tình hình sẩy thai liên tiếp điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 2 giai đoạn 1996 -1997

91 717 5
tình hình sẩy thai liên tiếp điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 2 giai đoạn 1996 -1997

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 ĐẶ CTC ngắn HETC TC dị dạng U xơ tử cung Dính buồng TC & bóc nhân xơ Chưa rõ nguyên nhân 22,3 65,6 0,6 2,5 T VẤN ĐỀ Sẩy thai liên tiếp (STLT) vấn đề lớn chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhiều nước Nó chiếm tỷ lệ đáng kể, ảnh hưởng đến sức khỏe thai phụ, đời sống gia đình xã hội Sẩy thai liên tiếp biến cố lớn trình thai nghén người phụ nữ mà vấn đề lâm sàng gây bận tâm nhiều thầy thuốc sản khoa Sẩy thai liên tiếp chiếm 0,5-3% phụ nữ độ tuổi sinh đẻ khoảng chừng 50-60% STLT tiếp thường vô [40] Sẩy thai liên tiếp liên kết với nhiều nhân tố: bố, mẹ, thai; ngồi cịn ảnh hưởng yếu tố bên ngồi mơi trường, hóa chất… Do nguyên nhân gây STLT đa dạng khó xác định Trên thực tế khơng phải dễ dàng tìm nguyên nhân Từ vấn đề điều trị trở nên khó khăn chưa biết nguyên nhân Trong thập niên gần có nhiều phương pháp điều trị STLT thành công dựa vào nguyên nhân gây sẩy thai Tuy nhiên, số trường hợp STLT không rõ nguyên nhân điều trị kết hợp nội tiết, giảm co, khâu vòng cổ tử cung… Với điều kiện nước ta, nghiên cứu lĩnh vực sẩy thai STLT chưa nhiều Do vấn đề phát nguyên nhân hướng điều trị xác mối quan tâm lớn nhà sản khoa yêu cầu cần thiết cho cơng tác bảo vệ bà mẹ, chăm sóc trẻ em nâng cao chất lượng dân số Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Tình hình sẩy thai liên tiếp điều trị bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 1996 -1997 2006 -2007", với mục tiêu sau: So sánh tỷ lệ sẩy thai liên tiếp giai đoạn 1996 -1997 2006 - 2007 Đánh giá kết điều trị sẩy thai liên tiếp giai đoạn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1.ĐỊNH NGHĨA SẨY THAI LIÊN TIẾP Sẩy thai liên tiếp sản phụ bị sẩy thai tự nhiên từ lần liên tiếp trở lên [3], [30], [41] 1.2 TẦN SUẤT SẨY THAI LIÊN TIẾP Tỷ lệ STLT nước phát triển 0,6% theo Jame –R.S (1994) [48] Theo Cook C.L ( 1995 ) 0,5% [30] Theo H Trent Mac Kay (2001) khoảng 0,4 – 0,8% [15] Theo Gupta S, Agarwal A (2007) thống kê tỷ lệ STLT chiếm 0,5-3% phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ 50-60% STLT thường vô [40] Theo Dương Thị Cương, tỷ lệ Việt Nam 0,4% [4] Nguy tái phát STLT 65% [6] Nguyễn Thị Thuý (2005), tỷ lệ STLT tiếp năm 2003 2005 bệnh viện Phụ sản Trung ương 1,1% Trong đó, STLT chưa rõ nguyên nhân chiếm tỷ lệ 64,5% STLT tìm nguyên nhân chiếm tỷ lệ 35,5% Glass R [38] Hatatasaka H [44] ghi nhận nguy sẩy thai lần thứ hai 24%, nguy sẩy thai lần thứ ba 26% lần thứ tư 32-33% Theo WHO, có 150.000 trường hợp sẩy thai ngày có tới 75% bị sẩy thai lần sau có thai lại Nguy sẩy thai phụ nữ có sống phụ nữ khơng có sống (theo Warbuton Fraser, 1964): Số lần sẩy thai Nguy (%) 12 24 26 32 40-45 Phụ nữ có sống Phụ nữ khơng có sống 1.3.PHÂN LOẠI SẨY THAI LIÊN TIẾP * Theo tuổi thai Rất sớm (tuổi thai

Ngày đăng: 16/01/2015, 07:13

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 2.6. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU

    • TIẾNG VIỆT

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan