0

SKKN một số kinh nghiệm dạy phương pháp giải bài toán chuyển động đều cho học sinh khá – giỏi lớp 5

22 2,789 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2014, 07:22

Giáo dục hiện đại chú ý nhiều đến chức năng phát triển bên cạnh chức năng giáo dưỡng và giáo dục ở phương pháp dạy học. Phương pháp dạy học toán ở bậc Tiểu học coi chức năng phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập suy nghĩ của học sinh trong hoạt động nhận thức có ý nghĩa hết sức to lớn. Do đó nhiệm vụ quan trọng nhất của người giáo viên là cách thức tổ chức dạy học như thế nào để khêu gợi hoạt động tự giác, độc lập, sáng tạo của học sinh. Sao cho các em phải là chủ thể của hoạt động nhận thức, tự mình tìm ra và chiếm lĩnh tri thức. SKKN: MT S KINH NGHIM DY PHNG PHP GII BI TON CHUYN NG U CHO HC SINH KH GII LP 5 PHN 1 T VN 1. Lý do chn ti: Giỏo dc hin i chỳ ý nhiu n chc nng phỏt trin bờn cnh chc nng giỏo dng v giỏo dc phng phỏp dy hc. Phng phỏp dy hc toỏn bc Tiu hc coi chc nng phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, c lp suy ngh ca hc sinh trong hot ng nhn thc cú ý ngha ht sc to ln. Do ú nhim v quan trng nht ca ngi giỏo viờn l cỏch thc t chc dy hc nh th no khờu gi hot ng t giỏc, c lp, sỏng to ca hc sinh. Sao cho cỏc em phi l ch th ca hot ng nhn thc, t mỡnh tỡm ra v chim lnh tri thc. Vỡ vy trong quỏ trỡnh dy gii toỏn núi chung v dy toỏn v chuyn ng u cho hc sinh khỏ gii núi riờng, ngi giỏo viờn cn phi bit cỏch hng dn hc sinh gii toỏn nhm rốn luyn úc suy ngh, trớ thụng minh, tớnh sỏng to gn lin vi thc tin. Chuyển động đều là một dạng toán điển hình và tiếp tục phát triển lên lp trên. Bài toán chuyển động đều là bài toán cú chứa 3 đại lng: quãng đng(s), vận tốc(v), và thời gian(t) liên hệ với nhau bởi các mối quan hệ.Học sinh biết phân tích bài toán chuyển động thì mới nhận dạng đc đặc điểm toán học và cú phng pháp giải hợp lí. Nhng dng bi toỏn v chuyn ng u trong chng trỡnh hc trờn lp rt n thun, ch mi dng c bn, vn dng cụng thc tớnh mt cỏch n gin, cỏc em cha th hin c bn cht thc t ca bi toỏn. So vi cỏc bi toỏn trong chng trỡnh thi hc sinh gii lp 5 thỡ cũn cú mt khong cỏch khỏ xa. Vỡ vy khi gp nhng bi toỏn ny, cỏc em thng lỳng tỳng hoc mc sai lm trong vic tỡm ra phng phỏp gii. T l ú, tụi mun trỡnh by mt s kin thc v cỏch hng dn gii mt s bi toỏn chuyn ng u lm cu ni (bc trung gian) giỳp hc sinh gii tt dng toỏn ny. 1 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 II. Mục đích nghiên cứu Tìm ra một số cách hướng dẫn học sinh khá, giỏi giải toán chuyển động đều để đạt hiệu quả cao trong việc dạy toán. III. Kết quả cần đạt - Nghiên cứu về việc hướng dẫn giải toán chuyển động đều cho học sinh khá, giỏi. - Tìm hiểu thực trạng về việc giải toán chuyển động đều của học sinh khá giỏi tại lớp 5 trường Tiểu học THTH. - Tổng kết kinh nghiệm và đề xuất một số biện pháp nhằm giúp học sinh khá giỏi giải toán chuyển động đều có hiệu quả. IV. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu các biện pháp hướng dẫn giải toán chuyển động đều cho học sinh khá, giỏi lớp 5. - Là đối tượng học sinh khá, giỏi gồm một lớp 25 em khối 5. Thời gian nghiên cứu từ tháng 9 năm học : 20 20 đến nay. V. Phương pháp nghiên cứu: - Đọc và tham khảo các tài liệu liên quan đến việc hướng dẫn giải bài toán chuyển động đều. - Quan sát, điều tra, tổng kết kinh nghiệm. 2 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 PHẦN 2 - NỘI DUNG I. Cơ sở nghiên cứu 1) Cơ sở khoa học: Trong hoạt động dạy và học thì không thể không nói đến phương pháp dạy và phương pháp học, hai hoạt động đó diễn ra song song. Nếu chỉ chú ý đến việc truyền thu kiến thức và không chú ý đến việc tiếp thu và hình thành kĩ năng kĩ xảo như thế nào? Thì quá trình dạy học sẽ không mang lại kết quả cao. Khi học sinh không nhận thức được tri thức khoa học thì sẽ không hình thành được kĩ năng kĩ xảo. Từ đó không nhận thức đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiến xảy ra những tình huống mà học sinh sẽ không xử lí được, cho dù giáo viên có những phương pháp giảng dạy hay đến mấy đi chăng nữa, mà học sinh không có học tập khoa học thì không giải quyết được nhiệm vụ dạy học. 2) Cơ sở thực tiễn: Đối với môn toán là môn học tự nhiên nhưng rất trừu tượng đa dạng và lôgíc hoàn toàn gắn với cuộc sống thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, đối với dạng toán chuyển động đều là bài toán có chứa ba đại lượng quãng đường (s), vận tốc (v) và thời gian (t) liên hệ với nhau bởi các mối quan hệ: s = v x t (hoặc v = s : t, hoặc t = s : v) Nhờ có các tình huống chuyển động hết sức đa dạng trong đời sống mà các mối quan hệ đơn giản trên “lúc ẩn”, “lúc hiện”, “biến hóa khôn lường” trong rất nhiều các đề toán khác nhau. Chính vì thế, mà ta có thể nói: toán chuyển động là loại toán phong phú bậc nhất ở Tiểu học. Vì vậy mà việc giải các bài toán chuyển động đều có tác dụng rất tốt trong việc phát triển tư duy, rèn luyện trí thông minh óc sáng tạo cho các 3 SKKN: MT S KINH NGHIM DY PHNG PHP GII BI TON CHUYN NG U CHO HC SINH KH GII LP 5 em hc sinh. õy cng l mt trong nhng dng toỏn c bn c a vo trong chng trỡnh bi dng hc sinh gii lp 5. II. Thc trng vn nghiờn cu -V phớa giỏo viờn ch yu ch cung cp cho cỏc em lng kin thc trong sỏch giỏo khoa ch cha nờu lờn c cỏch phõn tớch a bi toỏn v dng c bn v hng dn hc sinh tỡm cỏch gii nờu hiu qu v dy dng toỏn chuyn ng u cho hc sinh khỏ, gii cha cao. -i vi cỏc em hc sinh cũn gp nhiu khú khn trong vic nhn dng, tỡm ra cỏc bc gii. Khi gii cỏc bi toỏn ny, cỏc em thng lỳng tỳng khụng bit bt u t õu? Vn dng nhng kin thc gỡ? Din t nh th no l gn nht? ng i nh th no l ngn nht? - Nhiều học sinh không nắm vững kiến thức cơ bản, tiếp thu bài máy múc, chỉ làm theo mẫu chứ cha tự suy nghĩ để tìm cỏch giải. -Do thời gian phân bố cho loại toán chuyển động đều ít nên học sinh không c củng cố rèn luyện kĩ năng giải loại toán này một cách hệ thống, sâu sắc, việc mở rộng hiểu biết và phát triển khả năng t duy, trí thông minh, úc sáng tạo cho học sinh còn hạn chế. T thc trng vn trờn v qua vic trc tip bi dng hc sinh gii lp 5, tụi xin mnh dn trỡnh by mt s kinh nghim v cỏch hng dn gii mt s bi toỏn v chuyn ng u cho hc sinh khỏ gii lp 5. Trc thc trng ú tụi ó kho sỏt cht lng hc sinh ca lp hc sinh khỏ, gii gm 25 em. Khi hc sinh ó c hc kin thc gii bi toỏn chuyn ng u, ch cha phõn loi v hng dn cỏch gii theo tng trng hp, tụi ó tin hnh kho sỏt,kt qu thu c nh sau: Tng s S lng t c 25 em Gii Khỏ Trung bỡnh Yu SL % SL % SL % SL % 4 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 2 8 5 20 14 56 4 16 Từ kết quả kháo sát thực tế như vậy nên tôi đã cố gắng tìm ra cách hướng dẫn học sinh giải bài toán chuyển động đều để đưa chất lượng học tập của lớp về dạng toán này đạt hiệu quả cao hơn. III. Mô tả nội dung Qua thực tế giảng dạy và đi sâu tìm hiểu về cách hướng dẫn học sinh khá, giỏi giải bài toán chuyển động đều tôi đã phân loại các bài toán theo từng trường hợp cụ thể và hướng dẫn các em cách giải toán theo từng trường hợp . Đây là cánh cổng đầu tiên mở lối cho việc lời giải đối với từng trường hợp cụ thể. Trong chương trình toán ở Tiểu học thì dạng toán chuyển động đều dạy cho học sinh khá giỏi được phân thành các trường hợp sau: III.1. Phân loại bài toán chuyển động đều. 1. Tính quãng đường 2. Tính vận tốc 3. Tính thời gian 4. Chuyển động ngược chiều, gặp nhau 5. Chuyển động cùng chiểu, đuổi nhau 6. Chuyển động ngược chiều, rời xa nhau 7. Chuyển động theo đường vòng 8. Lên dốc, xuống dốc 9. Chuyển động xuôi dòng, ngược dòng 10. Tìm vận tốc trung bình 11. Chạy đi, chạy lại nhiều lần III.2. Quá trình hướng dẫn học sinh khá, giỏi giải bài toán chuyển động đều: a.Các dạng toán đơn giản: 5 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 Đối với các trường hợp (1), (2) và (3) các em vận dụng linh hoạt các công thức tính các đại lượng quãng đường, vận tốc, thời gian đã học.Khi day giáo viên cần cung cấp kiến thức cho học sinh một cách dễ nhớ cụ thể như sau : * Tính vận tốc: Lấy quãng đường chia thời gian Sẽ ra vận tốc, rõ ràng không sai V = s : t * Tính Quãng đường: Quãng đường muốn tính rõ ràng Vận tốc nhân với thời gian ra liền S = v x t *Tính thời gian: Tính thời gian bạn qúy em thương Lấy quãng đường chia cho vận tốc Cách chia đã học làm đi Cẩn thận giờ phút kẻo ghi lẫn nhầm. t = s : v Cách giải – công thức t = s : v v = s : t s = v x t Tóm lại :Ở dạng toán chuyển động đều đơn giản giáo viên lưu ý cho các em nhớ chính xác công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian công thức liên b.Các dạng toán nâng cao: 6 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 Các trường hợp 4 đến 11, giáo viên cần có một số bài mẫu để hướng dẫn cho học sinh cách giải, từ đó các em sẽ nắm được cách giải bài toán theo từng trường hợp cụ thể. Ví dụ: * Trường hợp 4: Hai động tử chuyển động ngược chiều, gặp nhau: Ở trường hợp này các em đã được học bài toàn mẫu trong sách giáo khoa. Dựa trên bài toán mẫu giáo viên hướng dẫn học sinh giải bài tập nâng cao dựa trên kiến thức cơ bản đó. Sau đây là một số bài toán mẫu. Bài toán: Lúc 7 giờ sáng, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Đến 9 giờ một người khác đi xe máy từ B đến A với vận tốc 30km/giờ. Biết quãng đường AB dài 150 km. Tính thời gian họ gặp nhau để từ khi người thứ hai xuất phát. * Hướng dẫn cách giải: Bước 1: Biểu diễn sự chuyển động của động tử, trên cơ sở sơ đồ đoạn thẳng để tìm ra mối quan hệ giữa các đại lượng: quãng đường, vận tốc và thời gian 7 giờ → 9 giờ→ ←9 giờ A B 24 km C 126 km Bước 2: Phân tích bài toán: Một người xuất phát lúc 7 giờ, một người xuất phát lúc 9 giờ. Như vậy hai người không xuất phát cùng một lúc. Do đó ta phải đưa bài toán về hai người xuất phát cùng 1 lúc. Tức là lúc 9 giờ, người đi từ A đã đi được quãng đường AC. Vậy quãng đường còn lại CB, bài toán trở về dạng bài toán mẫu sách giáo khoa. Bước 3: Thực hiện kế hoạch giải: Bài giải: Thời gian khởi hành chênh lệch nhau là: 7 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 9 giờ - 7 giờ = 2 (giờ) Lúc 9 giờ thì người đi từ A đã tới C, cách A: 12 x 2 = 24 (km) Lúc đó hai người cách nhau: 150 – 24 = 126 (km) Tổng vận tốc là: 12 + 30 = 42 (km/giờ) Thời gian để học gặp nhau (kể từ 9 giờ xuất phát) là: 126 : 42 = 3 (giờ) Đáp số: 3 giờ Tóm lại :Từ bài toán trên giáo viên hướng dẫn học sinh rút ra công thức tổng quát: Hai động tử chuyển động ngược chiều trên cùng một quãng đường và khởi hành cùng một lúc để gặp nhau thì: Quy tắc : Muốn tìm thời gian hai chuyển động đều ngược chiều gặp nhau ta lấy khoảng cách chia cho tổng của hai vận tốc. A C B V 1 V 2 Để thực hiện các phép tính trên các số đo thời gian, ta cần chuyển về cùng một đại lượng thời gian. Cách giải – công thức : s = (v 1 + v 2 ) x t v = 1 2 s v v + v 1 + v 2 = s : t Thời gian để hai động tử gặp nhau là : 8 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 t = 1 2 AB v v + Lưu ý : * s là khoảng cách của hai động tử khi chúng khởi hành cùng một lúc * t là thời gian để hai xe gặp nhau ( tính từ thời điểm hai xe xuất phát cùng một lúc ) Quãng đường Tổng vận tốc Quãng đường = Tổng vận tốc x thời gian gặp nhau Quãng đường Thời gian gặp nhau 2 động tử chạy ngược chiều Nghe đây bạn quý, em yêu thuộc làu Thời gian muốn tính bao lâu Khởi hành đến lúc gặp nhau đấy mà Tính tổng vận tốc liền nha Khoảng cách chia tổng đó là ra ngay. *Trường hợp 5: Hai động tử chuyển động cùng chiều, đuổi nhau Bài toán: Lúc 6 giờ sáng, một người đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Đến lúc 8 giờ, một người khác cũng đi từ A đến B đuổi theo với vận tốc 36km/giờ. Hỏi sau mấy giờ học gặp nhau? * Hướng dẫn giải: Bước 1: Đọc kỹ bài toán và xác định sự chuyển động của hai người là chuyển động cùng chiều nhưng xuất phát vào 2 thời điểm khác nhau. Bước 2: Phân tích bài toán: Bài toán cho một người xuất phát từ lúc 6 giờ còn một người xuất phát lúc 8 giờ từ cùng một địa điểm A để đi đến B. Như vậy họ xuất phát không cùng lúc, cho nên chúng ta phải xét thời điểm họ xuất phát cùng lúc (tức là 9 Thời gian gặp nhau = Tổng vận tốc = SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 thời điểm người thứ hai xuất phát). Thế thì lúc 8 giờ người thứ nhất đã đi được quãng đường là 24km (2 x 12 = 24), 24 km là khoảng cách ban đầu của hai người (tính từ khi học cùng xuất phát). Đến đây ta đã đưa bài toán trở về bài toán mẫu ở sách giáo khoa. Bước 3: Thực hiện kế hoạch giải: Bài giải: thời gian chênh lệch nhau là: 8 – 6 = 2 (giờ) Lúc 8 giờ, người thứ hai đã đi được quãng đường: 12 x 2 = 24 (km) Hiệu vận tốc là: 36 – 12 = 24 (km/giờ) Họ gặp nhau sau số giờ là: 24 : 24 = 1 (giờ) Đáp số: 1 giờ Tóm lại :Từ bài toán trên hướng dẫn học sinh rút ra công thức tổng quát. Hai động tử chuyển động cùng chiều trên cùng một quãng đường và khởi hành cùng một lúc để đuổi kịp nhau thì: Quy tắc : Muốn tìm thời gian hai động tử cùng chiều gặp nhau ta lấy khoảng cách chia cho hiệu của hai vận tốc A B C V 1 V 2 Cách giải – công thức s = (v 1 - v 2 ) x t v = 1 2 s v v − v 1 - v 2 = s : t Thời gian để hai động tử gặp nhau là : 10 [...]... lệ thuận với nhau 20 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 c) Khi đi cùng thời gian thì qng đường và vận tốc là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau Trên đây là một số kinh nghiệm về hướng dẫn giải bài tốn chuyển động đều cho học sinh khá, giỏi lớp 5 mà tơi đá tích lũy được qua q trình giảng dạy ở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi trong năm qua Với... Vận tốc xi dòng: Vận tốc ngược dòng: 15 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 Bài giải Vận tốc khi ca nơ xi dòng là: 6 x 6 = 36 (km/giờ) Khoảng cách AB là: 36 x 5 = 180 (km) Đáp số: 180 km Tóm lại : Để giải được bài cách chuyển động trên dòng nước cần cung cấp thêm cho học sinh một số kiến thức về chuyển động trên dòng nước như sau: - Vận tốc... nhận thức của học sinh nên chất lượng học tập của học sinh được nâng lên rõ rệt IV Kết quả nghiên cứu Thể hiện qua kết quả khảo sát đợt 2 của lớp đến tháng 4/20 (sau khi hướng dẫn giải) Tổng số 25 em Số lượng đạt được Giỏi Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % 7 28 8 40 10 40 0 0 18 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 PHẦN 3 – KẾT LUẬN... LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Thực nghiệm qua giảng dạy tốn chuyển động đều cho học sinh khá giỏi lớp 5 và cách hướng dẫn học sinh giải dạng bài tốn này theo một quy trình phân loại bài tốn theo từng trường hợp như trên, tơi rút ra một số kinh nghiệm về cách hướng dẫn giúp học sinh tìm ra lời giải cho bài tốn chuyển động đều như sau: 1.Giáo viên cần : 1).Trang bÞ cho häc sinh mét c¸ch có hƯ thèng c¸c kiÕn... phút Hỏi vận tốc của mỗi người? 12 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 * Hướng dẫn giải: Bước 1: Xác định sự chuyển động của hai động từ là chuyển động ngược chiều nhau trên một qng đường là đường tròn khép kín và xuất phát cùng một lúc tại một điểm Bước 2: Phân tích bài tốn: Mỗi người cùng xuất phát từ một điểm rồi lại dừng đúng tại điểm... bị cho mình những kĩ năng thực hành giải tốn thành thạo Học sinh phải nắm vững và phân loại các trường hợp cụ thể trước khi tiến hành giải các bài tốn tốn chuyển động đều Học sinh chủ động tiếp thu tri thức, rèn kỹ năng kỹ xảo mà giáo viên truyền thụ cho. Từ đó đào sâu suy nghĩ tìm tòi cách giải sao cho phù hợp 21 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ... lẫn về) là: 25 x 9 = 2 25 (phút) So với thời gian đi trong thực tế (3 giờ 41 phút = 221 phút) thì thời gian đó nhiều hơn: 2 25 – 221 = 4 (phút) 14 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 Đi 1km, đường dốc lâu hơn 1 km đường nằm ngang là: 25 – 24 = 1 (phút) Vậy qng đường nằm ngang dài là: 4 : 1 = 4 (km) Đáp số: 4 km Tóm lại :Đối với bài tốn này... giải: Bước 1: Xác định sự chuyển động của hai người là xuất phát từ b địa điểm và chuyển động ngược chiều nhau Bước 2: Phân tích bài tốn: 11 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 Khoảng cách giữa hai người lúc 8 giờ 15 phút chính là qng đường người thứ nhất đi được cộng với qng đường người thứ hai đi được kể từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 15. .. trâu và bò Lấy quãng 17 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 đường chia cho tổng vận tốc ta sẽ tính được thời gian từ lúc trâu và bò xuất phát cho đến khi húc nhau Thời gian đó cũng chính là thời gian của ruồi đã bay Bước 2: Thực hiện kế hoạch giải: Bài giải Thời gian trâu và bò chạy lại húc nhau là: 200 : (7 + 5, 5) = 16 (giây) Đó chính... thì người ấy đi 1km hết: 16 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 60 : 6 = 10 (phút) Khi về thì người ấy đi 1 km hết: 60 : 4 = 15 (phút) Vừa đi vừa về trên qng đường 1 km thì hết: 10 + 15 = 25 (phút) Vậy người đó đi và về trên qng đường 2km hết 25 phút Suy ra người đó đi và về trên qng đường 1 km hết: 25 : 2 = 12 ,5 (phút) Vậy vận tốc trung . sinh khá, giỏi giải bài toán chuyển động đều: a.Các dạng toán đơn giản: 5 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 Đối với các trường. hc sinh gii tt dng toỏn ny. 1 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 II. Mục đích nghiên cứu Tìm ra một số cách hướng dẫn học sinh. nhau. * Trường hợp 8: Chuyển động lên dốc, xuống dốc 13 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI LỚP 5 Bài toán: Một người đi bộ từ A đến
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kinh nghiệm dạy phương pháp giải bài toán chuyển động đều cho học sinh khá – giỏi lớp 5, SKKN một số kinh nghiệm dạy phương pháp giải bài toán chuyển động đều cho học sinh khá – giỏi lớp 5,

Từ khóa liên quan