SKKN một số biện pháp chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường tiểu học

15 14.6K 175
SKKN một số biện pháp chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Năm học 20122013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thí điểm Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại 1447 trường tiểu học nhằm thực hiện chủ trương đổi mới về phương pháp dạy, đổi mới về phương pháp học, đổi mới phương pháp đánh giá học sinh, đổi mới tổ chức lớp học. Sau khi được tập huấn và nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam, trường chúng tôi đã tổ chức thực hiện. Song đây là quá trình thực nghiệm nên bước đầu triển khai chúng tôi gặp không ít khó khăn, vướng mắc về tài liệu, về phân phối chương trình, về phương pháp và hình thức dạy học và cả về nhận thức của cha mẹ học sinh.v.v.. Phần mở đầu: 1.1. Lý do chọn sáng kiến: Trường học là cái nôi đầu tiên cho mỗi học sinh bắt đầu cuộc sống và lao động. Trong nhà trường, học sinh được tiếp thu những tri thức khoa học, những kĩ năng cần thiết để hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp ban đầu của con người mới. Môi trường giáo dục luôn có tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người thông qua các mối quan hệ xã hội đa dạng. Phương pháp giảng dạy và giáo dục ở các trường Tiểu học của nước ta đã quan tâm đến việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên còn mang tính bộ phận và hình thức, đôi khi còn áp đặt, gò bó, chưa quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của học sinh. Việc đánh giá, sửa sai cho học sinh còn có biểu hiện khắt khe, thiếu dân chủ, chủ yếu là giáo viên nhận xét, đánh giá. Bởi vậy học sinh còn có những khiếm khuyết về nhân cách như: rụt rè, thụ động, thiếu tự tin vào bản thân, không dám đề đạt ý kiến, không mạnh dạn thể hiện khả năng, Năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thí điểm Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại 1447 trường tiểu học nhằm thực hiện chủ trương đổi mới về phương pháp dạy, đổi mới về phương pháp học, đổi mới phương pháp đánh giá học sinh, đổi mới tổ chức lớp học. Sau khi được tập huấn và nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam, trường chúng tôi đã tổ chức thực hiện. Song đây là quá trình thực nghiệm nên bước đầu triển khai chúng tôi gặp không ít khó khăn, vướng mắc về tài liệu, về phân phối chương trình, về phương pháp và hình thức dạy học và cả về nhận thức của cha mẹ học sinh.v.v Mặc dù vậy, chúng tôi đã từng bước khắc phục và đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan: học sinh mạnh dạn, tự tin, linh hoạt, sáng tạo, tích cực hơn trong học tập và tham gia các hoạt động. Không khí học tập trong lớp tự nhiên, nhẹ nhàng, thân thiện. Là một Phó Hiệu trưởng chỉ đạo công tác chuyên môn và cũng là giáo viên đã trực tiếp giảng dạy lớp học theo mô hình VNEN tôi xin mạnh dạn đề xuất “Một số biện pháp chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường Tiểu học”. * Điểm mới của sáng kiến: Việc tổ chức dạy học theo mô hình VNEN đang trong quá trình thí điểm nên công tác chỉ đạo cũng mang tính chất “vừa học, vừa làm”. Trong sáng kiến này, tôi xin đề cập đến những biện pháp để tổ chức dạy học mà ở đó vai trò của người giáo viên được thay đổi thực sự: họ không còn là người truyền thụ, giảng giải thậm chí là làm thay mà chuyển sang vai trò là người tổ chức, người hướng dẫn, trợ giúp cho HS. Hoạt động dạy học được thay đổi cơ bản so với dạy học truyền thống, thể hiện ở hình thức tổ chức lớp học thành từng nhóm. Học sinh chủ yếu là tự nghiên cứu, hợp tác với bạn và cùng với sự hỗ trợ của giáo viên để tìm hiểu kiến thức. Học sinh được phát huy tốt hơn các kỹ năng sống, các nhóm năng lực và phẩm chất. 1.2. Phạm vi áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến được áp dụng cho công tác chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới tại các trường Tiểu học. 2. Phần nội dung: 2.1. Thực trạng của việc chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) trước khi áp dụng sáng kiến: Việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới cơ bản đã đi vào nề nếp. Ban chỉ đạo cấp trường đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Giáo viên đã biết tổ chức theo “10 bước học tập” để phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, tự tìm tòi, khám phá kiến thức của học sinh. Đã xây dựng được các hội đồng tự quản làm việc khá tích cực. Biết huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh, của cộng đồng để trang trí lớp học và xây dựng các công cụ hỗ trợ lớp học. Học sinh đã quen dần với cách học mới, các em đã biết tự đọc tài liệu, tự tìm tòi, nghiên cứu và hợp tác, chia sẻ với các bạn trong nhóm để chiếm lĩnh kiến thức. Học sinh ngày càng mạnh dạn, tự tin và phát triển tốt các kỹ năng sống. Cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đã tích cực hỗ trợ nhà trường. Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo thực hiện tôi thấy vẫn còn những hạn chế như sau: Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên còn bất cập do trong năm học có sự điều động, luân chuyển giáo viên. Việc tập huấn thường tổ chức tập trung vào đầu năm học, nhưng có những giáo viên được điều động về sau nên đòi hỏi Ban lãnh đạo nhà trường và tổ chuyên môn phải mất nhiều thời gian để tập huấn và bồi dưỡng. Một số giáo viên đã quen với phương pháp dạy học truyền thống nên trong quá trình tổ chức hoạt động học cho học sinh (HS) còn truyền thụ và giảng giải nhiểu. Việc hướng dẫn học sinh làm và sử dụng các công cụ học tập trong lớp đôi khi còn hình thức. Một số giáo viên tổ chức lớp học còn rập khuôn, ít sáng tạo. Giáo viên ít có thời gian để bồi dưỡng thêm kiến thức nâng cao cho học sinh giỏi. Một số học sinh kỹ năng giao tiếp hạn chế, rụt rè. Một số trưởng nhóm kỹ năng điều hành, chỉ đạo nhóm chưa tốt. Một số cha mẹ học sinh (CMHS) chưa quan tâm, đôn đốc con em học tập. Ý thức hợp tác với nhà trường còn thấp. 2.2. Các biện pháp chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) có hiệu quả: 2.2.1. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Ngay từ đầu năm học, Lãnh đạo nhà trường tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã như: Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Khuyến học và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tại cuộc họp này, trường đã giới thiệu rõ các văn bản của Bộ Giáo dục, của Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo về mô hình trường học mới (VNEN) và kế hoạch tổ chức thực hiện của nhà trường để tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến các lực lượng xã hội. Hàng tháng, nhà trường luôn tham mưu với cấp ủy đảng chính quyền địa phương để họ đưa vào nghị quyết và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp thực hiện. Nhà trường kết hợp với ban đại diện Hội CMHS để phối hợp giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, trang trí lớp học, làm đẹp bồn hoa, cây cảnh để đảm bảo một môi trường học tập “xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”. Nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên tuyên truyền đến tận các bậc CMHS để họ nhận thức đúng đắn về vai trò của mình trong nhà trường, giúp phụ huynh thấy được những lợi ích mà mô hình trường học mới sẽ mang lại cho con em họ để họ đồng tình ủng hộ. Chỉ đạo giáo viên mời cha mẹ HS đến tham gia vào các hoạt động của nhà trường của lớp như: Bầu hội đồng tự quản, dự giờ, thăm lớp, đến với “Ngày hội tiểu học” Đồng thời chỉ đạo Liên đội lên bảng tin, cho phát thanh viên tuyên truyền các thành tích và hoạt động nổi bật của nhà trường trong việc thực hiện mô hình trường học mới. Tổ chức cuộc họp với các đoàn thể và giáo viên trong nhà trường để quán triệt chủ trương và các công văn hướng dẫn thực hiện, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên. Với cách làm trên, trường chúng tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, của Hội CMHS để mở rộng khuôn viên trường, xây dựng thêm nhà để xe, lò đốt rác, một số bồn hoa cây cảnh và trang trí các lớp học theo mô hình VNEN. Cộng đồng cũng đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, đặc biệt là hoạt động ứng dụng. 2.2.2. Tổ chức tập huấn cơ bản cho giáo viên, đẩy mạnh ý thức tự học, tự bồi dưỡng Việc tập huấn cho giáo viên là một việc làm hết sức cần thiết. Đầu năm học mới Ban lãnh đạo nhà trường đã cử một số giáo viên có năng lực giảng dạy vững vàng đã tham gia lớp tập huấn tại tuyến tỉnh, huyện tổ chức tập huấn lại cho toàn bộ giáo viên trong trường. Việc tập huấn tại trường được thực hiện một cách nghiêm túc. Lớp tập huấn được trang bị đầy đủ tài liệu và đồ dùng phục vụ cho việc học. Lớp được chia thành các nhóm nhỏ để giáo viên được trao đổi, chia sẻ, bàn bạc về tài liệu hướng dẫn học của học sinh, về phương pháp giảng dạy, về hình thức tổ chức lớp học và đưa ra những khó khăn, trở ngại để cùng nhau tìm giải pháp khắc phục. Giảng viên tập huấn phải tổ chức cho các học viên tự nghiên cứu, trao đổi, bàn bạc để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chứ không được thuyết trình, giảng giải. Ban Lãnh đạo nhà trường phải theo dõi và đánh giá sát đúng ý thức và kết quả tập huấn của giáo viên. Việc tổ chức tập huấn đã giúp giáo viên có được những nhận thức cơ bản, những kiến thức cần thiết về mô hình trường học mới để vận dụng trong quá trình giảng dạy và giáo dục học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường đã làm tốt công tác bồi dưỡng cho giáo viên thông qua dự giờ thăm lớp và qua các buổi sinh hoạt chuyên đề. Chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn và những giáo viên có năng lực trong khối tăng cường dự giờ, giúp đỡ những giáo viên có năng lực giảng dạy còn hạn chế, những giáo viên mới được chuyển về trường. Đồng thời động viên, khuyến khích họ tích cực hơn trong công tác tự học, tự rèn. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề ở trường, ở tổ chuyên môn người chủ trì đã tạo điều kiện để họ được bày tỏ ý kiến và những băn khoăn, trăn trở của mình để được giải đáp. Với cách làm trên, trường đã bồi dưỡng được một đội ngũ giáo viên có năng lực giảng dạy vững vàng. 2.2.3. Chỉ đạo giáo viên thực hiện đổi mới hoạt động sư phạm. Để thực hiện thành công mô hình VNEN hơn ai hết bản thân người giáo viên phải thực sự có mong muốn tạo ra những thay đổi, tập trung chú ý vào những thay đổi về chiến lược giảng dạy, yêu thương học sinh và tin tưởng rằng tất cả học sinh đều có tiềm năng thành công nếu được trang bị những kĩ thuật học tập đa dạng. Vì lẽ đó, tôi đã chỉ đạo giáo viên mạnh dạn tập trung đổi mới các hoạt động sư phạm của mình như sau: * Đổi mới phương pháp dạy: Phương pháp dạy học hiện hành đã phần nào phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên một số giáo viên đôi khi vẫn còn nặng về vai trò truyền thụ kiến thức. Một số bộ phận học sinh chưa mạnh dạn, tự tin tham gia vào quá trình học tập và các hoạt động giáo dục; kỹ năng sống hạn chế. Bởi vậy, khi thực hiện mô hình trường học mới, hơn ai hết bản thân người giáo viên phải tích cực đổi mới hoạt động sư phạm của mình với phương châm “Chuyển đổi từ dạy học truyền thụ của giáo viên sang tổ chức hoạt động tự học của học sinh, quá trình tự học, tự giáo dục là trung tâm của hoạt động giáo dục”. Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng tài liệu hướng dẫn học để tự học, tự khám phá; tổ chức cho học sinh hoạt động khám phá, phát hiện kiến thức, kỹ năng mới thông qua quá trình học tập mang tính hợp tác. Giáo viên chỉ hổ trợ và hướng dẫn học sinh khi cần thiết. Giáo viên phải biết khuyến khích mọi cố gắng, nổ lực, sáng kiến và những tiến bộ dù là nhỏ nhất của học sinh để những HS vốn rụt rè, nhút nhát dần trở nên mạnh dạn, tự tin hơn. Chỉ đạo GV thường xuyên gần gũi, quan tâm đến những đối tượng HS đó. Chỉ đạo giáo viên tổ chức linh hoạt các hoạt động học tập của học sinh, không nhất thiết phải thực hiện theo tài liệu hướng dẫn học. Giáo viên phải dựa vào đối tượng học sinh và thực tế của lớp học để lựa chọn phương pháp và hình thức dạy học phù hợp. Sau đây là một ví dụ minh hoạ về cách làm của chúng tôi: Đối với bài: “Chia cho số có hai chữ số” Hướng dẫn học Toán 4 tập 1B. Ở bài tập 1 của Hoạt động thực hành, với lôgô làm việc cá nhân. Đây là tiết học đầu tiên trong phần chia cho số có nhiều chữ số nên HS rất lúng túng trong việc ước lượng chữ số ở thương. Do vậy, chúng tôi đã hướng dẫn GV cách tổ chức học sinh ước lượng chữ số ở thương. GV quan sát, theo dõi và hỗ trợ cho HS, nếu thấy nhiều học sinh trong lớp không tự làm được bài tập thực hành thì giáo viên cần linh động tổ chức dạy học cả lớp để hướng dẫn kỹ cho học sinh cách ước lượng thương, sau đó mới cho các em tiếp tục thực hành. Mặt khác để phát huy tốt năng lực của học sinh khá, giỏi, tôi đã chỉ đạo GV yêu cầu các em có năng lực tốt hỗ trợ các bạn trong nhóm. Hoặc GV ra các bài tập nâng cao hay câu hỏi khó rồi kín đáo bỏ vào hộp thư cá nhân của HS, sau đó nói nhỏ với HS: “em có thư” để học sinh xuống lấy và hứng thú giải quyết. Cuối tiết học, hoặc trong giờ ra chơi cho em đó được nói về bức thư của mình và hướng giải quyết. Nếu HS làm tốt GV khen ngợi và tuyên dương trước lớp. Nếu HS không làm được giáo viên giúp HS giải quyết và không quên động viên, khích lệ HS. Có thể ra thêm bài tập tương tự để HS làm được, giúp em thêm tự tin và hứng thú hơn. * Đổi mới phương pháp học: Ở mô hình trường học mới, học sinh không tiếp thu kiến thức một cách thụ động mà ngược lại các em chủ động làm việc độc lập với tài liệu, thao tác với các đồ vật, quan sát trực tiếp, phân tích so sánh và tương tác với các bạn cùng nhóm, tương tác với giáo viên và cộng đồng. Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện theo “10 bước học tập”. Quá trình chiếm lĩnh kiến thức được khởi đầu bằng việc học sinh đọc và viết tên bài học, tiếp đến là việc đọc mục tiêu bài học - đây là việc đầu tiên của HS phải biết mình làm cái gì trong bài học này. Hoạt động cơ bản là quá trình tự trải nghiệm nghiên cứu tài liệu, bắt đầu từ cá nhân và trao đổi trong nhóm. Trình tự bài học đến báo cáo kết quả học tập của cá nhân và nhóm thể hiện tính độc lập tương đối của cá nhân và nhóm. Trong giờ học, giáo viên tổ chức cho các nhóm trưởng điều hành các nhóm hoạt động. Dưới sự điều hành của nhóm trưởng, các nhóm nghiêm túc học bài và hăng hái thảo luận mỗi khi có chủ đề đưa ra. Chính vì vậy, người giáo viên phải “tập huấn” cho nhóm trưởng về cách điều khiển hoạt động của nhóm (như một giáo viên). Nhóm trưởng phải biết phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm sao cho các bạn đều được tham gia, đều được bày tỏ ý kiến, đều được thể hiện. Tránh hiện tượng học sinh ngồi nói chuyện riêng hoặc không chịu khó suy nghĩ mà chỉ trông chờ vào giáo viên và các bạn. Đặc biệt, giáo viên phải biết huy động những học sinh khá, giỏi trong lớp để giúp mình hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra đánh giá các bạn khác. Với cách làm đó, chúng ta không còn bắt gặp hình ảnh cả lớp ngồi im lặng nghe thầy, cô giáo giảng bài nữa, mà thay vào đó là những nhóm học sinh (4-6 em/nhóm) ngồi thảo luận và làm các bài tập trong tài liệu theo yêu cầu. Qua đó, phát huy tính tích cực, chủ động, ý thức tự học, tự giải quyết vấn đề và tinh thần hợp tác, chia sẻ của học sinh. HS ngày càng mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều. Không khí học tập của học sinh rất sôi nổi và thoải mái. * Đổi mới phương pháp đánh giá học sinh. Trước đây việc đánh giá học sinh chủ yếu tập trung vào hoạt động học tập, còn với mô hình VNEN đánh giá học sinh tập trung vào 3 nội dung sau: - Đánh giá hoạt động học tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình. - Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực chung của học sinh tiểu học: a) tự phục vụ, tự quản; b) giao tiếp, hợp tác; c) tự học và giải quyết vấn đề. - Đánh giá sự hình thành và phát triển cấc phẩm chất của học sinh tiểu học. Việc đánh giá được thực hiện theo 3 hình thức: Đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì và đánh giá tổng hợp cuối học kì 1 và cuối năm học. Việc đánh giá học sinh không dùng điểm số mà ghi nhận xét. Lời nhận xét đánh giá của giáo viên phải hết sức cụ thể, dễ hiểu giúp học sinh biết để phát huy mặt mạnh và khắc phục những hạn chế; giúp phụ huynh biết được rõ hơn về con em mình để có biện pháp hỗ trợ. Việc đánh giá học sinh không chỉ dành riêng cho giáo viên mà còn có sự tham gia của học sinh, phụ huynh và cộng đồng, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất. 2.2.4. Chỉ đạo đổi mới tổ chức lớp học: Lớp học là “hạt nhân” trong “Mô hình trường học mới Việt Nam”. Bàn ghế không kê theo kiểu truyền thống mà được bố trí lại để học sinh ngồi theo nhóm, phù hợp với sự tương tác giữa các bạn trong nhóm và giáo viên. Khác với trước đây, ban cán sự lớp do giáo viên áp đặt và hoạt động theo các yêu cầu của giáo viên. Trong mô hình VNEN, ban cán sự lớp được đổi mới thành “Hội đồng tự quản”. “Hội đồng tự quản” được thành lập là vì học sinh, do học sinh và các em được chủ động tự quản trong các hoạt động của lớp. Để có một “Hội đồng tự quản” theo đúng ý nghĩa của nó tôi đã hướng dẫn giáo viên tổ chức học sinh xây dựng kế hoạch một cách rõ ràng. Kế hoạch bầu “Hội đồng tự quản” phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng tham gia, thời gian tiến hành. Sau đó tổ chức cho các em tiến hành ứng cử, bầu cử. Học sinh được quyền ứng cử, bầu cử một cách dân chủ để chọn ra một “Hội đồng tự quản” chỉ đạo lớp hoạt động. Sau khi thành lập được “Hội đồng tự quản” giáo viên cho các em tự phân công nhiệm vụ. Các thành viên trong lớp được tự do tham gia vào các ban. Các em có thể ghi tên mình vào mảnh giấy hoặc các hình ảnh mà các em thích rồi dán vào ban mình đăng kí. Dưới đây là hình ảnh minh hoạ: “Hội đồng tự quản” cũng có thể được thay đổi trong năm học. Nếu hội đồng tự quản không làm tốt nhiệm vụ giáo viên có thể cho học sinh bầu lại. Mặt khác nếu hội đồng tự quản làm tốt, hết học kì 1 giáo viên cũng có thể cho bầu lại để cho nhiều học sinh có cơ hội được tập làm lãnh đạo. Những học sinh đã làm tốt rồi giáo viên khen ngợi và động viên các em làm cố vấn cho các bạn mới được bầu vào Hội đồng tự quản mới. Như vậy, nhiều học sinh được phát huy năng lực và sở trường của mình. 2.2.5. Chỉ đạo trang trí lớp học: Ngay từ đầu năm học tôi đã chủ động hướng dẫn giáo viên kết hợp với cha mẹ học sinh, học sinh để trang trí lớp học theo mô hình VNEN. Xung quanh lớp học được trang trí các phương tiện hỗ trợ học tập như: Góc học tập của em, tủ đựng sách báo, hộp thông tin “Những điều em muốn nói”, bảng thông tin “Ngày em đến lớp”, bảng “10 bước học tập”, bảng “Nội quy lớp học”, “Hộp thư cá nhân”,… Tất cả đã tạo nên một không gian và môi trường học tập thân thiện. Góc học tập là nơi để các đồ dùng học tập của học sinh và các vật dụng để làm đồ dùng trực quan trong các môn học. Các vật dụng này không cố định mà được thay đổi, linh động theo kế hoạch dạy học. Giáo viên cần huy động cả học sinh và phụ huynh tham gia chuẩn bị các đồ dùng học tập để góc học tập trở nên phong phú và phục vụ tốt cho việc học của các em. Đây cũng là nơi để trưng bày những sản phẩm học tập, những bài văn hay, những trang vở đẹp của học sinh. “Hộp thư cá nhân”, “Điều em muốn nói” là nơi để học sinh được bày tỏ cảm xúc, chia sẻ những tâm sự của mình với bạn bè, với thầy giáo, cô giáo. Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng giấy hoặc bìa cứng để gấp những phong bì thư, trên đó [...]... lợi ích từ mô hình trường học mới đối với con em họ và nhiệt tình hưởng ứng Giáo viên chúng tôi đã quen dần với cách tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh theo mô hình VNEN Mô hình trường học mới Việt Nam - VNEN được đánh giá là “luồng gió mới góp phần tích cực làm thay đổi tư duy trong dạy và học ở nước ta Đây là kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, hiện đại Từ thực tế chỉ đạo và giảng dạy, tôi... năng sống tốt, có đủ cả đức, trí, thể, mỹ cho tương lai đất nước Chúng tôi đang rất tin tưởng vào sự đổi mới tích cực và toàn diện trong lĩnh vực giáo dục đào tạo mà mô hình Trường học mới tại Việt Nam” mang lại Tôi xin chân thành cảm ơn! CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG... HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ - TUYÊN HOÁ Tuyên Hoá, tháng 5 năm 2014 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ - TUYÊN HOÁ Họ và tên: Hoàng Thị Nguyệt Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thanh Thuỷ Tuyên Hoá, tháng... luận: Qua hai năm thực hiện Mô hình trường học mới tôi thấy đã có những chuyển biến rõ rệt: học sinh mạnh dạn, tự tin, linh hoạt, sáng tạo, tích cực hơn trong học tập và các hoạt động Không khí học tập trong lớp tự nhiên, nhẹ nhàng, thân thiện Giáo viên và học sinh tương tác với nhau nhiều hơn Học sinh hứng thú tiếp nhận kiến thức Các em được phát huy năng lực tự học, học sinh có nhiều cơ hội độc... giảng dạy của giáo viên, về khả năng học tập của học sinh Tuy nhiên, những vấn đề trên không phải một sớm, một chiều” là khắc phục được ngay mà đòi hỏi người giáo viên phải thật kiên trì, nhẫn nại, tích cực tự học, tự bồi dưỡng; luôn quan tâm, chia sẻ và động viên học sinh để các em tự tin học tập Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng để nhận được sự hỗ trợ Thực hiện tốt mô hình này là một đóng... bông hoa, mỗi bông hoa là một tháng trong năm Trên các bông hoa ghi tên những bạn có ngày sinh nhật trong tháng đó Góc sinh nhật giúp cả lớp biết sắp đến ngày sinh nhật của bạn nào để tổ chức sinh nhật cho bạn Việc tổ chức không cần cầu kì Học sinh có thể tổ chức một chương trình văn nghệ, trò chơi…và nói những lời chúc mừng bạn Chính những hoạt động này đã góp phần giúp học sinh phát huy tốt hơn năng... tác khi học nhóm Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nhiều em thể hiện được khả năng của mình khi điều hành các bạn Khả năng giao tiếp, ứng xử của học sinh tiến bộ hơn nhiều Học sinh mạnh dạn tham gia đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của mình, của bạn Một số học sinh có tính cách nhút nhát đã dần trút bỏ được sự tự ti và trở nên mạnh dạn, tự tin để thể hiện khả năng của bản thân mình Cha mẹ học sinh... để có hướng điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu chung và nội quy của lớp Nếu những việc các bạn bày tỏ mà Hội đồng tự quản không giải quyết được thì phải nhờ tới sự can thiệp của giáo viên Ngoài ra, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh trang trí “Góc sinh nhật” để tạo sự vui tươi trong lớp học Giúp HS biết cách quan tâm đến bạn, biết cách tổ chức những buổi lễ nho nhỏ Giáo viên cùng học sinh dùng giấy... tên học sinh, ngày sinh và sở thích rồi dán vào bảng “Hộp thư cá nhân” của lớp Giáo viên nên giải thích kỹ cho học sinh về mục đích của hội thư Đây là công cụ giúp học sinh được bày tỏ ý kiến của mình, có thể là những tình cảm, cảm nhận, mong muốn, đề nghị hoặc bất cứ điều gì các em muốn nói về thầy cô, cha mẹ, các cô chú nhân viên…Hay mỗi khi một thành viên trong lớp có hành động đẹp, có kết quả học. .. động chưa tốt…các học sinh khác có thể viết thư cho vào phong thư của bạn đó để khen ngợi hoặc nhắc nhở Giáo viên khéo léo tâm sự với HS để nghe các em chia sẻ những cảm xúc của mình đối với bạn bè, sau đó gợi ý để học sinh viết thư cho bạn hoặc viết thư bỏ vào hộp thư “Điều em muốn nói” Cách làm này đã giúp học sinh thân thiện, quan tâm đến nhau nhiều hơn Các em có ý thức hơn khi học tập cũng như . lớp học theo mô hình VNEN tôi xin mạnh dạn đề xuất Một số biện pháp chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường Tiểu học . * Điểm mới của sáng kiến: Việc tổ chức dạy học. hình trường học mới tại các trường Tiểu học. 2. Phần nội dung: 2.1. Thực trạng của việc chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) trước khi áp dụng sáng kiến: Việc tổ chức dạy học. NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ - TUYÊN HOÁ Họ và tên: Hoàng Thị Nguyệt Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường

Ngày đăng: 30/11/2014, 13:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan