kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty tnhh đo đạc xd-tm hưng thịnh

60 472 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 15:28

Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Trung cấp khoá 2007 GVHD : Nguyễn Thò Minh Hiệp Phần 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XD – TM HƯNG THỊNH 1. Lòch sử hình thành và quá trình phát triển . Căn cứ Nghò đònh 34/CP ngày 23/4/1994 của chính phủ quy đònh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Đòa chính Căn cứ quy chế đăng ký và hoạt động hành nghề đo đạc bản đồ ban hành kèm theo quyết đònh số :656QĐ/ĐC ngày 4/11/1997 của tổng cục trưởng đòa chính Giấy phép thành lập số 1440/GP/TLDN Ngày 07/7/1998 của UBND thành phố Hồ Chí Minh và giấy đăng ký kinh doanh số 045533 do sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 23/7/1998 Tên công ty : CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XD – TM HƯNG THỊNH Đòa chỉ : 24A Điện Biên Phủ ,Phường 15 ,Quận Bình Thạnh . Điện thoại : 08.8980282 Fax : 5123040 Email : hungthinh_map@yahoo.com Tài khoản : 4311 00 30 01 0537 tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á Thành Phố Hồ Chí Minh. Có vốn pháp đònh được xác nhận 1.200.000.000 Đăng ký thuế và bảo hiểm tại : Quận Bình Thạnh TP.HCM Số chi nhánh : 9 chi nhánh. 2. Chức năng ngành nghề 2.1. Đối với đo đạc bản đồ đòa chính: - Khảo sát đánh giá hiện trạng (đối với các công trình lớn, có hiện trạng phức tạp). - Lập hợp đồng kinh tế thi công. - Thu nhập các tài liệu có liên quan đến khu đo. - Xin tham khảo, trích lục tài liệu đòa chính liên quan đến khu đo ( tại Trung Tâm Thông Tin Lưu Trữ Tư Liệu Đòa Chính Nhà Đất). - Lập phương án kỹ thuật và tổ chức thi công công trình đo đạc (đối với các công trình lớn, hoặc đo lập bản đồ đòa chính theo những đơn vò hành chính…). - Thi công đo đạc thực đòa. - Nội nghiệp tính toán và lập hồ sơ gốc trên nền tài liệu đòa chính. - Bố trí cắm cọc mốc xác đònh ranh, phân chiết lô thửa theo bản đồ qui hoạch và hồ sơ kỹ thuật đo đạc (đối với hồ sơ cắm mốc phân lô). - Kiểm tra kỹ thuật hồ sơ đo đạc. Sinh viên : Phạm Thò Phi Phụng Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Trung cấp khoá 2007 GVHD : Nguyễn Thò Minh Hiệp - Lập bản vẽ chính thức theo mẫu và in ấn. - Giao nộp sản phẩm để nghiệm thu (cấp quản lý Nhà Nước trực thuộc tại Sở TàiNguyên và Môi Trường TP. HCM). - Giao thành phẩm bản đồ theo hợp đồng cho khách hàng. 2.2. Các công trình đo đạc bản đồ khác: - Khảo sát đánh giá hiện trạng (đối với các công trình lớn). - Lập hợp đồng kinh tế thi công. - Thu thập các tài liệu có liên quan đến khu đo. - Lập phương án kỹ thuật và tổ chức thi công công trình đo đạc. - Thi công đo đạc thực đòa. - Nội nghiệp tính toán và lập hồ sơ gốc. - Lập bản vẽ chính thức theo mẫu và in ấn. - Lập các biểu thống kê số liệu, biểu tính toán theo nội dung công việc đã thống nhất trong hợp đồng. - Bố trí công trình, quan trắc theo dõi thi công các công trình xây dựng… - Kiểm tra kỹ thuật hồ sơ đo đạc, bản đồ số liệu tính toán. - Bàn giao hồ sơ thành quả cho khách hàng theo hợp đồng. 3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý nhân sự 3.1. Cơ cấu tổ chức - Tên đơn vò : CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XD – TM HƯNG THỊNH. - Đòa chỉ : 24A Điện Biên Phủ Phường 15, Quận Bình Thạnh. Lực lượng chuyên môn kỹ thuật ( Trong danh sách này không tính các cộng tác viên hoặc người kiêm nhiệm.) Tổng số : 21 người. - Kỹ sư trắc đòa – bản đồ : 2 - Cử nhân khoa học –Đòa chất : 2 - Kiến trúc sư : 2 - Kỹ sư điện –điện tử : 1 - Kỹ Sư kỹ thuật Xây Dựng : 2 - Trung cấp đòa chính : 7 - Công nhân kỹ thuật : 2 - Kỹ thuật nông nghiệp : 1 - Trung học quản lý đất đai : 1 - Kỹ thuật xây dựng : 1 Sinh viên : Phạm Thò Phi Phụng Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Trung cấp khoá 2007 GVHD : Nguyễn Thò Minh Hiệp SƠ ĐỒ TỔ CHỨC Sinh viên : Phạm Thò Phi Phụng Trang 3 GIÁM ĐỐC KIÊM CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH P. GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT TỔ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN QL DÃ NGOẠI ,QLPC ĐO ĐẠC TỔ KỸ THUẬT QUẢN THỦ HS KỸ THUẬT THỦ QUỸ NHÓM ĐO A ĐỊA CHÍNH CHI NHÁNH BHH (CÓ TTB) TỔ KIỂM TRA KIỂM SOÁT NHÓM ĐO B QSD NHÀĐẤT CN AN LẠC (CÓ TTB) CHI NHÁNH HUYỆN CỦ CHI NHÓM ĐO ĐBGT – TKXD CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC NHÓM ĐO B CN BHH,AN LAC,CỦ CHI Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Trung cấp khoá 2007 GVHD : Nguyễn Thò Minh Hiệp 3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban Bộ máy tổ chức quản lý của công ty là giám đốc thực hiện theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc là người có thẩm quyển cao nhất chụi trách nhiệm trước cty về mọi họat động Việc tuyển dụng cán bộ công nhân viên chức trực tiếp tuyển trong nước dựa vào sự giúp đỡ của các cơ quan quyền lực, các công ty dòch vụ trong nước, ưu tiên cho người có trình độ và kỹ thuật cao. Tuy nhiên, xét về mặt khách quan cty còn có những ưu điểm và khuyết điểm cần khắc phục và phát huy.  Ưu điểm: Giám Đốc là người chỉ đạo trực tiếp nên nó thường mang tính kòp thời và có những quyết đònh thích hợp vời những biến động của thò trường .Có đội ngũ nhân viên trẻ trung , năng động, hòa nhã  Nhược điểm: Do công ty có nhiều chi nhánh ở các quận ,huyện nằm ngoại thành xa trụ sở chính của công ty nên việc nhân viên đi lại để báo cáo cho công ty chính là bất tiện. 4. Sản phẩm công ty Là những bản vẽ được các kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật cao đã đo đạc kỹ lưỡng trên máy và đưa ra những bản vẽ chính xác về tọa độ nhà ở, đất sử dụng cũng như giúp cho người dân nhanh chónh và tiết kiệm được thời gian trong việc làm giấy tờ nhà đất . 5. Qui trình về chất lượng thành quả đo đạc bản đồ : Sản phẩm của công tác đo đạc bản đồ nói chung không cho phép có thứ phẩm, do đó trong quá trình thi công các công trình về đo đạc bản đồ từ giai đoạn điều tra khảo sát ban đầu đến thi công đo đạc thực đòa, tính toán nội nghiệp… đều phải tuân thủ theo đúng qui trình – qui phạm hiện hành, phải tổ chức tốt công tác theo dõi kiểm tra thường xuyên và đònh kỳ trong suốt thời gian thực hiện công trình. Sinh viên : Phạm Thò Phi Phụng Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Trung cấp khoá 2007 GVHD : Nguyễn Thò Minh Hiệp 6. Sản phẩm và kế hoạch sản lượng năm : - Sản phẩm các bản đồ hiện trạng – vò trí theo nền tài liệu đòa chính : + Hồ sơ bản đồ thửa đất nhỏ, lẻ : khoảng 2.000 hồsơ / năm. + Hồ sơ bản đồ với khu đất trung bình : khoảng 100 hồsơ / năm. + Hồ sơ bản đồ với khu đất lớn : khoảng 25 hồsơ / năm. - Sản phẩm bản đồ đòa hình, bản đồ cao độ tính toán khối lượng đào đắp các trắc dọc – trắc ngang, bản đồ quan trắc đònh vò bố trí công trình,hiện trạng giải toả đền bù… : khoảng 20 hợpđồng / năm. Đo đạc bản đồ. Tư vấn khảo sát thiết kế các công trình xây dựng .San lắp mặt bằng .Mua máy móc thiết bò ,vật tư ,nguyên phục vụ các ngành sản xuất .Dòch vụ thương mại .Đại lý ký gởi hàng hóa .Kinh doanh nhà ở .Nhận quyền sử dụng đất để xây nhà ở ,để bán hoặc cho thuê ,đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà để ở để chuyển quyền sử dụng đất .Dòch vụ mua bán cho thuê nhà ở. Do có đội ngũ kỹ sư lành nghề và phong cách làm việc hăng hái đã tạo ra nhiều uy tin đối với khách hàng về việc đo đạc và tạo ra những bản vẽ chính xác. 7. Quy trình làm việc tại công ty Khách hàng tới công ty sẽ đươc đội ngũ nhân viên lành nghề trong công ty hướng dẫn tận tình về việc làm các loại giấy tờ cũng như quyền sử dụng nhà ở , quyền sử dụng đất ,nói cách khác là công ty co thể giúp người dân làm các loại sổ hồng ,sổ đỏ một cách nhanh chóng và đỡ tốn thời gian 8. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty 8.1. Bộ máy kế toán Công ty thực hiện hạch toán theo phương thức hạch toán độc lập. Sinh viên : Phạm Thò Phi Phụng Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Trung cấp khoá 2007 GVHD : Nguyễn Thò Minh Hiệp • Sơ đồ bộ máy kế toán được sắp xếp như sau: 8.2. Chức năng Kế toán trưởng :Là người chòu trách nhiệm về toàn bộ công việc kế toán của công ty trước giám đốc. Giúp Giám Đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tài chính và theo dõi trực tiếp : + Nguồn vốn và TSCĐ của công ty. + Kế toán các nhiệm vụ tiêu thụ, kết quả và thu nhập. + Đồng thời kiêm nhiệm công tác tài vụ, lập các biểu tài chính của công ty. Kế toán tổng hợp : + Kế toán tổng hợp ghi chép phản ánh tổng quát tình hình tài sản và hoạt động của đơn vò. + Có nhiệm vụ ghi sổ, lập báo cáo phân tích hoạt động, tổ chức lưu trữ tài liệu kế toán, có thể phân tích chi phí sản xuất, tính giá thành, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Giúp kế toán viên theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ Kế toán viên: +Thực hiện ghi chép các chứng từ ban đầu, mở các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để phản ánh số liệu phát sinh. Giữ các sổ sách, báo biểu liên quan, tổng hợp và lập các báo biểu kế toán, theo dõi tình hình thu chi tiền mặt, TGNH, theo dõi các Sinh viên : Phạm Thò Phi Phụng Trang 6 Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán viên Thủ quỹ Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Trung cấp khoá 2007 GVHD : Nguyễn Thò Minh Hiệp nghiệp vụ thanh toán công nợ, đối chiếu công nợ, các khoản lương và trích theo lương …  Hình thức tổ chức công tác kế toán: - Là hình thức lập kế hoạch tập trung, công tác kế toán được thực hiện ở phòng kế toán ở công ty.  Hình thức kế toán áp dụng: - Với quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh và trình độ nhân viên quản lý, công ty đã chọn hình thức kế toán là Nhật ký Chung. - Sơ đồ hạch toán như sau:  Ghi chú : Ghi hằng ngày ( đònh kỳ ) Ghi vào cuối tháng ( hoặc đònh kỳ ) Đối chiếu ,kiểm tra. Sinh viên : Phạm Thò Phi Phụng Trang 7 Chứng từ gốc Sổ Nhật ký chung Sổ quỹ Sổ Cái Sổ chi tiết Bảng tổng hợp Chi tiết Bảng cân đối tài khoản Báo cáo tài chính Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Trung cấp khoá 2007 GVHD : Nguyễn Thò Minh Hiệp  Ghi chép : Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian. - Sau đó căn cứ vào sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ Cái. - Trường hợp dùng sổ Nhật ký đặc biệt thì hằng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc ghi nghiệp vụ phát sinh vào các sổ Nhật ký đặc biệt có liên quan đònh kỳ hoặc cuối tháng tổng hợp các nghiệp vụ trên sổ Nhật ký đặc biệt và lấy số liệu tổng hợp ghi một lần vào sổ Cái .Cuối tháng tổng hợp số liệu của sổ Cái và lấy số liệu của sổ Cái ghi vào Bảng cân đối phát sinh các tài khoản tổng hợp. - Đối chiếu với các tài khoản có mở các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết thì sau khi ghi sổ nhật ký phải căn cứ vào chứng từ gốc ghi vào các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết liên quan. - Cuối tháng cộng sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết của từng tài khoản để đối chiếu với bảng cân đối số phát sinh . - Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng các số liệu ,các bảng cân đối số phát sinh được dùng làm căn cứ để lập bảng cân đối kế toán và các báo biểu kế toán khác. Phần 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Giới thiệu sơ lược về tiền lương 1.1. Khái niệm ,ý nghóa của tiền lương và các khoản trích theo lương. Tiền lương là môt phạm trù kinh tế gắn liền với lao động ,tiền tệ và nền sản xuất hàng hoá. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của bộ phận sản phẩm xã hội mà người lao động được sử dụng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất nhằm tái sản xuất sức lao động. Mặc khác ,tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá trò sản phẩm do người lao động tạo ra.Tuỳ theo cơ chế quản lý mà tiền lương có thể xác đònh là moat bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm hay được xác đònh là một bộ phận của thu nhập – kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động SXKD trong doanh nghiệp. Theo tổ chức Lao Động Quốc Tế ( ILO ), tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập, bất luận tên gọi hay cách tính thế nào, mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn đònh giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoặc bằng pháp luật, pháp quy quốc gia, do người sử dụng lao động viết tay hay bằng miệng, cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc cho những dòch vụ đã làm hay sẽ phải làm. Sinh viên : Phạm Thò Phi Phụng Trang 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Trung cấp khoá 2007 GVHD : Nguyễn Thò Minh Hiệp Ngoài tiền lương mà người lao động được hưởng theo số lượng và chất lượng của mình,họ còn được hưởng các khoản tiền thưởng theo quy đònh của đơn vò như thưởng do phát huy sáng kiến ,thưởng do thi đua,do năng suất lao động và các khoản tiền thưởng khác. Trong trường hợp người lao động tạm thời hay vónh viễn mất sức lao động như khi bò ốm đau,thai sản,tai nạn lao động,hưu trí mất sức hay tử tuất … sẽ được hưởng khoản trợ cấp nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống,đó là khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) Quỹ bảo hiểm xã hội được tạo ra bằng cách trích theo tỷ lệ phần trăm trên tiền lương phải thanh toán cho công nhân để tính vào chi phí SXKD và khấu trừ vào tiền lương công nhân.Theo quy đònh hiện nay thì tỷ lệ này là 20% trong đó:tính vào CPSXKD 15% và công nhân phải chòu là 5%. Khoản chi trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động khi ốm đau,thai sản,tai nạn lao động,hưu trí và tử tuất được tính trên cơ sở số lượng,chất lượng lao động và thời gian mà người lao động đã cống hiến cho xã hội trước đó. Tỷ lệ tính bảo hiểm xã hội tính vào chi phí sản xuất được quy đònh 10% DN phải nộp cho cơ quan quản lý để chi cho 2 nội dung: hưu trí và tử tuất,còn 5% được dùng để chi nộp cho 3 nội dung:ốm đau,thai sản và tai nạn lao động.khoản chi này có thể cho phép doanh nghiệp để lại chi trả (thay lương) cho người lao động khi có phát sinh thực tế,số thừa,thiếu sẽ được thanh toán với cơ quan quản lý:nếu chi thiếu sẽ được cấp bù,chi không hết sẽ phải nộp lên.Hoặc có thể nộp hết 5% quỹ này cho cơ quan quản lý,khi có phát sinh thực tế sẽ do cơ quan quản lý thực hiện chi trả cho người lao động căn cứ vào các chứng từ chứng minh (hiện này quỹ này được quản lý theo hướng này). Tỷ lệ trích mà người lao động phải chòu được doanh nghiệp nộp hộ lên cơ quan quản lý (cùng vói 10% ở trên). Như vây,nếu doanh nghiệp được phép để lại 5% khoản chi BHXH thì chỉ phải nộp 15%,còn nếu doanh nghiệp không được phép thực hiện trực tiếp chi thì phải nộp hết 20% cho cơ quan quản lý. Nhằn xã hội hoá việc khám chữa bệnh,người lao động còn được hưởng chế độ khám chữa bệnh không mất tiền bao gồm các khoản chi về viện phí,thuốc men ,… khi ốm đau .Điều kiện để người lao động khám chữa bệnh không mất tiền là họ phải có thẻ bảo hiểm y tế ,theo quy đònh hiện nay BHYT được trích theo tỷ lệ 3% trên lương phải thanh toán cho công nhân trong đó tính vào chi phí SXKD là 2% và khấu trừ vào tiền lương công nhân là 1% . Sinh viên : Phạm Thò Phi Phụng Trang 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Trung cấp khoá 2007 GVHD : Nguyễn Thò Minh Hiệp Ngoài ra để phục vủ cho hoạt động của tổ chức công đoàn được thành lập theo luật công đoàn,doanh nghiệp phải trích lập quỹ kinh phí công đoàn.Quỹ kinh phí công đoàn được thành lập bằng cách trích theo tỷ lệ quy đònh trên tiền lương phải trả và được tính vào chi phí kinh doanh sản xuất trong kỳ. Theo quy đònh hiện hành ,tỷ lệ trích kinh phí công đoàn tính vào chi phí trên tiền lương phải trả là 2% trong đó 1% dành cho hoạt động công đoàn cơ sở và 1% cho hoạt động công đoàn cấp trên.Khoản chi cho hoạt động công đoàn cơ sở có thể được thực hiện trên sổ sách kế toán hoạt động SXKD của doanh nghiệp hoặc không – nếu khoản này thể hiện trên sổ sách kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh,thì sau khi trích vào chi phí doanh nghiệp sẽ chuyển nộp toàn bộ khoản kinh phí này .Mọi khoản chi tiêu tại cơ sở sẽ do tổ chức công đoàn quản lý và quyết toán với công đoàn cấp trên . Tăng cường quản lý lao động,cải tiến và hoàn thiện việc phân bố và sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động,cải tiến và hoàn thiện chế độ tiền lương,chế độ sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội ,bảo hiểm y tế ,kinh phí công đoàn được xem là moat phương tiện hữu hiệu để kích thích người lao động gắn bó với hoạt động SXKD ,rèn luyện tay nghề ,nâng cao năng suất lao động.Trên cơ sở các chính sách chế độ lao động,tiền lương ,bảo hiểm xã hội ,bảo hiểm y tế ,kinh phí công đoàn Nhà nước đã ban hành ,các doanh nghiệp tuỳ thuộc vào đặc điểm ngành mình phải tổ chức tốt lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ,đồng thời tính toán ,thanh toán đầy đủ kòp thời các khoản tiền công đoàn nhằm khuyến khích người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ ,góp phần thể hiện tốt kế hoạch SXKD của doanh nghiệp . 1.2. Bản chất của tiền lương. Bản chất của tiền lương cũng thay đổi tùy theo các điều kiện, trình độ phát triển kinh têá xã hội và nhận thức của con người. Trước đây tiền lương được coi là giá trò sức lao động trong nền kinh tế thò trường . Với việc áp dụng nguồn nhân lực vào các doanh nghiệp, tiền không còn là đơn thuần là sức lao động nữa. Quan hệ giữa người và chủ sở hữu lao động và người lao động đã có những thay đổi cơ bản. Liệu rằng việc áp dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, quan hệ này có thể chuyển từ hình thức bóc lột , mua bán hàng hóa sang hình thức quan hệ song phương, đôi bên cùng có lợi hay không và bản chất Sinh viên : Phạm Thò Phi Phụng Trang 10 [...]... + Các khoản khấu trừ vào tiền lương ,tiền công của công nhân viên + Các khoản tiền công đã ứng trước,hoặc đã trả với lao động thuê ngoài (đối với doanh nghiệp xây lắp) Bên có : + Các khoản tiền lương ,tiền công, BHXH và các khoản khác phải trả cho CNV + Các khoản tiền công phải trả cho lao động thuê ngoài (đối với doanh nghiệp xây lắp) Số dư bên có : + Các khoản tiền lương ,tiền công ,tiền thưởng và các. .. và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho CNV của doanh nghiệp về tiền lương ,tiền công ,tiền thưởng,BHXH và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập cuả CNV Trong các doanh nghiệp xây lắp tài khoản này còn được dùng để phản ánh tiền công phải trả cho lao động thuê ngoài Kết cấu của TK 334 “Phải trả công nhân viên” Bên nợ : + Các khoản tiền lương ,tiền công ,tiền thưởng,bảo hiểm xã hội và các khoản. .. (4) Cuối niên độ kế toán điều chỉnh số chênh trích trước tiền lương nghỉ phép lớn lệch tiền lương nghỉ phép thực tế phát sinh hơn tiền lương nghỉ phép thực tế lớn hơn chi phí đã trích trước phát sinh Phần 3 : THỰC TẾ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XD – TM HƯNG THỊNH • Để có cơ sở lập kế họach tiến lương , phân bổ chi phí tiền lương vào đối tượng sử dụng Công ty đã căn cứ vào tính chất để... thanh toán các khoản tiền lương ,tiền công ,tiền thưởng ,các khoản mang tính chất tiền lương và các khoản phải trả khác cho CNV kế toán ghi : Nợ TK 334 Có TK 111 –Tính thuế thu nhập của CNV,người lao động phải nộp Nhà nước ghi : Nợ TK 334 Có TK 333 (3338) – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Sơ đồ kế toán thể hiện như sau : TK 141,138,338 TK 334 TK 622,623,627641,642,241 (4) Các khoản khấu trừ vào lương. .. công ,tiền thưởng và các khoản khác còn phải trả cho CNV + Các khoản tiền công còn phải trả cho lao động thuê ngoài (đối với DNXL) Tài khoản 334 có thể có số dư bên Nợ,số dư Nơ TK 334 (nếu có)phản ánh số tiền đã trả quá số phải trả tiền lương ,tiền công ,tiền lương và các khoản khác cho CNV TK 334 phải hạch toán chi tiết theo 2 nội dung : thanh toán lương và thanh toán các khoản khác Đối với các doanh nghiệp... phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho CNV của DNXL về tiền lương ,tiền phụ cấp lưu động ,tiền cho lưu động nữ ,tiền công ,các khoản mang tính chất lương ,tiền thưởng,BHXH và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của CNV (thuộc biên chế của doanh nghiệp) + TK 3342 – Phải trả lao động thuê ngoài:Dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải... tính trả lương cho người lao động được tiến hành theo hai hình thức chủ yếu :hình thức tiền lương theo thời gian và hình thức tiền lương theo sản phẩm • Hình thức tính tiền lương theo thời gian : Tiền lương tính theo thời gian là tiền lương tính trả cho người lao động theo thời gian làm việc,cấp bậc công việc và thang lương cho người lao động .Tiền lương tính theo thời gian có thể thực hiện tính theo tháng,ngày... của họ và thời gian công nhân viên nghỉ theo chế độ được hưởng lương như đã nghỉ phép ,nghỉ vì ngừng sản xuất,đi học ,đi họp … Việc phân chia tiền lương chính ,tiền lương phụ có ý nghóa quan trọng trong công tác kế toán tiền lương và phân tích khoản mục chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm Trong công tác kế toán, tiền lương chính của công nhân sản xuất thường được hạch toán trực tiếp vào chi... thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh 6 T khoản kế toán sử dụng trong kế toán tiền lương ,BHXH ,BHYT Để phản ánh tình hình thanh toán các khoản tiền lương, BHXH ,BHYT ,KPCĐ kế toán sử dụng các tài khoản kế toán chủ yếu như sau : - TK 334 : Phải trả công nhân viên - TK 338 : Phải trả ,phải nộp khác - TK 335 : Chi phí phải trả a TK 334 : Phải trả công nhân viên Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản. .. Minh Hiệp – Tình hình trích và thanh toán BHXH,BHYT và KPCĐ – Các khoản khấu trừ vào tiền lương của CNV theo quyết đònh của tòa án (tiền nuôi con khi ly dò,con ngoài giá thú,lệ phí tòa án ,các khoản thu hộ ,đền bù …) – Các khoản lãi phải trả cho các bên tham gia liên quan – Các khoản đi vay,đi mượn vật tư ,tiền vốn có tính chất tạm thời – Các khoản tiền nhận từ đơn vò ủy thác hoặc các đại lý của đơn . toán công nợ, đối chiếu công nợ, các khoản lương và trích theo lương …  Hình thức tổ chức công tác kế toán: - Là hình thức lập kế hoạch tập trung, công tác kế toán được thực hiện ở phòng kế. ,nói cách khác là công ty co thể giúp người dân làm các loại sổ hồng ,sổ đỏ một cách nhanh chóng và đỡ tốn thời gian 8. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty 8.1. Bộ máy kế toán. đồng và đươc trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. 1.3. Chức năng và nhiệm vụ tiền lương và các khỏan phải trích theo lương. 1.3.1. Chức năng của tiền lương Tiền lương

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan