0

SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY CHƯƠNG PHÂN SỐ TRONG MÔN TOÁN LỚP 4

7 853 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 11:43

. MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY TRONG CHƯƠNG PHÂN SỐ CỦA MÔN TOÁN LỚP 4. Phần thứ nhất. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý do chọn đề tài Xuất. là trao đổi của tôi về phương pháp dạy một số bài trong chương phân số của chương trình toán 4 mới, tôi đã áp dụng những cách dạy đó nhằm nâng cao chất lượng học toán cho lớp mà tôi phụ trách rút ra cách cộng 2 phân số cùng mẫu số bằng cách lấy tử số cộng với nhau và giữ nguyên mẫu số. * Ở bài phép cộng phân số tiếp theo ( tiết 1 14) là phép cộng 2 phân số khác mẫu số. Lúc này từ ví
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY CHƯƠNG PHÂN SỐ TRONG MÔN TOÁN LỚP 4, SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY CHƯƠNG PHÂN SỐ TRONG MÔN TOÁN LỚP 4,

Từ khóa liên quan