0

Giáo án vật lí 9 cả năm 2014 - 2015

155 2,144 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:02

Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản Ngày soạn: 15/8/2014 Ngày giảng: /8/2014 Tiết: 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA, TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN HỌC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được cấu trúc của sách giáo khoa, kiến thức cơ bản của các học kỳ. 2. Kĩ năng: - Nắm được các ký hiệu dùng trong sách giáo khoa , cách sử dụng sách tham khảo. 3. Thái độ: - Yêu thích bộ môn - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: Sách giáo khoa , sách bài tập , sách nâng cao 2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa, sách bài tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ: ( không ) 3. Bài mới: Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 1 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG * Hoạt động 1 : Giới thiệu nội dung của sách G/V : Giới thiệu nội dung phần điện học gồm có : 20 bài cơ bản G/V : Giới thiệu nội dung phần điện từ học gồm có : 17 bài cơ bản G/V : Giới thiệu nội dung phần quang học gồm có : 17 bài cơ bản G/V : Giới thiệu nội dung phần Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng gồm có : 2 bài cơ bản * Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK, tài liệu học tập bộ môn vật lí GV:Giới thiệu các kí hiệu dùng trong sách GV:Giới thiệu Câu trúc thông thường của một mục trong một bài học GV: tài liệu chủ đè tự chọn nâng cao, đều liên quan đến các kiến thức cơ bản chính của SGK,bởi vậy các em nên tìm đọc và tích cực học tập làm thêm các bài tập ở các loại sách tham khảo bổ trợ kiến thức để nắm bắt kĩ hơn các nội dung chính của bài học trên lớp với khuôn khổ và TG có hạn * Hoạt động 3 : Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phương pháp học tập bộ môn -GV: trước hết Bản thân học sinh phải thực sự cố gắng, có ý thức tự học tự rèn, kiên trì và chịu khó trong quá trình học tập. - Trong giờ học trên lớp cần nắm vững phần lý thuyết hiểu được bản chất của vấn đề, có kỹ năngvận dụng tốt lí thuyết vào giải bài tập. Từ đó HS mới có thể nõng cao được kết qủa học tập bộ môn - Phải có đầy đủ các phương tiện học tập, đồ dùng học; giành nhiều thời gian cho việc làm bài tập ở nhà thường xuyên trao đổi, thảo luận I. Giới thiệu nội dung chương trình vật lí lớp 9. 1/ Phần Điện học 2/ Phần Điện từ học 3/ Phần Quang học 4/ Phần Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng II. Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK, tài liệu học tập bộ môn vật lí *Các kí hiệu dùng trong sách ■ Thu thập thông tin C câu hỏi C * … Câu hỏi, bài tập khó *Câu trúc thông thường của một mục trong một bài học trong SGK - Thí nghiệm - Kết luận - Vận dụng * Câu trúc thông thường một bài học trong Sách tham khảo - Kiến thức cơ bản cần nhớ - Đề bài tập - Hướng dẫn giải và đáp số III. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phương pháp học tập bộ môn * Phương pháp học tập bộ môn - Có ý thức cao trong hoạt động học tập: chủ động, tích cực trong thảo luận nhóm; năng động, tự giác trong làm học tập. - Dành nhiều thời gian hơn cho việc làm bài tập - Nắm trắc kiến thức lí thuyết 2 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản 4. Củng cố : - Giáo viên hệ thống hóa lại các cấu trúc trọng tâm - Hướng dẫn làm bài tập trong sách bài tập. 5. Hướng dẫn học ở nhà : - Đọc và tìm hiểu trước nội dung bài 1 SGK/4 Tự rút kinh nghiệm: ******************************************************************** Ngày soạn: 15/8/2014 Ngày giảng: /8/2014 CHƯƠNG I : ĐIỆN HỌC Tiết 2 SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. - Biết được dạng đồ thị của sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 2. Kĩ năng: - Vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV, tài liệu tham khảo. Vôn kế, ampe kế, dây dẫn, nguồn điện, công tắc Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 3 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản 2. Học sinh: Mỗi nhóm : 1 dây điện trở, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, 1 nguồn điện, các đoạn dây nối. III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức: 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Đặt vấn đề GV: Đặt vấn đề như trong SGK để vào bài mới. Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm. GV: cho HS quan sát sơ đồ và giải thích HS: 4 nhóm quan sát sau đó lắp ráp thí nghiệm theo sơ đồ và tiến hành đo. GV: quan sát giúp đỡ HS HS: tổng hợp kết quả vào bảng 1 GV: giải thích sự khác nhau giữa kết quả của các nhóm HS: dựa vào kết quả TN để nhận xét mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế I. Thí nghiệm. 1. Sơ đồ mạch điện: SGK 2. Tiến hành thí nghiệm: C1: Kết quả đo Lần đo Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A) 1 0 0 2 1.5 0.3 3 3 0.6 4 4.5 0.9 5 6 1.2 => khi tăng (giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện cũng tăng (giảm) Hoạt động 3: Nghiên cứu đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U. GV: đưa ra dạng đồ thị sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế HS: nắm bắt thông tin và vẽ đồ thị theo kết quả của nhóm mình GV: nhận xét đồ thị của HS HS: đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho phần này. II. Đồ thì biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế. 1. Dạng đồ thị: Đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tạo độ O C2: Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 4 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG 2. Kết luận: SGK /tr 5 Hoạt động 4: Vận dụng. HS: suy nghĩ và trả lời C3 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C3 HS: chia làm 4 nhóm để thảo luận với câu C4 Đại diện các nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau. GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho câu C4 HS: suy nghĩ và trả lời C5 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C5 III. Vận dụng. C3: - điểm 1: 2,5V - 0,5A - điểm 2: 3,5V - 0,7A - điểm M: …V - …A C4: Kết quả đo Lần đo Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A) 1 2.0 0.1 2 2.5 0.125 3 4.0 0.2 4 5.0 0.25 5 6.0 0.3 C5: cường độ dòng điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn 4. Củng cố: - Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm: + Nêu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn? + Nêu dạng đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn? - Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em chưa biết - Hướng dẫn làm bài tập trong SBT. 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài và làm các bài tập 1.1 đến 1.4 (Tr4_SBT). - Chuẩn bị cho giờ sau: + Đọc và tìm hiểu trước bài 2 SGK/tr7 Các loại dây điện trở, bảng tính I U theo kết quả của bảng 1 và bảng 2. Tự rút kinh nghiệm: Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 5 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản Ngày soạn: 15/8/2014 Ngày giảng: /8/2014 Tiết 3 ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được định nghĩa điện trở và định luật Ôm. -Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giải bài tập. -Vận dụng được định luật Ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản 2. Kĩ năng: - Phát biểu và viết được biểu thức của định luật Ôm. -Vẽ sơ đồ mạch điện sử dụng các dụng cụ đo để xác định điện trở của một dây dẫn. 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế. - Nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV, tài liệu tham khảo. Các loại điện trở 2. Học sinh: Vở ghi, SGK, Máy tính bỏ túi, các loại dây điện trở, bảng tính I U theo kết quả của bảng 1 và bảng 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức: 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: nêu mối quan hệ giữa cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn? Đáp án: khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện cũng tăng (giảm) bấy nhiêu lần. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Đặt vấn đề GV: Đặt vấn đề như trong SGK để vào bài mới. Hoạt động 2: Tìm hiểu điện trở dây dẫn. HS: thảo luận với câu C1 Đại diện các nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau. GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung I. Điện trở của dây dẫn. 1. Xác định thương số U/I đối với mỗi dây dẫn: C1: - bảng 1: = I U - bảng 2: 20= I U Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 6 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG cho câu C1 HS: suy nghĩ và trả lời C2 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C2 GV: cho HS quan sát các điện trở thực tế và giải thích định nghĩa về điện trở HS: nghe và nắm bắt thông tin sau đó nêu ý nghĩa của điện trở GV: tổng hợp ý kiến sau đó đưa ra kết luận chung cho phần này C2: - đối với mỗi dây dẫn thì U/I không thay đổi - đối với hai dây dẫn khác nhau thì U/I là khác nhau 2. Điện trở: I U R = gọi là điện trở của dây dẫn - đơn vị của điện trở là Ôm, kí hiệu là Ômega ( Ω ) với A V 1 1 1 =Ω Hoạt động 3 : Định luật Ôm. GV: nêu thông tin về hệ thức của đinh luật Ôm và giải thích HS: nắm bắt thông tin và thử phát biểu định luật GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho phần này II. Định luật Ôm 1. Hệ thức của định luật: R U I = :U hiệu điện thế :I cường độ dòng điện :R điện trở của dây dẫn 2. Phát biểu định luật: SGK Hoạt động 4: Vận dụng. HS: suy nghĩ và trả lời C3 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C3 HS: thảo luận với câu C4 Đại diện các nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau. GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho câu C4 III. Vận dụng. C3: từ RIU R U I .=⇒= thay số: )(612.5,0 VU == C4: ta có 21 UU = nên 3 . . 1 2 21 21 2 1 === R R UR RU I I (lần) vậy dòng điện chạy qua bóng đèn thứ 1 lớn hơn qua bóng đèn 2 4. Củng cố: - Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm - Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em chưa biết Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 7 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản - Hướng dẫn làm bài tập trong SBT. 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài và làm các bài tập 2.1 đến 2.4 (Tr5,6_SBT). - Chuẩn bị cho giờ sau. - Mỗi nhóm : Các dây điện trở, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, 1 nguồn điện, các đoạn dây nối. - Báo cáo thực hành Tự rút kinh nghiệm: ****************************************************************** Ngày soạn: 20/ 8/ 2014 Ngày giảng: / 8/ 2014 Tiết: 4 THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN BẰNG AM PE KẾ VÀ VÔN KẾ. I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách xác định điện trở của dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. 2. Kĩ năng: - Xác định được điện trở của dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ thực hành. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên : Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: - Mỗi nhóm : Các dây điện trở, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, 1 nguồn điện, các đoạn dây nối. - Báo cáo thực hành. Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 8 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức: 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Phát biểu định luật và viết hệ thức của định luật Ôm? Đáp án: cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đăt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn. R U I = :U hiệu điện thế :I cường độ dòng điện :R điện trở của dây dẫn 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hđ 1: Nội dung và trình tự thực hành. GV: hướng dẫn HS các bước thực hành HS: nắm bắt thông tin GV: phát dụng cụ và hướng dẫn HS cách sử dụng HS: nắm bắt thông tin và chuẩn bị lắp ráp thí nghiệm I. Nội dung và trình tự thực hành. 1. vẽ sơ đồ của mạch điện 2. mắc mạch điện theo sơ đồ 3. thay đổi U từ 0 -> 5 V rồi đo I tương ứng 4. hoàn thành báo cáo Hđ 2: Thực hành. HS: tiến hành thực hành theo hướng dẫn GV: quan sát và giúp đỡ các nhóm thực hành. sủa các lỗi HS mắc phải HS: thực hành và lấy kết quả ghi vào báo cáo thực hành. GV: thu bài và nhận xét kết quả thực hành của các nhóm. II. Thực hành. Mẫu : Báo cáo thực hành 4. Củng cố: - Giáo viên hệ thống lại nội dung chính của bài thực hành. - Nhận xét giờ học và thu báo cáo thực hành. 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Xem lại trình tự thực hành - Chuẩn bị cho giờ sau. Mỗi nhóm: Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A Vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V Nguồn điện, dây dẫn, công tắc; 3 điện trở mẫu có giá trị 6 Ω , 10 Ω , 16 Ω Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 9 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản - Đọc và tìm hiểu trước nội dung bài 4: Đoạn mạch nối tiếp. Rút kinh nghiệm: ******************************************************************* Ngày soạn: 23/8/2014 Ngày giảng: /9/2014 Tiết 5 ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nắm được công thức tính các đại lượng trong đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp. - Biết được cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch nối tiếp 2. Kĩ năng:- Tính được điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: 1. GV: Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo. Ampe kế, nguồn điện, điện trở, dây dẫn 2. H S: Mỗi nhóm: Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A Vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V . Nguồn điện, dây dẫn, công tắc. 3 điện trở mẫu có giá trị 6 Ω , 10 Ω , 16 Ω III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức: 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ: Giờ trước thực hành nên không kiểm tra. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hđ 1: Tìm hiểu U và I trong đoạn mạch nối tiếp. I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp. Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 10 [...]... thể em chưa biết - Hướng dẫn làm bài tập trong SBT 5 Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài và làm các bài tập 5.1 đến 5.6 (Tr9_SBT) - Chuẩn bị cho giờ sau Ôn lại kiến thức của định luận Ôm Máy tính bỏ túi Ngày soạn: 29/ 8 /2014 Ngày giảng: /9/ 2014 Giáo viên: Vũ Hữu Tuân 14 Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản Tiết 7 BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Nắm vững các công... nghiệm: Ngày soạn: 29/ 8 /2014 Ngày giảng: /9/ 2014 Giáo viên: Vũ Hữu Tuân 12 Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản Tiết 6 ĐOẠN MẠCH SONG SONG I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết được cường độ dòng điền và hiệu điện thế của đoạn mạch song song 2 Kĩ năng: - Tính được điện trở tương đương của đoạn mạch song song 3 Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong... 1000(W ) 4 Củng cố: (7’) - Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm - Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em chưa biết - Hướng dẫn làm bài tập trong SBT 5 Hướng dẫn học ở nhà: (2’) - Học bài và làm các bài tập 12.1 đến 12.7 (Tr 19_ SBT) - Chuẩn bị cho giờ sau Mỗi nhóm: Bàn là, nồi cơm điện, bảng 13.1 Giáo viên: Vũ Hữu Tuân 28 Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản Tuần... cho giờ sau Tuần Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Ngày soạn 34 Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản Tiết Ngày dạy ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết được sự chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng - Biết được nội dung của định luật Jun - Lenxơ 2 Kĩ năng: - Áp dụng được định luật để tính toán 3 Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong... kết luận chung cho C10 4 Củng cố: (5’) - Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm - Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em chưa biết - Hướng dẫn làm bài tập trong SBT 5 Hướng dẫn học ở nhà: (1’) - Học bài và làm các bài tập (Tr_SBT) - Chuẩn bị cho giờ sau Ôn lại các kiến thức có liên quan Giáo viên: Vũ Hữu Tuân 24 Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản Tuần Tiết Ngày... 3 /9/ 2014 Giáo viên: Vũ Hữu Tuân 16 Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật lí 9 Ngày giảng: Trường THCS Bàn Giản /9/ 2014 Tiết 8 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Biết được sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn 2 Kĩ năng: Làm được các thí nghiệm kiểm chứng 3 Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống Nghiêm túc trong giờ học II CHUẨN BỊ: 1 GV: Giáo án, ... dẫn học ở nhà: - Học bài và làm các bài tập 9. 1 đến 9. 5 (Tr14_SBT) - Chuẩn bị cho giờ sau Mỗi nhóm: 1 biến trở con chạy, 1 biến trở than 3 điện trở kĩ thuật loại ghi trị số 3 điện trở kĩ thuật loại có vòng màu Nguồn điện, bóng đèn, công tắc Giáo viên: Vũ Hữu Tuân 22 Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức :- Biết được cấu... và trả lời C4 C4: - khi công tắc mở thì 2 đèn không GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa sáng vì mạch điện bị hở ra kết luận chung cho câu C4 - khi công tắc đóng, cầu chì đứt thì 2 đèn không sáng vì mạch điện bị hở - khi công tắc đóng, dây tóc đèn 1 đứt, HS: suy nghĩ và trả lời C5 đèn 2 không hoạt động vì mạch điện Giáo viên: Vũ Hữu Tuân 11 Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn... quan Giáo viên: Vũ Hữu Tuân 30 Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản Tuần Tiết Ngày soạn Ngày dạy BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức :- Nắm chắc hơn các công thức của công suất và điện năng 2 Kĩ năng :- Làm được các bài tập có liên quan 3 Thái độ :- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ học II CHUẨN BỊ: 1 GV: - Đề... thực hành Giáo viên: Vũ Hữu Tuân 33 Mẫu : Báo cáo thực hành Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG sủa các lỗi HS mắc phải HS: thực hành và lấy kết quả ghi vào báo cáo thực hành 4 Củng cố: (4’) - Giáo viên hệ thống hóa lại các nội dung thực hành - Nhận xét giờ thực hành 5 Hướng dẫn học ở nhà: (1’) - Học bài và làm lại báo cáo thực hành - Chuẩn bị . định lớp: 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ: ( không ) 3. Bài mới: Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 1 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 HOẠT. (Tr9_SBT). - Chuẩn bị cho giờ sau. Ôn lại kiến thức của định luận Ôm. Máy tính bỏ túi. Ngày soạn: 29/ 8 /2014 Ngày giảng: /9/ 2014 Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 14 Giáo án Vật lí 9. nghiệm: Ngày soạn: 29/ 8 /2014 Ngày giảng: /9/ 2014 Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 12 Giáo án Vật lí 9 Trường THCS Bàn Giản Tiết 6 ĐOẠN MẠCH SONG SONG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 9 cả năm 2014 - 2015, Giáo án vật lí 9 cả năm 2014 - 2015,