0

dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư đại phúc - ô số 8 - khu 9a+b – khu đô thị mới nam thành phố

42 1,483 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 06:14

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc MỤC LỤC  CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN, CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ Trang 3 I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU LẬP DỰ ÁN Trang 3 II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP DỰ ÁN Trang 4 III. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN Trang 5 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG Trang 6 I. VỊ TRÍ, RANH GIỚI VÀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN Trang 6 II. HIỆN TRẠNG KHU VỰC Trang 10 III. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP Trang 10 CHƯƠNG 3 : CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT Trang 11 I. QUY MÔ TÍNH TOÁN Trang 11 II. CÁC CHỈ TIÊU KT-KT ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN Trang 11 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT Trang 13 I. THIẾT KẾ SAN NỀN: ( chuẩn bị kỹ thuật xây dựng) Trang 13 II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIAO THÔNG Trang 14 III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA Trang 18 IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI Trang 20 V. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC Trang 21 VI. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN, CHIẾU SÁNG Trang 22 VII. HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC Trang 24 VIII. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂY XANH Trang 25 CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG Trang 29 Trang 1 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc I. MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CỦA DỰ ÁN Trang 29 II.CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM CHÍNH Trang 30 III.ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG DO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI Trang 31 IV.ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ RUNG ĐỘNG.Trang 33 V.ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT THẢI RẮN Trang 33 VI.CÁC BIỆN PHÁP CHUNG KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM Trang 34 CHƯƠNG 6: HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Trang 36 I. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Trang 33 I. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Trang 36 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN Trang 36 III. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Trang 36 IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN Trang 37 CHƯƠNG 7: KHÁI TÓAN KINH PHÍ ĐẦU TƯXÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT Trang 38 I. KINH PHÍ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT Trang 38 II. CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Trang 38 III. TỔNG KINH PHÍ XÂY DỰNG HẠ TẦNG Trang 38 CHƯƠNG 8: PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Trang 39 I. CÁC SỐ LIỆU ĐIỀU TRA Trang 39 II. TỔNG CHI PHÍ ĐỀN BÙ Trang 39 CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH – KINH TẾ Trang 40 CHƯƠNG 10: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 41 CHƯƠNG 11: CÁC PHỤC LỤC ĐÍNH KÈM Trang 42 I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN Trang 42 II. KÈM THEO HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ Trang 42 Trang 2 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc CHƯƠNG 1 SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN, CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ  I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU LẬP DỰ ÁN Theo đònh hướng phát triển của Thành Phố đến năm 2020, huyện Bình Chánh là khu đô thò mới, phát triển các khu công nghiệp, các khu trung tâm thương mại- dòch vụ và các khu dân cư phục vụ giãn dân nội thành. Do đó đòa bàn huyện Bình Chánh hiện nay là một đô thò mới với rất nhiều công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các khu dân cư mới. Các khu dân cư này đảm bảo không gian ở đạt chất lượng cao về hạ tầng và môi trường. Mặt khác đồng thời với sự phát triển kinh tế khá cao là sự phát triển đô thò hoá diễn ra rất nhanh trên toàn đòa bàn huyện Bình Chánh. Sự phát triển các khu dân cư, các công trình nhà ở hiện chủ yếu là xây dựng tự phát hoặc phân lô nhà ở đơn lẻ, do vậy hiệu quả sử dụng đất rất thấp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung xuất hiện nhiều khuyết điểm, thiếu đồng bộ, không đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Để giải quyết khó khăn trên, được sự chấp thuận của các cấp, ngành đã chấp thuận cho Công ty cổ phần XD & KDN Đại Phúc đầu tư dự án khu dân cư Đại Phúc – Lô số 8 Khu 9A+B – Khu đô thò mới Nam Thành Phố tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng tại Tp. Hồ Chí Minh. Dự án khu dân cư Đại Phúc tại lô số 8 - Khu 9A+B – Khu đô thò mới Nam Thành Phố tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh nằm trong điểm phát triển nóng do trục đường lớn là trục đường Nguyễn Văn Linh đi các tỉnh miền Tây. Việc đầu tư xây dựng các khu dân cư mới trên đòa bàn huyệân Bình Chánh là phù hợp với xu hướng đô thò hoá, phù hợp với nhu cầu nhà ở và thuận lợi trong việc giải toà đền bù vì hiện tại khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp, giá đền bù tương đối thấp. Khu vực xây dựng dự án, nằm trong phạm vi đô thò mới Nam Thành Phố đang trong quá trình đô thò hoá với nhiều dự án về phát triển công nghiệp, dòch vụ quy mô lớn, là nơi sẽ hình thành các khu dân cư mới phục vụ cho mục tiêu điều chỉnh, phân bố dân cư của Thành Phố. Tóm lại, việc xây dựng khu dân cư Đại Phúc tại lô số 8 - Khu 9A+B – Khu đô thò mới Nam Thành Phố thực sự cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển huyện Bình Chánh thành trung tâm thương mại dòch vụ của Tp. Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu Trang 3 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc cầu đô thò hoá tại khu vực, góp phần chỉnh trang đô thò trên đòa bàn huyện Bình Chánh cũng như góp phần phát triển quỹ nhà ở, giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở ngày càng tăng của huyện Bình Chánh nói riêng và Thành phố nói chung. II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP DỰ ÁN - Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 Ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4. - Căn cứ Nghò Đònh số 08/2005/ NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về quy hoạch xây dựng - Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005 của Bộ xây Dựng về hướng dẫn lập, thẩm đònh, phê duyệt quy hoạch xây dựng. - Căn cứ quyết đònh số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc ban hành đònh mức chi phí lập dự án và thiết kế công trình xây dựng. - Căn cứ quyết đònh số quyết đònh số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành đònh mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng. - Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đến năm 2010 và đònh hướng đến năm 2020. - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về những quy đònh chung QHXD. Do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết đònh số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996. - Tiêu chuẩn TCVN 4449 :1987 Quy hoạch xây dựng đồ thò. - Tiêu chuẩn TCXDVN 323 :2004 “ Nhà cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế “ của Bộ Xây dựng. - Căn cứ quyết đònh phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học nghành giáo dục và đào tạo Thành Phố đến năm 2020 – Số 02/2003/QĐ – UB ngày 03/01/2003. - Hướng dẫn tạm thời về kiến trúc công trình dọc các trục đường giao thông lớn số 572/KTST- KT ngày 22/02/2002 của Kiến trúc sư Trưởng Thành Phố ( nay là Sở Quy hoạch – Kiến Trúc Thành Phố ). - Căn cứ quyết đònh số 6555/QĐ – UBND của UBND Thành Phố ngày 27/12/2005 về việc phê duyệt nhiêm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thò khu đô thò nam thành phố ( tỷ lệ 1/5000). - Căn cứ quyết đònh số 44/QĐ-BQL ngày 21/5/2007 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thò tỷ lệ 1/2000 khu 9A + B – khu số 9 – Khu đô thò mới Nam Thành Phố. - Căn cứ Quyết đònh số 22/QĐ-BQL ngày 31/01/2008 về việc điều chỉnh bổ sung Quyết đònh 44/QĐ-BQL ngày 21/05/2007 của Ban Quản lý khu Nam; Trang 4 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc - Căn cứ Quyết đònh số 44/QĐ-BQL ngày 13/07/2006 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thò tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đại Phúc – thuộc lô số 8 – Khu chức năng số 9 – Đô thò mới Nam Thành phố; - Căn cứ quyết định số 95/QĐ-BQLKN ngày 05/10/2009 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đơ thị tỷ lệ 1/500 lơ số 8 – Khu 9AB – Đơ thị mới Nam Thành phố. - Các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn hiện hành. - Tài liệu, số liệu về hiện trạng khu vực quy hoạch và các tài liệu có liên quan khác. - Hợp đồng kinh tế số 22/SGVĐ - 09 giữa Công ty cổ phần XD & KDN Đại Phúc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. III. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN : 1. Mục tiêu: Đồ án nghiên cứu xây dựng với mục tiêu chính như sau: - Về khu ở: Xây dựng một khu dân cư, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi cho người dân có thu nhập vừa phải. Tương ứng với tầm vóc khu đô thò Nam Thành phố, phù hợp với kiến trúc cảnh quan trong cơ cấu toàn khu vực. - Về hạ tầng kỹ thuật: Tạo ra khu ở hoàn chỉnh, phát triển đồng bộ về mặt hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Kết nối hạ tầng đồng bộ trong phạm vi quy hoạch và các khu lân cận ngoài quy hoạch. - Phục vụ công tác quản lý đô thò.( Quản lý xây dựng theo quy hoạch ) 2. Yêu cầu phát triển đối với dự án: - Đònh hướng phát triển không gian đô thò của khu vực dự án phải phù hợp với sự phát triển chung của khu vực dựa trên cơ sở xác đònh cơ cấu phân khu chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kinh tế kỹ thuật áp dụng cho khu đất quy hoạch. - Xác đònh kế hoạch khai thác đòa dụng một cách hợp lý và có hiệu quả nhất. - Cải tạo môi trường sống tốt hơn. Trang 5 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc CHƯƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG  I. VỊ TRÍ, RANH GIỚI VÀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 1. Vị trí, ranh giới khu đất xây dựng lập dư án Vò trí khu dân cư Đại Phúc thuộc lô số 8 - Khu sốá 9A+B – Đô thò Nam Thành phố (Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) được giới hạn như sau: - Phía Bắc giáp dự án khu dân cư Dương Hồng - Phía Nam giáp rạch Kinh Sáng - Phía Đông giáp dự án Công ty cổ phần Đất Phương Nam - Phía Tây giáp dự án Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 Tổng diện tích quy hoạch là 5,9349ha. 2. Đặc điểm tự nhiên Theo tài liệu khí tượng thủy văn thành phố Hồ Chí Minh lấy từ các trạm, khu vực xây dựng lập dự án nằm trong khu vực khí tượng thủy văn chung của thành phố, chịu ảnh hưởng khí hậu gió mùa cận xích đạo, chế độ bán nhật triều, địa chất thuộc khu vực nền đất yếu với các chỉ tiêu như sau: 2.1 Khí hậu Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa xích đạo, khí hậu ơn hòa, hàng năm có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khơ, khơng gặp thời tiết bất thường như: bão lụt, nhiệt đới q nóng hoặc q lạnh. a. Nhiệt độ - Nhiệt độ trung bình : 27,9 ·C - Cao nhất : 40 · C (tháng 4/1970) - Thấp nhất : 13 · C (tháng 12/1985) - Biến thiên nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm từ : 6 ·C – 10 · C. b. Mưa - Mưa chủ yếu tập trung từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm, chiếm từ 65% đến 95% lượng mưa cả năm. - Lượng mưa trung bình năm là : 1979 mm. - Số ngày mưa trung bình năm là : 154 ngày. - Lượng mưa lớn nhất (1990) : 2047,7 mm/năm. - Lượng mưa nhỏ nhất (1985) : 1654,3 mm/năm. - Lượng mưa lớn nhất ghi nhận được trong ngày là: 177 mm/ngày. Trang 6 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc c. Độ ẩm Trung bình năm là : 82%. - Tháng cao nhất : 87% (tháng 7 & tháng 9). - Tháng thấp nhất : 74% (tháng 2 & tháng 3). d. Lượng bốc hơi - Lượng bốc hơi cao nhất ghi nhận được: 1222,3 mm/năm (1990). - Lượng bốc hơi thấp nhất ghi nhận được: 1136 mm/năm (1989). - Lượng bốc hơi trung bình: 1169,4 mm/năm (1990). - Các tháng có lượng bốc hơi cao ghi nhận được vào mùa khơ (104,4 mm/tháng – 88,4 mm/tháng) trung bình 97,4 mm/tháng. - So với lượng mưa, lượng bốc hơi chiếm 60% tổng lượng mưa. e. Bức xạ mặt trời - Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vĩ độ thấp, vị trí mặt trời ln cao và ít thay đổi qua các tháng trong năm, do vậy chế độ bức xạ rất phong phú và ổn định. - Tổng lượng bức xạ trong năm khoảng 145 – 152 kcal/cm². - Lượng bức xạ cao nhất ghi nhận được vào tháng 3 (15,69 kcal/cm²). - Lượng bức xạ thấp nhất ghi nhận được vào tháng mùa mưa (11,37 kcal/cm²). - Lượng bức xạ bình qn ngày khoảng 417 kcal/cm². - Số giờ nắng trong năm là 2488 giờ. f. Gió - Mùa khơ hướng chủ đạo là Đơng (20% - 30%) và Đơng Nam (30% - 40%). - Mùa mưa hướng chủ đạo là Tây Nam (66%). - Tốc độ gió trung bình 2 – 3 m/giây, cao nhất khơng q 36 m/giây (năm 1972). 2.2 Địa hình Khu đất quy hoạch xây dựng khu dân cư Tiến Phước chủ yếu là đất canh tác nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là ao cá), đất hoa màu, gò, đất hoang và rạch. Đòa hình khu vực nhìn chung tương đối thấp, bò chia cắt bởi kênh rạch, hướng đổ dốc không rõ rệt. Cao độ mặt đất thay đổi từ 0,1 m đến 1.9 m ( theo hệ cao độ chuẩn Hòn Dấu). 2.3 Địa chất thủy văn Do phân bố ở vùng thấp, nên mực nước ngầm ổn định cách mặt đất tự nhiên từ 0,5m – 0,8m. Nước ngầm này chịu ảnh hưởng của thủy triều trên sơng Nhà Bè. Các số liệu quan trắc mực nước cao nhất (Hmax), mực nước thấp nhất (Hmin) tương ứng với tần suất (P%) như sau: Trang 7 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc Tần suất (P%) 1 10 25 50 75 99 Mực nước (Hmax) 1.55 1.45 1.40 1.35 1.31 1.23 Mực nước (Hmin) -1.98 -2.20 -2.32 -2.46 -2.58 -2.78 2.4 Địa chất cơng trình Đòa chất khu quy hoạch nằm trong mảng đòa chất chung của khu vực Nhà Bè - Bình Chánh, có đặc điểm mềm yếu, cấu tạo bởi trầm tích Eluvi bồi tích đệ tứ. Ở một vài nơi có dân cư sinh sống, trên mặt là lớp đất đắp với thành phần gồm cát, sét, đá dăm, sỏi thực vật dày khoảng 1m. Còn lại đòa chất khu vật hầu hết có cấu tạo đòa tầng 04 lớp đất chính như sau: a/ Lớp đất số 1: Bùn sét Trên mặt là lớp bùn sét lẫn hữu cơ màu xám đến xám đen, trạng thái nhão, bề dày tại H1 = 36.8m, tại H2 = 27.3m, tại H3 = 29.9m.Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 0 đến 4 Đặc trưng cơ lý của lớp như sau : - Độ ẩm tự nhiên W = 73.8 % - Dung trọng ướt (γư ) = 1.498 g/cm 3 - Dung trọng khô (γk ) = 0.862 g/cm 3 - Dung trọng đẩy nổi(γdn ) = 0.531 g/cm 3 - Sức chòu nén đơn Qu = 0.219 kg/cm 2 - Lực dính đơn vò C = 0.094 Kg/cm 2 - Góc ma sát trong Φ = 4 0 25’. *Thấu kính Tk1 : Á sét dẻo mềm đến dẻo cứng . Tại vò trí hố khoan H2, sau lớp Bùn sét , độ sâu từ 27.3m đến 30.3m có thấu kính TK1 thuộc Á sét màu xám vàng , trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng . Thấu kính TK1 có bề dày 3m, sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 7 đến 13 Đặc trưng cơ lý của lớp như sau : - Độ ẩm tự nhiên W = 26.6 % - Dung trọng ướt (γư ) = 1.9 g/cm 3 - Dung trọng khô (γk ) = 1.501 g/cm 3 - Dung trọng đẩy nổi (γdn ) = 0.941 g/cm 3 - Lực dính đơn vò C = 0.17 Kg/cm 2 - Góc ma sát trong Φ = 10 0 . b/ Lớp đất số 2: Cát trung thô chặt vừa đến rất chặt . Từ độ sâu 36.8 tại H1, 30.3m tại H2 và 29.9m tại H3 đòa tầng chuyển sang lớp cát trung thô đến mòn lẫn bột và ít sỏi nhỏ màu nâu vàng xám trắng, trạng thái chặt vừa đến rất chặt . Lớp đất số 2 có bề dày tại H1 = 6.5m , tại Trang 8 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc H3 = 7.2m bề dày tổng cộng tại H2 = 9.6m, sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 20 đến 72 Đặc trưng cơ lý của lớp như sau : - Độ ẩm tự nhiên W = 19.3 % - Dung trọng ướt (γư ) = 2.028 g/cm 3 - Dung trọng đẩy nổi (γdn ) = 1.061 g/cm 3 - Lực dính đơn vò C = 0.033 Kg/cm 2 - Góc ma sát trong Φ = 29 0 06’ *Thấu kính TK2 : Đất sét dẻo cứng . Tại vò trí hố khoan H2, từ độ sâu 33.8m đến 36.7m có thấu kính TK2 thuộc Đất sét lẫn bột màu xám nâu , trạng thái dẻo cứng . Thấu kính TK2 có bề dày 2.9m, sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 10 đến 13 Đặc trưng cơ lý của lớp như sau : - Độ ẩm tự nhiên W = 25.2 % - Dung trọng ướt (γư ) = 1.928 g/cm 3 - Dung trọng khô (γk ) = 1.54g/cm 3 - Dung trọng đẩy nổi (γdn ) = 0.966 g/cm 3 - Sức chòu nén đơn Qu = 1.173 kg/cm 2 c/ Lớp đất số 3: Đất sét nửa cứng đến rất cứng. Từ độ sâu 43.3 tại H1, 42.8m tại H2 và 37.1 m tại H3 là lớp Đất sét lẫn bột, ít sỏi nhỏ màu nâu vàng , nâu đỏ , trạng thái nửa cứng đến rất cứng . Lớp đất số 3 có bề dày tại H2 = 5.8m , bề dày phát hiện tại H1 = 6.7m, tại H3 = 12.9m.Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 25 đến 65 Đặc trưng cơ lý của lớp như sau : - Độ ẩm tự nhiên W = 18.9 % - Dung trọng ướt (γư ) = 2.040 g/cm 3 - Dung trọng khô (γk ) = 1.716 g/cm 3 - Sức chòu nén đơn Qu = 2.649 kg/cm 2 - Lực dính đơn vò C = 0.696 Kg/cm 2 - Góc ma sát trong Φ = 16 0 56’ d/ Lớp đất số 4: Á sét cứng. Từ độ sâu 48.6 tại vò trí H2 là lớp Á sét màu xám vàng, trạng thái cứng. Lớp đất số 4 có bề dày phát hiện 1.55m. Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 48 Đặc trưng cơ lý của lớp như sau : - Độ ẩm tự nhiên W = 18 % Trang 9 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc - Dung trọng ướt (γư ) = 2.043 g/cm 3 - Dung trọng khô (γk ) = 1.716 g/cm 3 - Lực dính đơn vò C = 0.600Kg/cm 2 - Góc ma sát trong Φ = 17 0 24’ Như vậy, tầng đòa chất công trình khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến nền móng công trình hạ tầng là rất yếu, do vậy cần xử lý trước khi xây dựng hạ tầng kỹ thuật. II. HIỆN TRẠNG KHU VỰC 1. Hiện trạng dân cư: Dân số hiện trạng không đáng kể. 2. Hiện trạng lao động: Lao động trong khu vực chủ yếu là các hộ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 3. Hiện trạng sử dụng đất: Khu đất quy hoạch phần lớn là đất nông nghiệp (gồm ruộng rau màu và ruộng lúa có năng suất thấp, một số ao cá), xen kẽ với 1 vài con rạch nhỏ dùng để tưới tiêu cho số ruộng canh tác trong nội bộ khu đất. Phần diện tích còn lại bao gồm 1 số ô đất thổ cư nằm rải rác trong khu đất cùng với 1 số con đường đất rộng 2 - 6m chạïy ngang dọc khu đất 4. Hiện trạng các công trình kỹ thuật: Khu đất xây dựng chưa có hạ tầng kỹ thuật III. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP * Thuận lợi: - Khu dân cư Đại Phúc thuộc lô số 8 - Khu chức năng số 9A+B, có một vò trí quan trọng trong việc phát triển, mở rộng khu đô thò của khu đô thò mới Nam Thành phố, nằm kế cận với các khu vực đang có tốc độ đô thò hóa cao hoặc đang triển khai các dự án lớn. - Đất nông nghiệp trong khu vực chiếm tỷ lệ lớn, nhưng các loại cây nông nghiệp cho năng suất thấp. Đây là qũi đất dự trữ dành cho phát triển đô thò. - Khu đất quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế thấp đất ở không tập trung, chủ yếu xây dựng tự phát, kiến trúc tạm thuận lơò cho việc giải phóng mặt bằng. - Vò trí nằm dọc đường Nguyễn Văn Linh là tuyến giao thông quan trọng của khu đô thò mơí Nam Thành phố. *Khó khăn: - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa hình thành, khi triển khai thực hiện cần lưu ý vấn đề đấu nối hạ tầng với các khu vực xung quanh - Khả năng chòu tải của nền đất tương đối thấp nên khi xây dựng cần có biện pháp xử lý thích hợp. Trang 10 [...]... 35 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc CHƯƠNG 6 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ  I HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Khu dân cư Đại Phúc được xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn là khu độ thị mới Sau khi hồn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ: - Xây dựng nhà; tồn bộ nhà xây dựng trong khu vực là nhà liên kế vườn có mật độ xây dựng khơng cao phục vụ cho các đối tư ng có nhu cầu sinh sống... dân cư Đại Phúc CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  I THIẾT KẾ SAN NỀN: ( chuẩn bị kỹ thuật xây dựng) 1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu đất xây dựng: - Vị trí: Vò trí khu dân cư Đại Phúc thuộc lô số 8 - Khu số 9A+B – ô thò Nam Thành phố (Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh ) được giới hạn như sau: - Phía Bắc giáp dự án khu dân cư Dương Hồng - Phía Nam giáp... vực, nhằm tránh ngập úng cho cây xanh và thảm cỏ CHƯƠNG 5 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG  Trang 28 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc I MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN: 1 Giới thiệu chung về dự án : - Khu vực dự án nằm tại xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, thuộc khu ô thò mới Nam Thành phố Hiện trạng khu vực chủ yếu là đất ruộng, có cao độ đòa hình thấp; nhà dân thưa thớt Trong khu vực có hệ... khu vực Chi phí lắp đặt do Bưu điện thành phố đầu tư 3 Dự cáo nhu cầu máy Trang 24 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc Nhà ở : 390 máy Công trình công cộng : 10 máy Cộng : 400 máy 4 Tổng hợp kinh phí BẢNG KHỐI LƯNG XÂY DỰNG VÀ KHÁI TOÁN KINH PHÍ STT 1 2 3 HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯNG Cái Km 2 0.1 1.3 Tủ cáp điện thoại loại 250 đôi Mạng cáp chính (loại #200 đôi) Mạng cáp phối (loại #50 đôi)... 200 - 250m2 + Diện tích xây dựng 1 căn: 82 ,5 - 144m2 + Diện tích sàn : 225 - 500m2/căn 2.2/ Công trình công cộng: Tổng diện tích đất: 5.700 m2 là một phần của công trình trường mầm non + Diện tích đất : 5.700 m2 + Tầng cao xây dựng : 2 tầng  24 tầng + Mật độ xây dựng : 34,99 % 2.3/Tổàng diện tích đất cây xanh công viên : Cây xanh công viên -TDTT: 5.064 m2 Trang 12 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân. .. 22 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc * Mạng phân phối 22 KV: Dự kiến xây dựng mới mạng cáp ngầm phân phối trung áp 22KV dài khoảng 120m cấp cho khu nhà ở (Chỉ tính trong khu nhà ở) Sử dụng cáp ngầm cách điện 24kv, ruột đồng, tiết diện M-(3x240) và chôn trong đất * Mạng phân phối hạ áp: Sử dụng cáp ngầm hạ áp, ruột đồng, vỏ bọc cách điện hạ áp, tiết diện các loại, được chôn trong đất Xây. .. quá trình xây dựng và vận chuyển nguyên vật liệu - Khí thải của các phương tiện thi công cơ giới và vận chuyển nguyên vật liệu có chứa : bụi, SOX, NOx, CO… - Ô nhiễm nước thải do sinh hoạt của công nhân xây dựng Trang 30 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc - Ô nhiễm của các chất thải rắn như đá, cát, xà bần, coffrage, sắt, thép và rác thải sinh hoạt - Một vấn đề không thể không quan tâm.. .Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc CHƯƠNG 3 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT  I QUY MƠ TÍNH TỐN Việc xác định quy mơ các hạng mục cơng trình cơng cộng cấp khu ở trong khu vực xây dựng lập dự án được căn cứ trên quy chuẩn xây dựng hiện hành, đồng thời cân đối trên nhu cầu thực tế, trên mối tư ng quan với khu vực lân cận và tính chất của một khu đơ thị hiện đại, để quỹ đất... Sodium ánh sáng vàng 220V-150W Bố trí chiếu sáng: + Đối với các tuyến đường nhỏ bề rộng đường 5-1 0m, bố trí chiếu sáng ở 1 bên, khoảng cách trung bình giữa các trụ chiếu sáng từ 2 5-3 0m + Đối với các tuyến đường quá lớn > 20m thì bố trí chiếu sáng ở 2 bên, khoảng cách trung bình 2 5-3 0m 4 Kinh phí BẢNG KHỐI LƯNG XÂY DỰNG VÀ KHÁI TOÁN KINH PHÍ Trang 23 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đại Phúc STT Hạng... Kinh Sáng - Phía Đông giáp dự án công ty cổ phần Đất Phương Nam - Phía Tây dự án Công ty cổ phần thế kỷ 21 Tổng diện tích quy hoạch là 5,9349ha - Địa hình khu vực: - Khu đất quy hoạch xây dựng khu dân cư Đại Phúc chủ yếu là đất canh tác nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là ao cá), đất hoa màu, gò, đất hoang và rạch Đòa hình khu vực nhìn chung tư ng đối thấp, bò chia cắt bởi kênh rạch, hướng đổ dốc không rõ . quy mô lớn, là nơi sẽ hình thành các khu dân cư mới phục vụ cho mục tiêu điều chỉnh, phân bố dân cư của Thành Phố. Tóm lại, việc xây dựng khu dân cư Đại Phúc tại lô số 8 - Khu 9A+B – Khu ô thò. giới khu đất xây dựng lập dư án Vò trí khu dân cư Đại Phúc thuộc lô số 8 - Khu số 9A+B – ô thò Nam Thành phố (Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) được giới hạn như sau: -. số 44/QĐ-BQL ngày 13/07/2006 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ô thò tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đại Phúc – thuộc lô số 8 – Khu chức năng số 9 – ô thò mới Nam Thành phố; -
- Xem thêm -

Xem thêm: dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư đại phúc - ô số 8 - khu 9a+b – khu đô thị mới nam thành phố, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư đại phúc - ô số 8 - khu 9a+b – khu đô thị mới nam thành phố, , Để giải quyết khó khăn trên, được sự chấp thuận của các cấp, ngành đã chấp thuận cho Công ty cổ phần XD & KDN Đại Phúc đầu tư dự án khu dân cư Đại Phúc – Lô số 8 Khu 9A+B – Khu đô thò mới Nam Thành Phố tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ , CÁC CHỈ TIÊU KIẾN TRÚC QUY HOẠCH:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm