0
Tải bản đầy đủ (.doc) (64 trang)

Đỏnh giỏ về thực trạng mạng lưới phõn phối của cụng ty ụtụ Hoa

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH ÔTÔ HOA MAI (Trang 46 -48 )

3.1. Những thành tựu đạt được

Sau 15 năm đi vào hoạt động cụng ty đó gặt hỏi được rất nhiều thành cụng trờn con đường kinh doanh của mỡnh.

Bảng 2.6: Mức độ đỏnh giỏ của khỏch hàng với dịch vụ của cụng ty

Khỏch hàng Tần suất % Rất tốt 14 26,9 Tốt 21 40,5 Khỏ 12 23 Trung bỡnh 5 9,6 Kộm 0 0 Tổng 52 100

( Nguồn: Phũng kinh doanh) Theo bảng 2.6 Hoa Mai đó tạo được niềm tin của khỏc hàng với sản phẩm của mỡnh thụng qua dịch vụ mà khỏch hàng được hưởng. Kết quả đỏnh giỏ cho thấy ý kiến phản hồi của khỏch hàng với sản phẩm của cụng ty là tương đối khả quan. 26.9% khỏch hàng đỏnh giỏ sản phẩm của cụng ty là rất tốt, chỉ cú khoảng 9.6% khỏch hàng đỏnh giỏ sản phẩm dịch vụ của cụng ty là trung bỡnh cũn đại đa số khỏch hàng đều đành giỏ sản phẩm của cụng ty là tốt chiếm 40.5% trong tổng số khỏch hàng được khảo sỏt 23% khỏch hàng cho rằng loại hỡnh dịch vụ của cụng ty chỉ là mức khỏ. Khụng cú ý kiến nào cho rằng sản phẩm dịch vụ của cụng ty là kộm. Đõy là dấu hiệu đỏng mừng cho

cụng ty bởi lấy được niềm tin của khỏch hàng với sản phẩm của mỡnh là một thành cụng thể hiện sự phỏt triển của mạng lưới phõn phối mà doanh nghiệp đó làm được trong thời gian qua.

Cụng ty đó tỡm cho mỡnh con đường đi đỳng đắn, dành vị thế ổn định trong lĩnh vực phõn phối tiờu thụ ụtụ tải tại thị trường trong nước, cụng ty đó cú uy tớn trong lĩnh vực kinh doanh ụtụ đặc biệt là thị trường nụng thụn và hải đảo, tốc độ phỏt triển khụng ngừng về quy mụ cũng như doanh số, quy mụ cụng ty mở rộng hơn, doanh thu từ hoạt động tiờu thu ngày một nhiều tăng lờn theo hàng năm.

Cụng ty đó cú được một mạng lưới phõn phối rộng khắp trờn cả nước, đó liờn kết được với những đại lý ở cỏc tỉnh thành trong cả nước đặc biệt là cú mối quan hệ với cỏc doanh nghiệp cựng sản xuất ụtụ tải như Hoa Mai.

Những hoạt động sau bỏn hàng của cụng ty đó được đầu tư và cú bước phỏt triển mạnh mẽ gõy thiện cảm cho khỏch hàng trong việc lựa chọn mua sản phẩm của cụng ty.

Nguyờn nhõn chủ yếu dẫn tới sự thành cụng của cụng ty đú là cụng ty đó cú tầm nhỡn đỳng cú uy tớn trờn thị trường xe, cú sự lónh đạo đỳng đắn sỏng tạo của ban lónh đạo đặc biệt là dịch vụ sau bỏn hàng của doanh nghiệp.

3.2. Một số hạn chế và nguyờn nhõn của hạn chế đú

3.2.1. Hạn chế của mạng lưới phõn phối

Mặc dự đạt được những thành tưu to lớn song mạng lưới phõn phối của cụng ty cũng gặp những hạn chế nhất định đú là:

+ Chưa khai thỏc hết hiệu quả cỏc kờnh phõn phối đặc biệt là phõn phối đa cấp - một kờnh phõn phối hiệu quả trong tương lai. Thực chất cỏc đại lý của doanh nghiệp chỉ giống như là nhà tiờu dựng mua với số lượng lớn mà

chưa phỏt huy được hiệu quả của đại lý chớnh thức. Dường như cỏc đại lý của cụng ty chỉ là nhà bỏn buụn trong hoạt động mua bỏn tiờu dựng, khụng thể hiện được sự phỏt triển hệ thống phõn phối sản phẩm

+ Quan hệ giữa cỏc thành viờn trong kờnh phõn phối chưa thực sự gắn kết mang tớnh kinh doanh, chưa kết hợp hài hoà “lực kộo” và “lực đẩy” trong kờnh phõn phối. Cỏc thành viờn hoạt động độc lập với nhau và chỉ cú quan hệ mua bỏn với trụ sở chớnh của cụng ty.

3.2.2. Nguyờn nhõn của hạn chế đú

+ Do giới hạn về nguồn lực nờn việc mở rộng kờnh phõn phối là tương đối khú khăn.Nguồn lực ở đõy bao gồm cả nguồn lực về tài chớnh cũng như nguồn lực về con người; bởi vỡ khi mở rộng kờnh phõn phối yờu cầu phải cú sự quản lý rất chặt chẽ với những thành viờn mới tham gia vào trong hệ thống phõn phối.

+ Do sự quản lý của cụng ty với cỏc đại lý chưa thực sự chặt chẽ và cụng ty khụng cú chớnh sỏch đặc biệt với thành viờn trong mạng lưới phõn phối. Thực chất cụng ty chưa cú quy hoạch cụ thể cho sự phỏt triển của phõn phối, cỏc hoạt động dường như chỉ là hoạt động riờng lẻ khụng khoa học, khụng cú kế hoạch trước.

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI

PHÂN PHỐI CỦA CễNG TY TNHH ễTễ HOA MAI

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH ÔTÔ HOA MAI (Trang 46 -48 )

×