Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty xây dựng 47

106 2.1K 13
Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty xây dựng 47

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

công ty xây dựng 47

1 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua kinh tế nước ta chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Trong kinh tế thị trường xuất nhiều thành phần kinh tế tham gia, lĩnh vực đầu tư xây dựng có nhiều vấn đề nảy sinh cần nghiên cứu giải Theo chế quản lý cũ, xây dựng chủ yếu quản lý phương pháp giao thầu, nhận thầu theo kế hoạch nên khó tránh khỏi việc thất hàng ngàn tỷ đồng chất lượng cơng trình khơng đảm bảo.Trong bối cảnh việc đổi phương thức quản lý đầu tư xây dựng điều cần thiết đấu thầu xuất tất yếu Đấu thầu phương thức kinh doanh dựa vào tính chất cạnh tranh thị trường Kinh nghiệm cho thấy đấu thầu thực đúng, tiết kiệm hay làm lợi đáng kể số kinh phí so với phương pháp thực trước Đấu thầu có mặt tích cực tạo cho nhà thầu sân chơi có tính cạnh tranh cao, minh bạch công bằng, giúp nhà đầu tư lựa chọn nhà thầu có đủ lực để thực nhà thầu có đủ lực để thực gói thầu đáp ứng yêu cầu giá cả, chất lượng tiến độ thi công Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng thủy điện, thủy lợi, khách sạn, nhà trung tâm …Trong suốt thời gian hoạt động Công ty phần khẳng định đươc vịtrí ngành Xây dựng Tuy nhiên trình hội nhập, phát triển mở cửa thị trường đặt nhiều hội thách thức lớn, áp lực cạnh tranh không nhỏ Công ty nên vấn đề để nâng cao lực đấu thầu xây lắp tốn mà Cơng ty phải đối mặt cần phải giải đáp Với mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu để biết rõ tầm quan trọng lực đấu thầu Công ty, em lựa chọn đề tài:“Hồn thiện cơng tác đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng 47” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Trên sở vấn đề công tác đấu thầu, phân tích thực trạng cơng tác đấu thầu Cơng ty, rút nhận xét kết đạt mặt hạn chế với nguyên nhân chủ yếu Từ đó, đưa số biện pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tácđấu thầu Cơng ty, đóng góp vào hiệu chung toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tạo sở vững cho việc đạt mục tiêu ngắn hạn dài hạn đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu công tác đấu thầu Công ty năm qua - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu khâu tham gia dự thầu xây lắp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Định năm qua Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, lý thuyết hệ thống, điều tra, phương pháp phân tích tổng hợp, phân tích thống kê, so sánh, … Những đóng góp dự kiến đề tài - Vận dụng vấn đề công tác đấu thầu để làm rõ công tác tham gia dự thầu Cơng ty - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đấu thầu Công ty thực năm qua nhằm phát vấn đề cần nghiên cứu, giải - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đấu thầu Công ty Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận đề tài chia làm chương: Chương 1: Lý luận chung công tác đấu thầu Chương 2: Thực trạng công tác đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác đấu thầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Để thực tốt chuyên đề tốt nghiệp em hướng dẫn nhiệt tình giáo viên hướng dẫn Thạc sỹ Sử Thị Thu Hằngvà giúp đỡ nhiều cán bộ, nhân viên Cơng ty Do cịn nhiều hạn chế định, viết khơng tránh nhiều thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy cán Cơng ty để hồn thiện báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU 1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại đấu thầu 1.1.1 Khái niệm đấu thầu, đấu thầu xây lắp  Khái niệm đấu thầu Sau dự án phê duyệt, công việc triển khai thực dự án Để triển khai thực dự án có nhiều công việc phải làm tư vấn, thiết kế kỹ thuật, thi công, mua sắm thiết bị, lắp đặt… Có hai cách để thực cơng việc này: chủ dự án tự làm tất cơng việc hặc thuê đối tác bên Khi người chủ dự án định sử dụng đối tác bên mà có nhiều đối tác thõa mãn yêu cầu chủ dự án chủ dự án phải lựa chọn bên đối tác phù hợp theo hình thức đấu thầu Trên thực tế đấu thầu hình thức thúc đẩy cạnh tranh doanh nghiệp tạo hiệu cao Vậy đấu thầu gì? phải có hiểu biết thấu đáo vấn đề Đấu thầu hiểu là: Đấu thầu trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu bên mời thầu sở cạnh tranh nhà thầu(Luật đầu thầu 61/2005/QH-11 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2009/ NĐ- CP) Trong đó: "Nhà thầu" tổ chức kinh tế có đủ tư cách pháp nhân tham gia đấu thầu Trong trường hợp đấu thầu tuyển chọn tư vấn, nhà thầu cá nhân Nhà thầu nhà xây dựng đấu thầu xây lắp; nhà cung cấp đấu thầu mua sắm hàng hoá; nhà tư vấn đấu thầu tuyển chọn tư vấn; nhà đầu tư đấu thầu lựa chọn đối tác đầu tư Nhà thầu nước nhà thầu có tư cách pháp nhân Việt Nam hoạt động hợp pháp Việt Nam "Bên mời thầu" chủ dự án, chủ đầu tư pháp nhân đại diện hợp pháp chủ dự án, chủ đầu tư giao trách nhiệm thực cơng việc đấu thầu Nếu đứng góc độ khác có cách nhìn khác đấu thầu: - Đứng góc độ chủ đầu tư: Đấu thầu phương thức cạnh tranh xây dựng nhằm lựa chọn người nhận thầu đáp ứng yêu cầu kinh tế kỹ thuật đặt cho việc xây dựng cơng trình - Đứng góc độ nhà thầu: Đấu thầu hình thức kinh doanh mà thơng qua nhà thầu nhận hội nhận thầu khảo sát thiết kế, mua sắm máy móc thiết bị xây lắp cơng trình  Đấu thầu xây lắp Đấu thầu xây lắp phương thức mà bên mời thầu (chủ đầu tư) sử dụng để tổ chức cạnh tranh đơn vị xây lắp (nhà thầu) nhằm lựa chọn đơn vị có khả thực tốt cơng việc thuộc trình xây dựng lắp đặt thiết bị cơng trình, đáp ứng tốt u cầu, nhiệm vụ chủ đầu tư Thực chất đấu thầu xây lắp việc ứng dụng phương pháp xét hiệu kinh tế việc lựa chọn tổ chức thi công xây dựng Đây biện pháp quản lý kinh tế - kỹ thuật xây dựng, phương pháp áp dụng phổ biến để tranh giành hợp đồng xây dựng nhà thầu muốn xây dựng cơng trình Thơng qua việc tổ chức đấu thầu thúc đẩy chủ đầu tư nhà thầu phải tính tốn hiệu kinh tế nhằm tiết kiệm vốn đầu tư, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật thời gian xây dựng cơng trình, nhanh chóng đưa vào sử dụng Vì phải có cách nhìn nhận đắn đấu thầu xây lắp Nó khơng phải thủ tục tuý, thực tế công nghệ đại, hệ thống giải pháp cho vấn đề bỏ qua phối hợp chủ thể trực tiếp liên quan đến trình xây dựng, cung ứng thiết bị mục đích đảm bảo cho q trình thực với kết tối ưu xét theo quan điểm tổng thể: tối ưu chất lượng, kỹ thuật tiến độ, tài chính, đồng thời hạn chế tối đa diễn biến căng thẳng quan hệ phương hại uy tín bên hữu quan 1.1.2 Đặc điểm đấu thầu + Tổ chức địa điểm định có thời gian xác định trước + Đối tượng mua bán hàng hoá chưa có sẵn, việc mua bán dựa vào tiêu chuẩn kỹ thuật + Việc mua bán diễn tình người mua nhiều người muốn bán + Các điều kiện giao dịch, trình tự giao dịch thể thức giao dịch quy định sẵn bảng thể lệ đấu thầu 1.1.3 Phân loại đấu thầu * Căn theo quy mô, đấu thầu gồm loại: - Đấu thầu toàn dự án - Đấu thầu phần dự án * Căn theo tính chất cơng việc, đấu thầu gồm loại: - Đấu thầu tuyển chọn nhà tư vấn - Đấu thua mua sắm hàng hoá, dịch vụ khác - Đấu thầu lựa chọn đối tác đầu tư (đấu thầu lựa chọn đối tác thực dự án) - Đấu thầu xây lắp * Căn theo phạm vi, đấu thầu gồm loại: - Đấu thầu nước - Đấu thầu quốc tế 1.2 Nguyên tắc đấu thầu Để lựa chọn nhà đấu thầu phù hợp, đảm bảo hiệu cao dự án cơng tác đấu thầu phải đảm bảo nguyên tắc sau: 1.2.1 Nguyên tắc hiệu Công tác đấu thầu thực phải đảm bảo hiệu tài thời gian Chi phí thực đấu thầu không cao, thời gian kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án hiệu dự án 1.2.2 Nguyên tắc cạnh tranh Khi thực đấu thầu phải tạo điều kiện cho nhà cung cấp cạnh tranh với phạm vi rộng 1.2.3 Ngun tắc cơng Tất nhà thầu phải đối xử Họ có quyền bình đẳng nội dung thông tin cung cấp từ chủ đầu tư Đây điều kiên để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh bình đẳng 1.2.4 Nguyên tắc minh bạch Bên mời thầu nhà thầu không gây nghi ngờ, khuất tất cho người khác.Tuy nhiên, ngun tắc khó kiểm sốt 1.2.5 Ngun tắc pháp lý Các bên tham gia trình đấu thầu phải tuân thủ nghiêm quy định Nhà nước nội dung trình tự đấu thầu, cam kết ghi nhận hợp đồng giao nhận thầu Nếu sai phạm sẻ bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật 1.3 Vai trò đấu thầu 1.3.1 Đối với kinh tế Hoạt động đấu thầu đem lại cho kinh tế sản phẩm có chất lượng cao, đem lại hiệu cho nhà đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế quốc gia.Tạo động lực cho phát triển cho phát triển ngành sản xuất nước.Tạo nên mặt cơng nghệ máy móc thiết bị tạo điều kiện cho việc thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Mặt tích cực mà phía nhà nước thu thơng qua đấu thầu tích lũy học hỏi kinh nghiệm biện pháp quản lý nhà nước dự án đặc biệt quản lý tài chính, tăng cường lợi ích kinh tế xã hội khác 1.3.2 Đối với chủđầu tư Chọn lựa nhà thầu có lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, đảm bảo tiến độ thi công đồng thời giá thành hợp lý.Khắc phục tình trạng độc quyền giá nhà thầu.Khắc phục tình trạng độc quyền giá nhà thầu Mang lại hiệu dựán đầu tư cao 1.3.3 Đối với nhà thầu Đảm bảo tính cơng thành phần kinh tế, không phân biệt đối xử nhà thầu Kích thích nhà thầu nâng cao trình độ kỹ thuật, áp dụng công nghệ giải pháp thực tốt nhất, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có củamình Học hỏi nhiều kinh nghiệm qua thực tế, có hội để nâng cao trình độ, lực quản lý khoa học công nghệ trình độ chun mơn cho cán bộcơng nhân viên Nâng cao uy tín vị trí thương trường nước quốc tế 1.4 Hình thức đấu thầu Trong đấu thầu xây dựng có loại đấu thầu chủ yếu sau: - Đấu thầu tuyển chọn tư vấn: loại đấu thầu nhằm lựa chọn cá nhân tổ chức tư vấn đáp ứng yêu cầu bên mời thầu để tư vấn vấn đề chủ đầu tư - Đấu thầu mua sắm hàng hoá: loại đấu thầu nhằm lựa chọn nhà thầu mà họ cung cấp vật tư thiết bị cho bên mời thầu với giá, thời gian cung cấp hợp lý, đảm bảo yêu cầu đặt bên mời thầu - Đấu thầu để lựa chọn đối tác thực dự án: loại đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực phần hay toàn dự án đầu tư - Đấu thầu xây lắp: loại đấu thầu chủ đầu tư (bên mời thầu) tổ chức cạnh tranh nhà thầu (doanh nghiệp xây dựng) với nhau, nhằm lựa chọn nhà thầu có khả thực cơng việc có liên quan tới q trình xây dựng lắp đặt thiết bị cơng trình, hạng mục cơng trình thoả mãn tốt yêu cầu chủ đầu tư 1.5 Hình thức lựa chọn nhà thầu 1.5.1 Đầu thầu rộng rãi Đấu thầu rộng rãi: hình thức đấu thầu khơng hạn chế số lượng nhà thầu tham gia Bên mời thầu phải thông báo công khai điều kiện, thời gian dự thầu phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trước phát hành hồ sơ mời thầu.Đấu thầu rộng rãi hình thức ý áp dụng đấu thầu 1.5.2 Đầu thầu hạn chế Đấu thầu hạn chế: hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời số nhà thầu (tối thiểu 5) có đủ lực tham dự Danh sách nhà thầu tham dự phải người có thẩm quyền cấp có thẩm quyền chấp thuận Hình thức xem xét áp dụng có điều kiện sau: - Chỉ có số nhà thầu có khả đáp ứng yêu cầu gói thầu - Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải tiến hành đấu thầu hạn chế - Do tình hình cụ thể gói thầu mà việc đấu thầu hạn chế có lợi 1.5.3 Chỉ định thầu Chỉ định thầu hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu gói thầu để thương thảo hợp đồng Hình thức áp dụng trường hợp đặc biệt sau: - Trường hợp bất khả kháng thiên tai, địch hoạ, phép định đơn vị có đủ lực để thực công việc kịp thời, sau phải báo cáo thủ tướng phủ nội dung định thầu để xem xét phê duyệt - Gói thầu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia, bí mật an ninh, bí mật quốc phịng thủ tướng phủ định - Gói thầu đặc biệt thủ tướng phủ định sở báo cáo thẩm định Bộ Kế hoạch đầu tư, ý kiến văn quan tài trợ vốn quan liên quan Trong báo cáo đề nghị định thầu phải xác định rõ ba nội dung sau: + Lý định thầu + Kinh nghiệm lực mặt kỹ thuật, tài nhà thầu đề nghị định thầu + Giá trị khối lượng người có thẩm quyền cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cho định thầu 1.5.4 Mua sắm trực tiếp Trên sở tuân thủ quy định khoản điều quy chế đấu thầu, hình thức mua sắm trực tiếp áp dụng trường hợp bổ sung hợp đồng cũ thực xong (dưới năm) hợp đồng thực với điều kiện chủ đầu tư có nhu cầu tăng thêm số lượng hàng hố khối lượng cơng việc mà trước tiến hành đấu thầu, phải đảm bảo không vượt mức giá đơn giá hợp đồng ký trước Trước ký hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh có đủ lực kỹ thuật tài để thực gói thầu 1.5.5 Tự thực Hình thức áp dụng gói thầu mà chủ đầu tư có đủ lực kinh nghiệm để thực gói thầu thuộc dự án quản lý sử dụng, (ngồi phạm vi quy định điều 63 quy chế quản lý đầu tư xây dựng) 1.5.6 Chào hàng cạnh tranh Hình thức áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hố có giá trị tỷ đồng.Mỗi gói thầu phải có chào hàng nhà thầu khác sở yêu cầu chào hàng bên mời thầu.Việc gửi chào hàng thực cách gửi trực tiếp, Fax, đường bưu điện phương tiện khác 1.5.7 Lựa chọn nhà thầu trường hợp đặc biệt 10 Hình thức áp dụng ngành đặc biệt mà khơng có quy định riêng khơng thể đấu thầu Cơ quan quản lý ngành phải xây dựng quy trình thực đảm bảo mục tiêu quy chế đấu thầu có ý kiến thoả thuận kế hoạch đầu tư để trình thủ tướng phủ định 1.6 Phương thức đấu thầu 1.6.1 Đấu thầu túi hồ sơ Là phương thức mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu túi hồ sơ Phương thức áp dụng đấu thầu mua sắm hàng hoá xây lắp 1.6.2 Đấu thầu túi hồ sơ Là phương thức mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật đề xuất giá túi hồ sơ riêng vào thời điểm.Túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật xem xét trước để đánh giá.Các nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật từ 70% trở lên mở tiếp túi hồ sơ đề xuất giá để đánh giá Phương thức áp dụng đấu thầu tuyển chọn tư vấn 1.6.3 Đấu thầu giai đoạn + Phương thức áp dụng cho trường hợp sau: - Các gói thầu mua sắm hàng hố xây lắp có giá từ 500 tỷ đồng trở lên - Các gói thầu mua sắm hàng hố có tính chất lựa chọn cơng nghệ, thiết bị tồn bộ, phức tạp cơng nghệ kỹ thuật gói thầu xây lắp đặc biệt phức tạp - Dự án thực theo hợp đồng chìa khố trao tay Q trình thực phương thức sau: - Giai đoạn thứ nhất: nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu sơ gồm đề xuất kỹ thuật phương án tài (chưa có giá) để bên mời thầu xem xét thảo luận cụ thể với nhà thầu nhằm thống yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật để nhà thầu chuẩn bị nộp hồ sơ dự thầu thức - Giai đoạn hai: bên mời thầu mời nhà thầu tham gia giai đoạn thứ nộp hồ sơ dự thầu thức với đề xuất kỹ thuật bổ sung hoàn chỉnh mặt kỹ thuật đề xuất chi tiết tài với đầy đủ nội dung tiến độ thực điều kiện hợp đồng, giá dự thầu 1.7 Quy trình đấu thầu 1.7.1 Lập kế hoạch đấu thầu 92 Máy nén đất liên model WGÁp lực nén đến 1600 KPa 1B Máy cắt đất, tốc độ, Model Tốc độ cắt điện 0,8 hay 2,4 EDJ-1 mm/phút Cối đầm ( Proctor ) cải tiến model Côi đầm nén d=152mm V = 2177cm3; ZC-2 chày đầm 4,5 kg, chiều cao rơi 450mm Máy khuấy thử thành phần hạt Tốc độ khuấy 2000v/phút Thiết bị Casagrande model S171 Xác định giới hạn chảy đất Thiết bị thử thấm Hộp thử thấm thau, kích thước dxh = 61.8x40 mm Thiết bị thí nghiệm bê tong vật liệu STT Tên Thiết bị Công suất - Đặc trưng kỹ thuật Máy mài tang Model MH-II quay Cài đặt vòng quay số , tốc độ quay 30-33 vòng/phút Máy thử uốn Bê tông Khoảng đo lực –50KN 0-100KN Model WZS-100 Máy nén bê tông có thang lực 800KN Máy thử nén JYE 2000 2000KN, độ xác 2% Khoảng cách nén 330 mm , kích thước mặt nén 320 mm x 320 mm Máy thử thấm bê tông Thiết bị thử độ thấm bê tông với mẫu thử Model HS-4 150x150mm Máy rung tạo Model ZT-1x1 Máy trộn cưỡng 150 Dung tích trống trộn 120-140 lít Dung tích mẫu lít trộn khoảng 90 lít Điều khiển điện tử Quay tròn : nhanh 285 Máy trộn vữa tiêu chuẩn vòng /phút chậm 140 v/ph Quỹ đạo : nhanh 125 Model JJ-5 vòng/ph chậm 62 v/ph Máy dằn tạo mẫu chuẩn Tần số rung 60 chu kỳ/giây ZS-15 mẫu Bàn dằn tạo mẫu bê tơng, kích thước mặt bàn 1000 x 1000 mm biên độ rung 0,5mm, tần số rung 3000v/p 93 Dụng cụ vicat Bộ Vicat xác định thời gian ninh kết xi măng Quay tròn : nhanh 285 vòng /phút chậm 140 Máy trộn vữa tự động 10 v/ph Quỹ đạo : nhanh 125 vòng/ph chậm 62 NJ-160 v/ph Nguồn: Phòng Vật tư- Xe máy Phụ lục : Kinh nghiệm thi công tiêu biểu Công ty Cổ Phần xây dựng 47 Kinh nghiệm thi công tổng thể Số hiệu tên hợp đồng Tháng Tháng số Tên địa chủ đầu tư năm năm năm Mơ tả tóm tắt cơng việc nhà thầu thực bắt đầu kết thúc -Tên hợp đồng: Hợp đồng tổng thầu xây lắp-Cơng trình Thủy điện Đồng Nai -Số hiệu hợp đồng: 101005HĐ/EVN/ATD96-CC47 ngày 10/10/2005 -Tên chủ đầu tư: Ban quản lý thủy điện -Địa chỉ: 25 Thạch Thị Thanh-Quận 1- TP Hồ Chí Minh -Mơ tả tóm tắt cơng việc nhà thầu thực hiện: 10/2005 12/2012 +Đập bê tơng RCC, chiều dài 537,5m, chiều cao lớn 128m, chiều rộng đỉnh 10m +Đập tràn mặt cắt Ophixêrốp, tiêu mũi phun kết hợp hố xói, chiều dài 95m, 05 khoang, kích thước khoan (14x16,5)m +Nhà máy thủy điện cơng suất thiết kế 340MW -Gía trị gói thầu: 2.050.367.116.440 VNĐ 12/2009 12/2012 -Tên hợp đồng: Thi công xây dựng gói thầu XD-01- Cơng trình Thủy điện Sơng Bung -Số hiệu hợp đồng: Số 136/2009/SB5-XD01/TVD91-CC47 -Tên chủ đầu tư: Công Ty CP tư vấn Xây dựng Điện -Địa chỉ: Km 9+200 Đường Nguyễn TrãiQuận ThanhXuân-TP Hà Nội -Mơ tả tóm tắt cơng việc nhà thầu thực Vai trị nhà thầu Tổng thầu Thầu 94 12/2007 08/2010 11/2010 06/2013 2,5 hiện: +Đập bê tông CVC, chiều dài 285,12m, chiều cao lớn 41,5m +Đập tràn có 06 khoang, kích thước khoan (13x41,5)m +Nhà máy thủy điện Công suất thiết kế 52MW +Bê tơng bọc 02 đường ống áp lực, kích thước (4,1x4,5)m -Gía trị gói thầu: 430.673.888.689 VNĐ -Tên hợp đồng: Xây dựng cơng trình chínhCơng trình thủy điện Srêpơk -Số hiệu hợp đồng: 108 HĐ/ĐH-SP4 -Tên chủ đầu tư: Công Ty CP Đầu tư Phát triển Đại Hải -Địa chỉ: Số 167 (B2) Lầu 5, Nguyễn Phúc Nguyên,P.10, Q.3, TP Hồ Chí Minh -Mơ tả tóm tắt cơng việc nhà thầu thực hiện: +Nhà máy thủy điện kiểu hở bố trí sau đập, có tổ máy cơng suất 80MW +Tuyến lượng bố trí bên vai phải đập nối tiếp đập không tràn bê tông trọng lực +Cửa lấy nước có khoang, kích thước (7,6x10)m +Trạm phân phối điện kiểu hở cấp điện 220KV mạch kép +Đập có chiều dài 880,5m, chiều cao lớn 34,5m +Đập tràn bê tông trọng lực rộng 96m, khoang chính, kích thước khoang (15x15)m -Gía trị gói thầu: 350.866.105.066 VNĐ -Tên hợp đồng: Xây dựng cơng trình nhà máy- Cơng trình thủy điện Srêpơk -Số hiệu hợp đồng: 07/XL.10/HĐXDBDHC -Tên chủ đầu tư: Công Ty CP Thủy điện Buôn Đôn -Địa chỉ: Tổ 78-Khối 8- Phường Thành Nhất-TP Buôn Ma Thuộc- Tỉnh Đắk Lắk -Mơ tả tóm tắt cơng việc nhà thầu thực hiện: +Nhà máy thủy điện 64MW +Cửa lấy nước gốm khoang, cao 34,5m -Gía trị gói thầu: 204.995.064.000 VNĐ Thầu Thầu 95 10/2009 07/2013 3,6 05/2010 12/2011 1,5 02/2012 06/2013 1,3 -Tên hợp đồng: Gói thầu XL-03: Thi công đập dâng vai trái tuyến lượngCông trình Thủy điện Sơng Bung 4A -Số hiệu hợp đồng: 14/2009/HĐXL-PTM -Tên chủ đầu tư: Công Ty CP Phú Thạnh Mỹ -Địa chỉ: 272 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng -Mơ tả tóm tắt cơng việc nhà thầu thực hiện: +Nhà máy thủy điện với công suất lắp máy 49MW +Đập dâng bê tông, cửa nhận nước, đường ống áp lực, cửa xả -Tên hợp đồng: Xây dựng nhà máy kênh xả sau nhà máy- Cơng trình thủy điện Nước Trong -Số hiệu hợp đồng: 01/HĐXL -Tên chủ đầu tư: Công Ty CP Thủy điện Nước Trong -Địa chỉ: 33 Lê Lợi, TP Quãng Ngãi -Mơ tả tóm tắt cơng việc nhà thầu thực hiện: +Nhà máy thủy điện với công suất lắp máy 16MW -Gía trị gói thầu: 55.299.514.953 VNĐ -Tên hợp đồng: Gói thầu 02-TT: Xây dựng cửa nhận nước bể áp lực tuyến lượngNhà máy- Cơng trình thủy điện Tiên Thuận -Số hiệu hợp đồng: 1212/2011/HĐXL-TTC -Tên chủ đầu tư: Công ty CP Tiên Thuận -Địa chỉ: 31 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định -Mơ tả tóm tắt cơng việc nhà thầu thực hiện: +Nhà máy thủy điện với cơng suất lắp máy 10MW -Gía trị gói thầu: 72.351.748.677 VNĐ Thầu Thầu Thầu Nguồn : Phịng Kinh tế- Kế hoạch Phụ lục 3: Một số gói thầu tiêu biểu mà Công ty tham gia thắng thầu gần ST T Tên dự án Tên gói thầu Chủ đầu tư Địa điểmThời gian mở 96 Hồ chứa nước Krông Pách Thượng Công trình Thủy điện Srepok 4A Cơng trình Thủy điện Nậm Nơm Sữa chữa nâng cấp tràn Dương Thiện Hổ Tả Trạch Hồ chứa nước Suối Vực Nhà máy Thủy điện Đá Đen Cơng trình Thủy điện Srepok 4A Thủy điện Vĩnh Sơn 10 Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ 11 Thủy điện Trung Số 34; Tràn xả lũ Ban quản lý EaRớt đấu tư xây dựng thủy lợi XL.11: Thi công Công ty Cổ xây dựng kênh xã phần thủy điện Hạ lưu từ Buôn Đôn K0+220.8 đến k1+081.2 XD.01: Xây dựng Công ty Cổ hạng mục phẩn Thủy cơng điện Bản Vẽ trình thủy điện Nậm Nơm Sữa chữa nâng cấp Ban QLDA tràn Dương Thiện Thủy lợi đê điều PCLB Bình Định Số 21A: Tháp cửa Ban quản lý vào cao trình đầu tư xây Số 32: Tuy nen lấy dựng thủy lợi nước kết hợp dẫn dòng xả lũ Số 22: Thi công Ban QLDA xây lắp hạng Thủy lợi- Sở mục: đập đất cống NN&PTNN lấy nước- hệ thống điện Cụm cơng trình Cơng ty Cổ đầu phần đầu tư Cụm cơng trình 577 tuyến lượng XL.12: Thi công Công ty Cổ xây dựng kênh xả phần thủy điện đoạn từ K1+081.2 Buôn Đôn đến K2+223.1 VS3-3.1: Thi công Công ty Cổ xây dựng tuyến áp phần Thủy lực bao gồm: Đập điện VSH dâng, đập tràn xả lũ cửa nhận nước Số 20: Đập Ban QL Đầu sơng Cái đập tư xây dựng phụ số thủy lợi W-MW-01 Ban QLDA thầu Huyện EaKar, tỉnh Đắc Lắc 24/10/2011 Tỉnh Đắc Lắc 18/11/2011 Xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An 15/10/2011 Tỉnh Bình Định 22/11/2011 Tỉnh Thừa Thiên Huế 30/11/2011 Tỉnh Phú Yên 06/09/2011 Tỉnh Phú Yên 08/07/2011 Tỉnh Đắc Lắc 21/03/2011 Huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định 10/03/2011 Tỉnh Ninh Thuận 09/01/2012 Tỉnh 97 Sơn 12 Nhà Trung tâm Hội Số 1: Xây dựng nghị phần thô tri trat láng sơn 13 Nhà máy Thủy điện TME 1-1: Công tác Thác Mơ mở rộng xây dựng kiến trúc Cống Mương Chuối MC/XL 1: Nhà quản lý cơng trình phụ trợ Thủy điện Sơng Bắc XD-01, XD-02, Sông Nam XD-03 14 15 16 Nam sông Chu- Bắc Lot Lot sông Mã 17 Nhà máy Thủy điện Số21-AR: Xây A Roàng dựng đường ống áp lực, nhà máy trạm phân phối Thủy điện Trung Sơn Công ty TNHH Trung tâm quốc tế Khoa học đa ngành Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ Ban quản lý Đầu tư xây dựng thủy lợi Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện Văn phòng dự án CPO- Bộ NN&PTNN Ban QLDA điên nơng thơn ThanhHóa 29/03/2012 Thành phố Quy Nhơn 23/04/2013 Tỉnh Bình Phước 05/11/2012 TP Hồ Chí Minh 30/11/2012 Đà Nẵng 05/03/2013 Tỉnh Thanh Hóa 16/08/2013 Tỉnh Thừa Thiên Huế 12/09/2013 Nguồn : Phòng Kinh tế-Kế hoạch DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Đấu thầu- Thạc sỹ Đào Quyết Thắng Giáo trình Chương trình Dự án phát triển kinh tế xã hội- Nhà xuất thống kê Bài giảng Luật đấu thầu – Thạc sỹ Nguyễn Quang Huấn Luật đấu thầu 2005 sửa đổi bổ sung 2009 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Tạp chí xây dựng số 4/2011- Những vấn đề đấu thầu xây dựng Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Điều lệ tổ chức công ty Các tài liệu, báo cáo máy móc, nhân lực, tài … hồ sơ kinh nghiệm thầu phịng ban Cơng ty Cổ phần Xây dựng 47 10 Các trang web cập nhật tin tức : http://s.cafef.vn, http://www.xaydung47.vn, https://www.tvsi.com.vn, https://www.hsc.com.vn, http://www.cophieu68.vn 98 11 Các trang web tài liệu tham khảo: http://docs.4share.vn, http://www.doko.vn, http://luanvan.co, http://luanvan.net.vn,http://doc.edu.vn, http://tailieu.vn/ 99 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Sơ đồ 2.2 : Quy trình tính giá dự thầu Sơ đồ 2.3 :Quy trình đấu thầu Bảng 2.1 :Cơ cấu vốn cổ phần công ty Bảng 2.2 :Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Bảng 2.3: Bảng cân đối kế toán Bảng 2.4 :Các tiêu đánh giá tài Bảng2.5 : Kết cấu lao động theo giới tính trình độ đào tạo Bảng 2.6: Phân tích kết cấu lao động theo tính chất cơng việc Bảng 2.7: Phân cơng cơng việc Bảng 2.8 : Năng lực tài Cơng ty Bảng 2.9 : Số cơng trình trúng thầu giá trị trúng thầu năm qua Bảng 2.10: Xác suất trúng thầu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Bảng 2.11:Doanh thu từ hoạt động đấu thầu xây lắp Công ty Cổ phần xây dựng 47 Biểu đồ 2.1: Biểu đồ tỷ lệ doanh thu hoạt động đấu thầu xây lắp so với tỷ lệ doanh thu hoạt động kinh doanh khác Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể doanh thu hoạt động đấu thầu xây lắp so với Tổng doanh thu công ty 100 DANH MỤC VIẾT TẮT BQLDA : Ban quản lý dự án NN&PTNN : Nơng nghiệp phát triển nơng thơn PCLB : Phịng chống lụt bão SXKD : Sản xuất kinh doanh P KT-TV : Phịng Kế tốn- Tài vụ P QLXM-VT : Phòng Quản lý xe máy- Vật tư P TC-LĐTL : Phòng Tổ chức-Lao động tiền lương P KT-KH : Phòng Kinh tế-Kế hoạch P KT : Phòng Kỹ thuật 101 MỤC LỤC ... 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 2.1.1 Tên địa • Tên Cơng ty: Cơng ty cổ phần Xây Dựng 47 • Tên tiếng Anh: Construction... nghiệm xây dựng tiêu biểu Công ty Cổ Phần xây dựng 47 xem thêm Phụ lục Như vậy, ta thấy Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Nhà thầu uy tín 2.2.3 Tình hình thực đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 2.2.3.1Quy... Tiền thân Công ty Xây dựng thủy lợi 7, Công ty cổ phần Xây dựng 47 Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hố từ Cơng ty xây dựng 47 thuộc Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn Nên hoạt động cơng ty xây dựng

Ngày đăng: 23/01/2015, 08:57

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI NÓI ĐẦU

 • CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

  • 1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại đấu thầu

   • 1.1.1 Khái niệm đấu thầu, đấu thầu xây lắp

   • 1.1.2 Đặc điểm của đấu thầu

   • 1.1.3 Phân loại đấu thầu

   • 1.2 Nguyên tắc của đấu thầu

    • 1.2.1 Nguyên tắc hiệu quả

    • 1.2.2 Nguyên tắc cạnh tranh

    • 1.2.3 Nguyên tắc công bằng

    • 1.2.4 Nguyên tắc minh bạch

    • 1.2.5 Nguyên tắc pháp lý

    • 1.3 Vai trò của đấu thầu

     • 1.3.1 Đối với nền kinh tế

     • 1.3.2 Đối với chủđầu tư.

     • 1.3.3 Đối với nhà thầu

     • 1.4 Hình thức đấu thầu

     • 1.5 Hình thức lựa chọn nhà thầu

      • 1.5.1 Đầu thầu rộng rãi

      • 1.5.2 Đầu thầu hạn chế

      • 1.5.3 Chỉ định thầu

      • 1.5.4 Mua sắm trực tiếp

      • 1.5.5 Tự thực hiện

      • 1.5.6 Chào hàng cạnh tranh

      • 1.5.7 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan