kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây lắp số 9

43 274 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 07:11

Lời mở đầu KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Xã hội ngày càng phát triển, lao động trở thành một nhân tố quan trọng hàng đầu không chỉ đối với hoạt động của một doanh nghiệp mà còn là nền tảng cho sự phát triển của cả nền kinh tế xã hội. Lao động là quá trình hoạt động chân tay và trí óc của con người để biến đổi các nguồn nhân lực sẵn có trong tự nhiên thành sản phẩm vật chất, tinh thần nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Vì vậy, vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả cho người lao động là vấn đề rất quan trọng cần được giải quyết hợp lý nhằm đưa ra chính sách lương hiệu quả nhất. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của một bộ phận sản phẩm xã hội mà người lao động được sử dụng để đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất nhằm tái sản xuất sức lao động. Trong thực tế, theo hợp đồng lao động và các thỏa ước lao động tập thể đã ký, thì đối với người lao động tiền lương là thu nhập của họ, còn với người sử dụng lao động tiền lương là một khoản chi phí phải trả cho người lao động. Cơ sở để tính tiền lương phải dựa trên kết quả làm việc của người lao động, biểu hiện qua thời gian hay khối lượng sản phẩm, công việc hoàn thành. Ngoài tiền lương mà người lao động được hưởng trực tiếp theo số lượng và chất lượng lao động của mình, họ còn được hưởng các khoản tiền thưởng theo quy định của đơn vị như thưởng do phát huy sáng kiến, thi đua, tăng năng suất lao động và các khoản tiền lương khác. Vì vậy, vấn đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là vấn đề quan trọng trong công tác kế toán với các nhiệm vụ cơ bản. 1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP &XÂY LẮP SỐ 9 1.1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1.1.1.Lịch sử hình thành: Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng,ngày 27/06/1977, Công ty cổ phần cơ giới và Xây Lắp số 9 được thành lập, ban đầu lấy tên là Xí Nghiệp Cơ Giới và Xây Lắp số 9. Trực thuộc Tổng Công ty Xây Dựng và Phát Triển Hạ Tầng –Bộ Xây Dựng. Trải qua thời gian phát triển và hoạt động đến năm 1993 đổi tên thành Công Ty Cơ Giới và Xây Lắp số 9 theo quyết định số 051A/BXD-TCXD của bộ xây dựng ngày 21/06/1990. Giấy chứng nhận kinh doanh số 102280 ngày 29/12/1996 do Uỷ Ban kế hoạch TP.Hồ Chí Minh cấp. Đến tháng 7 năm 2006 được chuyển thành Công Ty Cổ Phần Cơ Giới và Xây Lắp Số 9. Trụ sở chính: 69/3 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh và chi nhánh đại diện tại Khu Công Nghiệp Biên Hoà I tỉnh Đồng Nai. Vốn điều lệ của công ty: 15.900.000.000đ Trong đó: -Vốn của nhà nước tại doanh nghiệp : 10.801.000.000 đồng -Vốn góp cổ đông: 5.099.000.000 đồng 1.1.2.Quá trình phát triển: Từ khi thành lập đến nay Công Ty đã hoạt động và phát triển không ngừng. Với đội ngũ quản lý, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ giới, cử nhân kinh tế…giàu kinh nghiệp có trình độ quản lý và tổ chức thi công giỏi trong lĩnh vực xây dựng, và một đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, luôn được đào tạo, bồi dưỡng cập nhận kiến thức mới nhất về kinh tế, kỹ thuật và quản lý các trang thiết bị hiện đại. Sau nhiều năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành xây dựng Việt Nam. 2 Từ đó đến nay Công Ty đã thi công nhiều công trình trên tất cả các lĩnh vực của ngành xây dựng, ở mọi quy mô đạt tiêu chuẩn chất lượng cao như các công trình: - Nhà máy thuỷ điện Trị An - Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn (Bình Định) - Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ (Sông Bé) - Nhà máy thuỷ điện Yaly (Gia Lai) - San nền nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) - Làm đường giao thong Tuy Hạ (Nhơn Trạch) - Công trình thuỷ điện Hàm Thuận – Đa Mi - Nhà máy thuỷ điện Đồng Nai Ш - Nhà máy thuỷ điện Đak R’tih 1.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY: 3 4 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT P.GIÁM ĐỐC THI CÔNG P.GIÁM ĐỐC DỰ ÁN P.GIÁM ĐỐC CƠ GIỚI VẬT TƯ PHÒNG KINH TẾ DỰ ÁN CÁC ĐỘI SẢN XUẤT CÁC CÔNG TRƯỜNG XƯỞNG SỬA CHỮA NHÀ MÁY GẠCH GRANITE ĐỒNG NAI P. KỸ THUẬT THI CÔNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU PHÒNG CƠ GIỚI VẬT TƯ Hình.1.Sơ đồ bộ máy công ty 1.3 PHÒNG KẾ TOÁN 1.3.1.HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN: 1.3.2.Nhiệm vụ ,chức năng: Công tác kế toán ở Công ty Cổ Phần Cơ Giới và Xây Lắp Số 9 do phòng kế toán đảm nhiệm. Phòng hoạt động dưới sự chỉ đạo của Giám đốc công ty và chịu sự chỉ đạo của kế toán trưởng về mặt nghiệp vụ từ Tổng Công Ty xây dựng và Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng. Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung. Theo hình thức này, công việc kế toán được thực hiện tập trung, ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp cho đến việc lập báo cáo kế toán -Kế toán trưởng công ty: Là người giúp Giám đốc chỉ đạo công tác kế toán thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế ở công ty đồng thời là kiểm soát viên kinh tế tài chính của nhà nước tại công ty 5 KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế Toán tài sản cố định Kế Toán vật tư Thủ Quỹ Kế Toán TTA&B Kế toán L. Động và Tiền Lương PP.KIÊM KẾ TOÁN TỔNG HỢP PP.KIÊM KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THANH TOÁN Hình1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán - Phó phòng kiêm kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ theo dõi các loại chi phí, doanh thu. Cuối quý kết chuyển chi phí để tính giá thành sản phẩm. Hàng quý lập báo cáo thống kê các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu các công trình. Hàng quý lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính. - Phó phòng kiêm kế toán ngân hàng, thanh toán: Thực hiện thu, chi và lập báo cáo thu, chi theo kế hoạch hàng ngày. Đôn đốc thu công nợ từ khách hàng và lập báo cáo công nợ -Kế toán tài sản cố định: Bộ phận này có nhiệm vụ hạch toán theo dõi tình hình tăng, giảm tài sản cố định, tình và trích khấu hao tài sản cố định phù hợp cho từng đối tượng chịu chi phí, tham gia công tác kiểm tra định kỳ tại công ty. -Kế toán vật tư: Bộ phận này có nhiệm vụ theo dõi tình hình biến động của các loại nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ. Định kỳ kế toán xuống kho kiểm tra, đối chiếu việc ghi chép trên thẻ kho, tiến hành phân loại chứng từ và ghi nhận chứng từ vào số dư, lập bảng phân bố vật liệu, công cụ dụng cụ. -Thủ quỹ: Có nhiệm vụ quản lý quỹ tiền mặt tại công ty, thu chi tiền khi có các chứng từ hợp lệ. Định kỳ xuống các công trình phát lương trực tiếp cho cán bộ công nhân viên. -Kế toán thanh toán A&B: Theo dõi hợp đồng ký kết giữa công ty và các chủ đầu tư, lập phiếu thanh toán và hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán đền kỳ hạn kết toán toán khi công trình hoàn thành -Kế toán lao động và tiền lương: Có nhiệm vụ theo dõi ngày công, bảng chấm công của công nhân viên, tính và thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội cho công nhân viên, theo dõi công nhân viên ứng lương. 1.3.3 Hình thức kế toán: Vận dụng hình thức kế toán là một khâu quan trọng trong việc tổ chức kế toán của doanh nghiệp, có ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng cung cấp thông tin của kế toán,xuất phát từ đặc điểm ngành nghề mà công ty đang hoạt động và yêu cầu quản lý tài chính. Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức “Kế toán nhật ký chung”. Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc được dùng làm cơ sở ghi sổ. Trước hết ghi các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào nhật ký chung (được xử lý bằng máy tính). 6 Sau đó máy sẽ tự động chuyển vào sổ cái theo tài khoản phù hợp, đồng thời các nghiệp vụ này cũng được phản ánh vào sổ kế toán chi tiết liên quan. Bảng cân đối kế toán được cập nhập ngay số liệu. Cuối kỳ, máy cho in ra những trang sổ cái, bảng cân đối các trang sổ kế toán chi tiết báo cáo tài chính như: Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo luân chuyển tiền tệ. Riêng bản thuyết minh báo cáo tài chính do kế toán thực hiện sau khi đã kiểm tra đối chiếu, trùng khớp đúng với số liệu đã ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết. - Có thể tóm tắt cách ghi sổ mà công ty thực hiện theo sơ đồ sau: 7 Hình 1.2: Sơ đồ lưu chuyển chứng từ 8 Chứng từ gốc Sổ nhật ký ĐB Sổ, thẻ kế toán chi tiếtNhật ký chung Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính Bảng CĐTK Sổ cái Ghi hàng ngày. Quan hệ đối chiếu. Ghi cuối tháng. Hệ thống tài khoản sử dụng: Hệ thống tài khoản mà công ty đang sử dụng là hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định 114/TC_QĐ_CĐTK ngày 01/11/1995 của Bộ Tài Chính ٭ Báo cáo kế toán: Căn cứ vào mục đích cung cấp thông tin cũng như tính pháp lệnh của thông tin được cung cấp thì báo cáo kế toán của doanh nghiệp được phân thành báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị. Theo quy định hiện nay thì hệ thống báo cáo kế toán tài chính của công ty bao gồm 4 bảng báo cáo sau: -Bảng cân đối kế toán -Báo cáo kết quả hoạt động tài chính -Báo cáo luân chuyển tiền tệ 9 Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY 2.1 Chứng từ và luân chuyển chứng từ 2.1.1 Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng , thuê mướn lao động (gọi chung là người sử dụng lao động), về việc làm có trả công, mà hai bên cam kết với nhau về điều kiện sử dụng lao động và điều kiện lao động, về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động, đề cao trách nhiệm của người sử dụng, thuê mướn lao động và người lao động. Hợp đồng lao động được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc các ngành, các thành phần kinh tế có sử dụng, thuê mướn lao động và đối với những người lao động làm công và được trả tiền công (tiền lương). Và sau đây mẫu hợp đồng lao động được áp dụng ở công ty Cổ phần cơ giới và xây lắp số 9: 10 [...]... ở Công ty và làm việc tại các công trường, đội, trạm từ 30 đến 31 công/ tháng không có công thêm giờ 2.2.3.2 Tiền lương phân phối trả cho người lao động: Được áp dụng theo quyết định số: 1407/QĐ/CT9 ngày 18/12/20 09 V/v điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo quy định 28 2.3 Các khoản phụ cấp và quỹ tiền lương: Các loại phụ cấp tại công ty: - Phụ cấp khu vực: Tùy theo từng vùng thi công mà công ty trích. .. T2/2010-BHXH Đồng Nai Trích BHXH, YT, TN lương trực tiếp Q1-2010 -Công trình thủy điện Đă Trích BHXH, YT, TN lương trực tiếp Q1-2010 -Công trình thủy điện Sê TỔNG CỘNG Người lập biểu Kế toán trưởng 2.4.2 Các ví dụ phân tích các khoản trích theo lương: Tiền bảo hiểm được trích dựa vào tiền lương cơ bản: Số tiền bảo hiểm để trừ vào tiền lương = Mức lương tối thiểu chung công ty áp dụng theo quy định của nhà... hình thức tiền lương theo thời gian:  Lý thuyết tiền lương cho người lao động tính theo công thức sau: Mức lương tháng = Mức lương cơ bản (tối thiểu) x (hệ số lương + Tổng hệ số các khoản phụ cấp)  Thực tế tiền lương cho người lao động tính theo công thức sau: Mức lương tháng = (hệ số lương x lương tối thiểu) * Số công làm việc thực tế * số % hoàn thành kế hoạch tháng của từng đơn vị * Tiền công sửa... Theo quy định của Công ty Điều 3 : Nghĩa vụ và quyền lợi của Người lao động 1 Quyền lợi : - Phương tiện đi lại làm việc : Cá nhân tự túc - Mức lương chính hoặc tiền công : Bậc 1/8 – Hệ số 2.34 - Hình thức trả lương : Tiền mặt - Phụ cấp gồm : Theo quy định của Công ty - Được trả lương vào ngày : 10 hàng tháng - Tiền thưởng : Theo quy định của Công ty - Chế độ nâng lương : Theo quy định của Công ty và. .. trên lương cơ bản bao gồm (BHXH 6%, BHYT 1.5%, BHTN 1%, KPCĐ 0%); Công ty chịu 22% trên lương cơ bản (bao gồm BHXH 16%, BHYT 3%, KPCĐ 2%, BHTN 1%)  Thực tế: Vào tháng 3-2010 Công ty áp dụng trích bảo hiểm theo qui định mới 3.2 Nhận xét và kiến nghị bổ sung có áp dụng chế độ kế toán theo quy định số 15: Thông qua việc tìm hiểu về công tác quản lí và hạch toán tiền lương tại công ty Cổ Phần Cơ Giới và Xây. .. lương cơ bản là 700.000 Các hệ số các khoản phụ cấp bao gồm: - Hệ số người lao động làm việc chuyên cần - Hệ số phụ cấp trách nhiệm Ngoài ra còn có các khoản khác: Phần trăm hoàn thành kế hoạch, số công làm việc thực tế, tiền công sửa chữa, trực sx, công chờ việc 3.1.2 So sánh tiền lương theo khoán:  Lý thuyết: Vì là công ty xây dựng nên thực hiện khoán gọn quỹ lương theo hạng mục công trình cho đội sản... 8 .95 1.000 – 5.000.000) x 10% = 645.100đ Vì năm 20 09 do công ty đã thu thiếu của ông Phi nên tháng 3 phải bổ sung thuế là 550.000 đồng Các khoản trích mà công ty phải nộp được đưa vào chi phí của công ty 650.000 x 6.31 x 22% = 90 2.330 Nghiệp vụ được định khoản như sau: Nợ TK 622: Có TK 338: 90 2.330 90 2.330  Ví dụ: Nguyễn Quyết Tiến (Đội trưởng) • Hệ số lương cơ bản: 3, 89 • Hệ số lương: 13 • Mức lương. .. chữa, trực sản xuất và chờ việc hưởng lương như sau: Đối với công nhân ở xưởng Biên Hòa công sửa chữa bằng 93 .000 đồng /công , công chờ việc (có mặt tại đơn vị) bằng 46.000 đồng /công: Đối với công nhân ở các công trường, đội sản xuất công sửa chữa bằng 108.000 đồng /công, công trực sản xuất bằng 93 .00 đồng /công, công chờ việc (có mặt tại đơn vị) bằng 54.000 đồng /công Trong đó: Tổng số công trực sản xuất,... 622: 99 6.710 Có TK 338: 99 6.710  Ví dụ: Ông Bùi Khắc Phi ( Chủ tịch công đoàn) • Hệ số lương cơ bản: 6.31 • Hệ số lương: 19. 0 • Mức lương tối thiểu chung công ty áp dụng để tính lương là : 700.000 đ/tháng • Tổng cộng lương của tháng 3: 700.000x 19. 0=13.300.000 đồng • Số tiền bảo hiểm mà nhân viên phải nộp : 650.000 x 6,31x 8.5%=3 49. 000 đ Nghiệp vụ được định khoản như sau: Nợ TK 334 : Có TK 338 : 3 49. 000... Công chờ việc + (Lương tối thiểu x 0.5) + ( lương tối thiều x hệ số phụ cấp trách nhiệm) ͢ Từ công thức lý thuyết và thực tế ta thấy: Công thức tính lương theo thời gian của Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 về cơ bản là dựa trên lý thuyết 35 Mức lương cơ bản mà công ty áp dụng thấp nhất là 650.000 đồng theo quy định của nhà nước, đối với nhân viên nhiều kinh nghiệm, có trình độ cao thì mức lương . và Xây Lắp số 9. Trực thuộc Tổng Công ty Xây Dựng và Phát Triển Hạ Tầng –Bộ Xây Dựng. Trải qua thời gian phát triển và hoạt động đến năm 199 3 đổi tên thành Công Ty Cơ Giới và Xây Lắp số 9 theo. tại công ty 5 KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế Toán tài sản cố định Kế Toán vật tư Thủ Quỹ Kế Toán TTA&B Kế toán L. Động và Tiền Lương PP.KIÊM KẾ TOÁN TỔNG HỢP PP.KIÊM KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THANH TOÁN Hình1.1:. khoản tiền lương khác. Vì vậy, vấn đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là vấn đề quan trọng trong công tác kế toán với các nhiệm vụ cơ bản. 1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan