SKKN: Tìm kiếm, chọn lọc, xử lý và xây dựng hệ thống tư liệu dạy học địa lý lớp 10 từ mạng internet

59 2.9K 1
SKKN: Tìm kiếm, chọn lọc, xử lý và xây dựng hệ thống tư liệu dạy học địa lý lớp 10 từ mạng internet

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày nay việc vào mạng Internet để tìm kiếm tư liệu, thông tin phục vụ cho công việc và học tập đã trở nên thông dụng đối với mọi người bởi sự ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin và chính bởi sự phong phú, cập nhật của các tư liệu trên mạng. Các tư liệu địa lí trên mạng Internet cũng hết sức phong phú, đa dạng, đặc biệt là các hình ảnh, mô hình, video clip hết sức sống động và bổ ích. Tuy nhiên nó phân bố rải rác ở nhiều địa chỉ website khác nhau, từ nhiều nguồn khác nhau. Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học và hiện đại hóa các phương tiện dạy học hiện nay, người giáo viên địa lí ngày càng đưa vào bài dạy của mình nhiều hơn các tư liệu sống động này, ngày càng sử dụng nhiều hơn các tư liệu từ mạng phục vụ cho công tác giảng dạy.

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị: Trường THPT Kiệm Tân Người thực hiện: Trần Ngọc Bảy Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lí giáo dục Phương pháp giảng dạy bộ môn Phương pháp giáo dục Lĩnh vực khác. Có đính kèm: Mô hình Phần mềm Phim ảnh Hiện vật khác Năm học: 2010-2011 A. PHẦN MỞ ĐẦU I – LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Ngày nay việc vào mạng Internet để tìm kiếm tư liệu, thông tin phục vụ cho công việc và học tập đã trở nên thông dụng đối với mọi người bởi sự ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin và chính bởi sự phong phú, cập nhật của các tư liệu trên mạng. - Các tư liệu địa lí trên mạng Internet cũng hết sức phong phú, đa dạng, đặc biệt là các hình ảnh, mô hình, video clip hết sức sống động và bổ ích. Tuy nhiên nó phân bố rải rác ở nhiều địa chỉ website khác nhau, từ nhiều nguồn khác nhau. Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học và hiện đại hóa các phương tiện dạy học hiện nay, người giáo viên địa lí ngày càng đưa vào bài dạy của mình nhiều hơn các tư liệu sống động này, ngày càng sử dụng nhiều hơn các tư liệu từ mạng phục vụ cho công tác giảng dạy. - Chương trình địa lí 10 THPT bao gồm các nội dung địa lí làm cơ sở, nền tảng cho các học phần Địa lí Tự Nhiên và Địa lí KT-XH nên có tính trừu tượng cao đòi hỏi nhiều tư liệu minh họa. Việc tìm kiếm, chọn lọc, hệ thống các tư liệu ở dạng kênh hình ( hình ảnh, mô hình, video clip…) từ mạng Internet làm tư liệu có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả dạy học chương trình địa lí 10. II – MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Xây dựng được hệ thống tư liệu từ mạng Internet (gồm các tư liệu hình ảnh, mô hình và các video clip) và in xuất thành đĩa VCD, CD phục vụ cho việc dạy học chương trình Địa lí 10 THPT – phần tự nhiên. III – NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Xác định cơ sở lí luận và thực tiễn của việc chọn lọc các tư liệu dạy học Địa lí 10 từ mạng Internet. 2 - Xác định các tư liệu cần thiết cho việc minh họa nội dung các bài dạy trong chương trình Địa lí 10. - Tìm kiếm, chọn lọc một số tư liệu mạng liên quan đến nội dung chương trình Địa lí 10 . - Sắp xếp, xây dựng hệ thống tư liệu ( chứa các hình ảnh, mô hình, video clip) phục vụ cho việc dạy học các bài địa lí 10. - In xuất thành sản phẩm. IV – PHẠM VI NGHIÊN CỨU Về nội dung: tư liệu dạy học địa lí từ mạng Internet. Phạm vi: chương trình địa lí 10 - phần Địa lí Tự Nhiên. V – LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU Trong giáo trình “Phương pháp dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông”,2004 của Nguyễn Trọng Phúc có đề cập đến các phương tiện dạy học hiện đại là phim giáo khoa và băng video. Trong cuốn này tác giả nêu lên những nét cơ bản nhất về ý nghĩa, tính chất và phương pháp sử dụng phim giáo khoa và băng video. Trong các cuốn “ Kĩ thuật dạy học địa lí ở trường phổ thông, 2007, NXBGiáo Dục” và “ Phương tiện dạy học Địa Lí ở trường THPT”, của PGS-TS Nguyễn Đức Vũ có đề cập đến kĩ thuật sử dụng Internet trong dạy học địa lí và kĩ thuật sử dụng phần mềm trình diễn Powerpoint trong dạy học địa lí. Tác giả đã nêu lên những điểm căn bản khái quát về mạng Internet, giới thiệu những nét cơ bản về cách xây dựng các bài giảng điện tử bằng Powerpoint, các tranh ảnh từ mạng Internet. Mặc dù những tài liệu này chỉ đề cập đôi nét về lí thuyết về các tư liệu dạy học địa lí từ mạng Internet nhưng chúng là cơ sở để chúng em đưa ra ý tưởng cũng như là những tư liệu bổ ích cho việc thực hiện đề tài này. Trong cuốn “cẩm nang sử dụng các dịch vụ Internet”, 2003 của Nguyễn Đức Toàn - Nguyễn Hùng đã đề cập những vấn đề về cách thức sử dụng các dịch vụ từ mạng Internet, đây là tư liệu quan trọng làm công cụ rất bổ ích cho việc tìm kiếm, chọn lọc và xây dựng hệ thống tư liệu dạy học từ mạng Internet. 3 Tác giả: Huỳnh Hải Sơn, “Hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên Internet”, năm 2008, bài viết trên mạng http://giaoan.violet.vn “Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học”, tài liệu chuyên khảo của "Mạng giáo viên sáng tạo" được hỗ trợ bởi Microsoft, NXB Giáo Dục 2005. “Internet và khai thác Internet”,tài liệu chuyên khảo của "Mạng giáo viên sáng tạo" được hỗ trợ bởi Micrisoft, NXB Giáo Dục 2007. Trần Đức Tuấn,“ Tăng cường sử dụng Internet trong dạy học Địa lí ở các trường THPT”, Kỉ yếu hội thảo khoa học- Đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của các thiết bị kĩ thuật, ĐHSP Huế, 2004. VI – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Phương pháp sưu tầm, phân tích, xử lí và tổng hợp tư liệu. Trên cơ sở mục đích, yêu cầu của đề tài đề ra để sưu tầm tài liệu, số liệu liên quan. Từ đó chọn lọc, sắp xếp, thống kê các tài liệu, số liệu đã thu thập được theo yêu cầu nghiên cứu của đề tài. 2. Phương pháp tìm kiếm, xử lí, tổng hợp tài liệu trên mạng Internet. Trên cơ sở các tài liệu thu thập được từ mạng Internet, tiến hành phân tích tổng hợp các yếu tố trong mối quan hệ tác động lẫn nhau nhằm rút ra những vấn đề phục vụ cho việc nghiên cứu. 3. Phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Là phương pháp sử dụng các thiết bị tin học, các phần mềm hỗ trợ, sử dụng các các thông tin, các tài liệu liên quan đến đề tài từ mạng Internet để xây dựng hệ thống tư liệu. 4. Phương pháp đối chiếu - so sánh So sánh, đối chiếu, đánh giá những sự vật, hiện tượng để thấy được sự tương đồng, khác biệt trong mối tương quan tổng thể, rút ra những nhận định cần thiết. 4 B. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC TÌM KIẾM TƯ LIỆU DẠY HỌC TỪ MẠNG INTERNET 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1. Quan niệm về tư liệu dạy học từ mạng Internet 1.1.1.1. Tư liệu dạy học từ mạng Internet Tư liệu dạy học là các tài liệu, thông tin sử dụng cho việc học tập, nghiên cứu và truyền thụ tri thức cho học sinh. Tư liệu dạy học có nhiều nguồn khác nhau: từ nguồn tư liệu truyền thống như sách giáo khoa, sách tham khảo, giáo trình chuyên môn, bản đồ, tranh ảnh, các tài liệu từ các tạp chí khoa học,…Ngoài nguồn tư liệu kể trên, hiện nay các tài liệu từ mạng Internet được sử dụng thường xuyên, rộng rãi và hết sức cần thiết trong việc cung cấp các thông tin cập nhật cho giáo viên và học sinh. Tư liệu dạy học từ mạng Internet là các tài liệu, thông tin dưới dạng dữ liệu số được chọn lọc, xử lí, sắp xếp theo một hệ thống phù hợp với mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học nhằm chuyển tải những tri thức khoa học cho học sinh từ đó nâng cao hiệu quả của việc dạy và học. Tư liệu dạy học từ mạng Internet cũng bao gồm các tài liệu ở hai dạng: kênh hình và kênh chữ. Các tài liệu này hết sức phong phú và đa dạng. Các tài liệu ở dạng kênh chữ phong phú và được cập nhật liên tục đảm bảo cung cấp những thông tin mang tính thời sự. Các tư liệu ở dạng kênh hình đa dạng (hình ảnh, mô hình, video clip…) với màu sắc, âm thanh sống động có giá trị minh họa cho nội dung và chứa đựng nhiều giá trị nội dung ngoài phạm vi bài học. 1.1.1.2.Đặc điểm của tư liệu dạy học từ mạng Tư liệu dạy học từ mạng Internet chứa đựng khối lượng tri thức khổng lồ, phong phú, đa dạng. Tư liệu mạng được tổ chức thành một hệ thống được gọi là tài nguyên, chúng được lưu ở các máy chủ, được kết nối và chia sẻ trên phạm vi toàn cầu. Với khối lượng lớn người sử dụng, nhiều thành phần khác nhau, việc cung cấp và chia sẻ tài liệu được diễn ra hằng ngày, trong đó nhiều công trình khoa học được công bố, 5 nhiều tài liệu quý, nhiều thông tin mới nhất được chia sẻ…thông qua các webside. Việc tiếp cận các thông tin cũng trở nên dễ dàng hơn với việc cùng một thông tin được đăng tải trên nhiều trang web khác nhau, dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau, do đó người sử dụng có thể tiếp cận thông tin ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau, đa dạng và đa chiều. Từ đặc điểm trên làm cho việc lựa chọn các nguồn tài liệu chính thống, đảm bảo tính khoa học lại là một khó khăn lớn cho người sử dụng, đặc biệt trong dạy học khi các tài liệu này được sử dụng cho việc truyền thụ tri thức cho cả thế hệ học sinh. Các tư liệu được tổ chức dưới dạng dữ liệu số, tức là các thông tin khi đưa vào máy tính đã được mã hóa. Mọi thông tin khi đưa vào máy tính đều được biểu diễn dưới dạng hệ nhị phân (là hệ đếm chỉ dùng 2 kí hiệu 0 hoặc 1 để biểu diễn). Khi một thông tin đươc đưa vào máy tính qua quá trình xử lí và được lưu trữ và sau đó thông tin được đưa ra khi người sử dụng truy cập. Do quá trình này thống nhất nên các thông tin đưa ra la thống nhất trên toàn cầu. Các tư liệu dạy học từ mạng có hình thức chuyển tải hết sức đa dạng với hình ảnh, âm thanh sống động, màu sắc phong phú, các hiệu ứng mang tính trực quan sinh động kích thích được hứng thú học tập cho học sinh. 1.1.1.3. Vai trò của tư liệu mạng trong dạy học Địa lí Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật máy tính của Mỹ vào năm 1993, (tạm dịch) “Con người lưu lại trong bộ nhớ được 20% những gì họ thấy và 30% những gì họ nghe. Nhưng họ nhớ 50% những gì họ thấy và nghe; và con số này lên đến 80% nếu họ thấy và nghe sự vật, hiện tượng một cách đồng thời.”. Trên cơ sở của những số liệu này và quá trình giảng dạy thực tế ở trường phổ thông chúng ta có thể thấy việc dạy học Địa lý chỉ với những phương tiện truyền thống như bảng đen, lời nói của thầy giáo và một ít phương tiện dạy học mang tính tĩnh (bản đồ, tranh ảnh, sơ đồ) chắc chắn hiệu quả sẽ không cao, mức độ ghi nhớ của học sinh sẽ thấp và chóng quên. Trong khi đó nếu học sinh được xem phim tư liệu, bản đồ, sơ đồ động (được thiết kế theo logic sự kiện), tranh ảnh với màu sắc sinh động kết hợp với lời nói của giáo viên thì khả năng ghi nhớ của các em sẽ tăng lên. Không những thế, nếu làm được điều này chúng ta sẽ tạo ra được một bầu không khí học tập sinh động, khơi gợi hứng thú học tập cho 6 các em đồng thời khắc sâu những kiến thức mà các em tiếp thu được. Rõ ràng, việc kết hợp cùng một lúc hai hay nhiều phương tiện truyền thông sẽ giúp cho người học tiếp thu thông tin nhanh, chính xác và nhớ lâu hơn. Các tư liệu dạy học từ mạng Internet giúp sinh động hóa, linh hoạt hóa bài dạy địa lí. Các hình ảnh, âm thanh sống động, màu sắc phong phú, có khả năng tăng sự thu hút đối với học sinh do có tác động đến nhiều giác quan cùng một lúc, thúc đẩy học sinh tư duy để phán đoán, phân tích, tổng hợp. Góp phần phát triển động cơ, hứng thú học tập cho học sinh: việc sử dụng các tư liệu từ mạng Internet đặc biệt là các đoạn phim video, các mô hình động, các hình ảnh là phương tiện dạy học hiện đại, được sử dụng trong các phương pháp dạy học mới khác hẳn với các phương pháp, phương tiện truyền thống mà các em thường được tiếp xúc do đó luôn tạo cho các em một không khí mới trong quá trình học tập. Các tư liệu từ mạng có khả năng minh họa cho nội dung bài dạy địa lí và chứa đựng các giá trị nội dung hiện đại, khoa học. Sử dụng các tư liệu mạng giúp giáo viên và học sinh tiếp cận, khai thác nguồn tri thức rộng lớn, hiện đại của nhân loại tránh tình trạng tụt hậu trong quá trình hội nhập vào nền giáo dục khu vực và thế giới. Các tư liệu dạy học từ mạng góp phần hình thành, rèn luyện kĩ năng địa lí cho học sinh. Do tính chính xác, đầy đủ, chi tiết, sống động của các tư liệu có thể giúp rèn luyện cho học sinh nhiều kĩ năng như nhận biết, phân tích, tổng hợp, so sánh các đối tượng địa lí. Các tư liệu dạy học từ mạng có vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học địa lí, chúng hỗ trợ giáo viên, học sinh sử dụng có hiệu quả thời gian của tiết học. Do các tiện ích kể trên mà nếu được khai thác tốt, các tư liệu dạy học sẽ giúp giáo viên điều khiển hướng dẫn học sinh nhận thức nhiều đơn vị kiến thức, giúp học sinh tiếp thu một cách chủ động, sâu sắc và hứng thú với nội dung bài học. Ví dụ: đối với các kiến thức địa lí đòi hỏi phải tư duy trừu tượng, giáo viên thường phải mất nhiều thời gian để giải thích như các hiện tượng sóng, thủy triều, sự chuyển động biểu kiến của mặt trời…nay với tư liệu dạy học từ mạng mà cụ thể là các mô hình, các đoạn phim video trực quan giúp phân tích ngắn gọn, dễ hiểu cơ chế của 7 đối tượng trong một thời gian ngắn hơn, đảm bảo sự cân đối giữa các nội dung cần trình bày của tiết dạy. Về phía học sinh, các hình ảnh trực quan này sẽ giúp các em dễ dàng hình thành tư duy địa lí, từ đó tự tin hơn để tiếp tục lĩnh hội tri thức. 1.1.2. Đặc điểm chương trình Địa lí 10. 1.1.2.1. Về cấu trúc Chương trình địa lí 10 gồm hai phần địa lí đại cương: Phần I: Địa lí tự nhiên gồm 4 chương Chương I: Bản đồ Chương II: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất Chương III: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của Lớp vỏ địa lí. Chương IV: Một số quy luật của Lớp vỏ địa lí 1.1.2.2 Về thời lượng Chương trình được phân bố 1,5 tiết/tuần trong 35 tuần của năm. Trong đó học kì 1 là 2 tiết/tuần, học kì 2 là 1 tiết/tuần. 1.1.2.3 Nội dung chương trình Chương trình gồm 2 phần: Địa lí tự nhiên đại cương và Địa lí kinh tế-xã hội đại cương. * Phần Địa lí tự nhiên đại cương: - Về mặt lí thuyết, phần này tập trung vào 4 nội dung: + Bản đồ Để giúp cho học sinh học tập tốt môn Địa lí, các kiến thức tối thiểu về bản đồ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các kiến thức này được sử dụng không chỉ đối với lớp 10, mà còn cho cả lớp 11, 12. Kế thừa những kiến thức đã có về bản đồ học ở THCS, chương trình này làm nổi bật các phép chiều hình bản đồ cơ bản cũng như một số phương pháp biểu hiện các đối tượng Điạ lí trên bản đồ, sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống. 8 + Vũ trụ Các nội dung chính được đưa vào là Vũ Trụ, hệ Mặt Trời, Trái Đất và hệ quả của vận động tự quay cũng như hệ quả của sự chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất. + Cấu trúc của Trái Đất và các quyển của lớp vỏ địa lí • Cấu trúc của Trái Đất • Thạch quyển, tác động của nội lực, ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất • Khí quyển Các nội dung chính bao gồm có khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất, sự phân bố khí áp và một số loại gió chính, ngưng đọng hơi nước và mưa. • Thủy quyển Các nội dung chủ yếu về thủy quyển là tuần hoàn của nước; một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước của sông; một số sông lớn trên thế giới; sóng, thủy triều, dòng biển. • Thổ nhưỡng và sinh quyển Về thổ nhưỡng và sinh quyển chỉ tập trung vào 2 nội dung là khái niệm và các nhân tố hình thành thổ nhưỡng; các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật, sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất • Một số quy luật chủ yếu của lớp vỏ địa lí Sau khi giới thiệu khái quát về lớp vỏ địa lí, 3 quy luật chính được đưa vào chương trình là quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, quy luật địa đới và quy luật phi địa đới. - Về mặt thực hành, các nội dung đều tập trung vào việc làm rõ hơn lí thuyết và rèn luyện kĩ năng đọc, phân tích bản đồ các thành phần tự nhiên cũng như vẽ và phân tích các biểu đồ liên quan đến các hiện tượng tự nhiên. 1.1.3. Đặc điểm sách giáo khoa địa lí 10 1.1.3.1. Về cấu trúc 9 Sách giáo khoa (SGK) Địa lí 10 ban cơ bản gồm 2 phần, 10 chương và 42 bài trong đó có 7 bài thực hành và 35 bài lí thuyết. Trong đó: - Phần Địa lí tự nhiên gồm 4 chương, 21 bài (trong đó riêng bài 9 là 2 tiết, còn lại các bài đều 1 tiết), bao gồm 18 bài lí thuyết và 3 bài thực hành. Bảng: Chương Số tiết Trong đó Lí thuyết Thực hành 1. Bản đồ 4 3 1 2. Vũ trụ. Hệ quả các vận động của trái đất 2 2 0 3.Cấu trúc của trái đất. các quyển của lớp vỏ địa lí. 14 12 2 4. Một số quy luật của lớp vỏ địa lí 2 2 0 Tổng số 22 19 3 1.1.3.2. Về nội dung Đảm bảo tính kế thừa và phát triển, tính phổ thông, cơ bản, hiện đại và cập nhật nhằm đáp ứng mục tiêu bộ môn đối với sách cơ bản. Nội dung SGK địa lí 10 gồm 2 mảng kiến thức về Địa lí tự nhiên đại cương và Địa lí kinh tế - xã hội đại cương. Tuy nhiên ở mảng kiến thức nào nó cũng thể hiện qua kênh chữ và kênh hình. * Kênh chữ Kênh chữ trình bày tiêu đề của bài; trình bày các thông tin của bài trong từng đoạn kiến thức ngắn; trình bày các câu hỏi giữa bài, câu hỏi kèm theo hình ảnh; câu hỏi và bài tập cuối bài; trình bày tóm tắt của bài; trình bày bài đọc thêm. Kênh chữ là phần quan trọng hàng đầu của SGK địa lí 10. Thông qua kênh này các khái niệm cơ bản, định nghĩa, quy luật…được trình bày rõ ràng giúp cho học sinh nhận thức được nội dung chính của bài học. Đây có thể coi là kiến thức rất cơ bản, được chọn lọc kĩ lưỡng sao cho vừa cô đọng, khúc triết vừa phù hợp với trình độ của học sinh. 10 [...]... không phải mất nhiều thời gian và công sức tra từ điển hoặc các trung tâm dịch thuật 2.2 Phương pháp tìm kiếm, chọn lọc và xây dựng hệ thống tư liệu dạy học địa lí 10 từ mạng Internet 2.2.1 Định hướng tư liệu cần tìm kiếm Định hướng tư liệu tức là xác định thông tin cần tìm nhằm đưa ra bộ từ khóa chính xác Một khi từ khóa đã xác định thì nội dung tìm kiếm sẽ được khoanh vùng, từ khóa càng trọng tâm thì... phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện dạy học 14 1.2.2 Hiện đại hóa phương tiện dạy học Phương tiện dạy học (PTDH) không chỉ đơn giản là những hình ảnh bên ngoài của sự vật, hiện tư ng mà là sự “ vật chất hóa” các tri thức địa lí PTDH còn là “hình ảnh kép” của phương pháp dạy học Mối phương pháp dạy học với đặc trưng là một hệ thống các hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm... nên một thể thống nhất về kiến thức và kĩ năng Đây là cơ sở để những người thực hiện đề tài tìm kiếm những tư liệu hình ảnh, video bám sát nội dung chương trình, SGK địa lí 10 Khó khăn: Hệ thống kiến thức và kĩ năng thông qua SGK địa lí 10 là không nhỏ đặc biệt các nội dung thuộc hai phần địa lí đại cương ( ĐLTN đại cương) mang tính khái quát, trừu tư ng cao Nên việc tìm kiếm các tư liệu từ mạng để vừa... vào ô tìm kiếm của Google vi tính - máy Google sẽ tìm các trang có từ khóa vi tính nhưng không có từ máy trong đó + Bắt buộc phải có một từ nào đó ra trong kết quả tìm kiếm Google sẽ tìm tất cả các trang Web có chứa từ khóa cần tìm và bắt buộc phải có thêm từ bắt buộc Cú pháp: từ khóa + từ bắt buộc Thí dụ nhập vào ô tìm kiếm của Google vi tính +máy Google sẽ tìm các trang có từ khóa vi tính và có từ máy... phát triển, Internet đã trở thành một công cụ rất hữu hiệu đối với dạy học địa lí hiện đại không chỉ trong các trường đại học mà còn cả trong các trường phổ thông Với sự hỗ trợ của mạng Internet dạy học địa lí đã có những biến đổi to lớn không chỉ về nội dung dạy học mà cả phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Hiện nay ở nước ta, hầu hết các trường từ trung học cơ sở (THCS) cho đến trung học phổ thông... giúp học sinh tìm ra được những kiến thức mới mẻ, bổ ích, mặt khác có thể rèn luyện khả năng tư duy và kĩ năng địa lí cho học sinh Hai hệ thống kênh hình và kênh chữ không tồn tại biệt lập mà chúng có mối quan hệ mật thiết, đan xen, hoà quyện vào nhau tạo nên một chỉnh thể thống nhất, là công cụ hữu ích cho học sinh tìm kiếm tri thức và rèn luyện kĩ năng địa lí * Các câu hỏi và bài tập Các câu hỏi và. .. kết quả tìm kiếm bao gồm địa chỉ liên kết đến trang Web có từ khóa và vài dòng mô tả bên dưới, chỉ cần nhấn trái chuột vào địa chỉ liên kết sẽ mở được trang Web có thông tin muốn tìm Nhấn vào nút Xem trang đầu tiên tìm được thì Google sẽ tìm và tự động mở trang Web đầu tiên trong kết quả tìm kiếm Các lựa chọn tìm kiếm trên công cụ: Web: Tìm trên cả các Web Site;; Hình ảnh: Chỉ tìm hình ảnh từ các trang... dụng các tài liệu từ mạng Internet trong bài dạy địa lí, và nhiều khi có thể nói việc tìm kiếm, sử dụng tư liệu mạng Internet trở thành một nhu cầu tất yếu trong quá trình dạy học Trong dạy học hiện nay có rất nhiều loại PTDH truyền thống lẫn hiện đại được đưa vào sử dụng khá phổ biến: Bảng 1.1: So sánh giữa PTDH truyền thống và PTDH hiện đại Các PTDH truyền thống - Bản đồ, biểu đồ, lược đồ, sơ đồ… Các... định, đòi hỏi phải có phương tiện và thiết bị dạy học phù hợp Có nghĩa là nói đến phương pháp dạy học là nói đến phương tiện, thiết bị dạy học và ngược lại Chúng có sự thống nhất hữu cơ với nhau, hòa vào trong nhau, ở một khía cạnh nào đó phương tiện dạy học cũng là một yếu tố quan trọng để đạt đến mục tiêu dạy học Nó vừa là công cụ dạy học vừa là nguồn tri thức cần tìm tòi, khám phá để rút ra những... chóng tìm ra tài liệu mong muốn Từ khóa để bạn tìm kiếm trên mạng có thể chính là cụm từ có trong bài học, trong Sách Giáo khoa, hoặc là một cụm từ khác có nghĩa gần hoặc liên quan nhiều đến nội dung chính của bài học 2.2.1.2 Chuẩn bị các từ khóa cần tìm Khái niệm từ khóa: Từ khóa là một từ hoặc cụm từ mà nó phản ánh một phần nội dung hoặc toàn bộ nội dung của chủ đề nào đó Mặc định các công cụ tìm kiếm . minh họa nội dung các bài dạy trong chương trình Địa lí 10. - Tìm kiếm, chọn lọc một số tư li u mạng li n quan đến nội dung chương trình Địa lí 10 . - Sắp xếp, xây dựng hệ thống tư li u ( chứa. tích, xử lí và tổng hợp tư li u. Trên cơ sở mục đích, yêu cầu của đề tài đề ra để sưu tầm tài li u, số li u li n quan. Từ đó chọn lọc, sắp xếp, thống kê các tài li u, số li u đã thu thập được theo. trợ, sử dụng các các thông tin, các tài li u li n quan đến đề tài từ mạng Internet để xây dựng hệ thống tư li u. 4. Phương pháp đối chiếu - so sánh So sánh, đối chiếu, đánh giá những sự vật,

Ngày đăng: 26/11/2014, 20:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan