skkn đề tài tổ chức dạy học theo nhóm - môn lịch sử trường thcs

26 1.8K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 20:40

- Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ___________________________________________________________________________ _ A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Môn lịch sử ở trường phổ thông nhằm giúp học sinh có được những kiến thức cơ bản, cần thiết về lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới; góp phần hình thành ở học sinh thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước truyền thống dân tộc, tinh thần cách mạng. Bồi dưỡng các năng lực tư duy, hành động và thái độ ứng xử đúng đắn trong cuộc sống xã hội. Vì vậy, phương pháp và hình thức dạy học môn lịch sử rất phong phú, đa dạng; bao gồm cả các phương pháp hiện đại như: thảo luận nhóm, đóng vai nhân vật, giải quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống,dự án, hợp tác …) và các phương pháp truyền thống như: ( trực quan, đàm thoại, kể chuyện, …; bao gồm cả hình thức dạy học theo lớp, theo nhóm nhỏ và cá nhân; hình thức dạy học ở lớp, ở phòng bộ môn, ở bảo tàng, tại các di tích lịch sử,…và học sinh cũng có thể nghe báo cáo, trao đổi trực tiếp với các nhân chứng lịch sử ( Nói chuyện với các cựu chiến binh ). Vì vậy, tổ chức dạy học theo nhóm là hình thức dạy mới – một trong những hình thức thực hiện tốt nhất việc dạy học phát huy tính tích cực và tương tác của học sinh. Với hình thức này, HS được lôi cuốn vào các hoạt động học tập, tiếp thu kiến thức bằng chính khả năng của mình với sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên.Thông qua ________________________________________________________________________ _ GV :Nguyễn Thị Hà Thanh- Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 1 - Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ___________________________________________________________________________ _ tổ chức học nhóm giáo viên kết hợp đánh giá kết quả học tập của học sinh . Từ hiệu quả thực tế nêu trên tôi chọn đề tài “ Tổ chức dạy học theo nhóm - môn lịch sử ở trường THCS”. II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 1. Mục đích: Tìm hiểu định nghĩa dạy học lịch sử theo nhóm và cách thức tổ chức học sinh làm việc theo nhóm đối với môn lịch sử ở trường THCS. 2. Nhiệm vụ: Tác dụng của dạy học lịch sử theo nhóm. Tổ chức dạy học lịch sử theo nhóm. Vai trò của giáo viên trong dạy học lịch sử theo nhóm. Thực trạng và một số giải pháp. III. ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 1. Đối tượng. Đề tài nghiên cứu tổ chức dạy học theo nhóm đối với môn lịch sử ở trường THCS Hùng Vương. 2. Phạm vi nghiên cứu. Lập kế hoạch dạy học lịch sử theo nhóm. Tổ chức dạy học lịch sử theo nhóm như thế nào? IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 2 /2008 đến nay. Thời gian thực hiện và hoàn thành đề tài :từ tháng 2/2008 đến tháng 2/2009. ________________________________________________________________________ _ GV :Nguyễn Thị Hà Thanh- Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 2 - Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ___________________________________________________________________________ _ B. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN Lứa tuổi thiếu niên có vị trí quan trọng trong chu kì phát triển tâm lí của trẻ, vì đây là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn nên có những biến đổi về mặt giải phẫu sinh lí ( như thời kì tầm vóc lớn lên, chiều cao phát triển , giọng nói thay đổi ) những thay đổi trong điều kiện sống, đặc biệt ở nhà trường, thời kì này các em tiếp xúc với nhiều môn học, nhiều tri thức mớí, nhiều giáo viên mới, mỗi môn học có phương pháp giảng dạy riêng phù hợp với đặc trưng bộ môn. Mỗi giáo viên có một cách trình bày, có một phương pháp dạy riêng ,vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí tuệ của các em. ________________________________________________________________________ _ GV :Nguyễn Thị Hà Thanh- Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 3 - Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Tính tích cực của con người biểu hiện trong hoạt động, đặc biệt trong những hoạt động của chủ thể. Học tập là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi đi học. Tích cực trong hoạt động học tập thực chất là tính tích cực , nhận thức, đặc trưng ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Học sinh sẽ thông hiểu và ghi nhớ những gì đã nắm được qua hoạt động chủ động, nỗ lực của chính mình. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN. 1. TÁC DỤNG CỦA DẠY HỌC LỊCH SỬ THEO NHÓM: Hoạt động nhóm là một đặc điểm quan trọng, đó là quá trình học sinh được tham gia một chuỗi các hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, được khuyến khích để trao đổi kinh nghiệm và được tạo cơ hội làm việc hợp tác với người khác. Bằng cách nói ra những điều đang suy nghĩ , mỗi người có thể hiểu rõ trình độ hiểu biết của mình về vấn đề đã nêu ra, thấy mình học hỏi được những gì. Với cách này, bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. Ví dụ: Bài 24: Phong trào Tây sơn ( lịch sử 7) phần III: Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh, đặt nền tảng thống nhất đất nước. Sau khi thông báo những thông tin cơ bản, giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm: ? Nguyên nhân dẫn đến Tây Sơn lật đổ chính quyền Nguyễn – Trịnh – Lê và điền vào phiếu học tập những nguyên nhân đúng. ________________________________________________________________________ _ GV :Nguyễn Thị Hà Thanh- Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 4 - Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ___________________________________________________________________________ _ -Do sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân Đàng Trong, Đàng Ngoài. -Do sự chỉ huy tài giỏi của anh em Tây Sơn, đặc biệt là Nguyễn Huệ. -Do Tây Sơn mạnh. -Vì chính quyền Nguyễn – Trịnh – Lê suy yếu. Thông qua hoạt động thảo luận nhóm như vậy, học sinh nắm vững nhớ sâu kiến thức bài học. Đồng thời giúp các em rèn luyện và phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp, tạo thói quen học hỏi lẫn nhau: phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực trên cơ sở hợp tác. Có như vậy mới dần xoá bỏ thói quen thụ động ( ghi chép ) của học sinh. Bạn hãy đọc thông tin hỗ trợ trên và suy nghĩ về các vấn đề sau: * Hoạt động 1: ? Bạn hiểu thế nào là dạy học theo nhóm? ? Bạn nhớ lại một giờ dạy lịch sử có sử dụng hình thức dạy học theo nhóm và chỉ ra lợi ích của hình thức này? Bạn có thể trao đổi ý kiến với đồng nghiệp Thông tin phản hồi cho hoạt động 1. Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, trong đó học sinh được chia thành các nhóm nhỏ ( 2,4,6 em ) một cách thích hợp. Trong nhóm, học sinh được thảo luận và hợp tác làm việc với nhau. Dạy học theo nhóm, ________________________________________________________________________ _ GV :Nguyễn Thị Hà Thanh- Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 5 - Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ___________________________________________________________________________ _ học sinh học tập thông qua giao tiếp, trao đổi, tranh luận với nhau, chia sẻ và có cơ hội để diễn đạt ý nghĩ của mình, tìm tòi và mở rộng suy nghĩ. Còn giáo viên là người tổ chức các hoạt động gợi mở, hướng dẫn kích thích và hỗ trợ học sinh bằng kinh nghiệm giáo dục của mình. Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học tích cực vì: Hoạt động thảo luận nhóm đã tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh kiến thức học tập. Thông qua hoạt động thảo luận nhóm, ý kiến của mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Nhờ thảo luận nhóm, bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi học sinh và của cả lớp chứ không chỉ dựa trên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của thầy giáo. Hoạt động nhóm đem lại cho học sinh cơ hội để sử dụng phương pháp, kiến thức và kỹ năng các em đã lĩnh hội và rèn luyện. Ví dụ: Dạy bài 5: Các quốc gia cổ đại phương tây ( lịch sử 6 ). Phần các giai cấp trong xã hội Hy Lạp và RôMa, khi giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm để tìm hiểu sự khác nhau giữa các giai cấp trong xã hội phương Đông và Phương Tây cổ đại, đây là cơ hội để học sinh sử dụng những kiến thức đã được tiếp nhận trong bài trước kết hợp với kiến thức mới nên đã khám phá trong xã hội phương Tây có 2 giai cấp chính: Chủ nô và nô lệ ( khác với xã hội phương Đông có 3 giai cấp chính). Xã hội này dựa trên sức lao động của nô lệ nên gọi đó là xã hội chiếm hữu nô lệ. ________________________________________________________________________ _ GV :Nguyễn Thị Hà Thanh- Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 6 - Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Giúp học sinh rèn luyện, phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp, tạo điều kiện cho các em học hỏi lẫn nhau. Hoạt động nhóm còn làm tăng hiệu quả , nhất là lúc phải giải quyết vấn đề gay cấn cần tới sự phối hợp của các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Hình thức dạy học theo nhóm góp phần hình thành và phát triển các mối quan hệ qua lại trong học sinh, tạo ra bầu không khí đoàn kết, giúp đỡ, tin tưởng lẫn nhau trong học tập. Tổ chức dạy học theo nhóm giúp học sinh nhút nhát, diễn đạt kém…có điều kiện rèn luyện tập dượt để dần dần khẳng định mình trong sự hấp dẫn của hoạt động nhóm. Khi dạy học theo nhóm giáo viên có dịp tận dụng các kinh nghiệm, sự sáng tạo của học sinh trong học tập. 2. TỔ CHỨC DẠY HỌC LỊCH SỬ THEO NHÓM. Để thực hiện một tiết dạy học lịch sử có sử dụng hình thức hoạt động nhóm, bạn hãy bắt đầu bằng cách chia lớp học thành các nhóm nhỏ ( 2,4,6 em). Bạn cần phải biết cách chia nhóm, chọn kiểu nhóm nào để phù hợp với điều kiện lớp bạn. Nhóm: Gồm 2 dến 6 em, tuỳ mục đích và yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc lựa chọn chủ định, được duy trì ổn định hoặc thay đổi theo từng phần của tiết học, được giao nhiệm vụ cụ thể. Các nhóm lớn ( 6 em, tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm niềm tin lớn nhất về kết quả làm việc vì có nhiều khả năng tìm ________________________________________________________________________ _ GV :Nguyễn Thị Hà Thanh- Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 7 - Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ___________________________________________________________________________ _ câu hỏi đúng). Vớí loại nhóm này, thu hút được nhiều ý kiến, nhiều kinh nghiệm và có khả năng hiểu đúng, nhanh chóng nhiệm vụ. Tuy nhiên nhóm cũng có hạn chế là khó đi đến quyết định thống nhất và giáo viên khó quản lí. Các nhóm nhỏ ( 2-4 em) các em có nhiều cơ hội để thể hiện ý kiến của mình, thống nhất ý kiến nhanh hơn và dễ quản lí hơn. *Cơ cấu nhóm: Để nhóm hoạt động có hiệu quả, các thành viên phải biết rõ nhiệm vụ của mình, vì vậy phải phân công nhiệm vụ cho các em: Trưởng nhóm: điều khiển hoạt động nhóm. Thư kí: ghi chép kết quả hoạt động của nhóm sau khi đã thống nhất. Báo cáo viên: Báo cáo kết quả làm việc của nhóm. Thành viên khác: có nhiệm vụ tham gia tích cực vào các hoạt động của nhóm. Trong nhóm có học sinh phải thay nhau đóng vai của các thành viên trên. Khi hoạt động nhóm các thành viên trên cần: Hướng vào nhau ( ngồi thành vòng tròn hoặc xung quanh bàn ). Chăm chú lắng nghe người khác phát biểu. Từng thành viên sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình. Trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất. ________________________________________________________________________ _ GV :Nguyễn Thị Hà Thanh- Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 8 - Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Tuân theo sự điều khiển của từng nhóm trưởng. Đảm bảo thời gian. * Cách chia nhóm Trong giờ lên lớp, tuỳ theo mục tiêu của từng hoạt động. Giáo viên có thể chia nhóm nhỏ có từ hai học sinh trở lên. Việc chia nhóm nhiều hay ít học sinh là do giáo viên yêu cầu và quyết định. Sau đây là một số cách chia nhóm đang được giáo viên áp dụng: Gọi ngẫu nhiên: tuỳ theo mục đích chia nhóm giáo viên có thể chia nhóm thích hợp ( từ số 1 đến số 6…rồi quay trở lại ). Chỉ định: Giáo viên lần lượt đọc tên học sinh vào từng nhóm. Chia nhóm biểu tượng: GV có thể dùng các biểu tượng: hình tam giác hoa hồng…quả…tên các anh hùng …để chia nhóm. Các em có cùng biểu tượng vào một nhóm để tạo ra sự ngẫu nhiên và thoải mái cho học sinh. Chia từng cặp: Giáo viên chỉ định hai học sinh ngồi gần nhau làm việc: cách này thường diễn ra ngay sau khi học sinh làm việc cá nhân. Ví dụ: Dạy sơ đồ nhà nước Văn Lang giáo viên cho học sinh nhận xét sơ đồ này? Giáo viên chia 4 em một nhóm, yêu cầu các nhóm vẽ sơ đồ và nhận xét, các nhóm báo cáo kết quả. GV bổ sung, nhận xét từng nhóm. ________________________________________________________________________ _ GV :Nguyễn Thị Hà Thanh- Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 9 - Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ___________________________________________________________________________ _ * Xuất hiện nhiều kiểu nhóm gồm: Nhóm nhiều trình độ ( trong đó có học sinh giỏi, khá, Tb, yếu) Nhóm cùng trình độ ( gồm các em có cùng khả năng học tập như nhau). Nhóm tình bạn ( gồm các em kết bạn với nhau, không phụ thuộc vào lực học). Nhóm cùng sở thích ( gồm các em có cùng sở thích ). Nhóm cùng nhu cầu học tập. Trong các kiểu nhóm trên kiểu 1 và kiểu 2 được sử dụng nhiều hơn. Hoạt động nhóm chỉ có ý nghĩa và tác dụng thiết thực khi nhóm hoạt động có hiệu quả. Tính hiệu quả của nhóm trong dạy học là thước đo chất lượng của hình thức dạy học theo nhóm. Muốn nhóm hoạt động có hiệu quả tốt cần có những điều kiện thiết yếu sau: Các thành viên trong nhóm đều hiểu biết công việc của nhóm và của bản thân; cùng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau và có trách nhiệm với công việc chung. Chọn kiểu nhóm phù hợp với yêu cầu thảo luận. Mọi thành viên tích cực tham gia các hoạt động nhóm và sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình, cùng tranh luận, trao đổi một cách thoải mái trước khi đi đến thống nhất ý kiến chung của toàn nhóm, tránh trường hợp chỉ có trưởng nhóm và thư kí hoạt động của từng ________________________________________________________________________ _ GV :Nguyễn Thị Hà Thanh- Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 10 [...]... 3: Hãy nhận xét vai trò của giáo viên khi tổ chức dạy học lịch sử theo nhóm? Việc tổ chức dạy học lịch sử theo nhóm sẽ đem lại kết quả cao khi giáo viên biết phương pháp tổ chức, ngược lại nếu tổ chức hoạt _ GV :Nguyễn Thị Hà ThanhTrường THCS Hùng Vương – Ia Grai 17 Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ... Để thu hút học sinh yêu thích học tập bộ môn lịch sử đòi hỏi người giáo viên phải nắm chắc được kiến thức lịch sử , chuẩn bị tiết dạy chu đáo , đồ dùng dạy học phải đầy đủ ( tránh dạy chay) _ GV :Nguyễn Thị Hà ThanhTrường THCS Hùng Vương – Ia Grai 19 Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS _ _ Tài liệu phục... giúp công tác dạy học bộ môn lịch sử ở trường THCS ngày càng tốt hơn Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp Ia Grai, ngày 10/03/2009 Người viết Nguyễn Thị Hà Thanh TÀI LIỆU THAM KHẢO - Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học của : _ GV :Nguyễn Thị Hà ThanhTrường THCS Hùng Vương – Ia Grai 23 Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ... CỦA DẠY HỌC LỊCH SỬ THEO NHÓM: 2.TỔ CHỨC DẠY HỌC LỊCH SỬ THEO NHÓM 3 VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THEO NHÓM 4/ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP a Thực trạng: b Giải pháp C KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO _ GV :Nguyễn Thị Hà ThanhTrường THCS Hùng Vương – Ia Grai 25 Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS _... 24 Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS _ _ MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: II MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 1/ Mục đích 2/ Nhiệm vụ III ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1 Đối tượng 2 Phạm vi nghiên cứu IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: B NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN II CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.TÁC DỤNG CỦA DẠY HỌC LỊCH SỬ THEO NHÓM: 2.TỔ CHỨC DẠY... 20 Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS _ _ sâu sắc , qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương đất nước , từ đó các em có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc c Kết quả thực nghiệm Với phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm tôi đã tiến hành bằng các phương pháp dạy học khác nhau ở 2 lớp 9A và 9B: 9A thực nghiệm theo phương pháp dạy học theo. .. _ _ Dạy học theo nhóm đòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị kĩ lượng kiến thức ,chọn lựa những nội dung phù hợp với hoạt động nhóm để thiết kế chương trình học tập cho các em Đề tài : “ Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ” Góp phần tạo hứng thú yêu thích học tập bộ môn của học sinh đồng thời thực hiện tốt mục tiêu đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá Tuy quá trình làm đề tài còn... phát triển Vì vậy cách chia nhóm và chọn kiểu nhóm phải linh hoạt nhằm phát huy mặt mạnh,mặt hạn chế, mặt yếu của mỗi nhóm _ GV :Nguyễn Thị Hà ThanhTrường THCS Hùng Vương – Ia Grai 14 Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS _ _ 3 VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THEO NHÓM Trong hoạt động hai, bạn... _ GV :Nguyễn Thị Hà ThanhTrường THCS Hùng Vương – Ia Grai 11 Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS _ _ + Quân Nguyên muốn trả thù, rửa nhục * Hoạt động 2: Bạn hiểu thế nào là nhóm? Cách chia nhóm và các kiểu nhóm mà bạn biết? Thông tin phản hồi cho hoạt động 2 Nhóm là một tổ chức gồm 2 đến 6 em Nhóm không nên có số lượng lớn vì như... tác gi - xuất bản năm 2002 - Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học lịch sử của : TS Vũ Ngọc Anh, TS Nguyễn Hữu Chí , Nguyễn Anh Dũng , Nguyễn Văn Đằng - xuất bản tháng 7 – 2008 - Sách giáo khoa Lịch sử 6,7,8,9 - Sách giáo viên Lịch sử 6,7,8,9 -Phương pháp dạy học lịch sử - tâm lý học của : Phan văn Hạc – NXBGD năm 1995 _ GV :Nguyễn Thị Hà ThanhTrường THCS Hùng . nghĩa dạy học lịch sử theo nhóm và cách thức tổ chức học sinh làm việc theo nhóm đối với môn lịch sử ở trường THCS. 2. Nhiệm vụ: Tác dụng của dạy học lịch sử theo nhóm. Tổ chức dạy học lịch sử theo. Thanh- Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 1 - Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ___________________________________________________________________________ _ tổ chức học nhóm. - Đề tài :Tổ chức dạy học theo nhóm - môn Lịch sử trường THCS ___________________________________________________________________________ _ A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Môn lịch sử

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan