Đề tài giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động, tích cực và tự lực chiếm lĩnh tri thức trong môn sinh học 7

11 2.5K 6
Đề tài giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động, tích cực và tự lực chiếm lĩnh tri thức trong môn sinh học 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

kiến thức sinh học 7 rất đa dạng và phong phú về hình thái , cấu tạo và chức năng sống của các động vật (ĐV) nên qua phương pháp này học sinh sẽ tự tìm ra được những đặc điểm chung cho từng ngành, từng lớp. Vì thế nên tôi vận dụng những điều nói trên vào các bài giảng cụ thể để giúp các em có được phương pháp học tập tốt nhất , giúp các em tiếp thu kiến thức một cách chủ động, tích cực và tự lực chiếm lĩnh tri thức và đạt được kết quả học tập cao hơn, đó là lí do giúp tôi chọn đề tài này

SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học Phần A: ĐẶT VẤN ĐỀ I/LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: - Do nhu cầu xã hội thời kỳ cơng nghiệp hố – đại hoá đất nước nên mục tiêu giáo dục cần phải thay đổi để tạo người thích ứng với xã hội Để mục tiêu giáo dục thay đổi yêu cầu phương pháp dạy học giáo viên ngành giáo dục phải thay đổi để nâng cao chất lượng hiệu đào tạo, để giúp cho em khơng học tập theo cách thụ động mà tự biết phát huy tính tích cực , chủ động tự lực chiếm lĩnh tri thức học - Trong trình dạy học giáo viên sử dụng phương pháp hỏi – đáp hay thuyết trình khơng thể phát huy hết khả học tập học sinh mà phải kết hợp nhiều phương pháp phương pháp hoạt động nhóm giúp học sinh phát huy tính tích cực tốt qua phương pháp hoạt động nhóm học sinh tham gia với ban bè để trao đổi, thảo luận tự tìm đáp án với nhóm để ghi nhớ kiến thức - Phương pháp hoạt động nhóm giúp tất học sinh lớp phát huy tính tích cực để chủ động chiếm lĩnh tri thức, sử dụng phương pháp hỏi đáp số học sinh lớp suy nghĩ trả lời câu hỏi cịn nhiều học sinh khác ngồi khơng cần suy nghĩ để trả lời mà cần nghe bạn trả lời được, nhiều học sinh cịn khơng nghe giáo viên hỏi dù khơng nói chuyện hay không làm việc riêng qua phương pháp hoạt động nhóm quan sát SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học chặt chẽ hướng dẫn chu đáo tận tình giáo viên tất em tham gia tích cực tự rút kiến thức cho học cho thân - Mặt khác kiến thức sinh học đa dạng phong phú hình thái , cấu tạo chức sống động vật (ĐV) nên qua phương pháp học sinh tự tìm đặc điểm chung cho ngành, lớp Vì nên tơi vận dụng điều nói vào giảng cụ thể để giúp em có phương pháp học tập tốt , giúp em tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức đạt kết học tập cao hơn, lí giúp tơi chọn đề tài SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học II/THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC: - Kiến thức sinh học phong phú đa dạng , học sinh nghiên cứu từ ĐV nguyên sinh (trùng roi,… ) có cấu tạo đơn giản đến ĐV có cấu tạo phức tạp có xương hồn chỉnh tiến hố (lớp thú,……), từ ĐV đẻ trứng (trai sông,…….) đến ĐV đẻ (thỏ,………), từ hình thức thụ tinh ngồi (trai sơng, ……) đến thụ tinh (châu chấu, chim bồ câu,……),……… - Trong học em thường gặp khó khăn dạng cấu tạo ĐV phù hợp với môi trường sống thời gian hạn chế lượng kiến thức nhiều học sinh chủ yếu quan sát tranh vẽ để thu nhận kiến thức Do số giáo viên chủ động cung cấp kiến thức cho học sinh học sinh thụ động ghi nhận kiến thức , để theo kịp thời đại kỷ XXI mà thầy truyền thụ kiến thức cho học sinh phương pháp dạy học không ngày đổi mà ngày bị lão hóa , bị lạc hậu dẫn đến chất lượng giáo dục ngày thấp - Trong trình dạy học thầy trị ln đơi với nhau, ln có hợp tác phương pháp hoạt động nhóm giúp học sinh phát huy hết tính tích cực - Một thực tế sinh học học ĐV , giảng dạy theo phương pháp hỏi – đáp hay thuyết trình nhiều câu hỏi khó yêu cầu học sinh phải tự suy nghĩ học sinh không cần suy nghĩ ngồi chờ giáo viên giải thích , từ người giáo viên dẫn dắt học sinh cách học tập theo phương pháp cũ Vì người giáo viên cần phải kết hợp nhiều phương pháp tiết dạy phương pháp hoạt động nhóm quan trọng để giúp em tự chiếm lĩnh tri thức - Phương pháp hoạt động nhóm giúp giáo viên theo dõi tất đối tượng học sinh biết khả học tập em , từ mà có phương pháp vận dụng tốt để giúp em học tập đạt kết cao SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học Phần B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - Để em phát huy tính tích cực chủ động chiếm lình tri thức người giáo viên cần kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác phương pháp hoạt động nhóm quan trọng giúp học sinh nổ lực tư Qua hoạt động nhóm em tranh cãi, thảo luận em thấy lợi ích phương pháp hoạt động nhóm dù câu hỏi giáo viên đặt có khó đến đâu với hợp tác nhiều người cuối em tìm câu trả lời - Khi hoạt động nhóm giáo viên cần tạo khơng khí thoải mái cho lớp học, cho nhóm khơng ép buộc học sinh q cao làm cho học sinh có hứng thú học tập - Sinh học tìm hiểu nhiều đặc điểm : nơi sống, cấu tạo ngoài, cấu tạo trong, sinh sản, tiến hố,……… nên ngồi phương pháp thực dạy thơng thường giáo viên cần nghiên cứu phương pháp lấy học sinh làm trọng tâm để gây kích thích hứng thú tiết học , giúp em tự tìm tịi chiếm lĩnh tri thức qua phương pháp học tập cách hoạt động nhóm - Khi thảo luận nhóm giáo viên nên chia nhóm nhỏ từ 6-8 học sinh không nhiều học sinh , học sinh qúa nhiều dễ dẫn đến tình trạng học sinh ngồi nói chuyện riêng Thường giáo viên nên cho học sinh thảo luận để trả lời lệnh giáo viên cần bổ sung thêm câu hỏi nâng cao liên quan đến học SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học - Khi cho học sinh quan sát hình vẽ để thảo luận giáo viên nên chuẩn bị hình vẽ khơng có thích để học sinh tự thích vào Những câu hỏi khó giáo viên nên gợi ý cho học sinh Nếu giáo viên cho học sinh nghiên cứu thông tin quan sát tranh vẽ để trả lời câu hỏi mà giáo viên đặt câu hỏi phải lơgic kích thích tư học sinh , cần đặt câu hỏi nâng cao để học sinh hiểu sâu rộng Ví dụ: Khi học cấu tạo ngồi tơm sơng giáo viên cần cho học sinh quan sát hình 22 mẫu vật thật , giáo viên đặt câu hỏi để học sinh thảo luận nhóm Cơ thể tơm gồm phần ? Nhận xét màu sắc vỏ tôm ? “ Giáo viên yêu cầu học sinh xác định phần phận cuả tôm tranh câm “ Bóc vài khoanh vỏnhận xét độ cứng vỏ ? Vỏ tơm có màu ? Khi vỏ tơm có màu hồng ? Học sinh quan sát tơm sống, giải thích ý nghĩa tượng tơm có màu sắc khác ? - Sau nhóm thảo luận giáo viên cho đại diện nhóm trả lời nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến nhóm trước trả lời cịn thiếu Mặt khác cho thảo luận nhóm giáo viên nên nêu thời gian cụ thể, từ 3-5 phút tuỳ theo số lượng câu hỏi nhiều hay ít, dễ hay khó SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học Ví dụ: Ở phần sinh sản “Tơm sơng” giáo viên treo tranh vẽ yêu cầu học sinh thảo luận vòng phút với câu hỏi sau: Tôm Tôm đực Tôm ôm trứng Tôm đực, tôm khác ? Tại q trình lớn lên, ấu trùng tơm phải lột xác nhiều lần ? Tập tính ơm trứng tơm mẹ có ý nghĩa ? - Sau nhận xét bổ sung nhóm giáo viên phải nhận xét lại để em tự kiểm nghiệm lại trả lời có hay chưa sữa sai (nếu có) - Khi kết thúc học giáo viên muốn biết qua phương pháp học tập phương pháp hoạt động nhóm quan trọng học sinh nắm hiểu mức độ giáo viên cho học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học hay mô tả lại toàn kiến thức tranh câm lần , giáo viên cần nêu thêm câu hỏi mang tính chất thực tế để giáo dục em đời sống thực tiễn - Để kiểm nghiệm điều nói tơi thực nghiệm đối chứng lớp tương đồng năm học 2006-2007 Qúa trình áp dụng đổi phương pháp giảng dạy cụ thể kết đạt hai học kỳ hai lớp sau: LỚP TSHS 7A1 7A2 Tổng 34 34 68 TB 28 25 53 HỌC KỲ I SL 28 82% 25 73.5% 53 78% TB 32 33 65 HỌC KỲ II SL TL 32 94% 33 97% 65 95.5% Phần C: KẾT LUẬN ° Dạy theo phương pháp đổi học sinh có ý thức chuẩn bị mẫu vật tự giác tích cực học tập, học sinh hăng hái tham gia phát biểu, tạo cho hoc sinh hứng thú học tập, giúp học sinh rèn kỹ quan sát phân tích SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học mẫu vật để ghi nhận kiến thức Bên cạnh học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế địa phương để bảo vệ môi trường sống động vật Qua hoạt động nhóm học sinh hăng hái học tập hơn, giúp học sinh hình thành kỹ tư duy, tự phát huy khả học tập để chiếm lĩnh tri thức cách chủ động ° Mặc dù cố gắn vận dụng phương pháp đổi khả hạn chế Do: - Một số mẫu vật học sinh khơng tìm khơng có mẫu ngâm hay hình vẽ - Một số học sinh chưa tìm hiểu trước học - Thời gian ngắn yêu cầu lượng kiến thức nhiều ° Đây ý kiến riêng cá nhân nên không tránh khỏi sai xót ° Rất mong đóng góp ý kiến bạn đồng nghiệp quý cấp để việc thực phương pháp đổi đạt kết cao giúp học sinh có phương pháp học tập tốt Tơi xin chân thành cảm ơn SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học */Ý kiến nhận xét, xếp loại tổ chuyên môn: SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học */Ý kiến nhận xét, xếp loại hội đồng khoa học trường: 10 SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học 11 ... tập, giúp học sinh rèn kỹ quan sát phân tích SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học mẫu vật để ghi nhận kiến thức Bên cạnh học sinh. .. để giúp em có phương pháp học tập tốt , giúp em tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức đạt kết học tập cao hơn, lí giúp tơi chọn đề tài SKKN: Giúp học sinh tiếp thu. ..SKKN: Giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực tự lực chiếm lĩnh tri thức môn sinh học chặt chẽ hướng dẫn chu đáo tận tình giáo viên tất em tham gia tích cực tự rút kiến thức cho học

Ngày đăng: 21/09/2014, 07:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan