nghiên cứu điều trị một số biến dạng xương hàm bằng phẫu thuật, tại bệnh viện rhm thành phố hồ chí minh

33 1.2K 0
nghiên cứu điều trị một số biến dạng xương hàm bằng phẫu thuật, tại bệnh viện rhm thành phố hồ chí minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý do chọn đề tài Tỉ lệ lệch lạc răng và hàm ở Việt Nam rất cao, chiếm 96,1% khi điều tra ở Hà Nội. Ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉ lệ sai khớp cắn ở người trong độ tuổi 17-27 chiếm 83,2% dân số, trong đó sai khớp cắn loại II chiếm 7%, sai khớp cắn loại III chiếm 21,7%. Trên thế giới sai khớp cắn loại III xương chiếm tỷ lệ đáng kể, tuy nhiên tỷ lệ này ở châu Á cao hơn châu Âu và châu Mỹ. Sự phát triển không hài hòa phức hợp xương-răng biểu hiện rất phức tạp, bao gồm cả quá sản và thiểu sản theo các chiều ở cả hai hàm, nhất là ở hàm trên. Những biến dạng phức hợp này ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ và chức năng, đặc biệt nó làm thay đổi cấu trúc của các tầng mặt. Việc điều trị các biến dạng lệch lạc hàm mặt gặp rất nhiều khó khăn, không thể đơn phương giải quyết tất cả các vấn đề hàm mặt. Khi trẻ còn nhỏ có thể điều trị bằng chỉnh nha với các loại khí cụ trong và ngoài miệng. Ở tuổi trưởng thành, những biến dạng ấy cần được chỉnh sửa bằng phẫu thuật, nhằm tái lập mối tương quan hài hòa giữa hàm trên và hàm dưới, để đảm bảo chức năng và thẩm mỹ. Ngày nay, với những hiểu biết đầy đủ hơn về sự tăng trưởng và phát triển xương hàm mặt, với trang thiết bị cải tiến hơn trong chẩn đoán và điều trị, hướng điều trị đã thay đổi nhiều. Nhưng số bệnh nhân đến tuổi trưởng thành cần điều trị phẫu thuật còn chiếm một tỷ lệ khá cao. Ở Việt Nam những năm gần đây có một số cơ sở chuyên nghành đã tiến hành phẫu thuật điều trị các biến dạng xương hàm mặt. Nhưng theo những tài liệu tham khảo được, chưa thấy có tài liệu nào nghiên cứu một cách hệ thống các hình thái biến 2 dạng xương hàm và các giải pháp chọn lựa phẫu thuật điều trị cho từng loại biến dạng. Vì vậy tôi chọn đề tài: Nghiên cứu điều trị một số biến dạng xương hàm bằng phẫu thuật, tại Bệnh Viện RHM Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 2007. 2. Mục tiêu của đề tài: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, X-quang của một số biến dạng xương hàm 2. Chọn lựa phương pháp phẫu thuật và bước đầu đánh giá kết quả điều trị một số biến dạng xương hàm 3. Ý nghĩa của đề tài Đây là một nghiên cứu lâm sàng điều trị một số biến dạng xương hàm bằng phẫu thuật với số lượng đủ độ tin cậy (n=30), nhằm so sánh kết quả sau phẫu thuật dựa trên giá trị các số đo nhân trắc trên phim Cephalometric Đế tài mang ý nghĩa thời sự vì tính mới mẻ và thực tiển cho chuyên nghành phẫu thuật tạo hình hàm mặt. 4. Cấu trúc của luận án Luận án gồm 123 trang với các phần : đặt vấn đề (2 trang), tổng quan (31 trang),đối tượng và phương pháp nghiên cứu (29 trang), kết quả nghiên cứu (31 trang), bàn luận (28 trang), kết luận (2 trang). Ngoài ra luận án còn các phần tài liệu tham khảo (121 tài liệu), 24 hình, 13 ảnh, 36 bảng, 5 biểu đồ và phụ lục Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Giải phẫu xương hàm trên XHT là một xương cố định, mỏng, xốp gồm bốn mặt và 4 mỏm. Mạch máu: XHT được cấp máu chủ yếu bởi các nhánh của động mạch hàm trong. XHT được chi phối bởi thần kinh hàm trên, một trong ba nhánh của dây thần kinh V. 1.2. Giải phẫu hình thể XHD 3 Thân XHD hình móng ngựa có hai mặt và hai bờ: bờ dưới dày gồ ghề và bờ trên có răng mọc, được che phủ bằng niêm mạc nướu, bờ dưới cùng với bờ sau tạo nên góc hàm. Mặt ngoài XHD có các cơ bám da, cơ môi-cằm, mặt trong có gai Spix và lỗ ống răng dưới. Động mạch và thần kinh: XHD được cấp máu bởi các nhánh của động mạch dưới hàm. XHD được chi phối chủ yếu bởi các nhánh của dây thần kinh V3: thần kinh răng dưới, thần kinh lưỡi. 1.2. nguyên nhân các biến dạng hàm mặt Các yếu tố bệnh căn của dị tật răng-mặt có thể được chia thành ba nhóm chính: - Nguyên nhân chuyên biệt. - Yếu tố di truyền. - Ảnh hưởng của môi trường. 1.3. Phim cephalometric và các số đo sọ mặt 1.3.1. Ý nghĩa của phim sọ trong phẫu thuật chỉnh nha kết hợp Ở Việt Nam những năm cuối thế kỷ 20 đã ứng dụng phim Cephalometric trong nghiên cứu các chỉ số sọ mặt của người Việt. Trong ứng dụng lâm sàng chúng tôi thường dùng phim sọ nghiêng để hỗ trợ chẩn đoán, tiên lượng và đánh giá kết quả điều trị, cụ thể như: Phim sọ nghiên giúp chẩn đoán nguyên nhân biến dạng xương hàm do hàm trên, hàm dưới hoặc kết hợp cả hai xương. Quan sát hệ thống xương sọ mặt, phân tích quá trình tăng trưởng xương, phân tích sự tái phát và những thay đổi sau điều trị. Xác định tương quan răng và xương hàm của bệnh nhân, so với các mốc chuẩn của từng nhóm dân tộc, để 4 đưa ra hướng điều trị thích hợp và tiên lượng kết quả sau phẫu thuật. Như vậy phân tích phim sọ giúp đánh giá tương quan theo chiều trước sau, chiều chiều đứng dọc của các thành phần chính khối sọ mặt bao gồm nền sọ, XHT, XHD… 1.3.2. Các góc trên mô mềm và trên mô xương Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích và so sánh kết quả dựa vào phân tích của, Mc Namara, Steiner, Hồ Thị Thùy Trang, Hoàng Tử Hùng. Theo phân tích của Steiner: - Giá trị góc SNA để đánh giá hàm trên ở phía trước hay phía sau so với nền sọ. Giá trị TB là 82 o ± 2 o Nếu SNA > 82 o hàm trên nhô ra trước và ngược lại. - Giá trị góc SNB để đánh giá hàm dưới ở phía trước hay phía sau so với nền sọ. Giá trị TB là 80 o ± 2 o , nếu SNB > 80 o : hàm dưới nhô ra trước và ngược lại. - Tương quan hàm dưới với nền sọ được đánh giá qua góc được tạo bởi mặt phẳng hàm dưới và mặt phẳng SN (GoGn- SN). Góc GoGn-SN có giá trị TB là 32 o . - Góc trục răng cửa giữa hàm trên với đường NA là 22 o . - Góc trục răng cửa giữa hàm dưới với đường NB là: 25 o. Phân tích theo Mc Namara: Chiều dài hiệu quả của tầng giữa mặt là khoảng cách từ điểm trên và sau nhất của lồi cầu (Co) đến điểm A, chiều dài hiệu quả của XHD là khoảng cách từ điểm cao nhất của lồi cầu (Co) đến điểm Pog và có tỉ lệ là 1/1,3. Theo phân tích của Hồ Thị Thùy Trang ở người Việt Nam có khuôn mặt hài hòa thì: Góc GoGn-SN là: 31,37 ± 4,17 o ở nam; 30,07 ± 3,42 o ở nữ. Góc SNA là 84,13 ± 4,01 o ở nam và 83,87 ± 2,9 o ở nữ. 5 Góc SNA là 80,97 ± 3,24 o ở nam và 80,8 ± 2,41 o ở nữ. Góc trục răng cửa HT với NA: 24,07 ± 5,81 o , 25,5 ± 4,57 o . Góc trục răng cửa HD với NB: 27,77 ± 5,56 o , 29,73 ± 4,9 o . Góc mũi môi là: 93,26 ± 7,58 o . Góc lồi mặt là: -9,28 ± 3,74 o góc ngược chiều kim đồng hồ. Phân tích theo Hoàng Tử Hùng. Tầng giữa mặt là khoảng cách từ điểm G đến điểm Sn, tầng dưới mặt là khoảng cách từ Gn đến Me. Tỷ lệ tầng giữa mặt và tầng dưới mặt là 1/ 0,98. 1.4. Cách phân loại các biến dạng xương hàm Theo Johan P. Reyneke (2003) đã phân loại các biến dạng xương hàm dựa vào quá sản hay thiểu sản xương hàm theo các chiều: Chiều trước sau, chiều đứng dọc và chiều ngang có các biểu hiện lâm sàng và X-quang cụ thể như sau: Thiểu sản XHD theo chiều trước sau Quá sản XHD theo chiều trước sau Thiểu sản XHT theo chiều trước sau Quá sản XHT theo chiều trước sau Thiểu sản XHT theo chiều đứng dọc Quá sản XHT theo chiều đứng dọc Khớp cắn hở Sự bất đối xứng phức hợp XHT/XHD 1.5. Điều trị biến dạng xương hàm 1.5.1. Chỉnh nha trước phẫu thuật Chỉnh nha là điều trị di chuyển răng và xương ổ răng. Là một chuyên ngành phối hợp không thể thiếu trong phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt, có những tác động sau: Hướng dẫn răng và mô nâng đỡ duy trì được tương quan sinh lý tối ưu, tạo sự hài hòa trong cấu trúc sọ mặt 6 Loại bỏ các điểm vướng cộm của múi răng, làm giảm sự cản trở vận động của XHD nên giảm chấn thương khớp cắn và các rối loạn hay thoái hóa khớp thái dương hàm. Chỉnh hình răng mặt làm thay đổi các thói quen xấu và hạn chế tái phát do các thói quen này gây ra. Mang lại tính thẩm mỹ và đạt được tư thế lồng múi tốt đa qua việc sắp xép vị trí giải phẫu của các răng trên cung hàm Error: Reference source not foundvà tương quan giữa hai cung hàm. Chỉnh hình răng phải được tiến hành trước phẫu thuật, và duy trì sau phẫu thuật ít nhất 6 tháng. 1.5.2. Sơ lược tình hình phẫu thuật chỉnh sửa biến dạng XH Phẫu thuật đầu tiên ở Hoa kỳ để chỉnh sửa khớp cắn hở và nhô hàm dưới do Hullihen mô tả vào năm 1849. Phẫu thuật bao gồm việc cắt xương hình chữ-V cả hai bên, sau đó cắt xương theo đường nằm ngang ở mức dưới đỉnh các chân răng nối hai đường cắt xương hình chữ-V. Khối trước XHD được đặt lại để đóng kín tật khớp cắn hở. Blair 1897, Angle 1899. Năm 1959 Kolle và Schuchardt đã cải tiến kỹ thuật này. Wassmund 1927 đã cắt xương theo đường cắt Le Fort I để đóng kín tật khớp cắn hở. Năm 1954, Caldwell và Lettman đã đóng góp một cống hiến lớn cho phẫu thuật chỉnh sửa XH bằng kỹ thuật cắt dọc ngành lên XHD từ khuyết xích-ma tới điểm nằm ở phía trước góc hàm (IVRO). Obwegeser 1957 dựa trên cơ sở cắt xương theo cấp của Schuchardt và diện tích tiếp xúc xương, đã thực hiện kỹ thuật cắt chẻ dọc ngành lên XHD (BSSO). Kỹ thuật BSSO đã trở thành tiêu chuẩn vàng của thế giới ngày nay. Dal Pont 1961 đề 7 xuất đường cắt xương kéo dài ra phía trước để tăng thêm diện tích tiếp xúc của xương. Dautrey 1975 cải tiến kỹ thuật cắt chẻ dọc ngành lên theo mặt phẳng song song và sát mặt ngoài XHD, như vậy đường cắt xương lúc nào cũng nằm ngoài ống răng dưới. Từ năm1980 đến nay các kỹ thuật cắt chỉnh sửa Xương hàm được áp dụng rộng rải ở các bệnh viện chuyên ngành. Ở Việt Nam những năm gần đây PT này được áp dụng ở một số cơ sở như: Bệnh Viện TW Răng Hàm Mặt tp HCM, Bệnh viện Răng Hàm Mặt tp HCM, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia Hà Nội và Bệnh viện Việt Nam Cu-Ba 1.5.3. Một số phương pháp điều trị thường dùng Cắt theo đường cắt Le Fort I, để điều trị biến dạng XHT. Kỹ thuật Wassmund áp dụng để cắt, đặt lại phần trước XHT. Kỹ thuật Kolle được áp dụng cắt, đặt lại xương ổ răng HD. Kỹ thuật BSSO được áp dụng cắt, đặt lại khối XHD. Kỹ thuật IVRO được áp dụng cắt, đặt lại khối XHD Kỹ thuật cắt nội soi ngành lên XHD được áp dụng cắt, đặt lại khối XHD Cắt chỉnh hình trượt cằm để điều trị các biến dạng ở cằm. Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thực hiện trên 30 bệnh nhân được xác định có biến dạng xương hàm mặt, được phẫu thuật điều trị tại BV Răng Hàm Mặt Tp Hồ Chí Minh, từ năm 2007-2009. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Tất cả các bệnh nhân có biến dạng xương hàm được chỉ định điều trị bằng phẫu thuật. 8 - Bệnh nhân > 18 tuổi (qua tuổi tăng trưởng xương). - Có đủ điều kiện phẫu thuật. - Không chọn BN biến dạng xương hàm có nguyên nhân từ các bệnh nội tiết. 2.2. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tiến cứu, mô tả lâm sàng, theo dõi dọc. 2.2.1. Khám lâm sàng, chẩn đoán Thăm khám lâm sàng bằng dụng cụ khám thông thường RHM, đánh giá sự mất cân đối của khuôn mặt, mũi, môi, cằm ở tư thế nhìn thẳng (mặt dài hay ngắn, cằm lớn hay nhỏ, cười hở lợi bao nhiêu ) Tư thế mặt nhìn nghiêng (mặt lõm hay lồi). Xác định vị trí biến dạng thuộc tầng nào của mặt. Chụp ảnh mặt ở tư thế thẳng và nghiêng. Chụp phim Cephalometric, Panorama xác định các điểm mốc trên phim và tiến hành đo giá trị các góc và các đoạn thẳng. Lấy mẫu và đổ thạch cao làm máng phẫu thuật. 2.2.2. Các kỹ thuật đã sử dụng để chỉnh sửa biến dạng xương hàm Trong nghiên cứu này, tùy theo mục đích chỉnh sửa, đã tiến hành 5 kỹ thuật. * Kỹ thuật 1: Cắt XHT theo đường cắt Le Fort I * Kỹ thuật 2: kỹ thuật Wassmund * Kỹ thuật 3: kỹ thuật Kolle * Kỹ thuật 4: Cắt chỉnh hình trượt cằm: * Kỹ thuật 5: cắt chẻ dọc ngành lên xương hàm dưới. 2.3. Phương pháp đánh giá kết quả 2.3.1. Thời gian đánh giá Đánh giá kết quả gần: Ngay sau PT, 3 tháng sau phẫu thuật. Đánh giá kết quả xa: 6 tháng sau PT, 9 tháng sau phẫu thuật. 2.3.2. Đánh giá kết quả giải phẫu 9 Đánh giá khớp cắn:chúng tôi đánh giá khớp cắn dựa vào mức độ răng lệch lạc, phân loại sai khớp cắn theo Angle và tư thế lồng múi ở cắn khớp trung tâm. Đánh giá số đo nhân trắc sau PT:dựa trên số đo trung bình kết quả phục hồi trên phim X-quang. 2.3.3. Đánh giá kết quả chức năng Chúng tôi Đánh giá kết quả chức năng riêng dựa vào: Chức năng ăn nhai, chức năng vận động KTDH và dựa vào dấu hiệu phát sinh các bệnh lý ở KTDH 2.3.4. Dánh giá kết quả thẩm mỹ Dựa vào bảng câu hỏi đánh giá dành cho bệnh nhân, dựa vào số đo các góc trên phim sọ sau PT, dựa vào sự hài hòa của khuôn mặt 2.3.5. Đánh giá kết quả chung Chúng tôi đánh giá kết quả chung theo 3 tiêu chí giải phẫu, chức năng và thẩm mỹ: Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Đặc điểm chung Sau khi nghiên cứu nhóm 30 bệnh nhân(21 nữvà 9 nam) ,lứa tuổi từ 18 – 28(24 BN), lứa tuổi từ 29 – 38(5BN), lứa tuổi lớn hơn 38(1BN). Được chỉ định PT tại BV Răng hàm mặt TP.HCM từ năm 2007-2009, chúng tôi thu được các kết quả sau: * Có 6 hình thái biến dạng: Biến dạng thiểu sản XHT. Biến dạng quá sản XHT theo chiều dọc. Biến dạng quá sản XHT theo chiều trước sau. Thiểu sản XHD vùng cằm. Biến dạng quá sản XHD. 10 Nhô xương ổ hàm dưới. Gồm 3 nhóm bệnh nhân: có 1 biến dạng (8 BN), còn lại là kết hợp 2 biến dạng (14BN) hoặc 3 biến dạng (8BN). 3.2. Đặc điểm lâm sàng Các hình thái biến dạng xương hàm Bảng 3.5. Các hình thái biến dạng xương hàm (n =60) Các hình thái biến dạng SL BD Tỷ lệ % Biến dạng thiểu sản XHT 12 20% Biến dạng quá sản XHT theo chiều dọc 12 20 % Biến dạng quá sản XHT theo chiều T-S 12 20% Thiểu sản XHD vùng cằm 8 13,3 % Biến dạng quá sản XHD 11 18,3% Nhô xương ổ hàm dưới 5 8,4% Tổng cộng 60 100% Các biến dạng thường gặp ở XHT (36/60 số BD). Những BD “thực thụ” của XHD chỉ gặp 11/60 số lượng BD, đây là những BD quá sản thân XHD. Phân bố bệnh nhân theo sự phối hợp các biến dạng Bảng 3.6. Phân bố BN theo sự phối hợp các biến dạng(N=30) Số lượng BN Tỷ lệ % Chỉ 1 biến dạng 8 26,6 % Có phối hợp hai biến dạng 14 46,8 % Có phối hợp ba biến dạng 8 26,6% Tổng cộng 30 100 % Nhóm biến dạng một hình thái Bảng 3.7. Nhóm biến dạng một hình thái (n=8) Các loại biến dạng SL Tỉ lệ trên mẫu NC (N=30) Thiểu sản XHT 2 6,7% Thiểu sản XHD vùng cằm 3 10% Quá sản XHD 2 6,7% Quá sản XHT chiều dọc 1 3,3% Tổng cộng 8 26,7% [...]... Fort I đã trở thành PT thường quy trong chỉnh sửa xương hàm KẾT LUẬN Qua nghiên cứu điều trị phẫu thuật và theo dõi 30 bệnh nhân biến dạng xương hàm tại bệnh viện RHM Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 2007-2009, gồm 9 nam và 21 nữ, 70% ở độ tuổi từ 18-28 Chúng tôi xin rút ra một số kết luân như sau 1 Đặc điểm lâm sàng và X-quang của các biến dạng xương hàm * Biến dạng thiểu sản XHT (gặp ở 12 BN) Số đo trung... thái biến dạng xương hàm mặt như đã trình bày ở trên Nhưng rất ít bệnh nhân có 1 biến dạng đơn thuần, ở đây chúng tôi chỉ gặp 8 bệnh nhân có 1 biến dạng xương hàm mặt Ngược lại, phần lớn, mỗi bệnh nhân đều có 2 hoặc 3 biến dạng kết hợp, cụ thể gặp 14 bệnh nhân (46,8%) có 2 biến dạng kết hợp, và 8 bệnh nhân (26,6%) ba biến dạng kết hợp Trên những bệnh nhân có 2 hoặc 3 biến dạng này luôn luôn có biến dạng. .. hay 2 biến dạng khác Ở những bệnh nhân có 3 biến dạng kết hợp các biến dạng luôn xuất hiện ở cả hai xương: XHT và XHD 4.3 VỀ ĐẶC Đ IỂ M PHẪ U THU Ậ T Đ I Ề U TRỊ 4.3.1 Các giải pháp điều trị 25 Dựa vào hình thức biến dạng chúng tôi lựa chọn kỹ thuật chỉnh sửa cho hợp lý Khi có nhiều biến dạng kết hợp cần tách riêng biệt từng biến dạng, chọn giải pháp phẫu thuật cho từng biến dạng để tiến hành một thì... chọn kỹ thuật cho từng hình thái biến dạng * Biến dạng XHT: cắt, đặt lại XHT theo kỹ thuật Le Fort I * Biến dạng xương ổ XH: cắt, đặt lại theo XHT theo kỹ thuật Wassmund * Biến dạng XHD: cắt, đặt lại XHD theo kỹ thuật BSSO * Biến dạng XHD vùng cằm: cắt chỉnh hình trượt * Biến dạng xương ổ HD: cắt, đặt lại XHD bằng kỹ thuật Kolle 3 Về kết quả điều trị Kết quả về giải phẫu PT đã cải thiện tình trạng... chiều đứng dọc: Chúng tôi gặp 11 bệnh nhân có biến dạng quá sản XHT theo hai chiều cả đứng dọc và trước sau, 2 bệnh nhân có biến dạng quá sản XHT theo 1 chiều (1 trước sau, và 1 đứng dọc) kết hợp với các biến dạng khác.Về hình thái biến dạng như vậy có 12 biến dạng quá sản XHT theo chiều trước sau và 12 biến dạng quá sản XHT theo chiều dọc Ở những bệnh nhân có biến dạng quá sản XHT theo chiều dọc,... Quá sản xương ổ HD Quá sản XHTtheo chiều dọc 1 3,3% + chiều trước sau + Thiểu sản cằm Quá sản XHT chiều trước 1 3,3% sau + Quá sản xương ổ HD + Thiểu sản cằm Tổng cộng 8 26,7% 12 Ở tất cả các bệnh nhân có kết hợp 3 biến dạng, đều thấy biến dạng ở cả hai xương hàm Nhưng các BN có 2 biến dạng XHT và 1 biến dạng XHD thường gặp nhiều hơn 3 3 Đặc điểm phẫu thuật Sự phối hợp chỉnh hình răng trước phẫu thuật... khoảng 6 tháng sau phẫu thuật Ding Y đánh giá tính ổn định sau 15 năm phẫu thuật phối hợp chỉnh sửa xương hàm, kết luận rằng kỹ thuật cắt xương theo đường Le Fort I và cắt chẻ dọc ngành lên XHD là tiến trình cho kết quả thành công về lâm sàng và tính ổn định lâu dài Theo Kuvat S.V phẫu thuật XHT theo đường cắt Le Fort I là một phẫu thuật tiêu chuẩn trong điều trị biến dạng mặt ở những bệnh nhân sai khớp... chỉnh nha trước phẫu thuật Số bệnh nhân không chỉnh nha, phần lớn khó khăn về mặt kinh tế còn một số người khác lại muốn giải 28 quyết vấn đề càng sớm càng tốt Do đó ở nhóm không chỉnh hình răng trước phẫu thuật, tình trạng khớp cắn chưa được điều chỉnh đây chính là nguyên nhân làm giảm kết quả phẫu thuật Phục hồi giải phẫu trên phim X- quang Về X-quang sau phẫu thuật cho thấy hầu hết các xương được sắp... các bệnh lý ở khớp thái dương hàm Chỉnh nha là bước chuẩn bị quan trọng cho phẫu thuật chỉnh sửa xương hàm Vì chỉnh nha làm thay đổi vị trí giải phẫu của các răng trên cung hàm, thay đổi tương quan của hai cung hàm, cải thiện chức năng ăn nhai, vận động xương hàm dưới và khớp thái dương hàm cũng như thẩm mỹ Sự cải thiện tình trạng khớp cắn trước phẫu thuật tạo điều kiện cho sự lồng múi tối đa sau phẫu. .. phẫu thuật điều trị chỉnh sửa nhô xương ổ hàm trên có khớp căn loại II, luôn dựa trên kỹ thuật của Wassmund, mặc dù kết quả về khớp cắn luôn tốt tuy nhiên về thẩm mỹ không được cải thiện nhiều Tác giả khuyên rằng nên thực hiện phẫu thuật đưa XHD ra trước có hoặc không phối hợp phẫu thuật XHT Ogasawara T điều trị tật nhô hàm dưới ở mức độ nặng kết hợp với giảm sản XHT, cần thực hiện phẫu thuật cắt xương . pháp chọn lựa phẫu thuật điều trị cho từng loại biến dạng. Vì vậy tôi chọn đề tài: Nghiên cứu điều trị một số biến dạng xương hàm bằng phẫu thuật, tại Bệnh Viện RHM Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm. của một số biến dạng xương hàm 2. Chọn lựa phương pháp phẫu thuật và bước đầu đánh giá kết quả điều trị một số biến dạng xương hàm 3. Ý nghĩa của đề tài Đây là một nghiên cứu lâm sàng điều trị. mặt, được phẫu thuật điều trị tại BV Răng Hàm Mặt Tp Hồ Chí Minh, từ năm 2007-2009. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Tất cả các bệnh nhân có biến dạng xương hàm được chỉ định điều trị bằng phẫu thuật. 8

Ngày đăng: 13/01/2015, 21:07

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 1.1. Giải phẫu xương hàm trên

 • 1.3.1. Ý nghĩa của phim sọ trong phẫu thuật chỉnh nha kết hợp

 • Ở Việt Nam những năm cuối thế kỷ 20 đã ứng dụng phim Cephalometric trong nghiên cứu các chỉ số sọ mặt của người Việt. Trong ứng dụng lâm sàng chúng tôi thường dùng phim sọ nghiêng để hỗ trợ chẩn đoán, tiên lượng và đánh giá kết quả điều trị, cụ thể như:

 • Phim sọ nghiên giúp chẩn đoán nguyên nhân biến dạng xương hàm do hàm trên, hàm dưới hoặc kết hợp cả hai xương.

 • Quan sát hệ thống xương sọ mặt, phân tích quá trình tăng trưởng xương, phân tích sự tái phát và những thay đổi sau điều trị.

 • Xác định tương quan răng và xương hàm của bệnh nhân, so với các mốc chuẩn của từng nhóm dân tộc, để đưa ra hướng điều trị thích hợp và tiên lượng kết quả sau phẫu thuật.

 • Thiểu sản XHD theo chiều trước sau

 • Quá sản XHD theo chiều trước sau

 • Thiểu sản XHT theo chiều trước sau

 • Quá sản XHT theo chiều trước sau

 • 1.5.1. Chỉnh nha trước phẫu thuật

 • 1.5.2. Sơ lược tình hình phẫu thuật chỉnh sửa biến dạng XH

 • 2.2.1. Khám lâm sàng, chẩn đoán

 • 2.2.2. Các kỹ thuật đã sử dụng để chỉnh sửa biến dạng xương hàm

 • 2.3. Phương pháp đánh giá kết quả

 • Các hình thái biến dạng xương hàm

 • Phân bố bệnh nhân theo sự phối hợp các biến dạng

 • Sự phối hợp chỉnh hình răng trước phẫu thuật

 • Các giải pháp phẫu thuật

 • Tất cả 30 BN đã PT từ 1 hình thái, 2 hình thái đến có 3 hình thái kết hợp, được đánh giá xác định tổn thương phân tích lựa chọn giải pháp phẫu thuật cho từng hình thái cụ thể, và tiến hành các giải pháp trong cùng 1 thì mổ cho từng BN.

 • Các tai biến trong quá trình phẫu thuật

 • Kết quả giải phẫu

 • 3.5.2. Kết quả chức năng

 • 3.5.3. Kết quả thẩm mỹ

 • Đặc điểm của thiểu sản XHT

 • Đặc điểm của quá sản XHD

 • 4.3.1. Các giải pháp điều trị

 • 4.4.1. Kết quả phục hồi về giải phẫu

 • Tình trạng khớp cắn sau phẫu thuật

 • 4.4.2. Về chức năng

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan