một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tại trường tiểu học lê thị hồng gấm

71 2.3K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 22:47

Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học 1  PHÁP   MÔITH  1.      toàn            quá trình         . Theo các  thông tin -  “Ước tính tổng thiệt hại kinh tế của nước ta do ô nhiễm môi trường gây ra trong thời gian qua chiếm từ 1,5-3% GDP. Hầu hết môi trường từ đất, nước, không khí, các khu dân cư, khu công nghiệp từ thành thị đến nông thôn đã và đang bị xuống cấp, trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội”.    (BVMT)          -     Đưa các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” -                           - Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường”  Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học 2       ,       ,        - cái nôi sinh   N 2014,    , n      , tôi          Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tại trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm   g ghép           2.              Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học 3          .                        là    không   Tbilisi vào  1977   ra     tác   nhân        -                    -    ý       sinh        - Có tri             trong    phong cách  Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học 4    Ba mục tiêu của giáo dục môi trường  tách   giá       trên môi                  có   có trách   môi       lý nhà         nói chung,            Môi trường bao gồm các yếu tố tự Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học 5 nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật                          Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường. Ô nhi              BVMT    Chức năng của môi trường -  -        thiên nhiên      thông tin MÔI  Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học 6 -  - i lo  ,             ,                     -   ,  giải quyết tích cực nhu cầu về quyền trẻ em,      - Tc, không kh  -  -  - B    - T. -  -  -  -  -   -  các  - ào  -   -   -    Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học 7 -   -   GV. 3.       và  ,       . H, T cho và phù       .       tâm.                       Trong        ; công -s  . Tuy nhiên, công tác    .   v BVMT                       ,       viên   Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học 8           tình , cùng    nay thì          và          (GDNGLL)                                  BVMT          này các em  hình               chúng “ Một số biện pháp chỉ đạo việc Gáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tại trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm  .       -BGD-     -    pháp sau: 4.1. --an toàn:   Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học 9  CSVC  - sinh   ng;                                            a                            , an toàn -      theo các tiêu chí: - Tiêu chí xanh: +  thêm cây xanh có bóng mát   + Tr  mát phong phú các loài cây và hoa.  p  trang trí có cây xanh. - Tiêu chí sạch: Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học 10   ,    . +        - Tiêu chí đẹp:    cao.        - Tiêu chí an toàn trong trường học. +  + Nâng cao ý th trú,  +     công tác y                   công trìn      [...]... tài liệu giáo dục và bảo vệ môi trường đầy đủ - Tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành cần quan tâm đến công tác GDBVMT - Có nguồn kinh phí đầu tư hệ thống nước sạch, xây dựng quang cảnh sư phạm và các công trình vệ si 34 Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học PHẦN PHỤ LỤC 35 Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học Chúng... trong việc giáo dục BVMT Đây cũng là biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 30 Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học Một số hình ảnh dự giờ 4.8 Huy động cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trƣờng “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường - Đây là một trong những điểm mới được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 Vì vậy việc. .. các yếu tố môi trường, sự ô nhiễm môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường 27 Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học - Xác định trách nhiệm cá nhân trong việc góp phần bảo vệ môi trường ở nhà trường và địa phương - Hình thành và phát triển tình cảm yêu quý, gần gũi, thân thiện với thiên nhiên và môi trường xung quanh, quan tâm tới việc bảo vệ môi trường - Biết... trường Để công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh đạt yêu cầu, tôi thực hiên các công việc cụ thể như sau: Sau khi tiếp thu trực tiếp từ lớp tập huấn cấp tỉnh và được chỉ đạo của Phòng Bản thân tôi lập kế hoạch và phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo và theo dõi việc tích hợp, lồng ghép việc giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học 11 Một vài biện pháp chỉ. .. trưởng, tổ chức việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; tổ chức các hoạt động ngoại khoá về giáo dục bảo vệ môi trường ; theo dõi kỹ năng hành vi của học sinh trong việc bảo vệ môi trường trong nhà trường thông qua công tác trực tuần và tổ chức công tác thi đua trong học sinh Nội dung giáo dục BVMT không còn là vấn đề xa lạ với nhiệm vụ của mỗi nhà trường, nó... thức tổ 33 Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học chức đa dạng, linh hoạt tại các địa điểm khác nhau (trên lớp, ngoài trời), giáo viên có thể đem lại cho học sinh các thông điệp phong phú về giữ gìn và bảo vệ môi trường , giúp các em lĩnh hội kiến thức về GDBVMT một cách tự nhiên, sinh động và hiệu quả đi đôi với giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Trên đây là một số kinh... năng, hành vi cho học sinh Một số hình ảnh tổ chức tập huấn giáo dục BVMT 25 Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học 4.4 Chỉ đạo xây dựng mô hình “Câu lạc bộ Xanh” trong nhà trƣờng Để công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong nhà trường thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn, cần bắt đầu từ những việc làm, hành động nhỏ nhất Chẳng hạn như làm tốt công việc trồng... học bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí Đối với bài này, giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu về môi trường không khí tại trường và nơi em ở bằng phiếu điều tra (theo mẫu): Thực trạng môi trường không khí xung quanh nơi em ở: 24 Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học Khu vực Vấn đề phát hiện Bụi Tiếng ồn Mùi ô nhiễm Nguyên nhân gây ra Biện pháp. .. khuôn viên trường học và cam kết thực hiện tốt phong trào “Ăn sạch, uống sạch, ở sạch và chơi sạch”; các lớp học và phòng làm việc được trang trí thoáng, đẹp; các buổi chào cờ mời phòng tài nguyên môi trường đến nói chuyện với học sinh nội dung bảo vệ môi trường và chống suy thoái môi trương xung quanh ta 26 Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học Biện pháp này với... việc giáo dục BVMT bằng các phương thức, mức độ phù hợp với 29 Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học đặc trưng của từng môn hoc, hình thành được các kỹ năng, hành vi cho học sinh Điều đó được thể hiện qua việc các em biết tham gia công tác làm cho trường em xanh sạch đẹp, biết tham gia làm vệ sinh trường lớp Đặc biệt, các thầy, cô giáo đã đem đến cho học sinh những .   Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tại trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm   g ghép. - Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường  Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học 2   .  chúng “ Một số biện pháp chỉ đạo việc Gáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tại trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm  .

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan