0

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH LỚP 5

13 5,911 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:11

. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC : 2011 – 2012 Tên đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH LỚP 5 (Phần quản lí học sinh)  Người viết : Nguyễn Thị. tài Một số kinh nghiệm nâng cao công tác chủ nhiệm ở HS lớp 5 để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu: Đề tài này giúp tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của người giáo viên Tiểu học để. học để trao đổi với đồng nghiệp những kinh nghiệm về công tác quản lí lớp ở cấp Tiểu học - nhất là HS lớp 5. Từ đó, nâng cao hiệu quả giảng dạy và chủ nhiệm lớp cho bản thân. 3. Phạm vi và đối
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH LỚP 5, SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH LỚP 5,

Từ khóa liên quan