0

SKKN Một số kinh nghiệm dạy chuyển đổi đơn vị đo lường ở lớp 5

39 3,272 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 16:35

Phòng giáo dục đào tạo huyện Hng nguyên Trờng tiểu học Hng Lam Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng đổi đơn vị đo độ dài và đo diện tích cho học sinh lớp 5 . ngời thực hiện: Nguyễn Thị Thảo. Năm học 2010 - 2011. 1 Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5. phần mở đầu Điều 2 của lụât phổ cập giáo dục tiểu học đã xác định bậc tiểu học là bậc học đầu tiên, bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Bậc tiểu học đã tạo những cơ sở ban đầu rất cơ bản và bền vững cho các em tiếp tục học các bậc học trên. Nội dung giảng dạy của tiểu học luôn gắn liền với thực tiễn, phục vụ thiết thực cho cuộc sống, không chỉ thế mà mỗi môn học ở tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin đã làm cho khả năng nhận thức của trẻ cũng vợt trội. Điều đó đã đòi hỏi những nhà nghiên cứu giáo dục luôn luôn phải điều chỉnh nội dung, phơng pháp giảng dạy phù hợp với nhận thức của từng đối tợng học sinh, nhằm không ngừng nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện góp phần đào tạo nhân lực, bồi d- ỡng nhân tài cho quê hơng, đất nớc. Trong các môn học ở bậc tiểu học, môn toán là một trong những môn có vị trí rất quan trọng. Các kiến thức, kỹ năng của môn toán có nhiều ứng dụng trong đời sống, giúp học sinh nhận biết mối quan hệ về số lợng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Một trong những nội dung toán học đáp ứng đợc mục đích trên đó là đơn vị đo lờng. Đặt vấn đề 1. Lý do chọn đề tài Học tập phải gắn liền với thực tiễn, phục vụ thiết thực cho cuộc sống. Môn toán ở tiểu học góp phần quan trọng trong việc rèn luyện t duy, phơng pháp giải quyết vấn đề Việc giúp học sinh hình thành những biểu tợng hình học và đại l- ợng hình học có tầm quan trọng đáng kể đại lợng hình học có tầm quan trọng đáng kể, vì điều đó giúp các em định hớng trong không gian, gắn liền việc học tập với cuộc sống xung quanh và hỗ trợ học sinh học tập tốt các môn Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam 2 Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5. khác. Đối với nội dung giảng dạy về đo lờng các em đã đợc làm quen từ lớp 1 và hoàn chỉnh ở lớp 5. Các bài tập về chuyển đổi đơn vị đo lờng mang tính khái quát cao, nó là một thuộc tính trừu tợng của các sự vật và hiện tợng. Đó là một trong những bài tập có tác dụng rèn luyện t duy tốt. Song đối với lứa tuổi tiểu học, hoạt động nhận thức chủ yếu dựa vào hình dạng bên ngoài, cha nhận thức rõ thuộc tính đặc trng của sự vật. Do đó học sinh rất khó khăn trong việc nhận thức đại lợng. Thực tế trong quá trình giảng dạy đổi các đơn vị đo lờng tôi thấy có đầy đủ các dạng: đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn và ngợc lại, rồi đổi từ danh số đơn sang danh số phức và ngợc lại v.v Trong từng dạng đó lại có nhiều dạng nhỏ, học sinh hết sức gặp khó khăn trong việc tếp thu và vận dụng thực hành. Đặc biệt, học sinh lớp 5 đã là học sinh cuối cấp rồi, nội dung về chuyển đổi đơn vị đo lờng trong chơng trình của các em không phải là ít . Vì vậy để nâng cao chất lợng dạy học các bài toán về đổi đơn vị đo lờng cho học sinh lớp 5 tôi chọn đề tài Rèn kỹ năng đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5 để nghiên cứu. 2. Nhiệm vụ của đề tài. - Lực chọn, tập hợp, thống kê các dạng bài tập về đổi đơn vị đo lờng, đa ví dụ minh hoạ và phơng pháp giải cho mỗi dạng đó. - Thiết kế đồ dùng trực quan phục vụ cho giảng dạy nội dung này. - Dạy thực nghiệm và khảo sát, đối chứng kết quả thực nghiệm. 3. Phạm vi và thời gian thực hiện. - Học sinh lớp 5 trờng tiểu học Hng Lam. - Thời gian thực hiện: Ngay từ đầu năm tôi tiến hành khảo sát chất lợng về nội dung có liên quan và phân loại học sinh theo nhóm đối tợng. Sau đó là quá trình tìm hiểu qua các đồng nghiệp trong trờng và một số trờng bạn để thu thập thông tin. Tháng 3 bắt đầu viết sờn sáng kiến kinh nghiệm. Đầu tháng 5 hoàn chỉnh sáng kiến kinh nghiệm. Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam 3 Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5. Nội dung. I. Nội dung chơng trình và thực trạng về việc dạy học chuyển đổi đơn vị đo lờng ở lớp 5. I.1. Tổng quan chơng trình đo lờng tiểu học. Hệ thống các kiến thức trong nội dung đo lờng ở tiểu học đợc xây dựng theo cấu trúc đồng tâm nh các nội dung khác của toán học nói riêng và các môn học khác nói chung. Hệ thống các kiến thức đợc sắp xếp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Ngay từ lớp 1, học sinh đã đợc làm quen với đơn vị đo độ dài là cm, biết đọc, viết và đo các đoạn thẳng hoặc các vật có độ dài dới 20cm. Lớp 2,3 các em dần dần làm quen lần lợt với các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lợng, đơn vị đo thời gian và dung tích (lít), biết thực hành cân, đo và đổi một số đơn vị đo đã học. Lớp 4 học sinh đợc hoàn chỉnh bảng đơn vị đo khối l- ợng, đo độ dài, đo thời gian (từ giây đến thế kỷ), đợc học các đơn vị đo diện tích từ mm 2 m 2 và bớc đầu biết đổi các đơn vị đo đơn giản. Lớp 5: hoàn chỉnh bảng đơn vị đo diện tích, đợc biết về một số đơn vị đo thể tích thờng dùng và phép đổi đơn giản, củng cố toàn bộ hệ thống các đơn vị đo lờng thông qua nhiều tiết luyện tập. Chơng trình học đơn vị đo lờng lớp 5 chiếm tỷ lệ lớn hơn so với chơng trình đo lờng của các lớp dới ( tổng số là 17 tiết) , rèn kỹ năng đổi đơn vị nhiều hơn và mang tính tổng hợp hơn. Mặt khác, học sinh lớp 5 đã đợc học đến số thập phân nên các dạng bài tập cũng phong phú hơn. I.2. Chơng trình đổi đơn vị đo lờng ở lớp 5: - Đơn vị đo độ dài: Gồm 4 tiết (kể cả ôn tập cuối cấp), trong đó học sinh đợc củng cố bảng đơn vị đo độ dài, viết số đo độ dài dới dạng số thập phân. - Đơn vị đo khối lợng: Gồm 2 tiết (vì phơng pháp đổi đơn vị đo khối lợng giống với đơn vị đo độ dài mà học sinh đã biết cách đổi) học sinh cũng đợc củng cố bảng đơn vị đo khối lợng và viết các đơn vị đo khối lợng dới dạng số thập phân. Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam 4 Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5. - Đơn vị đo diện tích: Gồm 6 tiết (kể cả ôn tập cuối cấp) học sinh đợc học tiếp các đơn vị đo diện tích lớn hơn m 2 (đó là dm 2 , hm 2 , mm 2 ). - Đơn vị đo thể tích: Gồm 3 tiết, sau khi học về khái niệm thể tích một hình , học đợc hiểu khái niệm m 3 , dm 3 , cm 3 , quan hệ giữa chúng và từ đó đổi các đơn vị đo đó. - Đơn vị đo thời gian: Gồm 2 tiết về bảng đơn vị đo thời gian và đổi các đơn vị đo đó. Ngoài ra trong các tiết học luyện tập, luyện tập chung và các tiết học có có nội dung khác học sinh cũng đợc luyện tập thêm về đổi đơn vị đo. I.3. Thực trạng về việc dạy học chuyển đổi đơn vị đo lờng ở lớp 5. Qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy lớp 5 và trao đổi với các đồng nghiệp tôi nhận thấy rằng: Khả năng ghi nhớ của hầu hết học sinh là rất kém, trong khi đó các em phải học về tất cả các đơn vị đo lờng của chơng trình cuối cấp. trong quá trình lên lớp, mặc dù giáo viên đã hết sức cố gắng giúp học sinh nắm các kiến thức có liên quan nh tên gọi, thứ tự vị trí của từng đơn vị đo và mối quan hệ giữa chúng, song chỉ sang tiết học sau là học sinh lại quên ngay. Không những thế, các bài tập về chuyển đổi đơn vị đo lờng lại rất phong phú và đa dạng nh : Đổi đơn vị đo diện tích, đổi đơn vị đo độ dài, đổi đơn vị đo khối lợng , trong đó có đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, từ đơn vị lớn ra đơn vị bé, từ danh số đơn ra danh số đơn, từ danh số đơn ra danh số phức, có liên quan cả số tự nhiên, phân số và số thập phân. Vì thế nên học sinh thờng có nhớ thì cũng lần lộn giữa đơn vị này với đơn vị kia, giữa dạng này với dạng khác. Một hạn chế nữa cũng gây không ít khó khăn trong việc rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo lờng cho học sinh, đó là học sinh thờng không xác định đ- ợc bài tập cần làm có dạng gì ( Từ lớn ra bé hay từ bé ra lớn, ), hoặc có biết thì cũng không nghĩ đến việc tìm cách giải của dạng ra để áp dụng, Đặc biệt hơn nữa là các em thờng tách rời phần lí thuyết với thực hành. Chẳng hạn nh: Các em vẫn biết hai đơn vị đo độ dài hơn kém nhau 10 lần nhng khi thực hành đổi Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam 5 Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5. các em lại không biết dựa vào kiến thức đó, khi hỏi thì các em vẫn biết mỗi đơn vị đo diện tích ứng với 2 chữ số nhng khi làm bài các em lại làm không đúng nh vậy. Kinh nghiệm còn cho tôi thấy, nếu rèn học sinh bằng thuật ngữ toán học (dạng quy tắc, định nghĩa ) thì rất khó. Phải rèn học sinh thông qua các mẹo vặt và ngôn ngữ đời thờng thì sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Điều này sẽ đợc tôi minh họa ở phần tiếp theo. II. Biện pháp rèn kĩ năng đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5. II.1. Phận loại bài tập đổi đơn vị đo lờng. Để rèn luyện kỹ năng đổi đơn vị đo cho học sinh trớc hết giáo viên phải tìm hiểu kĩ nội dung, yêu cầu củacủa chuẩn kiến thức chơng trình toán lớp 5, các dạng bài tập liên quan đến đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích trong ch- ơng trình sách giáo khoacuối cấp, để từ đó phân loại đợc các bài tập về đổi đơn vị đo lờng và tìm ra những biện pháp rèn luyện phù hợp. Có thể chia các bài tập về đổi đơn vị đo lờng bằng nhiều cách khác nhau nhng tôi chia thành các dạng bài nh sau: Dạng 1: Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé . Dạng 2: Đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn . Dạng 3: Đổi từ 1 đơn vị đo ra 2 đơn vị đo. Dạng 4: Đổi từ 2 đơn vị đo ra 1 đơn vị đo . Trong mỗi dạng trên có liên quan đến cả số tự nhiên , phân số và số thập phân. II.2. Khảo sát thực tế. Rút kinh nghiệm qua nhiều nănm giảng dạy lớp 5, ngay từ đầu năm, sau khi nhận lớp, thông qua các buổi dạy ôn tập hè do nhà trờng tổ chức vào đầu tháng 8, tôi tiến hành ra đề khảo sát có nội dung liên quan đến đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích. Tiến hành cho học sinh là bài kiểm tra, chấm bài, Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam 6 Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5. tổng hợp và phân loại bài tôi đã thu đợc kết quả nh sau: Tổng số bài kiểm tra là 25 bài. Số bài Tỉ lệ Tổng số bài đạt điểm giỏi. 3 12 % Tổng số bài đạt điểm khá. 4 16 % Tổng số bài đạt điểm trung bình. 5 20 % Tổng số bài đạt điểm yếu. 7 28 % Tổng số bài đạt điểm kém. 6 24 % Nhìn vào kết quả trên tôi hết sức lo lắng, vì số lợng học sinh yếu kém chiếm tỉ lệ quá lớn. Tuy nhiên với các biện pháp rèn học sinh chuyển đổi đơn vị đo đợc tích lũy qua từng năm công tác đã làm tôi cảm thấy tự tin hơn . II.3.Biện pháp rèn kĩ năng đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích. Nh chúng ta đã biết, các dạng bài tập về đơn vị đo lờng lớp 5 đợc sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, từ các bài dạng đổi đơn vị đo lờng đơn giản để củng cố lý thuyết rồi nâng cao dần đến các bài tập đổi đơn vị đo phức tạp. Vì vậy, muốn nâng cao chất lợng đổi đơn vị đo lờng trớc hết giáo viên phải giúp học sinh năm đợc các kiến thức và kĩ năng cơ bản sau: - Nắm vững tên đơn vị đo, vị trí của các đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích trong bảng. - Nắm đợc mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền kề và giữa các đơn vị không liền kề nhau. - Mỗi đơn vị đo độ dài ứng với 1 chữ số, mỗi đơn vị đo diện tích ứng với 2 chữ số. - Xác định đợc dạng bài và khi đã xá định đợc dạng thì biết tìm cách làm tơng ứng để vận dụng vào bài làm. Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5. 7 - Các cách đổi của từng dạng bài. Muốn vậy, đòi hỏi giáo viên phải căn cứ vào đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học để lựa chọn phơng pháp phù hợp với nội dung và đối tợng học sinh, tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em phát huy trí lực, chủ động lĩnh hội kiến thức, năng động, linh hoạt trong việc luyện tập đổi đơn vị đo. Các phơng pháp thờng vận dụng để rèn kĩ năng cho học sinh là: trực quan, đàm thoại, trò chơi, luyện tập II.3.1. Ph ơng pháp chung. a. Ph ơng pháp trực quan: Thờng vận dụng khi giảng bài mới và hớng dẫn bài tập mẫu về các dạng đổi đơn vị cho học sinh, nhằm giúp học sinh nắm đợc cái cụ thể, trực tiếp, đó là bản chất của phép đổi đơn vị đo. Với phơng pháp trực quan này đã giúp học sinh hiểu sâu, nhớ lâu phơng pháp đổi đơn vị đo. b. Ph ơng pháp đàm thoại: Đây là phơng pháp đợc sử dụng kết hợp với các phơng pháp trực quan, luyện tập, nêu vấn đề Giáo viên phải lựa chọn hệ thống câu hỏi gợi mở, nêu vấn đề để học sinh suy nghĩ tìm tòi vận dụng kiến thức đã học vào việc xác định dạng bài tập đổi đơn vị đo nh thế nào? c. Ph ơng pháp trò chơi: Đây là một trong những hình thức luyện tập đợc áp dụng rất dễ dàng trong loại bài tập rèn kỹ năng đổi đơn vị đo lờng. Với nhiều cách chơi khác nhau sẽ giúp học sinh học mà chơi, chơi mà học. Học sinh thêm hứng thú học tập và tiếp thu bài tốt hơn. Các trò chơi thờng đợc tổ chức là: tiếp sức, chọn kết quả đúng (có thể chơi đợc cả lớp, chỉ cần bộ số để học sinh giơ số có phép giải đúng), thử tài toán học( hai đội có thể luân phiên đội này ra đề, đội kia giải và ngợc lại) v.v Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5. 8 II.4. Biện pháp cụ thể. Qua nhiều năm công tác và tìm hiểu, tôi nhận thấy : với mỗi một loại bài tập đổi đơn vị đo độ dài hay đơn vị đo diện tích thì đều có rất nhiều cách đổi khác nhau, trong đó tôi đã tìm ra đợc những cách đổi hết sức đơn giản mà mang lại hiệu quả rất cao.Trong quá trình rèn học sinh, bằng mọi phơng pháp và hình thức hợp lí tôi giúp học sinh tiếp cận và thực hành thành thạo tất cả các cách đổi và đặc biệt quan tâm đến mọi đối tợng (học sinh khá giỏi, trung bình, yếu kém). Thông qua các cách làm này hs khá giỏi có thể đổi bằng nhiều cách khác nhau, phát huy đợc khả năng t duy, các em sẽ có kĩ năng và thậm chí trở thành kĩ xảo, còn học sinh trung bình, yếu kém thì sẽ lựa chọn đợc cho mình cách đổi phù hợp nhất và kĩ xảo thì không dám nghĩ đến nhng kĩ năng thì chắc chắn. Để giúp học sinh nhớ lâu và khó quên các kiến thức cơ bản có liên quan đến đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích tôi đã làm nh sau : * Giúp hs thuộc tên và mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề bằng cách y/c học sinh: - Ghi tên các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé vào vở đồ dùng mà tôi quy định - Sổ tổng hợp các công thức và cách giải. ( 1 ) Km hm dam m dm cm mm Km 2 hm 2 dam 2 m 2 dm 2 cm 2 mm 2 - Ghi số chỉ mối quan hệ trên các khoảng cách giữa 2 đơn vị đo liền kề ( 2 ) . 10 10 10 10 10 10 ( 2 ) Km hm dam m dm cm mm ( 1 ) 100 100 100 100 100 100 ( 2 ) Km 2 hm 2 dam 2 m 2 dm 2 cm 2 mm 2 ( 1 ) Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5. 9 Có thể coi đây là một loại đồ dùng trực quan đắc lực cho hs khi vận dụng vào việc chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích. Đặc biệt là đối với hs trung bình, yếu kém thì đây quả là một thợng sách, trong tất cả các giờ học có nội dung liên quan tôi đều yêu cầu em nào cũng phải đa đồ dùng trên ra nháp để vận dụng. Trong thời gian đầu các em xem đây nh là vật bất li thân khi học về đơn vị đo độ dài và đo diện tích . Sau đó vì đợc nhìn nhiều, áp dụng nhiều nên có thoát li khỏi vở và các em khi đó đã có kĩ năng làm bài. Có nghĩa là : trong thời gian đầu, khi làm bài tập học sinh trung bình, yếu kém luôn luôn phải mở vở đồ dùng có ghi những nội dung trên để nhìn trực tiếp vào vở để làm bài. Thậm chí khi kiểm tra các em làm bài nếu thấy những học sinh nào không sử dụng đồ dùng trên là tôi nhắc nhở ngay ( trừ HS khá giỏi ).Làm nh vậy để học sinh dễ nhớ và nhớ lâu. Dần dần các nội dung ghi nhớ nh in sâu vào trong trí nhớ của các em thì không cần nhìn vở cũng làm bài đúng. Khi thực hiện theo cách này không phải tôi không nghĩ đến sự phát triển t duy cho các em mà tôi đã dựa trên cơ sở đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học và đặc biệt là với học sinh trung bình, yếu kém tôi thấy đây là cách tốt nhất giúp học sinh làm đợc bài, giải quyết đợc khó khăn trong việc chuyển đổi đơn vị đo. * Để giúp học sinh không lẫn lộn giữa đơn vị đo diện tích và đơn vị đo độ dài, tôi đã vận dụng cách nói dùng lời lẽ thực tế dễ hiểu để giúp học sinh ghi nhớ mỗi đơn vị đo độ dài ứng với 1 chữ số, mỗi đơn vị đo diện tích ứng với 2 chữ số bằng cách dựa vào kí hiệu ở từng đơn vị đo. Cụ thể là : - Trên đầu các đơn vị đo độ dài không có chữ số nào nên mỗi đơn vị đo chỉ ứng với 1 chữ số. - Trên đầu mỗi đơn vị đo diện tích có chữ số 2 nên mỗi đơn vị đo diện tích ứng với 2 chữ số ( Ví dụ : m 2 ). Trong quá trình rèn tôi thờng dùng khoảng cách để thay thế cho đơn vị đo ( mỗi khoảng cách tơng ứng với 1 đơn vị đo ). Có nghĩa là cứ mỗi khoảng cách Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5. 10 [...]... năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5 Cách 1 * Xác định số đo cần đổi, số đo cần giữ nguyên * Thực hiện đổi * Thực hiện phép cộng số đo vừa đổi đợc với số đo đợc giữ nguyên Ví dụ: 8m 5cm = cm * 8m là số đo cần đổi về đơn vị cm, 5cm là đơn vị cần đợc giữ nguyên vì bài y/c đổi về cm * Đổi 8 m = 800 cm 800 + 5 = 8 05 * Vậy Hoặc : 8m5cm = 8m +5cm = 800 +5 = 805cm 8m 5cm... 1000 = 5 d 2 85 hoặc 52 85 x * Ghi 5 vào km và ghi 2 85 vào m ta có: 1 = 5 d 2 85 1000 52 85 m = 5 km 2 85 m Cách 2: * Đếm các chữ số tơng ứng với các đơn vị theo thứ tự từ phải sang trái , chữ số tận cùng của số đo đã cho thuộc về đơn vị đợc viết kèm theo ( Vì số đo đã cho là số tự nhiên ) Ví dụ : 32 85 m = km m * Chỉ vào chữ số 5 đọc là 5m (vì chữ số 5 là chữ số tận cùng của số đo dã cho và m là đơn vị kèm... * Viết các chữ số trong số đo đã cho vào các vị trí tơng ứng * Nếu đơn vị nào cha có chữ số tơng ứng thì viết 1 chữ số 0 vào đơn vị đó ) * Bài y/c đổi về đơn vị nào thì viết dấu phẩy ngay sau chữ số ứng với đơn vị đó Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam 24 Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5 Ví dụ : 3m 5cm = m m dm 3 cm 5 0 Vậy : 3m 5cm = 3, 05 m Cách 3: Ví... mỗi đơn vị đo chỉ ứng với 1 chữ số Đơn vị nào cha có số đo thì viết 0 vào dới tên đơn vị đó.( 2 ) Ví dụ 1: 8m 5cm = cm * Ghi 8 và 5 vào dới tên đơn vị tơng ứng m dm cm 8 * Vậy 8 m 5 cm = 8 05 cm 5 0 (1) (2) Lu ý : - Câu hỏi để khắc sâu cách làm cho hs : Vì sao chỉ viết 1 chữ số 0 vào Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam 22 Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5 đơn. .. năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5 Cách 3 : ( áp dụng cho học sinh yếu kém) * Viết tên các đơn vị đo có liên quan theo thứ tự từ lớn đến bé có dạng 10 Km 10 hm 10 10 dam m 10 10 dm cm mm * Viết số đo đã cho vào dới tên đơn vị tơng ứng Đơn vị nào cha có chữ số tơng ứng thì viết một chữ số 0 vào đơn vị đó * Viết dấu phẩy vào sau chữ số tơng ứng với đơn vị cần đổi. .. trái bao nhiêu chữ số Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam 32 Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5 Dạng 2: Đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn a , 2 85 m2 = hm2 ; b, 73 mm2 = dm2 ; c, 410000 m2 Dạng 2a: = dam2 2 85 m2 = hm2 * Các cách làm đều giống với đổi đơn vị đo độ dài Chỉ lu ý hs ở cách 3 và 5 là: Mỗi đơn vị đo , mỗi khoảng ứng với 2 chữ số Cách 3: (áp dụng... dm2 cm2 , 56 29 00 Vậy : L u ý: 56 m2 29 cm2 = 56 00,29 dm2 Câu hỏi khắc sâu kiến thức : H: Vì sao phải viết 2 chữ số 0 vào dm2 ? H: Tại sao viết dấu phẩy ở sau 2 chữ số 0 ? Dạng 4: Đổi từ 1 đơn vị đo ra 2 đơn vị đo a, 150 cm2 = dm2 cm2; b, 16, 5 m2 = m2 dm2 Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Hng Lam 35 Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5 Dạng 4a: a, 150 cm2 = dm2... dm là đơn vị cm đọc là 5cm viết 5 liền sau 0 * Liền tiếp sau cm là mm đọc là 0 mm và viết 0 liền sau 5. Đổi đến đơn vị mm nên dừng lại ở đơn vị mm 8m 5cm = mm 8 0 5 0 Vậy : 8m 5cm = 8 050 mm Lu ý : Câu hỏi để khắc sâu cách làm cho hs : Vì sao chữ số 0 phải viết sau chữ số 8 và chữ số ? Dạng 3 b, 3m 5cm = m Cách 1: * 3m 5cm = 3 m + 5 cm = 3m + 5 5 m = 3 m = 3, 05 m 100 100 Hoặc = 3m + 0, 05 m = 3 ,5 m Cách... việc chuyển đổi đơn vị đo độ dài thì việc rèn hs chuyển đổi đo diện tích lại quá đơn giản Giáo viên chỉ cần lu ý học sinh về mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích : Hai đơn vị đo liền kề thì hơn kém nhau 100 lần và mỗi đơn vị đo diện tích ( Mỗi khoảng cách giữa 2 đơn vị đo liền kề ) ứng với 2 chữ số Vì 2 đơn vị liền nhau hơn kém nhau 100 lần nên khi đổi, ứng với mỗi khoảng cách thì thêm 2 chữ số 0... sinh lớp 5 đọc các chữ số theo thứ tự từ phải sang trái ) - Đơn vị nào không có số đo thì viết 0 vào đơn vị đó - Bài y/c đổi đến đơn vị nào thì dừng lại ở đơn vị đó 8m 5cm = mm Ví dụ : * Chỉ vào chữ số 8 đọc là 8m và viết 8 vào chỗ chấm đầu tiên * Liền tiếp sau đơn vị m là đơn vị dm , vì trong số đã cho cha có chữ số ứng với dm nên đọc là 0 dm ta viết chữ số 0 liền sau 8 * Liền tiếp sau đơn vị dm . đo diện tích, đổi đơn vị đo độ dài, đổi đơn vị đo khối lợng , trong đó có đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, từ đơn vị lớn ra đơn vị bé, từ danh số đơn ra danh số đơn, từ danh số đơn ra danh số. với các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lợng, đơn vị đo thời gian và dung tích (lít), biết thực hành cân, đo và đổi một số đơn vị đo đã học. Lớp 4 học sinh đợc hoàn chỉnh bảng đơn vị đo khối. đổi đơn vị đo lờng ở lớp 5: - Đơn vị đo độ dài: Gồm 4 tiết (kể cả ôn tập cuối cấp), trong đó học sinh đợc củng cố bảng đơn vị đo độ dài, viết số đo độ dài dới dạng số thập phân. - Đơn vị đo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm dạy chuyển đổi đơn vị đo lường ở lớp 5, SKKN Một số kinh nghiệm dạy chuyển đổi đơn vị đo lường ở lớp 5,