Giáo án bàn tay nặn bột môn sinh học học lớp 9

14 13.7K 51

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2015, 16:57

Dưới đây là các tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Sinh học lớp 9 Tiết 57: BÀI 54 : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : -Nêu được các nguyên nhân gây ô nhiễm từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống. -Hiểu được hiệu quả của việc phát triển môi trường bền vững, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 2. Kỹ năng : -Quan sát kênh hình phát hiện kiến thức. -Khái quát hóa kiến thức. -Hoạt động nhóm. 3. Thái độ : Ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường. II. CHUẨN BỊ : 1. Chuẩn bị của giáo viên : -TV : H.54.1  H.54.2/sgk. -Bảng phụ. 2. Chuẩn bị của học sinh : -Xem trước bài. -Kẽ sẵn bảng 54.1 ; 54.2 vào vở bài tập. -Tìm hiểu các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Ổn định tình hình lớp : (1’) Ktra sĩ số của lớp. 2. Kiểm tra bài cũ : (5’) * Câu hỏi: -Câu 1 : Trình bày những nguyên nhân gây suy thoái môi trường do hoạt động của con người ? -Câu 2 : Yêu cầu HS báo cáo kết quả bài tập 2 đã làm ở nhà ? * Dự kiến phương án trả lời: Câu 1 : -Nhiều hoạt động của con người gây hậu quả xấu làm mất các loài sinh vật, làm suy giảm các hệ sinh thái hoang dã, gây mất cân bằng sinh thái. -Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là phá hủy thảm thực vật, từ đó gây ra nhiều hậu quả xấu như : xói mòn và thoái hóa đất, ô nhiễm môi trường, hạn hán, lũ lụt, lũ quét,… -Câu 2 : HS báo cáo kết quả. 3. Giảng bài mới : a. Giới thiệu bài : (1’) Ô nhễm môi trường do những tác nhân chủ yếu nào ? Biện pháp khắc phục như thế nào ? b. Tiến trình bài dạy : 1 Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 5’ HĐ1 : Ô nhiễm môi trường là gì ? H.Dãy lớp học gần nhà hố xí có bị ô nhiễm không ? Do đâu ? ……… H.Vậy, ô nhiễm môi trường là gì ? Do những nguyên nhân nào ? -GVBS và nhận xét. Tổng kết kiến thức. HĐ1 : Ô nhiễm môi trường là gì ? -Trả lời. -1 HS trả lời. Lớp nhận xét. I. Ô nhiễm môi trường là gì ? Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị nhiễm bẩn, đồng thời các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống con người và các sinh vật khác. 25’ HĐ2 : Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm : 1.Ô nhiễm do các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt : ? Hãy kể tên các chất khí thải và tính độc hại của chúng đối với cơ thể sinh vật ? -Treo TV : H.54.1/sgk. ? Các chất khí độc đó thải ra từ những hoạt động nào ? GVBS. -Yêu cầu HS hoàn thành bảng 54.1 vào vở bài tập. ? Kể tên những hoạt động đốt cháy nhiên liệu tại gia đình và hàng xóm có thể gây ô nhiễm không khí ? ? Em sẽ làm gì trước tình hình đó ? 2. Ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học : -Treo TV : H.54.2/sgk. -Yêu cầu nhóm trả lời : ? Hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở những môi trường HĐ2 : Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm : -1 vài HS kể tên các chất khí độc hại… -Quan sát. -1 HS trả lời. Lớp nhận xét. -Cá nhân làm vào vở bài tập. Đại diện vài HS đọc kết quả. Lớp nhận xét. -Đốt than, củi, ung rác thải,… -Đưa ra biện pháp để xử lý khí thải. -Quan sát. -Các nhóm trao đổi, thống nhất ý kiến. II. Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm : 1. Ô nhiễm do các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt : Các chất khí (CO 2 , SO 2 , CO, NO 2 ,…) thải ra chủ yếu từ hoạt động sản xuất công nghiệp, phương tiện giao thông vận tải, đun nấu trong gia đình, cháy rừng, …gây ô nhiễm môi trường không khí. 2. Ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học : Các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, diệt nấm,… dùng không đúng cách và dùng quá liều lượng sẽ có tác động bất lợi tới toàn bộ 2 nào ? ? Mô tả con đường phát tán các loại thuốc đó ? -GV hoàn thiện kiến thức trên sơ đồ. Giới thiệu thêm 1 số chất gây độc cao : DDT,… ? Hạn chế sử dụng hóa chất, ta có thể dùng các biện pháp nào để bảo vệ thực vật ? 3. Ô nhiễm do các chất phóng xạ: ? .Các chất phóng xạ có nguồn gốc từ đâu ? ?Các chất phóng xạ gây hại gì đối với cơ thể sinh vật ? -Treo TV : H.54.4/sgk ? Các chất phóng xạ xâm nhập vào cơ thể con người thông qua những con đường nào ? ?.Đề xuất biện pháp để hạn chế ô nhiễm do các chất phóng xạ ? 4. Ô nhiễm do các chất thải rắn: * Tình huống xuất phát ? Chất thải rắn là gi? Cĩ những loại chất thải rắn nào? * Nêu ý kiến ban đầu - Yêu cầu cá nhân suy nghĩ và thảo luận nhĩm về chất thải rắn. - Mời 1 học sinh thuyết trình về ý kiến của nhĩm -Đại diện nhóm lên TV trình bày. Nhóm khác nhận xét. -Nghe. -Dùng SV diệt trừ các SV gây hại, các biện pháp canh tác : bố trí cây trồng hợp lý, luân canh, bón phân hợp lý, … -Các nhà máy điện nguyên tử, những vụ thử vũ khí hạt nhân,… -Gây đột biến, gây nên các tật, bệnh di truyền. -Quan sát. -Thông qua chuỗi thức ăn. -Vài HS cho ý kiến. HS trình bày ý kiến ban đầu của mình rồi viết, vẽ ý kiến ban đầu của mình vào vở thực hành, thí nghiệm hệ sinh thái và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 3. Ô nhiễm do các chất phóng xạ: Năng lượng nguyên tử và các chất phóng xạ có khả năng gây đột biến ở người và động vật, gây ra 1 số bệnh di truyền, bệnh ung thư. 4. Ô nhiễm do các chất thải rắn : (HS tự ghi bài theo hiểu biết của cá nhân) 3 mình -u cầu nhĩm khác nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, hướng dẫn hs chọn ý kiến trùng lặp. * Đề xuất câu hỏi - u cầu học sinh thảo luận nhĩm để đề xuất các câu hỏi về các ý kiến ban đầu. - GV dẫn dắt để học sinh đề xuất các câu hỏi về khái niệm, phân loại, tác hại của chất thải rắn . - Các nhĩm báo cáo kết quả - Hướng dẫn học sinh nhận xét, thảo luận hồn thiện các câu hỏi * Đề xuất thí nghiệm nghiên cứu: u cầu học sinh thảo luận đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu dựa vào từng câu hỏi đã đề xuất. + Các nhĩm báo cáo kết quả + Cho các nhĩm HS làm các TN kiểm tra. * Kết luận, kiến thức mới - u cầu các nhĩm báo cáo kết quả . - u cầu các nhĩm so sánh kết quả thí nghiệm với dự đốn ban đầu của các nhĩm -> Rút ra kết luận về chất thải rắn. - Gọi đại diện nhĩm trình bày kết quả . -Giáo viên cho nhận xét, hồn thiện kiến thức. 5. Ơ nhiễm do sinh vật gây bệnh: ? Sinh vật gây bệnh có nguồn gốc từ đâu ? HS đặt câu hỏi: ? Chất thải rắn là gì? ?Cĩ những loại chất thải rắn nào? ?Cĩ phải chất thải rắn là những chất khĩ phân hủy hay khơng? ? Chất thải rắn gây tác hại gì cho mơi trường tự nhiên và sức khỏe của con người? -Quan sát. - Đọc SGK. - Vận dụng kiến thức thực tế - Thảo luận nhĩm - Các nhĩm báo cáo kết luận của nhĩm mình - Các nhĩm khác bổ sung, hồn thiện kiến thức. - So sánh lại với biểu tượng ban đầu -Vài HS trả lời. 5. Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh: Ô nhiễm môi trường tạo điều kiện cho nhiều loài sinh vật gây bệnh cho người và động vật phát triển. Cần tích cực chống ô nhiễm môi trường đề phòng bệnh. 4 -Treo TV : H.54.5 + 54.6/sgk. ? Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh các bệnh : Giun sán, sốt rét, tả lị ? GV tổng kết. 6’ HĐ3 : Củng cố : ? Những hoạt động nào của con người gây ô nhiểm môi trường ? ? Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì ? ? Nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả ? ? Hãy lấy ví dụ minh họa : -Chất thải từ các nhà máy làm ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên. -Rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. -Mạch nước ngầm bị ô nhiễm. HĐ3 : Củng cố : -Đọc to phần ghi nhớ. -Trả lời. -Trả lời. -Trả lời. -Vài HS lấy ví dụ minh họa. 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(2’) -Học bài, làm bài tập 1 4/sgk-165. -Tìm hiểu : Từ các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường , hãy đề ra các biện pháp khắc phục ? -Kẽ sẵn bảng 55/sgk-168 vào vở bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG : 5 Tiết 61: Chương IV : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BÀI 58: SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - HS phân biệt và lấy được ví dụ về các dạng tài nguyên. - Trình bày được tâm quan trọng và tác dụng của việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 2.Kĩ năng: - Thu thập, phân tích và nghiên cứu thông tin. - Quan sát tranh vẽ, hoạt động nhóm và tự trình bày trước lớp. 3. Thái độ: - Có ý thức giữ gìn bảo vệ, sử dụng và phát triển hợp lí các dạng tài nguyên. II.CHUẨN BỊ: - Tranh vẽ hình 58.1, 58.2; - Phiếu học tập; - Bảng phụ; - HS kẻ sẵn bảng 58.3 vào vở thực hành. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tình hình lớp : (1’) Ktra sĩ số của lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) * Câu hỏi: Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường ? * Dự kiến phương án trả lời: - Không khí: + Có qui hoạch tốt và hợp lý khi xây dựng các khu công nghiệp và khu dân cư. + Tăng cường xây dựng các công viên, vành đai xanh để hạn chế bụi, tiếng ồn. + Cần lắp đặt các hệ thống lọc bụi và xử lý khí độc trước khi thải ra môi trường. + Sử dụng nguyên liệu sạch 6 - Nguồn nước: Xây dựng các hệ thống cấp và thải nước ở các đô thị, khu công ngiệp để nguồn nước thải không làm ô nhiễm nguồn nước sạch. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải. - Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật: tăng cường các các biện pháp cơ học, sinh học để tiêu diệt sâu hại. - Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn: Cần quản lý chặt chẽ các chất thải rắn, chú ý tới các biện pháp phân loại, tái sử dụng chất thải rắn làm nguyên liệu sản xuất. - Tóm lại, muốn hạn chế sự ONMT thì các quốc gia phải có sự hợp tác chặt chẽ và cơ cơ cấu phát triển kinh tế hợp lý, bền vững. 3. Giảng bài mới : a. Giới thiệu bài : (1’) Có những dạng tài nguyên thiên nhiên nào ? Làm sao để sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên đó ? b. Tiến trình bài dạy : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 10’ HĐ1 : Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu : * Tình huống xuất phát ?Tài nguyên thiên nhiên là gì? Cĩ những dạng tài nguyên thiên nhiên nào? * Nêu ý kiến ban đầu - Yêu cầu cá nhân suy nghĩ và thảo luận nhĩm về tài nguyên thiên nhiên. - Mời 1 học sinh thuyết trình về ý kiến của nhĩm mình -Yêu cầu nhĩm khác nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, hướng dẫn hs chọn ý kiến trùng lặp. * Đề xuất câu hỏi - Yêu cầu học sinh thảo luận nhĩm để đề xuất các câu hỏi về các ý kiến ban đầu. - GV dẫn dắt để học sinh đề xuất các câu hỏi về khái niệm, phân loại tài HĐ1 : Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu : HS trình bày ý kiến ban đầu của mình rồi viết, vẽ ý kiến ban đầu của mình vào vở thực hành, thí nghiệm HS đặt câu hỏi: ?Tài nguyên thiên nhiên có ở đâu? ?Con người có thể sử dụng TNTN hay không? ?TNTN được phân loại I. Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu : (HS tự ghi bài theo hiểu biết của cá nhân) 7 nguyên thiên nhiên . - Các nhĩm báo cáo kết quả - Hướng dẫn học sinh nhận xét, thảo luận hồn thiện các câu hỏi * Đề xuất thí nghiệm nghiên cứu: Yêu cầu học sinh thảo luận đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu dựa vào từng câu hỏi đã đề xuất. + Các nhĩm báo cáo kết quả + Cho các nhĩm HS làm các TN kiểm tra. * Kết luận, kiến thức mới - Yêu cầu các nhĩm báo cáo kết quả . - Yêu cầu các nhĩm so sánh kết quả thí nghiệm với dự đốn ban đầu của các nhĩm -> Rút ra kết luận về khái niệm và phân loại TNTN. - Gọi đại diện nhĩm trình bày kết quả . -Giáo viên cho nhận xét, hồn thiện kiến thức. thành những loại nào? ? Rừng có phải là TN tái sinh hay không? ?Nước ta có những loại TN không tái sinh nào? -Quan sát. - Đọc SGK. - Vận dụng kiến thức thực tế - Thảo luận nhóm - Các nhóm báo cáo kết luận của nhóm mình - Các nhóm khác bổ sung, hoàn thiện kiến thức. So sánh lại với biểu tượng ban đầu 20’ HĐ2 : Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên : -Thông báo : Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội, vừa bảo đảm duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau. 1. Sử dụng hợp lý tài nguyên đất : ? Con người sử dụng đất HĐ2 : Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên : -Nghe. ->…nơi ở, trồng trọt, xây dựng khu công nghiệp, giao thông,… II. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên : 1. Sử dụng hợp lý tài nguyên đất : 8 vào những mục đích nào ? -ĐVĐ : Làm thế nào để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất ? -Yêu cầu HS hoàn thành bảng 58.2/sgk-174. -GV công bố kết quả đúng. -Yêu cầu HS quan sát H.58.1 và cho biết : ? Vì sao trên vùng đất dốc, những nơi có thực vật bao phủ và làm ruộng bậc thang lại có thể góp phần chống xói mòn ? ? Vậy, hãy đề xuất các biện pháp sử dụng đất hợp lý ? -GV tổng kết. 2. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước : ? Nước có vai trò ntn đối với đời sống sinh vật ? Lấy ví dụ dẫn chứng ? -Treo TV : H.58.2, giới thiệu chu trình nước trong tự nhiên. -Yêu cầu nhóm trao đổi, hoàn thành bảng 58.3 và trả lời các câu hỏi phần /sgk-176. -GV nhận xét và tổng kết. ? Vậy, hãy đề xuất các biện pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước ? 3. Sử dụng hợp lý tài nguyên rừng : -Gọi HS đọc ttin/sgk- 176. ? Nêu hậu quả của việc chặt phá và đốt rừng ? ? Kể tên 1 số khu rừng -Cá nhân hoàn thành bảng 58.2 vào vở bài tập. -1 HS lên ghi kết quả vào bảng. Lớp nhận xét. -Sửa bài (nếu có). ->…vì chắn bớt tốc độ chảy của dòng nước -> giảm xói mòn. -1 HS trả lời. Lớp nhận xét. -Vài HS trả lời. Lớp nhận xét, bổ sung. -Quan sát, nghe. -Các nhóm trao đổi, thống nhất ý kiến. Đại diện nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét. -Vài HS trả lời. Lớp nhận xét, bổ sung. -Đọc ttin. -1 HS trả lời. Lớp nhận xét. -Rừng Cát Bà, Cúc Phương,… -1 HS trả lời. Lớp nhận xét. -1 HS trả lời. Lớp nhận xét. -1 HS trả lời. Lớp nhận xét. -Cải tạo đất, bón phân hợp lý. -Chống xói mòn, chống khô hạn, chống nhiễm mặn,… 2. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước : -Khai thông dòng chảy. -Không xả rác, chất thải công nghiệp và sinh hoạt xuống sông, hồ, biển. -Tiết kiệm nguồn nước ngọt. 3. Sử dụng hợp lý tài nguyên rừng : -Khai thác hợp lý, kết hợp trồng trọt, bổ sung. -Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên. -Bảo vệ rừng và cây xanh trên mặt đất sẽ có vai trò rất 9 nổi tiếng ở nước ta hiện đang được bảo vệ tốt ? ? Chúng ta cần làm gì để bảo vệ các khu rừng đó ? ? Cách sử dụng hợp lý tài nguyên rừng? -GV chốt kiến thức. ? Sử dụng hợp lý tài nguyên rừng có ảnh hưởng ntn đến các tài nguyên khác ? ? Bản thân em đã làm gì để góp phần sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý -1 HS trả lời. Lớp nhận xét. quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nuyên sinh vật khác. 6’ HĐ3 : Củng cố : ? Phân biệt tài nguyên tái sinh với tài nguyên không tái sinh ? ? Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ? ? Nguồn năng lượng ntn được gọi là nguồn năng lượng sạch ? ? Nêu các biện pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, nước, rừng ? HĐ3 : Củng cố : -Đọc to phần ghi nhớ. -Trả lời. -Trả lời. -Trả lời. -Trả lời. 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(2’) -Học bài, biết áp dụng các biện pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên vào thực tiễn. -Làm bài tập 1  4/sgk-177. -Kẽ bảng 59/sgk-179 vào vở bài tập. -Tìm hiểu các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã ? IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG : Tiết 65 : BÀI 59: KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: 10 [...]... thiên nhiên hoang dã là góp phần cân bằng sinh thái? HS nghiên cứu thông tin và trả lời câu hỏi độc lập: + Góp phần cân bằng sinh thái +Vì bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.Tránh được thảm hoạ như: Lũ lụt xói mòn hạn hán, ô nhiễm môi trường Hoạt động 2 Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV yêu cầu HS quan sát hình59SGK và tự lập sơ đồ các biện pháp bảo... giữ cân bằng sinh thái + Bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng + Tránh được các thảm hoạ: xói mòn, lũ lụt, hạn hán ô nhiễm môi trường Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên: + Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn, + Trồng cây gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật + Xây dựng khu bảo tồn, các vườn quốc gia + Không săn bắn động vật và khai thác quá mức các loài sinh vật + ứng... sinh vật + ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm Mỗi HS chúng ta cần phải có ý thức và trách nhiệm giữ gìn và cải tạo thiên nhiên IV Củng cố: 13 Hãy nêu các biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật? Gợi ý: + Bảo vệ các khu rừng có độ đa dạng sinh vật cao, rừng đầu nguồn + Bảo vệ khẩn cấp các loài sinh vật đang bị đe doạ tuyệt chủng V Dặn dò: - Học bài và trả lời câu hỏi SGK... động nhóm tự rút ra kiến thức 3 Thái độ: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường II.CHUẨN BỊ: - Hình vẽ 59 SGK; một số hình ảnh về Hội nghị chống biến đổi khí hậu ở Nam Phi vừa diễn ra từ ngày 02/11/2011 đến ngày 12/11/2011 - Phiếu học tập; - Bảng phụ; - HS kẻ sẵn bảng 59 vào vở bài tập III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Bước 1 - Đưa ra tình huống xuất phát - GV đặt vấn đề: Hãy đưa ra các hình ảnh, con số về biến đổi... trường, gìn giữ thiên nhiên hoang dã Bước 3 - Đề xuất giả thuyết và phương án kiểm chứng giả thuyết GV hướng dẫn HS so sánh sự giống và khác nhau của các ý kiến ban đầu, sau đó cho HS nêu giả thuyết về biến đổi môi trường làm biến đổi khí hậu, để chống biến đổi khí hậu thì phải gìn giữ thiên nhiên hoang dã, góp phần giữ cân bằng sinh thái Bước 4 - Tìm tòi - nghiên cứu Hoạt động 1: Ý nghĩa của việc khôi... GV phác hoạ sơ đồ này lên góc phải của bảng Quan sát tranh và lập sơ đồ theo nhóm Phát phiếu học tập Hãy chọn nội dung thích hợp ở cột B tương ứng với cột A Các biện pháp (cột A) Hiệu quả (Cột B) 1.Đối với những vùng ất trống,đồi núi trọc thì việc trồng cây gây rừng l biên pháp chủ yếu và cần thiết nhất +Đáp án 1.b 2.Tăng cường công tác tưới tiêu hợp lí làm thuỷ lợi vàa.Điều hoà lưng nước,mở rộng diện... cường công tác tưới tiêu hợp lí làm thuỷ lợi vàa.Điều hoà lưng nước,mở rộng diện tích trồng trọt và tăng năng suất cây trồng 3.Bón phân hợp lí và c.Góp phần đem lại hợp vệ sinhb.Chống lợi ích kinh tế xói mòn,hạn chế lũ lụt, ạn hán,cải tạo khí hậu 4.Thay đổi các loại cây trồng hợp lí d.Nhằm tăng độ màu mỡ cho đất 12 2.a 3.d 4.e 5.c 5.Chọn giống vật nuôi và cây trồng thíchhợp và có năng suất cao e.Làm... rừng có độ đa dạng sinh vật cao, rừng đầu nguồn + Bảo vệ khẩn cấp các loài sinh vật đang bị đe doạ tuyệt chủng V Dặn dò: - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Nghiên cứu trước bài “Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái” - 14 . Dưới đây là các tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Sinh học lớp 9 Tiết 57: BÀI 54 : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : -Nêu được. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(2’) -Học bài, biết áp dụng các biện pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên vào thực tiễn. -Làm bài tập 1  4/sgk-177. -Kẽ bảng 59/ sgk-1 79 vào vở. HS trả lời. Lớp nhận xét, bổ sung. -Đọc ttin. -1 HS trả lời. Lớp nhận xét. -Rừng Cát Bà, Cúc Phương,… -1 HS trả lời. Lớp nhận xét. -1 HS trả lời. Lớp nhận xét. -1 HS trả lời. Lớp nhận xét. -Cải

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • BÀI 54 : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan