0

Giáo án vật lí 9 cả năm_2

107 794 0
  • Giáo án vật lí 9 cả năm_2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:03

Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :2009-2010 Tuần 1 Ngày soạn :16/8/09 Tiết 1 Ngày dạy :17/8/09 CHƯƠNG 1 : ĐIỆN HỌC Bài 1 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm. Khảo sát sự phụ thuộc của cường đồ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế từ số liệu thực nghiệm - Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vàohiệu điện thế 2. Kĩ năng : Mắc mạch điện theo sơ đồ Sử dụng các dụng cụ đo Vẽ và xữ lí đồ thị 3. Thái độ : Yêu thích môn học II. Chuẩn bị : 1. GV: Bảng phụ ghi nd bảng 1 ( tr 4 SGK) , bảng 2 ( tr 5 SGK) 2. Nhóm HS: 1 Ampekế 1,5 (0,1); 01 vôn kế có GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V, công tắc, nguồn 6V, 7 đoạn đây dẫn. III. Tổ chức hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1: Ổn định tổ chức lớp . YC môn học ( sách , vở , đddh ) (3ph) - Giới thiệu ct VL 9. Nêu trọng tâm chương 1 Chương 1: ĐIỆN HỌC - Đọc SGK tr 3 HĐ2: Tổ chức thht (5ph) - Ychs vẽ sđmđ gồm : 1 nguồn điện , 1bóng đèn , 1vôn kế, 1ampe kế, 1khoá K (Vônkế đo hđt giữa 2 đầu bóng đèn , ampe kế đo cđdđ qua đèn) SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ - Vẽ sđmđ ,giải thích cách mắc . Hs khác nhận xét , sửa sai HĐ2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của I vào U - Yêu cầu học sinh tìm hiểu sơ đồ 1.1 Lưu ý hs: + Mắc nt trước // sau + Ampe kế mắc nt, Vol kế mắc // Yêu cầu hs trả lời C1 I. Thí nghiệm (Hình 1.1 SGK) - Tìm hiểu sơ đồ - Mắc mạch điện theo sơ đồ - Tiến hành đo - Thảo luận trả lời C1 GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam 1 Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :2009-2010 HĐ3: Vẽ và sử dụng đồ thị -> Kết luận Đồ thị có đặc điểm gì? Yêu cầu hs trả lời C2 Yêu cầu hs nêu kết luận mối quan hệ giữa I và U II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U Kết luận: Hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần HĐ4: Củng cố vận dụng - Nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U? - Đồ thị biểuu diễn mối quan hệ giữa I và U có đặc điểm gì? BTVN: từ 1.1 – 1.4 SBT Đọc “có thể em chưa biết” III. Vận dụng * Ghi nhớ: - Cuờng độ dòng điện chạy qua 01 dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn đó. - Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn là 01 đường thẳng đi qua góc tọa độ (U = 0, I = 0) - - - - - - - - - - - - Tuần 1 Ngày soạn :19/8/09 Tiết 2 Ngày dạy :20/8/09 Bài 2 : ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT OHM I. Mục tiêu - Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng công thức điện trở để giải bài tập - Phương pháp và viết công thức định luật ohm - Vận dụng định luật ohm giải bài tập I. Chuẩn bị Kẻ sẵn bảng ghi giá trị thương sốU/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1,2 II. Tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1: Ôn lại kiến thức Nêu mối liên hệ giữa I và U Đồ thị biểu diễn mối liên hệ có đặc điểm gì?Đặt vấn đề: SGK I tỉ lệ thuận U Là 1 đường thẳng đi qua góc tọa độ. HĐ2: Xác định thương số U/I YC hs trả lời C1C2 Theo dõi hs tính toán HĐ3: Tìm hiểu khái niệm điện trở Đặt: R=U/I (gọi là điện trở dây dẫn) *Lưu ý hs : + cùng 1 dây dẫn thì R không đổi + những dây dẫn khác nhau thì R khác nhau. Khi U tăng n lần thì R có tăng không? vì sao? U = 3 V; I= 250 mA, hãy tính R I.Điện trở dây dẫn - Trị số U/I không đổi đối với mỗi dây dẫn và được gọi là điện trở của dây dẫn đó. - Điện trở dây dẫn được xác định bằng công thức : R = I U - kí hiệu điện trở trong sơ đồ mạch điện : GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam 2 Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :2009-2010 0,5M Ω = ?k Ω =? Ω Hãy cho biết y nghĩa r - Đơn vị điện trở là : ôm ( Ω ) 1k Ω = 1.000 Ω 1M Ω =1.000.000 Ω * Yn điện trở: điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. HĐ4: Phát biểu và viết công thức định luật Ohm - Hệ thức của định luật Ohm? - Nêu yn và đơn vị từng đại lượng trong công thức - Pb nội dung ĐL Ohm: yc hs dựa vào hệ thức phát biểu Ndung ĐL Ohm II. ĐL Ohm Đọc sgk, tlời câu hỏi : -R = U/I - nêu y nghĩa 1)Hệ thức ĐL Ohm R U I = I: cường độ dòng điện (A) U:hiệu điện thế (V) R: điện trở dây dẫn( Ω ) 2)Ndung ĐL Ohm Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây và tln với diện trở của dây. HĐ 5. Ccố, vân dụng Từ CT R=U/I có thể nói U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần không? Vì sao? Ychs lên bảng giải C3,C4 III. Vận dụng tlời câu hỏi và giải thích C4: 1 1 R U I = ; I 2 = = 2 R U 1 3R U ⇒ I 2 = 3 I 1 Tuần 2 Ngày soạn :22/8/09 Tiết 3 Ngày dạy :24/8/09 Bài 3 : Thực hành: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I.Mục tiêu - Nêu được cách xđ điện trở từ công thức ĐL Ohm - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm,xđ điện trỏ của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế - Có ý thức cháp hành nghiêm túc quy tắc sdụng các tbị điện trong thí nghiệm II.Chuẩn bị : mỗi nhóm: -1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị -1 nguồn 6 V có thể điều chỉnh 0 – 6 V -1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V -1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,01A - 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài 30 cm - 1 công tắc - Bảng báo cáo GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam 3 Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :2009-2010 III.Tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1: Trả lời câu hỏi -Ktra việc chuẩn bị báo cáo của HS - Công thức tính điện trở? R = U/ I => U:dcụ đo? Cách mắc? I: dcụ đo? Cách mắc? - Trả lòi câu hỏi GV - Vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm HĐ2: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo -Theo dõi cách mắc -Hdẫn: mắc nt trước, // sau - chú ýhs đọc kq chính xác - Nhắc nhở Hs đều tham gia vào hoạt động -Yc Hs nộp báo cáo *Nhận xét kq, tinh thần và thái độ thực hành - Mắc mđ theo sơ đồ - Tiến hành đo, ghi kq vào bảng - Hòan thành bảng báo cáo - Nộp báo cáo Tuần 2 Ngày soạn :26/8/09 Tiết 4 Ngày dạy :27/8/09 Bài 4 : ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I.Mục tiêu: - Suy luận để xác định công thức điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 và 2 1 2 1 R R U U = - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết. - Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số ht và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp II.Chuẩn bị : Hs nghiên cứu bài 4, ôn lại kiến thức lớp 7 Mỗi nhóm:- 3 Điện trở mẫu 6 Ω , 10 Ω , 16 Ω . - 1 Vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V - 1 Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A - 1 Nguồn điện - 1 Công tắc - 7 Đoạn dây nối 30 cm III.Tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1: Ôn lại kiến thức Trong mạch nối tiếp cường độ dòng điện qua mỗi đèn có mlh ntn với I?U mc có mlh ntn với U 1 ; U 2 ? I = I 1 + I 2 U = U 1 + U 2 GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam 4 Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :2009-2010 HĐ2: Nhận biết đoạn mạch 2 diện trở mắc nối tiếp YCHS trlời C1,C2 1 1 1 R U I = ; 2 2 2 R U I = I 1 = I 2 (nt) 2 1 2 1 2 2 1 1 R R U U R U R U =⇔=⇒ I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp Dựa vào hình 4.1 thảo luận TL C1,C2 * Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm. I = I 1 = I 2 * Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn. U = U 1 + U 2 HSCM 2 1 2 1 R R U U = C2: 1 1 1 R U I = ; 2 2 2 R U I = Ta có: I 1 = I 2 (mắc nt) 2 2 1 1 R U R U =⇒ 2 1 2 1 R R U U =⇒ Vậy: U~R (SGK) HĐ3: Xdct điện trở tđ của đmnt Thế nào là điện trở tương đương của 1 đm? Viết hệ thức liên hệ giữa U và U 1 , U 2 Viết biểu thức U, U 1 , U 2 theo I và R tương ứng II. Điện trở tương đương của đm nối tiếp 2 1tđ RRR += Làm C3 HĐ4: Thí nghiệm kiểm tra Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm trong SGK theo dõi, ktra các nhóm mắc mđ theo sơ đồ Đm gồm 2 điện trở mắc nt có điện trở tương đương = tổng các điện trở thành phần 2 1tđ RRR += HĐ5: Vận dụng BTVN: 4.7 → 4.7 SBT Đọc “có thể em chưa biết” IV. Vận dụng HSTL C 4 , C 5 C4. - Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn. - Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn cũng không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn. - Khi công tắc K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 cũng không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua nó. C5. R12 = R1 + R2 = 20 + 20 = 40(Ω) RAC = RAB + R3 = R12 + R3 = 60(Ω) Mở rộng: Rtđ = R1 + R1 + R1 = 3R1 Rtđ = R1 + R1 + + R1 = nR1 GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam 5 Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :2009-2010 Tuần 3 Ngày soạn :29/8/09 Tiết 5 Ngày dạy :31/8/09 Bài 5 : ĐOẠN MẠCH SONG SONG II. Mục tiêu - Chứng minh được 1 2 2 1 21 R R I I R 1 R 1 R 1 =+= và tđ - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết đối với điện mạch song song - Vận dụng những kiến thức để giải thích một số hiện tượng thực tế và giải thích bài tập về đm song song II.Chuẩn bị :Mỗi nhóm - 3 R mẫu (1 là R tđ ; 2 R là mắc song song) - 1 Ampekế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A - Volkế có GHĐ 6V ĐCNN 0,1A - 1 Công tắc, 1 nguồn 6V, dây dẫn III.Tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1: Ôn lại KT lớp 7 Trong đm song song Cđdđ=? CT? Hiệu điện thế trong đọan mạch song song có mqh ntn với các hdt ở hai đầu các mạch rẽ? I. Cđdđ và hđt trong đm song song Trả lời Trong đm song song cđdđ mc = tổng các cđdđ qua các mạch rẽ. 2 1mc III += Trong điện mạch song song hđt 2 đầu đm bằng hđt giữa 2 đầu mỗi mạch rẽ 2 1mc UUU == HĐ2: Nhận biết được đm // YCHS Tlời C1 Hdẫn HS CM C2 U 1 = I 1 .R 1 U 2 = I 2 .R 2 U 1 = U 2 (song 2 ) ⇔ I 1 .R 1 = I 2 .R 2 ⇒ 2 1 I I = 1 2 R R C2: CM 2 1 I I = 1 2 R R -Theo hướng dẫn của GV  CM C2 Hiệu điện thế 2 đầu R 1 U 1 = I 1 .R 1 Hiệu điện thế 2 đầu R 2 U 2 = I 2 .R 2 Vì đây là đọan mạch song song nên Ta có : U 1 = U 2 ⇔ I 1 .R 1 = I 2 .R 2 ⇒ 2 1 I I = 1 2 R R HĐ3: XDCT R tđ của đm song 2 Hdẫn HS xd cthức: - Viết 3 biểu thức của I - Vì là đm song 2 ta co gì? Thông báo CT mở rộng II. Điện trở tương đương của đm song song 1 1 1 R U I = ; 2 2 2 R U I = tđ R U I mc mc = C3 : 1 1 1 R U I = ; 2 2 2 R U I = ; tđ R U I mc mc = Vì đây là đm mắc song 2 nên I mc = I 1 + I 2 ⇒ tđ R U mc = 1 1 R U + 2 2 R U GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam v v v b b 6 Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :2009-2010 Mặt khác : 2 1mc UUU == Nên : 21 R 1 R 1 R 1 += tđ ⇒ R tđ = 21 21 RR RR + ⋅ HĐ4: Thí nghiệm kiểm tra Hdẫn HS làm tn o ktra theo SGK Trong đm mắc song 2 thì nghịch đảo của đtrở tđ bằng tổng các nghịch đảo của từng đtrở thphần. HĐ5 : Vận dụng Hdẫn HS tlời C4, C5 Mở rộng: R 1 = R 2 = …= R n ⇒ R tđ = n R n BTVN :5.1 5.6SBT III. Vận dụng C4. - §Ìn vµ qu¹t ®îc m¾c song song vµo nguån 220V ®Ó chóng ho¹t ®éng b×nh thêng. - S¬ ®å m¹ch ®iÖn: - NÕu ®Ìn kh«ng ho¹t ®éng th× qu¹t vÉn ho¹t ®éng v× qu¹t vÉn ®îc m¾c ë m¹ch kÝn víi hiÖu ®iÖn thÕ ®· cho. C5. 21 111 RRR += Tuần 3 Ngày soạn :2/8/09 Tiết 6 Ngày dạy :3/9/09 Bài 6 : BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM I. Mục tiêu - Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đm gồm nhiều nhát là 3 R II. Chuẩn bị : Bảng kê các giá trị hđt và cđdđ định mức của một số đồ dùng điện trong nhà. III.Tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam 7 Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :2009-2010 Tuần 4 Ngày soạn :5/9/09 Tiết 7 Ngày dạy :7/9/09 Bài 7 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN I. Mục tiêu : - Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn - Biết cách xđ sự phụ thuộc của đtrở vào chiều dài (l) - Suy luận và tiến hành được thí nghiệmkiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn - Nêu được đtrở các dây dẫn có cùng tiết diệnvà được làm từ cùng một vật liệu TLT với chiều dài của dây. II. Chuẩn bị :Mỗi nhóm: -Nguồn điện 3 vôn - ctắc, ampe kế (1,5 A- 0,1A) - vôn kế (10V-0,1V) GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam 8 Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :2009-2010 - 3 dây điện trở có cùng tiết diện và được làm bằng cùng một vật liệu:1 dây dài l (4Ω),1 dây dài 2l, 3l - 8 đọan dây nối III. Tổ chức họat động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1: Tìm hiểu điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? YCHS qs H 7.1 TL câu 1 Để xđ sự phụ thuộc của đtrở vào một trong những yếu tố x nào đó thì ta phải làm gì? I. XĐ sự phụ thuộc của đtrở vào một trong những yếu tố khác nhau QS H 7.1 TL câu 1 Thảo luận trả lời Để xđ sự phụ thuộc của đtrở vào một trong những yếu tố x nào đó thì cần phải đo đtrở của các dây dẫn có yếu tố x khác nhau nhưng có tất cả các yếu tố khác như nhau HĐ2 : XĐ sự phụ thuộc của đtrở vào chiều dài YCHS đọc dự kiến cách làm YCHS tiến hành thí nghiệm ktra Theo dõi, ktra việc mắc mđ, ghi kquả đo vào bảng 1 Hướng dẫn thảo luận kquả rút ra KL II. Sự phụ thuộc của đtrở vào chiều dài dây dẫn Thảo luận và nêu dự đóan C1 Tiến hành thí nghiệm ktra so sánh kquả với dự đóan đã nêu và NX ⇒ KL Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một lọai vật liệuthì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây. R ∼ l HĐ3 : Vận dụng YCHS TLời C2, Hướng dẫn làm C3,C4 C4: Vì I 1 = 0,25I 2 = 4 2 I Mà R U I = ⇒R 1 = 4 R 2 ⇔ l 1 = 4 l 2 BTVN : 7.1 7.4 SBT Đọc “ có thể em chưa biết” III. Vận dụng TLời C2 C2 : Khi U = const Theo ĐL Ohm : R U I = Nếu : l  thì R   I (đèn sáng yếu hoặc ko sáng) C4: Vì I 1 = 0,25I 2 = 4 2 I Mà R U I = ⇒R 1 = 4 R 2 ⇔ l 1 = 4 l 2 Tuần 4 Ngày soạn :8/9/09 Tiết 8 Ngày dạy :10/9/09 Bài 8 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN I. Mục tiêu : GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam 9 Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :2009-2010 - Suy luận được R ∼ S 1 ( trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về điện trở tương đương của đmạch song song) - Bố trí và thực hành được thí nghiệm kiểm tra mqh giữa R và S - Nêu được R ∼ S 1 II. Chuẩn bị : Mỗi nhóm: - 2 đtrở congstăngtan: φ = 0,3mm và φ = 0,6mm ( L = 80mm) - 1 nguồn 6 V - 1 công tắc - 1 ampe kế 1A-0,02A - 1 vôn kế 6V-0,1V - Dây nối III.Tổ chức họat động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1: Dự đóan về sự phụ thuộc của R vào S *Để xét sự phụ thuộc của R vào S cần phải sử dụng những dây dẫn lọai nào? *Hãy quan sát mđ H 8.1 SGK và tlời C1 *Giới thiệu R 1 ,R 2 , R 3 trong các mđiệnH 8.2  YCHS thực hiện C2 I. Dự đóan sự phụ thuộc của R vào S a) R tđ = R b) R tđ = 2 R c) R tđ = 3 R Thực hiện C2 R ∼ S 1 HĐ 2 : Tiến hành thí nghiệm kiểm tra *Theo dõi , hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm *YCHS đối chiếu kquả thu được với dự đóan ⇒ KL II. Thí ngiệm kiểm tra ( H 8.3SGK ) *Mắc mđ theo sơ đồ H 8.3SGK *Tiến hành thí nghiệm Hòan thành bảng 1 *Tính 1 2 S S = 2 1 2 2 d d * KL : điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ 1 lọai vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam 10 [...]... vào vật liệu làm dây dẫn 1 Điện trở suất: Điện trở suất của 1 vật liệu (hay một chất ) có trị số bằng điện trở của một đọan dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đócó chiều dài 1 mét và có tiết diện 1 m2 * Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt *Kí hiệu: ρ(rô) GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 2010... LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam 14 Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 2010 Đoc “ có thể em chưa biết” - Tính chiều dài của một vòng dây quấn quanh lõi sứ tròn - Từ đó tính số vòng dây của biến trở - Tuần 6 Tiết 11 Ngày soạn : 19/ 9/ 09 Ngày dạy :21 /9/ 09 Bài 11 : BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ... chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ điện - Vận dụng công thức A = P.t = U.I.t để giải BT II Chuẩn bị : Cả lớp : công tơ điện III Tổ chức hoạt động Ngày soạn : 26 /9/ 09 Ngày dạy : 28 /9/ 09 ĐIỆN GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 2010 18 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ1 : Tìm hiểu năng lượng của dòng điện Đề nghị HS thực hiện C1 * Điều gì chứng... thức tính công : A = P.t = U.I.t Aci * Hiệu suất : H = Atp 9 Định luật Jun – Lenxơ : - Nội dung định luật - Công thức định luật : Q = I2.R.t ( J ) GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 2010 26 Q = 0,24.I2.R.t ( calo ) Tuần :10 Tiết : 19 Ngày soạn :17/10/ 09 Ngày dạy : 19/ 10/ 09 Thực hành : KIỂM NGHIỆM MỐI QUAN HỆ Q ∼ I2 TRONG ĐỊNH LUẬT... BTVN: 19. 1 19. 5 SBT Đọc “có thể em chưa biết” Sọan bài ôn tập I Vận dụng Thảo luận trả lời C10, C11, C12 C10 : Treo biển báo “ Tắt điện trước khi ra khỏi nhà” dán ở cửa ra vào C11: D Về nhà xem lại các bài tập Soạn trước phần tổng kết chương GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 2010 Tuần :11 26/10/ 09 Tiết : 21 29 Ngày... 21 giây P b) Điện năng tiêu thụ để đun nước trong một tháng A = Q.2.30 = 44470 590 J = 12,35 ( kWh ) - Tiền điện phải trả : Tiền = 12,35.700 = 8645 ( đồng ) GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 2010 Tuần :11 27/10/ 09 Tiết : 21 31 Ngày soạn : KIỂM TRA I TIẾT Ngày dạy : 29/ 10/ 09 1 Mục tiêu: a Kiến thức: - Kiểm tra các kiến thức về Định... lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kWh 1kWh = 3600000 J = 3600 kJ III Vận dụng Tuần : 7 Ngày soạn :30 /9/ 09 GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 2010 19 Tiết : 14 Bài 14 : BÀI Ngày dạy : 1/10/ 09 TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG I Mục tiêu Giải được các bài tập tính công suất điện và điện năng tiêu thụ đoấi... Tuần 6 Tiết 12 Ngày soạn :22 /9/ 09 Ngày dạy :24 /9/ 09 Bài 12 : CÔNG SUẤT ĐIỆN I Mục tiêu : - Nêu được ý nghĩa của số óat ghi trên dụng cụ điện - Vận dụng công thức P = U.I để tính được một đại lương khi biết các đại lượng còn lại II Chuẩn bị:mỗi nhóm: GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 2010 - 16 Bóng đèn 12V – 3W, 6W, 10W... của giáo viên o - Đọc nhiệt độ t 1 ngay khi bấm đồng hồ - Khuấy nước nhẹ nhàng, thường xuyên o - Đọc nhiệt độ t 2 sau 7 giây - Ngắt mạch điện - Đo lần 2, 3 GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 2010 HĐ 5 : Hòan thành báo cáo YCHS hòan thành báo cáo Nhận xét , đánh giá 27 Hòan thành báo cáo Tuần :10 Tiết : 20 Ngày soạn :20/10/ 09 Ngày... soạn :20/10/ 09 Ngày dạy : 22/10/ 09 SỬ DỤNG AN TÒAN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I Mục tiêu : - Nêu và thực hiện được qui tắc an tòan khi sử dụng điện - Giải thích được cơ sở vật lí của các qui tắc an tòan khi sử dụng điện - Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện GV: LÊ XUÂN THIỆT - Trường THCS Trần Quốc Toản – P/Hiệp – P/Sơn – QNam Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 2010 28 II.Dặn dò : HOẠT ĐỘNG . QNam 10 Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 20 10 HĐ3 : Vận dụng Hdẫn HS Tlời C3, C4, C5: l 2 = 50m = 2 1 l có S = 0,1mm 2  R = 2 1 R l 2 có S 2 = 0,5mm 2 = 5 S 1 có đtrở là : R 2 = 5 R = 2. 5 1 R . và đáp án kèm theo) Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 20 10 Bài 3 : M + _ N R MN  R d + R 12  21 21 . RR RR +  R d = ρ. S l Bài 3 : R 1 = 600 Ω R 2 = 90 0 Ω U MN = 22 0 V l= 20 0 m S. P/Sơn – QNam 5 Giáo án - Vật Lí 9 – Năm học :20 09- 20 10 Tuần 3 Ngày soạn : 29 / 8/ 09 Tiết 5 Ngày dạy :31/8/ 09 Bài 5 : ĐOẠN MẠCH SONG SONG II. Mục tiêu - Chứng minh được 1 2 2 1 21 R R I I R 1 R 1 R 1 =+= và tđ -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 9 cả năm_2, Giáo án vật lí 9 cả năm_2, Giáo án vật lí 9 cả năm_2