nghiên cứu thay đổi một số chỉ số huyết động, hô hấp và thăng bằng kiềm toan trong mổ nội soi thoát vị cơ hoành bẩn sinh

110 331 0
nghiên cứu thay đổi một số chỉ số huyết động, hô hấp và thăng bằng kiềm toan trong mổ nội soi thoát vị cơ hoành bẩn sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 ĐẶT VẤN ĐỀ     [4, 52, 62].   sinh.   8, 0 %.    .      [4, 35, 41, 62, 87, 102].    - 95%  trung tâm [4, 25, 35].   t [92] 2  [16, 28, 70, 88, 90].                ,                   [5, 69, 70].      BS [62]   2  “Nghiờn cứu thay đổi một số chỉ số huyết động, hô hấp và thăng bằng kiềm toan trong mổ nội soi thoát vị cơ hoành bẩm sinh trên trẻ sơ sinh” 1)         2)              o     3 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1. Lịch sử nghiên cứu và điều trị bệnh thoát vị cơ hoành bẩm sinh [86].  TVCHBS    TVCHBS    BS                  -                 TVCHBS cho thai nhi.                                [5, 16, 28, 69, 70, 88-90].            [52, 62, 87].     4 TVCHBS        trong C-7- 1.2. Dịch tễ : C     C             CHBS       [62, 87].         -CHBS          CHBS        -      CHBS       - Drash (WT1), dysostosi spondylocostal (DLL3), và  [56, 104]. 5 Tuy nhiên TVCHBS           t CHBS   [62]. 1.3. Sinh bệnh học:   -                          [52].     -   -    -  -100% [10] 6    [3].        - i -                               [34]           7 [17].         ân chính kích thích thành         [106]. Okazaki và CHBS [81]        [66]   [97]     hoành không th CHBS     CHBS       [87]. K [34]BS  8                          - -14. 1.4. Những bất thường kèm theo:                              [50] (hình 1.1 và hình 1.2). 9 CHBS.                    [17, 35, 41].  10 1.5. Sinh lý bệnh: Sinh lý bCHBS  [71, 72].    CVBS  [58]      [20, 85]  n         CHBS     [47, 78, 98]          ,     [15, 82].                  [...]... giả cũng thấy rằng, không có sự thay đổi chỉ số oxy hóa trong và ngay sau cuộc mổ, không xảy ra biến chứng sớm liên quan tới thông khí, phẫu thuật viên hài lòng với một cuộc mổ ổn định hơn, phổi ít nở hơn và cơ hoành di động ít hơn [21] Tuy nhiên, tác giả mới chỉ nghiên cứu với trường hợp mổ mở đường ngang bụng, còn việc dùng HFOV trong mổ thoát vị cơ hoành bằng nội soi lồng ngực chưa được đề cập Theo... được thông khí với chiến lược tăng CO2 hình 1 và 2 và CO2 bình thường hình 3-6) Thông khí trong phẫu thuật nội soi: Những nghiên cứu về thông khí trong phẫu thuật nội soi lồng ngực để mổ TVCHBS còn rất ít, chủ yếu vẫn dựa trên nguyên tắc chung của điều trị nội khoa như đã mô tả ở trên Có hai phương pháp được chọn lựa là thông khí 28 bằng máy tần số cao dao động (HFOV) và thông khí tần số cao áp lực thấp... công trong điều trị TVH bằng phương pháp nội soi cho một trẻ 6 tháng tuổi [108] Tiếp sau đó, một loạt các báo cáo thành công trong phẫu thuật nội soi điều trị TVCHBS cho trẻ 22 sơ sinh và trẻ nhỏ, chỉ định cũng ngày càng được mở rộng cho cả những trẻ TVH phải và lỗ thoát vị lớn cần phải dùng miếng vá nhân tạo [89] Tuy nhiên, mổ mở vẫn là chỉ định bắt buộc khi bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn mổ nội soi. .. trên 85% [13] Rất nhiều nghiên cứu đưa ra các yếu tố tiên lượng sau sinh cho trẻ TVH đều dựa trên đánh giá chức năng hô hấp như diện tích phổi còn lại trên phim chụp X-quang, chỉ số Apgar 5 phút sau sinh, chỉ số SNAP II, ….nhưng các nghiên cứu sau đó lại đưa ra nững bằng chứng phủ nhận giá trị của các nghiên cứu trước đó Tuy nhiên chỉ số trao đổi khí (Oxygenation Index: OI) và chỉ số chờnh ỏp oxy phế nang... thai và chỉ số SNAP-II (Score for Neonatal Acute Physiology version II), bao gồm 6 biến số sinh lý [95] 1.6.2 Chẩn đoán sau sinh: Hình thức khởi phát phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh Triệu chứng hay gặp nhất là suy hô hấp, suy hô hấp xuất hiện ngay trong 24 giờ đầu sau sinh với một loạt các triệu chứng rầm rộ và cấp tính, tuy nhiên một số ít (dưới 10%) trẻ chỉ có biểu hiện suy hô hấp nhẹ hoặc không... Liêm, điều trị TVCHBS bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực trong hơn một thập kỷ qua tại Bệnh viện Nhi Trung ương có nhiều kết quả tốt Thông khí trong cuộc mổ đã được điều chỉnh để phù hợp với phương pháp mổ mới Tác giả dựng mỏy thông khí tần số cao (80 - 100 lần/phỳt), áp lực đỉnh thấp Trong 45 trẻ được tác giả mổ nội soi lồng ngực từ 2001 – 2005 có 19 trẻ trong tuổi sơ sinh, không có trường hợp nào... kịp thời Sau sinh, không có một 15 chỉ số hay dấu hiệu duy nhất nào được dùng để đánh giá mức độ thiểu sản phổi Tuy nhiên mức độ nặng của suy hô hấp và đáp ứng với điều trị được cho là thước đo tốt nhất [52] Sinha và cộng sự nghiên cứu trên 86 trẻ sơ sinh bị TVCHBS từ năm 1994 đến 2007 thấy chỉ số OI ngày đầu sau sinh là dấu hiệu sớm và tốt nhất để tiên lượng sống cho trẻ [93] Robert Baird và cộng sự... trước ống trên 80% -90% và PaO2 trên 50-60 mmHg, cố gắng duy trì áp lực đỉnh đường thở không quá 25-30 cmH2O Một số tác giả cho rằng giãn cơ và an thần là cần thiết để làm giảm khí bị nuốt vào và giảm co mạch do kích thích giao cảm Tuy nhiên việc sử dụng giãn cơ còn nhiều bàn cãi vì cho rằng dựng gión cơ và thở máy sẽ làm tăng nguy cơ thoát dịch vào khoang thứ ba và chỉ dựng gión cơ khi cần thiết [52,... hoặc biến chứng hô hấp liên quan đến thông khí trong khi mổ [69, 70] 1.7.2.4 Tăng CO2 cho phép và sử dụng O2 ở trẻ sơ sinh: Năm 1985, Wung và cộng sự, lần đầu tiên đưa ra kinh nghiệm duy trì PaCO2 cao 50-70 mmHg trên trẻ có tăng áp phổi nhưng mãi về sau mới được chấp nhận Cho đến nay thỡ trờn 90% trung tâm nghiên cứu về thoát vị hoành trên thế giới viết về chiến lược tăng CO2 và chấp nhận một giới hạn... bệnh nhi suy hô hấp cấp và đặc biệt là bệnh nhân TVCHBS Một số trung tâm sử dụng chỉ số này như một chỉ định cho chiến lược điều trị: OI trên 25 có chỉ định chuyển từ CMV sang HFOV hoặc có chỉ định dùng NO, OI trên 40 tại 3-5 lõn l y khí máu trong vòng 30-60 phút có chỉ định ECMO OI trên 30 thì tiên lượng tử vong là 94% với độ nhạy 82% và độ đặc hiệu 96% [24, 80, 84] Daniel và cộng sự nghiên cứu trên 131 . “Nghiờn cứu thay đổi một số chỉ số huyết động, hô hấp và thăng bằng kiềm toan trong mổ nội soi thoát vị cơ hoành bẩm sinh trên trẻ sơ sinh  1) .  3 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1. Lịch sử nghiên cứu và điều trị bệnh thoát vị cơ hoành bẩm sinh [86].  TVCHBS   .    hoành không th CHBS

Ngày đăng: 13/01/2015, 22:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan