0

Giáo án vật lí lớp 6 cả năm đầy đủ full

86 2,624 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 23:06

NguyÔn ViÕt C¬ng Trêng THCS Phóc §ång Ngày soạn :14.8.09 CHƯƠNG I:CƠ HỌC Tiết 1: ĐO ĐỘ DÀI AMỤC TIÊU : I.Kiến thức: + Kể tên một số dụng cụ đo độ dài + Biết xác định giới hạn đo, ĐCNN của dụng cụ đo II. Kĩ năng : + Biết ước lượng gần đúng 1 số độ dài cần đo + Biết đo độ dài của một số đồ vật thông thường + Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo + Biết sử dụng thước đo phù hợp với vật cần đo III.Thái độ : + Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác trong hoạt động thu thập thông tin trong nhóm. B. PHƯƠNG PHÁP : - Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề C.CHUẨN BỊ - Chuẩn bị của giáo viên: + Tranh vẽ thước kẻ, có GHĐ 20 cm và ĐCNN 2mm + Tranh vẽ to bảng 1.1 - Chuẩn bị mỗi nhóm: + Một thước kẻ có ĐCNN là 1mm + Một thước dây có ĐCNN 1mm + Một tờ giấy kẻ bảng kết quả đo độ dài 1.1 D. TIẾNTRÌNH LÊN LỚP : I. Ổn định : Kiểm tra sĩ số - Lớp : 6A - Vắng : - Lớp : 6B - Vắng : II. Kiểm tra bài cũ: Không III. Bài mới : 1. Tổ chức tình huống học tập. - Giới thiệu chung những kiến thức cần nghiên cứu ở Chương 1 - Yêu cầu HS đọc đoạn đối thoại ở tranh vẽ đầu trang 6 Tại sao lại có sự khác nhau giữa kết quả xác định độ dài đoạn dây giữa 2 chị em, yêu cầu HS đưa ra phương án giải quyết để xem phương án giải quyết của các em có đúng không và để khỏi tranh cãi thì 2 chị em cần thống nhất với nhau điều gì ? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời được câu hỏi đó 2.Nội dung : Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Ôn lại và ước lượng độ dài của một số đơn vị đo độ dài I. Đơn vị đo độ dài 1. Ôn lại một số đơn vị đo độ dài 1. Ôn lại một số đơn vị đo độ dài Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước ta là gì ? Kí hiệu ? - Đơn vị đo độ dài: mét - GV: Chú ý cho HS trong các phép tính Kí hiệu : m Gi¸o ¸n vËt lÝ 6 1 NguyÔn ViÕt C¬ng Trêng THCS Phóc §ång toán cần đưa về đơn vị chính là mét C1:1m=10dm; 1m=100dm GV: Giới thiệu một số đơn vị đo độ dài thường sử dụng: dm, cm, mm 1cm=10mm; 1km=1000m GV: Yêu cầu học sinh làm câu hỏi C1 HS: Làm câu hỏi C 1 2. Ước lượng độ dài 2. Ước lượng độ dài - GV: Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi C 2 HS: Đọc độ dài theo nhóm và trả lời câu C 2 GV: Hướng dẫn GV: Sự khác nhau càng nhỏ thì khả năng ước lượng càng tốt. GV: Yêu cầu HS dọc câu hỏi C3 và trả lời GV: Hướng dẫn HS ước lượng độ dài gang tay từng HS và so sánh với độ dài thật. HS: Trả lời GV: Giới thiệu một số đơn vị đo độ dài của Anh 1 inch = 2,54 cm 1 ft = 30,48 cm Tại sao trước khi đo độ dài chúng ta phải thường ước lượng độ dài vật cần đo? Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cu đo độ dài II. Đo độ dài - GV: Yêu cầu HS quan sát hình 1.1 SGK và trả lời câu hỏi C 4 1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài HS: Hoạt động theo nhóm và trả lời GV: Khi sử dụng bất kỳ dụng cụ đo nào cần biết GHĐ và ĐCNN của nó. GHĐ là gì ? ĐCNN là gì ? GHĐ là độ dài lớn nhất ghi trên thước. ĐCNN là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước. GV: Cho HS quan sát thước dài 50 cm và có ĐCNN 1mm. Yêu cầu HS xác định GHĐ và ĐCNN của thước này GV: Giới thiệu cách các định GHĐ và ĐCNN. GV lưu ý: Khi đo vật cần chọn thước GHĐ và ĐCNN phù hợp > tránh sai số nhiều GV: Yêu cầu HS làm bài tập C 5 ,C 6 , C 7 Hoạt động 3 : Đo độ dài GV: + Nêu mục đích của thực hành + Giới thiệu dụng cụ đo: thước kẻ học sinh và thước dây có ĐCNN 1mm 2. Đo độ dài + Cách tiến hành: Dùng bảng 1.1 đã vẽ to để hướng dẫn HS đo độ dài và ghi kết quả đo vào bảng - Mục đích HS: Tiến hành đo độ dài theo nhóm - Dụng cụ GV: Kiểm tra từng nhóm tại sao lại dùng - Cách tiến hành Gi¸o ¸n vËt lÝ 6 2 NguyÔn ViÕt C¬ng Trêng THCS Phóc §ång thước đo đó? HS: Dùng thước kẻ HS để đo bề rộng cuốn sách và thước dây để đo chiều dài bàn học vì có GHĐ và ĐCNN phù hợp. Kết quả GV: Yêu cầu từng nhóm báo cáo kết quả và so sánh đối chiếu kết quả từng nhóm. Rút ra nhận xét về kết quả đó. IV. Củng cố - Đơn vị đo độ dài chính là gì ? - Khi dùng thứơc đo cần phải chú ý điều gì ? V. Dặn dò: - Trả lời lại các câu hỏi từ C 1 -> C 7 - Làm bài tập 1 >2.1 >1-2.6 ở SBT Đọc trước mục I bài 2 Ngày soạn :15.8.09 Tiết 2 : ĐO ĐỘ DÀI (T2) Gi¸o ¸n vËt lÝ 6 3 NguyÔn ViÕt C¬ng Trêng THCS Phóc §ång A. MỤC TIÊU : I. Kiến thức: + Củng cố việc xác định GHĐ và ĐCNN của thước. + Củng cố cách xác định gần đúng độ dài cần đo để chọn thước đo phù hợp. II. Kĩ năng: + Rèn luyện kỷ năng đo chính xác độ dài của vật và ghi kết quả + Biết tính giá trị trung bình của độ dài III.Thái độ: Nêu tính trung thực thông qua báo cáo kết quả B. PHƯƠNG PHÁP : Trực quan - nêu vấn đề C. CHUẨN BỊ : - Cả lớp : hình vẽ 2.3 - Mỗi nhóm : + Thước đo có ĐCNN 1mm + Thước dây D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. Ổn định : Kiểm tra sĩ số: - Lớp : 6A - Vắng : - Lớp : 6B - Vắng : : II. Kiểm tra bài cũ: - GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo là gì ? - Yêu cầu HS xác định ĐCNN và GHĐ trên thước đo, thước dây. Làm BT 1-2.3 III. Bài mới : 1. Đặt vấn đề: Chúng ta đã được thực hành đo độ dài ở tiết học trước. Vậy phải tiến hành đo, đọc kết quả như thế nào là đúng. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu ở tiết 2: Đo độ dài T 2 2.Nội dung: Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Thảo luận về cách đọc độ dài I. Cách đo độ dài GV: Yêu cầu HS nhớ lại bài thực hành đo độ dài ở tiết trước và thảo luận theo nhóm để trả lời các câu từ C 1 -> C 5 C 1 , C 2 , C 3 , C 4 , C 5 , - HS: Thảo luận theo nhóm, ghi ý kiến trả lời vào phiếu học tập của nhóm. GV: Nhận xét ,bổ sung. - Tại sao không dùng thước dây để đo bề dày cuốn SGK hay thước kẻ để đo chiều dài bàn học. GV: Nhấn mạnh việc ước lượng gần đúng độ dài cần đo để chọn dụng cụ đo thích hợp. HS: Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời theo sự điều khỉên của GV Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS rút ra kết luận * Rút ra kết luận. - GV: yêu cầu HS làm việc cá nhân với câu C 6 : Độ dài, C 2 GHĐ (3) ĐCNN (4) Đọc Gi¸o ¸n vËt lÝ 6 4 NguyÔn ViÕt C¬ng Trêng THCS Phóc §ång C 6 theo; (5) ngang bằng với (6) vuông góc; (7) gần nhất. - GV: gọi 1-2 HS đọc phần điền từ của mình và hướng dẫn HS thảo luận để thống nhất phần thảo luận. - HS: Trả lời. Hoạt động 3: Vận dụng. II. Vận dụng - Đo chiều dài cuốn sách vở ước lượng là bao nhiêu, nên chọn thước có GHĐ, ĐCNN là bao nhiêu ? C 7 c C 8 c C 9 7cm C 10 - Đo độ dài của một vật cần theo những bước nào ? - GV: Yêu cầu HS lần lượt làm các câu từ C 7 -C 10 . - HS: Thảo luận theo bàn và trả lời. - GV: Treo hình vẽ 2.3 và hướng dẫn HS đọc kết quả đo độ dài: làm tròn két quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu cuối vật đo. IV. Củng cố : Yíu cầu HS đọc phần ghi nhớ. Đo độ dài của một vật cần theo những bước nào ? :- Hướng dẫn bài 1-2-8 + Yêu cầu một học sinh đọc đề bài. ĐCNN ghi trên thứơc có đơn vị là gì ? Vậy kết quả đo được phải có đơn vị là gì trong bốn đáp án của bài ? + Chú ý: Nếu ĐCNN là một số chẵn bội số của ĐCNN. - Tại sao không đọc kết quả là 24,0 cm ( vì đã đọc đến đơn vị là mm) - Vậy đáp án đúng là câu nào ? (câu c) V. Dặn dò : - Trả lời các câu hỏi từ C 1 -> C 10 - Làm bài tập 1. 2. 9 > 1. 2. 13 - Kẻ bảng 3.1 - Đọc trước bài : Đo thể tích chất lỏng Gi¸o ¸n vËt lÝ 6 5 NguyÔn ViÕt C¬ng Trêng THCS Phóc §ång Ngày soạn :20.8.09 Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG A.MỤC TIÊU : I Kiến thức : + Biết một số dụng cụ đo thể tích chất lỏng. + Biết cách xác định thể tích của chất lỏng bằng dụng cụ đo thích hợp. II Kỷ năng : Biết sử dụng dụng cụ đo thể tích chất lỏng. III Thái độ : Rèn tính trung thực, tỉ mĩ, thận trọng khi đo thể tích chất lỏng và báo cáo kết quả đo thể tích chất lỏng. B. PHƯƠNG PHÁP : Trực quan nêu vấn đề và từ thực hành rút ra kết luận C. CHUẨN BỊ - Cho cả lớp : 1 xô đựng nước - Cho mỗi nhóm : + 2 Bình đựng nước (chưa biết dung tích) + 1 bình chia độ + 1 vài loại ca đong D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. Ổn định : Kiểm tra sĩ số : - Lớp : 6A - Vắng : - Lớp : 6B - Vắng : II. Kiểm tra bài cũ: - Để đo độ dài của một vật cần tuân theo những bước nào ? - Làm bài tập 1 - 2 - 9 III. Bài mới : 1. Tổ chức tình huống học tập : Dùng 2 bình có đựng nước có hình dạng khác nhau và dung tích gần bằng nhau. Làm thế nào để biết chính xác 2 bình đó chứa bao nhiêu nước ? yêu cầu HS đưa ra phương án xác định. Để biết được cách xác định như thế có đúng hay không chúng ta vào học bài : "Đo thể tích chất lỏng". 2.Nội dung: Hoạt Động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Ổn định đơn vị đo thể tích I. Đơn vị đo thể tích. - Đơn vị đo thể tích thường dùng là gì Đơn vị đo thể tích thường dùng: m 3 và lít; 1lít = 1dm 3 ; 1ml = 1cm 3 - HS mét khối (m 3 ) và lít (l) - GV dùng xi lanh để giới thiệu cở 1cc C 1 :1m 3 =(1)1000dm 3 =(2)1000000cm 3 . 1m 3 =(3)1000 lít =(4)1000000ml =(5)1000000cc - GV: chú ý : 1 lít = 1 dm 3 và 1ml = 1cm 3 1m 3 = 1000 lít. Gi¸o ¸n vËt lÝ 6 6 NguyÔn ViÕt C¬ng Trêng THCS Phóc §ång - GV : Yêu cầu HS làm bài tập C 1 . - GV : gọi HS nhận xét và bổ sung. - GV thống nhất kết quả - Hoạt động 2 : Tìm hiểu về các dụng cụ đo thể tích chất lỏng. II. Đo thể tích chất lỏng. 1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích - GV Yêu cầu học sinh đọc mục 2.1 và trả lời các câu hỏi C 2 , C 3 , C 4 , C 5 . Câu C 2 : GHĐ là 5lít và ĐCNN là 1lít - GV: Hướng dẫn HS thảo luận và thống nhất câu trả lời. Câu C 3 : GHĐ là 1 lít và ĐCNN là 0,5 lít - Để lấy đúng lượng thuốc để tiêm nhân viên y tế thường dùng dụng cụ nào. C4 - HS : xi lanh Bình a Bình b Bình c GH Đ 100ml 250ml 300ml ĐCNN 2ml 50ml 50ml - Những người bán xăng lẽ thường dùng dụng cụ nào để đong xăng cho khách hàng. HS : Chai nước suối (1500 ml) + Câu C 5 : Chai bia 333 gần bằng 1/3 lít, chai nước suối nhỏ: 0,5 lít, chai nước ngọt: 1,5 lít - - Hoạt động 3 : Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng. 2. Tìm hiều cách đo thể tích chất lỏng chính xác - GV: Yêu cầu HS nghiên cứu và trả lời các câu C6,C7,C8 C 6 : Câu b C7:Cách b HS:Trả lời. C8:a =70cm 3 , b=50cm 3 ; c=40cm 3 GV:Nhận xét ,bổ sung. - GV: Yêu cầu HS thảo luận và thống nhất phần kết luận. Rút ra kết luận - HS:Trả lời. a (1)thể tích, b(2) GHĐ (3) ĐCNN c (4) thẳng đứng d(5) ngang e (6) gần nhất Hoạt động 4 : Thực hành đo thể tích chất lỏng chứa trong bình. 3. Thực hành - GV: Giới thiệu dụng cụ TN Mục đích + Bình chia độ - Dụng cụ thí nghiệm + 1 bình đựng đầy nước và một bình chứa ít nước - Cách tiến hành - Dự đoán - GV: Dùng tranh vẽ to bảng 3.1 để hướng dẫn cách tiến hành và cách ghi kết quả thực hành. - Kết quả Gi¸o ¸n vËt lÝ 6 7 NguyÔn ViÕt C¬ng Trêng THCS Phóc §ång + Xác định GHĐ và ĐCNN của 2 bình + Tiến hành đo và ghi kết quả. - GV: yêu cầu HS tiến hành theo nhóm. Quan sát các nhóm thực hành. Nhận xét cách đo của các nhóm. - HS :nhận dụng cụ thí nghiệm và tiến hành đo Tham gia trình bày theo điều khiển của GV về kết quả đo của các nhóm IV Củng cố - Chúng ta đã biết cách xác định thể tích của 2 bình chứa nước như thế nào ? - Yêu cầu HS đọc và làm bài tập 3.2 và 3.3. - Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần tuân theo những bước nào? V. Dặn dò - Làm lại các câu hỏi từ C 1 - c 9 Làm BT 3.1 3.7 - Xem trước bài :”Đo thể tích vật rắn không thấm nước” Gi¸o ¸n vËt lÝ 6 8 NguyÔn ViÕt C¬ng Trêng THCS Phóc §ång Ngày soạn :25.8.09 Tiết 4 ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC AMỤC TIÊU : I Kiến thức:Biết một số cách đo thể tích vật rắn không thấm nước. II Kĩ năng: + Biết đo thể tích của vật rắn không thấm nước. + Biết sử dụng các dụng cụ đo chất lỏng, đo thể tích vật rắn bất kỳ không thấm nước. III Thái độ: Tuân thủ các quy tắc đo và trung thực với các số liệu mà mình đo được, hợp tác trong công việc của nhóm học tập. B. PHƯƠNG PHÁP : Nêu và giải quyết vấn đề. C. CHUẨN BỊ - Cho cả lớp: hình vẽ 4.3, 1 xô nước. - Cho mỗi nhóm : 1 vài vật rắn không thấm nước (hòn đá, đinh ốc). + 1 bình chia độ. + 1 bình tràn (bát, đĩa) + Bình chứa (khay, đĩa) + Kẻ sẵn bảng 4.1 D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. Ổn định : Kiểm tra sĩ số - Lớp : 6A - vắng : - Lớp : 6B - vắng : II. Kiểm tra bài cũ: - Để đo thể tích chất lỏng em dùng dụng dụ nào ? Nêu phương pháp đo. - Làm bài tập 3.5 III. Bài mới : 1.Đặt vấn đề : Dùng bình chia độ có thể đo được thể tích của chất lỏng. Có những vật rắn không thấm nước như cái đinh ốc, hòn đá thì đo thể tích bằng cách nào? (yêu cầu học sinh dự đoán) Để kiểm tra xem các phương án đo của các bạn có đúng không, chúng ta vào học bài "Đo thể tích của vật rắn không thấm nước". 2 Nội dung: Hoạt động của giáo viên - HS Nội dung Hoạt động 1 : Tìm hiểu cách đo thể tích của những vật rắn không thấm nước. I. Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước - GV : Yêu cầu hs quan sát hình 4.2 sgk và trả lời câu C1 1. Bình chia độ. C1:V1=150cm 3 HS:Trả lời. GV:Nếu hòn đá không bỏ lọt vào bình chia độ thì người ta dùng bình tràn để đo. GV:Yêu cầu hs quan sát và trả lời câu C2. 2. Dùng bình tràn. Gi¸o ¸n vËt lÝ 6 9 NguyÔn ViÕt C¬ng Trêng THCS Phóc §ång Hoạt động của giáo viên - HS Nội dung HS:Trả lời. GV:Nhận xét bổ sung C2:Thả hòn đá vào bình tràn đồng thời hứng nước tràn ra vào bình chứa.Đo thể tích nước tràn ra bằng bình chia độ.Đó là thể tích bình chia độ - GV : Y/c HS làm việc cá nhân với câu C3. Hướng dẫn HS thảo luận chung cả lớp để thống nhất câu kết luận. * Rút ra kết luận. C3 ; (1) thả chìm (2) dâng lên (3) thả (4) tràn ra. - HS : Làm việc cá nhân với câu C3 và thảo luận theo sự hướng dẫn của GV. GV:Yêu cầu hs đưa ra phương án đo thể tích viên phấn.Lưu ý viên phấn là vật thấm nước. HS:Trả lời. GV:Nhận xét ,bổ sung. Hoạt động 2 : Thực hành đo thể tích. 3. Thực hành đo thể tích vật rắn - GV: + Nêu mục đích thực hành, đo thể tích của vật rắn (hòn đá) - Mục đích - Dụng cụ + Dụng cụ : 1 bình chia độ, 1 bình tròn, 1 bình chứa, vật rắn, dây buộc, xô đựng nước. - Cách tiến hành + Cách tiến hành : - Kết quả ? Với những dụng cụ như trên thì cách tiến hành đo như thế nào. GV : Gọi 1-2 HS nêu cách tiến hành cụ thể qua bảng 4.1 Xác định vật cần đo Dụng cụ đo có ĐCNN, GHĐ là bao nhiêu Ước lượng thể tích vật rắn Tiến hành đo theo phương pháp dùng bình tràn. Y/c HS nhắc lại pp dùng bìnht ràn - GV : Y/c HS thực hành theo nhóm. Tiến hành đo 3 lần và lấy giá trị trung bình. Sau đó báo cáo kết quả. - HS : Tiến hành đo và báo cáo kết quả. - GV: nhận xét về kết quả các nhóm : độ chính xác và đơn vị đo theo ĐCNN Hoạt động 3 : Vận dụng . II. Vận dụng - GV: Y/c HS đọc câu C4 và làm việc cá nhân để trả lời C4; Ca, bát to và bình chia độ, vật đều phải lau sạch, khô nước. Khi đổ - HS: trả lời câu C4 - GV: Giao câu C5, C6 về làm ở nhà. Gi¸o ¸n vËt lÝ 6 10 [...]... CNN rt nh dựng cõn vng Cõn go cú dựng cõn tiu ly khụng - Lm BT 5.1 V Dn dũ : Giáo án vật lí 6 14 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng - Hng dn HS tr li BT 5.4 - Tr li li cỏc cõu hi t C1 -> C13 - Hc bi v lm BT 5.1 -> 5.4, BT 5.5 dnh cho hc sinh khỏ Giáo án vật lí 6 15 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng Ngy son :7.9.09 Tit 6: LC - HAI LC CN BNG A.MC TIấU : I Kin thc: Ch ra c lc y, lc hỳt, lc kộo khi... cỏch lm li TN 6. 2: lm li TN sau ú buụng tay ra v nhn xột trng thỏi xe ln Giáo án vật lí 6 17 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng ? xe ln chuyn ng theo phng no ? xe ln chuyn ng theo chiu no - HS lm TN v tr li cõu hi ca GV - GV lc lũ xo hỡnh 6. 2 tỏc dng lờn xe ln cú phng dc theo lũ xo v cú chiu t xe ln n cỏi cc (t trỏi sang phi) - GV: yờu cu HS lm li TN hỡnh v 6. 1 v buụng tay ra nh hỡnh v 6. 2 ? Xe ln... Yờu cu HS quan sỏt hỡnh v 6. 1 - Xeln tỏc dng lờn lũ xo 1 lc ộp lp hớ nghim GV hng dn cỏch lp: dựng kp vn nng kp vo lũ xo lỏ trũn, múc lũ xo lỏ trũn vo xe ln - HS: B trớ TN theo hỡnh v 6. 1 v theo hng dn ca GV - GV: yờu cu lm TN: y xe vo lũ xo lỏ trũn cho nú ộp li Hng dn hc sinh cm nhn bng tay v s y ca lũ xo lờn xe ln v quan sỏt s mộo dn ca lũ xo khi xe ộp Giáo án vật lí 6 16 Nguyễn Viết Cơng Trờng... chu tỏc dngca 2 lc cõn bng - GV: Yờu cu HS lm vic cỏ nhõn in C8: (1) cõn bng; (2) ng yờn, (3) cõu C8 chiu, (4) phng, (5) chiu Giáo án vật lí 6 18 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng - HS:Lm vic cỏ nhõn in t Hot ng 4 : Vn dng IV Vn dng - GV: Yờu cu HS quan sỏt hỡnh v 6. 5, 6. 6 C9: a, lc y in t vo cõu a v b b, lc kộo - HS: quan sỏt hỡnh v v in t - GV: Yờu cu HS tỡm thờm vớ d v lc C10: cõn bng IV Cng... buc vo mi trõu lụi trõu i, trõu khụng chu i, si dõy thng b cng ra Si dõy thng chu tỏc dng ca 2 lc no ? IV Dn dũ : - Hng dn v nh BT 6. 5 - Dn dũ: lm bi tp 6. 1 - 6. 5 sỏch BT - Tr li li cõu C1 -> C10 hc bi v phn ghi nh - c trc bi : Tỡm hiu kt qu tỏc dng ca lc Giáo án vật lí 6 19 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng Ngy son :12.09.09 Tit 7 : TèM HIU KT `QU TC DNG CA LC A MC TIấU : I Kin thc : + Bit c th... dung C6: to thnh mt gúc vuụng yờu cu ca cõu C6 - GV: yờu cu HS tr li cõu C6 - HS: IV Cng c : - 1 vt cú khi lng 1kg ,trng lng l bao nhiờu ? - Mt vt cú khi lng l 50 kg -> trng lng ? - Mt vt cú trng lng 10N -> khi lng ? + Trng lc l gỡ ? Phng v chiu ? n v lc l gỡ ? IV Dn dũ : - Hc bi v phn ghi nh SGK - Lm bi tp t 8.1 -> 8.4 hng dn bi 8.4 - ễn tp li t bi 1 -> bi 8 tit sau kim tr mt tit Giáo án vật lí 6 25... thc trc nghim (30%) v t lun (70%) - kim tra in sn v ra chn, l D TIN HNH: I n nh : - Lp : 6A - Vng : - Lp : 6B - Vng II Giỏo viờn nờu yờu cu kim tra v phỏt cho hc sinh III : HS lm bi, giỏo viờn theo gii giỏm sỏt un nn hc sinh v thỏi lm bi IV Giỏo viờn thu bi, nhn xột tit kim tra V Dn dũ : Giáo án vật lí 6 26 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng Ngy son :1.10.09 Tit 10 : LC N HI A MC TIấU : I Kin... ỏ + qu búng (V1) o th tớch hũn ỏ + dõy (V2) Ly V1-V2 => th tớch ca qu búng ? Nu dựng t nn thỡ xỏc nh th tớch qu búng nh th no - Lm bi tp nh : 4.1 -> 4.4 (HS khỏ 4 .6 -> 4 .6* ) - Chun b bi mi : c trc bi "khi lng v o khi lng Giáo án vật lí 6 11 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng Ngy son :1.9.09 Tit 5 : KHI LNG - O KHI LNG A MC TIấU : I Kin thc : + Bit c s ch khi lng trờn tỳi ng l gỡ ? + Bit c khi lng... GV : y/c cỏc nhúmlờn nhn cõn HS quan sỏt ? GH v CNN ca cõn R ú l bao nhiờu Gii thiu rỳt /c s 0 v vch chia trờn thnh ũn - HS : CNN l khi lng ca cõn NN ca Giáo án vật lí 6 Trờng THCS Phúc Đồng Ni dung b in t: C3 (1) 500g C4 (2) 397g C5 (3) khi lng C6 (4) lng * Mi vt dự to hay nh u cú khi lng 2 n v khi lng - n v chớnh l kilụgam (kg) - Cỏc n v thng gp khỏc + Hectụgam (lng) II o khi lng 1 Tỡm hiu cõn Rụbecvan... HS : 397g l lng sa cha trong hp - GV : y/c HS tr li cõu C2 C2: 500g l lng bt git cha trong tỳi - HS - GV : a thờm mt s vt khỏc HS c KL Giáo án vật lí 6 12 Nguyễn Viết Cơng Hot ng ca GV - HS b in t - GV : y/c HS chn cỏc t trong khung in vo ch trng cõu C3, C4, C4, C6 ? Gi HS tr li v nhn xột - GV thng nht cõu tr li ỳng - GV thụng bỏo da trờn kin thc ó thu thp ca hc sinh Mi vt dự to hay nh u cú khi lng . nhóm : + 01 cân rôbevan + 02 vật để cân D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : I. Ổn định : - Lớp : 6A - Vắng : - Lớp : 6B - Vắng : II. Kiểm tra bài cũ : - Để đo thể tích của vật rắn không thấm nước dùng. sợi dây D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. Ổn định : - Lớp : 6A - Vắng : - Lớp : 6B - Vắng : II. Kiểm tra bài cũ : - Thế nào là 2 lực cân bằng, cho ví dụ ? - Làm bài tập 6. 2 III. Bài mới : - Yêu. Cho cả lớp : 1 xô đựng nước - Cho mỗi nhóm : + 2 Bình đựng nước (chưa biết dung tích) + 1 bình chia độ + 1 vài loại ca đong D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. Ổn định : Kiểm tra sĩ số : - Lớp : 6A -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí lớp 6 cả năm đầy đủ full, Giáo án vật lí lớp 6 cả năm đầy đủ full,