0

Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở việt nam giai đoạn 2010 2013

42 3,481 18
  • Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở việt nam giai đoạn 2010 2013

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 20:36

Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở việt nam giai đoạn 2010 2013 . Những vấn đề từ lý thuyết đến thực tiễn về Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở việt nam giai đoạn 2010 2013 . Những điều cần biết về Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở việt nam giai đoạn 2010 2013 Mục lục Danh mục các hình vẽ 3 Phần mở đầu 4 Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về lạm phát và thất nghiệp 7 1.1. Những vấn đề cơ bản về lạm phát 7 1.1.1. Quan điểm về lạm phát 7 1.1.2. Khái niệm lạm phát 8 1.1.3. Phân loại lạm phát 8 1.1.4. Biểu hiện của lạm phát 9 1.1.5. Nguyên nhân của lạm phát 9 1.1.6. Tác động của lạm phát 12 1.2. Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp 13 1.2.1. Khái niệm thất nghiệp 13 1.2.2. Phân loại thất nghiệp 13 1.2.3. Tác động của thất nghiệp 16 1.3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 17 1.3.1. Đường Phillips ban đầu 17 1.3.2. Đường Phillips mở rộng 18 1.3.3. Đường Phillips dài hạn 18 Chương 2: Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam 20 giai đoạn 2010-2013 2.1. Tình hình lạm phát trong giai đoạn 2010-2013 20 2.1.1. Tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2010 20 2.1.2. Tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2011 23 2.1.3. Tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2012 27 2.1.4. Tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2013 28 2.2. Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2010-2013 30 2.2.1. Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam năm 2010 30 2.2.2. Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam năm 2011 31 2.2.3. Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam năm 2012 31 2.2.4. Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam năm 2013 33 2.3. Tác động của lạm phát và thất nghiệp đến nền kinh tế Việt Nam 34 giai đoạn 2010-2013 2.3.1. Tác động của lạm phát đến nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 34 2010-2013 2.3.2. Tác động của thất nghiệp đến nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 35 2010-2013 Chương 3: Một số biện pháp nhằm kiềm chế tình hình lạm phát và 36 kiểm soát thất nghiệp ở Việt Nam trong những năm tới 3.1. Những biện pháp nhằm kiềm chế tình hình lạm phát 36 3.2. Những biện pháp nhằm kiểm soát tình hình thất nghiệp 38 Kết luận 40 Danh mục tài liệu tham khảo 41 Trang Danh mục các hình vẽ Hình Nội dung Trang 1.1 Lạm phát do cầu kéo 10 1.2 Lạm phát do chi phí đẩy 11 1.3 Phân tích về thất nghiệp 15 1.4 Quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 19 2.1 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước năm 2010 20 2.2 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2010 so với năm 2009 21 2.3 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2011 so với năm 2010 24 2.4 Diễn biến CPI trong 10 tháng năm 2013 so với tháng 12/2012 29 2.5 Tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2012 32 2.6 Tỷ lệ thất nghiệp năm 2013 so với năm 2012 33 Phần mở đầu 1. Tính cấp thiết Những nhân tố để đánh giá một nền kinh tế đó là dựa trên các chỉ tiêu vĩ mô của nền kinh tế như tăng trưởng kinh tế GDP, lạm phát, thất nghiệp và giá cả đồng tiền của quốc gia đó. Trong đó, hai chỉ tiêu được quan tâm nhiều nhất không chỉ của các nhà hoạch định chính sách mà còn của toàn bộ chủ thể trong nền kinh tế đó chính là lạm phát, thất nghiệp và mối quan hệ giữa chúng. Nền kinh tế Việt Nam từ sau đổi mới năm 1986 đã đạt được nhiều thành tựu to lớn song cũng mắc không ít những khó khăn, có những năm nền kinh tế tăng trưởng cao và kéo dài song cũng có những năm lạm phát và thất nghiệp chỉ tỉ lệ cao gây tác động đến nền kinh tế - xã hội khiến đất nước rơi vào vòng xoáy lạm phát và thất nghiệp mà hậu quả của nó là kéo theo các cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị trầm trọng. Do đó, đây là chủ đề được mọi tầng lớp xã hội quan tâm. Xuất phát từ những lí do trên, em quyết định chọn nghiên cứu đề tài: “Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2010-2013”. 2. Mục tiêu - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về lạm phát và thất nghiệp. - Đánh giá tình hình lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2010-2013. - Kết hợp một số vấn đề lý luận, qua đánh giá tình hình, đề ra một số giải pháp nhằm kiềm chế tình hình lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam trong những năm tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về tình hình lạm phát và thất nghiệp. - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về tình hình lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2010-2013. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tổng quát là phân tích, tổng hợp, đánh giá dựa trên những lí luận cơ bản về lạm phát và thất nghiệp. - Phương pháp thống kê so sánh và khái quát hóa vấn đề cần nghiên cứu phân tích. 5. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề án gồm có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về lạm phát và thất nghiệp. Chương 2: Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2010-2013. Chương 3: Một số biện pháp nhằm kiềm chế tình hình lạm phát và kiểm soát thất nghiệp ở Việt Nam trong những năm tới. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về lạm phát và thất nghiệp. 1.1. Những vấn đề cơ bản về lạm phát 1.1.1. Quan điểm về lạm phát 1.1.2. Khái niệm lạm phát 1.1.3. Phân loại lạm phát - Căn cứ vào tốc độ của lạm phát - Căn cứ vào nguyên nhân gây ra lạm phát - Căn cứ vào tác động của lạm phát. 1.1.4. Biểu hiện của lạm phát 1.1.5. Nguyên nhân của lạm phát - Lạm phát do cầu kéo - Lạm phát do chi phí - Lạm phát ỳ. 1.1.6. Tác động của lạm phát - Tác động tích cực - Tác động tiêu cực. 1.2. Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp 1.2.1. Khái niệm thất nghiệp 1.2.2. Phân loại thất nghiệp - Theo hình thức thất nghiệp - Theo lí do thất nghiệp - Theo tính chất thất nghiệp - Theo nguồn gốc thất nghiệp 1.2.3. Tác động của thất nghiệp - Tác động tích cực - Tác động tiêu cực 1.3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 1.3.1. Đường Phillips ban đầu 1.3.2. Đường Phillips mở rộng 1.3.3. Đường Phillips dài hạn. Chương 2: Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2010-2013. 2.1. Tình hình lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2010-2013. 2.2. Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2010-2013. 2.3. Tác động của lạm phát và thất nghiệp đến nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2010-2013. Chương 3: Một số biện pháp kiềm chế tình hình lạm phát và kiểm soát thất nghiệp ở Việt Nam trong những năm tới. 3.1. Những biện pháp nhằm kiềm chế tình hình lạm phát. 3.2. Những biện pháp nhằm kiểm soát tình hình thất nghiệp. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về lạm phát và thất nghiệp 1.1. Những vấn đề cơ bản về lạm phát. 1.1.1. Quan điểm về lạm phát. Có nhiều nhà kinh tế đã nêu lên những quan điểm xung quanh lạm phát, nhưng hầu hết chưa có một sự thống nhất hoàn toàn. Để có một quan điểm thống nhất về lạm phát, chúng ta cần nghiên cứu một số ý kiến về nó. - Theo Milton Friedman: “ Lạm phát là việc đưa quá nhiều tiền vào lưu thông làm cho giá cả tăng lên”. - Theo Jean Bodin: “Lạm phát trong mọi lúc mọi nơi đều là hiện tượng của lưu thông tiền tệ. Lạm phát xuất hiện và chỉ có thể xuất hiện khi nào số lượng tiền tệ trong lưu thông tăng lên với nhịp độ nhanh hơn so với sản xuất”. - Trong khi đó, theo John Maynard Keynes, ông đưa ra hai quan điểm về lạm phát như sau: + Luận thuyết “lạm phát chi phí”: Lạm phát nảy sinh do mức tăng các chi phí sản xuất kinh doanh nhanh hơn mức tăng năng suất lao động. Mức tăng chi phí này chủ yếu là do tăng tiền lương, giá các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu… đặc biệt từ sau năm 1970 do giá dầu mỏ tăng ca, đã làm cho lạm phát tăng ở nhiều nước. + Luận thuyết “lạm phát cơ cấu”: Lạm phát nảy sinh do sự mất cân đối sâu sắc trong chính cơ cấu của nền kinh tế (mất cân đối giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa công nghiệp và nông nghiệp,…), chính vì sự mất cân đối này là một nhân tố cơ bản dẫn đến sự phát triển không có hiệu quả của nền kinh tế. - Và theo Karl Marx: “Lạm phát là sự tràn ngập trong lưu thông một khối lượng tiền giấy quá thừa dẫn đến sự mất giá của tiền giấy, dẫn đến sự phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân có lợi cho giai cấp thống trị, làm thiệt hại đến quyền lợi của nhân dân lao động”. 1.1.2. Khái niệm lạm phát Với nhiều quan điểm lạm phát như vậy, các nhà kinh tế cũng đưa ra những khái niệm khác nhau về lạm phát. Tuy nhiên, khái niệm về lạm phát được phổ biến nhất đó là: Lạm phát là sự tăng lên liên tục của mức giá trung bình theo thời gian. Với khái niệm trên thì, mức giá trung bình được hiểu là mức giá chung của tất cả các hàng hóa và dịch vụ. Nó được biểu thị bằng chỉ số giá. - Chỉ số giá là chỉ tiêu phản ánh biến động của mức giá chung kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc. - Có 3 chỉ tiêu biểu thị chỉ số giá là: + Chỉ số giá tiêu dùng (CPI - Cosumer Price Index): Là chỉ tiêu phản ánh chi phí nói chung của một người tiêu dùng điển hình khi mua hàng hóa và dịch vụ. + Chỉ tiêu giá sản xuất (PPI - Producer Price Index): Là chỉ tiêu số giá bán buôn, tức chi phí để mua một giỏ hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp. + Chỉ số giảm phát (D): Là chỉ tiêu phản ánh biến động của giá cả tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Trong ba loại chỉ số giá nêu trên thì chỉ số giá CPI được sử dụng rộng rãi nhất, và là chỉ số được quan tâm nhiều nhất, vì nó gắn liền nhất với cuộc sống của người tiêu dùng. 1.1.3. Phân loại lạm phát. Căn cứ vào tốc độ của lạm phát, thì lạm phát được chia làm 3 loại, cụ thể như sau: - Lạm phát thấp hay còn gọi là lạm phát vừa phải: Đây là loại lạm phát xảy ra với mức tăng trưởng chậm của giá cả, được giới hạn ở mức độ một con số hàng năm, có nghĩa là chỉ số giá cả tăng dưới 10%/năm. - Lạm phát phi mã: Đây là loại lạm phát xảy ra khi chỉ số giá cả hàng hóa biến động mạnh,tăng từ hai con số trở lên hàng năm, có nghĩa là chỉ số giá cả tăng từ 10%/năm đến 99%/năm. - Lạm phát siêu tốc hay còn gọi là siêu lạm phát: Đây là loại lạm phát xảy ra khi chỉ số giá cả hàng hóa biến động rất mạnh, tăng từ ba con số trở lên hàng năm, có nghĩa là chỉ số giá cả tăng từ 100%/năm trở lên. Căn cứ vào nguyên nhân gây ra lạm phát, thì lạm phát được chia làm 2 loại, cụ thể như sau: - Lạm phát do cầu kéo: Đây là loại lạm phát xảy ra khi nhu cầu hàng hóa tăng quá cao vượt quá khả năng cung ứng hàng hóa của nền kinh tế. - Lạm phát do chi phí đẩy: Đây là loại lạm phát xảy ra khi chi phí đầu vào cho một đơn vị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tăng, làm cho giá thành sản phẩm tăng lên nên đẩy giá cả hàng hóa tăng lên. - Lạm phát ỳ: Đây là loại lạm phát chỉ tăng lên với một tỷ lệ không đổi hàng năm trong một thời gian dài. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác. Căn cứ vào tác động của lạm phát, thì lạm phát được chia làm 4 loại, cụ thể như sau: - Lạm phát cân bằng và có thể dự đoán được: Đây là loại lạm phát xảy ra khi giá cả tất cả các loại hàng hóa đều tăng cùng một tốc độ và có thể dự đoán trước được. - Lạm phát không cân bằng và có thể dự đoán: Đây là loại lạm phát xảy ra khi tất cả các loại hàng hóa tăng không đều, nhưng có thể dự đoán trước được. - Lạm phát cân bằng và không thể dự đoán: Đây là loại lạm phát xảy ra khi giá cả các loại hàn hóa tăng đều nhau nhưng bất ngờ và không thể dự đoán trước được. - Lạm phát không cân bằng và không thể dự đoán trược: Đây là loại lạm phát xảy ra khi giá cả các loại hàng hóa tăng không đều nhau và bất ngờ, không dự đoán trước được. Và ngoài ra, còn có nhiều cách phân loại khác. 1.1.4. Biều hiện của lạm phát. Biểu hiện của lạm phát là: - Tiền giấy bị mất giá. - Giá ngoại tệ tăng liên tục. - Giá cả của tất cả các loại hàng hóa kể cả hàng hóa tư liệu tiêu dùng, lẫn hàng hóa tư liệu sản xuất và giá cả hàng hóa sức lao động đều tăng. - Giá cả của chứng khoán biến động mạnh. 1.1.5. Nguyên nhân của lạm phát. Để tìm hiểu cụ thể về lạm phát, các nhà kinh tế đưa ra các nguyên nhân về lạm phát. Có thể nói lạm phát xuất phát từ nguyên nhân sau: Lạm phát do cầu kéo: - Sự tăng lên của tổng cầu có thể do nhiều nhân tố tác động như: cung tiền tệ tăng, thuế giảm, xuất khẩu ròng tăng,…, và một số nguyên nhân được xem xét cụ thể như sau: + Do bội chi ngân sách Nhà nước thường xuyên và kéo dài. + Do việc kiểm soát khối lượng tiền trong lưu thông của ngân hàng trung ương không chặt chẽ làm cho khối lượng tiền trong lưu thông vượt quá khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong một thời gian. + Do chất lượng tín dụng kém, không thu hồi được vốn, làm mất cân đối quan hệ tiền hàng. + Do tiền lương tăng quá cao, tạo sức cầu hàng hóa lớn, vượt quá khả năng cung ứng hàng hóa của nền kinh tế. + Ngoài ra, có thể do các nguyên nhân về tâm lý, như ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng về chính trị, quân sự, kinh tế hoặc do thiên tai như: động đất, bão, núi lửa, sụt bùn, lở núi,…làm cho dân chúng hoang mang đổ xô đi mua vét hàng hóa, làm sức cầu hàng hóa gia tăng nhanh chóng, kéo giá cả hàng hóa tăng lên. - Bản chất của lạm phát cầu kéo là do nhu cầu hàng hóa tăng nhanh vượt quá khả năng cung ứng hàng hóa nên kéo giá cả hàng hóa tăng lên. P P” AS LR AS’ (2) AS P’ E’ (3) F P E (1) AD AD’ Y* Y Y Hình 1.1. Lạm phát do cầu kéo Giả định nền kinh tế ban đầu tại điểm cân bằng E, mức giá P và sản lượng Y*. Chính phủ có ý muốn giảm thất nghiệp bằng cách tác động vào làm tăng tổng cầu (đường AD dịch chuyển sang phải). Tại điểm cân bằng ngắn hạn mới F, việc làm nhiều, để giữ chân người lao động các hãng tăng tiền lương, làm chi phí sản xuất tăng nên đẩy đường AS dịch chuyển sang trái. Quá trình trên tiếp tục và kết quả dẫn đến Ghi chú: AS: Đường tổng cung AD: Đường tổng cầu AS LR : Đường tổng cung dài hạn P: Mức giá Y: Sản lượng Y*: Sản lượng tiềm năng [...]... có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp (hình 1.4) gp Đường Phillips dài hạn gpe Đường Phillips mở rộng u* u Đường Phillips ban đầu Hình 1.4 Quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp Chương 2: Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2010- 2013 2.1 Tình hình lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2010- 2013 2.1.1 Tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2010 Năm 2010, lạm phát cả nước ở mức 11,75% dù được... mức tăng 7%, đạt chỉ tiêu đề ra 2.2 Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2010- 2013 2.2.1 Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam năm 2010 Năm 2010 tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam là trên 2,88% Trong đó, thất nghiệp ở khu vực thành thị là 4,43% và nông thôn là 2,27% So với năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp chung đã giảm 0,02%, thất nghiệp thành thị giảm 0,17%, trong khi thất nghiệp nông thôn tăng thêm 0,02% Các... cấu là thất nghiệp tự nguyện Thất nghiệp thiếu cầu là thất nghiệp không tự nguyện Thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển được xét dưới hai góc độ: - Đứng ở góc độ cá nhân người lao động thì đây là thất nghiệp không tự - nguyện Đứng ở góc độ tập thể, góc độ toàn xã hội thì đây là thất nghiệp tự nguyện Thất nghiệp tự nhiên là thất nghiệp khi thị trường đạt cân bằng Thất nghiệp tự nhiên bao gồm: thất nghiệp. .. tính ổn định giữa mức thất nghiệp và nhịp độ tăng tiền lương trung bình Thất nghiệp cao khi tiền lương tăng chậm và thất nghiệp giảm khi mức tiền lương tăng lên nhanh Theo số liệu thống kê của Phillips , thì tỷ lệ thất nghiệp ở mức 2,5% nền kinh tế có tỷ lệ lạm phát bằng 0 Khi tỷ lệ thất nghiệp lớn hơn 2,5% thì lạm phát nhỏ hơn 0 và khi tỷ lệ thất nghiệp nhỏ hơn 2,5% thì lạm phát lớn hơn 0 Đường Phillips... với ở khu vực nông thôn, bởi lẽ dễ tìm được việc làm hơn ở khu vực nông thôn nhưng việc làm đó lại không đem lại thu nhập cao cho người lao động Trong 6 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp chung của Việt Nam tăng nhẹ từ 1,71% trong 6 tháng đầu năm 2012 lên mức 2,01% 2.3 Tác động của lạm phát và thất nghiệp đến nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010- 2013 2.3.1 Tác động của lạm phát đến nền kinh tế Việt. .. hóa khi thừa lao động và giải quyết việc làm - Tốn chi phí lớn để trợ cấp cho ngườ thất nghiệp, mở các lớp dạy nghề,… làm cho ngân sách bị thu hẹp, không thể mở rộng đầu tư, xây dựng các dự án kinh tế khác Chương 3: Một số biện pháp nhằm kiềm chế tình hình lạm phát và kiểm soát thất nghiệp ở Việt Nam trong những năm tới 3.1 Những biện pháp nhằm kiềm chế tình hình lạm phát Lạm phát trong những năm tới... toán và tín dụng được bồi đắp nhanh chóng 2.1.2 Tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2011 Năm 2011, lạm phát có những diễn biến phức tạp Lạm phát cả năm chốt ở mức 18,13% ghi nhận sự “đi hoang” của dòng tiền khi không tạo được đột phá về tăng trưởng nhưng lại thú ép lạm phát đạt các kỷ lục mới Từ đầu năm đến tháng 5, CPI có sự gia tăng ở mức cao Tuy nhiên, lạm phát đã có xu hướng giảm từ tháng 6 và đến... nghịch giữa lạm phát và thất nghiệp Tức là giữa lạm phát và thất nghiệp có sự đánh đổi Mối quan hệ giữa tốc độ thay đổi tiền lương và thất nghiệp chu kì được biểu diễn qua công thức: ∆W/W = -β(u - u*) Trong đó: W: Tiền lương danh nghĩa ∆W: Gia tăng tiền lương danh nghĩa ∆W/W: Tốc độ thay đổi tiền lương danh nghĩa β: Tham số phản ánh nhạy cảm giữa thất nghiệp và lạm phát (u - u*): Thất nghiệp chu kì... trên hình 1.3 với mức tiền công w0, đoạn thẳng AB là số lượng thất nghiệp tự nhiên Thất nghiệp không tự nguyện: Là những người muốn làm việc ở mức tiền công hiện hành nhưng vẫn không có việc làm Thất nghiệp thiếu cầu xảy ra khi tổng cầu giảm, sản xuất bị đình trệ, lao động không có công ăn việc làm… Vì vậy, loại thất nghiệp này là thất nghiệp không tự nguyện Vậy: Thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp. .. Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam năm 2012 Năm 2012, tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam là 1,96% giảm 0,31% so với năm 2011 Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi tại khu vực thành thị là 3,21%, khu vực nông thôn là 1,39% Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi năm 2012 là 2,8% Trong đó, khu vực thành thị là 1,58%, khu vực nông thôn là 3,35% Hình 2.5 Tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp . hình lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2010- 2013 2.1. Tình hình lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2010- 2013. 2.1.1. Tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2010. Năm 2010, lạm phát cả nước ở mức. 2: Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam 20 giai đoạn 2010- 2013 2.1. Tình hình lạm phát trong giai đoạn 2010- 2013 20 2.1.1. Tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2010 20 2.1.2. Tình hình lạm. 2010- 2013. 2.1. Tình hình lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2010- 2013. 2.2. Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2010- 2013. 2.3. Tác động của lạm phát và thất nghiệp đến nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở việt nam giai đoạn 2010 2013, Tình hình lạm phát và thất nghiệp ở việt nam giai đoạn 2010 2013,

Từ khóa liên quan