SKKN Một số kinh nghiệm nâng cáo chất lượng chuyên môn trong trường mầm non_SKKN quản lí mầm non

19 2.5K 9
SKKN Một số kinh nghiệm nâng cáo chất lượng chuyên môn trong trường mầm non_SKKN quản lí mầm non

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. dấu) Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 18 Người thực hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai PHỤ LỤC MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG. cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 1 Người thực hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai ĐỀ TÀI: “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG MẦM NON ” I. LÝ DO. pháp sáng tạo trong giảng dạy phù hợp với độ tuổi để nâng cao chất lượng trong nhà trường. Đó là lí do tôi chọn đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non . II.

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan