0

hạ tầng kỹ thuật chính khu chức năng số 9 – khu đô thị mới nam thành phố hcm

55 880 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 06:11

Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH : HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHÍNH KHU CHỨC NĂNG SỐ 9 – KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM THÀNH PHỐ ĐỊA ĐIỂM : XÃ BÌNH HƯNG – HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP. HỒ CHÍ MINH CÁC CHỦ ĐẦU TƯ 1 CÔNG TY TNHH TIẾN PHƯỚC 2 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LIÊN Á 3 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIA LỘC 4 CÔNG TY CỔ PHẦN TM XD & KINH DOANH NHÀ DƯƠNG HỒNG 5 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT NAM 6 CÔNG TY TNHH VẠN THỊNH PHÁT 7 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 8 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ ĐẠI PHÚC 9 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT PHƯƠNG NAM ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN TM XD & KINH DOANH NHÀ DƯƠNG HỒNG GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HP SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG GIÁM ĐỐC Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. . Trang 1 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố MỤC LỤC ***** A – PHẦN THUYẾT MINH CHƯƠNG I : PHẦN MỞ ĐẦU 4 I/ Sự cần thiết phải đầu tư : 4 II/ Căn cứ pháp lý : 5 III/ Mục tiêu của dự án : 7 CHƯƠNG II :ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG 8 I/ Vò trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên 8 II/ Hiện trạng 11 CHƯƠNG III :ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 14 I/ Môi trường khu vực xây dựng 14 II/ Các nguồn gây ô nhiểm chính 17 III/ Đánh giá tác động do các hoạt động của dự án đến các yếu tố tự nhiên – môi trường kinh tế và xã hội 18 IV/ Đánh giá tác động của tiếng ồn và rung động 20 V/ Đánh giá tác động của chất thải rắn 20 VI/ Các biện pháp chung không chế ô nhiễm 20 VII/ Kết luận 22 CHƯƠNG IV :BỐ CỤC KIẾN TRÚC CỦA DỰ ÁN 24 I/ Xác đònh tính chất, chức năng của dự án 24 II/ Đònh hướng kiến trúc dự án 24 III/ Cơ cấu phân khu chức năng 24 IV/ Giải pháp sử dụng đất 25 V/ Tổ chức không gian xây dựng kiến trúc và cảnh quan 28 CHƯƠNG V : CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN 30 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. . Trang 2 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố CHƯƠNG VI : THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 33 I/ Thiết kế giao thông: 33 II/ Thiết kế hệ thống thoát nước mưa: 36 III/ Thiết kế hệ thống thoát nước thải : 40 CHƯƠNG VII : TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 44 I/ Thành phần vốn đầu tư : 44 II/ Tổng mức đầu tư : 44 CHƯƠNG VIII : HÌNH THỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 48 I/ Nguyên tắc chung : 48 II/ Các hình thức quản lý thực hiện dự án : 48 III/ Lựa chọn hình thức quản lý thực hiện dự án 49 CHƯƠNG IX : MỐI QUAN HỆ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH 51 CHƯƠNG X : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 CHƯƠNG XI : PHỤ LỤC 54 B – PHẦN BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ ( Kèm theo) ***** Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. . Trang 3 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố CHƯƠNG I : PHẦN MỞ ĐẦU I. - SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ : Theo đònh hướng phát triển của Thành Phố đến năm 2020, huyện Bình Chánh là khu đô thò mới, phát triển các khu công nghiệp, các khu trung tâm thương mại- dòch vụ và các khu dân cư phục vụ giãn dân nội thành. Do đó đòa bàn huyện Bình Chánh hiện nay là một đô thò mới với rất nhiều công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các khu dân cư mới. Các khu dân cư này đảm bảo không gian ở đạt chất lượng cao về hạ tầng và môi trường. Mặt khác đồng thời với sự phát triển kinh tế khá cao là sự phát triển đô thò hoá diễn ra rất nhanh trên toàn đòa bàn huyện Bình Chánh. Sự phát triển các khu dân cư, các công trình nhà ở hiện chủ yếu là xây dựng tự phát hoặc phân lô nhà ở đơn lẻ, do vậy hiệu quả sử dụng đất rất thấp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung xuất hiện nhiều khuyết điểm, thiếu đồng bộ, không đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Để giải quyết khó khăn trên, được sự chấp thuận của các cấp, ngành đã chấp thuận cho các chủ đầu tư nêu trên đầu tư xây dựng khu Chức Năng Số 9 – Khu đô thò mới Nam Thành Phố tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng tại Tp. Hồ Chí Minh. Dự án khu khu Chức Năng Số 9 – Khu đô thò mới Nam Thành Phố tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh nằm trong điểm phát triển nóng do trục đường lớn là trục đường Nguyễn Văn Linh đi các tỉnh miền Tây. Việc đầu tư xây dựng các khu dân cư mới trên đòa bàn huyệân Bình Chánh là phù hợp với xu hướng đô thò hoá, phù hợp với nhu cầu nhà ở và thuận lợi trong việc giải toà đền bù vì hiện tại khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp, giá đền bù tương đối thấp. Khu vực xây dựng dự án, nằm trong phạm vi đô thò mới Nam Thành Phố đang trong quá trình đô thò hoá với nhiều dự án về phát triển công nghiệp, dòch vụ quy mô lớn, là nơi sẽ hình thành các khu dân cư mới phục vụ cho mục tiêu điều chỉnh, phân bố dân cư của Thành Phố. Tóm lại, việc xây dựng khu Chức Năng Số 9 – Khu đô thò mới Nam Thành Phố tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh thực sự cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển huyện Bình Chánh thành trung tâm thương mại dòch vụ của Tp. Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu đô thò hoá tại khu vực, góp phần chỉnh trang đô thò trên đòa bàn huyện Bình Chánh cũng như góp phần phát triển quỹ nhà ở, giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở ngày càng tăng của huyện Bình Chánh nói riêng và Thành phố nói chung. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. . Trang 4 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố II. - CĂN CỨ PHÁP LÝ : 1/ Các cơ sở pháp lý: - Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 Ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4. - Căn cứ Nghò Đònh số 08/2005/ NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về quy hoạch xây dựng - Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005 của Bộ xây Dựng về hướng dẫn lập, thẩm đònh, phê duyệt quy hoạch xây dựng. - Căn cứ quyết đònh số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc ban hành đònh mức chi phí lập dự án và thiết kế công trình xây dựng. - Căn cứ quyết đònh số quyết đònh số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành đònh mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng. - Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đến năm 2010 và đònh hướng đến năm 2020. - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về những quy đònh chung QHXD. Do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết đònh số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996. - Tiêu chuẩn TCVN 4449 :1987 Quy hoạch xây dựng đồ thò. - Tiêu chuẩn TCXDVN 323 :2004 “ Nhà cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế “ của Bộ Xây dựng. - Căn cứ quyết đònh phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học nghành giáo dục và đào tạo Thành Phố đến năm 2020 – Số 02/2003/QĐ – UB ngày 03/01/2003. - Hướng dẫn tạm thời về kiến trúc công trình dọc các trục đường giao thông lớn số 572/KTST- KT ngày 22/02/2002 của Kiến trúc sư Trưởng Thành Phố ( nay là Sở Quy hoạch – Kiến Trúc Thành Phố ). - Căn cứ quyết đònh số 6555/QĐ – UBND của UBND Thành Phố ngày 27/12/2005 về việc phê duyệt nhiêm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thò khu đô thò nam thành phố ( tỷ lệ 1/5000). - Căn cứ quyết đònh số 44/QD9-BQL ngày 13/7/2006 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thò tỷ lệ 1/2000 khu 9A + B – khu số 9 – Khu đô thò mới Nam Thành Phố. - Căn cứ các quy hoạch 1/500 cũ (Được duyệt năm 2002 ) của một số các dự án thành phần trong khu số 9. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. . Trang 5 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố - Chủ trương dành đất bố trí công viên tập trung cấp khu cực 18 ha (Nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh . Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/5000 Khu đô thò mới Nam Thành Phố ). - Các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn hiện hành. - Tài liệu, số liệu về hiện trạng khu vực quy hoạch và các tài liệu có liên quan khác. - Hợp đồng kinh tế số 11/SGVĐ - 08/04 giữa Công ty TNHH Tiến Phước và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. - Hợp đồng kinh tế số 12/SGVĐ - 08/04 giữa Công ty Cổ phần Việt Liên Á và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. - Hợp đồng kinh tế số 13/SGVĐ - 08/04 giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. - Hợp đồng kinh tế số 09/SGVĐ - 08/04 giữa Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng và Kinh doanh nhà Dương Hồng và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. - Hợp đồng kinh tế số 14/SGVĐ - 08/04 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. - Hợp đồng kinh tế số 15/SGVĐ - 08/04 giữa Công ty TNHH Vạn Thònh Phát và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. - Hợp đồng kinh tế số 16/SGVĐ - 08/04 giữa Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. - Hợp đồng kinh tế số 10/SGVĐ - 08/04 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Đại Phúc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. - Hợp đồng kinh tế số 08/SGVĐ - 08/04 giữa Công ty Cổ phần Đất Phương Nam và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. 2/ Các nguồn tài liệu, số liệu: - Đồ án QHCT tiểu khu chức năng 9A tại quyết đònh số 17/QĐ- BQLKN ngày 06/02/2002. - Đồ án QHCT khu dân cư khu 9B tại quyết đònh số 51/QĐ – BQLKN ngày 12/11/2001. - Số liệu bản đồ hiện trạng và tình hình thực tế của khu vực thiết kế quy hoạch chi tiết, do các chức năng của cung cấp. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. . Trang 6 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố 3/ Cơ sở bản đồ: - Căn cứ bản đồ đòa hình tỷ lệ 1/2000 bằng thành lập bằng phương pháp đo ngoại nghiệp năm 2004, theo hệ toạ độ VN 2000 và hệ cao độ Hòn Dấu – Hải Phòng, do đoàn đạc Biển Miền Nam thực hiện. - Bản đồ hiện trạng đòa chính. Có xác đònh ranh giới giao đất cho các dự án đầu tư và lộ giới đường Nguyễn Văn Linh. III. – MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN : a/ Mục tiêu: Đồ án nghiên cứu xây dựng với mục tiêu chính như sau: - Về khu ở: Xây dựng một khu dân cư, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi cho người dân có thu nhập vừa phải. Tương ứng với tầm vóc khu đô thò Nam Thành phố, phù hợp với kiến trúc cảnh quan trong cơ cấu toàn khu vực. - Về hạ tầng kỹ thuật: Tạo ra khu ở hoàn chỉnh, phát triển đồng bộ về mặt hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Kết nối hạ tầng đồng bộ trong phạm vi qui hoạch và các khu lân cận ngoài qui hoạch. - Phục vụ công tác quản lý đô thò.( Quản lý xây dựng theo quy hoạch ) b/ Yêu cầu phát triển đối với dự án: - Đònh hướng phát triển không gian đô thò của khu vực dự án phải phù hợp với sự phát triển chung của khu vực dựa trên cơ sở xác đònh cơ cấu phân khu chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kinh tế kỹ thuật áp dụng cho khu đất quy hoạch. - Xác đònh kế hoạch khai thác đòa dụng một cách hợp lý và có hiệu quả nhất. - Cải tạo môi trường sống tốt hơn. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. . Trang 7 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố CHƯƠNG II : ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG I/ VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1- Vò trí, giới hạn, diện tích: Vò trí khu số 9 – khu đô thò Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh được giới hạn như sau : - Phía Bắc giáp đại lộ Nguyễn Văn Linh lộ giới 120 mét. - Phía Nam giáp rạch Xóm Cóng, Kinh Sáng. - Phía Đông giáp rạch Xóm Củi. - Phía Tây giáp khu dân cư Hoa Đồng. Tổng diện tích quy hoạch chi tiết khu chức năng số 9 là 128,7078ha (theo đồ án QHCT được phê duyệt năm 2001 và năm 2002: 127,26ha). 2- Đòa hình, đòa mạo: Khu đất quy hoạch xây dựng khu dân cư ven rạch, chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp gồm ruộng rau muống, gò, nghóa đòa,ao, đất hoang rạch. Đòa hình khu vực nhìn chung tương đối thấp, bò chia cắt bởi sông rạch hướng đổ dốc không rõ rệt. 3- Khí hậu, thuỷ văn: a/ Khí hậu: Khu vực quy hoạch thuộc phân vùng khí hậu IVb của Việt Nam. Đặc điểm của phân vùng khí hậu này là: - Nhiệt độ: bình quân 29.5 o C. + Tháng có nhiệt độ cao nhất : Tháng 05 (40 o C). + Tháng có nhiệt độ thấp nhất : Tháng 12 (23 o C). - Khí hậu: nhiệt đới chia thành 02 mùa rõ rệt – nắng và mưa + Mưa từ tháng 05 đến tháng 11. + Nắng từ tháng 12 đến tháng 04. - Độ ẩm: bình quân 75% + Cao nhất vào tháng 9 : 90% + Thấp nhất vào tháng 3 : 65% - Mưa: Lượng mưa trung bình trong năm là 159 ngày đạt 1949mm (trong khoảng từ 1392-2318mm). - Bức xạ: Tổng lượng bức xạ mặt trời trung bình 11,7 Kcal/tháng. + Lượng bức xạ cao nhất : 14,2Kcal/tháng. + Lượng bức xạ thấp nhật : 10,2Kcal/tháng. - Lượng bốc hơi: Khá lớn (trong năm là 1.350mm) trung bình 37mm/ngày. - Gió: Thònh hành trong mùa khô: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. . Trang 8 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố + Gió Đông Nam chiếm 20-40%. + Gió Đông chiếm 20-30%. Thònh hành trong mùa mưa: + Gió Tây Nam chiếm 66%. b/ Thuỷ văn: Khu vực xây dựng công trình giáp sông rạch. Do đó chế độ triều của hệ thống sông rạch khu vực đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự làm việc của nền móng công trình. Theo số liệu quan trắc tại Cầu rạch Đóa - Phước Kiểng Nhà Bè ( Rạch Xóm Củi – Rạch tắc Bến Rô – rạch ng Lớn – Rạch Đóa gần khu vực xây dựng ) như sau: Theo mốc cao độ mủi Nai: Tần suất 1% 2% 5% 10% 50% Hmax 1.75 1.72 1.65 1.6 1.45 Hmin -1.15 -1.13 -1.11 -1.09 -0.99 Mức nước cao trung bình : +1.330m(O/HD). Mức nước thấp trung bình : -1.107m(O/HD). Mức nước triều tính toán theo phê duyệt qui hoạch tổng thể thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 của Thủ Tướng Chính Phủ : +1.32m (O/HD), mức nước tính toán cống đề nghò cao trình: +1.45m(O/HD). 4- Đòa chất: Đòa chất khu quy hoạch nằm trong mảng đòa chất chung của khu vực Nhà Bè - Bình Chánh, có đặc điểm mềm yếu, cấu tạo bởi trầm tích Eluvi bồi tích đệ tứ. Ở một vài nơi có dân cư sinh sống, trên mặt là lớp đất đắp với thành phần gồm cát, sét, đá dăm, sỏi thực vật dày khoảng 1m. Còn lại đòa chất khu vật hầu hết có cấu tạo đòa tầng 04 lớp đất chính như sau: a/ Lớp đất số 1: Bùn sét Trên mặt là lớp bùn sét lẫn hữu cơ màu xám đến xám đen, trạng thái nhão ,bề dày tại H1 = 36.8m, tại H2 = 27.3m, tại H3 = 29.9m.Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 0 đến 4 Đặc trưng cơ lý của lớp như sau : - Độ ẩm tự nhiên W = 73.8 % - Dung trọng ướt (γư ) = 1.498 g/cm 3 - Dung trọng khô (γk ) = 0.862 g/cm 3 - Dung trọng đẩy nổi (γdn ) = 0.531 g/cm 3 - Sức chòu nén đơn Qu = 0.219 kg/cm 2 - Lực dính đơn vò C = 0.094 Kg/cm 2 - Góc ma sát trong Φ = 4 0 25’. *Thấu kính Tk1 : Á sét dẻo mềm đến dẻo cứng . Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. . Trang 9 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố Tại vò trí hố khoan H2, sau lớp Bùn sét , độ sâu từ 27.3m đến 30.3m có thấu kính TK1 thuộc Á sét màu xám vàng , trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng . Thấu kính TK1 có bề dày 3m, sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 7 đến 13 Đặc trưng cơ lý của lớp như sau : - Độ ẩm tự nhiên W = 26.6 % - Dung trọng ướt (γư ) = 1.9 g/cm 3 - Dung trọng khô (γk ) = 1.501 g/cm 3 - Dung trọng đẩy nổi (γdn ) = 0.941 g/cm 3 - Lực dính đơn vò C = 0.17 Kg/cm 2 - Góc ma sát trong Φ = 10 0 . b/ Lớp đất số 2: Cát trung thô chặt vừa đến rất chặt . Từ độ sâu 36.8 tại H1, 30.3m tại H2 và 29.9m tại H3 đòa tầng chuyển sang lớp cát trung thô đến mòn lẫn bột và ít sỏi nhỏ màu nâu vàng xám trắng, trạng thái chặt vừa đến rất chặt . Lớp đất số 2 có bề dày tại H1 = 6.5m , tại H3 = 7.2m bề dày tổng cộng tại H2 = 9.6m, sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 20 đến 72 Đặc trưng cơ lý của lớp như sau : - Độ ẩm tự nhiên W = 19.3 % - Dung trọng ướt (γư ) = 2.028 g/cm 3 - Dung trọng đẩy nổi (γdn ) = 1.061 g/cm 3 - Lực dính đơn vò C = 0.033 Kg/cm 2 - Góc ma sát trong Φ = 29 0 06’ *Thấu kính TK2 : Đất sét dẻo cứng . Tại vò trí hố khoan H2, từ độ sâu 33.8m đến 36.7m có thấu kính TK2 thuộc Đất sét lẫn bột màu xám nâu , trạng thái dẻo cứng . Thấu kính TK2 có bề dày 2.9m, sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 10 đến 13 Đặc trưng cơ lý của lớp như sau : - Độ ẩm tự nhiên W = 25.2 % - Dung trọng ướt (γư ) = 1.928 g/cm 3 - Dung trọng khô (γk ) = 1.54g/cm 3 - Dung trọng đẩy nổi (γdn ) = 0.966 g/cm 3 - Sức chòu nén đơn Qu = 1.173 kg/cm 2 c/ Lớp đất số 3: Đất sét nửa cứng đến rất cứng. Từ độ sâu 43.3 tại H1, 42.8m tại H2 và 37.1 m tại H3 là lớp Đất sét lẫn bột, ít sỏi nhỏ màu nâu vàng , nâu đỏ , trạng thái nửa cứng đến rất cứng . Lớp đất số Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. . Trang 10 [...]... các dự án xây dựng mới phát sinh trong thời gian gần đây để có phương án thích hợp Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông Trang 24 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố - Trên cơ sở đònh hướng về phân khu chức năng, đònh hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỷ thuật của khu chức năng số 9 nói riêng và của khu đô thò mới Nam thành phố nói chung, việc... Trong khu vực chưa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông Trang 15 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố CHƯƠNG III : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I/- MÔI TRƯỜNG KHU VỰC XÂY DƯNG: 1- Giới thiệu chung về khu vực xây dựng: Khu xây dựng nằm tại xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, thuộc khu đô thò mới Nam. .. kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố  Thực hiện các biện pháp quản lý và khống chế ô nhiễm do khu dân cư như đã đề xuất - Kiến nghò cá cơ quan chức năng Trung Ương và đòa phương tạo mọi điều kiện tốt cho viêïc thực hiện dự án và các chương trình bảo vệ môi trường Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông Trang 23 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9. .. kinh tế - xã hội khác: - Tạo ra khu nhà ở cho một số lượng khá lớn con người( 29. 713 người), với điều kiện đô thò hiện đại, đáp ứng nhu cầu to lớn hiện nay của nhân dân về nhà ở Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông Trang 19 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố - Làm thay đổi bộ mặt cảnh quan của khu đô thò Nam Thành Phố nói chung và xã Bình Hưng,... tiêu hạ tầng kỹ thuật : Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông Trang 31 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố + Cấp điện + Cấp nước + Thoát nước + Rác đô thò : : : : Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông 1.200 – 1.500KWh/ người / năm 255 lít / người / ngày đêm 265 lít / người / ngày đêm 1,5 kg/ người / ngày Trang 32 Hạ tầng kỹ. .. nước)cấp toàn khu 1-1,2 kg/người /ngày b/ Đồ án QHCT tiểu khu chức năng 9b tại quyết đònh số 51/QĐ – BQLKN ngày 12/11/2001: - Tổng diện tích đất tự nhiên : 27,72ha - Quy mô dân số dự kiến : 4.600 – 5.600 người Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông Trang 30 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố - - Tầng cao trung bình Mật độ xây dựng Chỉ tiêu đất dân... Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông Trang 26 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố (Mật độ xây dựng và tầng cao sẽ tuỳ vào từng dự án khi triển khai):  Đất cây xanh –TDTT: - Trong đồ án điều chỉnh sẽ giữ lại tuyến rạch chính chạy vào khu quy hoạch và tuận thủ quy đònh về chỉ giới sông, rạch của Uy Ban Nhân Dân Thành Phố và quýêt đònh số 3 798 / QĐ-UB ngày 26/07/2005 của... + Khu ở thấp tầng dạng biệt thự: diện tích bình quân mỗi lô 200m 2300m2 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông Trang 25 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố + Khu ở cao tầng: nhà ở cao tầng kết hợp bố trí khu thương mại-dòch vụ và văn phòng cho thuê, tầng trệt bố trí bãi đậu xe Lưu ý xây dựng dạng căn hộ cao cấp, diện tích căn hộ bình quân: 90 m... Viễn Đông Trang 34 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố + Láng mặt đường 2 lớp nhựa dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2 + Trải cán cấp phối đá dăm loại 1 dày 30cm, K≥0 ,98 + Trải cán cấp phối đá dăm loại 2 dày 35cm, K≥0 ,98 + Trải vải đòa kỹ thuật ( không dệt) phân cách 1.5.2 Kết cấu vóa hè : + Lát gạch con sâu M200, dày 6cm + Đắp cát hạt trung dày 20cm , K≥0 ,95 +... kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố CHƯƠNG VI : THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHÍNH I/ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIAO THÔNG: 1- Qui mô xây dựng: - Cấp đường : Đường Đô thò Cấp kỹ thuật : 40 Vận tốc khống chế : 40km/h Cấp tải trọng : Trục xe 12 tấn cho đường trục chính Mặt đường : Cấp cao A1, trải cán bê tông nhựa nóng Modum đàn hồi yêu cầu : Eyc ≥ 161 MPa cho đường trục Thông số kỹ . Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH : HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHÍNH KHU CHỨC NĂNG SỐ 9 – KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM THÀNH PHỐ ĐỊA. khu đô thò mới Nam Thành Phố. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. . Trang 14 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố - Hệ thống hạ tầng. Tổng Hợp Sài Gòn Viễn Đông. . Trang 19 Hạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thò Mới Nam Thành Phố - Làm thay đổi bộ mặt cảnh quan của khu đô thò Nam Thành Phố nói chung và xã
- Xem thêm -

Xem thêm: hạ tầng kỹ thuật chính khu chức năng số 9 – khu đô thị mới nam thành phố hcm, hạ tầng kỹ thuật chính khu chức năng số 9 – khu đô thị mới nam thành phố hcm, , CHƯƠNG X : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53, ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, BỐ CỤC KIẾN TRÚC CỦA DỰ ÁN, CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN, 2- Trình tự thi công :

Từ khóa liên quan