò to lớn của mình: góp phần quan trọng vào hoạt động của nhà trường. Nhà trường có phong trào đi lên hay không là do người Tổng phụ trách Đội, cần phải cống hiến tuổi xuân của mình cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Bằng tất cả tâm huyết của một giáo viên, Tổng phụ trách Đội đã tự vượt lên số phận, dìu dắt biết bao lớp thế hệ măng non trưởng thành. Công tác Đội là một nhiệm vụ đặc thù trong giáo dục học sinh, đòi hỏi sự lao động bền bỉ, liên tục, sáng tạo của người tổng phụ trách. Muốn công tác Đội vững mạnh thì người tổng phụ trách cần yêu nghề, yêu người, chính vì thế, bản thân phải kiên trì, tận tâm với nghề, không ngừng tu dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn, thân thiện với cộng đồng và với học trò, yêu thương và chăm sóc các em như chính con em mình. Thông qua hoạt động Đội, chúng ta đã cung cấp cho các em những kỹ năng sống cần thiết để các em có thể tự tin trước thầy cô và bạn bè. Tạo được môi trường đoàn kết, thân ái sẽ giúp các em thấy vui và tự giác cống hiến, hoạt động, giúp các em có bản lĩnh vững vàng trong thế giới muôn màu của cuộc sống. Là một tổng phụ trách, bản thân tôi phải đóng nhiều vai trò: vừa là người thầy, vừa là người anh, là người bạn tốt của các em học sinh. Có làm được như vậy mới hiểu được nội tâm của các em, uốn nắn các em trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. 6. Phạm vi, tác dụng của Sáng kiến kinh nghiệm: Trong nhà trường, Tổng phụ trách Đội vừa là cán bộ, vừa là nhà giáo dục, vừa là người bạn thân thiết của các em. Là cán bộ Đoàn được giao nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo Đội, Tổng phụ trách Đội chỉ đạo mọi hoạt động trên cơ sở kế hoạch chung của Đoàn và của Đội. Là nhà giáo dục, Tổng phụ trách Đội thực hiện chức trách của nhà giáo thông qua việc dạy học phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Muốn giáo dục các em tốt, Tổng phụ trách Đội phải luôn tự giáo dục mình. Là người anh, người bạn lớn, Tổng phụ trách Đội phải thường xuyên quan hệ các em với tình cảm chân thành, biết lắng nghe các em để có những định hướng cho các em thực hiện ước mơ, hoài bão tốt đẹp, có ích cho xã hội. Tổng PTĐ vừa là cán bộ, vừa là nhà giáo dục, vừa là người bạn thân thiết của các em. Là cán bộ Đoàn được giao nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo Đội, Tổng phụ trách Đội chỉ đạo mọi hoạt động trên cơ sở kế hoạch chung của Đoàn và của Đội. Là Trang - 10 - [...]... xây dựng Đội trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội Chỉ đạo hoạt động toàn diện của Đội trên cơ sở phát huy vai trò tự quản của Đội Tham mưu và phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để làm tốt vai trò tự quản của Đội Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân mình Tổng phụ trách Đội trong trường phổ... mối quan hệ sau: - Quan hệ với Liên đội TNTP trong nhà trường: Tổng phụ trách Đội lãnh đạo Liên đội TNTP thông qua các ban chỉ huy liên đội, chi đội và các lực lượng nòng cốt của Đội, do đó Tổng phụ trách Đội phải: + Thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với các BCH liên đội, chi đội, hình thành được sự hợp tác gắn bó chặt chẽ vì công việc chung giữa các ban chỉ huy Đội, các lực lượng nòng cốt của Đội. .. trong kế Trang - 14 - hoạch chung của nhà trường, là một nội dung giáo dục mang tính pháp lý cao Thể hiện vai trò cực kỳ quan trọng của Tổng phụ trách Đội Nghị quyết 5 của Ban chấp hành TW Đoàn (Khóa III - 1962) đã khẳng định: "Nếu nói Đội là biện pháp tốt nhất để giáo dục thiếu nhi thì vấn đề mấu chốt quyết định cho công tác Đội là vấn đề cán bộ" Vai trò trách nhiệm của người phụ trách Đội càng quan. .. phát huy vai trò tự quản của Đội + Lựa chọn, quy hoạch đội ngũ chỉ huy Đội, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho các ban chỉ huy Đội nhằm xây dựng một đội ngũ BCH Đội tốt về phẩm chất, mạnh mẽ về năng lực, đáp ứng cao các yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động Đội Đó cũng chính là cơ sở để phát huy thực sự vai trò tự quản của Đội - Quan hệ với tập thể phụ trách chi đội TNTP Đây là mối quan hệ... TNTP Đây là mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng không chỉ chi phối chất lượng giáo dục trong nhà trường nói chung, chất lượng hoạt động Đội nói riêng mà là một yếu tố có quan hệ chặt chẽ với sự phát triển về chiều sâu của hoạt động Đội trong nhà trường Vì vậy, người Tổng phụ trách Đội phải: + Xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc chung + Xây dựng kế... chất cũng như tinh thần Người phụ trách Đội phải biết phương pháp cơ bản khi xây dựng tổ chức Đội Trang - 15 - trong nhà trường xã hội chủ nghĩa đó là "giáo dục trong tập thể và bằng tập thể" Một vấn đề không kém phần quan trọng dẫn đến sự thành công của người phụ trách Đội, nó xuất phát chủ yếu từ tâm lý xã hội và sẽ giúp cho người phụ trách Đội tạo được sự thuyết phục trong quan hệ với các em thiếu nhi,... huy + Kỹ năng thực hành nghiệp vụ Đội, hoạt động dã ngoại, văn hóa TDTT + Phương pháp bồi dưỡng cụ thể Việc bồi dưỡng phải gắn liền với việc phát huy vai trò dân chủ, tự quản của Đội Chính việc phát huy vai trò tự quản của Đội là một phương pháp bồi dưỡng ban chỉ huy có hiệu quả nhất Phương pháp tổ chức, chỉ đạo hoạt động của đội ngũ phụ trách chi đội: Phụ trách chi đội là những người trực tiếp hướng... bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho phụ trách chi đội phù hợp với kế hoạch chung + Đi sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các phụ trách chi đội giải quyết các khó khăn trong công việc của lớp học - Kết hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em Quan hệ với Ban giám hiệu trong trường phổ thông: Mối quan hệ giữa Tổng phụ trách Đội và Ban giám hiệu được thể... phụ trách đội chính là những người ngày đêm âm thầm vất vả trồng hoa, chăm lo cho những mầm xanh tương lai của đất nước “Người thanh niên mang khăn quàng đỏ” xứng đáng với vị trí và vai trò của mình trong nhà trường THCS Theo Crupxcaia khi bàn về phụ trách thiếu nhi đã nói: "Ai gần gũi với các em thiếu nhi? Anh chị phụ trách gần gũi các em thiếu nhi nhất Vì vậy điều đặc biệt quan trọng là cán bộ phụ. .. động của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, đảm bảo tính thống nhất trong công tác giáo dục - Quan hệ với Hội đồng sư phạm: Là thành viên của Hội đồng sư phạm, Tổng phụ trách Đội phải hình thành và phát triển được mối quan hệ mang tính hợp tác trong việc tổ chức và phối hợp giáo dục thiếu nhi, làm cho hoạt động của Liên đội và hoạt động của nhà trường nằm trong cùng một hệ thống có mối quan . - Vai trò của Tổng phụ trách đội - trong thời kỳ mới. Tổng phụ trách Đội phải là người "giỏi việc trường, đảm việc nhà", phải thể hiện hết vai trò to lớn của mình: góp phần quan trọng. mối quan hệ sau: - Quan hệ với Liên đội TNTP trong nhà trường: Tổng phụ trách Đội lãnh đạo Liên đội TNTP thông qua các ban chỉ huy liên đội, chi đội và các lực lượng nòng cốt của Đội, do đó Tổng. phát triển. Ngoài ra, Tổng phụ trách đội cần phải phát huy tốt vai trò tự quản của Đội, chăm lo, bồi dưỡng động viên đội ngũ phụ trách chi đội tốt, có trách nhiệm và biết làm công tác Đội; chăm lo xây
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Vai trò quan trọng của tổng phụ trách đội trong trường THCS, SKKN: Vai trò quan trọng của tổng phụ trách đội trong trường THCS, SKKN: Vai trò quan trọng của tổng phụ trách đội trong trường THCS

Từ khóa liên quan