0

Nghiên cứu năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ và chú ý của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

57 850 0
  • Nghiên cứu năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ và chú ý của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 20:27

Khoá luận tốt nghiệp Vò Thị Thu Huyền MỞ ĐẦU 1. LÝ do chọn đề tài Vấn đề xây dựng con người là vấn dề mang tính chiến lược của Đảng ta. Làm thế nào để có được con người của xã hội mới, của thời đại mở cửa toàn diện về mọi mặt trí, thể, mĩ? Câu hỏi đó vẫn luôn trăn trở, luôn là một đề tài nóng hổi trong mỗi kì đại hội của Đảng. Nước ta là một nước đang phát triển, dân số đông, có nguồn nhân lực dồi dào. Những hạt giống nhân lực đó được đào tạo và bồi dưỡng có chất lượng sẽ góp phần rất lớn cho sự lớn mạnh của đất nước. Gĩư mét vai trò to lớn trên con đường thực hiện chiến lược đó của Đảng là Ngành Giáo dục. Với chủ trương “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu ”, để thay đổi nội dung đào tạo cho phù hợp với xu hướng và nhu cầu hiện nay thì vấn đề trước tiên là thay đổi cách dạy và cách học. Dạy và học sao cho có hiệu qủa đó là cả một vấn đề không nhỏ. Vì vậy việc tìm ra các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo là một việc làm rất cấp thiết hiện nay. Xu hướng của mục tiêu đào tạo hiện nay thì người học giữ vai trò chủ đạo, vai trò của giáo viên là hướng dẫn, giúp học sinh biết cách tự học, tự nghiên cứu.Việc giáo viên nắm bắt được năng lực trí tuệ và một số chỉ số sinh lý thần kinh của học sinh sẽ giúp giáo viên có được phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. Học sinh trường Dân téc nội trú huyện Thanh Sơn phần lớn là dân téc Mường. So với học sinh dưới xuôi thì học sinh dân téc có rất nhiều thiệt thòi về nhiều mặt, trong đó có học tập. Việc xác định thực trạng năng lực trí tuệ và một số chỉ số sinh lý thần kinh của học sinh dân téc sẽ góp phần bổ sung số liệu, từ đó là cơ sở giúp Nhà nước có những chính sách ưu tiên, có những định hướng để khắc phục những mặt hạn chế nhằm giảm bớt khoảng cách giữa học sinh dân téc miền núi và học sinh vùng đồng bằng. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ và chú ý của học sinh trường phổ thông dân téc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ”. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Sinh học – Líp K55A - 1 - Khoá luận tốt nghiệp Vò Thị Thu Huyền 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài - Nghiên cứu năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ và chó ý của học sinh trường phổ thông dân téc nội trú huyện Thanh Sơn theo khối líp và theo giới tính. - Nghiên cứu mối tương quan giữa năng lực trí tuệ và trí nhớ ngắn hạn, tương quan giữa độ tập trung chó ý và thời gian phản xạ cảm giác - vận động của học sinh. 3. Nội dung nghiên cứu của đề tài Do giới hạn về thời gian nghiên cứu nên đề tài chỉ tập trung vào một số vấn đề: - Hệ thống hoá một số kiến thức về năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ, chú ý làm cơ sở lý luận cho đề tài. - Nghiên cứu năng lực trí tuệ và một số chỉ số sinh lý thần kinh của học sinh THSC. - Nghiên cứu mối tương quan giữa năng lực trí tuệ và trí nhớ ngắn hạn, mối tương quan giữa độ tập trung chó ý và thời gian phản xạ cảm giác – vận động. - So sánh các chỉ số trên giữa các khối líp và so sánh giữa học sinh nam với học sinh nữ. 4. Những đóng góp mới của đề tài - Đánh giá được thực trạng năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ và chú ý của học sinh trường phổ thông dân téc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. - Bổ sung số liệu về các chỉ sè sinh lý học thần kinh, từ đó có các biện pháp cải thiện chất lượng dạy và học nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh dân téc miền núi. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Sinh học – Líp K55A - 2 - Khoá luận tốt nghiệp Vò Thị Thu Huyền Chương I TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CøU 1.1. Trí tuệ 1.1.1. Khái niệm trí tuệ Tư duy là hoạt động chức năng của não, đặc biệt phát triển ở loài người. Cũng nhờ có tư duy, trí tuệ hơn hẳn động vật mà con người còn có thể làm chủ được chính bản thân mình, làm cho cuộc sống con người ngày càng văn minh tiến bộ. Hạt nhân của tư duy chính là trí tuệ [8]. Vậy trí tuệ là gì? Trong tiếng Latinh [4], trí tuệ có nghĩa là hiểu biết, thông tuệ. Trong từ điển Tiếng Việt của tác giả Hoàng Phê giải thích: Trí tuệ là khả năng nhận thức lý tính đạt đến một trình độ nhất định [13]. Hoạt động trí tuệ của con người là một loại hoạt động đặc biệt, hoạt động đa diện và có liên quan với rất nhiều nội dung hoạt động khác, như hoạt động thần kinh, thể chất, sức khoẻ, ý chí, tình cảm, điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội… Về phương diện thần kinh, hoạt động trÝ tuệ được coi là một hoạt động chức năng của não và chủ yếu là vỏ não [8]. Mét số nhà nghiên cứu: Phạm Hoàng Gia (1979), Nguyễn Kế Hào (1985) coi trí thông minh là một phẩm chất cao của trí tuệ, mà cốt lõi là tính chủ động, linh hoạt và sáng tạo của tư duy để giả quyết tối ưu vấn đề nào đó trong những tình huống mới, phức tạp.  vậy,qua các cách giải thích trên có thể quy các thuật ngữ trí khôn, trí tuệ, trí thông minh vào khái niệm trí tuệ và chúng thể hiện các mức khác nhau của khái niệm này. Cho đến nay đã có rất nhiều cách hiểu, cách định nghĩa khác nhau về trí tuệ nhưng chưa có một quan điểm thống nhất về khái niệm này. Tuy nhiên có thể khái quát một cách tương đối các quan niệm đẫ có về trí tuệ thành 3 nhóm chính [4]: a. Nhóm thứ nhất: Coi trí tuệ là khả năng hoạt động lao động và học tập của cá nhân. Quan niệm này đã có từ lâu và khá phổ biến. Đại diện cho nhóm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Sinh học – Líp K55A - 3 - Khoá luận tốt nghiệp Vò Thị Thu Huyền quan điểm này có nhà tâm lí học Nga B.G.Ananhev, nhà tâm lí học Pháp A.Binet,… b. Nhóm thứ hai: Đồng nhất trí tuệ với năng lực tư duy trừu tượng của cá nhân. Nhóm này về thực chất, đẫ quy hẹp khái niệm trí tuệ vào các thành phần cốt lõi của nó là tư duy và gần như đồng nhất chúng với nhau. Trên thực tế nhóm quan niệm này khá phổ biến: A.Binet (1905), L.Terman (1937), G.X.Cotchuc (1971), V.A.Cruchetxki (1976), R.Sternberg (1986), D.N.Perkins (1987)… c. Nhóm thứ ba: Trí tuệ là năng lực thích ứng của cá nhân. Quan niệm này phổ biến hơn cả, thu hót nhiều nhà nghiên cứu lớn: U.Sterner, G.Piagie, D.Wechsler, R.Zazzo… Theo G.Piagie (1969), bất kì trí tuệ cũng đều là một sự thích ứng.N.Sillany (1997), trí tuệ là khả năng hiểu các mối quan hệ sẵn có giữa các yếu tố của tình huống và thích nghi để thực hiện cho lợi Ých bản thân… Mỗi nhà nghiên cứu có một hướng tiếp cận riêng vì vậy có rất nhiều quan niệm khác nhau về trí tuệ.Các quan niệm đó không loại trừ nhau mà cùng tồn tại song song. Tuy nhiên cho dù trí tuệ được hiểu bằng cách nào đi nữa thì trí tuệ vẫn có những đặc trưng riêng của nã [4]: - Trí tuệ là yếu tố tâm lí có tính độc lập tương đối với các yếu tố tâm lí khác của cá nhân. - Trí tuệ có chức năng đáp ứng mối quan hệ tác động qua lại giữa chủ thể với môi trường sống, tạo ra sự thích ứng tích cực của cá nhân. - Trí tuệ được hình thành và biểu hiện trong hoạt động của chủ thể. - Sù phát triển của trí tuệ chịu ảnh hưởng của yếu tố sinh học của cơ thể và chịu sự chế ước của các yếu tố văn hoá xã hội. 1.1.2. Lược sử nghiên cứu trí tuệ 1.1.2.1. Trên thế giới Xuất phát từ tầm quan trọng của trí tuệ trong thực tiễn, nhiều tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu về trí tuệ, trong đó có các nghiên cứu về cơ sở sinh lý thần kinh của hoạt động trí tuệ và các cách đo lường trí tuệ,… Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Sinh học – Líp K55A - 4 - Khoá luận tốt nghiệp Vò Thị Thu Huyền F.J.Gall (TK XVIII) [12], là người đầu tiên đưa ra quan điểm rằng có sự định khu chức năng trong não. Ông đã đưa ra thuật ngữ “não tướng học” và cho rằng chức năng trí tuệ tập trung ở các vùng chuyên biệt của não nên có thể đánh giá trí tuệ con người qua đường nét và đo sọ não người. Tuy nhiên ông dã mắc phải sai lầm là đồng nhất giữa cấu tạo với chức năng của não [8]. Năm 1905 [10] nhà tâm lí học người Pháp Alfred Binet đã đưa ra khái niệm “tuổi trí khôn”, là đại lượng đầu tiên thể hiện ý tưởng đo lường trí tuệ trẻ em. Ông cùng với bác sĩ T.Simon thực hiên một loạt các thực nghiệm nghiên cứu năng lực trí tuệ của trẻ em ở những lứa tuổi khác nhau (3 đến 5 tuổi). Thang đo lường trí tuệ Binet- Simon đã ra đời, đó là trắc nghiệm được tiêu chuẩn hoá đầu tiên không chỉ về sự thống nhất hoá các bài tập và thủ tục thể hiện chúng, mà cả về việc đánh giá các tài liệu thu được. Năm 1912 [15], nhà tâm lí học Đức V.Stern đã đưa ra khái niệm “hệ số thông minh” xem nó như là chỉ số của nhịp độ phát triển trí tuệ, đặc trưng cho một đứa trẻ nào đó. Hệ số này chỉ ra sự vượt lên trước hay chậm lại của tuổi trí khôn so với tuổi thời gian. Khi trào lưu phân tích nhân tố xuât hiện và thịnh hành trong nghiên cứu trí tuệ, đã hình thành hai xu hướng lí luận điẻn hình, đặt cơ sở cho việc xây dựng các trắc nghiệm [6]: các mô hình trí tuệ hai thành phần và cấu trúc đa nhân tố. Trong số trắc nghiệm dùa trên thuyết hai thành phần có trắc nghệm trí tuệ  R.Cattell. Ngày nay, các trắc nghiệm trí tuệ chủ yếu dùa trên mô hình cấu trúc trí tuệ đa nhân tố. Ngoài ra cũng phải kể đến các trắc nghiệm “khuôn hình tiếp diễn” của nhà tâm lí học người Anh J.C.Raven, dùa trên quan điểm của các nhà Ghestal về sự phát sinh tri giác và tư duy. Ông đã mô tả trắc nghiệm này lần đầu tiên vào năm 1936. Phương pháp trắc nghiệm này của J.C.Raven được gọi là trắc nghiệm phi ngôn ngữ về trí thông minh. Năm 1914, nhà tâm lí học người Pháp Rơne Gille soạn thảo trắc nghiệm “trí tuệ đa dạng” dùa trên cơ sở lí luận cấu trúc trí tuệ đa thành phần và lí thuyết phát sinh trí tuệ. Đã có rất nhiều phương pháp nghiên cứu trí tuệ được đề xuất vào năm 1939 [15], phương pháp của D.Weschler- nhà tâm lí của Bệnh viện Tâm thần Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Sinh học – Líp K55A - 5 - Khoá luận tốt nghiệp Vò Thị Thu Huyền Bellevne, giáo sư tâm lí học lâm sàng của trường Đại học Y khoa NewYork- là phổ biến nhất. Năm 1949, ông đưa ra WIC (The Wechsler Intelligence Scale for Children) dành cho trẻ em từ 5 đến 15 tuổi. Năm 1955, ông lại đưa ra WAIS (The Wechsler Adult Intelligence Scale), là loại dành cho người từ 16 tuổi trở lên. 1967 có thêm loại WPPSI (The Wechsler Pre-School and Primary Scale of Intelligence) dành cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi rưỡi. Năm 1995 [8], Daniel Goleman trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa IQ với các yếu tố tư tưởng tạo thành tính cách của các nhà quản lí,đã kết luận sự thành công của mỗi người không phải chủ yếu là do có chỉ số trí tuệ cao, mà do các yếu tố tạo nên tính cách đó. Ông cho rằng, các cảm xúc chỉ đạo trí tuệ, thậm chí nó còn lành mạnh hơn cả logic toán mà chúng ta vẫn thấy trong các trắc nghiệm. Cho đến nay vấn đề về năng lực trí tuệ không còn là vấn đề quá mới mẻ nhưng con người vẫn chưa hiểu hết về nó, đó là lÝ do tại sao trí tuệ đã, đang và sẽ thu hót rất nhiều sù quan tâm của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. 1.1.2.2. Ở Việt Nam Việc nghiên cứu trí tuệ ở Việt  diễn ra chậm hơn so với thế giới, mới chỉ được bắt đầu cách đây vài choc năm. Người đầu tiên nghiên cứu sự phát triÓn trí tuệ của học sinh Việt  là tác giả Trần Trọng Thuỷ [16]. Khi nghiên cứu sự phát triển trí tuệ của học sinh Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, tác giả đã xác định chiều hướng, cường độ, trình độ và chất lượng phát triển trí tuệ. Tác giả Trần Thị Loan [6] nghiên cứu các chỉ số trí tuệ của học sinh từ 6- 17 tuổi tại Quận Cầu Giấy- Hà Nội, kết quả cho thÊy tỉ lệ học sinh có chỉ số IQ khác nhau thay đổi theo lứa tuổi. Tỉ lệ học sinh có chỉ số IQ cao tăng dần theo lứa tuổi và tỉ lệ học sinh có chỉ sè IQ thấp lại giảm dần theo lứa tuổi. Không có sự khác biệt về năng lực trí tuệ theo giới tính. Công trình nghiên cứu của Tạ Thuý Lan và Trần Thị Loan [12] về năng lực trí tuệ của học sinh bằng test Raven cho thÊy học sinh thành phố Hà Nội có mức trí tuệ cao hơn so với học sinh nông thôn ở cùng độ tuổi và không có sự khác biệt rõ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Sinh học – Líp K55A - 6 - Khoá luận tốt nghiệp Vò Thị Thu Huyền về năng lực trí tuệ giữa học sinh nam và học sinh nữ. Kết quả còn cho thấy trí tuệ của học sinh tăng dần theo tuổi nhưng tốc độ tăng không đều. Luận văn Thạc sĩ Sinh học của tác giả Đỗ Bích Nhuần [12] nghiên cứu các chỉ số trí tuệ của học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội cho thÊy học sinh của trường có mức trí tuệ cao hơn so với phân bố chuẩn. Trong đó mức trí tuệ trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất. Các mức trí tuệ khác phân bố không đều ở hai phía của mức trung bình. Không có sự khác biệt về trí tuệ của học sinh theo giới tính. Mức sai khác trong phân bố học sinh ở các mức trí tuệ giữa các khối líp không nhiều, chứng tỏ ở cấp THPT chỉ số IQ của học sinh tương đối ổn định. Tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng đã có rất nhiều các nghiên cứu về trí tuệ, ví dô : Nguyễn Thuỳ Miên [9], Bùi Kim Thái [14]… khi nghiên cứu về trí tuệ cũng đưa ra kết luận tương tù  trên. 1.2. Trí nhớ 1.2.1. Khái niệm trí nhớ Trí nhớ có vai trò rất lớn đối với đa số cuộc sống của các loài động vật. Động vật càng ở bậc cao, bộ não càng phát triển thì trí nhớ càng trở nên quan trọng. Với giới hạn của đề tài, chúng tôi chỉ xét tới trí nhớ của con người. Trí nhớ là điều kiện không thể thiếu để con người có đời sông tâm lí bình thường, ổn định, lành mạnh. Nếu không có trí nhớ,con người sẽ không có quá khứ, không có tương lai mà chỉ có hiện tại tực thời. Không có trí nhớ con người sẽ không có ý thức về bản thân mình và do đó sẽ không có nhân cách. Vậy trí nhớ là gì? Trong tâm lí học [17], trí nhớ được biểu hiện là sự ghi lại, giữ lại và làm xuất hiện lại (tái hiện) những gì cá nhân thu được trong hoạt động sống của mình. Có tác giả cho rằng [8]: “Trí nhớ là sự biến đổi một cách bền vững trong cấu trúc thần kinh. Biến đổi này được duy trì trong suet đời sống của cá thể, đã được phát sinh dưới ảnh hưởng của những sự kiện có ý nghĩa sống còn đối với cơ thể và sau đó cho phép con vậtvà con người nhận biết được các sự vật, hiện tượng tương tự.” Nhóm các nhà khoa học khác lại cho rằng [5]: “Trí nhớ là sự vận dụng một khái niệm đã biết trước,là kết quả của những thay đổi xảy ra trong hệ thần kinh.” Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Sinh học – Líp K55A - 7 - Khoá luận tốt nghiệp Vò Thị Thu Huyền Có nhiều loại trí nhớ khác nhau, song tất cả các loại trí nhớ đều liên quan với việc ghi nhận các hình ảnh được gọi là trí nhớ hình tượng. Lưu thông hưng phấn trong vòng noron Đặc điểm Số lượng hạn chế của trí nhớ ngắn hạn Phải tập trung cao Thời gian tồn tại ngắn SƠ ĐỒ ĐẶC ĐIỂM TRÍ NHỚ NGẮN HẠN [5] Trí nhớ ngắn hạn [5] là do hưng phấn trong các vòng noron tạo ra. Thời gian hưng phấn trong các vòng noron chỉ có hạn. Chính vì vậy, thời gian tồn tại của trí nhớ ngắn hạn cũng có giới hạn. Mặt khác, muốn hưng phấn lưu thông được trong các vòng noron phải tập trung cao độ. Trong quá trình lưu thông, hưng phấn được truyền qua các xinap khác nhau. Số lượng xinap tham gia vào tạo ra các vòng noron khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp của hiện tượng cần nhớ. Tuy nhiên, đặc điểm chung của tất cả các hiện tượng khi truyền qua xinap là có sự chậm trễ. Chính sự chậm trễ tại các xinap làm cho tần số của xung động thần kinh truyền qua xinap bị hạn chế.Kết quả khối lượng trí nhớ ngắn hạn bị hạn chế. Nhiều công trình nghiên cứu gần đây cho thấy [8] các cấu trúc của não có liên quan đến trí nhớ là vỏ não và hệ limbic. Đặc biệt là hệ limbic với các vùng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Sinh học – Líp K55A - 8 -  !"#$%&'()*+" ,&-"#  ./   01    +23  23' S¬ ®å c¸ch ph©n lo¹i trÝ nhí [5] Khoá luận tốt nghiệp Vò Thị Thu Huyền  sau: hồi đai, hồi cá ngựa… Các vùng vỏ não liên quan với trí nhớ là các vùng vỏ não liên hợp trong đó có vùng trán. 1.2.2. Lược sử nghiên cứu về trí nhớ 1.2.2.1. Trên thế giới Trí nhớ là điều kiện không thể thiếu trong hoạt động nhận thức của con người. Vì vậy việc đi tìm cơ sở sinh lý hay giải thích sự hình thành của trí nhớ đã được rất nhiều nhà nghiên cứu coi trọng. Có rất nhiều quan điểm tâm lí học về sự hình thành trí nhớ. Trước Công nguyên [7], Aristos cho rằng hình thái của trí nhí được quyết định bởi mối liên hệ giữa các thuộc tính của các vật tác động vào ta. Thế kỉ XVII, D.Haclli, G.Hop (Anh) đã đưa ra học thuyết liên tưởng. Thuyết liên tưởng [17] coi sự liên tưởng là nguyên tắc quan trọng nhất của sự hình thành trí nhớ. Theo quan điểm này sự xuất hiện của một hình ảnh tâm lí trong vỏ não bao giê cũng diễn ra đồng thời hoặc kế tiếp trong thời gian với một hiện tượng tâm lí khác theo quy luật liên tưởng (sự liên tưởng gần nhau về không gian- thời gian, sự liên tưởng tương tự về nội dung- hình thức, sự liên tưởng đối lập và sự liên tưởng logic). Tâm lí học Ghestal phê phán kịch liệt thuyết liên tưởng về trí nhớ. Theo quan điểm này mỗi đối tượng có một cấu trúc thống nhất các yếu tố cấu thành. Cấu trúc này là cơ sở để tạo nên trong bán cầu đại não một cấu trúc tương tự của những dấu vết, do đó trí nhớ được hình thành. Còn tâm lí học hành động coi hoạt động của cá nhân quyết định sự hình thành trí nhớ. Đến thế kỉ XX,việc nghiên cứu cơ sở sinh lý của trí nhớ bắt đầu được mở ra với những phát hiện của Pavlov. Theo Pavlov [17] phản xạ có điều kiện là cơ sở sinh lý của sự ghi nhớ. Phản xạ có điều kiện [5] được hình thành trên cơ sở xuất hiện các đường liên hệ thần kinh tạm thời giữa 2 nhóm tế bào thần kinh. Năm 1959 [7], Buret làm thí nghiệm phản xạ có điều kiện “đạp cần câu cơm’’ cho chuột, ông đã chứng minh rằng bán cầu đại não là nơi lưu giữ thông tin, có sự trao đổi thông tin giữa 2 bán cầu đại não. 1960, Hyden đã đưa ra một sơ đò khá hấp dẫn về cơ chế nhớ. Theo Hyden, protein của các noron nằm trên cùng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Sinh học – Líp K55A - 9 - Khoá luận tốt nghiệp Vò Thị Thu Huyền phản xạ không điều kiện, vốn có cấu tạo hoá học đặc trưng, được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các công trình nghiên cứu của nhiều tác giả như Krebs, Smirov… [4] còng đã khẳng định rằng trong quá trình thành lập phản xạ có điều kiện ở động vật đã có sự tăng hàm lượng ARN và protein trong các neuron và trong các neuroglia thuộc các cấu trúc của não bộ (vỏ não và hippocampus). Qúa trình hình thành phản xạ có điều kiện có liên quan với sự hình thành các chất lưu giữ trí nhớ và đươc gọi là engram nhớ. Các nghiên cứu về hoá- tế bào thần kinh của nhiều tác giả (Nelb, Konorski, Eccles, Ratligge, Begelsgof…) cho rằng trong quá trình hình thành các phản xạ có điều kiện trong não của động vật đã có sự tăng số lượng các xynap hoạt động, tăng tiết chất dẫn truyền qua xynap… tăng các nhánh ở tận cùng sợi thần kinh (để tạo thêm các xynap mới). 1.2.2.2. Ở Việt Nam Phạm Minh Hạc là người đầu tiên nghiên cứu trí nhớ ở Việt Nam (1971) [7]. Ông đã chứng minh được vai trò của thuỳ trán và thuỳ đỉnh với trí nhớ. Bằng thực nghiệm ông thấy rằng cả 2 thuỳ này đều tham gia lưu giữ thông tin nhưng thuỳ đỉnh có vai trò quan trọng hơn. Năm 1989, Nghiêm Xuân Thăng [12] nghiên cứu về khả năng ghi nhớ của học sinh và sinh viên Nghệ Tĩnh từ 10- 20 tuổi trong những điều kiện khí hậu khác nhau cho thấy khả năng ghi nhớ của học sinh biến đổi theo sự biến động của nhiệt đé, độ Èm, cường độ, bức xạ và đối lưu không khí. Tác giả Trần Thị Loan [6] khi nghiên cứu về trí nhớ của học sinh từ 6- 17 tuổi tại Quận Cầu Giấy- Hà Nội đẫ đưa ra kết quả: trí nhớ của học sinh tăng dần theo tuổi nhưng mức độ tăng không đều. Từ 6- 11 tuổi trí nhớ tăng với mức độ nhanh dần, từ 11- 17 tuổi tăng với mức độ chậm dần. Mức độ tăng trí nhớ của các em nam và nữ thấp nhất lúc 6- 7 tuổi, cao nhất lúc 10- 11 tuổi. ở cùng một lứa tuổi, trí nhớ của em nam có cao hơn em nữ nhưng sự chênh lệch này không lớn. Ngoài ra các tác giả khác như: Nguyễn Thuỳ Miên [9], Đỗ Bích Nhuần [12], Nguyễn Thị Bích Ngọc [11] … khi nghiên cứu về trí nhí ngắn hạn của học sinh ở các địa phương khác nhau còng cho kết luận với trí nhớ thị giác của học sinh tốt hơn trí nhớ thÝnh giác. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Sinh học – Líp K55A - 10 - [...]... 3.7 ộ tp trung chú ý ca hc sinh theo gii tớnh Khi nghiờn cu v tp trung chú ý ca hc sinh theo gii tớnh thy tp trung chú ý ca hc sinh n cao hn ca hc sinh nam Hc sinh n cú tp trung chú ý l 36,71 ch/phỳt, ca hc sinh nam l 34,28 ch/phỳt Mc chờnh lch v tp trung chú ý gia nam v n dao ng trong khong 0,76 n 4,3 ch/phỳt, cú ý ngha v mt thng kờ iu ny cho cú s khỏc bit v tp trung chú ý ca hc sinh cp THCS theo... sỏnh tp tp trung chú ý gia cỏc khi lớp nhn thy hc sinh khi 6 v khi 9 cú chờnh lch v tp trung chú ý ln nht (8,79 ch/phỳt), hc sinh lớp 7 v lớp 8 cú chờnh lch v tp trung chú ý l 4,3 ch/phỳt, cỏc mc chờnh lch ny cú ý ngha thng kờ (p < 0,05) Hc sinh khi 6 v khi 7, khi 8 v khi 9 cú chờnh lch v tp trung chú ý khụng ỏng k, khụng cú ý ngha thng kờ (p > 0,05) 3.3.1.2 tp trung chú ý ca hc sinh theo gii tớnh... 1.3 Chú ý 1.3.1 Khỏi nim chú ý v tỡnh hỡnh nghiờn cu chỳ ý trờn th gii Chú ý [6] l mt trng thỏi luụn i kốm vi cỏc quỏ trỡnh tõm lớ, cú tỏc dng nh hng quỏ trỡnh ny tp trung vo mt hay mt s i tng, to iu kin cho i tng c phn ỏnh mt cỏch tt nht Vygotski cho rng chỳ ý l hot ng tõm lớ phc tp liờn quan vi cỏc quỏ trỡnh sinh lí thn kinh [6] Chú ý c chia lm 3 loi [17]: chú ý khụng ch nh, chỳ ý cú ch nh, chỳ ý sau... cn thit cho hot ng lỳc ú [17] Sc tp trung chú ý c ỏnh giỏ thụng qua tp trung chú ý tp trung chú ý l kh nng xỏc nh i tng cn thit cho hot ng tp trung chú ý ph thuc vo tui, tui cũn nh kh nng tp trung chú ý kộm [12] Ngoi ra tp trung chú ý cũn ph thuc vo loi hỡnh thn kinh, nhu cu, sc hp dn ca i tng, khụng gian Sự bn vng ca chỳ ý l kh nng duy trỡ lõu di chỳ ý vo mt s i tng ca hot ng [17] Khỏi nim ny... > 0,05 NHớ THính GIáC TR NH TH GIC THị GIáC Trng i hc S phm H Ni K55A - 31 - Khoa Sinh hc Lớp Khoỏ lun tt nghip Huyn Vũ Th Thu Hình 3.5 Trí nhớ ngắn hạn của học sinh theo giới tính Kt qu nghiờn cu cho thy im trớ nh thớnh giỏc trung bỡnh ca hc sinh nam l 6,95 im, hc sinh n l 7,31 im Trong cựng mt khi lớp cú s khỏc bit v trớ nh thớnh giỏc gia hc sinh nam v hc sinh n, trớ nh thính giỏc ca hc sinh n... Vũ Th Thu Hỡnh 3.6 ộ tp trung chú ý theo khi lớp Kt qu bng 3.9 cho thy tp trung chú ý ca hc sinh tng dn t lớp 6 n lớp 9, mc tng ny khụng u qua mi khi lớp tp trung chú ý ca hc sinh khi 9 ln nht t 39,79 ch/phỳt, ca hc sinh khi 6 thp nht l 31 ch/ phút Hc sinh thi im t lớp 7 n lớp 8 cú mc tng mnh nht 4,3 ch/phỳt, t lớp 8 n lớp 9 hc sinh ít cú s thay i v tp trung chú ý hn nờn mc tng thp nht l 1,88... khi cú ch nh Chú ý khụng ch nh l loi chỳ ý khụng cú mc ớch t giỏc, khụng cn s n lc ca bn thõn Loi chỳ ý ny thng nh nhng, ít cng thng nhng kộm bn vng, kho duy trỡ lõu di Chú ý cú ch nh l loi chỳ ý cú mc ớch nh trc v phi cú s n lc ca bn thõn Loi chỳ ý ny cú liờn quan cht ch vi hot ng ca h thng tớn hiu th hai, vi ý chớ tỡnh cm, xu hng ca cỏ nhõn Chú ý sau khi cú ch nh loi chỳ ý ny vn l chỳ ý cú ch nh,... ý gia nam v n Nghiờn cu ca Nguyn Th Thuý Hng [2] v kh nng chỳ ý ca hc sinh trung THCS Cu Din v THPT Nguyn Th Minh Khai , H Ni cho thy tp trung chú ý ca hc sinh tng dn t 12 16 tui, t 16 18 tui tp Trng i hc S phm H Ni K55A - 12 - Khoa Sinh hc Lớp Khoỏ lun tt nghip Huyn Vũ Th Thu trung chú ý ca hc sinh li gim dn chớnh xỏc chỳ ý ca hc sinh n cao hn so vi hc sinh nam 1.4 Phn x 1.4.1 Khỏi nim phn x... thớch do hc sinh ngi Kinh Chng M cú iu kin hc tp, sinh hot t hn so vi hc sinh dõn tộc Mng tnh min nỳi nh Phỳ Th Trng i hc S phm H Ni K55A - 26 - Khoa Sinh hc Lớp Khoỏ lun tt nghip Huyn Vũ Th Thu So sỏnh vi ch s IQ ca tỏc gi Nguyn Th Bớch Ngc nghiờn cu hc sinh dõn tộc Sỏn Dỡu, tnh Vnh Phúc v Phỳ Th [11] thỡ ch s IQ ca hc sinh dõn tộc Mng cao hn Cú th gii thớch iu ny do cỏc em hc sinh dõn tộc Mng trc... IV V VI VII Mức trí tuệ Hình 3.3 Đồ thị phân bố năng lực trí tuệ của học sinh theo lớp Qua hỡnh 3.3, chúng ta nhn thy mc trớ tu hc sinh chim t l thp nht l mc VII (ngu n) 0,79% Hc sinh cú mc trớ tu cao (mc rt xut sc, mc xut sc) v mc trớ tu thp (mc tm thng, mc kộm) chim t l thp hn so vi mc trớ tu thụng minh Nhỡn chung t lớp 6 n lớp 9 t l hc sinh cú mc trớ tu thp gim dn, sự phõn b hc sinh cỏc mc trớ . đích nghiên cứu của đề tài - Nghiên cứu năng lực tr tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, tr nhớ và chó ý của học sinh tr ờng phổ thông dân téc nội tr huyện Thanh Sơn theo khối líp và. giữa học sinh dân téc miền núi và học sinh vùng đồng bằng. Xuất phát từ những lý do tr n, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu năng lực tr tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động,. tính. - Nghiên cứu mối tương quan giữa năng lực tr tuệ và tr nhớ ngắn hạn, tương quan giữa độ tập trung chó ý và thời gian phản xạ cảm giác - vận động của học sinh. 3. Nội dung nghiên cứu của
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ và chú ý của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Nghiên cứu năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ và chú ý của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Nghiên cứu năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ và chú ý của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan