SKKN GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI HỌC MÔN SINH HỌC 6

38 3.3K 7
SKKN GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI HỌC MÔN SINH HỌC 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI HỌC MÔN SINH HỌC 6 GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI HỌC MÔN SINH HỌC 6 A. PHẦN MỞ ĐẦU I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Lí do khách quan: a. cơ sở lí luận: - Năm học. ý khi dạy học SH 6 nhằm gây sự hứng thú cho HS: Người thực hiện:Nguyễn Tấn Đạt 11 GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI HỌC MÔN SINH HỌC 6 - Trong chương trình SH 6 hiện nay, một số kiến thức HS đã học. hiểu hứng thú của HS khi học môn SH 6. - Giới hạn về thời gian: Từ 11/ 08/ 2008 đến 14/ 01/ 2009 và các tiết học môn SH 6 Người thực hiện:Nguyễn Tấn Đạt 6 GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI HỌC MÔN SINH

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan