SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính ở THCS

20 3,751 40
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:25

UBND HUYỆN CÁT HẢI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THỰC HÀNH TRÊN MÁY VI TÍNH Chuyên ngành: Tin học CÁT HẢI – 11/2010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I. TÁC GIẢ. Họ và tên: Nguyễn Mạnh Linh Sinh: ngày 09 tháng 08 năm 1985 Đơn vị: Trường THCS thị trấn Cát Bà Điện thoại: 0919100735 Email: linhnm985@gmail.com hoặc linhnm985@cathai.edu.vn II. SẢN PHẨM. Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính III. CAM KẾT. Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này là sản phẩm cá nhân của tôi. Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Sở giáo dục về tính trung thực của bản cam kết này. Cát Bà, ngày 02 tháng 11 năm 2010 NGƯỜI CAM KẾT Nguyễn Mạnh Linh PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tầm quan trọng của công nghệ thông tin: Trong thời đại của chúng ta, sự bùng nổ CNTT đã tác động lớn đến công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Đảng và Nhà nước đã xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Tin học và CNTT, truyền thông cũng như những yêu cầu đẩy mạnh của ứng dụng CNTT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH, mở cửa và hội nhập, hướng tới nền kinh tế tri thức của nước ta nói riêng và thế giới noi chung. Chính vì xác định được tầm quan trọng đó nên Nhà nước đã đưa ra mô hình tin học vào trong nhà trường và ngay từ cấp THCS học sinh được tiếp xúc với môn tin học để làm quen dần với lĩnh vực CNTT, tạo nền móng cơ sở ban đầu để học những phần nâng cao trong các cấp tiếp theo. Tác dụng của CNTT trong dạy học bậc THCS: Môn tin học ở bậc THCS đã bước đầu giúp các em học sinh làm quen với một số kiến thức ban đầu về CNTT như: Một số bộ phận của máy tính, một số thuật ngữ thường dùng, rèn luyện các kĩ năng, thao tác khi sử dụng máy tính,… Hình thành cho học sinh một số năng lực cần thiết cho người lao động hiện đại như : - Góp phần hình thành và phát triển tư duy thuật giải. - Bước đầu hình thành năng lực tổ chức và xử lý thông tin. - Có ý thức và thói quen sử dụng máy tính trong hoạt động học tập, và lao động. - Có thái động đúng đắn khi sử dụng máy tính, và các sản phẩm tin học. - Bước đầu hiểu khả năng ứng dụng CNTT trong học tập. - Có ý thức tìm hiểu CNTT trong các hoạt động xã hội. Đặc biệt khi học sinh thực hành trên máy tính với các phần mềm ứng dụng : - Phần mềm soạn thảo văn bản: Học sinh ứng dụng từ các môn học trong nghế nhà trường để trình bày, soạn thảo văn bản sao cho phù hợp, đúng cách, đồng thời rèn các kĩ năng khi thực hành, và thực hiện chính xác các thao tác với phần mềm. - Các phần mềm học tập : Học sinh ứng dụng trong môn Địa lý, Toán học, rèn luyện kĩ năng khi thực hành máy tính. - Trong chương trình tin học ở bậc THCS được phân bố xen kẽ giữa các bài vừa học, vừa chơi. Điều đó rèn luyện cho học sinh óc tư duy sáng tạo trong quá trình học tập, giúp học sinh thư giãn đầu óc nhằm nâng cao chất lượng và kĩ năng khi thực hành các thao tác trên máy tính. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Đánh giá kết quả học sinh sau những tiết học lý thuyết về đặc trưng bộ môn, thì sẽ thực hành trên máy vi tinh như thế nào? Đây cũng là một vấn đề đặt ra cần nghiên cứu sâu hơn. Khi tiến hành phân tích những vấn đề kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh ở môn Tin học, ta thấy rằng với dộ tuổi này học sinh sẽ tự mình nghiên cứu, tìm hiểu, và thể hiện cách thức tự học hỏi ở bạn bè và từ thầy cô giáo. Vậy việc đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy tính cần được thực hiện. 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. Khi học sinh thực hành trên máy tính tôi yêu cầu học sinh nắm vững những vấn đề sau: Nắm vững kiến thức cơ bản về những tiết học lý thuyết. Thực hiện đúng nội quy khi sử dụng máy tính. Đặt ra những câu hỏi khi học sinh thực hành trên máy tính. Các kĩ năng, thao tác khi thực hành máy tính cần phải đúng và chính xác. Học sinh phải thường xuyên thảo luận và làm việc theo nhóm để thực hiện các yêu cầu của một bài thực hành. Học sinh cần phải tích cực thực hành, và đặt ra các vấn đề thắc mắc để giáo viên giải đáp các thắc mắc đó. Giáo viên bao quát lớp và xử lý các tình huống khi học sinh thực hành hay mắc phải. Các nhóm thực hành nhận xét và tự đánh giá kết quả đồng thời sẽ chỉ ra những chỗ sai cho nhóm bạn. Trong quá trình giảng dạy tôi thường xuyên đặt ra những câu hỏi khi học sinh thực hành: Khi các em thực hành các ngón tay đặt ở vị trí nào trên bàn phím? Để bật và tắt máy tính em làm như thế nào là tốt nhất? Khởi động một phần mềm ứng dụng các em làm như thế nào ? Nêu các thao tác sử dụng chuột ? Nêu tên các hàng phím trên bàn phím máy tính ? Đây là những câu hỏi chiếm 95% các em sẽ trả lời được, đồng thời nó sẽ giúp các em nhắc lại kiến thức cũ để các em có thể áp dụng khi sử dụng máy tính. Xuất phát từ những vấn đề trên khi giảng dạy cho các em học sinh THCS tôi đã chọn phương pháp “Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính” để có thể viết về kinh nghiệm khi giảng dạy mộn Tin học. 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. Đối tượng tôi nghiên cứu khi viết đề tài “Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính” là học sinh khối 6. 5. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN. Phạm vi nghiên cứu sẽ là học sinh trường THCS thị trấn Cát Bà - huyện Cát Hải - Hải Phòng Thời gian nghiên cứu từ năm học 2010 - 2011 PHẦN II: NỘI DUNG 1. Cơ sở lý thuyết Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của tin học là thành quả vĩ đại của con người. Công nghệ máy tính đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nếu như không muốn nói là những bước đột phá thần kì. Máy tính được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động của con người. Trong các lĩnh vực kinh tế máy tính được ứng dụng để quản lý tài chính, ngân hàng, quản lý nhân sự… trong các lĩnh vực khác như y học, giáo dục, công nghiệp và nông nghiệp nó cũng đóng góp một vai trò hết sức quan trọng và được ứng dụng trên phạm vi toàn thế giới. Để giúp cho học sinh hiểu cách thức, cơ chế làm việc và tính năng ưu việt của máy tính thông qua việc thực hành trên máy tính, qua đó cho thấy tin học cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ tính toán và hỗ trợ trong công tác quản lý, giảng dạy. Đồng thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Thủ tướng chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ giáo dục - Đào tạo về phát triển ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo. Chỉ thị số 58/CT -TW ngày 17/10/2000 về việc triển khai công tác ứng dụng CNTT trong các nhà trường phổ thông. Nghị định 40/2000/QH10 và chỉ thị 14/2001/CT-TTg ngày 9/12/2000 về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông : Nội dung chương trình là tích cực áp dụng một cách sáng tạo phương pháp tiên tiến hiện đại, ứng dụng CNTT vào dạy và học. Thông tư 14/2002/TT-BGD&ĐT ngày 1/4/2002 về việc hướng dẫn quán triệt chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông. Chỉ thị 29/CT của TW Đảng về việc đưa CNTT vào nhà trường Nghị quyết số 246/2005/QĐ-Ttg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt "chiến lược phát triển CNTT và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020" 2. Cơ sở thực tiễn Giảng dạy là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong nhà trường, đặc biệt là trong các trường Phổ thông vì số lượng học sinh tương đối nhiều, cùng với việc cải cách chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu và xu hướng phát triển của thời đại bùng nổ Công nghệ thông tin, mỗi người khi sống trong xã hội hiện đại không thể thiếu hiểu biết về Tin học, để cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tin học, về máy tính thì cũng cần có những bài giảng mang tính chất gần gũi, dễ hiểu để từ đó các em nhận thức được vai trò và tính năng của máy tính trong công việc học tập cũng như trong cuộc sống xung quanh mình. Từ nhu cầu thực tế đó tôi chọn đề tài: “Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính” a. Thuận lợi : + Nhà trường : - Tuy môn Tin học là một môn tự chọn nhưng nhà trường đã tạo điều kiện để các em học sinh phổ thông có thể được học và tìm hiểu về CNTT và các kiến thức cơ bản về môn Tin học đồng thời làm quen và sử dụng máy tính. - Tạo điều kiện mua sắm, sửa chữa máy móc và đã có một phòng học bộ môn dành riêng cho môn Tin học nhằm phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường. - Được sự ủng hộ của các cấp uỷ - UBND - các ban ngành, phụ huynh toàn trường hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường. + Giáo viên : - Giáo viên được đào tạo những kiến thức cơ bản về tin học để đáp ứng yêu cầu cho dạy và học môn tin học trong bậc THCS. - Giáo viên thường xuyên được học các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về CNTT nhằm phục vụ việc dạy và học trong nhà trường. + Học sinh : Vì đây là một môn học trực quan, sinh động, đòi hỏi phải có kiến thức và kĩ năng trong quá trình sử dụng máy vi tính, đồng thời là một môn học khám phá những lĩnh vực mới. Nên học sinh rất hứng thú học, và tham gia xây dựng bài, nhất là khi học sinh được học những tiết thực hành trên máy vi tính. b. Khó khăn : + Nhà trường : Nhà trường đã có một phòng máy vi tính dành riêng cho các em học sinh nhưng vẫn còn hạn chế về số lượng cũng như chất lượng, mỗi lần cho các em thực hành trên máy vi tính có tới 2-3 em ngồi cùng một máy nên các em không có nhiều thời gian để thực hành làm bài tập một cách đầy đủ. Hơn nữa nhiều máy vi tính có cấu hình máy quá thấp, chất lượng không còn tốt nên thường xuyên hay bị lỗi và hỏng, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng học tập của các em học sinh. + Giáo viên: - Môn Tin học mới chỉ là môn tự chọn trong chương trình phổ thông, nên chương trình và sự phân phối chương trình bước đầu có sự thống nhất và đanh hoàn chỉnh. Hiện nay môn Tin học đang dần đưa vào bậc THCS cho một số tỉnh và thành phố (trong đó có thành phố Hải Phòng) và đã biên soạn quyển sách “Tin học dành cho THCS” quyển 1,2,3,4. - Tuy giáo viên đã được đào tạo cơ bản về kiến thức tin học, nhưng giáo viên vẫn còn hạn chế về kinh nghiệm giảng dạy. Trong quá trình cho học sinh thực hành máy vi tính, máy móc thường hay gặp sự cố, trục trặc, giáo viên không xử lý kịp thời dẫn đến học sinh thiếu máy, không thực hành được. + Học sinh: - Rất nhiều học sinh có tư tưởng môn tin học là môn giúp các em giải trí, không để ý đến việc học tập. Nhất là những tiết thực hành, một số nhỏ các em học sinh không có ý thức làm bài mà các em sẽ tìm đến những trò chơi có trong máy tính. - Đa số các em chỉ thường xuyên tiếp xúc với máy tính ở trường lớp nên các em còn hạn chế về việc học tập. 3. Thực trạng: Trước khi thực hiện chuyên đề “Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính” tôi đã khảo sát và thử nghiệm các em học sinh khối 6 thông qua việc giảng dạy lý thuyết, dạy thực hành, và kiểm tra bài cũ. Khi tổng hợp kết quả thu được: MỨC ĐỘ THAO TÁC TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ SỐ HỌC SINH TỶ LỆ Thao tác nhanh, đúng 8/140 5,7% Thao tác đúng 50/140 35,7% Thao tác chậm 75/140 53,6% Chưa biết thao tác 7/140 5,0% 4. Một số biện pháp giúp các em học sinh lớp 6 thực hành tốt các thao tác trên máy vi tính. a. Kế hoạch giảng dạy, xây dựng phương pháp và thiết kết bài dạy phù hợp. Ngay từ những bài học đầu tiên trong chương trình Tin học bậc THCS, tôi đã phải xác định rõ cho học sinh nhận biết các bộ phận của máy tính và hiểu được tác dụng của máy tính trong nhà trường, cơ quan, xí nghiệp, và xã hội như thế nào? Để học sinh có thể nhận biết được những vấn đề đó, thì tôi đã thường xuyên cho học sinh quan sát ngay trong giờ giảng lý thuyết. Đồng thời cho các em liên hệ thực tế với bài học của mình. Ví dụ: Bài 3: Em có thế làm được những gì nhờ máy tính? - Ở đây tôi sẽ yêu cầu học sinh nêu những khả năng của máy tính có thế làm được. Rồi tôi hướng dẫn các em từng khả năng của máy tính, và chỉ ra những khả nắng đó như thế nào? - Tôi lại sẽ hướng dẫn các em máy tính sẽ làm được những công việc gì? Ví dụ: Máy tính tự động hoá các công việc văn phòng, rồi tôi sẽ lấy ví dụ cho các em hiểu: như soạn thảo, trình bày văn bản. Đồng thời tôi yêu cầu các em liên hệ thực tế trong nhà trường, và xã hội. - Tôi luôn kết hợp lý thuyết đi đôi với thực hành sao co phù hợp bài dạy. Đặc biệt tôi thường xuyên cho các em nắm chắc về lý thuyết rồi hướng dẫn cho các em thực hành thành thạo trong giờ dạy. Vì theo tôi: nếu thực hành tốt thì học sinh sẽ hiểu sâu hơn về kiến thức bài học và rèn luyện tốt các kĩ năng thao tác khi thực hành trên máy tính. Trong giờ thực hành tôi thường đặt ra những câu hỏi lý thuyết để các em nhớ lại những kiến thức mình đã học, và khắc sâu hơn về kĩ năng thực hành trên máy của các em. Ví dụ: Trong bài học: Tổ chức thông tin trong máy tính. Tôi phải hướng dẫn, cho các em quan sát những hình ảnh trực quan liên quan tới bài học, từ đó tôi áp dụng vào bài học mới. Tôi yêu cầu học sinh lấy ví dụ liên hệ với bài học, và yêu cầu học sinh thực hành trên máy. Các kĩ năng, thao tác khi học sinh thực hành sẽ được các nhóm thực hành khác, giáo viên nhận xét và sửa sai. - Tôi thường xuyên tận dụng những phương tiện dạy học có sẵn của môn tin học áp dụng vào bài giảng lý thuyết để học sinh dễ quan sát và nhận biết, đồng thời giúp cho buổi thực hành của học sinh có hiệu quả cao hơn. - Qua đợt khảo sát đầu năm học với học sinh lớp 6 với các tiết thực hành trên máy tính. Tôi đã sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại và đồng thời cho các em quan sát những hình ảnh trực quan với máy tính, và thực hiện các thao tác trên máy tính. Tôi thấy rằng học sinh nhận biết kiến thức bài học rất nhanh, và kĩ năng thao tác thực hành trên máy rất tiến bộ. MỨC ĐỘ THAO TÁC KẾT QUẢ SỐ HỌC SINH TỶ LỆ Thao tác đúng 85/140 60,7% Thao tác chậm 50/140 35,7% Chưa biết thao tác 5/140 3,6% - Khi dạy học sinh thực hành trên máy tính, tôi thường giao bài tập cho học sinh một cách cụ thể, rõ ràng và kết hợp cả những kiến thức của bài học trước, hướng dẫn theo từng nhóm. Trước khi cho học sinh thực hành trên máy tính tôi yêu cầu học sinh quan sát và làm bài tập rồi mới thực hành. b. Hệ thống các bài tập thực hành, các bài tập phù hợp với nội dung của bài giảng, liên hệ với một số môn học khác trong chương trình học của học sinh. Các bài tập không quá dài, nâng dẫn từ mức đơn giản đến phức tạp, ngoài ra tôi đã kết hợp những bài học trước để học sinh ôn lại và vận dụng một cách hệ thống. c. Trong giờ thực hành giáo viên nên tạo sự tranh đua giữa các nhóm bằng cách phân công các nhóm làm bài thực hành, sau đó các nhóm nhận xét, chấm điểm (dưới sự chỉ dẫn của giáo viên) của nhau để tạo được sự hào hứng học tập và sáng tạo trong quá trình thực hành. d. Tận dụng những nguồn tài nguyên có sẵn của máy tính, hoặc truy cập mạng để tìm kiếm thông tin phục vụ cho quá trình dạy và học. e. Sưu tầm một số trò chơi có ích để rèn luyện về cách sử dụng chuột (Mouse Skill), luyện gõ bàn phím (Mario), phần mềm luyện tư duy, tính toán, và giải trí (Block, Solitare, ) f. Có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao kiến thức bản thân, đáp ững được những yêu cầu đổi mới, cập nhật thông tin một cách đầy đủ, chính xác. Muốn có giờ dạy đạt hiệu quả cao, bản thân phải tự nhận thức được cần phải có kế hoạch bồi dưỡng CNTT cho bản thân bằng cách tự tìm tòi, tham khảo tài liệu có liên quan và đồng nghiệp. Bên cạnh những kiến thức về CNTT thì cũng cần phải tìm hiểu thêm về kiến thức văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội để tự nâng cao nhận thức của bản thân. [...]... phng phỏp nh sau: - Vn ỏp hc sinh lp 6 - Kim tra vic hc tp ca hc sinh (bi c, bi mi) - S dng bng i chiu v so sỏnh - Kim tra kin thc sau gi hc - Gi nh cho hc sinh v cỏc kin thc ó hc - Yờu cu hc sinh nghiờn cu cỏc thao tỏc, k nng khi thc hnh mỏy tớnh - T chc cho hc sinh tho lun, v thc hnh theo nhúm - Khuyn khớch hc sinh xut ý kin - S dng mỏy vi tớnh v mỏy chiu trỡnh chiu cho hc sinh quan sỏt cỏc thao tỏc... Sau khi lm vic vi b d liu mu th, h thng lm vic bỡnh thng, bc u ỏp ng c cỏc yờu cu c bn nht ca vic gii toỏn trờn mỏy tớnh X lý v a ra c cỏc thụng tin cn tỡm t nhng thụng tin ó cú v vi cỏch khai thỏc bi hc nh trờn tụi ó gõy c hng thỳ trong hc sinh v t hiu qu cao, nõng cao mc hiu bi ca hc sinh ng thi hc sinh t xut c vic ỏp dng gii thut i vi cỏc bi toỏn tng t khỏc Qua thi gian nghiờn cu v lm vic khn trng... - Bc u hng dn hc sinh hiu c kin thc lý thuyt trong phm vi Tin hc - Tỡm hiu v phõn tớch t lý thuyt n thc hnh mỏy tớnh - Hng dn hc sinh cỏc thao tỏc thc hnh trờn mỏy tớnh - a ra nhng yờu cu c bn cho hc sinh khi thc hnh trờn mỏy tớnh - ỏnh giỏ v kim tra hc sinh thc hnh trờn mỏy tớnh 2.2 Phm vi nghiờn cu ca ti Trong phm vi nghiờn cu ti ny tụi tp trung vo cỏc vn sau: - Gi nh cho hc sinh nhc li kin thc... khi s dng mỏy tớnh - Hng dn, gi m cho hc sinh quỏ trỡnh thc hnh trờn mỏy tớnh - T chc cho hc sinh tho lun khi thc hnh cỏc thao tỏc trờn mỏy tớnh - Yờu cu cỏc nhúm thc hnh t kim tra v ỏnh giỏ quỏ trỡnh thc hnh ca nhúm bn - ỏnh giỏ v hng dn nhng hn ch ca hc sinh khi thc hnh 3 MC CH CA TI Chn v nghiờn cu ti ny, mc ớch ca tụi l bc u lm quen vi kim tra v ỏnh giỏ hc sinh theo chun kin thc k nng Thc hin ti... cho hc sinh v s nguyờn t hc sinh hiu ỳng v cú ý tng xõy dng thut toỏn cho bi toỏn Ta nh li nh ngha: Mt s nguyờn dng N l s nguyờn t nu nú cú ỳng hai c s khỏc nhau l 1 v chớnh nú 2 í tng Gi m, hng dn cho hc sinh v cỏc cỏch kim tra tớnh nguyờn t ca mt s nguyờn dng, t chc cho hc sinh tho lun a ra ý tng v thut toỏn gii quyt bi toỏn t ra Nhn xột, b sung cho hc sinh ý tng c hon thin hn, giỳp hc sinh hiu... toỏn cho hc sinh thy c vai trũ ca mỏy tớnh trong vic gii quyt bi toỏn da trờn thut toỏn do cỏc em ó xõy dng, tụi tin hnh son tho chng trỡnh kim tra tớnh nguyờn t ca mt s nguyờn dng trờn ngụn ng lp trỡnh pascal v trỡnh chiu cho hc sinh quan sỏt Tin hnh chy chng trỡnh v kim th vi nhiu b s khỏc nhau hc sinh quan sỏt, t ú yờu cu cỏc em nhn xột v xut ý kin cho cỏc bi toỏn tng t nh: kim tra s chn, s l... tụi cú dp tip cn, khỏm phỏ mt s cỏc phng phỏp kim tra ỏnh giỏ hc sinh thuc hnh trờn mỏy tớnh, tụi cú dp tỡm hiu v phõn tớch hng khai thỏc cỏc k nng v thao tỏc thc hnh ca hc sinh Bc u giỳp hc sinh xỏc nh c s lý thuyt v Mụn Tin hc t ú tỡm ra nhng vic cn thc hin khi thc hnh trờn mỏy tớnh Nh ú giỳp tụi hiu sõu hn, ỳng hn v cỏc phng phỏp kim tra ỏnh giỏ hc sinh v nhng ng dng ca Cụng ngh thụng tin trong nh...PHN III: KT LUN I Kt qu: Qua quỏ trỡnh kim tra ỏnh giỏ hc sinh thc hnh trờn mỏy tớnh, so vi bng tng hp trc ú ó thu c kt qu nh sau: MC THAO TC Thao tác nhanh, đúng Thao tác đúng Thao tác chậm Cha biết thao tác TRC KHI THC HIN CHUYấN S HC T L SINH 8/140 50/140 75/140 7/140 5,7% 35,7% 53,6% 5,0% SAU KHI THC HIN CHUYấN S HC T L SINH 20/140 65/140 50/140 5/140 14,3% 46,4% 35,7% 3,6% T L... phng phỏp lit kờ v s khi, yờu cu hc sinh trỡnh by thut toỏn ca mỡnh va xõy dng bng hai cỏch trờn, ng thi yờu cu hc sinh nhn xột, b sung cho cõu tr li ca cỏc nhúm bi hc c khai thỏc tt, tụi khuyn khớch hc sinh xut ý kin v a ra cỏc cõu hi thc mc xõy dng úng gúp cho bi hc Sau ú da trờn cỏc ý kin m hc sinh ó trỡnh by tụi nhn xột v tr li cỏc thc mc ng thi nh hng cho hc sinh cỏch ti u nht cỏc nhúm ó thng... thỡ kt qu tớnh toỏn thng khụng m bo chớnh xỏc + Mt nhiu thi gian cho vic tớnh toỏn, kim tra + Khụng ỏp ng c nhanh chúng cỏc yờu cu thụng tin khi cn kim tra nhiu s trong mt thi gian ngn PHN TH HAI Phõn tớch bi toỏn, a ra ý tng gii quyt bi toỏn kim tra tớnh nguyờn t ca mt s nguyờn dng 1 Phõn tớch bi toỏn giỳp hc sinh phõn tớch tt bi toỏn tụi yờu cu cỏc em nghiờn cu k bi toỏn ng thi nh hng cho cỏc em . từ thầy cô giáo. Vậy vi c đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy tính cần được thực hiện. 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. Khi học sinh thực hành trên máy tính tôi yêu cầu học sinh nắm vững. nghiên cứu khi vi t đề tài Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính là học sinh khối 6. 5. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN. Phạm vi nghiên cứu sẽ là học sinh trường THCS thị trấn. đề trên khi giảng dạy cho các em học sinh THCS tôi đã chọn phương pháp Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính để có thể vi t về kinh nghiệm khi giảng dạy mộn Tin học. 4.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính ở THCS, SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính ở THCS, SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính ở THCS

Từ khóa liên quan