SKKN: một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn toán thpt

33 2.4K 3
SKKN: một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy  học  môn toán  thpt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. A.MỞ ĐẦU I.Lý do chọn đề tài. Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại đại hội Đảng lần XI đã khẳng định rằng chúng ta cần phải "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo….” điều đó khẳng định việc đổi mới giáo dục là nhiệm vụ vừa cấp thiết vừa lâu dài đối với đất nước ta nói chung, ngành GD – ĐT nói riêng. Để đổi mới giáo dục, đổi mới PPDH thì việc đổi mới kiểm tra – đánh giá (KT- ĐG) là một yêu cầu cần thiết, quan trọng và đó cũng là nhiệm vụ của mỗi giáo viên. Đánh giá được tầm quan trọng của việc đổi mới KT - ĐG của các cấp học nói chung, của cấp THPT nói riêng bộ GD và ĐT đã tổ chức nhiều hội thảo, chuyên đề về đổi mới kiểm tra, đánh giá đồng thời đã phát hành nhiều tài liệu, các công văn hướng dẫn thực hiện. Là một giáo viên trẻ, với trách nhiệm và tâm huyết của mình tôi đã sớm ý thức được ý nghĩa của việc đổi mới phương pháp dạy học cùng với việc tiếp thu các kiến thức từ các chuyên đề do sở GD và ĐT Thanh Hóa tổ chức, nghiên cứu các tài liệu liên quan để áp dụng vào thực tiễn dạy học, đó chính là lí do thứ nhất để tôi chọn đề tài nghiên cứu này. Qua kinh nghiệm dạy học tôi nhận thấy rằng việc kiểm tra, đánh giá học sinh còn nhiều bất cập như: Ở một số lớp, một số bộ môn việc kiểm tra ở lớp chưa thực sự nghiêm túc tình trạng học sinh không tự giác, thiếu trung thực khi làm bài kiểm tra vẫn diễn ra. Việc biên soạn đề kiểm tra chưa được đầu tư thỏa đáng và có chiều sâu ở một số giáo viên…Những bất cập này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đánh giá năng lực học tập của học sinh. Đánh giá thiếu khách quan, không chính xác năng lực học tập của học sinh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi, thái độ học tập của học sinh, ảnh hưởng đến niềm tin của học sinh trong học tập và quan trọng hơn ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách, con người học sinh. Ý thức được GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân - 2 - SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. tầm quan trọng, ý nghĩa của việc kiểm tra để đánh giá đúng năng lực học sinh là động lực để tôi thực hiện nhiệm vụ giáo dục của mình và đó cũng chính là lí do thứ hai tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Một số hình thức đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT” . Kiểm tra như thế nào? Đánh giá ra sao? Để có được kết quả đúng, để có tạo được niềm tin và động lực học tập cho học sinh là hai câu hỏi thường trực mà tôi luôn tìm cách trả lời từ khi bắt đầu dạy học môn Toán THPT. Đối với môn Toán là môn học chính, quan trọng có ảnh hưởng đến nhiều môn học khác, ảnh hưởng đến việc hình thành hành vi, thái độ và tính cách của người học, hơn nữa môn Toán là một trong các môn chính trong các kỳ thi TN, thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp nên có nhiều ảnh hưởng đến việc lập nghiệp và định hướng tương lai của học sinh. Chính vì vậy việc tìm ra hình thức kiểm tra đánh giá sao cho phù hợp với đối tượng học sinh là việc làm rất quan trọng với giáo viên. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trình dạy học môn Toán THPT đến kết quả đã và chưa đạt được chính là động lực và cũng là lí do thứ ba để tôi chọn đề tài nghiên cứu này. II.Mục đích nghiên cứu: Thông qua quá trình dạy học để tìm ra phương pháp phù hợp trong kiểm tra đánh giá học sinh từ đó nâng cao kết quả dạy và học môn Toán THPT. III.Đối tượng nghiên cứu: Học sinh THPT ( cụ thể đối tượng học sinh lớp 11A5, 11A6, 12 C6 trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định) IV.Giới hạn của đề tài: Đề tài tập chung vào các phương pháp, biện pháp cụ thể về đổi mới kiểm tra đánh giá áp dụng trong dạy học môn Toán THPT nói riêng, trong dạy học nói chung. V.Nhiệm vụ của đề tài: Đề tài sẽ trả lời cho các câu hỏi khoa học: GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân - 2 - SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. 1. Hình thức đổi mới KT ĐG nào phù hợp trong dạy học nói chung, dạy học môn Toán THPT nói riêng? 2. Kiểm tra như thế nào giúp giáo viên đánh giá đúng năng lực học môn Toán của học sinh? 3. Kết quả thực nghiệm của đề tài như thế nào? VI.Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ của đề tài, trong quá trình nghiên cứu người viết đã sử dụng, kết hợp nhiều phương pháp đó là: +Nghiên cứu các loại tài liệu sư phạm, tâm lí có liên quan đến đề tài. +Phương pháp quan sát (công việc dạy và học của giáo viên và HS). +Phương pháp điều tra (nghiên cứu chương trình, đối tượng học sinh, …). + Phương pháp phân tích. +Phương pháp đàm thoại phỏng vấn (lấy ý kiến của giáo viên và HS thông qua trao đổi trực tiếp). +Phương pháp thực nghiệm ( thống kê có đánh giá kết quả theo từng đối tượng, từng thời điểm…. ) VII.Thời gian nghiên cứu: Năm học 2009- 2010; 2010 – 2011. B. NỘI DUNG I: Cơ sở lí luận: 1.Cơ sở tâm lí học: Theo các nhà tâm lí học: “Con người chỉ bắt đầu tư duy tích cực khi nảy sinh nhu cầu tư duy và đứng trước một khó khăn cần phải khắc phục” GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân - 2 - SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. Vì vậy GV cần phải để học sinh ý thức được nhiệm vụ và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của mình, qua việc kiểm tra học sinh giáo viên sẽ tổng hợp kết quả để đánh giá học sinh, phân loại khả năng học tập của học sinh từ đó tiếp tục tìm ra những biện pháp phù hợp giáo dục học sinh. Đặc điểm tâm lý của học sinh lứa tuổi THPT đó là ý thích muốn chứng tỏ mình trước bạn bè, thầy cô và người khác, muốn khám phá, tìm tòi những cái mới, muốn thể hiện khả năng chinh phục những khó khăn. Tuy nhiên học sinh lứa tuổi này cũng rất dễ thiếu kiên nhẫn, bi quan sau những thất bại. Vì lẽ đó trong việc kiểm tra học sinh giáo viên cần đưa ra những yêu cầu, thử thách để học sinh tìm hiểu, khám phá. Tuy nhiên nếu yêu cầu đưa ra quá cao mà năng lực của học sinh không đáp ứng để giải quyết được yêu cầu hoặc việc đánh giá của giáo viên thiếu chính xác, thiếu khách quan sẽ rất dễ làm cho học sinh chán nản, thiếu tự tin từ đó giảm sút niềm tin trong học tập, trong cuộc sống… Những nhận định trên chứng tỏ rằng để đổi mới PPDH, đổi mới KT– ĐG không thể không tìm hiểu, nắm bắt tâm lý lứa tuổi của học sinh. 2.Cơ sở giáo dục học: Trong từ điển Tiếng Việt, Nguyễn Như Ý định nghĩa kiểm tra là xem xét thực chất, thực tế. Theo Bửu Kế, kiểm tra là tra xét, xem xét, kiểm tra là soát xét lại công việc, kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét. Còn theo Trần Bá Hoành, kiểm tra là cung cấp những dữ kiện, những thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá. Như vậy, các nhà khoa học và các nhà giáo dục đều cho rằng kiểm tra với nghĩa là nhằm thu thập số liệu, chứng cứ, xem xét, soát xét lại công việc thực tế để đánh giá và nhận xét. Đánh giá trong giáo dục, theo Dương Thiệu Tống là quá trình thu thập và xử lý kịp thời, có hệ thống thông tin về hiện trạng và hiệu quả giáo dục. Căn cứ vào mục tiêu dạy học, làm cơ sở cho những chủ trương, biện pháp và hành động trong giáo dục tiếp theo. Cũng có thể nói rằng đánh giá là quá trình thu thập phân tích và giải thích thông tin một cách hệ thống nhằm xác GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân - 2 - SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. định mức độ đạt đến của các mục tiêu giáo dục về phía học sinh. Đánh giá có thể thực hiện bằng phương pháp định lượng hay định tính. Do vậy kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh có thể xem là hai mặt của một vấn đề có quan hệ mật thiết với nhau. Kiểm tra nhằm cung cấp thông tin để đánh giá và đánh giá thông qua kết quả của kiểm tra. Hai khâu đó hợp thành một quá trình thống nhất là kiểm tra- đánh giá. 3. Cơ sở thực tiễn: Đánh giá chất lượng học tập các môn học của học sinh thực chất là xem xét mức độ hoàn thành mục tiêu giáo dục của môn học đó. Bao gồm:Kiến thức, kỹ năng, thái độ. Kiểm tra là công cụ, phương tiện, là hình thức chủ yếu quan trọng của đánh giá.Đổi mới kiểm tra đánh giá giúp cho người dạy đánh giá chính xác kết quả giáo dục một cách toàn diện từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học để không ngừng nâng cao chất lượng dạy học. Đổi mới kiểm tra đánh giá giúp cho người học đánh giá chính xác thực lực của bản thân đối với từng môn, từng bài, từ đó giúp cho người học phấn đấu vươn lên trong học tập đồng thời nó còn là động lực để thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Đổi mới kiểm tra đánh giá giúp cho công tác quản lý đánh giá đúng phong trào thi đua dạy và học của nhà trường. Đổi mới kiểm tra đánh giá giúp cho các nhà nghiên cứu giáo dục điều chỉnh hợp lý nội dung phương pháp dạy học để đạt tới mục tiêu. Đổi mới kiểm tra đánh giá là giải pháp thiết thực trong việc quán triệt cuộc vận động “Hai không”. II: Thực trạng của đề tài: Qua quá trình nghiên cứu để thực hiện đề tài, cùng với thực tiễn quá trình dạy học của bản thân. Tôi nhận thấy rằng việc đổi mới KT – ĐG trong dạy học môn Toán THPT gặp những thuận lợi và khó khăn sau: 1. Thuận lợi: GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân - 2 - SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. Được trang bị các trang thiết bị dạy học mới thuận lợi cho đổi mới PPDH nói chung, đổi mới KT – ĐG nói riêng như: Máy chiếu, máy tính có nối mạng…. Được cung cấp các tài liệu liên quan, được tiếp thu các chuyên đề về đổi mới KT-ĐG do các nhà giáo dục, các nhà giáo có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết hướng dẫn. Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Ban giám hiệu, của tổ chuyên môn, đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh. Dễ dàng tiếp cận phương pháp dạy học mới, tài liệu, thông tin, số liệu hữu ích trong dạy học thông qua kho tài nguyên trên mạng Internet 2. Khó khăn: Việc thực hiện đối mới KT – ĐG ở các trường nói chung, các bộ môn trong trường nói riêng chưa đồng bộ, quyết liệt dẫn đến khó khăn cho giáo viên khi thay đổi hình thức, phương pháp KT – ĐG. Thói quen đối phó, không tự giác trong các giờ kiểm tra của nhiều học sinh được hình thành từ trước nên khó thay đổi trong một thời gian ngắn. Đối với môn Toán THPT hàm lượng kiến thức rộng, có liên quan nhiều đến kiến thức đã học ở các cấp học, lớp học trước nên thời gian dành cho kiểm tra trong PPCT chưa đáp ứng được yêu cầu kiểm tra. Việc nắm bắt kết quả tự KT – ĐG của học sinh khó bởi giáo viên không dễ có được số liệu thật sự chính xác từ học sinh do tâm lý đối phó, thiếu tự giác vẫn tồn tại và không dễ thay đổi ở nhiều học sinh. III: Các giải pháp giải quyết vấn đề: Từ việc tìm hiểu, nghiên cứu các giải pháp cụ thể để thực hiện đề tài. Thông qua quá trình thực tiễn dạy học môn Toán THPT tôi đã đúc rút và thực hiện có hiệu quả cá nhóm giải pháp sau: 1.Giải pháp 1: Kiểm tra ban đầu để đánh giá, phân loại học sinh. Kiểm tra ban đầu (ngay từ những buổi học đầu tiên của năm học) không nằm trong PPCC nên không bắt buộc và cũng không dễ để thực GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân - 2 - SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. hiện. Bản thân tôi nghĩ rằng việc kiểm tra ban đầu để đánh giá phân loại học sinh là việc làm cần thiết. Bởi hoạt động này sẽ giúp giáo viên bước đầu đánh giá khái quát năng lực học bộ môn của học sinh. Việc đánh giá ban đầu và so sánh với kết quả của năm học trước giáo viên sẽ đánh giá khái quát được việc ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm của học sinh sau khoảng thời gian nghỉ chuyển giao năm học (nghỉ hè), đồng thời giáo viên bước đầu sẽ phân loại được năng lực học tập bộ môn của học sinh từ đó lên kế hoạch giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh. Từ nhận định và suy nghỉ đó tôi đã thực hiện việc KT – ĐG này như sau: * Các bước tiến hành kiểm tra: Bước 1: Lên kế hoạch về nội dung kiểm tra, hình thức kiểm tra và báo cáo chuyên môn nhà trường xin sắp xếp thời gian kiểm tra. + Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kiến thức trọng tâm môn toán đã học ở năm học trước của học sinh các lớp 11 A5, 11 A6 và 12 C6. + Hình thức kiểm tra: Kết hợp câu hỏi TNKQ và tự luận (4 điểm TNKQ, 6 điểm tự luận). + Thời gian: 2 tiết (không thuộc phân phối chương trình) + Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng: nhận biết (30 %), thông hiểu (40 %), vận dụng (30%). Bước 2: Soạn đề kiểm tra theo yêu cầu về kiến thức, kỹ năng dự tính kiểm tra. Bước 3: Thông báo cho học sinh chuẩn bị. Ở bước này tôi tôi nêu rõ hình thức, nội dung và ý nghĩa của việc kiểm tra để học sinh hiểu được tác dụng của việc kiểm tra ban đầu đối với việc học của mình trong năm học. Từ đó học sinh chuẩn bị và có tâm lý tự tin và sẵn sàng cho việc kiểm tra (kể cả với học sinh có năng lực học tập trung bình và yếu). Bước 4: Kiểm tra, chấm, trả bài. GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân - 2 - SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. Trong kiểm tra tôi quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc, tự giác theo đúng quy chế thi. Việc chấm bài, nhận xét bài làm, trả bài và thu thập số liệu được thực hiện cẩn thận, khách quan ngay sau khi kiểm tra. * Các bước tiến hành đánh giá: Bước 1: Thu thập số liệu, tổng hợp số liệu ( đo lường). Ở bước này tôi tổng hợp kết quả kiểm tra và lập bảng so sánh với kết quả năm học trước, từ đó bước đầu đánh giá, phân loại học sinh. Minh chứng 1: Bảng số liệu tổng hợp kết quả kiểm tra đầu năm. Lớp Sĩ s ố Kết quả học tập môn Toán năm học 2009 - 2010 Kết quả kiểm tra môn Toán đầu năm học 2010 - 2011 Giỏi Khá TB Yếu, Kém Giỏi Khá TB Yếu, Kém S L % S L % SL % S L % S L % S L % SL % S L % 11A5 5 2 2 3. 8 6 11. 6 32 61. 5 1 2 23. 1 0 0 4 7.7 23 44 .2 2 5 48.1 11A6 5 0 3 6 8 16 25 50 1 4 28 0 0 4 8 16 32 3 0 60 12C6 4 6 4 8. 7 8 17. 4 24 52. 1 1 0 21. 8 2 4. 3 613. 1 18 39. 1 2 0 43.5 Bước 2: Sử lí số liệu ban đầu (Lượng giá kết quả kiểm tra). +Các lớp đều có tỉ lệ học sinh đạt điểm Yếu, Kém tăng hơn so với điểm TB môn cả năm, ngược lại tỉ lệ học sinh đạt điểm Khá, Giỏi giảm. Bước 3: Đánh giá sau khi kiểm tra, thống kê và sử lí số liệu. + Việc thực hiện kiểm tra được tổ chức nghiêm túc ở cả ba lớp. Tuy học sinh tự giác làm bài xong nhiều em vẫn có thái độ xem nhẹ, thậm chí coi thường ý nghĩa của việc kiểm tra đầu năm. + Các lớp 11 (11 A5, 11 A6) nhiều học sinh ít ôn tập, củng cố kiến thức trong hè. Một số học sinh đạt kết quả kém, không nắm được các kiến thức cơ bản, trọng tâm trong chương trình toán lớp 10. GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân - 2 - SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. + Lớp 12 C6 số em học sinh đạt kết quả học tập Khá, Giỏi ở năm học 2009 – 2010 tích cực ôn tập, củng cố và mở rộng kiến thức, một số em học sinh có kết quả TB không hoặc ít đầu tư thời gian ôn tập. Số lượng học sinh có kết quả Yếu, Kém so với điểm TB môn tăng hơn. Tuy nhiên học sinh lớp 12 C6 vẫn có nhiều cố gắng hơn trong việc ôn tập, củng cố kiến thức so với học sinh hai lớp 11 A5, 11 A6 Bước 4: Quyết định. Sau khi kiểm tra, tổng hợp và đánh giá kết quả tôi bước đầu đã tìm hiểu được việc tự học, tự ôn tập của học sinh trong khoảng thời gian nghỉ hè. Từ đó tôi đã xây dựng kế hoạch dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh các lớp. Cụ thể một số biện pháp thực hiện như sau: + Tăng cường kiểm tra, đánh giá kịp thời các kiến thức cơ bản với các đối tượng học sinh có kết quả TB, Yếu, Kém. + Đưa thêm những bài tập, tài liệu tham khảo nâng cao với đối tượng học sinh Khá, Giỏi. + Lên kế hoạch phụ đạo kiến thức cho đối tượng học sinh Yếu, Kém. Bồi dưỡng đối tượng học sinh Khá, Giỏi…. Mặc dù kết quả kiểm tra chỉ mang tính tương đối, tuy nhiên nếu thực hiện nghiêm túc và theo đúng các bước tôi nghĩ rằng ít nhất giáo viên cũng nắm bắt được thái độ tự ôn tập, tự học kiến thức bộ môn của học sinh nói riêng, tập thể học sinh nói chung. Đây chính là một kênh khá quan trọng giúp ích cho giáo viên trong quá trình dạy học năm học mới. 2. Biện pháp 2: Đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá. Kết quả việc KT – ĐG học sinh thường được thể hiện quả điểm số. Điểm số là số liệu không thể thiếu để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Các môn học nói chung, môn toán nói riêng đều có các điểm kiểm tra miệng, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ…. Hệ số của mỗi con điểm đều được quy định rất khoa học và chặt chẽ. Chính vì thế nếu điểm số của học sinh không phản ánh thực chất năng lực của học sinh GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân - 2 - SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. đó sẽ dẫn đến việc đánh giá học sinh không đúng. Kinh nghiệm qua một số năm trực tiếp giảng dạy và qua quan sát, điều tra thực trạng giáo dục tôi nhận thấy một số khuyết điểm dẫn đến việc cho điểm học sinh không phản ánh đúng năng lực của học sinh như sau: + Điểm kiểm tra miệng: Giáo viên thường gọi học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ. Do yêu cầu về thời lượng tiết học nên số học sinh được kiểm tra bài cũ không nhiều. Kết quả kiểm tra bài cũ được tính một điểm kiểm tra miệng, môn Toán thường được lấy 1 điểm KT miệng/ HS/ Học kỳ. Vì thế có nhiều học sinh khi được KT miệng và đạt điểm số cao hoặc vài điểm kém thường ít được kiểm tra trong các lần khác điều này dẫn đến tình trạng học sinh đối phó với việc kiểm tra miệng của giáo viên, nếu đã được tính điểm sẽ có tâm lý chủ quan hoặc bi quan dẫn đến thiếu động lực trong việc học bài cũ. Nếu vẫn tiếp tục theo hình thức trên theo tôi sẽ dẫn đến tình trạng điểm KT miệng chỉ phản ánh kết quả nhất thời của học sinh đồng thời sẽ làm học sinh nảy sinh tâm lý đối phó và thiếu tự giác học bài cũ. + Điểm kiểm tra thường xuyên (KTTX), kiểm tra định kỳ (KTĐK): Thường chỉ được tính điểm thông qua các bài kiểm tra. Như vậy nếu một học sinh rất tích cực xây dựng bài, tích cực học và làm bài tập xong nếu kết quả bài kiểm tra viết không tốt sẽ ảnh hưởng đến điểm TB môn của học sinh còn việc tích cực học tập, xây dựng bài trong cả một thời gian sẽ không được tính theo điểm. + Việc thực hiện nghiêm túc quy chế thi trong các giờ thi, kỳ thi ở nhiều giáo viên vẫn chưa tốt. Tình trạng học sinh sử dụng tài liệu, trao đổi bài vẫn diễn ra ở một số lớp, một số bộ môn. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kiểm tra, kết quả thi của học sinh. Từ việc đánh giá một số hạn chế, nhược điểm tồn tại ở một số đồng nghiệp và cả bản thân tôi ở những năm học trước tôi nhận thấy cần thiết phải đổi mới hình thức kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh thực sự khách quan, chính xác. Cụ thể tôi đã thực hiện khi dạy học các lớp 11 A5, 11 A6 và 12 C6 như sau: GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân - 2 - [...]... Trường THPT Hà Tông Huân -2- SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân -2- SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả. .. Trung - Trường THPT Hà Tông Huân -2- SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT kiểm tra, đánh giá sẽ đánh giá chính xác kết quả học tập bộ môn của học sinh, từ đó khơi gợi động cơ học tập cho học sinh Nếu không đánh giá khách quan học sinh hoặc yêu cầu quá cao, hoặc quá thấp trong quá trình kiểm tra đánh giá sẽ dẫn đến... học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT 2.1 Biện pháp đổi mới kiểm tra miệng: Trong học kỳ 2 năm học 2010 – 2011 tôi đã thực hiện đổi mới hình thức kiểm tra miệng như sau: Đối với mỗi lớp ngoài sổ ghi điểm cá nhân tôi lập một sổ riêng để tổng hợp kết quả sau các lần kiểm tra kiến thức đã học của học sinh Trong một học kỳ mỗi học. .. Trường THPT Hà Tông Huân -2- SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT 0 12C6 4 4 6 8 8 17 7 4 24 52 1 21 4 1 0 5 10 9 19 0 8 9 24 17 .2 6 52 8 3 Bảng số liệu 2: Kết quả thực hiện cả ba nhóm giải pháp Sĩ Kết quả học tập môn toán học Kết quả học tập môn toán học Lớp s ố học kỳ 1 năm học 2010 - 2011 Giỏi Khá TB Yếu, S 11A5... Trung - Trường THPT Hà Tông Huân -2- SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT Qua bảng số liệu thống kê, so sánh với kết quả kiểm tra ban đầu và kết quả học tập năm học 2009 – 2010 tôi đánh giá như sau: + Về mức độ yêu cầu về kiến thức của hai đề kiểm tra: Tương đương + Về số lượng câu hỏi: Với lớp 11 A5 tổng số câu là 8,... kết quả dạy học môn Toán THPT GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân -2- SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT C KẾT LUẬN Việc đổi mới KT – ĐG là rất quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới giáo dục thực tế đã chứng minh nếu giáo viên làm tốt... học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT Giải pháp này theo tôi nếu thực hiện tốt và hiệu quả sẽ hạn chế được tình trạng học đối phó với kiểm tra của học sinh đồng thời giúp giáo viên đánh giá tương đối chính xác năng lực, thái độ học tập của học sinh Để thực hiện tốt đòi hỏi giáo viên phải thu thập, cập nhật số liệu thường xuyên,... Trường THPT Hà Tông Huân -2- SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT đánh giá mức độ kiến thức cần được kiểm tra song không được mã hóa bằng số liệu cụ thể Ngay sau khi chuyên đề được tổ chuyên môn triển khai và áp dụng thực hiện tôi ngày càng nhận thấy được ý nghĩa của việc thiết lập này Cụ thể trong học kỳ 2 – năm học. .. SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT đã thực hiện việc thiết lập ma trận từ các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, kiểm tra học kỳ và cả các hệ thống câu hỏi ôn tập theo chương, học kỳ, cả năm học Việc thiết kế ma trận được tiến hành theo các bước: + Liệt kê tên chủ đề chính cần kiểm tra + Quyết định tổng số điểm bài kiểm tra... Trung - Trường THPT Hà Tông Huân -2- SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT ……… …………… Bước 2: Sử lí số liệu ban đầu Thông qua bảng số liệu thông kê tôi đã có thể đánh giá ban đầu về chất lượng bài làm của tập thể học sinh So sánh với các cột về % điểm Khá, Giỏi, TB, Yếu – Kém trong cùng một bảng ở bài kiểm tra trước . Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. 2.1. Biện pháp đổi mới kiểm tra miệng: Trong học kỳ 2 năm học 2010 – 2011 tôi đã thực hiện đổi mới. năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. hiện. Bản thân tôi nghĩ rằng việc kiểm tra ban đầu để đánh giá phân loại học sinh. Trung - Trường THPT Hà Tông Huân - 2 - SKKN năm học 2010 - 2011 : Một số hình thức hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao kết quả dạy học môn Toán THPT. 1. Hình thức đổi mới KT ĐG nào

Ngày đăng: 23/12/2014, 16:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan