vận dụng quan điểm tích hợp để dạy kể chuyện lớp 3

27 2.5K 3
vận dụng quan điểm tích hợp để dạy kể chuyện lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA CẨM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM "VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP ĐỂ DẠY KỂ CHUYỆN LỚP 3" Người thực hiện : Đào Kim Yên Chức vụ : Giáo viên Chuyên môn : Đại học tiểu học Việt Trì, ngày 10 tháng 4 năm 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA CẨM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM "VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP ĐỂ DẠY KỂ CHUYỆN LỚP 3" Người thực hiện : Đào Kim Yên Chức vụ : Giáo viên Chuyên môn : Đại học tiểu học Việt Trì, ngày 10 tháng 4 năm 2014 MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 I. NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC “VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY KỂ CHUYỆN LỚP 3 3 1. Cơ sở lý luận 3 a. Cơ sở ngôn ngữ 3 b. Quan điểm tích hợp trong môn Tiếng Việt ở lớp 3 4 c. Mục đích vai trò của nội dung kể chuyện 5 d. Cách tổ chức dạy kể chuyện 6 e. Qui trình tiến hành một giờ kể chuyện 8 2. Cơ sở thực tiễn 9 a. Chương trình sách giáo khoa - sách giáo viên Tiếng Việt lớp 3 9 b. Về nội dung chương trình lớp 3 9 c. Về nội dung và yêu cầu kỹ năng 11 II. THỰC TIỄN VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY KỂ CHUYỆN LỚP 3 11 1. Thuận lợi 11 2. Khó khăn 12 III. CÁC BIỆN PHÁP MỚI 14 IV. HIỆU QUẢ VÀ CÁCH THỰC HIỆN (CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CỤ THỂ TRONG GIỜ DẠY KỂ CHUYỆN). 15 1. Kết luận chung 20 2. Một số đề xuất 21 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Chương trình tiểu học mới xác định mục tiêu của môn Tiếng Việt ở tiểu học là hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua các việc dạy và học Tiếng Việt góp phần rèn luyện các thao tác của tư duy. Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt và những hiểu biết sơ giản về xã hội, tự nhiên và con người, về văn hóa, văn học của Việt Nam và nước ngoài. Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách của con người mới Xã hội chủ nghĩa. Với mục tiêu của giáo dục tiểu học là giáo dục con người phát triển toàn diện. Mục tiêu của giáo dục được cụ thể hóa thành mục tiêu của các môn học và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình Tiểu học. Bậc Tiểu học là bậc học nền móng cho quá trình học tập lâu dài của học sinh và rèn cho các em bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết). Trong môn Tiếng Việt nói chung và phân môn kể chuyện nói riêng là một vấn đề rất quan trọng. Phân môn kể chuyện là sự tích hợp của 3 kỹ năng chính trong bốn kỹ năng là: Nghe, đọc và nói. Việc rèn luyện cho các em các kỹ năng được tích hợp trong phân môn kể chuyện được các giáo viên hết sức quan tâm để rèn luyện và có hiệu quả khá tốt. Nhưng trong quá trình dạy học việc vận dụng quan điểm tích hợp đó một cách thành thạo, nhuần nhuyễn thì chưa phải giáo viên nào cũng làm được. Chính vì lẽ đó việc tìm hiểu về nội dung cách "vận dụng quan điểm tích hợp vào việc dạy kể chuyện cho học sinh lớp 3" là rất cần thiết. Chương trình và sách giáo khoa mới so với chương trình và sách giáo khoa cũ đã có nhiều cải tiến phù hợp với xu hướng phát triển của 1 xã hội. Phân môn kể chuyện đã vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy kể chuyện cho học sinh lớp 3 ngay từ đầu năm học. Đây là một trong những điểm mới và cũng là một đóng góp không nhỏ của chương trình sách giáo khoa mới sau năm 2000. Việc phát triển kỹ năng nói và nghe cho học sinh được xuyên suốt quá trình dạy môn kể chuyện qua các kỹ năng độc thoại, kĩ năng đối thoại và đặc biệt là kỹ năng nghe. Từ đó mở rộng và tích cực hóa vốn từ ngữ, phát triển tư duy hình tượng và tư duy lô gíc, nâng cao sự cảm nhận về hiện thực, đời sống, thông qua nội dung các câu chuyện. Bồi dưỡng cho các em tình cảm tốt đẹp trau dồi hứng thú đọc kể chuyện đem lại niềm vui tuổi thơ trong hoạt động học tập. Tuy nhiên vận dụng vào tổ chức dạy kể chuyện lớp 3 là vấn đề không đơn giản. Không phải giáo viên nào khi giảng dạy cũng thành thục nên nhiều người gặp không ít những lúng túng. Sách giáo viên cũng chưa đi sâu hướng dẫn cụ thể mà chỉ là những dàn ý sơ bộ bằng một vài câu hỏi gợi ý còn những câu hỏi còn chưa phù hợp với nhận thức của học sinh (Đặc biệt là học sinh ở vùng ven). Chính vì những lý do trên tôi đã chọn đề tài: “Vận dụng quan điểm tích hợp để tổ chức dạy kể chuyện lớp 3” làm đề tài nghiên cứu. Tôi hy vọng đây là những kinh nghiệm nhỏ góp cùng với đồng nghiệp để dạy tốt hơn nữa phân môn kể chuyện ở lớp 3 với học sinh ở vùng thành phố như trường tôi. 2 PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC “VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY KỂ CHUYỆN LỚP 3 1. Cơ sở lý luận a. Cơ sở ngôn ngữ Ngôn ngữ Tiếng Việt tạo nên nền tảng của môn học Tiếng Việt và lô gích khoa học của ngôn ngữ quyết định lô gích môn học Tiếng Việt. Bản chất của ngôn ngữ trong Tiếng Việt có vai trò quan trọng định ra các nguyên tắc, nội dung và phương pháp dạy học Tiếng Việt. Tính hệ thống của ngôn ngữ là cơ sở để xây dựng các bài tập, cũng là cơ sở cung cấp từ theo chủ đề dạy học ở Tiểu học. Các bộ phận của ngôn ngữ học có vai trò quan trọng qua lại với chữ viết là cơ sở của việc soạn thảo phương pháp dạy đọc, viết, cơ sở của việc hình thành các kỹ năng đọc sơ bộ. Từ pháp học và cú pháp học là cơ sở để tạo ra các biểu tượng về cấu trúc ngôn ngữ. Kiến thức ngữ pháp quan trọng cả trong việc dạy phát triển lời nói và nó đảm bảo mối quan hệ giữa các từ, cụm từ để đọc và viết câu đúng. Ngôn ngữ nói chung, Việt ngữ học nói riêng quy định của nội dung dạy học, trình tự sắp xếp nội dung môn học và cả phương pháp làm việc của thầy và trò trong giờ Tiếng Việt. Bên cạnh ngôn ngữ học còn có thể kể đến cơ sở văn học. Phương pháp đọc dựa trên lý thuyết văn học, học sinh cần chiếm lĩnh văn bản văn chương. Vì vậy mặc dù không học những kiến thức lý luận văn học, việc đọc những bài văn, bài thơ, những câu chuyện ở Tiểu học vẫn được xây dựng trên cơ sở của những quy luật chung nhất là tác phẩm văn học và sự tác động của nó đến người học. 3 b. Quan điểm tích hợp trong môn Tiếng Việt ở lớp 3 Trong môn Tiếng Việt ở Tiểu học quan điểm xây dựng chương trình và sách giáo khoa được xây dựng trên quan điểm tích hợp với hai chiều hướng là: Tích hợp theo chiều ngang và tích hợp theo chiều dọc. * Tích hợp theo chiều ngang: Tích hợp kiến thức Tiếng Việt với các mảng kiến thức về văn học, thiên nhiên, con người và xã hội theo nguyên tắc đồng qui. Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 thực hiện mục tiêu tích hợp nói trên thông qua hệ thống các chủ điểm học tập bằng việc tổ chức hệ thống bài học, bài học theo chủ điểm. Sách giáo khoa dẫn dắt học sinh đi dần vào các lĩnh vực của đời sống, qua đó tăng cường vốn từ, vốn diễn đạt của các em về nhà trường, gia đình và xã hội. Đồng thời cũng mở cánh cửa cho các em bước vào thế giới xung quanh để soi vào thế giới tâm hồn của mình. Theo quan điểm tích hợp các phân môn trong Tiếng Việt (Tập đọc, kể chuyện, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn) trước đây ít gắn bó với nhau nay đã được tập hợp lại xung quanh trục chủ điểm và các bài đọc, các nhiệm vụ cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng được gắn bó chặt chẽ với nhau hơn nữa. * Tích cực theo chiều dọc là tích hợp một đơn vị kiến thức và kỹ năng mới với những kiến thức và kỹ năng đã học trước đó theo nguyên tắc đồng tâm. Cụ thể là kiến thức kỹ năng của lớp trên, bậc học trên bao gồm kiến thức và kỹ năng ở lớp dưới, bậc học dưới cao hơn, sâu hơn kiến thức và kỹ năng lớp dưới. Điều này được thể hiện rất rõ ở lớp 1, lớp 2 và lớp 3. - Về kiến thức ở lớp 3 toàn bộ các bài học đều được xây dựng theo chủ điểm: Nhà trường, gia đình, xã hội và thiên nhiên. Ở lớp 1 thời gian dành cho mỗi đơn vị học là một tuần, các chủ điểm lần lượt đi trở lại theo kiểu đồng tâm xoáy trôn ốc mỗi lần trở lại là một lần khai 4 thác sâu hơn. Đến lớp 3 mỗi chủ điểm nói trên được chia thành nhiều chủ điểm nhỏ tạo điều kiện cho học sinh hiểu biết sâu hơn nữa. - Về kỹ năng: Từ chỗ biết đọc trơn và đọc nhẩm ở lớp 1, lớp 2 thì bây giờ học sinh lớp 3 được rèn để có kỹ năng đọc thầm và bước đầu biết đọc lướt để nắm ý trả lời câu hỏi, từ chỗ biết nói một số câu đơn giản với âm, vần đã học, học sinh có thể đặt câu theo mẫu đã cho và nói về bản thân, gia đình, bạn bè, trường lớp bằng một số câu đơn giản. c. Mục đích vai trò của nội dung kể chuyện Giờ kể chuyện có liên quan đến nhu cầu nghe kể chuyện của trẻ em góp phần hình thành nhân cách, đem lại những cảm xúc lành mạnh cho tâm hồn học sinh. Thích nghe kể chuyện là một đặc điểm của trẻ em. Phân môn kể chuyện trong chương trình Tiểu học trước tiên đáp ứng yêu cầu thích kể chuyện của trẻ, kể chuyện có sức mạnh riêng trong chương trình Tiểu học trước tiên đáp ứng yêu cầu thích kể chuyên của trẻ, kể chuyện có sức mạnh riêng trong việc giáo dục trẻ. Sức mạnh này bắt nguồn từ công cụ mà môn kể chuyện sử dụng đó là tác phẩm văn học nghệ thuật giáo viên dùng kể trước lớp. Các tác phẩm văn học có tác dụng lớn đến tâm hồn và cảm xúc của các em, đem lại những cảm xúc thẩm mỹ lành mạnh. * Giờ kể chuyện góp phần tích lũy vốn văn học, mở rộng vốn sống cho trẻ. Giờ kể chuyện giúp cho trẻ sớm tiếp xúc với tác phẩm văn học. Suốt những năm ở bậc Tiểu học, học sinh được nghe và tham gia kể hàng trăm câu chuyện với đủ thể loại, gồm những tác phẩm văn học có giá trị của Việt Nam và thế giới, từ chuyện cổ tích đến chuyện hiện đại. Do đó vốn của học sinh được tích lũy dần. Đây là những hành trang quí sẽ theo em nhiều trong suốt cuộc đời của mình. Các chuyện kể còn chấp cánh cho trí tưởng tượng của các em bay bổng. Cùng với lý tưởng, 5 óc tưởng tượng là bệ phóng cho những hoài bão, ước mơ cao đẹp khi các em bước vào cuộc sống, bệ phóng cho sự sáng tạo. Giờ kể chuyện góp phần rèn luyện và phát triển kĩ năng nói kể trước đám đông một cách có nghệ thuật, góp phần khơi gợi tư duy hình tượng cho trẻ. Sống với các nhân vật trong chuyện, tư duy hình tượng cho trẻ được khêu gợi và có điều kiện phát triển cùng cảm xúc thẩm mỹ. Qua từng câu chuyện, các em biết giá trị của từng chi tiết, thấm thía với hình ảnh nghệ thuật, từng nhân vật Do đó kể chuyện là mảnh đất màu mỡ để trên đó tư duy hình tượng của em phát triển. Mặt khác giờ kể chuyện phát triển ngôn ngữ nói cho học sinh. Điều đáng chú ý, đây là cách nổi trước đám đông một cách nghệ thuật. Còn phải rèn luyện để nắm được các thủ thuật hấp dẫn người nghe để có thể điều khiển được giọng kể hợp với giọng kể, hợp với diễn biến từng loại chuyện khác nhau. Có thể nói ngôn ngữ “nói” được rèn luyện trong giờ kể chuyện hướng tới phong cách nghệ thuật. d. Cách tổ chức dạy kể chuyện * Cách tổ chức tiết dạy kể chuyện theo hướng vận dụng quan điểm tích hợp ở lớp 3. Để tổ chức tốt một tiết kể chuyện ở lớp 3 giáo viên có thể tiến hành theo hai cách: - Cách thứ nhất tiến hành hiện nay theo hướng dẫn chương trình của Bộ giáo dục đã quy định sẵn các truyện cần kể từ tiết 1 đến tiết cuối cùng của năm học. Giáo viên là người chủ động kể lại câu chuyện có trong sách, hướng dẫn học sinh tập kể từng đoạn và cả câu chuyện. - Cách thứ hai là tạo một khoảng trời xanh, rộng rãi hơn cho giáo viên và chủ yếu là học sinh. Trong tiết kể chuyện do giáo viên và học sinh lựa chọn còn các truyện trong sách chỉ là một gợi ý. Từ những cách tổ chức giờ dạy kể 6 chuyện như trên không nhất thiết người kể đầu tiên là giáo viên. Có thể trong tiết học giáo viên chỉ nêu đề tài, mỗi học sinh có câu chuyện riêng của mình xung quanh đề tài đã cho và kể lại. Lúc đó nghệ thuật kể sao cho hấp dẫn sẽ gây sự hứng thú đối người nghe. Hai cách tổ chức tiết dạy kể tạo cho giáo viên và học sinh có vị trí chủ động khác nhau nhấn mạnh vào các yêu cầu rèn kĩ năng khác nhau, mỗi cách tổ chức kể chuyện tạo ra vai trò chủ động làm sao phải chú trọng đến học sinh để học sinh được nghe và kể lại cho mọi người cùng nghe. * Các hoạt động chính trong tiết kể chuyện là nghe và kể của giáo viên và học sinh. Do đó kỹ năng kể chuyện và phương pháp điều khiển tiết kể chuyện là của giáo viên, phương pháp rèn luyện kỹ năng nghe và kể chuyện và kỹ năng điều khiển tiết kể chuyện của giáo viên. Tài kể chuyện của giáo viên có vai trò quan trọng trong tiết kẻ chuyện. Đó là yếu tố hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, là phương tiện đầu tiên để chuyển nội dung câu chuyện cần kể tới học sinh là các mẫu mực về kể chuyện cho học sinh noi theo, tài kể chuyện còn phụ thuộc vào năng khiếu nhưng chủ yếu do công phu luyện tập mà có. Chính vì vậy người giáo viên cần: - Nắm vững nội dung câu chuyện cần kể - Lựa chọn giọng điệu kể và ngôn ngữ. - Lựa chọn điểm nhấn, điểm dừng làm kích thích hứng thú người nghe - Sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ phụ trợ cho lời kể, cử chỉ và điệu bộ cho lời kể. - Với cấp Tiểu học, tranh ảnh minh họa có tác dụng kích thích trí tò mò và gây hứng thú cho các em. Sử dụng những tranh ảnh phù hợp đúng chỗ là một nghệ thuật có sáng tạo. * Rèn kỹ năng nghe và kỹ năng kể chuyện cho học sinh. 7 [...]... chuyện mở rộng của giáo viên nếu còn thời gian II THỰC TIỄN VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY KỂ CHUYỆN LỚP 3 1 Thuận lợi - Nội dung kể chuyện ở lớp 3 là kể lại câu chuyện đã học ở bài tập đọc hai tiết trước đó - Hình thức kể chuyện thì phong phú, giáo viên có thể vận dụng tất cả hình thức kể chuyện vào như: Kể chuyện theo tranh, kể chuyện theo dàn ý cho sẵn hoặc phân vai (đóng vai) kể. .. mái, không bị gò ép, số học sinh được kể chuyện và biết kể chuyện tăng lên Lời nói của các em rõ ràng hơn, các em nói tự tin hơn và số lượng các em nắm vững câu chuyện, biết kể chuyện và được kể chuyện là đáng kể Qua tiết dạy thực nghiệm này tôi thấy việc mình vận dụng tốt quan điểm tích 18 hợp vào tổ chức dạy kể chuyện cho học sinh lớp 3A thực sự có hiệu quả Tiết dạy thực nghiệm này đã được Ban giám... Tiếng Việt nói chung và dạy học phân môn kể chuyện nói riêng có hiệu quả như quan điểm tích hợp Lời giáo viên cần vận dụng triệt để các tính chất và phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh b Về nội dung chương trình lớp 3 Với 35 tuần bằng 31 câu chuyện và 4 bài ôn tập Mỗi câu chuyện chính là một bài tập của đầu tuần theo chủ điểm Số tiết kể chuyện được bố trí theo... đoạn * HD HS làm bài tập: - Mỗi nhóm 3 HS tiếp nối nhau kể 3 - Dựa vào tranh đặt tên cho từng đoạn đoạn - 3 HS đại diện cho 3 nhóm tiếp nối - Kể lại từng đoạn câu chuyện nhau kể 3 đoạn - GV nhận xét, đánh giá, cho điểm - Nhận xét các nhóm kể chuyện - Mỗi nhóm 1 đại diện thi kể toàn * Kể toàn bộ câu chuyện chuyện - Các nhóm khác nhận xét 4 Củng cố: Câu chuyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử cho em biết điều... học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện và nói ý nghĩa câu chuyện - Bước 5: Nhận xét, đánh giá Sau đây là một giáo án: 15 Kể chuyện “Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (Cũng tại lớp 3A Trường tiểu học Gia Cẩm) Kể chuyện Tiết 102: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử I Mục đích yêu cầu - Có khả năng khái quát ND để đặt tên cho từng đoạn chuyện lựa vào tranh - Kể lại được từng đoạn chuyện theo tranh, giọng kể kể phù hợp với... em kể chuyện đang biểu diễn diễn cho nhân vật của mình hoàn thiện nhất, đồng thời khi kể chuyện các em có thể đối thoại với nhau theo đúng cảm xúc của lời nhân vật để làm cho nhân vật đó nổi bật nhất một con người có tình cảm, cảm xúc và hoạt động phù hợp - Khi dạy phân môn kể chuyện thực tế nơi tôi ở và trực tiếp làm công tác giảng dạy, giáo viên chúng tôi đã phần nào vận dụng tốt quan điểm tích hợp. .. nghe kể chuyện Kỹ năng nghe của học sinh được tất cả các môn học rèn luyện Vì vậy phân môn kể chuyện hướng vào rèn luyện thao tác đặc thù, yêu cầu đặc thù của kỹ năng nghe kể chuyện Rèn kỹ năng nghe và nắm các chi tiết của chuyện, rèn kỹ năng nghe để thấu hiểu được tình cảm, cảm xúc của người kể qua nội dung câu chuyện, qua giọng điệu, ngôn ngữ của người kể + Rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh Kể chuyện. .. qua tranh - Một vài HS nêu nội dung từng đoạn chuyện - 1 HS lên bảng xếp lại thứ tự 3 tranh - GV nhận xét - Nhận xét * Kể từng đoạn câu chuyện theo các + HS kể từng đoạn theo nhóm 16 tranh đã được sắp xếp lại - Đại diện các nhóm thi kể từng đoạn - Mỗi nhóm 3 HS nối tiếp nhau kể 3 đoạn - 3 HS đại diện cho 3 nhóm tiếp nối nhau kể 3 đoạn - Nhận xét nhóm kể chuyện * HS HS làm bài tập: - Dựa vào tranh đặt... quát ND để đặt tên cho từng đoạn chuyện dựa vào tranh - Kể lại được từng đoạn chuyện theo tranh, Giọng kể phù hợp với từng ND - GD ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc II Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh họa trong SGK - HS: SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu 1 Tổ chức: 2 Kiểm tra bài cũ: - Kể chuyện: Hội vật - 3 HS kể nối tiếp - Nhận xét 3 Bài mới: Giới thiệu bài a Hoạt động 1: HD kể chuyện -... câu chuyện 15 em dung câu chuyện 20 em - Số học sinh kể chuyện hay: 5 em - Số học sinh chưa kể được chuyện - Số học sinh chưa kể chuyện mà chỉ mà chỉ biết đọc theo SGK 2 em biết đọc SGK: 12 em Nhìn vào bảng so sánh ta thấy trước khi thực hiện nghiêm số học sinh được kể chuyện là ít, kết quả số học sinh có khả năng kể chuyện là thấp, trong giờ học các em bị gò ép trong sự chỉ định kể chuyện trước lớp . ĐỀ 3 I. NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC “VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY KỂ CHUYỆN LỚP 3 3 1. Cơ sở lý luận 3 a. Cơ sở ngôn ngữ 3 b. Quan điểm tích hợp trong môn Tiếng Việt ở lớp 3. câu chuyện mở rộng của giáo viên nếu còn thời gian. II. THỰC TIỄN VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY KỂ CHUYỆN LỚP 3 1. Thuận lợi - Nội dung kể chuyện ở lớp 3 là kể lại câu chuyện. Cách tổ chức dạy kể chuyện * Cách tổ chức tiết dạy kể chuyện theo hướng vận dụng quan điểm tích hợp ở lớp 3. Để tổ chức tốt một tiết kể chuyện ở lớp 3 giáo viên có thể tiến hành theo hai cách:

Ngày đăng: 25/12/2014, 23:27

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

 • PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

 • I. NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC “VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY KỂ CHUYỆN LỚP 3

 • 1. Cơ sở lý luận

 • a. Cơ sở ngôn ngữ

 • b. Quan điểm tích hợp trong môn Tiếng Việt ở lớp 3

 • c. Mục đích vai trò của nội dung kể chuyện

 • d. Cách tổ chức dạy kể chuyện

 • e. Qui trình tiến hành một giờ kể chuyện

 • 2. Cơ sở thực tiễn

 • a. Chương trình sách giáo khoa - sách giáo viên Tiếng Việt lớp 3

 • b. Về nội dung chương trình lớp 3

 • c. Về nội dung và yêu cầu kỹ năng

 • II. THỰC TIỄN VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY KỂ CHUYỆN LỚP 3

 • 1. Thuận lợi

 • 2. Khó khăn

 • III. CÁC BIỆN PHÁP MỚI

 • IV. HIỆU QUẢ VÀ CÁCH THỰC HIỆN (CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CỤ THỂ TRONG GIỜ DẠY KỂ CHUYỆN).

 • 1. Kết luận chung

 • 2. Một số đề xuất

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan