0

Giáo án vật lí lớp 6 cả năm

60 2,615 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 23:07

Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn Hu - Cam L Ngy dy : Ngy dy : Tit 1 : Tit 1 : O DI A. Mục tiêu : 1. Kiến thức : + Kể tên một số dụng cụ đo chiều dài. + Biết xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo. 2. Kỹ năng : + Biết ớc lợng gần đúng độ dài cần đo. + Biết đo độ dài của một số vật thông thờng. + Biết tính giá trị trung bình của các kết quả đo. + Biết sử dụng thớc đo phù hợp với vật cần đo. 3. Thái độ : + Rèn tính cẩn thận, ý thức hợp tác trong nhóm. B. Ph ơng pháp : + Thực nghiệm + vấn đáp tích cực. C. Chuẩn bị: 1. Cho mỗi nhóm học sinh : + Một thớc kẻ có ĐCNN đến mm. + Một thớc dây có ĐCNN đến mm. + Một thớc cuộn có ĐCNN đến 0,5 cm. + Một tờ giấy kẻ bảng 1.1 SGK. 2. Cho cả lớp : + Tranh vẽ to thớc kẽ có GHĐ 20cm và ĐCNN 2mm. + Bảng phụ ghi kết quả bảng 1.1 SGK. D. Tiến trình lên lớp: I. ổ n định tổ chức . II. Kiểm tra bài cũ. Giáo viên hớng dẫn học tập cho học sinh. III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề : Giáo viên giới thiệu chơng trình Vật lí. Giới thiệu chơng 1: Cơ học. Yêu cầu học sinh mở trang 5 SGK. Trong chơng nghiên cứu những vấn đề gì ? 2. Triển khai bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập. - Yêu cầu học sinh quan sát tranh và trả lời câu hỏi đặt ra ở đầu bài. - Giáo viên gợi ý phơng án: + Để khỏi tranh cải nhau, hai chị em cần thống nhất với nhau điều gì ? bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. - Học sinh quan sát, trao đổi và nêu phơng án trả lời. - Cử đại diện nêu ph- ơng án. Giỏo ỏn Vt lý 6 1 Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn Hu - Cam L Hoạt động 2: Đơn vị đo độ dài. 1. Ôn lại một số đơn vị đo đọ dài. + Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nớc ta là gì ? Kí hiệu ? + Đơn vị đo độ dài lớn hơn mét, nhỏ hơn mét ? - Yêu cầu học sinh hoàn thành câu C1. - Kiểm tra kết quả của các nhóm. - Giới thiệu thêm một số đơn vị đo độ dài đợc sử dụng trong thực tế. 2. Ước lợng đo độ dài. - Yêu cầu học sinh đọc câu C2 và thực hiện theo yêu cầu. - Quan sát học sinh thực hiện. + Em hãy nhận xét giá trị ớc lợng và giá trị đo đợc ? - Yêu cầu học sinh đọc câu C3 và thực hiện. + Độ dài ớc lợng và độ dài đo đợc có giống nhau hay không ? chuyển ý: Tại sao trớc khi đo độ dài ta cần ớc lợng độ dài cần đo ? - Trao đổi nhóm, thống nhất và cử đại diện trả lời. - Thảo luận trên lớp - Cá nhân trả lời C1 Hoạt động theo nhóm: - Ước lợng 1m chiều dài bàn. - Đo bằng thớc để kiểm tra - trả lời câu hỏi theo yêu cầu. - Ước lợng, đo bằng thớc, nhận xét. - Cá nhân học sinh nhận xét trả lời. Hoạt động 3: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài. - Yêu cầu học sinh quan sát hình 1.1 và trả lời câu C4. - Điều khiển học sinh thảo luận. - Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và cho biết GHĐ và ĐCNN là gì ? - Yêu cầu học sinh vận dụng để trả lời câu hỏi C5. - Treo tranh, giới thiệu cách xác định GHĐ và ĐCNN của thớc. - Yêu cầu học sinh hoàn thành câu C6, C7. + Tại sao phải dùng thớc đó ? + Ước lợng độ dài để làm gì ? - Nhóm thống nhất trả lời câu C4. - Thảo luận câu C4 trên lớp. - Học sinh đọc tài liệu và trả lời - Hoạt động cá nhân trả lời câu C5 - Quan sát, lắng nghe để hiểu rõ GHĐ và ĐCNN của thớc. - Hoạt động cá nhân trả lời câu C6, C7. Để chọn thớc có GHĐ và ĐCNN thích hợp. Hoạt động 4: Vận dụng. - Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa và thực hiện theo yêu cầu. + Tại sao em chọn thớc đó. + Em đã tiến hành đo mấy lần và giá trị trung bình đợc tính nh thế nào ? - Hoạt động cá nhân - Tiến hành đo và ghi kết quả. Giỏo ỏn Vt lý 6 2 Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn Hu - Cam L IV. Củng cố: 1. Đơn vị đo độ dài chính là gì ? 2. Khi dùng thớc đo cần chú ý điều gì ? V. H ớng dẫn về nhà : 1. Trả lời lại các câu hỏi từ C1 đến C7 SGK. 2. Học phần ghi nhớ. 3. Làm bài tập từ 1-2.1 đến 1-2.6 SBT. 4. Đọc mục có thể em cha biết . E. Rút kinh nghiệm: Giỏo ỏn Vt lý 6 3 Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn Hu - Cam L Ngy dy : Ngy dy : Tit 2 : Tit 2 : O DI (tip theo ) A. Mục tiêu : 1. Kỹ năng : + Củng cố việc xác định GHĐ và ĐCNN của thớc + Củng cố cách xác định gần đúng độ dài cần đo để chọn thớc đo cho phù hợp + Rèn luyện kỹ năng đo và ghi kết quả chính xác + Biết tính giá trị trung bình. 2. Thái độ : Rèn luyện tính trung thực. B. Ph ơng pháp : Vấn đáp tích cực. C. Chuẩn bị : 1. Cả lớp: Hình phóng to 2.1; 2.2; 2.3 2. Mỗi nhóm học sinh: + Thớc có ĐCNN 0,5cm. + Thớc có ĐCNN 1mm + Thớc dây, thớc cuộn, thớc kẹp. D. Tiến trình lên lớp: I. ổ n định tổ chức . II. Kiểm tra bài cũ. Học sinh 1: Hãy kể đơn vị đo độ dài ? Đơn vị chính là gì ? Chữa bài tập số 1 SBT. Học sinh 2: GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo là gì ? Chữa bài tập 3 SBT. III. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Cách đo độ dài. - Yêu cầu học sinh hoạt theo nhóm và thảo luận các câu C1, C2, C3, C4, C5. - Giáo viên kiểm tra qua các phiếu học tập của nhóm để kiểm tra hoạt động của các nhóm. - Giáo viên đánh giá độ chính xác. - Giáo viên nhấn mạnh việc ớc lợng gần đúng độ dài để chọn dụng cụ đo cho thích hợp. - Thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến và ghi vào phiếu học tập. - Đại diện các nhóm trình bày. - Học sinh nhận xét ý kiến của nhóm bạn. - Học sinh rút ra kết luận - Ghi vở. Hoạt động 2: Vận dụng. - Giáo viên gọi học sinh làm lần lợt câu C7, C8, C9 , C10. - Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức cơ bản của bài. - Gọi thêm một vài học sinh đọc phần ghi nhớ. - Học sinh nhắc lại kiến thức cơ bản. - Ghi vào vở cách đo độ dài. - Học sinh làm việc theo yêu cầu của giáo viên Giỏo ỏn Vt lý 6 4 Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn Hu - Cam L - Yêu cầu học sinh đọc phần có thể em cha biết IV. Củng cố: 1. Đo chiều dài quyển vở. + Ước lợng + Chọn thớc đo 2. Chữa bài tập 1-2.8 SBT V. H ớng dẫn về nhà : 1. Trả lời các câu hỏi C1 đến C10. 2. Học phần ghi nhớ 3. Làm bài tập 1-2.9 đến 1-2.13 SBT. 4. Kẻ bảng 3.1 SGK voà phiếu học tập. E. Rút kinh nghiệm: Giỏo ỏn Vt lý 6 5 Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn Hu - Cam L Ngy dy : Ngy dy : Tit 3 : Tit 3 : O TH TCH A. Mục tiêu: 1. Kiến thức : + Biết một số dụng cụ đo thể tích chất lỏng. +Biết cách xác định thể tích của chất lỏng bằng công cụ đo thích hợp. 2. Kỹ năng: +Biết sử dụng dụng cụ do thể tích chất lỏng. 3. Thái độ +Rèn luyện tính trung thực, tỉ mĩ khi đo thể tích chất lỏng B. Ph ơng pháp : Phơng pháp thực nghiệm + vấn đáp tích cực. C. Chuẩn bị : 1. Cả lớp : một xô nớc 2. Mỗi nhóm học sinh : + Bình 1 : Đựng đầy nớc cha biết dung tích. + Bình 2 : Đựng một ít nớc. + Một bình chia độ. + Một vài loại ca đông. D. Tiến trình lên lớp: I. ổ n định tổ chức . II. Kiểm tra bài cũ. Học sinh 1: GHĐ và ĐCNN của thớc đo là gì ? Tại sao phải ớc lợng trớc khi đo độ dài. Học sinh 2: Chữa bài tập 1-2.7; 1-2.8; 1-2.9 SBT. III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề : Bài học hôm nay của chúng ta đặt ra câu hỏi gì ? Theo em có phơng án nào trả lời câu hỏi đó ? ( Học sinh đọc phần mở bài. Giáo viên chọn 3 học sinh nêu phơng án ) 2. Triển khai bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Đơn vị đo thể tích ( 5 phút ). - Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và cho biết : + Đơn vị đo thể tích là gì ? + Đơn vị đo thể tích thờng dùng là gì ? - Yêu cầu học sinh hoàn thành câu C1 - Hoạt động cá nhân: + Đọc sách giáo khoa + Trả lời câu hỏi - Điền vào chổ tróng hoàn thành câu C1. Hoạt động 2: Đo thể tích ( 25 phut ). 1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích . - Giáo viên giới thiệu bình chia độ. Học sinh làm việc cá nhân - Quan sát bình chia độ. Giỏo ỏn Vt lý 6 6 Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn Hu - Cam L - Gọi học sinh trả lời câu C2, C3, C4, C5. - Giáo viên điều chỉnh để có câu trả lời đúng. - Trả lời câu hỏi C2, C3, C4, C5. - Tham gia thảo luận trên lớp - Ghi vở. Hoạt động 3: Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng ( 5 phút ). - Yêu cầu học sinh đọc SGK các câu hỏi C6, C7, C8. - Yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm để trả lời các câu hỏi đó. - Gọi đại diện nhóm trình bày câu trả lời. - Hớng dẫn học sinh thảo luận và thống nhất câu trả lời. - Gọi 2-3 học sinh trả lời câu C9. - Học sinh đọc SGK. - Học sinh hoạt động nhóm thảo luận các câu hỏi C6, C7, C8. - Đại diện nhóm trình bày . - Tham gia thảo luận trên lớp - Trình bày câu C9 theo yêu cầu của giáo viên. - Thảo luận để thống nhất câu trả lời . Hoạt động 4: Thực hành đo thể tích chất lỏng chứa trong bình ( 10 phút ). + Em hãy nêu phơng án đo thể tích của nớc trong ấm và trong bình ? + Nếu đo bằng ca đông mà nớc trong bình còn lại ít thì kết quả là bao nhiêu ? - Giáo viên phát dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm. - Yêu cầu học sinh tiến hành đo thể tích. - Giáo viên quan sát các nhóm tiến hành thí nghiệm để hớng dẫn những nhóm tiến hành đo sai. - Yêu cầu các nhóm nêu kết quả. - Giáo viên nhận xét việc tiến hành thí nghiệm của các nhóm. - Cá nhân học sinh nêu phơng án Kết quả nh vậy là gần đúng. - Học sinh nhận dụng cụ thí nghiệm. - Tiến hành thí nghiệm theo nhóm. - Ghi kết quả vào phiếu học tập. - Cử đại diện nêu kết quả. IV. Củng cố: 1. Bài học đã giúp chúng ta trả lời câu hỏi đặt ra ở đầu bài nh thế nào ? 2. Yêu cầu học sinh làm bài tập 3.1, 3.2 3. Giáo viên nhận xét buổi học V. H ớng dẫn về nhà : 1. Làm lại các câu hỏi C1 đến C9 SGK. 2. Học phần ghi nhớ. Nghiên cứu lại bài học. 3. Làm bài tập từ bài 3.3 đến bài 3.7 SBT. 4. Nghiên cứu trớc bài mới. E. Rút kinh nghiệm: Giỏo ỏn Vt lý 6 7 Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn Hu - Cam L Ngy dy : Tit 4 : Đo thể tích vật rắn không thấm nớc A. Mục tiêu : 1 Kiến thức: + Nm c cỏc n v v cỏch quy i cỏc n v. 2. Kỹ năng: + Biết sử dụng các dụng cụ đo để xác định thể tích của các vật rắn không thấm nớc có hình dạng bất kỳ. 3. Thái độ + Tuân thủ các nguyên tắc đo và trung thực với các số liệu mà mình đo đợc, hợp tác trong mọi công việc của nhóm. B. Ph ơng pháp : Thực nghiệm + Vấn đáp tích cực C. Chuẩn bị : 1. Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh - Vật rắn không thấm nớc, dây buộc. - Một bình chia độ, một chai có ghi sẵn dung tích. - Một bình tràn, một bình chứa. - Kẻ sẵn bảng 4.1 SGK. 2. Chuẩn bị cho cả lớp : Một xô đựng đầy nớc. D. Tiến trình lên lớp: I. ổ n định tổ chức . II. Kiểm tra bài cũ. Học sinh 1: Để đo thể tích của chất lỏng em dùng dụng cụ nào ? Nêu phơng án đo ? Học sinh 2: Chữa bài tập 3.2 ; 3.5 SBT. III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề : Dùng bình chia độ các em có thể đo đợc thể tích của chất lỏng. Vậy có những vật rắn không thấm nớc nh hình 4.1 thì ta đo thể tích chúng bằng cách nào ? ( Học sinh nêu phơng án ). 2. Triển khai bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: I. Cách đo thể tích của vật rắn không thấm nớc. 1. Dùng bình chia độ. - Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá. + Tại sao phải buộc vật vào dây ? - Yêu cầu học sinh ghi kết quả theo phiếu học tập. - Học sinh quan sát hình 4.1 và trả lời câu C1 - Cá nhân học sinh trả lời câu hỏi. - Ghi vở. Giỏo ỏn Vt lý 6 8 Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn Hu - Cam L 2. Dùng bình tràn. - Yêu cầu học sinh đọc câu C2. - Giáo viên hớng dẫn cách đo chính xác - Yêu cầu học sinh rút ra kết luận hoàn thành câu C3. - Trả lời câu C2 - Thảo luận câu trả lời của bạn. - Hoàn thành câu C3, ghi vở. Hoạt động 2: Thực hành đo thể tích của vật rắn. - Yêu cầu học sinh thảo luận theo các b- ớc. - Giáo viên thống nhất cách tiến hành thí nghiệm và yêu cầu các nhóm thực hiện - Quan sát cách tiến hành của học sinh để kịp thời uốn nắn. - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả. Giáo viên cần chú ý cách đọc giá trị của thể tích theo ĐCNN của bình chia độ. Hoạt động nhóm: - Trình bày dụng cụ thí nghiệm. - Lập kế hoạch đo thể tích. - Tiến hành đo thể tích. - Ghi kết quả Cử đại diện trình bày kết quả. Hoạt động 3: Vận dụng. - Yêu cầu học sinh trả lời câu C4. - Giáo viên nhấn mạnh: Thực hành nh hình 4.4 không hoàn toàn chính xác vì vậy phải lau sạch bát, đĩa, khoá. - Học sinh trả lời câu C4. - Thảo luận để có câu trả lời đúng. IV. Củng cố: 1. Nêu phơng án đo thể tích vật rắn không thấm nớc ? 2. Nếu còn thời gian cho học sinh đọc phần Có thể em cha biết V. H ớng dẫn về nhà : 1. Học phần ghi nhớ. 2. Nghiên cứu lại bài học. 3. Làm bài tập từ 4.1 đến 4.6 SBT. 4. Mỗi nhóm chuẩn bị một cái cân bất kì. E. Rút kinh nghiệm: Giỏo ỏn Vt lý 6 9 Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn Hu - Cam L Ngy dy : Tit 5 : Khối l Khối l ợng - đo khối l ợng - đo khối l ợng ợng A. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Biết đợc số chỉ khối lợng trên túi là gì ? - Biết đợc khối lợng của quả cân 1kg. 2. Kỹ năng: - Biết sử dụng cân Rô béc van - Đo đợc khối lợng của một vật bằng cân 3. Thỏi : - Trung thc, chớnh xỏc, bit kt hp. B. Ph ơng pháp : Thực nghiệm + Vấn đáp tích cực C. Chuẩn bị : 1. Mỗi nhóm: - 1 chiếc cân Rô béc van - 1 cân bất kì - 2 vật để cân 2. Cả lớp: Tranh ve phóng to các loại cân. D. Tiến trình lên lớp: I. ổ n định tổ chức . II. Kiểm tra bài cũ. Học sinh 1: Nêu phơng pháp đo thể tích vật rắn không thấm nớc ? Cho biết thế nào là GHĐ và ĐCNN của bình chia độ ? III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề: Em biết em nặng bao nhiêu cân không ? Bằng cách nào em biết ? 2. Triển khai bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: I. Khối lợng - đơn vị khối l- ợng. 1. Khối lợng - Cho học sinh xem con số ghi trên một số túi đựng hàng. + Con số đó cho biết gì ? - Yêu cầu học sinh trả lời C2 đến C6 - Hớng dẫn thảo luận - GV thông báo: + Mọi vật dù to hay nhỏ đều có khối l- ợng - Hoạt động nhóm trả lời câu C1 - Tham gia thảo luận câu C1 - Cá nhân HS trả lời C2 đến C6 - Tham gia thảo luận - Ghi vở. Giỏo ỏn Vt lý 6 10 [...]... đo trọng l- Yêu cầu học sinh đo trọng lợng của ợng cuốn SGK vật lí 6 cuốn SGK vật lí 6 - Học sinh hoạt động cá nhân trả + Trong cách đo trọng lực, các em cầm lực kế trong t thế nào ? Vì sao phải cầm lời lực kế ở t thế đó ? Hoạt động 3: III Công thức liên hệ giữa trọng lợng và khối lợng -Yêu cầu học sinh trả lời câu C6 - Hoàn thành câu C6 - Giáo viên thông báo: m = 100g P =1N Hoặc m = 0,1kg P = 1N... quyết 2 Triển khai bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: I Kéo vật lên theo pgơng thẳng nh hình 13.2 - Giáo viên treo hình 13.2 Học sinh nhìn lên bảng + Liệu rằng có thể kéo vật lên theơphng thẳng đứng với lực nhỏ hơn trọng lợng của vật đợc hay không ? - Giáo viên gọi 1, 2 học sinh dự đoán Học sinh dự đoán + Để kiểm tra dự đoán thì chúng ta phải làm gì ? +Cần những dụng... động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Hình thành khái niệm lực I Lực: 1 Thí nghiệm: - Học sinh đọc câu C1 - Giáo viên giới thiệu dụng cụ + Phơng án tiến hành thí nghiệm nh thế nào ? - Lắp và tiến hành thí nghiệm - Thảo luận trên lớp - Giáo viên thống nhất phơng án - Ghi vở - Yêu cầu học sinh tiến hành thí nghiệm - Giáo viên điều khiển, thảo luận để đa đến Giỏo ỏn Vt lý 6 12 Nguyn... lợng riêng của một chất + Tìm phơng án xác định d ? - Học sinh trả lời câu C5 Giáo viên gợi ý: - Nêu phơng án xác định + Biểu thức d Ghi vở + Dựa trên biểu thức d cần xác định các đại lợng trong biểu bằng cách nào ? Hoạt động 4: Vận dụng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên ra lệnh cho học sinh hoàn Hoạt động cá nhân trả lời câu C6 Giỏo ỏn Vt lý 6 25 Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn... C8 C6, C7, C8 - Kiểm tra câu C6, giáo viên nhấn mạnh tr- - Thảo luận trên lớp ờng hợp hai đội mạnh ngang nhau thì dây vẫn - Ghi vở đứng yên - Yêu cầu học sinh chỉ ra chiều của mỗi đội - Chiều hai lực ngợc nhau - Giáo viên hớng dẫn học sinh điền vào chổ - Hoàn thành câu C8 trống câu C8 - Giáo viên nhấn mạnh ý c, câu C8 - Ghi vở Hoạt động 4: Vận dụng - Yêu cầu học sinh nghiên cứu trả lời câu C9 - Giáo. .. việc dể dàng hơn nh thế nào ? 1 Đặt vấn đề: -Học sinh tham gia dự đoán - Giáo viên cho học sinh dự đoán - Giáo viên ghi phần dự đoán của 1, 2 học sinh lên bảng 2 Thí nghiệm: - Giáo viên phát dụng cụ thí nghiệm cho - Học sinh nhận dụng cụ thí nghiệm, phân công các bạn trong nhóm các nhóm - Đọc SGK - Yêu cầu học sinh đọc phần b mục 2 để - Giáo viên thảo luận mục đích nắm vững mục đích thí nghiệm và các... sinh hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi của giáo viên - Học sinh thảo luận tỷên lớp - Học sinh trả lời câu hỏi - Hoạt động của Giáo viên Gọi học sinh trả lời câu hỏi đầu chơng I trang 5 SGK Giáo viên nhận xét cho điểm Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi từ 6 đến 13 phần I - Học sinh tự ghi kiến thức cơ bản Giáo viên chốt lại nội dung cơ bản vào vở Giỏo ỏn Vt lý 6 35 Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn Hu - Cam... em trình bày bài của mình tr- Học sinh khác tự sữa chữa bài ớc lớp .Giáo viên sữa chữa và cho điểm nếu sai tại lớp IV Củng cố Giáo viên gọi một số học sinh đọc phần ghi nhớ V Hớng dẫn về nhà Lấy hai ví dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng trong cuộc sống Làm bài tập 14.1 đến 14.5 SBT Giỏo ỏn Vt lý 6 32 Nguyn Tin Hựng Ngy dy : 12/12/2008 Tit 16 : A Trng THCS Nguyn Hu - Cam L đòn bẩy Mục tiêu: 1 Kiến thức:... các bớc nh đã hớng dẩn của đánh giá ý thức hoạt động nhóm cho điểm SGK -Hớng dẩn học sinh đo đến đâu ghi số liệu vào báo cáo thực hành ngay Hoạt động 2: Tổng kết đánh giá buổi Giỏo ỏn Vt lý 6 27 Nguyn Tin Hựng Trng THCS Nguyn Hu - Cam L - HS dọn đồ dùng, vệ sinh thực hành(10/) - Giáo viên đánh giá kỷ năng thực hành, thái độ, tác phong trong giờ thực hành của các nhóm - Đánh gia điểm thực hành theo... hình 6. 2 và buông dụng lên xe lăn ở hình 6. 2 tay ra, nhận xét trạng thái của xe lăn - Yêu cầu học sinh làm lại thí nghiệm hình 6. 1 và buông tay ra nh hình 6. 2 - Học sinh làm thí nghiệm - Nhận xét - Yêu cầu rút ra nhận xét chung - Ghi vở - Yêu cầu học sinh làm câu C5 - Làm câu C5 Hoạt động 3: Hai lực cân bằng - Yêu cầu học sinh quan sát hình 6. 4 Trả lời - Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi câu hỏi C6 đến . sát hình 6. 4. Trả lời câu hỏi C6 đến C8. - Kiểm tra câu C6, giáo viên nhấn mạnh tr- ờng hợp hai đội mạnh ngang nhau thì dây vẫn đứng yên. - Yêu cầu học sinh chỉ ra chiều của mỗi đội. - Giáo viên. đề : Giáo viên giới thiệu chơng trình Vật lí. Giới thiệu chơng 1: Cơ học. Yêu cầu học sinh mở trang 5 SGK. Trong chơng nghiên cứu những vấn đề gì ? 2. Triển khai bài mới: Hoạt động của Giáo. câu hỏi gì ? Theo em có phơng án nào trả lời câu hỏi đó ? ( Học sinh đọc phần mở bài. Giáo viên chọn 3 học sinh nêu phơng án ) 2. Triển khai bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí lớp 6 cả năm, Giáo án vật lí lớp 6 cả năm,