0

SKKN: Nâng cao chất lượng đọc đồng thanh Tiếng Anh lớp 7

13 1,722 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2014, 06:52

Đặc trưng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai nên cũng là bộ môn khó đọc, khó học. Đối với học sinh Trung Học Cơ Sở, để học thuộc từ mới và có nói được tiếng Anh hay không còn phụ thuộc vào việc học sinh có đọc được từ, câu, đoạn văn đó hay không? Trong một tiết học, có bốn kỷ năng mà học sinh phải thực hiện là nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, đọc bao gồm đọc đồng thanh và cá nhân. Đối với đọc cá nhân thì việc đọc được thực hiện theo từng đối tượng riêng lẻ: giỏi, khá, trung bình, yếu nên tương đối dễ dàng hơn so với luyện đọc đồng thanh vì chúng ta có thể áp dụng những phương pháp khác nhau cho từng đối tuợng học sinh . Tuy nhiên, việc luyện đọc đồng thanh thì khác hẳn vì đọc đồng thanh đòi hỏi bốn đối tượng học sinh ( giỏi, khá, trung bình, yếu) này phải đọc cùng một thời gian và chắc chắn nếu không có một phương pháp thích hợp sẽ là khó thành công trong việc luyện đọc này. Bởi lẽ, số đối tượng học trung bình, yếu hay lười học sẽ không chịu đọc, hoặc nản đọc vì không đọc kịp các bạn giỏi, khá. Nhưng tôi tin rằng nếu có phương pháp thích hợp thì đây cũng sẽ là cơ hội để những đối tượng trung bình , yếu không những phát huy được tối đa khả năng đọc đồng thanh của mình mà còn cảm thấy hứng thú đọc và sẽ đọc tốt hơn cũng như việc luyện đọc của giáo viên sẽ thành công hơn. Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất lượng đọc đồng thanh T.A. lớp 7 MỤC LỤC SỐ TT Nội dung Trang 1 I/ PHẦN MỞ ĐẦU 2 2 1. Lý do chọn đề tài 2 3 2. Mục tiêu , nhiệm vụ đề tài 3 4 3. Đối tượng nghiên cứu 3 5 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3 6 5. Phương pháp nghiên cứu 3 7 II. PHẦN NỘI DUNG 4 8 1. Cơ sở lí luận 4 9 2. Thực trạng 4 10 3. Giải pháp, biện pháp 5 11 a.Phương pháp phân tích đối với luyện đọc đồng thanh có sử dụng máy cassette: 5 12 b.Phương pháp phân tích đối với luyện đọc đồng thanh không sử dụng máy cassette: 6 13 c. Phương pháp phân tích đối với luyện đọc đồng thanh sử dụng máy chiếu: 7 14 4.Kết quả thu được: 8 15 a. Đối với phương pháp 1: 9 16 b. Đối với phương pháp 2: 9 17 c. Đối với phương pháp 3: 9 18 KẾT LUẬN 10 19 Tài liệu tham khảo 11 I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài: Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 1 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất lượng đọc đồng thanh T.A. lớp 7 Tiếng Anh là ngôn ngữ được nhiều quốc gia sử dụng nhất, nó trở thành tiếng bản ngữ của nhiều nước. Với xu thế hội nhập quốc tế, Việt Nam đang ngày càng phát huy hết khả năng sẵn có trong mọi lĩnh vực. Ngôn ngữ giao tiếp luôn trở thành công cụ đắc lực và có sức mạnh trong mọi lĩnh vực. Ngoài tiếng mẹ đẻ, người Việt Nam đã coi tiếng Anh như ngôn ngữ giao tiếp thứ hai , hết sức hữu ích và đưa tiếng Anh như một môn học chính khoá vào các trường học, thậm chí ngay từ bậc Tiểu học. Chúng ta cũng xác định thấy rõ vị trí của môn học đối với sự phát triển chung của toàn xã hội: là một công cụ tạo điều kiện hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực; tiếp cận thông tin quốc tế và khoa học kỷ thuật; tiếp cận những nền văn hoá khác cũng như những sự kiện quốc tế quan trọng. Vì vậy Bộ Giáo Dục – Đào tạo đã đưa ra mục tiêu cho bộ môn tiếng Anh là: Chương trình môn tiếng Anh cấp Trung Học Cơ Sở nhằm hình thành và phát triển ở học sinh kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. Riêng đối với cá nhân tôi, với cương vị là giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh ở trường Trung Học Cơ Sở, tôi nắm rõ đặc trưng phương pháp của bộ môn mình phụ trách. Cùng với thực tế giảng dạy và kinh nghiệm giảng dạy, tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn tiếng Anh, đặc biệt đối với một trường ở vùng cách xa trung tâm huyện như trường tôi. Đặc trưng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai nên cũng là bộ môn khó đọc, khó học. Đối với học sinh Trung Học Cơ Sở, để học thuộc từ mới và có nói được tiếng Anh hay không còn phụ thuộc vào việc học sinh có đọc được từ, câu, đoạn văn đó hay không? Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 2 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất lượng đọc đồng thanh T.A. lớp 7 Trong một tiết học, có bốn kỷ năng mà học sinh phải thực hiện là nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, đọc bao gồm đọc đồng thanh và cá nhân. Đối với đọc cá nhân thì việc đọc được thực hiện theo từng đối tượng riêng lẻ: giỏi, khá, trung bình, yếu nên tương đối dễ dàng hơn so với luyện đọc đồng thanh vì chúng ta có thể áp dụng những phương pháp khác nhau cho từng đối tuợng học sinh . Tuy nhiên, việc luyện đọc đồng thanh thì khác hẳn vì đọc đồng thanh đòi hỏi bốn đối tượng học sinh ( giỏi, khá, trung bình, yếu) này phải đọc cùng một thời gian và chắc chắn nếu không có một phương pháp thích hợp sẽ là khó thành công trong việc luyện đọc này. Bởi lẽ, số đối tượng học trung bình, yếu hay lười học sẽ không chịu đọc, hoặc nản đọc vì không đọc kịp các bạn giỏi, khá. Nhưng tôi tin rằng nếu có phương pháp thích hợp thì đây cũng sẽ là cơ hội để những đối tượng trung bình , yếu không những phát huy được tối đa khả năng đọc đồng thanh của mình mà còn cảm thấy hứng thú đọc và sẽ đọc tốt hơn cũng như việc luyện đọc của giáo viên sẽ thành công hơn. Chính vì thế nên tôi mạnh dạn nghiên cứu và trình bày đề tài “Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng luyện đọc đồng thanh cho học sinh môn tiếng Anh lớp 7.” 2.Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: Tạo được dấu ấn cho học sinh, giúp học sinh có được sự hứng thú, tạo đà phát triển kỷ năng đọc lưu loát; giúp cho việc tiếp thu kiến thức mới dễ dàng hơn. 3. Đối tượng nghiên cứu Qua giảng dạy học sinh khối lớp 7 nhiều năm nêm tập trung nghiên cứu chủ yếu là đối tượng học sinh lớp 7, đặc biệt là lớp 7D tôi đang phụ trách. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Khối lớp 7 là một trong hai khối nền tảng cho học sinh bậc Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông sau này. Cũng chính vì lẽ đó, tôi chọn đối tượng khối 7 của trường để nghiên cứu đề tài. 5. Phương pháp nghiên cứu Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 3 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất lượng đọc đồng thanh T.A. lớp 7 Tôi đã tìm tòi nghiên cứu các tài liệu, kết hợp dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp, thực nghiệm, kiểm tra, đối chiếu kết quả học tập của các em học sinh. II PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận : Trong nhà trường, tiếng Anh là bộ môn có đặc thù riêng, gây sự tò mò ham mê với học sinh nhưng cũng không tránh khỏi gây ra những khó khăn, làm nản chí người học. Do đó, giáo viên cũng giống như người nghệ sĩ, cần nhận biết một cách tinh tế, nhạy cảm để có thể tạo cho học sinh những hứng thú và niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn mình phụ trách. Nghị Quyết Trung Ương 2 – Khoá VII đã quy định phương pháp dạy học thay đổi theo hướng “khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng những phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học”. Định hướng này đã được pháp chế hoá trong Luật Giáo Dục điều 24, 25 : “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học. Bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỷ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú cho học sinh.” Xuất phát từ quan điểm “lấy người học làm trung tâm”, phương pháp dạy và học đã có những thay đổi căn bản. Người dạy không phải là người duy nhất nắm giữ kiến thức và truyền đạt kiến thức mà chỉ là người hướng dẫn, người hổ trợ, người cố vấn… Người học không còn là người thụ động tiếp thu kiến thức mà là trung tâm của quá trình dạy hoc, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập. Dạy ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng thì việc đổi mới phương pháp dạy học là rất rõ ràng và quan trọng đặc biệt trong giao tiếp bằng ngôn ngữ. Từ những luận điểm trên, việc các Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 4 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất lượng đọc đồng thanh T.A. lớp 7 em tham gia vào việc đọc đồng thanh có chất lượng, đồng đều sẽ tạo được niềm vui hứng khởi và học tập tiếng Anh tốt hơn. 2. Thực trạng: Trường Trung Học Cơ Sở Lê quý đôn đóng trên địa bàn xã Buôn triết, huyện Lăk. Trường gồm điểm chính và một phân hiệu phụ trong khi đó bản thân tôi được phân công dạy tại phân hiệu phụ và phụ trách dạy tiếng anh lớp 7D, Toàn trường có cả ba đối tượng học sinh: Kinh – Êđê – M’nông , trong đó học sinh Kinh chiếm đa số.Tuy nhiên việc học tiếng Anh của các em còn rất yếu, tâm lý học sinh còn rụt rè và sợ sai nên nếu không có phương pháp thích hợp các em sẽ ngại đọc và dẫn đến ảnh hưởng đến ba kỷ năng còn lại.Sau thời gian ba tháng hè vui chơi, việc học cũng như việc đọc tiếng Anh của các em gần như bắt đầu lại từ đầu. Việc đọc đồng thanh của học sinh cũng trở nên khó khăn và rời rạc. Hơn nữa trường Trung Học Cơ Sở Lê Quý Đôn là một trường có đối tượng học sinh có nhiều tiếng địa phương khác nhau nên đôi lúc còn e ngại trong việc dùng tiếng phổ thông. Điều đó cũng có nghĩa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ ba của các em nên cũng là một yếu tố khó khăn trong việc luyện đọc đồng thanh cho các em. 3. Giải pháp, biện pháp: Để giúp các đối tượng học sinh nối trên đọc đồng thanh tiếng Anh có hiệu quả, tôi đã thực hiện các phương pháp sau: a.Phương pháp phân tích đối với luyện đọc đồng thanh có sử dụng máy cassette: Cũng như ngôn ngữ tiếng Việt và các ngôn ngữ khác, ngôn ngữ tiếng Anh khi đọc hay nói đều phải ngắt, nghỉ đúng chổ trong một câu hoặc trong một đoạn văn và nói, đọc với giọng lúc trầm hay bổng theo ngữ điệu (Intonation) và những giọng đọc khác nhau tùy thuộc vào nội dung của câu hay đoạn văn đó. Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 5 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất lượng đọc đồng thanh T.A. lớp 7 Vào những tiết có nhiều thời gian thì sau khi giới thiệu tình huống, từ mới … và đến phần luyện đọc, tôi mở máy cho học sinh lần đầu để học sinh đọc bằng mắt và có nhận xét khái quát về đoạn văn hay bài hội thoại : giọng đọc vui, nhạc nhiên, bình thường … Tôi mở máy lần hai, ba. Tôi bấm nút dừng (Pause) ở câu dài sau những dấu phẩy, dấu chấm câu, dấu chấm than, dấu chấm hỏi và học sinh cứ thế nghe và đọc theo máy. Trong khi đọc thì ghi nhớ giáo viên đã ngắt dừng ở những vị trí nào. Sau đó tôi yêu cầu học sinh đọc đồng thanh (không sử dụng máy) nguyên một đoạn văn hay một bài đối thoại. Học sinh tự đọc và ngắt cụm từ, câu dựa trên những vị trí mà giáo viên đã bấm nút dừng trước đó. Nếu học sinh khá, giỏi đọc hơi nhanh so với học sinh trung bình và yếu thì hướng dẫn học sinh đọc từ cuối của cụm từ hay của một câu đó chậm lại và đợi các bạn khác để đọc theo cho đều. Và tất nhiên cả bốn loại đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu phải đọc đồng thanh kết hợp với ngữ điệu phù hợp với nội dung. Ví dụ đơn cử dưới đây là nội dung trong đĩa phần A1/ Unit 3: At Home / /trang 29 / English 7. Và những chổ tôi gạch ngang (-) là những vị trí tôi bấm nút dừng: Hoa: What an awful day! (-) You must be cold, Lan. (-) Come in and have a seat. (-) That armchair is comfortable. (-) Lan: Thanks. (-) What a lovely living room! (-) Where are your uncle and aunt? (-) Hoa: My uncle is at work (-) and my aunt is shopping. (-) Would you like some tea? (-) Lan: No, thanks. (-) I’m fine. (-) Hoa: OK. (-) Come and see my room. (-) Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 6 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất lượng đọc đồng thanh T.A. lớp 7 Lan: What a bright room! (-) And what nice colors! (-) Pink and white. (-) Pink is my favorite color. (-) Can I see the rest of the house? (-) Hoa: Of course. (-) Hoa: This is the bathroom. (-) Lan: What a beautiful bathroom! (-) It has a sink, (-) a tub and a shower. (-) Hoa: Yes. (-) It’s very modern. (-) Now come and look at the kitchen. (-) You’ll love it. . . . . . Đây là một ví dụ nữa trong đĩa phần B1/ Unit 3: At Home /trang 33 / English 7: Lan: Tell me about your family, Hoa. (-) What does your father do? (-) Hoa: He’s a farmer. (-) He works on our farm (-) in the countryside. (-) He grows vegetables (-) and raises cattle. (-) Lan: What about your mom? (-) What does she do? (-) Hoa: She’s always busy. (-) She works hard fro morning till night. (-) She does the housework, (-) and she helps on the farm. (-) Lan: Do they like their jobs? (-) Hoa: Yes, (-) they love working on their farm. (-) Lan: Do you have any brothers (-) or sisters? (-) Hoa: Yes. (-) I have a younger sister. (-) She’s only 8. (-) Here is a photo of her. (-) b.Phương pháp phân tích đối với luyện đọc đồng thanh không sử dụng máy cassette: Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 7 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất lượng đọc đồng thanh T.A. lớp 7 Sau khi giới thiệu tình huống, từ mới … và đến phần luyện đọc, tôi đọc mẫu toàn bộ đoạn văn hay bài đối thoại cho học sinh nghe một lần để học sinh có một nhận xét khái quát về đoạn văn hay bài đối thoại. Ở lần đọc thứ hai, tôi đọc ngắt từng cụm từ có nghĩa (nếu câu đó dài) hoặc đọc ngắt theo dấu chấm câu, dấu chấm than, dấu chấm hỏi để học sinh đọc theo. Trong hai lần đọc này nếu đối tượng học sinh mới được áp dụng phương pháp này chưa quen hoặc chưa nhớ được những vị trí giáo viên ngắt thì giáo viên hướng dẫn học sinh dùng bút chì và ghi nhớ bằng cách chấm (.) vào những chổ giáo viên đọc ngắt. Ngoài ra, tôi cũng dùng bảng phụ, phấn màu và viết có ghi chú ngắt cụm từ, câu giúp học sinh đở mất thời gian. Ví dụ : Phần A6 / Unit 4 : At School / trang 44 / English 7 Schools in the USA (.) are a little different (.) from schools in Viet Nam. (.) Usually, (.) there is no school uniform. (.) Classes start (.) at 8.30 each morning (.) And the school day ends (.) at 3.30 (.) or 4 o’clock. (.) There are no lessons (.) on Saturday. (.) Students have one hour for lunch (.) and two 20-minute breaks each day. (.) One break is in the morning, (.) the other is in the afternoon. (.) Students often go to the school cafeteria (.) and buy snacks and drinks (.) at a break (.) or at lunch time. (.) The most popular after school activities are baseball, (.) football and basketball. (.) c. Phương pháp phân tích đối với luyện đọc đồng thanh sử dụng máy chiếu: Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 8 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất lượng đọc đồng thanh T.A. lớp 7 Trong những tiết dạy học giáo án điện tử thì tôi ghi chú trực tiếp trên những slide luyện đọc dấu ( _ ) những chổ cần ngắt. Tôi mở máy cho các em nghe một lần và ở những bài đơn giản học sinh có thể đọc đồng thanh được ngay. Sau đây là một ví dụ trong tiết học giáo án điện tử của tôi: Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 9 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất lượng đọc đồng thanh T.A. lớp 7 4.Kết quả thu được: Qua việc áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng luyện đọc đồng thanh cho học sinh môn tiếng Anh lớp 7 đã giúp tôi cảm nhận được rằng : + Hầu hết các em đều rất thích phương pháp học này. + Qua một thời gian luyện đọc đồng thanh, học sinh cũng đã tự rút ra được kinh nghiệm cho mỗi cá nhân và ở những phần đọc đơn giản không có sự trợ giúp của máy cassette hay giáo viên đọc mẫu, học sinh đã biết cách dừng những chổ cần dừng đọc và học sinh giỏi, khá có thể “dìu” những học sinh đọc yếu đem lại không khí sôi động cho lớp học và thành công cho tiết dạy. Học sinh yếu cảm thấy hào hứng, tự tin hơn. + Phương pháp này đã tạo cho học sinh có hướng chủ động trong việc tự luyện đọc ở nhà, phát triển kỷ năng đóng vai đối thoại… Tôi xin trình bày cụ thể như sau: a Đối với phương pháp 1: Sau một thời gian thực hiện ở các lớp của khối 7 tôi phụ trách, học sinh đã quen dần và đọc đồng thanh có hiệu quả dựa trên các bước của phương pháp mà tôi đã áp dụng. Tuy nhiên mặt hạn chế của việc nghe đĩa CD là chúng ta không thể ngắt dừng ngắn hơn theo ý muốn đối với những lớp học yếu hơn. b. Đối với phương pháp 2: Tôi cũng đã áp dụng ở các lớp tôi phụ trách thì phần thành công rất nhiều bởi lẽ giáo viên chủ động hơn về phần nội dung, ở những câu dài thì vị trí ngắt sẽ theo ý giáo viên. Nói chung đối với cả hai phương pháp, học sinh đã phát hay được tính tích cực, không ngại đọc đồng thanh nữa khi chưa theo kịp các bạn giỏi, khá mà còn xem đây là cơ hội rèn đọc cho mình vì khi đọc đồng thanh nếu học sinh đó có phát âm sai từ nào Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 10 [...]... Nguyễn Thanh Hùng Trang 11 Năm học: 2013 - 2014 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất lượng đọc đồng thanh T.A lớp 7 Việc nâng cao chất lượng luyện đọc đồng thanh cho học sinh môn tiếng Anh lớp 7 đã giữ một vị trí quan trọng trong việc dạy học, giúp cho việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh thêm phần thành công và hào hứng, từ đó phát huy tính tự giác luyện đọc của học sinh cũng như đọc. ..Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất lượng đọc đồng thanh T.A lớp 7 thì cũng không ngại người khác sẽ nghe được từ mình vừa phát âm sai và lại luyện đọc tiếp Một khi luyện đọc đồng thanh thành công thì cả học sinh lẫn giáo viên đều thấy hào hứng hơn trong tiết học đó Cộng thêm một lời nhận xét khen ngợi kết quả đọc tốt của giáo viên đối với học sinh sẽ là nguồn động... sinh không mất thời gian để dùng bút chì ghi chú những chổ cần đọc ngắt mà chỉ cần tập trung lên màn chiếu nghe máy đọc, sau đó đọc đồng thanh C/ KẾT QUẢ: Dưới đây là thống kê kết quả thí nghiệm lớp tôi phụ trách dạy năm học 2012-2013 Giỏi Lớp Sĩ số Số lượng Khá Tỉ lệ % Số lượng Trung Bình Tỉ lệ % Số Tỉ lệ % lượng 7A 38 8 21% 12 32% 18 47% Như vậy, việc sử dụng phương pháp này đã mang đến cho học sinh... chất lượng đọc đồng thanh T.A lớp 7 TÀI LIỆU THAM KHẢO I/ Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giao viên THCS chu kì III ( 2004-20 07) Môn Tiếng Anh ( Quyển 1) – Bộ GD & ĐT – Nhà Xuất Bản Giáo Dục II/ Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS – Tác giả Nguyễn Hạnh Dung – Đào Ngọc Lộc – Vũ Thị Lợi / Nhà xuất bản Dự án phát triển giáo dục THCS – Bộ GD & ĐT III/Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7. .. đến lớp Với đề tài này, tôi rất mong được đón nhận sự đóng góp chân tình của các thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để đề tài của tôi được thêm phần hoàn thiện, có hiệu quả và chất lượng cao trong công tác giảng dạy hơn Xin chân thành cảm ơn Buôn triết, ngày 10 tháng 3 năm 2014 Người thực hiện Nguyễn Thanh Hùng Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang 12 Năm học: 2013 - 2014 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao chất. .. Hạnh Dung – Đặng Văn Hùng – Thân Trọng Liên Nhân Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam IV/Teaching English ( Adrian Roff) – Cambridge University Press in association with the British Council Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang 13 Năm học: 2013 - 2014 . thực hiện Nguyễn Thanh Hùng Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 12 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao ch t lượng đọc đồng thanh T. A. lớp 7 T I LIỆU THAM KHẢO I/ T i. m t ví dụ trong ti t học giáo án điện t c a t i: Giáo viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 9 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao ch t lượng đọc đồng thanh T. A. lớp 7 4.K t quả thu. viên: Nguyễn Thanh Hùng Trang Năm học: 2013 - 2014 7 Trường THCS Lê Quý Đôn SKKN nâng cao ch t lượng đọc đồng thanh T. A. lớp 7 Sau khi giới thiệu t nh huống, t mới … và đến phần luyện đọc, t i đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Nâng cao chất lượng đọc đồng thanh Tiếng Anh lớp 7, SKKN: Nâng cao chất lượng đọc đồng thanh Tiếng Anh lớp 7,

Từ khóa liên quan