0

SKKN ĐỔI MỚI CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY ĐƯỢC TÍNH CHỦ ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY ĐỌC VÀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI LỚP 2

10 1,657 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:53

. SKKN: ĐỔI MỚI CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY ĐƯỢC TÍNH CHỦ ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY ĐỌC VÀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI LỚP 2 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do. đại lượng và đo đại lượng của lớp trên. Việc dạy các đơn vị đo độ dài và đổi đơn vị đo độ dài lớp 2 như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất phát huy được tính chủ động tích cực của học sinh phù. dung dạy các đơn vị đo độ dài và đổi đơn vị đo độ dài ở lớp 2. - Sau khi hướng dẫn học sinh cách đọc, cách viết tắt tên đơn vị đo, hướng dẫn học sinh tìm độ dài trên thước của số đo cụ thể và
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN ĐỔI MỚI CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY ĐƯỢC TÍNH CHỦ ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY ĐỌC VÀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI LỚP 2, SKKN ĐỔI MỚI CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY ĐƯỢC TÍNH CHỦ ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY ĐỌC VÀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI LỚP 2,

Từ khóa liên quan