SKKN Gây sự chú ý trong dạy học môn Toán Đại Số ở THPT

20 2K 3
SKKN Gây sự chú ý trong dạy học môn Toán  Đại Số ở THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. bởi vì sự chú ý mới đem lại hiệu quả cao trong quá trình dạy và học, nói cách khác là khả Giáo viên: Nguyễn Minh Trường Trường THPT Hòn Đất 2 SKKN: “ Gây sự chú ý trong dạy học môn Toán Đại Số năng. việc tạo sự chú ý cho học sinh trong giờ học. Từ những ý kiến trên, tôi mạnh dạn đưa ra một số kinh nghiệm của mình về phương pháp " ;Gây sự chú ý cho học sinh trong giờ học môn Toán Đại Số& quot;. Trường Trường THPT Hòn Đất 3 SKKN: “ Gây sự chú ý trong dạy học môn Toán Đại Số + Một số học sinh thường xuyên thiếu sách tra cứu tài liệu. 2). Nguyên nhân khách quan: + Số tiết học toán trong tuần:

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:43

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • III/ PHẠM VI ĐỀ TÀI

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan