0

SKKN Biện pháp chỉ đạo công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trường THPT Mai Anh Tuấn

13 597 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2015, 08:04

PHẦN 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. I. Cơ sở lý luận: 1. Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: - Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường THPT giai đoạn 2008 – 2013 nêu rõ phải rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Cụ thể là: + Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, sinh hoạt. +Rèn luyện kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác. + Xây dựng kỹ năng ứng xử văn hóa, loại bỏ bạo lực và tệ nạn xã hội trong học đường. + Hình thành thói quen làm việc theo nhóm. - Năm 2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành công văn số 3408 về việc bồi dưỡng cho giáo viên về tổ chức hoạt động giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh… 2. Khái niệm kỹ năng sống: Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Kỹ năng sống là những kỹ năng tâm lý xã hội và giao tiếp mà mỗi cá nhân có thể có để tương tác với những người khác một cách hiệu quả, có giải pháp tích cực hoặc ứng phó với những vấn đề hay những thách thức của cuộc sống hàng ngày. Theo UNICEFF: Kỹ năng sống là tập hợp rất nhiều kỹ năng tâm lý xã hội và giao tiếp cá nhân, giúp cho con người đưa ra những quyết định có cơ sở, giao tiếp một cách có hiệu quả, phát triển các kỹ năng tự xử lý và quản lý bản thân, nhằm giúp họ có một cuộc sống lành mạnh và có hiệu quả. Từ kỹ năng sống có thể thể hiện thành công những hành động cá nhân, những hành động đó sẽ tác động đến hành động của những người khác, hoặc làm thay đổi môi trường xung quanh, giúp nó trở nên lành mạnh. Từ các quan niệm trên, ta có thể hiểu: Kỹ năng sống là khả năng, là cách thức chúng ta tiếp cận và phản ứng với môi trường xung quanh, không phụ thuộc vào 1 trình độ chuyên môn, kiến thức. Kỹ năng sống không phải là tính cách, là bẩm sinh mà là do chúng ta rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày mà có. Tính cá nhân và tính xã hội của kỹ năng: - Tính cá nhân: Vì đó là khả năng của mỗi cá nhân. - Tính xã hội: Vì mỗi dân tộc, mỗi giai đoạn lịch sử có đặc điểm khác nhau về điều kiện kinh tế, xã hội và văn hoá. Điều đó yêu cầu bản thân mỗi cá nhân phải có kỹ năng ứng phó cho phù hợp. 3. Vai trò của kỹ năng sống đối với sự phát triển toàn diện học sinh: - Theo UNESCO: 3 thành tố hợp thành năng lực của con người là: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai yếu tố sau thuộc về kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp… - Theo các nhà nghiên cứu: Trong các yếu tố quyết định sự thành công của con người, kỹ năng sống đóng góp đến khoảng 85%. - Theo các nhà quản trị: 80% sự thành công của một cá nhân là nhờ vào kỹ năng sống (Kỹ năng mềm) chứ không phải “kỹ năng cứng” (kiến thức). - Trong điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam nói riêng và bối cảnh toàn cầu nói chung: + Sự thay đổi, biến động của môi trường kinh tế, xã hội với những mặt tích cực và tiêu cực, trong đó không ít cám dỗ và rủi ro, các em luôn đối diện với áp lực cuộc sống, phải đương đầu với những khó khăn, thử thách. + Quá trình hội nhập với thế giới đòi hỏi nguồn nhân lực không chỉ có kiến thức mà còn phải thực sự tự tin; phải nắm bắt kịp thời các cơ hội cũng như phải có đầy đủ các kỹ năng, cập nhật thông tin nhanh nhạy và hội nhập với thế giới, góp phần tích cực cho cuộc sống cá nhân và cộng đồng tốt đẹp hơn, nhằm thích ứng với mọi biến động của hoàn cảnh. + Đặc biệt là với lứa tuổi dậy thì, khi các em bước vào giai đoạn khủng hoảng lứa tuổi quan trọng của cuộc đời. II. Cơ sở thực tiễn: Thực trạng về kỹ năng sống của học sinh hiện nay nói chung và học sinh trường THPT Mai Anh Tuấn nói riêng. Mặc dù, hiện nay chúng ta trong thời đại Công nghệ -Thông tin và hội nhập quốc tế, HS có những hiểu biết khá phong phú nhờ truy cập Internet, nhưng kỹ năng sống của các em còn nhiều hạn chế: 2 - Thiếu kỹ năng sống, thiếu khả năng phân tích và khả năng nhận thức đúng – sai các vấn đề -> Dẫn đến lúng túng, không biết cách xử lý các tình huống thường gặp trong cuộc sống. - Vụng về, thô thiển trong giao tiếp…. - Xuống cấp về đạo đức, dễ bị các thói hư tật xấu, các tệ nạn xã hội lôi kéo. - Tình trạng bạo lực học đường, gian lận trong thi cử… Theo một nghiên cứu mới được ngành giáo dục công bố, có trên 95% các em nhận thức chưa đúng về kỹ năng sống; 77,7% chưa bao giờ được đào tạo, tập huấn về kỹ năng sống; 76,4% trả lời rất cần được tập huấn kiến thức về kỹ năng sống. Hầu hết các em lúng túng khi trả lời hoặc chưa biết cách xử lý các tình huống thường gặp trong cuộc sống… Vì vậy: Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh có một vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện học sinh. Đó là: - Giúp các em rèn luyện kỹ năng ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; thói quen và kỹ năng làm việc theo nhóm, biết cách hợp tác và giải quyết hợp lý các mâu thuẫn, xung đột; rèn luyện các kỹ năng về hoạt động xã hội. - Giáo dục cho học sinh rèn luyện sức khỏe, thói quen ý thức tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa tai nạn giao thông, và các tệ nạn xã hội - Trang bị những kỹ năng thiết yếu như ý thức về bản thân, làm chủ bản thân, đồng cảm, tôn trọng người khác. Đó cũng là lý do cơ bản để tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp chỉ đạo các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trường THPT Mai Anh Tuấn”. PHẦN 2 . NỘI DUNG I. Xác định nguyên nhân của thực trạng thiếu kỹ năng sống của học sinh hiện nay : 1. Chương trình giáo dục hiện nay còn nặng về kiến thức, ít quan tâm đến kỹ năng sống. 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa bắt buộc, chưa đưa giáo dục kỹ năng sống thành một môn trong trường học mà chỉ yêu cầu các trường học lồng ghép trong các giờ học chính khoá - không thể mang lại hiệu quả rõ rệt. 3. Đối với các nhà trường chủ yếu tập trung dạy cho học sinh kỹ năng học tập và chính trị; việc giáo dục kỹ năng sống chưa quan tâm nhiều. 3 4. Đội ngũ giáo viên hiện nay: - Một bộ phận không nhỏ giáo viên cũng chưa hiểu kỹ năng sống là gì? Bản thân họ cũng còn thiếu kỹ năng sống; không ít giáo viên nghĩ rằng kỹ năng sống chính là các bài dạy về đạo đức. - Áp lực về công tác chuyên môn là quá lớn, cho nên họ chủ yếu tập trung thời gian, công sức để làm tốt công tác chuyên môn; ít có thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu, sưu tầm tài liệu về kỹ năng sống. 5. Về phía các gia đình: - Nhiều gia đình chưa đủ hiểu tâm lý của con em mình và đủ khả năng dạy cho con những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. - Nhiều gia đình chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, đáp ứng nhu cầu vật chất cho con em mà lãng quên việc dạy bảo con em những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống như: kỹ năng ứng xử, giao tiếp; kỹ năng tự bảo vệ Trong các nguyên nhân trên, nguyên nhân về phía nhà trường là một trong những nguyên nhân quan trọng. II. Xác định những nhóm kỹ năng cần được rèn luyện cho học sinh trong giai đoạn hiện nay : Việc xác định những kỹ năng được dựa trên cơ sở: - 4 trụ cột của việc học tập ở thế kỷ XXI (theo UNESCO): Học để biết, Học để làm, Học để chung sống, Học để tự khẳng định bản thân. - Đặc điểm tình hình nhà trường, xã hội, học sinh và yêu cầu cuộc sống. => Những kỹ năng sống cơ bản cần tập trung giáo dục, rèn luyện cho học sinh như sau: NHÓM 1: KỸ NĂNG TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN. 1. Lòng tự tôn về bản thân (tự nhận thức và đánh giá về bản thân) 2. Kỹ năng học và tự học. 3. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. 4. Kỹ năng điều chỉnh và quản lý cảm xúc. 5. Kỹ năng sử dụng và quản lý tài chính. 6. Kỹ năng xác lập mục tiêu cuộc đời. NHÓM 2: KỸ NĂNG GIAO TIẾP, HOÀ NHẬP CUỘC SỐNG. 1. Kỹ năng thể hiện tự tin trước đám đông. 2. Kỹ năng thuyết trình và diễn giải ý tưởng. 3. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử (cách giao tiếp trong môi trường học đường, với bố mẹ, người lớn tuổi…). 4 NHÓM 3: KỸ NĂNG HỢP TÁC VÀ CHIA SẺ. 1. Kỹ năng làm việc theo nhóm (Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc). 2. Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu. 3. Kỹ năng phân biệt hành vi hợp lý và chưa hợp lý. 4. Kỹ năng giải quyết các xung đột trong nhóm. 5. Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm. 6. Khả năng thích ứng với thay đổi về tổ chức, công việc. NHÓM 4: KỸ NĂNG ĐỐI DIỆN VÀ ỨNG PHÓ KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG. 1. Kỹ năng ứng phó với những tệ nạn xã hội – trong đó chú ý tới việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc 2. Kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông; phòng, chống thiên tai. 3. Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin. 4. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. 5. Kỹ năng chăm sóc bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khoẻ. 6. Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ. III. Giải pháp chỉ đạo thực hiện trong nhà trường: 1. Xây dựng kế hoạch thực hiện: 1.1. Tổ chức Hội thảo chủ đề “Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong giai đoạn hiện nay”. 1.2. Tập huấn cho cán bộ kiêm nhiệm công tác đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên phụ trách hoạt động NGLL về phương pháp rèn luyện các nhóm kỹ năng sống (ở trên) cho học sinh. 1.3. Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch lồng ghép công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua các bài dạy của môn học. 1.4. Chỉ đạo Đoàn trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 1.5. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm đổi mới hình thức sinh hoạt lớp (sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần….) rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. 2. Tổ chức thực hiện: 2.1. Tổ chức Hội thảo chủ đề “Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong giai đoạn hiện nay”. Thành phần tham dự: - Toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường với những tư cách: + Các nhà quản lý. + Tổ chức Đoàn thanh niên. 5 + Giáo viên chủ nhiệm. + Giáo viên bộ môn. - Đại diện Hội cha mẹ học sinh toàn trường. Mục đích: Giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các bậc phụ huynh: - Nhận thức sâu sắc: + Vai trò của kỹ năng sống đối với mọi người nói chung và thế hệ trẻ trong thời đại mới nói riêng. + Tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong các nhà trường THPT hiện nay. - Xác định rõ: + Những kỹ năng cơ bản, cần thiết phải giáo dục, rèn luyện cho học sinh trong nhà trường hiện nay. + Vai trò, nhiệm vụ của bản thân trong công tác luyện kỹ năng sống cho học sinh đối với bộ môn, hoạt động mình phụ trách; với vai trò là cha mẹ của các em trong gia đình. 2.2. Tổ chức tập huấn cho cán bộ kiêm nhiệm công tác đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên phụ trách hoạt động NGLL về phương pháp rèn luyện các nhóm kỹ năng sống (ở trên) cho học sinh. Trên cơ sở những nhóm kỹ năng phải rèn luyện cho học sinh đã được xác định trong Hội thảo, nhà trường phân công các tổ bộ môn đã nghiên cứu, trình bày trong Hội thảo có nhiệm vụ tập huấn cho cán bộ kiêm nhiệm công tác đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên phụ trách hoạt động NGLL. 2.3. Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch lồng ghép công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua các bài dạy của môn học. Ngay từ đầu năm học, cùng với việc xây dựng kế hoạch chuyên môn cho năm học, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong từng bài giảng cụ thể. Các kỹ năng cần rèn luyện: Kỹ năng tự giải quyết vấn đề, Kỹ năng hoạt động nhóm, Kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm, Kỹ năng phản hồi và đánh giá tích cực, Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định… Đây là nội dung có lẽ là khó nhất và phụ thuộc rất nhiều vào tài biến hóa của giáo viên bộ môn và của nội dung bài học. 6 Không thể thực hiện lồng ghép vào tất cả các tiết học, mà chỉ có thể áp dụng ở một số tiết học với nội dung phù hợp, đặc biệt với các bộ môn như Toán thì khả năng lồng ghép lại càng khó hơn rất nhiều. Để có thể thực hiện tốt phần nội dung này đòi hỏ giáo viên bộ môn phải luôn liên hệ nội dung bài học với thực tế cuộc sống, tận dụng sức mạnh của hoạt động nhóm để giúp các học sinh giải quyết những vấn đề khó. Có thể dẫn chứng một ví dụ dễ như sau: Cho các em học sinh chia thành nhiều nhóm nhỏ để ôn bài cũ hoặc giải bài tập mang tính chất liên hoàn (có thể chia thành nhiều công đoạn) để các em có thể rút ngắn thời gian hoàn thành công việc. Sau đó cho các em tự trình bày vấn đề của nhóm hoặc cá nhân, tự bảo vệ ý kiến của mình, trong khi đó, các bạn khác sẽ theo dõi, quan sát và phản biện, góp ý kiến chia sẻ sao cho bài tập, sản phẩm của bạn mình được hoàn thiện hơn. Vấn đề ở đây chính là phương thức tổ chức lớp học để học sinh có thể phát huy kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm, tạo động lực làm việc cho học sinh. Cái khó nảy sinh chính là nội dung chương trình sẽ là bước cản cho việc lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống vào, nếu như không khéo, vô hình trung giáo viên sẽ tự nâng cao gánh nặng cho chính bản thân hoặc cho học sinh. Và đây chính là yếu tố biện minh cho việc không thực hiện nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong bộ môn. Vai trò Ban giám hiệu phải được chú trọng ở bước giải quyết khó khăn này. Cần có những tiết thao giảng, dạy mẫu, có những giờ trao đổi, rút kinh nghiệm trong tổ bộ môn, Ban giám hiệu cần chú ý nhắc nhở giáo viên môn đưa nội dung cần lồng ghép vào trong nội dung môn học một cách tự nhiên, không gượng ép. 2.4. Chỉ đạo Đoàn trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp: - Sinh hoạt dưới cờ: + Cuộc thi “Âm vang Mai Anh Tuấn”: 01 lần/ tháng, số lượng học sinh tham gia 10 em có nhiều điểm giỏi nhất trong 2 tuần đầu của tháng. + Cuộc thi tìm hiểu truyền thống: 01 lần/ tháng, số lượng học sinh tham gia 10 em có nhiều điểm giỏi nhất trong 2 tuần cuối của tháng. + Thi Aerobic. + Cuộc thi tuyển chọn MC, phát thanh viên giỏi trong nhà trường… - Các trò chơi dân gian. - Các cuộc thi: “Nét đẹp nữ sinh trường THPT Mai Anh Tuấn”, thi tìm hiểu về truyền thống người phụ nữ Việt Nam, thi nữ công gia chánh (nấu ăn, cắm hoa…). 7 Các kỹ năng cần rèn luyện: Kỹ năng tự bảo vệ, Kỹ năng trình bày, Kỹ năng thuyết trình thuyết phục, Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc, Kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông; phòng, chống thiên tai, Kỹ năng chăm sóc bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khoẻ… 2.5. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm đổi mới hình thức sinh hoạt lớp (sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần….) rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Hiện nay việc thực hiện sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm thường theo kịch bản cũ: - Giáo viên chủ nhiệm tổng kết hoạt động tuần qua, xem xét qua các lỗi vi phạm của học sinh, chấn chỉnh những sai phạm, cảnh cáo những trường hợp tái phạm của học sinh. - Sau đó là thông báo các hoạt động trong tuần sắp tới, nhắc nhở và phân công học sinh thực hiện theo kế hoạch. Để các giờ sinh hoạt lớp không bị nhàm chán, học sinh được rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết, nhà trường đã chỉ đạo GVCN trong các giờ sinh hoạt lớp: Hạn chế việc kiểm điểm, giáo huấn học sinh mang tính triết lý, giáo điều. Thay vào đó là: - Sưu tầm những câu chuyện cuộc sống hay, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi. Kể, đọc cho cả lớp nghe. Cho các em bình luận câu chuyện, từ đó rút ra những bài học quý báu cho bản thân. - Giao cho một bạn trong lớp đọc hoặc kể những câu chuyện dang như "Tâm hồn cao thượng:" để giáo dục cách ứng xử cho học sinh trong cuộc sống - Tổ chức các trò chơi khác nhau nhằm làm tăng tính chủ động của học sinh trong lớp, phát huy khả năng từng cá nhân và nhấn mạnh vai trò của tập thể…. Các trò chơi này phải được lựa chọn và có chủ đích nhằm giáo dục kỹ năng tương ứng cho học sinh. Không nên sa đà vào việc tổ chức các trò chơi mang tính giải trí đơn thuần, sẽ làm sai lệch mục đích của việc lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống trong giờ sinh hoạt Các kỹ năng cần rèn luyện: Tự khám phá bản thân, Tính năng động, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Khả năng phản hồi tích cực… Một số trò chơi đã được thực hiện: MONG MUỐN - Hy vọng và mối quan tâm về môn học nào đó. 8 Yêu cầu các em lấy ra một mảnh giấy và trong một vài phút viết ra những mong muốn riêng của mình về một môn học hoặc một hoạt động nào đó, nói lên những điều mình hy vọng sẽ đạt được, và cả những điều mà mình có quan tâm đến. Thu lại tất cả những mảnh giấy này để vào lẫn một hộp, sau đó yêu cầu mỗi em chọn ra một mảnh giấy trong hộp và đọc lên những mong muốn/hy vọng/quan tâm cho cả nhóm học sinh nghe. GVCN hoặc một học sinh xung phong viết ra những thông tin đó lên giấy khổ lớn. Hoặc: Chia học sinh ra thành các nhóm nhỏ (4 hoặc 5em/ nhóm), phân chia bảng thành các phần tương ứng cho các nhóm và yêu cầu các học sinh cùng nhau quyết định đưa ra những mong muốn, hy vọng và quan tâm đối trong thời gian tới. Sau đó ghi lại những phản hồi của từng cá nhân lên bảng, hoặc là thu lại những mảnh giấy của nhóm nhỏ và dán lên cho mọi người trong phòng đều thấy được. - Tổng hợp lại những mong muốn của các học sinh, nêu ra điểm giống nhau về suy nghĩ, mong muốn của học sinh trong lớp. - Thông báo cho học sinh biết được những nội dung cần làm trong tuần tới. Nhấn mạnh những việc cần đạt được và học sinh phải được biết rằng mức độ yêu cầu đạt được của mỗi học sinh khác nhau do vậy yêu cầu các em phải phấn đấu để đạt mức cao nhất. LẮNG NGHE: Số lượng: từ 5 trở lên, có thể chơi trong nhóm nhỏ trước và mở rộng cho cả lớp Luật chơi: Mỗi học sinh sẽ được phát 1 cây viết và 1 tờ giấy. Trong vòng 1 phút, các em sẽ ghi lại tất cả những tiếng động xung quanh mình. Ai ghi nhiều hơn, người đó sẽ thắng. Ý nghĩa: Đây là trò chơi nhằm rèn luyện kĩ năng lắng nghe, một trong những kĩ năng quan trọng nhất để làm việc nhóm hiệu quả, phản ánh sự tôn trọng hay xây dựng ý kiến lẫn nhau giữa các thành viên. Khi chịu lắng nghe, chắc chắn bạn sẽ có nhiều thông tin để giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. TRUYỀN TIN: Thể loại: Trò chơi cảm giác, vận động nhẹ trong phòng và ngoài trời, khoảng 08 người tham dự. Rèn luyện: Nhận định chính xác các cử điệu từ người khác. Giáo dục: Tương trợ nhau, phải có sự nhanh nhẹn và hiểu ý nhau trong lời nói và hành động. Luật chơi: Đứng thành từng đội và mỗi đội cử 01 người đến nhận bản tin, rồi trở về đứng cách những người của đội mình 1,5m và truyền lại bản tin đó bằng cử 9 điệu mà không được nói, cũng như không được nhép miệng. Đội nào nhận được bản tin và thực hiện theo bản tin trước là thắng. Mục đích: Gây bầu khí sôi động để dẫn vào chiều sâu lắng sau đó. Vật dụng: Các vật dụng của các bản tin. Lưu ý: Không nên nói những lời khó hiểu và khó thực hiện. 3. Kết quả đạt được: Trong Năm học 2012 -2013, sau khi triển khai công tác chỉ đạo rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động: chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động NGLL của tổ chức Đoàn…, tôi nhận thấy có những chuyển biến như sau : 3.1. Bản thân đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ trong nhà trường cũng được trang bị những kiến thức cơ bản, thiết yêu về kỹ năng sống. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đã nâng cao được nhận thức về tự học, tự nghiên cứu về chuyên môn, nâng cao tay nghề, tự rèn về nhân cách đạo đức người thầy giáo, thực hiện nghiêm túc chất lượng giáo dục toàn diện; Bản thân mỗi thầy, cô giáo đều thấy được sự rất cần thiết, rất cấp bách phải giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, họ đã rất nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công tác này. 3.2. Chất lượng các phong trào thể hiện rõ nét, học sinh hăng hái, tích cực tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, mạnh dạn trong giao tiếp, thái độ lịch sự, nhã nhặn, lễ phép với thầy cô, với người lớn; tính cách thân thiện trong cư xử với bạn bè, sống hài hoà tránh xung đột với người khác, hạn chế tối đa những hành vi gây gổ, đánh nhau, chửi thề nói tục, mà biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ người khác. Biết tôn trọng và gìn giữ tài sản chung nơi công cộng, biết sống tiết kiệm, bảo vệ và thân thiện với môi trường. Qua các trò chơi rèn cho các em tình đoàn kết, tôn trọng cảm thông và chia sẻ, kỹ năng hợp tác cùng chung sức, nỗ lực phát huy hết năng lực, biết hỗ trợ giúp đỡ các thành viên trong nhóm đồng cam cộng khổ vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. 3.3. Các bậc phụ huynh trong nhà trường đồng tình ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh. 4. Bài học kinh nghiệm: Muốn thực hiện tốt việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tronh nhà trường hiện nay: 4.1. Đối với Ban giám hiệu: 10 [...]... giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh phải đảm bảo nguyên tắc: - Trải nghiệm: Muốn rèn luyện một kỹ năng sống nào đó cho học sinh thì phải đưa học sinh vào tình huống để học sinh được giải quyết vấn đề Mỗi tình huống có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau, nhưng trong hoàn cảnh cụ thể thì sẽ chọn phương án tối ưu nhất - Tiến trình: Quá trình giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh không... phí đắc lực cho các hoạt động - Kịp thời biểu dương tập thể hoặc cá nhân giáo viên và học sinh đạt những thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động 4.2 Đối với Đoàn trường: - Bám sát chương trình kế hoạch của nhà trường về công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt các nhóm kỹ năng được nhà trường thống nhất cần rèn luyện cho học sinh - Bám sát chủ đề năm học của nhà trường, của... thành công - Thời gian: Công tác giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh phải được thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc và thực hiện càng sớm càng tốt 4.5 Giáo dục KNS không phải chỉ là công việc của giáo viên, nhà trường mà của cả xã hội, cộng đồng Phải kết hợp cả gia đình, nhà trường và xã hội mới mong đào tạo được những học sinh phát triển toàn diện PHẦN 3 KẾT LUẬN Việc chỉ đạo công tác rèn luyện kỹ năng. .. giáo dục kỹ năng sống cho các em 4.3 Đối với đội ngũ giáo viên: Để thực hiện tốt công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, trước hết bản thân mỗi thầy, cô giáo: - Phải là người có kỹ năng sống tốt - Hiểu được tâm sinh lý lứa tuổi của từng học sinh của mình * Đối với giáo viên bộ môn: Chịu khó tìm tòi, chuyên sâu nghiên cứu nội dung và phương pháp, soạn giảng thiết kế giáo án làm đồ dùng dạy học, tổ... năng sống cho học sinh trong nhà trường THPT Mai Anh Tuấn trong giai đoạn hiện nay là rất cấn thiết và mang tính cấp bách, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mục tiêu đạt được những điều mà quan điểm giáo dục của Đảng và nhà nước đã đề ra cho ngành giáo dục Việc rèn luyện kỹ năng sống qua các hoạt động giáo dục cũng nhằm hình thành một cách tự nhiên và hiệu quả cho các em phát triển năng. .. trọng của việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường thông qua các hoạt động, thống nhất đưa ngay trong nội dung kế hoạch năm học một cách cụ thể, rõ ràng - Thực hiện phân công các tổ chức thực hiện có hiệu quả - Kết hợp hài hoà trong việc thực hiện các phong trào thi đua - Kết hợp chặt chẽ với lực lượng trẻ nòng cốt, các ban ngành đoàn thể, phát huy nguồn lực hội cha mẹ học sinh nhằm hỗ... các hoạt động dạy học trên lớp, liên hệ thực tế vận dụng và phối hợp lồng ghép theo hướng dạy học tích cực, lựa chọn phù hợp giữa phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại lấy học sinh làm trung tâm phát huy tính tích cực * Đối với giáo viên chủ nhiệm: Phải năng động, luôn có sự kết hợp chặt chẽ với Đoàn trường để xây dựng nội dung sinh hoạt lớp cho mỗi tuần, mỗi buổi sao cho có tính hấp dẫn... tập thể giáo viên và học sinh trường THPT Mai Anh Tuấn, đã giúp tôi hoàn thành đề tài Tuy nhiên: 12 - Trong đề tài, tôi chưa thể hiện được hết những nội dung đã thực hiện trong nhà trường trong năm học 2012 - 2013 - Trong quá trình thực hiện vẫn không tránh khỏi những hạn chế Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý của Hội đồng khoa học ngành để đề tài của tôi được hoàn chỉnh hơn và có thể... tính kiên trì, tính tổ chức, khả năng hoà nhập, khả năng thích nghi lối sống văn hoá văn minh, thấm nhuần các đặc điểm tâm sinh lý cần thiết, hiểu biết về thể chất, tinh thần, giá trị của bản thân, thúc đẩy an sinh tình cảm trong môi trường học tập, vui chơi để nhà trường luôn luôn là ngôi nhà thứ hai của các em và mỗi ngày đến trường mang về nhiều niềm vui trong cuộc sống Qua thời gian nghiên cứu và... những hạn chế Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý của Hội đồng khoa học ngành để đề tài của tôi được hoàn chỉnh hơn và có thể được áp dụng trong những trường THPT trong tỉnh có cùng đặc điểm tình hình như trường THPT Mai Anh Tuấn Tôi xin chân thành cảm ơn! 13 . công tác giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong các nhà trường THPT hiện nay. - Xác định rõ: + Những kỹ năng cơ bản, cần thiết phải giáo dục, rèn luyện cho học sinh trong nhà trường. Đoàn trường: - Bám sát chương trình kế hoạch của nhà trường về công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt các nhóm kỹ năng được nhà trường thống nhất cần rèn luyện cho học sinh. -. thức sinh hoạt lớp (sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần….) rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. 2. Tổ chức thực hiện: 2.1. Tổ chức Hội thảo chủ đề Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp chỉ đạo công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trường THPT Mai Anh Tuấn, SKKN Biện pháp chỉ đạo công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trường THPT Mai Anh Tuấn,

Từ khóa liên quan