0

SKKN Luyện kỹ năng nói nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng anh lớp 7

20 2,479 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 20:17

A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế thì sự giao lưu văn hoá chính trị, xã hội giữa các quốc gia ngày càng được mở rộng và Tiếng Anh đang được coi là ngôn ngữ chung phổ biến nhất. Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày càng được phổ biến rộng rãi và môn học này đang trở thành môn học bắt buộc trong các trường học. Bởi vậy yêu cầu đặt ra là làm thế nào để giờ dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao. Yêu cầu này đòi hỏi người giáo viên phải luôn hoàn thiện mình không chỉ về trình độ chuyên môn mà cả về phương pháp dạy học và thủ thuật dạy học. Vâng ! Phương pháp dạy học là một trong những yếu tố cơ bản và quan trọng nhằm truyền đạt hiệu quả kiến thức tới học sinh. Phương pháp giảng dạy phù hợp, khoa học sẽ là con đường giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả, phát huy trí lực của người học. Mỗi một cấp học có một phương pháp phù hợp và phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện và đây cũng chính là một trong những yếu tố, động lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện chương trình tiếng Anh cấp Trung học cơ sở được biên soạn theo quan điểm giao tiếp, coi việc hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp: Nghe - Nói - Đọc - Viết là mục tiêu cuối cùng của quá trình giảng dạy, việc dạy và học môn tiếng Anh ở trường phổ thông nhằm mục đích giúp cho học sinh có khả năng sử dụng tiếng Anh như một coõng cụ giao tiếp ở mức độ cơ bản và tương đối thành thạo dưới các hình thức nghe – nói – đọc – viết , tiến đến việc hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh dễ dàng, có hiệu quả trong giao tiếp thông thường. Từ yêu cầu bộ môn và thực tế giảng dạy bản thân tôi đã lập kế hoạch “ Luyện kỹ năng nói nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 7” . Đó là lý do tôi viết đề tài này. II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Mục đích nghiên cứu 1 Là giáo viên giảng dạy bộ mơn tiếng Anh trường THCS, bản thân tơi khơng ngừng nghiên cứu, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tơi viết đề tài này nhằm chia sẻ kinh nghiệm nhỏ của mình với các đồng nghiệp về các hình thức luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 để góp phần nâng cao kiến thức hiểu biết và chất lượng bộ mơn tiếng Anh trong nhà trường. 2. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, khảo sát và đối thoại cùng học sinh - Kiểm tra khảo sát học sinh để đối chiếu kết quả - Dự giờ các bạn đồng nghiệp trong tổ bộ mơn để học hỏi kinh nghiệm - Trao đổi ý kiến với các đồng nghiệp về chủ đề này mong tìm ra giải pháp tối ưu nhất III. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Trong q trình giảng dạy, giáo viên nào cũng mong muốn học sinh của mình học tập thật tốt . Trong thời gian qua tơi ln nghiêm túc thực hiện đổi phương pháp trong q trình giảng dạy theo chủ trương của ngành đã đề ra ở tất cả các lớp mà tơi được đơn vị phân cơng. Từ suy nghĩ đó nên tơi quyết tâm thực hiện nghiên cứu trong phạm vi lớp 7A2,3,4 của trường THCS Bưng Bàng. IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - Từ 01/9/2011: chọn đề tài - Từ 10/2011 đến 12/2012 : đọc và tham khảo các tài liệu có liên quan - Từ 12/2011 đến 1/2012 : tổng kết lại kết quả việc áp dụng những nghiên cứu của đề tài và rút ra bài học kinh nghiệm . - Từ 1/2012 đến 2/2012: viết nháp đề tài và hồn thành bản nháp . - Từ 3/2012: hồn tất đề tài . - Ngày 10/3/2012: nộp đề tài . 2 B. PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN Trong những năm vừa qua cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước, ngành giáo dục và đào tạo cũng có sự chuyển biến đáng kể, nhất là từ khi các nghị quyết của Đảng quan tâm đến sự nghiệp giáo dục ra đời. Từ đó, càng khẳng định phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho sự phát triển. Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII khẳng định phải “Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học tự nghiên cứu cho học sinh”. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện những phương pháp mới trong quá trình giảng dạy bộ môn Tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở nói chung và môn Tiếng Anh lớp 7 nói riêng, thông qua việc rèn luyện kỹ năng nói nhằm phát huy tính tích cực, tự giác chủ động sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học của học sinh, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh, hướng tới họat động học tập chủ động, chống thói quen học tập thụ động. II. CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN Qua nhiều năm dạy tiếng Anh ở trường THCS theo phương pháp đổi mới, bản thân tôi nhận thấy một điều: phần lớn học sinh chưa xác định được phương pháp học ngoại ngữ . Việc vận dụng tiếng Anh trong cuộc sống còn nhiều hạn chế, các em không dám giao tiếp bằng tiếng Anh. Để luyện nói có hiệu quả học sinh phải được rèn luyện và thực hành nhiều để làm quen với dạng nói của ngôn ngữ. Một hạn chế nữa là càng lên cao các em càng quên dần vốn từ vựng mình đã học. Đặc biệt học sinh khối 7, hầu như tất cả các em đều quên những từ vựng mà đã học ở lớp 6. 3 Trong q trình giảng dạy và nghiên cứu đề tài này tơi đã gặp một số thuận lợi và khó khăn sau: 1. Thuận lợi - Ngành và nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân tơi cũng như các giáo viên dạy Tiếng Anh được thạm gia các lớp chun đề đổi mới phửụng phaựp, thao giảng, nghiên cứu, thảo luận việc đổi mới PPDH ở cụm, trường. - Điều kiện trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học bộ mơn Tiếng Anh khá đầy đủ như: đèn chiếu, catsset, băng hình, tranh ảnh và thậm chí những năm gần đây trường chúng tơi đã thực hiện việc dạy học bằng giáo án điện tử. Vì thế chất lượng dạy học bộ mơn ngày càng được nâng cao rõ rệt. - Bản thân ln được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Laừnh ẹáo nhà trường, vaứ của các đồng nghiệp trong tổ chun mơn. - Phần lớn học sinh rất hứng thú và có ý thức say mê trong học tập. 2. Khó khăn - Một số học sinh vẫn còn thiếu kiên nhẫn trong học tập, còn ỷ lại và thụ ủoọng - Đại đa số học sinh là con em nơng dân nên điều kiện tiếp xúc với phương tiện thơng tin còn hạn chế. - Chưa có phòng học chức năng cho mơn tiếng Anh. III. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG MÂU THUẪN Nh chóng ta ®· biÕt, TiÕng Anh lµ mét m«n häc míi vµ t¬ng ®èi khã ®èi víi häc sinh đặc biƯt lµ ®èi víi häc sinh n«ng th«n. V× vËy vÊn ®Ị lµm thÕ nµo ®Ĩ rèn luyện kỹ năng nói cho häc sinh trong giê häc Ngo¹i Ng÷ lu«n lµ c©u hái lín mà bản thân tôi luôn tìm tòi những giải pháp để mang lại hiệu quả cao 1. T×nh h×nh thùc tÕ häc sinh Trong những năm qua, với việc đổi mới phương pháp dạy và học thì tiết học trở nên sinh ®éng hơn, hÊp dÉn hơn, đa số các em đều yªu thÝch m«n häc tuy nhiªn ®èi tỵng häc sinh u vÉn cßn nhiỊu. Trong khi học nói Tiếng Anh các em gặp rất nhiều trở ngại như giáo viên u cầu nói về một chủ đề nào đó các em 4 thường khơng có ý diễn đạt, các em sợ mắc lỗi, sợ bị thầy cơ chê, chửa tửù tin khi phải nói trước các bạn trong lớp. Chính vì vậy, khi nói một điều gì đó bằng tiếng Anh các em thường cảm thấy mình buộc phải nói và do đó khơng có giao tiếp thực thụ. Một trở ngại nữa là số học sinh trong lớp khá đơng ủiều này có nghĩa là học sinh sẽ có rất ít thời gian và cơ hội để nói. Đây là hạn chế khơng dễ khắc phục đặc biệt là các trường ở nơng thơn và vùng sâu vùng xa. 2. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc Với u cầu đổi mới giáo dục, cơ sở vật chất của nhà trửụứng ngaứy caứng ủửụùc đầu tư . Tuy nhiên cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học vẫn còn thiếu như: chưa có đủ bộ tranh cho chương trình tiếng Anh 7 ; chưa có phòng học bộ mơn nên cũng gây khơng ít khó khăn cho gi¸o viên trong việc rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh . Từ những thực tế đó, là người trực tiếp giảng dạy tiếng Anh tơi đã cố gắng suy nghĩ, tìm tòi các cách để nâng cao chất lượng thơng qua việc rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh. Đối với mơn Tiếng Anh lớp 7 hầu như khơng có tiết dạy luyện kỹ năng nói đơn thuần mà hầu hết các bài học là sự kết hợp của nhiều kỹ năng khác nhau trong đó kỹ năng nói đóng một vai trò hết sức quan trong nhằm hình thành nên khả năng giao tiếp. IV. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Luyện n thơng qua classroom language Theo chương sách giáo khoa mới kết hợp phương pháp dạy học mới, học sinh THCS được khuyến khích sử dụng tiếng Anh càng nhiều càng tốt tùy theo trình độ của đối tượng. Trong lớp học, giáo viên cần tạo cơ hội cho học sinh giao tiếp với nhiều h×nh thức khác nhau: giáo viên – cả lớp, giáo viên – học sinh, học sinh – học sinh bằng những câu tiếng Anh thơng thường và đơn giản, dần dần học sinh sẽ quen dần với việc nói Tiếng Anh trong lớp. Ví dụ: - Greetings/ Small Talks ⋅ Good morning everybody. - Asking for repetition: ⋅ Would you mind repeating…? 5 ⋅ See you tomorrow/ Friday/next week. ⋅ How are you today? ⋅ What's up? ⋅ Have a nice/good day! ⋅ Now, let's start today's lesson ⋅ Could you say it again? ⋅ Could / Can you repeat that, please? ⋅ Could you say that again, please? ⋅ Pardon ? - Chatting or beginning of the class ⋅ Good afternoon. How are you? ⋅ Did you have a nice weekend? ⋅ Have you done your homework? ⋅ Do you want to play game ? ⋅ Are you ready - Asking for ideas/opinions ⋅ What do you think about that ? ⋅ Do you have any ideas/opinions? ⋅ How about you? - Asking for clarification: ⋅ Could you explain it once more, please? ⋅ Would you repeat that? ⋅ Can you say that again, please? ⋅ Would you mind speaking louder? ⋅ Can you speak more slowly? - Instructions: ⋅ Open your books and notebooks ⋅ Repeat after me, please ⋅ Look at the blackboard, please ⋅ Listen carefully. - Checking: ⋅ Is that clear? ⋅ Okay so far? 6 ⋅ Would you read the last sentence a little more slowly? ⋅ What is it? Please tell me again. ⋅ What do you mean? ⋅ Could you explain more about ? ⋅ What does it mean - Teacher to Student Classroom English ⋅ What's the problem? ⋅ Ready? Are you ready? ⋅ Excellent. ⋅ Here we go. ⋅ That's correct. ⋅ Now let's go/move on to ⋅ Could you speak louder, please? I can't hear you. ⋅ Let's go/start. ⋅ That's right. ⋅ One more time. ⋅ Please pronounce each word. - Students to Teacher Classroom English ⋅ How do you pronounce this word? ⋅ Would you give us an example? ⋅ How do you spell that? ⋅ Could you explain a little bit more about that? ⋅ What is the difference between "a" and "b"? ⋅ What do you mean? ⋅ Just a minute/second/sec. ⋅ Excuse me, can I talk to you for a minute? ⋅ Can I change seats? ⋅ I'm sorry I am late. ⋅ Can I go to the restroom 7 2. Luyện nói trong phần giới thiệu ngữ cảnh của bài Để học sinh làm quen và có hứng thú đối với những gì sắp học thì việc giới thiệu ngữ cảnh của bài đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đây cũng là cơ hội để học sinh rèn luyện nói tiếng Anh thông qua những câu hỏi của giáo viên hay những tình huống giáo viên đưa ra nhằm chuẩn bị khai thác nội dung của bài dạy. Một số ví dụ minh hoạ như sau: Unit 1: Back to school – lesson 2: A2 T: Look at the picture, please. Who is the girl in the picture? SS: Hoa T: What are these ? SS: They are her old school and her new school . T: Right, Hoa is a new student in class 7A. Now, we’ll get more information about Hoa . Unit 3:At home - lesson 3: B1 T: Look at the picture. Who are the girls ? SS: They’re Lan and Hoa T: Who are they ? SS: They are Hoa’s parents T : What are they talking about ? SS: They’re talking about Hoa’s family 8 Unit 9: At home and away – Lesson 5 : B1,2 T: Look at this. How many people are there in the picture ? SS: There are two T: Who are they ? SS: They are Hoa and Lan T: Ok. Look at Hoa. How is she different ? SS: Her hair is shorter and she has a new dress. 3. Luyện nói ở giai đoạn Pre, Post của của kỹ năng nghe, đọc, viết Học sinh được luyện nói không chỉ trong tiết dạy kỹ năng nói mà còn được luyện ở giai đoạn Pre, Post của kiểu bài phối hợp các kỹ năng nghe, đọc, viết Một số ví dụ minh hoạ như sau: Unit 2: Personal information – Lesson 5 : B 6,7 Image You will be a guess at Lan’s birthday party. Think and talk about what will you do at Lan’s birthday party. What will you give Lan ? How will you get to her home ? What game will you play? What will you drink ? What time will you leave ? Unit 3: At home - Lesson 4: B2 9 Talk about Lan’s family. What does her father / mother / brother do ? Where does he / she work ? S1: There are four people in Lan’s family. Her father is a doctor. He works in a hospital. He takes care of sick children S2: Her mother is a teacher. She teaches in a primary school S3: Lan has an elder brother. He is a journalist. He writes for a Ha Noi newspaper Unit 4: At school - Lesson 3: A6 Schools in the USA Your school Talk about the differences between the schools in the USA and your school Your school Schools in the USA School uniform  x Classes start 12.30 8.30 Classes end 4. 45 3.30 – 4.00 Lessons on Saturday  x Lunch at school x  - In my school there is school uniform but in the USA there is no school uniform. - In my school, classes start at 12.30 but in the USA they start at 8.30. 10 [...]... cho nên các kỹ năng phải được luyện tập theo đăc trưng của phương 16 pháp dạy học, vì vậy cần phải có phòng bộ mơn để tránh gây tiếng ồn, phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho cơng tác giảng dạy mơn Tiếng Anh * Kết luận: Với sáng kiến kinh nghiệm “ Rèn luyện kỹ năng nói nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy mơn Tiếng Anh lớp 7 , tơi hy vọng rằng sẽ góp một phần nhỏ vào việc giúp học sinh học Tiếng Anh tốt hơn,... 47 48.9 29 30.2 5 5.2 0 0 Qua đối chiếu kết quả khảo sát chất lượng đầu năm và kết quả học tập của học sinh ở học kì I cho thấy: tỉ lệ học sinh giỏi, khá tăng lên rõ rệt, tỉ lệ học sinh yếu giảm Từ đó cho thấy hiệu quả của việc áp dụng đề tài này nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy mơn tiếng Anh khối 7 C PHẦN KẾT LUẬN I Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI ĐỐI VỚI CƠNG TÁC 1 Đối với người học - Việc luyện kỹ năng nói. .. Bàng, tơi thấy việc luyện nói cho học sinh trong giờ dạy tiếng Anh vơ cùng quan trọng và cần thiết, nó trở thành một trong những yếu tố nâng cao chất lượng giảng dạy 1 Đối với người học - Cần tự giác tích cực trong mọi hoạt động Qua đó học sinh khơng những tiếp thu được những kiến thức mà còn rèn luyện nâng cao năng lực tư duy - Mạnh dạn tự tin trong giao tiếp bạn bè 2 Đối với người dạy - Phải ln ln gần... QUYẾT VẤN ĐỀ 5 1 Luyện nói thơng qua classroom language 19 2 Luyện nói trong phần giới thiệu ngữ cảnh của bài 3 Luyện nói ở giai đoạn Pre, Post của của kỹ năng nghe, đọc, viết 4 Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp V HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 15 C PHẦN KẾT LUẬN I Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI ĐỐI VỚI CƠNG TÁC 15 II KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 16 III BÀI HỌC KINH NGHIỆM, HƯỚNG PHÁT TRIỂN 16 IV ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 17 20 ... _ _ 17 _ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 SGV, SGK mới lớp 7 của Bộ GD-ĐT 2 The ELTTP Methodology course 3 Sách “ Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học bậc THCS mơn tiếng Anh “của Bộ GD-ĐT ” 4 Tài liệu tập huấn đổi mới phương pháp mơn tiếng Anh lớp 6 ,7, 8,9 18 MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II MỤC... kỳ thử nghiệm những phương pháp trên đối với lớp 7 tơi thấy đề tài thực sự mang tính khả thi Căn cứ vào kết quả khảo sỏt đầu năm và học kì I năm học 2011 –2012 tơi thấy chất lượng giảng dạy đã được tăng lên một cách rõ rệt Cụ thể là: 14 Khảo sát chất lượng đầu năm Tỉng sè Giái Kh¸ Trung b×nh Ỹu KÐm häc sinh SL % SL % SL % SL % SL % 96 11 11.4 32 33.3 41 42 .7 9 9.3 3 3.1 Sơ kÕt häc k× I Tỉng sè Giái Kh¸... trong những tình huống gần với đời sống - Việc rèn luyện kĩ năng nói còn giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn trong việc sử dụng ngoại ngữ, qua đó học sinh có cơ hội để học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn 2 Đối với người dạy - Với việc thực hiện tốt việc rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh ,giáo viên sẽ tự tin hơn khi thiết kế và vững vàng khi tổ chức một giờ dạy - Giáo viên sẽ nắm được điểm mạnh, điểm yếu... phương pháp mới với trình độ, khả năng của học sinh sao cho giờ học Tiếng Anh đạt hiệu quả cao nhất - Trong q trình giảng dạy, ngồi việc học hỏi những kinh nghiệm của đồng nghiệp, giáo viên cần phải sưu tầm, tham khảo thêm những tài liệu để học hỏi, trang bị thêm những kiến thức, những phương pháp dạy học theo hướng tích cực, theo hướng đổi mới IV ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối... sinh để từ đó phát hiện ra năng khiếu học bộ mơn của các em, tạo mơi trường ngoại ngữ trong giờ học và phải sử dụng tiếng Anh như là ngơn ngữ chính đễ giao tiếp Tùy theo khối lớp và đối tượng học sinh, giáo viên có thể sử dụng những câu tiếng Anh ngắn gọn, đơn giản, dể hiểu, dể nhớ, dể thuộc - Giáo viên phải thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp trong q trình giảng dạy - Kết hợp, vận dụng tốt... KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 15 Như vậy đề tài mà tơi đang nghiên cứu bước đầu đã mang lại kết quả đáng kể trong các lớp mà tơi đảm nhiệm ở trường THCS Bưng Bàng Bản thân sẽ thực hiện đề tài này trong tổ chun mơn của trường Tơi hứa sẽ cố gắng thực hiện đề tài này với ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình cao và tơi tin chắc sẽ thu được kết quả khả quan III BÀI HỌC KINH NGHIỆM, HƯỚNG PHÁT TRIỂN Thơng qua việc giảng dạy . Luyện kỹ năng nói nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 7 . Đó là lý do tôi viết đề tài này. II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Mục đích nghiên cứu 1 Là giáo viên giảng. pháp dạy học, thực hiện những phương pháp mới trong quá trình giảng dạy bộ môn Tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở nói chung và môn Tiếng Anh lớp 7 nói riêng, thông qua việc rèn luyện kỹ năng. luyện kỹ năng nói cho học sinh . Từ những thực tế đó, là người trực tiếp giảng dạy tiếng Anh tơi đã cố gắng suy nghĩ, tìm tòi các cách để nâng cao chất lượng thơng qua việc rèn luyện kỹ năng nói
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Luyện kỹ năng nói nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng anh lớp 7, SKKN Luyện kỹ năng nói nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng anh lớp 7,

Từ khóa liên quan

Mục lục