0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (85 trang)

Tỉ lệ nhiễm vius:

Một phần của tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄM VIRUT ĐƯỜNG HÔ HẤP VỚI TÌNH TRẠNG BỆNH NẶNG VÀ THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP. (Trang 50 -50 )

Virus là một trong những yếu tố nguy cơ gây khởi phát cơn hen hay gặp nhất ở trẻ em đặc biệt là trẻ có cơ địa dị ứng. Có ít nhất 15 họ virus ( với 290 typ huyết thanh) có liên quan khởi phát HPQ, trong đó hay gặp RSV, virus cúm, Adenovirus [40].

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trong 74 bệnh nhi có cơn HPQ cấp có 62 bệnh nhi dương tính với ít nhất 1 virus chiếm 83,78%, 12 bệnh nhi âm tính với cả 4 loại virus chiếm 16,22%. Trong số bệnh nhi dương tính, có 54 bệnh dương tính với virus cúm A chiếm 55,1%, với RSV là 28 bệnh nhân chiếm 28,58%), với Adenovirus là 16 bệnh nhân chiếm 16,32%). Đặc biệt không có bệnh nhân nào dương tính với virus cúm B.

Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Khetsuriani và cộng sự [51], nghiên cứu 65 bệnh nhân HPQ, 63% bệnh nhân có nhiễm virus. Johnston và cộng sự tỉ lệ nhiễm virus ở bệnh nhân HPQ là 80-86% [50].

+ Theo nghiên cứu của Tan: tỉ lệ bệnh nhi HPQ nhiễm Adenovirus chiếm 24%, virus cúm 36% [63].

+ Gerardo và cộng sự nghiên cứu 100 bệnh nhân HPQ từ 2-17 tuổi, có 75% có virus dương tính, trong đó nhóm 2-6 tuổi có tỉ lệ ( cúm A 21,2%, cúm B 15,1%, RSV 24,2%, Adeno 15,1%) [40].

+ Theo Cacballal (2001) và Caroline (2001), tỉ lệ nhiễm RSV ở trẻ em 40-45% [30,31].

+ Nghiên cứu của Chakrabarti (2002), tỉ lệ nhiễm Adenovirus ở những bệnh nhân có triệu chứng ho gà là 23% [33].

Tỉ lệ nhiễm cúm A cao nhất lý giải những vụ dịch cúm được ghi nhận hàng năm với mức độ lan rộng và nghiêm trọng thay đổi,tỉ lệ tử vong cao.Nhưng có sự khác biệt về tỉ lệ dương tính giữa cúm A và cúm B có lẽ do sự biến dổi đáng chú ý của kháng nguyên H và N của cúm A, còn cúm B ít biến đổi, do đó cúm B ít gây bệnh và gây bệnh nhẹ hơn [32]. Ngoài ra tỉ lệ nhiễm virus còn ảnh hưởng bởi mùa trong năm, thường cao vào mùa đông- xuân: RSV, cúm A thường gặp vào mùa đông , Adenovirus gặp quanh năm [40].

Tuy nhiên ở hai nhóm tuổi này tỉ lệ nhiễm virus tương đương nhau. Theo nghiên cứu của Glezen và cộng sự [41] , với RSV tỉ lệ nhiễm trong năm đầu đời là 50%, cho đến năm thứ 3-4, tỉ lệ cũng từ 30-50%, không có sự chênh lệch đáng kể [45].

Một phần của tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄM VIRUT ĐƯỜNG HÔ HẤP VỚI TÌNH TRẠNG BỆNH NẶNG VÀ THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP. (Trang 50 -50 )

×