một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non

21 2.3K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 11:06

Người thực hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên : Hoàng Thị Đoan Ngày tháng năm sinh : 01 – 12 – 1961 Năm vào nghành : 1981 Chức vụ : Hiệu trưởng Đơn vị công tác : Trường mầm non Tuy Lai Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm Chuyên ngành : Giáo dục mầm non Hệ đào tạo : Tại chức Khen thưởng : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 1 Người thực hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai ĐỀ TÀI: “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG MẦM NON ” I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Thế kỷ XXI là thế kỷ của nền văn minh trí tuệ. Do vậy con người cần phải năng động sáng tạo để phù hợp với sự phát triển của thời đại. Đây là nhiệm vụ của xã hội Việt Nam nói chung và trước hết là của ngành giáo dục Mầm non; - 100% trẻ em trong độ tuổi mầm non đề được chăm sóc giáo dục là mục tiêu đặt ra cho Việt Nam khi bước vào thế kỷ XXI. - Để thực hiện tốt mục tiêu này đòi hỏi trách nhiệm của trường mầm non phải có đội ngũ giáo viên có phẩm chất, trình độ, năng lực, lương tâm nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, lòng nhân ái, tận tụy thương yêu trẻ thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng đổi mới nội dung, phương pháp sáng tạo trong giảng dạy phù hợp với độ tuổi để nâng cao chất lượng trong nhà trường. Đó là lí do tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non”. II. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG - Đề tài được tiến hành trong 2 năm từ tháng 9/2010 tới tháng 4/2012 tại trường Mầm non Tuy Lai – Mỹ Đức – Hà Nội. - Đề tài này chỉ phù hợp nhiều với những trường cơ sở vật chất còn chưa đồng bộ, có nhiều điểm lẻ. III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Tình trạng thực tế khi chưa thực hiện đề tài - Trường Mầm non Tuy Lai nằm ở vùng bán sơn địa, dân số đông với khoảng trên 12.600 nhân khẩu. Người dân ở đây sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng, không có nghề phụ nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. - Trường có quy mô phân tán, không tập trung với 08 điểm trường đón nhận các cháu từ gia đình lao động của 13 thôn trong xã. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 2 Ngi thc hin : Hong Th oan Trng mm non Tuy Lai - 1/3 s lp mm non tui nh tr phi hc nh nh vn húa ca thụn nờn vic hc hnh ca cỏc chỏu cng nh vic bi dng chuyờn mụn v ch o chuyờn mụn cho cỏc cụ gp nhiu khú khn. - ng trc thc trng nh vy bn thõn tụi rt bn khon, trn tr t ra nhiu cõu hi, gi thuyt v ý ngh cú bin phỏp nõng cao cht lng chuyờn mụn trong nh trng. 2. Kho sỏt thc t 2.1. Thun li - ng y, Hi ng nhõn dõn, y ban nhõn dõn, cỏc ban ngnh ca xó thng nht quan im, quan tõm giỳp - Ban giỏm hiu v i ng giỏo viờn trong nh trng ng lũng vi quyt tõm cao. 2.2. Khú khn - Nhà trờng có 8 điểm trờng, mt số giáo viên cha nhận thức đầy đủ về phơng pháp lấy học sinh làm trọng tâm. - C s vt cht, trang thit b, dựng phc v cho vic dy v hc cũn thiu cha ỏp ng c y chovic dy chng trỡnh giỏo dc mm non mi. - Mt s ph huynh ngi a con em i xa v cha nm c yờu cu chm súc giỏo dc ngy cng cao hin nay 3. Kt qu kho sỏt thc trng Thi gian Thỏng 9 nm 2010 Ghi chỳ Mt s bin phỏp nõng cao cht lng chuyờn mụn trong trng mm non 3 Người thực hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai Tổng số Tỷ lệ - Cơ sở vật chất + Tổng số lớp 22 + Đạt 3 13,6% + Chưa đạt 19 86,4% - Trình độ giáo viên 45 + Đạt chuẩn 41 91,1% + Chưa đạt 4 8,9% - Chất lượng giờ dạy 49 + Tốt 3 6,7% + Khá 18 40% + Trung bình 22 48,9% + Yếu 2 4,4% Qua kết quả trên khiến bản thân tôi phải suy nghĩ làm thế nào để có biện pháp bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo để phụ huynh tin tưởng vào việc chăm sóc giáo dục, dạy dỗ trẻ của giáo viên trong trường. Với những kiến thức đã học và kinh nghiệm tích lũy được trong những năm công tác tôi đề ra một số biện pháp. IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1. Xây dựng cơ sở vật chất 1.1. Xây dựng cơ sở vật chất Trường lớp, thiết bị day học trong nhà trường rất quan trọng trong hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở nhiều mặt cho cả cô và trẻ. Trong nhiều năm qua do khó khăn về kinh tế của đất nước nên việc phát triển hệ thống trường lớp của huyện Mỹ Đức còn rất chậm. Trường Mầm non Tuy Lai hoạt động trong điều kiện môi trường chưa thuận lợi, ví dụ: trường lớp chưa đúng quy cách, còn nằm rải rác nhiều điểm lẻ và phải học nhờ nhà văn hóa thôn. Do đó một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định nâng cao chất lượng dạy và học là trang thiết bị cơ sở vật chất để phục vụ công tác dạy học. Quá trình dạy học luôn gắn liền với việc sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học. Một giáo viên giỏi phải biết tổ chức cho trẻ một môi trường hoạt động để trong đó có Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 4 Người thực hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai sự tương tác giữa các tri thức sẵn có và phương tiện học tập thì mới phát sinh tri thức cho người học. Từ khi nhận công tác hiệu trưởng năm 2004, bản thân nhận thấy điều kiện cơ sở vật chất còn chưa đáp ứng được cho việc dạy và học. Tôi đã mạnh dạn tham mưu khép kín với Phòng giáo dục và đào tạo huyện; Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch đào tạo đạt chuẩn theo quy định của ngành, đầu tư trang thiết bị, một số vật dụng cơ bản tối thiểu như: các giá để đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các góc, để phục vụ cho việc trang trí lớp đạt hiệu quả cao, quét vôi lại tăng cường ánh sáng lớp học. Do vậy, tập thể sư phạm đã một phần nào bớt đi mặc cảm và có nhiều nỗ lực trong công tác giảng dạy. Chị em gắn bó với nhau cùng giúp nhau tiến bộ. Phát huy nhiều nguồn lực tập trung phục vụ cho công tác dạy và học. Ngoài ra phải kết hợp “nguồn lực” từ phía phụ huynh học sinh và địa phươngđẻ xây dựng cơ sở vật chất. 1.2. Xây dựng cơ sở vật chất từ chính nội lực của tập thể và của cá nhân . - Như chúng ta đã biết, công cụ lao động quyết định năng suất lao động. Vì vậy muốn tổ chức hoạt động tốt ngoài việc chuẩn bị đồ dùng làm bằng những nguyên vật liệu địa phương thì giáo viên phải biết khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin hợp lí trong tổ chức hoạt động mà điều kiện kinh phí của nhà trường có hạn, chi phí có hơn 80.000.000 đồng để chi hoạt động trong một năm học của nhà trường với hơn 70 cán bộ giáo viên. - Tôi đã phân tích cho giáo viên hiểu tiện lợi của việc khai thác dữ liệu, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cháu rất hứng thú và giờ hoạt động đạt hiệu quả tốt. - Năm học 2011 – 2012 cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tiết kiệm chi ở từng hội nghị, họp hội đồng vào ngày nghỉ để giành riêng và mua được một máy tính laptop 13.000.000 đồng và một máy tính để bàn, bộ máy chiếu. Đồng thời động viên cán bộ giáo viên, nhân viên mua laptop để sử dụng trong hoạt động Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 5 Người thực hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai chăm sóc giáo dục ở lớp. Đến nay nhà trường đã có 4 máy tính phục vụ công tác quản lí và 7 máy tính laptop của giáo viên phục vụ cho công tác giảng dạy. 2. Xây dựng kế hoạch - Đứng trước thực trạng tình hình chất lượng của đội ngũ giáo viên, trình độ chuyên môn chưa đồng đều, ngay từ đầu năm học tôi đã phân loại giáo viên và lập kế hoạch bồi dưỡng - Phân công ban giám hiệu, tổ khối chuyên môn cụ thể - Khảo sát, thống kê tình hình đội ngũ giáo viên - Họp thông báo đăng kí các nhu cầu học tập, nâng cao trình độ bằng các hình thức cụ thể như tôi đã xây dựng trong kế hoạch + Học trung cấp sư phạm Mầm non tại chức: 1 đ/c + Học cao đẳng sư phạm Mầm non tại chức: 15 đ/c + Học đại học sư phạm Mầm non tại chức: 7 đ/c + Học tin để soạn giảng trên máy vi tính và áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng trên lớp: 22 đ/c 3. Bồi dưỡng về nhận thức cho đội ngũ giáo viên - Chất lượng chuyên môn phụ thuộc rất lớn vào tập thể sư phạm, yếu tố con người đóng vai trò quyết định mà các văn kiện của Đảng và nhà nước nêu rõ trong chỉ thị 40/CT/TW ngày 15/6/2004 của ban bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục. Người thầy cần giỏi về chuyên môn đồng thời phải làm tốt về nhân cách mới thực hiện hoàn hảo nhiệm vu của mình, thực sự là những “kỹ sư tâm hồn”. - Nhận thức của đội ngũ cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Mọi suy nghĩ đều dẫn dắt hành động của chúng ta, do đó nếu biết nhận thức đúng và “thông” thì vấn đề vận hành đúng là chuyện tất yếu. Vì vây với đội ngũ hay mặc cảm “trường lớn” về cơ sở vật chất tôi đã dần từng bước xóa bỏ suy nghĩ này để giúp đơn vị đi lên. Tôi thường xuyên an ủi và gợi cho đội ngũ thấy được sự phát triển Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 6 Người thực hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai về quy mô trường lớp, niềm tin về mái trường khang trang sạch đẹp (với 3 điểm trường) là điều sẽ đến trong 2 – 3 năm nữa. 4. Bồi dưỡng về chuyên môn 4.1. Bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên Qua thực tế tại trường Mầm Non Tuy Lai Tôi nhận thấy việc xây dựng đơn vị đi lên trước hết cần tập trung dồn nỗ lực vào chuyên môn,tìm ra vấn đề đẻ giải quyết yếu kém về chất lượng giảng dạy để từ đó từng bước lấy uy tín với phụ huynh và uy tín với địa phương. - Trước hết phải ổn định công tác nhân sự theo nguyên tắc quản lý như : Sắp xếp lớp, bố trí nhận sự phải có già có trẻ và người có kinh nghiệm lẫn thiếu kinh nghiệm xen kẽ , phân công đội ngũ phù hợp với năng lực và sở trường công tác , điều kiện của mỗi người. - Chúng tôi xác định đội ngũ giáo viên chính là lực lượng nòng cốt quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục và giảng dạy trong nhà trường. Vì vậy, chúng tôi luôn đề cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng của mọi giáo viên trong nhà trường và thường xuyên động viên, giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của giáo dục mầm non mới hiện nay nhằm giúp giáo viên hiểu rõ mục đích của việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường. - Để đạt được mục đích trên giáo viên cần phải tìm hiểu đổi mới phương pháp, hình thức dạy sáng tạo, sinh động và hấp dẫn trẻ trong các hoạt động tăng cường làm đồ dùng, đồ chơi, sưu tầm các bài hát, thơ, câu chuyện và áp dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động 1 cách hợp lí để trong tổ chức hoạt động để trẻ thích thú, không nhàm chán. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Đặc điểm tâm lý trẻ Mầm non là tư duy trực quan cụ thể do đó trong tiết dạy việc sử dụng đồ dùng dạy học đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng tiết dạy,giúp trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô. Đặc Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 7 Người thực hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai biệt là sử dụng công nghệ thông tin vào quá trình tổ chức hoạt phù hợp với nội dung bài dạy. Ví dụ : Gờ học nào cần dùng bàn, giờ học nào không cần dùng bàn hoặc do điều kiện có ít máy tính xách tay, tôi đã vận động, hướng dẫn chị em sử dụng USB để copy những hình ảnh phù hợp với từng chủ đề, từng bài dạy được sưu tầm hoặc khai thác từ trên mạng, giúp cá cháu hừng thú học và hoạt động đạt hiệu quả cao. - Công tác bồi dưỡng chuyên môn là một nhiệm vụ rất cần thiết ở trường mầm non. Yêu cầu 100% giáo viên đứng lớp phải nắm vững được yêu cầu, nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động từ đó áp dụng vào những hoạt động của lớp mình, tự thiết kế ra hoạt động phù hợp đạt được mục đích, yêu cầu dưới nhiều hình thức để trẻ thoải mái khám phá hoạt động. - Mặt khác, người quản lí nắm chắc năng lực của từng giáo viên để tìm hiểu những mặt mạnh, mặt yếu từ đó mà phân công cho giáo viên giảng dạy sao cho phù hợp với trình độ năng lực, bồi dưỡng chuyên môn dễ dàng hơn. - Hơn nữa việc cử giáo viên trực tiếp giảng dạy có năng lực đi tiếp thu chuyên đề về làm nòng cốt thì kết quả cao hơn là cử giáo viên hạn chế năng lực. Nếu cử giáo viên hạn chế năng lực đi tiếp thu chuyên đề thì chỉ được cho một giáo viên đó mà không được nhân ra. - Khi tổ chức chuyên đề chúng tôi bồi dưỡng cho 100% cán bộ giáo viên, nhân viên được học tập nắm vững mục đích, yêu cầu của chuyên đề, tổ chức cho chị em trao đổi tọa đàm một cách tích cực về nội dung và cả về phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động. Bên cạnh đó chúng tôi tham mưu với phòng giáo dục mở lớp vi tính để cử giáo viên trường mình đi học kết hợp với giảng viên có thâm niên về công nghệ thông tin để hoạt động bổ túc thêm về làm giáo án điện tử, giáo án E-lening. 4.2. Bồi dưỡng thông qua tổ chức kiến tập. - Thực tế dự giờ chúng tôi thấy một số giáo viên còn hạn chế về khả năng tổ chức hoạt động một ngày (Quy chế chuyên môn), lúng túng khi tổ chức hoạt động góc, Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 8 Người thực hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai sử dụng đồ dùng. Sau khi đi dự kiến tập cụm về chúng tôi đã xây dựng kế hoạch kiến tập ở cả 4 độ tuổi: mầm non 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi và nhà trẻ trong bốn ngày thứ 7 và phân công giáo viên có năng lực giảng dạy (trước khi dạy có sự góp ý bổ xung của ban giám hiệu) và yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự. - Khi đưa ra kế hoạch kiến tập quy chế này tôi không những gặp phản ứng của giáo viên mà cả ban giám hiệu yêu cầu tôi chỉ tổ chức kiến tập ở một độ tuổi vì mất quá nhiều thời gian( 4 ngày thứ 7) . Tôi đã phân tích, giải thích về tình hình, năng lực của giáo viên trước ban giám hiệu – hội đồng với phương án mưa dầm thấm lâu và ra một điều kiện: sẽ tổ chức ở một độ tuổi còn những độ tuổi khác nếu đồng chí nào cảm thấy còn hạn chế thì đến dự. Nếu thấy mình làm tốt thì không đến dự nhưng sau một tuần ban giám hiệu sẽ đến dự đồng chí đó cho đến khi làm tốt mới thôi.Từ đó các đồng chí cán bộ giáo viên đã thấm nhuần và đều nhất trí cao với cách thức chỉ đạo trên . Ngoài ra những buổi sinh hoạt tổ chuyên môn tôi còn tổ chức dạy kiến tập trên cô ( lấy cô làm cháu ) trong những buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ. Đến nay đã có 2/3 giáo viên tổ chức thực hiện quy chế chuyên môn khá tốt. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 9 Người thực hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai Giờ kiến tập lớp 5 tuổi 5. Bồi dưỡng thông qua phong trào thi giáo viên dạy giỏi Hàng năm, không năm nào nhà trường bỏ qua việc tổ chức phong trào thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên lên lớp hai tiết và một hoạt động vui chơi, đồng thời tổ chức phong trào thi lí thuyết cho giáo viên. Thực tế cho thấy rằng việc tổ chức phong trào thi giáo viên giỏi có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên; bởi vì khi tham gia thi giáo viên dạy giỏi đòi hỏi giáo viên phải suy nghĩ nghiên cứu nội dung chương trình kỹ hơn, tìm tòi những phương pháp, biện pháp lên lớp thật linh hoạt, sáng tạo trong khi lên lớp, áp dụng CNTT tạo những tình huống mới lạ để trẻ tập trung chú ý hơn, hứng thú hơn trong giờ học. Bên cạnh đó giáo viên đâu tư nhiều hơn về việc làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ cho hoạt động vui chơi, đồ dùng có nhiều sáng tạo để tham dự thi đạt kết quả cao. Và một điều quan trọng hơn đây là đợt sinh hoạt, giao lưu học hỏi, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ. Cứ sau mỗi lần tổ chức thi Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 10 [...]... th: 17 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng chuyờn mụn trong trng mm non Ngi thc hin : Hong Th oan Thời gian Kết quả Trng mm non Tuy Lai Tháng 09 / 2010 Tổng Tỷ lệ Tháng 04 / 2012 Tổng số Tỷ lệ Tỷ lệ Tăng Giảm 43,4% số - Cơ sở vật chất : + Tổng số lớp 22 22 + Đạt 3 13,6% 15 57% + Cha đạt 19 86,4% 7 43% - Trình độ giáo viên 45 + Đạt chuẩn 41 91,1% 44 94% + cha đạt chuẩn 4 8,9% 1 6% - Chất lợng giờ dạy 45 43,4%... giỏo Vit Nam, Tt c truyn, tham quan cui nm 9 Nõng cao i sng tinh thn, vt cht cho giỏo viờn - T chc tht tt hot ng Cụng on trong nh trng v chm lo i sng cho cỏn b giỏo viờn 14 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng chuyờn mụn trong trng mm non Ngi thc hin : Hong Th oan Trng mm non Tuy Lai - Tham mu vi cỏc on th chm lo xõy dng hn giỏo dc Mn non nh phi hp, ng h trong cụng tỏc chm súc GDMN - Hng nm, Nh trng phi... thỳ hn khi chi Trong iu kin a phng cũn nghốo nn, cha m cỏc chỏu khụng cú tin mua thờm chi cho cỏc chu hc Nh trng ó hng dn cho giỏo viờn tn dng mt s ph liu, vt sn cú ti a phng lm dựng chi p mt cho cỏc chỏu v phc v dy hc 11 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng chuyờn mụn trong trng mm non Ngi thc hin : Hong Th oan Trng mm non Tuy Lai 12 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng chuyờn mụn trong trng mm non Ngi thc... c s ú cú bin phỏp bi dng c th -Trong cụng tỏc bi dng i ng phi chỳ ý xõy dng bng c n np, phong cỏch lm vic nghiờm tỳc, to s cụng bng trong tp th qua kim tra d gi, ỏnh giỏ khen thng, phỏt huy tinh thn t hc, t rốn luyn chuyờn mụn, phm cht o c mi cỏn b, giỏo viờn trong nh trng 18 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng chuyờn mụn trong trng mm non Ngi thc hin : Hong Th oan Trng mm non Tuy Lai -Phi lm tt cụng tỏc... : Mt s bin phỏp nõng cao cht lng chuyờn mụn trong trng mm non ti ny mi dng li nhng trng cú nhiu im l, i ng giỏo viờn ụng, rt mong c s quan tõm úng gúp ý kin ca hi ng khoa hc cỏc cp v cỏc bn ng nghip ún nhn Tụi xin chõn thnh cm n Tuy Lai ngy 24 thỏng 04 nm 2012 Tỏc gi Hong Th oan 19 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng chuyờn mụn trong trng mm non Ngi thc hin : Hong Th oan Trng mm non Tuy Lai NHN XẫT NH... 2012 NHN XẫT NH GI XP LOI CA HI NG KHOA HC CP TRấN M c ngy thỏng nm 2012 CH TCH HI NG KHOA HC ( Ký, úng du) 20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng chuyờn mụn trong trng mm non Ngi thc hin : Hong Th oan Trng mm non Tuy Lai PH LC MT S BIN PHP NNG CAO CHT LNG CHUYấN MễN TRONG TRNG MM NON S YU Lí LCH I Lí DO CHN TI II PHM VI V THI GIAN HOT NG III QU TRèNH THC HIN TI 1 Tỡnh trng thc t khi cha chn ti 2 Kho sỏt... cụng tỏc, trong sinh hot, u t nghiờn cu to nim tin thc s ca tp th, luụn gn gi hiu tõm t, nguyn vng, hon cnh ca tng giỏo viờn cú bin phỏp giỳp , gii quyt phự hp, chõn tỡnh, gii ta nhng mõu thun trỏnh bng mt nhng khụng bng lũng Phi hp vi cỏc on th trong nh trng, a phng lm tt cụng tỏc giỏo dc t tmgr trong nh trng, xõy dng n v thc s l t m, trao i giỳp nhau trong cụng tỏc, trong chuyờn mụn, trong i... sng t ú tỡnh cm gn bú v yờn tõm cụng tỏc lm c vic trờn bn thõn tụi luụn nờu cao tinh thn trỏch nhim, 15 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng chuyờn mụn trong trng mm non Ngi thc hin : Hong Th oan Trng mm non Tuy Lai lp trng t tng vng vng, sn sng giỳp nhng khú khn vng mc k c vt cht ln tinh thn cho cỏn b giỏo viờn, nhõn viờn Trong cụng tỏc, i sng, bit lng tai nghe tỡm hiu tõm t, nguyn vng, hon cnh ca tng... v nõng cao cht lng ging dy nh trng 10 Xõy dng khi on kt nht trớ v bu khụng khớ tp th tớch cc 10.1 Xõy dng khi on kt nht trớ Trong s nghip giỏo dc, Lờnin ó núi: S nht trớ trong mt tp th s phm l yu t quyt nh mi s thnh cụng trong nh trng Do ú, mun xõy dng c tp th on kt thỡ mi Hiu trng phi l trung tõm xõy dng khi on kt trong nh trng Xỏc nh c yờu cu trờn, hiu trng phi thc s l con chim u n, gng mu trong. .. th, n v mỡnh ph trỏch: S hi lũng - S tụn trong hiu bit ln nhau - Tõm trng tp th, cỏ nhõnNng sut lao ng í thc t chc k lut Tinh thn on kt t ú a ra thng nht cỏc k hoch v cỏc bin phỏp phõn cụng hp tỡnh, hp lý, hp nng lc ói ng cụng bng, gii quyt tt cỏc d lun, gng mu 16 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng chuyờn mụn trong trng mm non Ngi thc hin : Hong Th oan Trng mm non Tuy Lai v phỏt huy ỳng mc vai trũ cỏc . c p c sở Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 1 Người th c hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai ĐỀ TÀI: “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN. biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 11 Người th c hiện : Hoàng Thị Đoan Trường mầm non Tuy Lai Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 12 Người. rụt rè như trư c đây chất lượng tổ ch c c c hoạt động , chất lượng giờ dạy tăng lên rõ rệt. C thể: Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non 17 Ngi thc hin : Hong

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan