0

Giáo án vật lí 9 tích hợp hoàn chỉnh

32 1,115 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:05

Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 Tuần 23 - Tiết: 46 Ngày soạn: 15.01.2012  1. Kiến thức: - Phát biểu được hiện tượng ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bò gãy khúc tại mặt phân cách gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. - Phát biểu được khi tia sáng truyền từ không khí sang nước góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới và ngược lại. 2. Kỹ năng: - Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Phân biệt được hiện tượng khúc xạ với hiện tượng phản xạ. - Mô tả được TN đường truyền ánh sáng từ không khí sang nước và ngược lại. - Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng đơn giản. 3. Thái độ: - Chấp nhận hiện tượng khúc xạ ánh sáng. - Tuân thủ đúng đònh luật khúc xạ ánh sáng. : 1. Giáo viên: Bảng phụ vẽ sẵn hình ảnh về sự phản xạ ánh sáng; thước thẳng 2. Học sinh:Đối với mỗi nhóm HS: 1 bộ TN về hiện tượng khúc xạ, gồm:1 bình nhựa trong; 1 bình nước sạch; 1 bảng kim loại (đen); 1 miếng nhựa phẳng có chia độ đo góc; 1 đèn chiếu tạo khe hẹp, 1 biến thế nguồn, 2 đoạn dây nối. :     !"#$%&: Ổn đònh - Kiểm tra bài cũ - Tạo tình huống (5 phút) *Ổn đònh lớp. * Nêu câu hỏi trước lớp, lần lượt gọi HS trả lời. - Phát biểu đònh luật truyền thẳng của ánh sáng. - Phát biểu đònh luật phản xạ ánh sáng. * Gọi HS đọc mở đầu SGK. *Lớp trưởng báo cáo só số. * Hoạt động cá nhân: Nghe câu hỏi, trả lời. - Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. - Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới Góc phản xạ bằng góc tới. * Đọc mở đầu trước lớp khi được gọi.  !"#$%' Tìm hiểu hiện tượng khúc xạ ánh sáng (20 phút)     ()  *  + * Cho HS quan sát, lần lượt gọi * Hoạt động cá nhân: Quan sát, Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang &,- Chương III: QUANG HỌC Bài 40: HIỆN TƯNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 : Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bò gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. *Một vài khái niệm: ( Mục 3 trang 109 SGK.) * Khi tia tới truyền từ không khí sang nước: + Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. + Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. S N i KK ∆ O Nước r N’ K HS trả lời câu hỏi. - Tia sáng truyền từ môi trường nào sang môi trường nào? - Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác tia sáng như thế nào? - Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? ./ỢP BVMT: * Cho HS tìm hiểu các khái niệm. * Phát dụng cụ cho HS tiến hành TN. Hướng dẫn HS quan sát trả lời C1, C2, C3. trả lời câu hỏi. - Tia sáng truyền từ không khí sang nước. - Khi truyền tia sáng bò gãy khúc. - Trả lời khái niệm hiện tượng khúc xạ ghi nhớ 1 trang 110 SGK. * Tự tìm hiểu các khái niệm. * Hoạt động nhóm: + Nhận dụng cụ, tiến hành TN theo hướng dẫn. + Trả lời C1: Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. + Trả lời C2: Thay đổi hướng tia tới, quan sát tia khúc xạ, độ lớn góc tới, góc khúc xạ. + Trả lời C3: Vẽ hình.  !"#$%, Tìm hiểu sự khúc xạ của tia sáng từ nước sang không khí (13 phút) ( *  +    *  01  ( ()**/: - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. - Góc khúc xạ lớn hơn góc tới. K N r KK ∆ O Nước i N’ S * Gọi hS đọc C4, cho HS nêu dự đoán và trình bày phương án TN. * Phát dụng cụ cho HS tiến hành TN. * Yêu cầu đại diện nhóm trả lời C5 * Gọi HS vẽ hình thể hiện TN trên. * Yêu cầu HS trả lời C6. - Kết luận về tia sáng truyền từ nước sang không khí. * Hoạt động cá nhân: Đọc C4 + Nêu dự đoán. + Đề xuất phương án TN: Chiếu tia sáng từ nước ra không khí. * Hoạt động nhóm: Nhận dụng cụ, tiến hành TN. * Trả lời C5. * Vẽ hình. * Dựa trên hình vẽ chỉ ra tia tới. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới. - Trình bày kết luận 3 trang 110 SGK. Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang &,2 Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9  !"#$%3 Vận dụng (5 phút)  * Lần lượt gọi HS đọc và trả lời C7, C8, có nhận xét. -GV có thể treo bảng phụ có hình vẽ đã chuẩn bò sẵn để HS dễ so sánh. * Hoạt động cá nhân: Đọc và trả lời, nhận xét C7, C8. + HS1 đọc và trả lời C7: Phản xạ: tia tới gặp mặt phân cách bò hắt trở lại môi trường cũ. Góc phản xạ bằng góc tới. Khúc xạ: tia tới gặp mặt phân cách bò gãy khúc khi truyền qua môi trường mới. Góc khúc xạ khác góc tới. + HS2 nhận xét. + HS3 trả lời C8. + HS4 nhận xét.  !"#$%4: Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) + Về học bài. + Xem trước bài: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ. Tìm hiểu mối quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ. * Giáo viên hướng dẫn học sinh học ở nhà theo hướng dẫn bên. * Nghe và ghi nhận dặn dò của GV để thực hiện. ./)5 BVMT: - Các chất khí NO, NO 2 , CO, CO 2 , …khi được tạo ra sẽ bao bọc trái đất. Các khí này sẽ ngăn cản sự khúc xạ của ánh sáng và phản xạ phần lớn các tia nhiệt trở lại mặt đất. Do vậy chúng là những tác nhân làm cho Trái Đất nóng lên. - Tại các đơ thị lớn việc sử dụng kính xây dựng đã trở thành phổ biến. Kính xây dựng ảnh hưởng đến con người thể hiện qua: + Bức xạ mặt trời qua kính: Bên cạnh hiệu ứng nhà kính, bức xạ mặt trời còn nung nóng các thiết bị nội thất, trong khi dó các bề mặt nội thất ln trao đổi nhiệt bằng bức xạ với con người. + Ánh sáng qua kính: Kính có ưu điểm hơn hẳn các vật liệu khác là được lấy trực tiếp ánh sáng tự nhiên, đây là nguồn ánh sáng phù hợp với thị giác của con người. Chất lượng của ánh sáng trong nhà được đánh giá qua độ rọi trên mặt phẳng làm việc, để có thể nhìn rõ được các chi tiết vật làm việc. Độ rọi khơng phải là càng nhiều càng tốt. Ánh sáng dư thừa sẽ gây ra chói sẽ dẫn đến sự căng thẳng, mệt mỏi cho con người khi làm việc, đây là ơ nhiễm ánh sáng. -Các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của kính xây dựng: + Mở cửa thơng thống để có gió thổi trên bề mặt kết cấu do đó nhiệt độ bề mặt sẽ giảm, dẫn đến nhiệt độ khơng khí. + Có biện pháp che chắn nắng hiệu quả khi trời nắng gắt. * (61 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… … Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang &,7 Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 Tuần 24 – Tiết 47 Ngày soạn: 22.01.2012 Bài 42. THẤU KÍNH HỘI TỤ   1. Kiến thức: - Nhận dạng được thấu kính hội tụ. - Mô tả được sự khúc xạ của các tia sáng đặc biệt (tia tới qua quang tâm, qua tiêu điểm và tia song song trục chính) qua thấu kính hội tụ. - Vận dụng kiến thức đã học để giải bài toán đơn giản về thấu kính hội tụ và giải thích hiện tượng thường gặp trong thực tế. 2. Kó năng: - Biết làm thí nghiệm dựa trên các yêu cầu của kiến thức trong SGKà tìm ra đặc điểm của thấu kính hội tụ. 3. Thái độ: - Nhanh nhẹn, nghiêm túc.  1. Giáo viên: 1 giá quang học, 1 thấu kính hội tụ, 1 màn hứng, 1 nguồn sáng phát ra 3 chùm tia. 2. Học sinh: Xem và chuẩn bò trước bài 42   ẠT ĐỘNG   !"8$%9& Kiểm tra + Giới thiệu bài mới (5 phút) **:;<=!>?@:ABC: - Gọi HS1:“hãy nêu quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ?”. àGọi HS khác nhận xét. àGV nhận xét và cho điểm. - Gọi HS2 sữa bài tập 40-41.2 (SBT) àGọi HS khác nhận xét. àGV nhận xét và cho điểm. *D! EF$";G: Gv kể lại câu chuyện “ cuộc du lòch của viên thuyền trưởng hát tê rat” đã lấy băng (nước đá) để lấy lửa. Và đến năm 1763 các nhà vật lý Anh cũng thành công thí nghiệm này”à bài mới. - HS1: “Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Khi góc tới tăng (giảm), góc khúc xạ cũng tăng (giảm)” - HS2 sữa: “a-5, b-3, c-1, d-2, e- 4”. àHS khác nhận xét.  !"#$%' Tìm hiểu đặc điểm của thấu kính hội tụ (15 phút) H */ -GV cho HS nghiên cứu SGK và nêu các bước tiến hành thí -HS đọc tài liệu SGK và trình bàycác bước tiến hành thí nghiệm. Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang &,I Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 - Tia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới. Tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló. - Thấu kính làm bằng vật liệu trong suốt (thường là thủy tinh hoặc nhựa). - Phần rìa mỏng hơn phần giữa. - Ký hiệu của thấu kính hội tụ: nghiệm. -Cho HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm và hoạt động nhóm câu C1. -Yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết quả C1. -Gọi các nhóm khác nhận xét lẫn nhau àGV nhận xét chung. -GV cho HS đọc thông tin về tia tới, tia ló. -GV mô tả thông tin của HS bằng các ký hiệYêu cầu HS đọc C2 và trả lời. -GV thông báo cho HS:“thấu kính vừa làm thí nghiệm là thấu kính hội tụ” -GV cho HS quan sát thấu kính hội tụ. -GV cho HS đọc C3 và gọi HS trả lời. -GV thông báo: “Thấu kính hội tụ làm bằng vật liệu trong suốt (thủy tinh hoặc nhựa)” -GV hướng dẫn cách biểu diễn thấu kính hội tụ. - HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm và hoạt động nhóm C1. -HS đại diện nhóm trình bày C1:“ chùm tia khúc xạ qua thấu kính hội tụ tại 1 điểm” -HS nhóm khác nhận xét lẫn nhau. -HS đọc thông tin tia tới, tia ló. -HS đọc C2 và trả lời: SI:Tia tới IK: Tia ló” -HS quan sát thấu kính hội tụ. -HS đọc và trả lời C3: “phần rìa của thấu kính hội tụ mỏng hơn phần giữa” -HS nghe thông báo của GV và nhận dạng thấu kính hội tụ.  !"#$%, Tìm hiểu khái niệm trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự (16 phút) 0/JK J    J   (* &>B AALM$L Tia sáng tới vuông góc mặt thấu kính hội tụ có một tia truyền thẳng không đổi hướng trùng với 1 đường thẳng gọi là trục chính. 'KB$%!8= Trục chính cắt thấu kính hội tụ tại điểm O, điểm O là quang tâm. Tia sáng đi qua quang tâm đi thẳng không đổi hướng. ,:;8B":;<= Một chùm tai tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội -GV làm lại thí nghiệm hình 42.2. - GV gọi HS đọc C3 và gọi HS trả lời. àGọi HS khác nhận xét. àGV nhận xét -GV kiểm tra lại cho HS thấy bằng cách dùng thước thẳng kiểm tra. -Cho HS đọc thông tin về khái niệm trục chính. -GV cho HS đọc thông tin về quang tâm. -GV hỏi:“quang tâm là điểm nào?” -GV làm thí nghiệm:“ khi chiếu tai sáng bất kỳ qua quang tâm” ( không vuông góc ∆) và cho HS -HS quan sát thí nghiệm. - HS đọc C3 và trả lời:“ tia ở giữa truyền thẳng không bò đổi hướng” àHS khác nhận xét. -HS đọc và phát biểu khái niệm trục chính. -HS đọc thông tin về quang tâm. -HS nêu:“ trục chính cắt thấu kính hội tụ tại O, điểm O là quang tâm”. -HS quan sát và nêu nhận xét: “tia sáng đi qua quang tâm đi thẳng không đổi hướng” -HS trả lời C5: “điểm hội tụ F của Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang &3N Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 tụ tại một điểm F nằm trên trục chính. Điểm đó gọi là tiêu điểm của thấu kính hội tụ. Mổi thấu kính hội tụ có hai tiêu điểm F và F / nằm về hai phía của thấu kính cách đều quang tâm. 3:;8BAO  Khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm OF= OF / =f gọi là tiêu cự. 4OP@$%  !>BQ;G$ ABR , !: ST$%"DA?:;#!UB* - Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. - Tia tới song song trục chính thì tia ló qua tiêu điểm. - Tia tới qua tiêu điểm tia ló song song trục chính. rút ra nhận xét. -Yêu cầu HS trả lời C5. àGọi HS khác nhận xét. àGV nhận xét -Cho HS đọc C6 và trả lời. -Yêu cầu HS đọc thông tin SGK. -GV hỏi:“ tiêu điểm của thấu kính là gì?” -GV: “mỗi thấu kính có mấy tiêu điểm? Vò trí của chúng có đặc điểm gì?” -GV thông báo khái niệm tiêu cự. -GV thông báo về đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ à gọi HS khác nhắc lại. chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính, nằm trên trục chính” à HS nhận xét. -HS đọc C6 và trả lời: “ khi đó chùm tia ló vẫn hội tụ tại 1 điểm trên trục chính (điểm I / ) - HS đọc thông tin SGK về tiêu điểm. -HS: “1 chùm tia tới song song trục chính của thấu kính hội tụ tại 1 điểm F nằm trên trục chính. Điểm đó gọi là tiêu điểm” -HS: “mỗi thấu kính có 2 tiêu điểm là F và F / nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang tâm” -HS nhắc lại. -HS nghe và nhắc lại về đường truyền của 3 tia sáng qua thấu kính hội tụ  !"#$%3 Vận dụng – Củng cố (8 phút)  C7: C8: Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Nếu chiếu 1 chùm tia tới song song trục chính của thấu kính hội tụ thì chùm tia ló sẽ hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính -GV:“nêu cách nhận biết thấu kính hội tu?” -GV:“cho biết đặc điểm đường truyền của một số tai sáng qua thấu kính hội tụ” -Yêu cầu HS đọc C7 và 1HS lên bảng vẽàGọi HS nhận xét àGV nhận xét -GV cho HS đọc C8 và gọi 1HS trả lời C8. àGọi HS nhận xét. àGV nhận xét -HS nêu:“ thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa” -HS nêu:“3 tia đặc biệt qua thấu kính hội tụ” -1HS lên bảng vẽ. -1HS trả lời C8:“ thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Nếu chiếu 1 chùm tia tới song song trục chính của thấu kính hội tụ thì chùm tia ló sẽ hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính” -HS nhận xét.  !"#$%4 Hướng dẫn về nhà (1 phút) -Cần nhận dạng được thấu kính hội tụ. Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang &3& Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 -Mô tả được sự khúc xạ của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. -Nắm khái niệm trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự. -Đọc phần “Có thể em chưa biết”. -Làm bài tập 42.1-42.3/SBT. -Xem trước bài 43/113 SGK. * (61 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang &3' Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… … Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang &3, Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 Tuần 24 – Tiết 48 Ngày soạn: 22.01.2012 @:3,) */  1. Kiến thức: - Nêu được trong trường hợp nào thấu kính hội tụ cho ảnh thật và cho ảng ảo của một vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này. - Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật qua thấu kính hội tụ. 2. Kó năng: - Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu hiện tượng tạo ảnh của thấu kính hội tụ bằng thực nghiệm. 3. Thái độ: - Phát huy được sự say mê khoa học.  1. Giáo viên: Thấu kính hội tụ, 1 giá quang học, 1 cây nến, 1 màn để hứng, 1 bật lửa 2 Học sinh: Xem và chuẩn bò trước bài 43   ẠT ĐỘNG   !"8$%9& Kiểm tra + Giới thiệu bài mới (5 phút) * $"V$LWPTX **:;<=!>?@:ABC - GV: “Nêu đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ?” - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. - GV cho HS vẽ tia ló của 3 đường truyền của tia tới. - Gọi HS nhận xét. *D! EF$ ";G: “1 thấu kính hội tụ được đặt sát vào mặt trang sách. Hãy quan sát dòng chữ qua thấu kính hội tụ. Hình ảnh dòng chữ này thay đổi thế nào khi từ từ dòch chuyển thấu kính ra xa trang - Lớp trưởng báo cáo. - HS trả lời: “+Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phươnhg tia tới. + Tia tới song song trục chính thì tia ló qua tiêu điểm. + Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song trục chính”. - HS nhận xét. - 1 HS vẽ hình. - HS nhận xét. Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang &33 Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 sách?”àbài mới.  !"#$%' Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính hội tụ (15 phút)   H       )* &LM$%L:;#= (Hình 43.2 SGK) '*;F!WB#$ - Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. - Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vò trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự. - Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật. -Vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh cũng vuông góc với trục chính. -GV cho HS nghiên cứu cách bố trí thí nghiệm như hình 43.2 SGK. -GV cho HS làm thí nghiệm theo nhóm. -GV kiểm tra và thông báo cho HS biết tiêu cự của thấu kính f=12cm. -Yêu cầu HS làm theo yêu cầu C1, C2, C3 và ghi kết quả vào bảng. -Yêu cầu các nhóm lên báo cáo kết quả của nhóm. -Gọi HS nhóm khác nhận xét kết quả lẫn nhau. -GV kiểm tra lại nhận xét bằng thí nghiệm theo đúng các bước HS thực hiện. - HS nghiên cứu cách bố trí thí nghiệm. -HS làm thí nghiệm theo nhóm. -HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm theo yêu cầu C1,C2, C3 và ghi kết quả làm được: “+Đặt vật ngoài tiêu cự. C1: Vật đặt xa thấu kínhàdòch chuyển màn để hứng được ảnh, nhận xét ảnh. C2:Dòch chuyển vật gần thấu kính hơn theo d>2f, f<d<2f” àHS nhận xét “+Đặt vật trong tiêu cự. HS dòch chuyển màn để quan sát ảnh” -HS gắn kết quả của nhóm lên bảng -Các nhóm HS nhận xét hết quả lẫn nhau.  !"#$%, Dựng ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội (14 phút) ( &O $%R$L ABR":;<= ST$% ! ?PR:* S là điểm sáng được đặt trước TKHT. Chùm sáng từ S phát ra, sau khi khúc xạ qua thấu kính, cho chùm tai ló hội tụ tại ảnh S’ của S. để xác đònh vò trí S’, chỉ cần vẽ hai đường truyền của 2 trong 3 tia sáng đã học. '   O $%  R$L  ABR  =#!  E#! ST$%! ?PR:* Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chính cảu thấu kính, A nằm trên trục chính), chỉ cần dựng ảnh B / của B bằng cách vẽ đường truyền của 2 tia sáng đặc biệt , sau đó từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính ta có ảnh A’ của A. -GV cho HS nghiên cứu SGK. -GV: “Chùm tia tới xuất phát từ S qua thấu kính cho chùm tia ló đồng qui tại S / , S / là gì của S?” -GV: “Cần sử dụng mấy tia xuất phát từ S để xác đònh S / ?” -Yêu cầu HS thực hiện câu C4 -Gọi 1HS lên bảng vẽ. -Gọi 1HS khác nhận xét. -GV thông báo: “Ảnh của một điểm sáng là 1 điểm sáng. Nếu 2 tia ló cắt nhau thực sự thì giao điểm cắt nhau đó là ảnh thật. Nếu 2 tia ló không cắt nhau, mà đường kéo dài của chúng cắt thì giao điểm cắt là ảnh ảo S’” -Cho HS đọc C5. -Yêu cầu HS thực hiện C5 -Gọi 1HS lên bảng vẽ hình với d=36cm. -GV có thể hướng dẫn nếu HS lúng túng: “dựng ảnh B’ của điểm B. Hạ B’A’ ⊥∆, A’ là ảnh của A - HS nghiên cứu SGK. -HS trả lời: “S / là ảnh của S” -HS:“Chỉ cần vẽ đường truyền của 2 tia là xác đònh được S / ” - HS thực hiện câu C4 ở bảng: “ -HS khác nhận xét. - HS đọc C5. -HS cả lớp thực hiện. -1HS lên bảng vẽ: Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang &34 [...]... Huỳnh Văn Nghiệm Trang 157 Trường THCS Tân Long Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Giáo án Vật lý 9 Trang 158 Trường THCS Tân Long Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Giáo án Vật lý 9 Trang 1 59 Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 Tuần 27 - Tiết: 53 Ngày soạn: 05.02.2012 ÔN TẬP I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Ôn tập và hệ thống hoá toàn bộ kiến thức về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, đặc... C6: ∆ Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang 155 Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 Giáo viên có thể hướng dẫn HS làm C7 Xét cặp tam giác đồng dạng OAB ~ OA’B’ OIF’ ∼ F’A’B’ TKHT OAB ~ OA’B’ FOI ∼ FA’B’ TKPK - Giống nhau: Cùng chiều với vật - Khác nhau: TKHT ảnh lớn hơn vật và ảnh ở xa thấu kính THPK ảnh nhỏ hơn vật và ảnh ở gần thấu kính - Đưa lại gần dòng chữ: Ảnh lớn hơn vật là TKHT Ảnh nhỏ hơn vật. .. ………………… … Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang 153 Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 Tuần 26 - Tiết 51 Ngày soạn: 05.02.2012 Bài 45: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KỲ I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Phát biểu được vật sáng đặt ở mọi vò trí trước thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự - Phát biểu được vật đặt ở rất xa thấu kính, ảnh ảo của vật có... truyền của - Vật sáng đặt ở mọi vò trí tia ló Ảnh là ảnh ảo, cùng - Vật đặt rất xa thấu kính thì sao? chiều với vật trước thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ + Đại diện nhóm nhận xét hơn vật và luôn nằm trong - Vật sáng đặt ở mọi vò trí trước khoảng tiêu cự của thấu kính thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh - Vật đặt rất xa thấu kính, ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và ảo của vật có vò trí... ảnh như dựng ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang 160 Trường THCS Tân Long II BÀI TẬP: Giáo án Vật lý 9 Hoạt động 2: Ôn tập dựng ảnh (23 phút) * Vẽ hình cho HS dựng ảnh các * Hoạt động cá nhân: Làm việc dạng sau: theo hướng dẫn của GV Dùng + Dựng ảnh qua thấu kính hội tụ hai tia sáng đặc biệt để dựng và phân kỳ khi biết vật ảnh hay vẽ vật + Vẽ vật khi biết ảnh * BÀI... III ĐỘ LỚN CỦA ẢNH ẢO Yêu cầu HS thực hiện C5 hai trường hợp: CỦA CÁC THẤU KÍNH: + Thấu kính hội tụ + Thấu kính phân kỳ + Trả lời: - Ảnh ảo của vật AB tạo bởi - Ảnh của vật tạo bởi thấu kính thấu kính hội tụ lớn hơn vật hội tụ lớn hơn vật - Ảnh ảo của vật AB tạo bởi - Ảnh của vật tạo bởi thấu kính thấu kính phân kỳ nhỏ hơn vật phân kỳ nhỏ hơn vật Hoạt động 5: Vận dụng (5 phút) * Lần lượt yêu cầu HS...Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 và A/ B/ là ảnh của AB” -Gọi HS nhận xét -GV nhận xét và chỉnh lại cho đúng -GV gọi 1HS khác vẽ hình với d=8cm -HS nhận xét -Gọi HS nhận xét -GV nhận xét và chốt lại: vật đặt ngoài tiêu cự cho ảnh thật ngược chiều với vật Vật đặt trong tiêu -1HS lên vẽ hình: cự cho ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật SS -HS nhận xét Hoạt động 4: Vận dụng – củng... Hoạt động nhóm: + Tiến hành TN theo hướng MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU TN hình 45.1, trả lời C1, C2 dẫn KÍNH PHÂN KỲ: + Đại diện nhóm trả lời C1: Đặt vật bất kỳ trên trục chính Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang 154 Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 Đặt màn gần thấu kính, dòch chuyển màn ra xa dần, quan sát Làm tương tự nhưng đổi vò trí vật - Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi + Đại diện nhóm nhận xét thấu kính... Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (1 phút) - Cần nắm cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, biết được khi nào vật cho ảnh thật, ảnh ảo - Làm bài tập 42-43.4 và 42-43.6/SBT - Đọc phần “có thể em chưa biết” S S S S S S Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang 146 Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 Tuần 25 – Tiết 49 Ngày soạn: 29. 01.2012 BÀI TẬP I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Vận dụng kiến thức để giải... ảnh của vật qua thấu kính phân kì trong các TH + Vật nằm ngồi tiêu cự + Vật nằm trong tiêu cự * Hướng dẫn về nhà: - Ơn tập lại các tính chất của ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì, xem lại các bài tập đã làm - Làm bài tập 44-45.3, 45-45 5 (Sách bài tập) - §äc tríc vµ chn bÞ bµi thùc hµnh: §o tiªu cù cđa thÊu kÝnh héi tơ Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang 165 Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 Tuần . con người. + Ánh sáng qua kính: Kính có ưu điểm hơn hẳn các vật liệu khác là được lấy trực tiếp ánh sáng tự nhiên, đây là nguồn ánh sáng phù hợp với thị giác của con người. Chất lượng của ánh sáng trong. diện nhóm trả lời C1: Đặt vật bất kỳ trên trục chính. Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang &43  Y YZ • ]&^ ]'^ Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 - Vật sáng đặt ở mọi vò trí trước. nghiệm. Giáo viên: Huỳnh Văn Nghiệm Trang &,I Trường THCS Tân Long Giáo án Vật lý 9 - Tia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới. Tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló. - Thấu kính làm bằng vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 9 tích hợp hoàn chỉnh, Giáo án vật lí 9 tích hợp hoàn chỉnh,